5 Tələb, təklif və hökumət siyasətlərinin qarşılıqlı əlaqəsinin təhliliYüklə 445 b.
tarix14.01.2017
ölçüsü445 b.
#3235Təklif, Tələb və Hökumət Siyasətləri

 • Tənzimlənməyən bazar sistemində, tarazlıq qiyməti və həcmini bazar gücləri müəyyən edir.

 • Tarazlıq şərtləri səmərəli olmasına baxmayaraq, bu halda belə bəzi kəsimlər məmnun olmaya bilər.

 • İqtisadçıların rolu nəzəriyyələrdən istifadə edərək siyasət formalaşdırmaqdır.QİYMƏT TƏNZİMLƏMƏLƏRİ

 • Siyasətçilər alıcı və satıcıların bazar qiymətindən məmnun olmadıqlarını düşündükləri halda bazara müdaxilə edirlər.

 • Nəticədə hökumət döşəmə və tavan qiymət mexanizmi tətbiq edir.QİYMƏT TƏNZİMLƏMƏLƏRİ

 • Tavan Qiyməti

  • Bir əmtəənin satıla biləcəyi maksimum qiymət qanunla müəyyən edilir.
 • Döşəmə Qiyməti

  • Bir əmtəənin satıla biləcəyi minimum qiymət qanunla müəyyən edilir.


Tavan qiyməti mexanizminin bazar nəticələrinə göstərdiyi təsirlər

 • Hökumət tavan qiyməti tətbiq etdikdə bunun iki mümkün nəticəsi olar bilər:

  • Əgər tavan qiyməti, tarazlıq qiymətindən yüksək müəyyən edilmişdirsə təsirli olmayacaqdır.
  • Əgər tavan qiyməti tarzalıq qiymətindən aşağı müəyyən edilmişdirsə, təsirli olacaqdır və tələb artıqlığına (təklif çatışmazlığına və ya qıtlığıa) səbəb olacaqdır.


Qrafik 1: Tavan qiyməti şəraitində bazarQrafik 1: Tavan qiyməti şəraitində bazarTavan qiyməti mexanizminin bazar nəticələrinə göstərdiyi təsirlər

 • Tavan qiymətinin təsirləri

 • Təsirli tavan qiyməti aşağıdakılara səbəb olur:

  • qıtlıq, çünkü QD > QS.
   • Məsələn: 1970-ci illərdəki benzin qıtlığı
  • qeyri-qiymət mexanizmləri
   • Məsələn: Uzun növbələr, satıcılar tərəfindən həyata keçirilən diskrimnasiyalar


NÜMUNƏVİ HADİSƏ: Benzin stansiyalarındakı növbələr

 • 1973-cü ildə OPEC dünya bazarlarında xam neftin qiymətini yüksəldir. Bununla da, xam neft benzinin əsas xammalı olduğundan yüksək neft qiymətləri benzin təklifini azaltmağa başlamışdır.

 • Bəs uzun benzin növbələrinə nə səbəb oldu?Qrafik 2: Tavan qiyməti şəraitində benzin bazarıQrafik 2: Tavan qiyməti şəraitində benzin bazarıNÜMUNƏVİ HADİSƏ: Qısa və uzun müddətli dövrdə kirayə haqqları üzrə tənzimləmələr

 • Kirayə haqqları üzrə təsbit edilən tavan qiymətidir.

 • Kirayə haqqlarının tənzimlənməsi siyasətlərinin məqsədi yoxsul xalqın evlərdən istifadə edə bilməsinə kömək etməkdir.

 • Bir iqtisadçıya görə kirayə haqqlarının tənzimlənməsi “şəhəri bombalamadan dağıtmanın ən yaxşı yoludur.”Qrafik 3: Qısa və uzunmüddətli dövrdə kirayə haqqları üzrə tənzimləmələrQrafik 3: Qısa və uzunmüddətli dövrdə kirayə haqqları üzrə tənizmləmələrDöşəmə qiyməti mexanizminin bazar nəticələrinə göstərdiyi təsirlər

 • Hökumət döşəmə qiyməti tətbiq etdikdə, bunun 2 mümkün nəticəsi ola bilər:

   • Əgər döşəmə qiyməti tarazlıq qiymətinin altında müəyyən edilmişdirsə təsirli deyildir.
   • Əgər döşəmə qiyməti tarazlıq qiymətinin üstündə müəyyən edilmişdirsə təsirlidir və təklif artıqlığı ortaya çıxarır.


Qrafik 4: Döşəmə qiyməti şəraitində bazarQrafik 4: Döşəmə qiyməti şəraitində bazarDöşəmə qiyməti mexanizminin bazar nəticələrinə göstərdiyi təsirlər

 • Döşəmə qiyməti təklif və tələbin tarazlıq qiyməti və həcminə doğru hərəkətinə mane olur.

 • Bazar qiyməti döşəmə qiymətinə çatdıqda, daha aşağı düşə bilməz və bazar qiyməti döşəmə qiymətinə bərabər olur.Döşəmə qiyməti mexanizminin bazar nəticələrinə göstərdiyi təsirlər

 • Təsirli döşəmə qiyməti aşağıdakılara səbəb olur...

  • Təklif artıqlığına. Çünkü QS > QD.
  • Qeyri-qiymət mexanizminə. Bu ayrı-seçkilik kriteriyasından istifadəyə əsaslanan alternativ mexanizmdir.
   • Məsələn: Minimum əmək haqqı, aqrar qiymət yardımları.


Minimum əmək haqqı

 • Minimum əmək haqqı döşəmə qiymət mexanizminə ən yaxşı nümunədir.

 • İşə götürənin daha aşağı əmək haqqı ödəməsinə mane olur.Qrafik 5: Mimimum əmək haqqı əmək bazarına necə təsir göstərir?Qrafik 5: Mimimum əmək haqqı əmək bazarına necə təsir göstərir?VERGİLƏR

 • Hökumətlər dövlət layihələrində istifadə edəcəkləri gəliri artırmaq üçün vergi qoyurlar.Alıcılar və ya Satıcılar üzərinə qoyulan vergilər bazar nəticələrinə necə təsir göstərir?

 • Vergi bazar fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir.

 • Bir əmtəəyə vergi qoyulduqda həmin əmtəənin alqı-satqısı aşağı düşür.

 • Alıcılar və satıcılar vergi yükünü bölüşdürürlər.Elastiklik və Vergi İnikası

 • Vergi inikası bazar iştirakçıları arasında vergi yükünün bölüşdürülməsi yoludur.Elastiklik və Vergi İnikası

 • Vergi inikası vergi yükünün kimin çiyninə düşəcəyini müzakirə edir.

 • Vergilər bazar tarazlığında dəyişmə doğurur.

 • Vergilərin kimə tətbiq edilməsinə baxmayaraq, istehlakçılar daha çox ödəyir, satıcılar isə daha az qazanır.Qrafik 6: Alıcılar üzərinə vergi tətbiqiElastiklik və Vergi İnikası

 • Vergi bazar fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir.

 • Bir əmtəəyə vergi qoyulduqda həmin əmtəənin alqı-satqısı aşağı düşür.

 • Alıcılar və satıcılar vergi yükünü bölüşdürürlər.Qrafik 7: Satıcılar üzərinə vergi tətbiqiQrafik 8: Məşğulluq vergisiElastiklik və Vergi İnikası

 • Vergi yükü hansı nisbətlərdə bölüşdürülür?

 • Vergilər alıcıların üzərinə qoyulduğu halla müqayisədə satıcıların üzərinə qoyulduqda təsirləri necə olur?

 • Bu sualların cavabı tələb elastikliyi və təklif elastikliyindən asılıdır.Qrafik 9: Vergi yükü necə bölüşdürülürQrafik 9: Vergi yükü necə bölüşdürülürELASTİKLİK VƏ VERGİ İNİKASI

 • Onda vergi yükü necə bölüşdürülür?

 • Bazarda daha az elastik olan tərəfin vergi yükü daha çox olur.

 • Tələb Elastikliyi> Təklif elastikliyi, onda istehsalçının

 • Təklif elastikliyi > Tələb elastikliyi, onda istehlakçının

 • VERGİ YÜKÜ DAHA ÇOXDUR!Xülasə

 • Qiymət tənzimləmələri tavan və döşəmə qiymətlərini əhatə edir.

 • Tavan qiyməti əmtəə və xidmətin maksimum qanuni qiymət səviyyəsini göstərir. Məsələn, kirayə haqqlarının tənzimlənməsi.

 • Döşəmə qiyməti əmtəə və xidmətin qanuni minimum qiymət səviyyəsini göstərir. Məsələn, minimum əmək haqqı səviyyəsi.Xülasə

 • Dövlət ehtiyaclarını ödəmək məqsədilə vergi gəlirləri yüksəldilir.

 • Nə vaxt hökumət əmtəənin üzərinə vergi qoyur, o zaman da həmin əmtəənin bazar tarazlığı həcmi aşağı düşür.

 • Əmtəə üzərinə qoyulan vergi alıcılarn ödədiyi qiymət ilə satıcıların əldə etdiyi qiymət arasındakı fərqdir.Xülasə

 • Vergi dərəcəsi vergi yükünün kim tərəfindən ödəniləcəyi ilə əlaqəlidir.

 • Vergi dərəcəsi verginin alıcılar və satıcılardan toplanılması ilə əlaqəli deyildir.

 • Vergi dərəcəsi təklif və tələbin qiymət elastiklikləri ilə əlaqəlidir.

 • Vergi yükü daha çox bazarın az elastik olan gücü üzərinə düşür.TÖVSİYƏ OLUNAN ƏDƏBİYYATLAR

 • Nick Wilkinson, “Managerial Economics: A Problem-Solving Approach”, Cambridge University Press, 2005

 • Gregory Mankiw, “Principles of Microeconomics”, Cengage Learning, 2011

 • Luke M. Froeb, Brian McCann, “Managerial Economics: A Problem-Solving Approach”, Thomson South-Western, 2008

 • Michael R. Baye, “Managerial Economics and Business Strategy”, McGraw-Hill/Irwin, 2010

 • İbrahim Özer Ertuna, “Yönetim Ekonomisi”, Okan Üniversitesi Yayınları, 2009

 • Qreqory Mənkyu, “Ekonomiksin Əsasları”, Bakı, ADİU, 2010Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə