Ahmed hulûSİ’de kavramlar

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.92 Mb.
səhifə1/20
tarix06.03.2018
ölçüsü1.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Ahmed Hulûsi’de KavramlarAHMED HULÛSİ’DE

KAVRAMLAR

İ

1. Cilt

AV. ASUMAN BAYRAKÇI

www.allahvesistemi.org

KİTSAN


Kavramlar İ,

İstanbul


Yayın Dağıtım: Kitsan

Sayfa Uygulama: A. Onur Şenyurt

Kapak Tasarımı: Sebahattin Kanaş

Basım: Yenigüven Matbaası

Bu kitabın telif hakkı yoktur.

Dileyen herkes, tüm eserlerimiz gibi

bu kitabı da,yazar ve kaynak belirtmek ve

orijinaline sadık kalmak kaydıyla

çoğaltabilir, çevresiyle paylaşabilir,

yayınlayabilir, tercüme edebilir…

KİTSAN KİTAP

BASIM YAYIM DAĞ.

SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Alemdar Mah. Ticarethane Sk.

No: 41/3-4 34400

Sultanahmet - İSTANBUL

Tlf: (0212) 513 67 69 - Fax: 511 51 44

http://www.kitsan.com

“VAHYE DAYALI MUHAMMEDİ ÖĞRETİ”DE

“KUR’ÂN RUHU”YLA “OKU”MA

Bu kitabımızda, öncekilerden farklı olarak, ilgili kavramlara dönük, Kurân-ı Kerim âyetlerine("Allah ilminden YANSIMALAR"-Ahmed Hulûsi) geniş yer verilmiştir.

Bir Kurân öğrenicisi olarak, Vahye dayalı Muhammedi öğretinin verdiği bakış açısıyla Kurân-ı Kerim’in ruhunu algılayabilmek ve bu anlayışla değerlendirebilmek amacıyla yaptığımız bu çalışmanın,

okuyuculara da ışık tutacağını ümid ediyorum.Asuman Bayrakcı

Sizi rahimlerde (ana karnında-Rahîmiyetinde-varlığınızı oluşturan Esmâ mertebesinde) dilediği gibi şekillendiren (oluşturan-programlayan) "HÛ"dur! Tanrı yoktur sadece "HÛ"; Azîz'dir, Hakîm'dir.

"HÛ"dur; ki sana inzâl ettiği BİLGİ (Kitap) işaretlerinin bir kısmı muhkemdir (açık-net anlaşılır hükümler ihtiva eden), bilginin (Kitabın) anası-temelidir; diğerleri de müteşabihâttır (teşbih-misal benzetme yollu anlatım). Kalplerinde zey (art niyetli, olayı saptırmak isteyen düşünceye sahip) olan kişiler, fitne amaçlı tevilini (yorumunu-neye işaret ettiğini) yapmak üzere müteşabih olanlarıyla hükmederler. Bunların tevilini (kesin olarak ne kastedildiğini) ancak Allah bilir. İlimde Rasih olanlar (derinlikli düşünenler-tahkik ehli): "İman ettik, onların tamamı Rabbimizin indîndendir" derler. Derin düşünen akıl sahiplerinden (Ulül Elbab) başkası bunu anlayamaz. (Âl-i İmran/6-7)

FİHRİSTİBADET

47İbadet” {Bilinçlenme ve güç kazanma çalışmaları-“Beden-Ruh-Şuur” boyutları çalışmaları-Taat- “Öz”ündekine yönelme-Varoluşunun gereğini yerine getirme-Kulluğunu ifa-Sünnetullah gereği yapılası uygulamalar-“Allah Sistemi”nin zorunlu kıldığı çalışmalar-"Öz”ündeki ilâhi gücü ortaya çıkarma çalışmaları-İnsanın vehmettiği, var sandığı, dışarıdaki, ötesindeki bir tanrıya yönelmek yerine; kendi hakikatindeki “Allah İsimlerinin işaret ettiği kuvveler”e yönelerek, onları aktive etmeye çalışması-Kendi özündeki Yaratanın sıfat ve esmâsından kaynaklanan kuvvelerle yarınını inşâ etmek-Gerekçe sormaksızın görevi mükemmel bir şekilde yerine getirme-Ölümötesi yaşamın ihtiyacı olan çalışmalar-Kişinin sonsuz geleceğine yararlı çalışmalar–Nefsine(Hakikatine-Bilincine), hakkı olan sayısız özellikleri ve güçleri kazandıran çalışmalar-Nefsinin hakikatını tanıman ve ondaki sayısız özellikleri keşfetmen, cennet yaşamına onu ulaştırman için gerekli çalışmalar-(Bilinçli yapılmak sûretiyle beyni geliştireceği için) Kendini Var eden’le aradaki perdeleri kaldıran çalışmalar}

47
"Fıtrî İbadet"(Her “Şey”in, O'nun Hamdı olarak, tesbihi-Her birimin kendi programlanışı doğrultusunda fiilleri meydana getirişleri-Yaratılış programı (fıtratı-şâkılesi) doğrultusunda fiiller ortaya koyma-Birimin varlığını meydana getiren isimlerin mânâlarının tabiî sonucu-Kendilerinin oluşumunu sağlayan(varlığını oluşturan) çeşitli İlâhi İsimlerin mânâlarının; kendilerinde âşikâre çıkışı istikâmetinde, fiilleri ortaya koyması-Birimlerin varlıklarının hakkını edâ etmeleri-Tabii İbadet- Kulluğunu ifa-Fıtrî kulluk)

48
Ne mânâ için varolmuşsa, o mânâyı meydana getirir... O mânânın gereği olaylarla o sûrete bürünür... O mânânın gereğini yaşar!

48Tüm insanlar ve cinler(istisnasız) ibadet işlemini yerine getirmek için halk edilmişlerdir. (Kur’ân, “bir kısmı ibadet ederler veya isteyenler ibadet eder…” demiyor!

49Fıtrî(Tabii) İbadetini yerine getirmenin bir sonraki aşaması->Cehennem yaşamı!

52İbadet çalışmaları

54İbadet çalışmaları ikiye ayrılır

541-Farz İbadet(İbadette en alt sınır-Kişinin belli azaplardan kendini kurtarması için taban olan çalışmalar)

55Farz İbadetler dahi "Teklif"tir

552-Nâfile İbadet (Yararlı İbadet- Allah’a yakîn elde etmek için yapılan, farz ibadetler dışındaki yararlı-faydalı çalışmalar)

58"Kulum Bana nâfilelerle yaklaşır!"

58İbadetin amacı

59
Kendi özbenliğini, kendindekini anlayıp hissedebilmek, onun gereğini yaşayabilmek amacı ile ibadet gerçekleşir!. (Sen, sendekinden gâfil olduktan sonra yaptığın, ibadet olmaz!)

59Yaptığın her şey, kendi orijinini tanımak, varlığına bahşedilmiş özellikleri ve kuvveleri açığa çıkarıp sonuçlarını yaşamak içindir.

61İbadetler ve Evrensel Sistem

62İbadetler, Allah'ın Yaratış Sistemi("İslâm Dini"nin açıkladığı Allah'ın Esmâ ve sıfatını izhar kanunları) gereği ve sonucu zorunludur.

62"İbadet" adlı çalışmalar, kişinin ölümötesi ruh yaşantısı için gereklidir.

64“İbadet" faaliyetleri beyin ile ilgilidir.

65Tüm çalışmalar, beyin kapasitesinin gelişmesi-ruhun güçlenmesi (“nefsine” hakkı olan sayısız özellikleri ve güçleri kazandırma, onu cennet yaşamına ulaştırma) amacına dönüktür .

66Rabbani özellikleri (Hakikatindeki “Esmâ”dan kaynaklanan Esmâ kuvveleri) değerlendirmek, ancak Dünya yaşamında mümkündür. {Ölüm geldiğinde geri dönüş asla mümkün değildir! (boyutsal fark)}

70
Mikrodalga beyin, mikro dalga bedendir(“Ruh”tur). Mikrodalga bedenin ölümötesinde ihtiyacı olan enerji(Nur), ancak biyolojik bedenle üretilir. (Mikro dalga bedendeki mikrodalga beyin böyle bir şey üretemez!.)

73

Eksik bırakılanın sonucu(cezası) "Sistem" gereği ölümötesinde otomatik olarak yaşanır.

78İnsanların yararlanması için ibadetlerin “Ay Takvimi”ne (Hilâller) bağlanması(Ölçüler)>{Korunanlardan olmak için ön kapıdan (direkt kestirme yoldan) girmek}

79İbadetler kişiliği geliştirir ve kazanılan özellikler ruha da yüklenerek ruhu da geliştirir; güçlendirir

80İnsan, dünyada yapacağı çalışmalar ile yarın karşılaşacaklarını oluşturacaktır.

81Kişi, dünya hayatında ilmini-irfanını-basiretini ne kadar arttırırsa, âhirette de o mertebelerin gereğini yaşayacaktır

81İbadetleri ihmal edip hayatınız cehenneme döndüğünde âyet tecelli eder... "Allah sizi atmadı; siz kendi ellerinizle kendinizi cehenneme attınız!"

85Nasıl bir gelişme umuyorsan, onu dünyada gerçekleştirmek zorundasın... Ölüm ötesinde dikey yükselme yoktur!

86"Baban olduğum halde Ben bile seni kurtaramam!"

87Sonsuz mutluluğa ermek isteyenler, Allah Rasûlü’nün evrensel sistem gereği uygulamalarını örnek alarak yaşamlarını düzenlerler.

88İbadetler ile bâtınî ve zâhirî yaşamla arasındaki ilişki

89Tüm çalışmalar(ibadetler), beden-ruh-şuur boyutları bir arada kemâle ulaşır.

89
Bütün bâtınî yaşamlar, ancak "bedensel beyin çalışmaları"yla birlikte değerlendirilebilir

90İbadet ve Kulluk

92İbadet, ötede-ötende bir tanrıya değil... "Öz"ündeki yaradanın olan Allah'adır

92Tanrı varolmadığına göre, kime ve niye ibadet? (Allah'ın senin ibadetlerine ihtiyacı yoktur... Yaptığın herşey, kendi "Hakikat"ini tanıman içindir.)

94İbadetler kendini var edenle arandaki perdeleri kaldırır.

96“Allah İsimleri”nin varlığına hâkim olduğunu gören, Rasûlullah'ın bildirdiği bütün emirlere tâbi olmak mecburiyetinde kalacaktır

97İbadetin, ötenizdeki bir tanrıyla ilişkiler olmadığını fark edin... "Öz"ünüzdeki Allah'a yönelip "O"nu tanımaya çalışın

98Doğumdan ölüme kadar secdede olsan O'nun için bir "Hiç"!

99İbadetin özü

100En büyük ibadet özündekine yönelmektir!

100
Kibirleri yüzünden ibadet etmeyenler (Hakikat bilgisini inkâr edenler (Hakikatlerinden, Sünnetullah'tan perdeliler)-Hak'tan döndürülenler-Allah'ın işaretlerinde mücadele edenler-Rasûlleri onlara apaçık deliller olarak geldiklerinde, kendi bildiklerine dayanarak sevinip şımaranlar-Kibriyâ'nın farkındalığına asla ulaşamayacaklar olanlar-Kendilerine gelmiş bir reddedilemez delil olmaksızın Allah'ın işaretlerinde mücadele eden kimseler-İçlerinde, asla ulaşamayacakları bir kibirden başka bir şey olmayanlar-Yeryüzünde haksız olarak sevinip şımaran ve kasılıp böbürlenenler-Alay etmekte oldukları şey kendilerini kuşatanlar-Hüsrana uğrayanlar)

100
İbadetleri terk etme yanılgısı {Cinlerin de sahip oldukları "mülhime irfanı"-Tarikat ve gerekse hakikat ehli olduklarını kabullenen kişilerin; o hissettikleri halin veya saptırıcı fikirler ilham eden cinnin etkisi altında, yapılması zorunlu çalışmaları ihmal etmeleri-Tekliği anlamana rağmen bedenin istek ve arzuları-içgüdüleri-dürtüleri istikametinde davranışlara girmek-"Mülhime irfanı"yla "emmare"ye dönmek-Tabiatla mücadeleyi terk etmek-Bedenin istek ve arzularına yenik düşmek sûretiyle Teklik yaşamından uzaklaşmak-Bedenin tabiatına, biokimyasal özelliklerine tâbi olmak-Beden kabulüne dayanan fiiller içinde boğulmak}

101Kibirleri yüzünden ibadet etmeyenler, boyunları bükük olarak cehenneme gireceklerdir… O hâlde sen, Esmâ'sıyla hakikatin olan Allah'a sığın!

106İbadet" ve "Ubûdet"

107Gerçeği görene-tadana kadar "İbadet" hükmüyle fiillerine devam et.... Sonra da kendini ortadan kaldırmış olarak bırak onlar Allah'ın fiilleri şeklinde devam etsin!

107"Görmediğim Allah'a ibadet etmem!"

110Karşısında Allah nurunu görmeyenin yaptığı ibadet, kendine zulümdür.

111
İBLİS {Cinn (türünden)-[Göze göre görünmez] ışınsal bedenli varlık-Âdem’e secde etmeyen-İkileme düşen-Ateşten (Radyasyondan-yakan dalgalardan) halk edilen-İnsanların hepsini şaşırtıp (kendilerini beden kabul ettirerek, bedenin zevkleri peşinde koşturarak; hakikatlerini oluşturan ruhun konusundan) saptıran- Rabbinin hükmüne uymayan-Hakikat ilmi olmayan (Hakikat ilmi ve kader sistemi bilgisi olmayan)- Semâlar ve arzın yaratılmasına ve kendi yaratılmalarına şâhit tutulmayan tür-Hakikatinden uzak düşen-Allah'ın lâneti üzerinde olan-"Hakikat"i inkâr eden(Kâfir)-Benliğini yücelten- Hakikat bilgisini inkâr eden(karşısındakinin hakikatini göremeyen)-(Enfüsünde gördüğüyle âfaktaki hakikatten perdelenen-(Bilincine dayanarak) benlik taslayan-İnsanların ölümle) bâ's olacakları zamana kadar kendisine mühlet tanınan-İhlâslandırılmış kullar müstesna, arzda (bedenli yaşamlarında) insanlara Sünnetullah'a göre perdelilik oluşturan fiilleri süsleyen ve onları toptan azdıran-Allah kulları üzerinde bir gücü, yaptırımı olmayan (Azgınlardan ona tâbi olanlar müstesna)- Bâtıl olan- İnsanı dalâlete sürükleyen, gözün kullanıcısı-Vehmini tahrik eden kendini beden kabul etme fikri}

112
Türü

113İblis, Cinn (türün) dendi.

113"Hakikat"ten perdelenmesi (Secde edenlerden olmaması)

113Secde etmesine engel olan şey{Nâr'dan (ateşten-radyasyon-bir tür dalga boyu yapıdan) yaratılması}

113Büyüklük taslayarak kendini küçülttü!

114Enfüsünde gördüğüyle âfaktaki hakikatten perdelendi(Hakikati inkâr edenlerden (kâfir) oldu)

114Kendisine mühlet tanınması

116Hüküm sürecine kadar (İnsanların ölümle bâ's olacakları zamana kadar) kendisine mühlet tanındı.

116Sırat-ı Mustakîm” üzerine oturarak insanlara çeşitli yönlerden gelmesi

118Önlerinden gelişi->(hırslarını tahrik ederek-benliklerini yücelterek hakikati inkâra sürükleyerek)… Arkalarından gelişi->(gizli şirke yönelterek saptırıcı fikirlerle)…Sağlarından gelişi-> (Allah'tan alıkoyacak hayırları ilham ederek)… Sollarından gelişi-> (kötülükleri güzel-süslü göstererek)

118
Sonra da şeytan(“El Esmâ" ruhu olan-Mânâlar bütünü-"İnsanî Mânâ-yoktan var olmuş, Esmâ ile hayat bulmuş olan şuur varlığa) bedenselliğini fark ettirmek için vesvese verdi(Yaşadıkları Cennet yaşamı boyutundan kaydırdı!)

119
İblis(Vehmini tahrik eden kendini beden kabul etme fikri), “El Esmâ" ruhu olan şuur varlıkta (“Âdem”de) şuurun hakikatini örter; ve onu şuur yaşamından(El Esmâ özelliklerinin açığa çıktığı yaşamdan-algı dışı bir yaşam boyutundan-şuur boyutundaki melekî boyuttaki seyirden-Cennet’ten), beden kabulü noktasına(Beyin-beden kabulünün getirisi sınırlı-kayıtlı cehennemî bedensel yaşama) indirir.

119İnsanlar hakkındaki zannı

120İman edenler dışındakiler İblis’e tâbi oldular. (Böylece İblis'in insanların hakkındaki zannı doğru çıktı!)

120Dostları (Zâlimler)

122İblis ve neslini dost edinenlerin ateş dışında gidebilecekleri bir yol yoktu!

122İnsanları saptırma aracı (Gözü kullanır)

123Yaptırım gücü

123İblis'in ihlâslı kullar üzerinde bir gücü-yaptırımı yoktur!

123Yaşam süresi

124İblis ve nesli için bir süre arzda (beden boyutu şartlarında) yaşam ve belli bir süre oradan yararlanma söz konusudur.

124
Hak üzerine indiğinde onun düşünce sistemini paramparça eder; ve o can çekişerek yok olup gider!

125Nesli(Zürriyeti-dölü)->Cinler

126
İblis'ten korunma{Gerçekte var olmayıp vehim yollu var sanılan kuvvelere tapınmayı terk etmek-[(Varlığını oluşturan) Allah'a (Esmâ'sına) iman ederek, kesinlikle kopması mümkün olmayan hakikatindeki sağlam bir kulpa yapışmak]-[Kendisini nûrdan zulmete ihraç eden Tagut'u (Sapık fikirleri-gerçekte var olmayıp var sandıkları kuvveleri, fikirleri) veli edinmekten vaz geçmek]-Fiilen küfür (hakikati inkâr) hâlinde olmaktan kurtulmak-[Zulmattan (karanlıklardan-hakikat bilgisizliğinden) Nûr'a (ilmin aydınlığında hakikati görmeye)çıkmak]-Velisi Allah olmak}

128Kurân, bilincin şuur boyutunu oluşturan Allah Esmâ'sına 'İman' etmesi ve buna göre yaşaması teklif eder ve işin doğrusunun bu olduğunu hatırlatır.

129Kim (gerçekte var olmayıp) vehim yollu var sanılan kuvvelere(Tagut'a) tapınmayı terk eder, (varlığını oluşturan) Allah'a (Esmâ'sına) iman ederse, kesinlikle o kopması mümkün olmayan, hakikatindeki sağlam bir kulpa yapışmış olur.

130


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə