BiRİNCİ salon oturum 13. 00-14: 15 Prof. Dr. Arslan TopakkayaYüklə 125,98 Kb.
tarix17.02.2018
ölçüsü125,98 Kb.
#42843


31.01.2018 BİRİNCİ SALON
1.Oturum 13.00-14:15

Prof. Dr. Arslan Topakkaya

(Musevilikte Zaman)

Doç. Dr. Eray Yağanak

(İnsan ve Teknoloji İlişkisinin Ontolojik Temelleri Üzerine Bir İnceleme)

Yrd. Doç. Dr. Sebile Başok DİŞ

(Hıncın Kaynakları Ve Hınç İnsanının Genel Karakteristikleri)

Arş.Gör. Peyyamisefa Gülay

(Ludwig Wittgenstein'dan Gazzali'nin Nedensellik Tartışmasına Şerh)

Volkan Ay

(Nietzsche ve Arendt’te Sorumluluk ve Vaadin Gücü)
2.Oturum 14.30- 15:45

Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen

(İnsanlığın Bilgiyi Kullanma Serüveni)

Yrd.Doç.Dr. Serdar Saygılı(Türkler ve Felsefe)

Dr. Engin Yurt

(Bakmak Üzerine: Nietzsche’nin Son İnsanı ve Derrida’nın Kedisi Nereye Bakıyor?)

Tuğba Nurlu

(Kendine Ve Topluma Yabancılaşan İnsana Bir Çözüm Olarak Tasavvuf)

Sibel Kaya

(Âlem Tasavvurunun Temel Belirleyeni Olarak Mümkün Varlık)

3.Oturum 16.00-17:15Yrd.Doç.Dr. Muhammed Fazıl Himmetoğlu

(Kayseri Eski Çağ Tarihine Kısa Bir Bakış)

Yrd.Doç.Dr.Asuman Çırak

(Eski Anadolu Toplumlarında Gözlenen Hastalıklar)

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Şarbak

(Eski Anadolu Toplumlarında Diş Sağlığı)

Arş. Gör. Emel ACAR

(Antropolojik Çalışmalarda Kültürel Deformasyon)

Gizem Saldırgan

(Cizre İç Kale Kazısı Lüle Buluntuları)
4.Oturum 17:30-18:45

Doç.Dr. Adem Sağır

Toplumsal İnşada Belirleyici Bir Öğe Olarak Ölüm: Toplu Merasimlerden Belediye Hizmetlerine Kurumsallaşan Ölüm Bağlamında Bir Ölüm Sosyolojisi Denemesi

Yrd. Doç .Ümit Harun Akkaya

Kayseri Uzunyayla Yöresinde Yaşamış Çerkez Din Adamları ve Sosyokültürel Çevreleri ile Etkileşimleri

Yrd.Doç.Dr. Yılmaz Daşlı

Yoksullukla Mücadelede Koruyucu Sosyal Hizmet Uygulaması Olarak: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Almıla Elif Selçuk

Yaşam doyumunun romantik ilişkiler perspektifinden incelenmesi

Sümeyra Tozlu

Çorum Halk Hekimliği

31.01.2018 İKİNCI SALON

1.Oturum 13:00-14:15Doç. Dr. Pei-Lin Li

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Tayvanlı Öğrencilerin Edebiyat Derslerinde Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yrd.Doç.Dr.Lale Aliqueyava

Ortaçların Gramatikal StatüsüDr.Selami Alan

Sarıkamış/Beyaz Hüzün Eserinden Hareketle Romanlardaki Savaş Anlatıları Üzerine Bir Değerlendirme

Araş.Gör. Canan Akbaba

Yusuf Atılgan’ın “Aylak Adam” ve Jarome David Salinger’ın “Çavdar Tarlasında Çocuklar” Adlı Eserlerinde Anti-Kahraman

Kübra Morkoç

Yaşayan Âşık Ali Rıza Ezgi’nin Şiirlerinde Toprak Terimi Üzerine Bir İnceleme
2.Oturum 14:30-15:45

Yrd. Doç.Dr. Ömer Yağmur

Georgıus De Hungaica’nın Gotik Harflere Aktardığı (1481) İki Yunus Emre Şiiri Üzerine Notlar

Yrd. Doç.Dr.Osman Aslanoğlu

Ahmed-i Hani’nin Mem ve Zin Mesnevisinde Sevgilinin Temel Güzellik Unsurları

Arş.Gör. Kevser Sönmez

Tanzimat Devri Türk Edebiyatında Romantize Edilmiş Bir Hastalık: Verem

Gamze Aydın

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nde Bulunan Bosnalı Sâbit Külliyatının Müellif Nüshası Hakkında

Melih Özel

Türk Romanında İki Farklı Nişantaşı: Cevdet Bey ve Oğulları – Nişantaşı Suare Karşıtlığı
3.Oturum 16:00-17:15

Doç. Dr. Lan-ya Tseng

Orhan Pamuk’un Yeni Hayat, Beyaz Kale ve Kara Kitap Adlı Eserlerinin İngilizce ve Çince Çevirilerinde Kişi Cinsiyetiyle İlgili Karşılaşılan Bazı Sıra dışı Durumlar

Doç.Dr.Ümran Türkyılmaz

Asiye Cebar’ın Aşk Ve Fantazyası’nda Sömürgecilik Üzerine Bir Değerlendirme

Zehra Işık

Kefensiz Kömilgenler” Adlı Eserde SSCB’nin Yarattığı Korku Toplumu ve AydınlarEmre Bekir Güven

Immanuel Kant’ın Alman Aydınlanma Edebiyatına Etkisi

Fatih Aynacı

Jean-Philippe Toussaint’in Fotoğraf Makinası ve Milan Kundera’nın Yavaşlık Adlı Romanlarında Modern Zaman Kavramları: Hız ve Hareketsizlik
4.Oturum 17:30-19:00
Doç.Dr. Hikmet Zeki Kapçı

İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Doktor Lütfi Kırdar’ın İstanbul ‘a Hizmetleri (1938-1949)

Yrd.Doç.Dr.Ebru GÜHER

İkinci Dönem TBBM’nde Kayseri Milletvekili Ahmet Zeki (Karakimseliler)’İn Siyasi Faaliyetleri (1923-1927)

Yrd.Doç.Dr.Ayşe Aydın

Çok Partili Siyasî Hayata Geçişte Muhalif Bir İsim: Afyonkarahisar Milletvekili General Sadık Aldoğan

Yrd.Doç.Dr. Özlem BAŞARIR

XIX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Taşrasında Yerel Unsurların, Nüfûz Kaybına Yönelik Refleksleri –Şeyhzâde Mehmed Bey Örneği

Huriye Şen

Rusya Türklerinin Milli Mücadelesinde Abdürreşid İbrahim

Feride Yazıcı

Şebinkarahisar’ın Kayıp Vakıfları

31.01.2018 ÜÇÜNCÜ SALON
1.Oturum 13:00-14:15 (Tarih)

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Köse

Urban Population Growth and Increases in the Numbers of Metropolitan Municipalities, in Turkey

Doç.Dr.Norliah İbrahim

The Application of Best Interest of the Child's Principle in Claims of future interest

Koki Ishigohoka

Crisis Human Security: Normative Theory On Military InterventionAsmaa Mukaram Saeed

Islamophobia in Ayad Akhtar’s DisgracedYu Sumi

Enhancing Environmental Citizenship In Local Communities

In The Case Of Iloilo City And Calamba City, Philippines

2.Oturum 14:30- 15:45 (Tarih)Prof.Dr. Muhittin Eliaçık

Kayseri/İncesu’da Geçen Bir Olaya Dair Karamanlika Yazılmış Bir Osmanlı Arşiv Belgesi

Doç.Dr. Cavid Kasımov

Henry Morton’un Seyahatnamesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin Şehirleri

Doç.Dr. Sevinç Qasımova

Türk Halklarının Ticari İlişkileri ve Kültürlerinin Kavuşmasında Esas Amil: Geçmişten Bugüne “Büyük İpek Yolu”

Uz.Abdullah Erdoğan

Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliğine Tayini

Yusuf Cihat Zorbacı

Yusuf Akçura ve Ceditçilik
3.Oturum 16:00-17:15(Tarih)

Doç.Dr.Muhittin Kapanşahin

Kanuni’nin Akdeniz Politikası Kapsamında Cerbe ve Malta SeferleriYrd. Doç.Dr. Erhan Yoska

Altınorda ve İlhanlı Devletlerinin Anadolu Üzerindeki Hâkimiyet Mücadelesi

Araş.Gör.Yusuf Akbaba

Türkiye’de Eski Türk Tarihçiliğinin Ötekisi: Kırgızlar

Uhut Mert KÖROĞLU

Cengiz Han’nın Meşhur Askerleri

Sultan Gürsoy

Pavlikanlar
4.Oturum 17:30-19:00 (Tarih)

Doç.Dr. Hikmet Zeki Kapçı

Birleşmiş Milletlerin Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Gelişimine Katkısı ve Willıam Bacon Raporu

Yrd.Doç.Dr. Terane Şirinova

1917 Ekim devriminin Güney Kafkasya’da Milli Meseleye Etkisi

Dilara Taşkın

Nüfus Mübadelesi ve Bursa

İmren Aydın

Lozan’ın Gizli Maddeleri ve Gizli Gündemi İddiası Üzerine Bir Değerlendirme

Emre Özsoy

Stalin Devri Kurbanlarından Ceditçi Aydın Muhammed Fatih Kerimî (1870-1937)

Fatih Tolga

Klasik Dönemden 19. Yüzyıla Kadar Osmanlı Taşra İdari Sistemi

31.01.2018 DÖRDÜNCÜ SALON

1.Oturum 13:00-14:15Prof. Dr. Mustafa Çelikten (Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi)

Yrd.Doç.Dr. Melek Körükçü (Toplumsal Cinsiyet Eğitimi: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarında Toplumsal Cinsiyet Rolünün Kadın Algısına Etkilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi)

Yrd.Doç.Dr. Aytaç Ören (Akademik Çalışmalarda Sosyal Merkezlilik ve İletişim )

Öğr.Gör.Tuğçe Güzelyurt (Ailede Yaşanan Değişimleri Kapsayan Çocuk Kitaplarının İncelenmesi )

Arş.Gör.Murat Boran (Özel Yetenekli Öğrencilerin Algılanan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi)
2.Oturum 14:30- 15:45

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Balcı

Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Okuldaki Rehberlik Hizmetlerinin Öğrencilere Katkısına İlişkin Metaforik

Algılarının İncelenmesi

Arş. Gör. Şule Karaduman

Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeyleri ve Akademik Motivasyon İlişkilerinin Mesleki Yeterlilikleri Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi

Eser Kahraman

Niğde’nin Tarih ve Kültür Karıncaları Projesine Katılan Öğrencilerin Günlüklerinin İncelenmesi

Ümmügülsüm Bıyıklı

Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Teknoloji Uygulamaları ve Tasarımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Karşılaştırılması

Emine Kübra Pullu

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Programlamaya Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
3.Oturum 16:00-17:30

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Vehbi İmamoğlu

Osmanlı Devleti’nde Yerel Yönetimlerde Reform ve Türk Belediyeciliğin Gelişim Süreci

Araş.Gör.Murat Boran

Özel Yetenekli Öğrencilerin Üstbilişsel Farkındalıkları ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi

Arife Cibil Yıldırım

II. Meşrutiyet’ İn Kadın Eğitimine Getirdikleri: Emine Semiye Hanım Örneği

Aylin Karakuş

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretim Tekniklerini Seçme Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi

Nurlana Zakit Bahramlı

Madde Bağımlılığı İle Mücadelede Uluslararası Stratejiler

Öğr.Gör. Raziye Pekşen AKÇA

Okulöncesi Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar: Reggio Emmilia
4.Oturum 17:30-19:00

Prof.Dr. Mustafa Çelikten

Üstün Yetenekli Çocuklar ve Yönetim

Yrd.Doç.Dr. Fatmanur Özen

Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme: Ortaöğretimden Öğretmen Yetiştiren Programların Kaldırılması

Yrd.Doç.Dr.Kamil Yıldırım

Öğretimsel hesapverebilirlik olgusunun okul yöneticileri perspektifinden incelenmesi

Öğr.Gör.Emine Kübra Pullu

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Teknik Ve Mesleki Resim Dersinde Bilgisayar Destekli Uygulamaların Yapılmasına İlişkin Görüşleri

Okt. Sevda Kubilay

Hükümlü Öğrencilerin Yükseköğretime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Açısından İncelenmesi

Araş.Gör.Şeyma Karaduman

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeyleri ve Akademik Motivasyon İlişkilerinin Mesleki Yeterlilikleri Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi


31.01.2018 BEŞİNCİ SALON

1.Oturum 13:00-14:15Prof.Dr.Kim Seung Ju

The Effect of Korean Cultural Education on Understanding The Level of Meaning of The Proper Noun

Arş.Gör.Candan Kadriye GİRAY

Yang Gui Ja’nın “Uzak Ve Güzel Mahalle”Adlı Romanında ‘Baba’MotifiWang Hao

Corpus-Based Study On Future Meaning Of Korean ‘-Eot-Mihee Cho

A Study On Informatıon Structure Of 18 th Century’s Korean In Joseon DynastyŞehriban KARACAN

Türklere Korece Öğretimi Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkçede ve Korece’de Edilgenlik Ekleri

2.Oturum 14:30-16:00Wang Wien

A Study On Lexıcal Rıchness Of Korean Learners’ Wrıtıng And Speakıng

Kim Sung Jyuu

The Effect Of Korean Cultural Education On Understanding The Level Of Meaning Of The Proper Noun

SoyoungYoo

Analysis The Usage Of Korean Particles ‘İ/Ga(/)’ And ‘Eun/Neun(/)’ By Turkish Learners

Arş.Gör. Nihan Karakuş

Kore ve Türkiye’de Muska İnancı

Arş.Gör. Mehmet Ölçer

Para İlgili Türk Ve Korece Atasözlerinin Karşılaştırılması
3.Oturum 16:15-17:30

Prof.Dr. Siham Zengi

Irak Türkmenleri Ağzında İkilemelerden Oluşan AtasözleriDoç.Dr. Elvira Latifova

Türk Toponimik Terimlerinin Araştırılmasında Tarih-Dilcilik Disiplinlerarasi Çalışmaların Önemine Dair-Dr.Hasan İlkay Al

Geri Gelen Mektup’ta Ateşin Tin ÇözümlemesiDilek Işıkhan

18. Yüzyıldan Muamma Bir İsim: Rağmî

Cansu Dursun

Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında Türkiye’de Popüler Romanlara Bakış

4.Oturum 17:45-19:00

Doç. Dr. KamalaGahramanova

Mülteci Çocukların Adaptosyonu Açısından Hoşgörünün Önemi

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Koca

Yoksullukla Mücadelede Arada Kalanlar

Yrd. Doç. Dr. Sevda Özütürker

Erzincan Üniversitesi Öğrencilerinin Vücut Kompozisyonu Parametrelerinin Cinsiyetlere Göre Analizi

Yrd.Doç.Dr. Veda Bilican Gökkaya

Şiddete Uğrayan Kadınların Şiddet Gördüğü Evde Kalmalarının Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Nedenleri

Yrd.Doç.Dr. Fatma Kalpaklı

Şarkılarda Narsizm

Meryem Berrin Bulut

Erkek Çalışanların Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Sinizm ve İşten Ayrılma Niyetlerinin Yatırım Modeli Çerçevesinde İncelenmesi

01.02.2018 BİRİNCİ SALON

5.Oturum 09:00-10:15

Doç.Dr. Mustafa Güçlü

Öğrenci Merkezli Eğitimin Felsefi Dayanak, İlke, Amaç Ve Önem açısından Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr. Süleyman Balcı

Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Okuldaki Rehberlik

hizmetlerinin Öğrencilere Katkısına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

Öğr.Gör. Raziye Pekşen AKÇA

Okul Öncesi Eğitimde Montessori Yaklaşımı

Uz.Serkan PULLU

Öğretmen Adaylarının Mükemmeliyetçilik Düzeyleri İle Öğrenme-Öğretme Süreci Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Şükran Geçgel

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Onay İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
6.Oturum 10:30- 11:45

Doç. Dr. İbrahim Mazman

Dil ve Söylem Kavramları Bağlamında Levi-Strauss ve Foucault’nun Görüşlerinin Karşılaştırılması

Yrd.Doç. İbrahim Nacak

İdeal ve Realite Geriliminde Günümüz Aydını

Dr. Ashırkhanova Karlygash

Kazak Halk Hekimliğinin özelliği ve TürleriVefa Adıgüzel

Sosyolojik Bir Olgu Olarak Yoksulluk Kültürü ve Oscar Lewis
Şeyma Karameşe

Alman Okullarında Öğrenim Gören Türk Çocuklarının Gündelik Hayat Pratikleri Ve Direniş Biçimleri: “Onlar Fransa’yı Kendilerine Komşu Yaptıysa, Biz De Türkiye’yi Komşu Bildik"


7.Oturum 13:00-14:15

Yrd.Doç.Dr.Ayşegül ATAY

Dil-Kültür Etkileşimi Açısından Türkçe Ve Japonca

Dr.Zeynep GENCER

Natsume Sōseki’nin Kokoro (Gönül) Ve Mehmet Rauf’un Eylül Romanlarında Ölümü Seçen Üç Adam:K, Sensei, Necip

Arş.Gör.Serdar YILMAZ

Japonca Öğretiminde Kültürel Ögelerin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi

Şebnem ZENGİN

Japoncada Kalıplaşmış Söylemler

Yüksel Gül Yurdabak

Havacılıkta Japonca Kullanımı
8.Oturum 14:30-15:45

Doç.Dr.Mustafa Güleç

Hollanda Doğu Hindistan Şirketi (VOC) ve Hollanda’nın Japon Pazarındaki Kısmi Başarısı

Yrd.Doç.Dr.Tuğba Aydın Azalov

Mülteciler Üzerine Avrupa Parlamentosu’nun Sesi

Yrd. Doç.NeslihanAltuncuoğlu

Türkiye’nin Yakın Gelecekteki Konumunun Tarihi Arka Planı Hakkında (Ortadoğu Örneği)

Araş. Gör.İbrahim Can Karaduman

Nıccolo Machiavelli’ye Bir Bakış: Yeni İle Eski Arasında Bir Köprü

Araş. Gör.Cavid Emre Aytekin

Alman Dış Politikasında Transatlantik İlişkilerin Geleceği Ve Stratejik Alternatifler

9.Oturum 16:00-17:15Prof.Dr.Nuriye Garipağaoğlu

Türkiye’de Kalkınma Ajanslarının Coğrafi Dağılışı ve Bölgesel Rollerine Dair Eleştirel Bir Yaklaşım

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Özmenli

Giresun’da Türk İskânına Bir Örnek: Vadi YerleşimiYrd.Doç.Dr. Muammer Ak

Sosyo Kültürel Boyutu İle Giresun’da Yaylacılık

Dr. Mehmet Ali Çelik

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Mevsimlik Kuraklık Analizi

Öğr.Gör.Mehmet Levent Kocaalan

Kayseri’nin Gelişiminde Kardeş Şehirlerin Önemi

10.Oturum 17:30-19:00Prof.Dr. Özden Zeynep Oktav

Suriye Krizi ve Devlet Dışı Silahlı Aktörlerin Rolü

Yrd.Doç.Dr. Perviz Semedov

Avrupa Ve İslam: Çatışmadan Diyaloga

Yrd.Doç.Dr.Mustafa Özalp

Küresel Enerji Rekabetinde Merkez Ülke Türkiye

Dr. Mahir Terzi

Din Motifli Terörizm: Nedenler Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Ahmet Yavuz Gürler

Eski Yugoslavya’dan Ayrılan Devletlerin Avrupa Birliğine Uyum Süreçleri

Cansu Kaymal Casabianca

İçiçe Geçmiş Dâhili ve Harici Dinamikler: Türkiye’yi 15 Temmuz’a Getiren Süreçlerin Analizi

01.02.2018 İKİNCİ SALON

5.Oturum 09:00-10:15

Prof.Dr. Abdulvahap Taştan

Türkiye’de İlahiyat Fakülteleri Felsefe ve Din Bilimleri Bölümlerinde Lisansüstü Tez Çalışmaları ve Bazı Metodolojik SorunlarYrd. Doç. Dr. Bukatcha Akımjan Kyzy

Kırgızistan'daki Din Eğitimi ve Sorunları

Yrd. Doç. Fatih Yalçın

Kadını Yazmak: İbn Hacer Bağlamında Xv. Yüzyıl Memlük Biyografi YazıcılığıDr.Osman Oral

Mâtürîdî’de Din-Siyâset İlişkileri Ve Yönetim İlkeleriAbdumalik Tuychıbaev

Buhara Şemsüleimmeleri


6.Oturum 10:30- 11:45

Doç.Dr.Kadir Demirci

İmam Hadi'de (ö.298)  Hadis Yorumu

Yrd. Doç.Muhammed Bahaeddin Yüksel

Bir Tefsir Sorunu Olarak Mübhemât Üzerinden Kendini ve Ötekini Okumak

Yrd. Doç. Ahmet Özdemir

Kur’an’da Toplumsal Bir Varlık Olarak İnsan

Dr. Heybet Heybetov

Arap nazım sanatında şiirin yaranma tarihi, şiir örneklerinin şahit olarak kullanılmasıDerya Ersöz

Kuran-I Kerim’de Kitap Kavramı ve Türk Halk İnancına Etkileri


7.Oturum 13:00-14:15

Doç. Dr. Vahide CAFERZADE

Mustafa Darir´İn “Fütuhuş-Şam” Eserinde Dini Terim Ve İfadelerYrd.Doç.Dr. Mehmet Altunmeral

Mehmed Emîn Yümnî Efendi Ve Terkîb-İ BendiYrd.Doç.Dr. Mehmet Emin Bars

Şamanizm’de Ruhlar DünyasıDr.Osman Oral

Ahmet Yesevi’nin Şiirlerinde Nebiler Ve ErenlerDr. Ayşe Karaköse

Toplumun Din Algısı


8.Oturum 14:30-15:15

Yrd. Doç.Muhammed Bahaeddin Yüksel

Zenâdika'nın Kur'ân'da Tenâkuz İddiaları Bağlamında Ebu'l-Hüseyin el-Malatî'nin Müşkilâtu'l-Kur'ân Yorumları

Yrd.Doç.Dr.Ahmet Uyar

Nebevi Tavsiyeler Işığında Bir İnsanı İnsanların En Hayırlısı Yapan ErdemlerYrd.Doç.Dr.Yüksel Çelik

Seyyid Şerif Cürcani ve Belagat İlmindeki YeriArş.Gör.EmineTaşçi Yıldırım

Kitab-I Mukaddes Ve Kur’an-I Kerim’de İnâyetArş.Gör. Zeynep Alimoğlu Sürmeli

Hadis Taraftarları’nın Kerrâmiyye Eleştirisi


9.Oturum 16:00-17:15 (güzel Sanat)

Doç.Dr. Zübeyde Özlem PARLAK BİÇER

Anıtsal Yapılarda Karşılaştırmalı Yapı AnaliziÖğr.Gör.Ülkem YAZ

Yozgat Mezar Taşlarının Türk Kültüründeki YeriÖğr.Gör.Recep ÖZER

Antalya Müzesindeki Helenistik Dönem Heykellerinde Kumaş Anatomi İlişkisiAraş.Gör.Elif Atıcı

Eskişehir Kurşunlu Külliyesi’nin Göstergebilimsel Yaklaşımla Yorumlanması

Handan Narin Efland Ve Eisner’in Görüşleri Bağlamında Sanat Eğitiminin Bilişsel Boyutu

10.Oturum 17:30-19:00 (Güz Sanat)Prof.Dr. Nigar Askerova

Sanat ve onun izleyicisiNefise Yüksel

Türk Evi Plan Tipolojisinde Geleneksel Yozgat Konaklarından İki ÖrnekFatma Çetin

Osmanlı Çini ve Duvar Resimlerinde Kâbe TasviriSerhat Sabri Yılmaz

Türk Sinemasında Geleneksel Türk Tiyatrosu İzleriŞerife Karaman

Osmanlı Devletinin Son Dönem Halıları: KumkapıFadime Sarıca

Takı Tasarımın Temelini Oluşturan Geometrik Objeler


01.02.2018 ÜÇÜNCÜ SALON

5.Oturum 09:00-10:15Yrd.Doç.Dr. Emine Erdimez

Uzunyayla Çerkeslerinde Gelenek ve Din EtkileşimiOkt.

Gökhan Hamzaçebi

Giresun ve Havalisinde Ahilik Kültürünün Oluşmasında Musıkinin Yeri ve ÖnemiArş.Gör. Altuğ Ortakçı

Şah İbrahim Veli Ocağı’na Bağlı Bir Ziyaret Yeri: “Yeşil Direk”Sevgi Dal

Malatya’nın Sürdürülen Geleneği: HöllükNükte Sevim Derdiçok

10 Şehir 10 Efsane


6.Oturum 10:30-12:00

Yrd.Doç.Dr. Gülden Şişman

Sayıştay’ın Türk Hukuk Sistemindeki YeriYrd.Doç.Dr. Hülya Çakır

Suç ve Ceza: Kadın ve SuçÖğr.Gör.Türkan Melis PARLAK

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Ratıone Locı Ve Ratıone Temporıs Yetkilerinin İncelenmesiArş.Gör.Emre Köroğlu

Taşınır Satış Sözleşmesinde Satıcının Zapttan Doğan SorumluluğuDr.Furkan Yıldız

İnsan Kaçakçılığı ve Göçmen Ticareti Arasındaki Kavramsal Farklar ve Bunların Türkiye’deki YansımalarıÇağdaş Beşoğul

Tükenmişlik İle İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Avukatlara Yönelik Bir Araştırma


7.Oturum 13:00-14:15

Yrd.Doç.Dr.Esin Benhur Aktürk

Yerel Yönetimlerde Kadın ve Siyasi RolüLeman Suleymanlı

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Dönemi Kadınların Eğitim ve İş Hakları(1918-1920)

Dr.Erdem Erciyes

Türkiye’de Çok Kültürlü İş Gücünün YönetimiSema Kandil

DP Muhalefet Yıllarında Konya'da ki Faaliyetleri

Çağdaş Beşoğul

Malta Kuşatmasının ve Kuşatmanın Başarısızlıkla Sonuçlanmasının Nedenleri

8.Oturum 14:30-15:45Doç.Dr.Orujova Yegana

Manuplatıve Strategıes Used In The Polıtıcal Dıscourses In The French LanguageYrd.Doç.Salih Abdallah

The Effect of Risk-Taking on Oral Performance of Sudanese EFL Learners

Okt.MehmetTunaz

The Effects Of Students’ Cultural Backgrounds On Theır Attıtudes Towards Englısh As A Foreıng LanguageDr. Hülya Taflı Düzgün

Representatıons Of Orıental Identıtıes In The Mıddle Englısh RomancesArş.Gör Özlem Sayar

An Analysıs Of “The Lıttle Prınce” In The Lıght Of “The Second Comıng”


9.Oturum 16:00-17:00

Yrd.Doç.Dr. Bilal Genç

Student-Teachers’Views Regarding the Curriculum of English Language Teacher Education in TurkeyOkt. Faruk Sadıç

A Corpus-Based Analysis of Relationships between Word Count, Oral Exam Scores & GenderTasnim Saadaldin Abdulhai

The Translated Writer: A Two-way MirrorFazilet ALACHAHER/ Dr.Halima HOUALEF

ICTs Integration within our Algerian LMD System : Tlemcen Faculty of Science as a Case Study


10.Oturum 17:15-18:30

Doç.Dr. Hasan BAKTIR

Voice of Depression: Akif and Keats’ NightingaleMahmood Farhan-Dr. Ibtihal Al-Tameemi

Difficulties Faced by Iraqi EFL Learners in Translating English Collective Nouns into ArabicOkt.Mehmet TUNAZ

Categorızatıon Of Preposıtıon Error Types In Turkısh Efl Learners’ Essays: A Corpus Based StudyArş.Gör.Özlem Sayar

Consıderıng Iago In "The Tragedy Of Othello, The Moor Of Venıce" As The Baobab Tree Antoıne De Saınt Exupery’s Lıttle Prınce Descrıbes

Dr.Hülya Taflı Düzgün

From Eleanor Of Aquıtaıne To Josıane: Re-Wrıtıngwomen In The Romances Of Medıeval England


01.02.2018 DÖRDÜNCÜ SALON
5.Oturum 09:00-10:15

Doç.Dr. Erdal Arlı

İşletmelerde İtibar Yönetiminin Pazarlama Performansı İle İlişkisi: Yat Turizm İşletmeleri Üzerine Bir AraştırmaYrd.Dr.Özgür Demirtaş (İNG)

Psychologıcal Performance At WorkDr.İsmail Çelik

İslâmi Finans İçin Yeni AçılımlarEray Erkin Sezgin

Motivasyon ve İş Tatmininin Özel Hastane İşletmeciliği Açısından İncelenmesi: Elazığ-Malatya ÖrneğiMuhammet Abdullah Altundal

Türk Bankacılık Sektöründe Rekabeti Kısıtlayıcı Eylemlerin Tüketici Refahı Üzerine Etkisi

6.Oturum 10:30-12:00Yrd.Doç.Dr.Fatma Temelli

İibf Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ÖrneğiYrd.Doç.Dr.SedaTopgül

Sosyal Güvenliğe Yönelik Öğrenci Algısının DeğerlendirilmesiYrd.Doç.Hasan Uzun (Bir Ar-Ge Öyküsü; Elazığ Örneği)

Dr.Bahar İslamoğlu

Konut Kredisi Faiz Oranlarının Ve Para Politikalarının Konut Fiyatları Üzerine Etkisi: 2007-2017 Türkiye ÖrneğiDr.Mualla Akçadağ

Özel Günlerde Süpermarketlerin Pazarlama faaliyetlerini Anlamaya Yönelik Bir ÇalışmaMevlüde Şahin

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri: Ahi Evran Üniversitesi Örneğ


7.Oturum 13:00-14:00

Prof.Dr. Ahmet Mermer

Disiplinler arası Çalışmalara Yeni Bir Yaklaşım: Fonoloji Açısından Divan ŞiiriYrd.Doç.Dr. Erdoğan Kul

Ömer Seyfettin’in Dil Konusundaki Önerileri ve Bunların Eserlerine YansımasıAraş.Gör. Huzeyfe Bilge

Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Yozlaştıran Değerler, Ahlaksızlık, Küfür ve Daha Fazlası (Bir Hikâye Kitabı Örneği)Aybala Dikbaş

Dede Korkut Hikâyelerinde “Sınama” Motifi

8.Oturum 14:30-15:45

Prof.Dr. Recep Dikici

Osmanlı Dönemi Kayserili Âlimler

Yrd.Doç.Dr. Ümral Deveci

Kayseri Yöresine Ait Gesi Bağları Türküsünün Varyantları, Hikâyesi, Metin AnaliziArş. Gör. Fırat Şahin

Çeşitli Dillerin Atasözlerinde “Öfke” Kavramına İlişkin İmge Şemaları ÜzerineMustafa Alkan

Erzurumlu Zihnî Dîvânı’nda Yerel Unsurlar ve Sosyal HayatDilek Ünlü

18. Yüzyılda Osmanlı Balkan Şehirlerindeki Resmî Yazışmaları İhtivâ Eden Bir Münşe’ât Mecmû’ası Üzerine Notlar


9.Oturum 16:00-17:15

Yrd.Doç.GürkanDağbaşı

Mahmud Derviş Şiirlerinin Türkçe Çevirileri Üzerine Bir DeğerlendirmeAraş.Gör.Arife Çağlar

Şeyhî’nin Hüsrev Ü Şîrîn Mesnevisinde Sosyal Hayatın PanoramasıAslıhan Nur Kandemir

Türk Masallarında Kitonyen Uzamlar ve Kurguya EtkileriHuzeyfe Bilge

Çocuk Hikâyelerinde Büyük Tehlike: Ahlaksızlık, Suça Teşvik, Yozlaştırıcılık ve Daha Fazlası (Bir Hikâye Kitabı Örneği)Mustafa Eren

Kutadgu Bilig’de Türk Halk İnançları


10.Oturum 17:30-19:00 (Medya)

Yrd.Doç.Dr. Nazım Kuruca

Yerel Tarih Çalışmasına Giresun Örneği: Yeşil giresun GazetesiÖğr.Gör.Ali Murat Mırçık Kişilerarası İletişimde Medyanın Modern Ve Gelenek Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Konumlandırması: 1 Kadın 1erkek Dizisi Örneği

Öğr.Gör.Serap ATEŞ

15 Temmuz Darbe Girişimini Müteakiben Türk Medyasında Üç Farklı Bakış Açısı İle “Olağanüstü Hal”İbrahim Can Karaduman

Silahlı Kuvvetlerin Demokratik KontrolündeAyşegül Biçer

Medyalararasılık Bağlamında Ferhat İle Şirin Hikayesinin Karikatürlere EtkisiSevgi Bayat

Medya Savaş İlişkisi Bağlamında Savaşın Seyri Üzerinde Basının Etkisi Örnek Olarak

Milli Mücadelenin Başarıya Ulaşmasında Anadolu Basının Rolü

02.02.2018 BİRİNCİ SALON

11.Oturum 09:00-10:15 (eğitim)

Doç.Dr. Mustafa Güçlü

Felsefe Eğitim ve Öğretiminin Kavram, Amaç ve İşlev Açısından DeğerlendirilmesiProf.Dr.Mustafa Çelikten

Yöneticilerin Disiplin ve Mizah AnlayışıYrd.Doç.Dr.Eda Uslupehlivan

Değer Eğitiminde Dijital Öykülerin Kullanımı

Öğr.Gör. Tuğçe Güzelyurt

Erıc Carle’ın Türkçe Çeviri Çocuk Kitaplarının Biçim Ve İçerik Özelliklerinin İncelenmesiÖğr.Gör.Furkan Erdoğmuş

Mesleki ve Teknik Eğitimin Yükseköğretim Bağlamında Kalite Ve Verimliliği: Türkiye’de Meslek Yüksekokulları Üzerine Bir İnceleme


12.Oturum 10:30-11:45

Yrd.Doç.Dr. Ziya Abbas

2003 Sonrası Irak TürkmenleriYrd.Doç.Dr. Mustafa Yıldız

Uluslararası İlişkiler, Din Olgusu ve Dini KavramlarYrd. Doç.Halit Hamzaoğlu

Türkiye - Özbekistan İlişkileri: Stratejik Ortaklık ve İşbirliğiYrd.Doç.Dr. Gözde Yılmaz

Türkiye Sağlık Politikası: Dönüşüm ve DinamiklerHacer Coşkun

Türk Dış Politikasının Geleneksel Unsurlarının Türkiye’nin Yumuşak Güç Politikası Kapsamında Değerlendirilmesi


13.Oturum 14:00-15:15

Yrd.Doç. Kürşat Efe Tarihî Türk Lehçelerinde Alıntı Bitki İsimleri

Yrd.Doç.Dr.Hanife Özer Medine Gülgün’ün Şiirlerinde Vatan Teması

Nimet Ceylan Adana Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar

Nurşah Özdemir

Hasan Ali Toptaş’ın “Ben Bir Gürgen Dalıyım” Adlı Kitabının Çevre Duyarlılığı Bağlamında İncelenmesiİlhan Karaoğlu

John Steinbeck’in Gazap Üzümleri İle Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar Üzerinde Romanlarında İnsan Emeği Ve Sömürüsü


02.02.2018 İKİNCİ SALON

11.Oturum 09:00-10:15Yrd. Doç.Dr. Seda Uysal Bozaslan

Cezîre-İ Mesnevi’nin Türkçe Şerhlerinde Bir Anlatım Tekniği: Somutlaştırma

Esra Çam

Türk Dünyası Masallarındaki “Çocuksuzluk” ÜzerineMiray Çetin İki Eser İki Yazar ve Ezidilik

Hüseyin Şahin

Malatya-Arguvan Yöresinde Zakirlik Kurumu: Gelenekte Dün ve BugünTolga Tellan

Sosyal Bilimlerde Disiplinlerüstü, Disiplinlerarası ve Altdisiplin Olarak İletişim Çalışmaları
12.Oturum 10:30-11:45

Yrd.Doç.Dr .Gökçe Cerev

1961 Anayasası’nın Sendikalar Üzerine EtkileriDr.Mualla AKÇADAĞ

Tüketicilerin Televizyon Reklamlarının Etik Olup Olmadığı Konusundaki Tutumlarını Anlamaya Yönelik Bir AraştırmaÖğr.Gör.Tuğba Demir

Reklamda Teknoloji Teması Ve Yapı Kredi ÖrneğiArş.Gör.Emrah Utku Gökçe

Türk Dış Politikasında İki Entelektüel Siyaset Adamı: İsmail Cem ve Ahmet DavutoğluArş.Gör.Bilal Göde

Terörizm ve Türkiye’ye Olan Zararlarına Yönelik Bir Değerlendirme


13.Oturum 14:00-15:00

ElshenGurbanov

Secular-Relıgıous Dıvısıon In Israel: Concepts, Necessıtıes,Dynamıcs And Changıng BalancesEngin AVCI

Radicalisation Process of Terrorist Organisations: Path from Violent Extremism to TerrorismTakahiro Suzuki

The Border Between Natıonals And Non-Natıonals: Id And Border Control In South Afrıca And IsraelAkira Asada

Folk Islam in Contemporary East Africa


02.02.2018 ÜÇÜNCÜ SALON

11.Oturum 09:00-10:15Yrd.Doç.Dr. Özgür Demirtaş

Partıcıpatıve Leadershıp And Employee VoıceDr.Özlem Özdemir

Genderıng Internatıonal Mıgratıon: A Case Study On Turkısh Women Immıgrants In England

Esmanur Şamiloğlu

The Organisation of Islamic Conference in The Writings of Turkish Islamists in the 1970sTasuku OHASHI

Preservation And Inheritance Of Memories And History Of Catastrophe in AsiaSoichiro Tanaka

The Creation Of “Northern Tier” And The Political StrategyBy “Small States”: As Case Study Of Activities On Rcd


12.Oturum 10:30-11:45

Yrd.Doç.Dr. Hadi Bak

Türkçe Söz dizimine Kıyasıyla Rusça Söz Diziminde Temel YönlerArş.Gör.Selin Tekelli

Eski Slav İnancı: Rus Paganizmi, Pagan Geleneği Ve Pagan TanrılarıSündüz Girgin

Evrensel Bir Dil Fenomeni Olarak Türk Ve Rus Dillerinde LakaplarPınar Dilekçi

Nikolay Mihayloviç Karamzin’in Tarihçi Kimliği Üzerine Bir DeğerlendirmeAslı Aliyeva

Ermeni dilinde affrikat seslerinin öğrenilmesi yöntemleri


13.Oturum 14:00-15:15

Yrd.Doç.Dr.Gökçe Cerev

Türkiye’de Kamu Çalışanlarının Sendikal Örgütlenme Çabaları Ve Mevcut Durumunun AnaliziAraş.Gör.Ali Burak Aksungur

Osmanlı Mahallesinde Yerel Güvenlik: Mahalle Bekçiliği ÖrneğiAraş. Gör. Gökhan Bulut

Çankırı Müzesi’nin Kentleşme Ve Kentlilik Bağlamında Dijital Müze DönüşümüEsma Nur Hamurcu

Havayolu Taşımacılığında Yer Hizmetleri Şirketlerinin Hizmet Kalitesinde Performans DeğerlendirmesiNeslihan Göde

Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Üzerine Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme


02.02.2018 DÖRDÜNCÜ SALON

11.Oturum 09.00-10:15Yrd.Doç.Dr. İmge Azertürk

Çince İmlerde Saklı Olan Kadın KültürüUz.Mustafa Sarper Alap

Türkiye’de Urdu Dili ve Edebiyatının Öğretilmesinde Yeni YaklaşımlarMustafa Kemal Şen

Redaksiyon Ofislerinin Akademisyenlerin Yabancı Dil Gelişimi Üzerine EtkisiBurcu Öztürk

Heinrich Böll’ün Das Brot Der Frühen Jahre Adlı Yapıtında İzleksel Öge: Açlık

Reyhan Ünver Fidan

Koku duyusunun diğer duyulardan farklılaşması ve farklılığın evrimsel perspektifle değerlendirilmesi
12.Oturum 10:30-11:45

Dr.Ayhan Kuşculuo

Rus-Japon Savaşı ve Osmanlı BasınıŞöhret İbadov

XIX. Yüzyılın sonu-XX. Yüzyılın başlarında Lenkeran şehrinin ticaret ilişkileri ve pazarlarıAyten Balkanoğlu

Milli Mücadele Döneminde SinopMerve Çetin Dağdelen

Yerel Gazetecilik Alanı’nda “Hemşehrilik” Kavramı: Denizli Kenti ÖrneğiMerve Çetin Dağdelen

Postmodernizm Sarkacında Medya’nın Dönüşümü


13.Oturum 14:00-15:30

Yrd..Doç.Dr.Ramazan Çiftlikçi

Yaşar Kemal ve Halk Kültürü

İlknur Bahadır

Bir Entellektüel Olarak Fatma Aliye Hanım’ın Portresi

Şeyma Nur Zararsız

Kırkambardan Yansımalar: Metin Tenkîdinde Mecmûaların Tesiri Üzerine

Araş.Gör. Duygu Kayalık Şahin

Seyyid Muhammed Ali Rıza Ve Mevlid’iKemal Deniz

Hekimhan Yöresinde Bereket İnanışına Bir Örnek: Eşe-Fatma Taşı ve Böceği

Osman ATAŞ

Karamanlıca Nasreddin Hoca Fıkraları
Yüklə 125,98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin