BiLGİ yarişmasinda dikkat edilecek hususlar 1- sınav süresi 150 dakikadır

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 75.4 Kb.
tarix18.08.2018
ölçüsü75.4 Kb.

BİLGİ YARIŞMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Sınav süresi 150 dakikadır.

2- İlk 15 dakika giriş kabul edilecek, son 15 dakika çıkış yoktur.

3- Her türlü elektronik alet salon başkanına teslim edilecektir.

4- Cevaplar, cevap anahtarına işaretlenecektir. Kitapçığa işaretleme yapılmayacaktır. 4 yanlış 1 doğru cevabı götürecektir.

5- Sorulara itirazlar yazılı olarak ilçe müftülüğüne yapılacaktır.

6- Sorular, 14 Nisan 2014 tarihinde saat 9.00 da İlçe Müftülüğünün www.sebinkarahisarmuftulugu.gov.tr web sayfasında yayınlanacaktır.

7- Sonuçlar, 17 Nisan 2014 tarihinde saat 13.00’te İlçe Müftülüğünün www.sebinkarahisarmuftulugu.gov.tr web sayfasında yayınlanacaktır.

8- Ödüller, 17 Nisan 2014 tarihinde Kapalı spor salonunda Konferans programının sonunda düzenlenecek ödül töreninde verilecektir.

9- Umre ödülü kazananların rezervasyonları İlçemiz Müftülüğünün belirleyeceği tarihlerde yapılacaktır.

10- İhtilaf edilen hususlarda yarışma şartnamesi esastır.

11- Tüm itirazlar yarışma komisyonunca 15 - 16 Nisan tarihlerinde sonuçlandırılacaktır.

Başarılar Dileriz.

SINAV KOMİSYONUİLMİHAL BİLGİ YARIŞMASI SINAV SORULARI

 1. Allah’ın varlığının başlangıcı yoktur. Şu zaman yoktu da ondan sonra var oldu denemez.” Anlamına gelen Allah’ın sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Vahdaniyet B- Kıdem C- Bekâ D- Hayat 1. Devamlı olarak insanlarla beraber bulunan, insanların yaptıkları iyilik ve kötülükleri yazan melekler aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Münker-Nekir B- Hamele-i Arş C- Rıdvan ve Mâlik D- Kirâmen Kâtibin 1. Peygamberlerin günahlardan korunmuş olmalarını ifade eden sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İsmet B- Sıdk C- Fetanet D- Tebliğ 1. İnsanın Allah’a itimat etmesi ve O’na bağlanması anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A- Tefekkür B-Tevekkül C- Teşekkür D- Tefe’ül

 1. İman edilecek unsurlara kısaca ve toptan inanma manasına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir? A- İcmali iman B- Tafsili iman C-Taklidi iman D- Tahkiki iman 1. Allah’a ve Peygamber (a.s) e inandığını söyleyip mümin olarak göründüğü halde kalbi inanmayan, içi dışına uymayan kimseye ne denir? A- Müşrik B- Kafir C- Putperest D- Münafık 1. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biridir? A- Melekler günah işler. B- Melekler gaybı bilir. C- Melekler ateşten yaratılmıştır. D- Melekler de cinsiyet yoktur. 1. Birleştirmek, bir konuda fikir birliği etmek anlamına gelir. Dindeki anlamı ise, İslam âlimlerinin peygamberimizden sonraki bir dönemde dini bir meselenin hükmü üzerinde ittifak (fikir birliği) etmeleridir” . Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A- Kıyas B- Kur’ân-ı Kerim C- Sünnet D- İcma

 1. Yüce Allah'ın, peygamberlik iddiasında bulunan peygamberini doğrulamak ve desteklemek için yarattığı, insanların benzerini getirmekten âciz kaldığı ve olağan üstü olay diye tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Mucize B- İrhasat C- Keramet D- Velayet 1. Aşağıdaki kitaplardan hangisi Hz. Musa’ya indirilmiştir?

 1. Tevrat B- İncil C- Zebur D- Kur’ân-ı Kerim 1. Öldükten sonra dirilen insanların toplanacağı yer anlamına gelen kelime hangisidir?

 1. Arasat B- Mizan C- Mahşer D- A’raf 1. Allah’ın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman ve yerini, niteliklerini ve özelliklerini önceden bilmesi ve takdir etmesine aşağıdakilerden ne denir?

 1. Kaza B- Kader C- Katil D- Maktül 1. Aşağıdakilerden hangisi vahiy katibi değildir?

 1. Hz. Osman C-Zeyd b. Sâbit

 2. Ubeyy b. Ka’b D-Mus’ab b Umeyr 1. Yaratmak demektir. Kainatı ve kainattaki tüm varlıkları yaratan Allah’tır.” Anlatılan terim Allah’ın hangi sıfatlarındandır?

 1. Kelam B- Tekvin C- Hayat D- Kudret 1. Ef’al-i Mükellefin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Dinen yapılması kesin delillerle emredilen şeye farz denir.

 2. Cenaze namazı farz-ı kifayedir.

 3. Vacibi yapan sevap kazanır, özürsüz olarak yapmayana azap gerekir.

 4. Mükellefin yapıp yapmamakta serbest olduğu şeye müfsid denir. 1. Aşağıdakilerden hangisi necaseti hafifedir?

 1. Şarap C- Akan kan

 2. Tavuk pisliği D- Koyun pisliği

17-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde abdestin farzları tam olarak verilmiştir?

 1. Ağzı su ile yıkamak, yüzü yıkamak, başın dörtte birini mesh etmek, ayakları topuklarla birlikte yıkamak.

 2. Ağzı ve burnu su ile yıkamak, kolları dirseklerle birlikte yıkamak, başın dörtte birini mesh etmek.

 3. Elleri ve kolları dirseklerle birlikte yıkamak, yüzü yıkamak, başın dörtte birini mesh etmek, ayakları topuklarla birlikte yıkamak.

 4. Besmele ile başlayarak niyet etmek, elleri ve kolları dirseklerle birlikte yıkamak, Ağzı ve burnu su ile yıkamak.


18- Namazın her rekatını imam ile beraber kılan kimseye ne denir?

 1. Müdrik C- Lahik

 2. Mesbuk D- Faite


19- Kur’an-ı Kerim’i tutmak için alınan abdestin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Sünnet C- Farz

 2. Vacip D- Mendup


20- Aşağıdakilerden hangisi abdestsiz yapılamaz?

 1. Ezberden Kur’an-ı Kerim okumak

 2. Yemek pişirmek

 3. Kabeyi tavaf etmek

 4. Uyumak


21- Abdest alırken ağza üç defa su alıp boşaltarak ağzı yıkamaya ne denir?

 1. İstinşak C- Vila

 2. Tertip D- Mazmaza


22-Aşağıdakilerden hangisinde meshin müddeti doğru verilmiştir?

Mukim Yolcu

 1. 24 saat 72 saat

 2. 16 saat 24 saat

 3. 24 saat 52 saat

 4. 16 saat 72 saat


23- Niyet ederek temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye ellerini vurup yüzünü ve kollarını mesh etmeye ne denir?

 1. Abdest C- Teyemmüm

 2. Gusül D- Hadesten taharet


24- Aşağıdakilerden hangisi guslün farzıdır?

 1. Ağza su alıp çalkalamak C- Buruna su çekip yıkamak

 2. Bütün vücudu yıkamak D- Hepsi


25- Aşağıdakilerden hangisi bir kişiye namazın farz olmasının şartlarından biri değildir?

 1. Erkek olmak C- Müslüman olmak

 2. Ergenlik yaşına gelmiş olmak D- Akıllı olmak


26-Aşağıdakilerden hangisi vacip olan namazlardan değildir?

 1. Vitir namazı C- Ramazan bayramı namazı

 2. Kurban bayramı namazı D- Cenaze namazı


27- Namaz kılacak kişinin vücudunda örtünmesi gereken yerleri örtmesine ne denir?

 1. Necasetten taharet C- İstikbali kıble

 2. Setr-i avret D- Hadesten taharet


28- Aşağıdakilerden hangisi namazın rükunlarından değildir?

 1. Kıyam C- Vakit

 2. Kıraat D- Ka’de-i Ahire


29- Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerindendir?

 1. Namazda Fatiha suresini okumak

 2. Namazda ayakta durmak

 3. Namazda secdeye varmak

 4. Kıbleye dönerek namaz kılmak


30- Namaz kılan bir kimsenin namazla ilgili olmayan bir işle uğraşması ve bu kişiyi gören kişilerde namaz kılmıyormuş izlenimi oluşturmasına ne denir?

 1. Tadil-i erkan C- Amel-i kesir

 2. Amel-i kalil D- Rûku


31-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?

 1. Ağızda sakız veya başka bir şey çiğnemek

 2. Kıbleden göğsünü çevirmek

 3. Özürsüz olarak öksürmek

 4. Namaz kılan kimsenin önünden geçmek


32-Aşağıdakilerden hangisi cemaatle namaz kılarken imama uymayı engeller?

 1. İmam ile cemaat arasında araba geçecek genişlikte yol olması.

 2. İmam ile cemaat arasının kadın safı ile ayrılmaması.

 3. Namaza başlarken hem namaza hem de imama uymaya niyet etmek.

 4. İmamın cemaatin önünde bulunması.


33- Cemaatle namaz kılarken safların tertib edilmesi hangi seçenekte doğru sıralamayla verilmiştir?

 1. Kadınlar

 2. Erkek Çocuklar

 3. Erkekler

A- I-II-III C- II-I-III

B- III-II-I D- I-III-II
34- Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının farz olmasının şartlarından biri değildir?


 1. Hür olmak C- Mukim olmak

 2. Yolcu olmak D- Sağlıklı olmak


35- Kurban bayramının bir gün öncesi olan arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların peşinde,selamdan sonra birer defa:

Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu vallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi’l hamd”diye tekbir almak vaciptir. Bu tekbire ne isim verilir?

 1. Zevaid Tekbiri C- Zuhr-i Ahir

 2. Fey’i Zeval D- Teşrik Tekbiri


36- Sehiv secdesi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 1. Bir vacib terk edildiğinde, geciktirildiğinde veya değiştirildiğinde sehiv secdesi yapılır.

 2. Farzlardan biri unutulduğunda veya bile bile yapılmadığında sehiv secdesi gerekir.

 3. Farz namazlar kılınırken birinci oturuşta tahiyyatla beraber salli- barik duaları okunduğunda sehiv secdesi gerekir.

 4. Farzların ilk iki rekatında Fatiha’yı okumayı unutan kimseye sehiv secdesi gerekir.


37- Kur’an-ı Kerim’in on dört suresinde secde ayeti vardır. Bunlardan birini okuyan ve işitenin tilavet secdesi yapmasının hükmü nedir?

 1. Vacip C- Sünnet

 2. Mendup D- Farz


38- Bir insanın doğduğu veya evlendiği yahut da geçimini sağlamak için göçüp yerleştiği yere ne isim verilir?

 1. Vatan-ı ikamet C- Vatan-ı sükna

 2. Vatan-ı asli D- Vatan-ı sıla


39- Güneş tutulduğu zaman cemaatle iki rekat kılınan namazın adı nedir?

 1. Hüsuf namazı C- Tevbe namazı

 2. Küsuf namazı D- Kuşluk namazı


40- Aşağıdaki oruç çeşitlerinden hangisi vacip oruçlardandır?

A- Bozulan nafile oruçlar tutmak C- Şevval ayında tutulan oruç

B-Ramazanın birinci günü tutulan oruç D- Ramazanda tutulamayan orucu kaza etmek
41- Aşağıdaki oruç türlerinden hangisine kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir?

A- Kaza edilen ramazan orucu C- Ramazan ayında tutulan oruç

B- Her çeşit kefaret orucu D- Zamanı belirlenmeyen nafile oruçlar
42- Aşağıdakilerden özür durumlarından hangisi ramazan orucunu tutmama ya da bozma sebebi olamaz?

A- Oruç tutulduğunda hastalığın artması C- Oruç tutamayacak kadar yaşlı olmak

B-Anne - babasının ısrarı D- Gebe olmak
43- Aşağıdaki durumlardan hangisinde kefaret gerekmez?

A- İsteyerek sigara dumanını içine çekmek C- Arpa tanesi yutmak

B- Kaza edilen ramazan orucunu bilerek bozmak D- Az miktarda tuz yemek
44- Aşağıdakilerden hangisi oruçlu için mekruhtur?

A- Serinlemek için yıkanmak C- Sahur yemeğini biraz geç yemek

B- Misvak kullanmak D- Tükürüğünü ağzında biriktirip yutmak
45- Aşağıdakilerden hangisi oruçlu için mekruh değildir?

A- Ağzına su alıp çalkalamak C- Kendinden emin olmayarak hanımını öpmek

B- Kendini zayıf düşürecek bir iş yapmak D- Çocuğu için bir şey çiğnemek
46- Aşağıdaki durumların hangisinde kefaret gerekmez?


 1. Niyet edip oruca başlayan bir kadın ayhali günüm deyip orucu bozar ve ayhali olmazsa

 2. Dişlerini fırçalayan biri orucum bozuldu deyip bile bile yeyip içmesi

 3. Bir kadının oruçlu olduğu gün ayhali veya loğusa olması

 4. Mukim bir kimse niyet edip oruca başlasa gündüz sefer mesafesi yolculuğa giderken yerleşim yerini geçmeden orucunu bozsa


47- Fıtır (fitre) sadakasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Fitrenin vacip olması için nisap miktarı malın üzerinden bir yıl geçmesine gerek yoktur.

 2. Fitre bayramdan önce verilmesi gerekir; bayramdan sonra verilmez.

 3. Fakir olan çocuğun babası yoksa fitresini dedesi verir.

 4. Kişi büyük çocuklarının ve karısının fitresini vermek zorunda değildir.


48- Zekat ne zaman farz kılınmıştır?

A- Hicretin 1. yılı B- Hicretin 3. Yılı C- Hicretten önce D- Hicretin 2.yılı


49- Aşağıdakilerden hangisi zekat verilecek malda bulunması gereken şartlardan biri değildir?

A- Malın nisap miktarı olması

B- Nisap miktarı malın üzerinden bir güneş yılı geçmesi

C- Nisap miktarı malın üzerinden bir kameri geçmesi

D- Malın hakikaten veya takdiren artıcı olması
50- Aşağıdaki zekat ölçülerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

A- 5 deve : 2 koyun C- 30 sığır: iki yaşına girmiş erkek ya da dişi dana

B-119 koyun: 1 koyun D- 180 koyun: 2 koyun
51- Zekatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


 1. Nisap miktarına ulaşan malın sene içinde nisabın altına düşmemesi gerekir.

 2. Bir yaşını doldurmayan koyun veya keçilerin sayısı ne kadar fazla olursa olsun zekat düşmez.

 3. At, katır ve merkep ticaret için beslenirse zekatları verilir.

 4. Ebu Hanifeye göre toprak ürünlerinde nisap şartı aranmaz.


52- Alacaklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Alacağına karşı elinde senet ve bono bulunan kimsenin alacağı kuvvetli alacaktır.

 2. Kullanılmış elbise bedeli orta dereceli alacaktır.

 3. Miras ve vasiyet malı zayıf alacaktır.

 4. Kuvvetli alacakların eskiye yönelik zekatlarını vermek gerekmez.53- Aşağıdaki guruplardan hangisine zekat verilmez?

A- Borçlular C- Yolcular

B- Miskinler D- Torunlar
54- Zekatla ilgili malda aranan şartlardan hangisi yanlıştır?

A-Malın, nisap miktarı olması gerekir.

B-Malın hakikaten veya takdiren artıcı olması gerekir.

C-Nisap miktarı malın üzerinden bir kameri yılın geçmesi gerekir.

D- Nisap miktarı malın üzerinden bir güneş yılının geçmesi gerekir.

55- Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
A- İfrad hacc C- Vacip olan hac
B- Kıran haccı D- Temettu haccı

56- Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden biridir?
A- Telbiye getirmek
B- Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek
C- Müzdelife vakfesini yapmak
D- Tavaf namazı kılmak

57- Aşağıdakilerden hangisi “remel’in” tanımıdır?
A- Tavafta sağ omzu açık bırakmak
B- Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
C- Cemrelere taşları fırlatarak atmak
D- Tavafta çalımlı ve süratli yürümek

58- “Eyyam-ı Mina” hangi günlerdir?
A- Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13. günleri
B- Zilhicce’nin 11, 12, 13 ve 14. günleri
C- Zilhicce’nin 9, 10, 11 ve 12. günleri
D- Zilhicce’nin 8, 9, 10 ve 11. Günleri

59- “Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek ihramla birleştirmeye……………. denir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
A- Temettu haccı C- Kıran haccı
B- İfrad Haccı D- Hacc-ı ekber

60- Kurban ibadetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A- Kurban Allah ‘ın rızasını kazanmak için kesilir.

B- Kurban Allah’a bağlılığın ifadesidir.

C- Kurban kesmeyen bunu kaza edebilir.

D-Kişi kurban keserek görevini yerine getirmiş olur.
61-Aşağıdakilerden hangisi Haccın farzlarından biri değildir?

A- Şeytan taşlamak C- Arafatta vakfeye durmak

B- Kabeyi tavaf etmek D- İhrama girmek
62-Kurban ibadeti zengin Müslümanlar için ………………; hac ibadeti zengin Müslümanlar için ………………. olan bir ibadettir. Boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?

A- Vacip- Farz C- Farz- Sünnet

B- Farz- Vacip D- Sünnet- Vacip
63- Kurban kesme vakti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


 1. Sadece Kurban Bayramının 1.günü C- Kurban Bayramının 1. ve 2. günü

B- Kurban Bayramının 1,2,ve 3. günü D- Kurban Bayramının 1,2,3ve 4. günü
64- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A-Kurbanın 1/3’ü fakirlere verilir. C- Kurbanın etinden kesen yiyemez.

B- Kurbanın 1/3’ü evde bırakılır. D- Kurbanın 1/3’ü eşe dosta dağıtılır.
65- Kurban edilecek hayvanlarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-Koyun-keçi: En az 1 yaşında olmalı, bir kişi kesebilir.

B- Sığır- manda:En az 2 yaşında olmalı, en fazla 7 kişi kesebilir.

C- Sığır-manda:En az 3 yaşında olmalı, en fazla 7 kişi kesebilir.

D-Deve: En az 5 yaşında olmalı, en fazla 7 kişi kesebilir.
66- Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin etini kesen kişi ve ailesi yiyemez?

A- Kurbanda kesilen hayvan C-Şükür olarak kesilen hayvan

B- Adak olarak kesilen hayvan D-Akika olarak kesilen hayvan
67- Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin kişiye kazandırdığı davranışlardandır?

A- Başkalarını düşünme C- Yardımlaşma

B- Dostluk ve kardeşlik D- Hepsi
68- İhram yasaklarının başladığı bölgeyi hangisi ifade eder?


 1. Merve B- Mikat C- Arafat D- Mina


69- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A- Umre, hac zamanı yapılır C- Umre farzdır

B- Hac farzdır D- Umre/de kurban kesme vardır.

70- Aşağıdaki haramlardan hangisi “haram li aynihi” grubuna dahil değildir?

A-Domuz eti B- Şarap C- Çalıntı araba almak D- Hayvan Leşi


71- Aşağıdakilerden hangisinin kestiği hayvan yenmez?

 1. Mecusi B- Müslüman C- Yahudi D- Hristiyan


72- Aşağıdaki hayvanlardan hangisini yemek haram değildir?

 1. Çekirge B- Sinek C- Karınca D- Arı


73- Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin etini yemek haramdır?

 1. At B- Eşek C- Güvercin D- Deve


74- Dinimizce, bekar birinin günaha girme ihtimali varsa evlenmesinin hükmü nedir?

 1. Vacip B- Sünnet C- Mekruh D- Haram


75- Zevk ve eğlence amacıyla avlanmanın hükmü nedir?

 1. Haram B- Mekruh C- Vacip D- Sünnet


76- Bir erkek aşağıdakilerden hangisi ile evlenebilir?

 1. Kardeşinin kızıyla

 2. Halasının kızıyla

 3. Puta tapan bir bayanla

 4. Süt kız kardeşiyle


77- Aşağıdakilerden hangisi nikahın şartlarından biri değildir?

 1. İcap kabulun olması

 2. Geçici olmaması

 3. En az iki şahidin hazır olması

 4. İki bayram arasında olmamalı


78- Aşağıdakilerden hangisi kadının en az örtülmesi gereken yerlerini tarif eder?

 1. Diz kapak dahil göbeğe kadar olan yer

 2. Sadece avret mahalli

 3. Omuzdan ayaklara kadar

 4. El, yüz ve ayak dışında her yer


79- Aşağıdakilerden hangisi erkeğin en az örtülmesi gereken yerini tarif eder?

 1. Diz kapak dahil göbeğe kadar olan yer

 2. Omuzdan ayaklara kadar

 3. Baş, el, ayak hariç her yer

 4. Sadece avret yerleri


80- Yaptırılmak istenen bir işte meşru olmayan bir kolaylık sağlaması için, bir yetkiliye mal ya da para verilmesine ne denir?

 1. Faiz B- Kumar C- Rüşvet D- Karaborsacılık


81- Dinen yapılması ve yenilip içilmesi yasak olan şeye ne denir?

 1. Helal B- Haram C- Mekruh D- Farz


82- Hz. Muhammed (sav)’in doğum tarihi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. 10 Nisan 571 C- 20 Mayıs 570

 2. 20 Nisan 571 D- 8 Haziran 571


83- Hz. Muhammed (sav)’e ilk vahiy ne zaman ve nerede gelmiştir?

 1. 610 yılının ramazan ayında hira mağrasında

 2. 620 yılının ramazan ayında hira mağrasında

 3. 610 yılının şevval ayında hira mağrasında

 4. 610 yılının ramazan ayında sevr mağrasında


84-Hz. Muhammed (sav)’e gönderilen ilk vahiy hangi surede geçmektedir?

 1. Fatiha suresi C- Yasin suresi

 2. Fetih suresi D- Alak suresi


85- Peygamberimiz (sav)’in müezzini olan sahabi kimdir?

 1. Hz. Ebubekir C- Hz. Ali

 2. Hz. Bilal D- Hz. Osman


86- Müşriklerin islamiyeti yok etmek için toplanıp karar aldıkları yere verilen isim nedir?

 1. Daru’l-erkam B- Daru’n-nedve C- Daru’l-erhan D- Daru’l-medyen


87-Mekke’den medineye hicret edenlere ………………… ; medinenin yerli halkına ise ……………………… ismi verilmiştir. Yukarıda yer alan boşluklara sırasıyla aşağıda verilen ifadelerden hangisi getirilmelidir?

 1. Muhacir- Ensar C- Muhacir- Hazrec

 2. Evs- Hazrec D- Ensar-Muhacir


88- Mekke kaç yılında fethedildi?

 1. 629 B- 630 C- 631 D-628


89- Hz. Muhammed( sav)’in vefat tarihi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. 8 Mayıs 632 C- 20 Mayıs 632

 2. 20 Haziran 633 D- 8 Haziran 632


90- Peygamberimiz (sav)’in erkek çocuklarının isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. Kasım- Abdullah – İbrahim C- Kasım- Abdullah- Ahmed

 2. Kasım- Hasan –Abdullah D- Kasım-Abdullah-Hüseyin


91- Peygamberimiz (sav)’in kız çocuklarının isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. Hatice- Zeynep- Aişe- Fatıma

 2. Zeynep- Esma- Rukiye- Fatıma

 3. Zeynep-Rukiye- Ümmü Gülsüm- Fatıma

 4. Zeynep –Hatice-Ümmü Gülsm –Fatıma


92- Hz. Muhammed(sav)in süt anneleri ilk önce emzirme durumuna göre hangisinde doğru olarak verilmişitir?

 1. Amine- Halime C- Süveybe-Halime

 2. Halime-Süveybe D- Suveybe-Amine


93- Peygamberimizin 25 yaşında iken evlendiği eşinin ismi nedir?

 1. Aişe B- Hafsa C- Maria D- Hatice


94- “Emr-i bi’l-ma’ruf nehyi ani’l-münker” ifadesini açıklayan şık aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Allahın emrettiklerini yapmak, yasakladıklarından sakınmak

 2. İyiliği emretmek kötülüğü yasaklamak

 3. Hz. Muhammed’in emrettiklerini yapmak yasakladıklarından sakınmak

 4. İnsanlara karşı iyi davranmak


95- Hz. Muhammed Medineye kaç yılında hicret etmiştir?

 1. 621 yılında B- 625 yılında C- 620 yılında D- 622 yılında


96- Hz. Muhammed Medineye hicret etmek için Hz. Ebu Bekir ile birlikte yola çıkmış, çok geçmeden Mekkeli müşriklerde onu bulmak için takip etmeye ve iz sürmeye başlamışlardı. Hz. Muhammed’i bulmak için iz süren ancak atının sürekli kuma batmasından dolayı vazgeçen izcinin ismi nedir?

 1. Süraka B- Ebu Süfyan C- Hint D- Vahşi


97- İslam tarihinde yapılan ilk mescidin ismi nedir?

 1. Mescid-i Nebi C- Mescid-i Aksa

 2. Kuba Mescidi D- Kıbleteyn Mescidi


98- Hz. Muhammed Medineye hicret etmeden önce kendi yatağına kimi yatırmıştır?

 1. Hz. Osman B- Hz. Ali C- Hz. Bilal D- Hz. Ömer


99- Hz. Muhammed ilk Cuma namazını nerede kıldırmıştır?

 1. Kaynukaoğulları yurdunda

 2. Nadiroğulları yurdunda

 3. Kurayzaoğulları yurdunda

 4. Salimoğulları yurdunda


100- Hz. Muhammed medineye hicret ettikten sonra hangi sahabenin evinde misafir olmuştur?

 1. Abdullah b. Ubeyy

 2. Halid b. Velid

 3. Amr b. As

 4. Halid b. Zeyd (Ebu Eyyub el- Ensari)

BAŞARILAR DİLERİZSINAV KOMİSYONU


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə