##book id=498//book name= Ümumi kimya // ##fk=103//ks=01//fn=498// sumalltest= 299

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.66 Mb.
səhifə14/14
tarix17.11.2018
ölçüsü0.66 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

##num= 14// level= 1// sumtest=20 // name= Oksidləşmə - reduksiya reaksiyaları. //


1. Reduksiya prosesinə aid olan müddəanı göstərin.

A) ionun müsbət yükü artır

B) neytral atomlar müsbət yüklü ionlara çevrilirlər

C) neytral atomlar mənfi yüklü ionlara çevrilirlər

D) ionun mənfi yükü azalır

E) atomun elektron vermə prosesi

2. Oksidləşmə prosesini xarakterizə edən müddəanı göstərin.

A) ionun mənfi yükü artır

B) neytral atomlar mənfi yüklü ionlara çevrilirlər

C) ionun müsbət yükü azalır

D) neytral atomlar müsbət yüklü ionlara çevrilirlər

E) atoma elektron birləşməsi prosesi

3. Molekuldaxili oksidləşmə - reduksiya reaksiyasını müəyyən edin.

A) 3HNO2 → HNO3 + 2NO + H2O

B) 2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

C) 2H2S + H2SO3 → 3S + 3H2O

D) 5HCl + HClO3 → 3Cl2 + 3H2O

E) 2PH3 + 4O2 → P2O5 + 3H2O

4. Aşağıda verilən reaksiya tənliyinin sağ tərəfində əmsalların cəmini tapın.

H2S + KMnO4 + H2SO4 → S + MnSO4 + K2SO4 + H2O

A) 8

B) 6

C) 16

D) 12

E) 15

5. Aşağıda verilən reaksiya tənliyinin sol tərəfində əmsalların cəmini tapın.

H2S + KMnO4 + H2SO4 S + MnSO4 + K2SO4 + H2O

A) 13

B) 12

C) 8

D) 10

E) 17

6. Aşağıda verilən reaksiya tənliyinin sol tərəfində əmsalların cəmini tapın.

C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4 → CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

A) 36

B) 42

C) 65

D) 98

E) 25

7. Aşağıda verilən reaksiya tənliyinin sağ tərəfində əmsalların cəmini tapın.

C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4 → CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

A) 118

B) 132

C) 36

D) 67

E) 25

8. Aşağıda verilən reaksiya tənliyində əmsalların cəmini tapın.

C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4 → CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

A) 324

B) 118

C) 66

D) 197

E) 65

9. mühitdən asılı olaraq oksidləşdirici və reduksiyaedici xassə göstərən maddələri seçin.

1 - KMnO4

2 - K2Cr2O7

3 - KClO3

4 - H2O2

5 - Na2SO3

6 - HNO3

A) 1, 2, 3

B) 4. 5. 6

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 4, 6

10. Ancaq oksidləşdiriciləri seçin.

1 - KMnO4, H2O2

2 - K2CrO4, Cl2

3 - K2Cr2O7, J2

4 - CuSO4, KJ

5 - K3Fe(CN) 6, Co(NH3) 6Cl3

6 - CoCl2, CoCl2

7 - FeCl3, FeCL2

A) 4, 5, 6

B) 5, 6, 7

C) 1, 4, 7

D) 2, 3, 5

E) 2, 6, 7

11. Reduksiyaediciləri seçin.

1 - H2S, KJ

2 - PbO2, NaNO2

3 - H2S, CO

4 - H2S, HBr

5 - H2O, NO

6 - SnCl2, Na

A) 1, 2, 5, 6

B) 2, 3, 5, 6

C) 3, 4, 5, 6

D) 1, 3, 4, 6

E) 2, 4, 5, 6

12. Oksidləşdiriciləri seçin.

1 – KClO3, K2Cr2O7

2 – KMnO4, Cl2

3 – H2SeO4, HNO3

4 - N2H4, NH2OH

5 - CrCl2, HJO4

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 4, 5

E) 1, 3, 5

13. C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4  H2C2O4 + K2SO4 + MnSO4 + H2O tənliyinin sağ tərəfində - 1, sol tərəfində - 2 molların sayının verildiyi düzgün cavabları seçin.

a - 132

b - 24

c - 22

d - 65

e - 30

f - 28

g - 26

A) 1 - e, 2 - f

B) 1 - b, 2 - e

C) 1 - e, 2 - f

D) 1 - c, 2 - g

E) 1 - a, 2 - d

14. Aşağıda verilmiş turşuları oksidləşdiricilik xassəsinin azalması sırası ilə düzün.

1 - HClO4

2 - HClO

3 - HClO3

4 - HClO2

A) 2, 3, 4, 1

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 4, 3, 1

D) 2, 1, 3, 4

E) 1, 3, 4, 2

15. C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4  CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O reaksiya tənliyində əmsalların uyğunluğunu göstərin.

1 - KMnO4

2 - H2SO4

3 - H2O

a - 24

b - 36

c - 66

d - 44

e - 32

A) 1 - d; 2 - e; 3 - b

B) 1 - c; 2 - d; 3 - e

C) 1 - e; 2 - c; 3 - d

D) 1 - a; 2 - b; 3 - c

E) 1 - b; 2 - d; 3 - e

16. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 - yalnız oksidləşdiricilər

2 - yalnız reduksiyaedicilər

3 - həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedicilər

a - KMnO4

b - H2S

c - F2

d - SO2

e - HNO3

f - KJ

g - MnO2

A) 1 - c, b, d; 2 - a, e; 3 - d, f

B) 1 - a, b, c; 2 - d, e; 3 - f, g

C) 1 - a, c, e; 2 - b, f; 3 - d, g

D) 1 - f, g, e; 2 - c, b, c; 3 - b, e

E) 1 - d, e, g; 2 - a, g; 3 - b, c

17. Oksidlərin təsnifatı ilə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin.

1 - duz əmələ gətirənlər

2 - duz əmələ gətirməyənlər

a - CO

b - Al2O3

c - N2O

d - SO3

e - NO

f - SiO2

g - P2O5

A) 1 - a, b, c; 2 - d, f, g

B) 1 - a, b, e; 2 - b, d, f

C) 1 - d, e, c; 2 - b, c, g

D) 1 - b, d, f, g; 2 - a, c, e

E) 1 - c, d, f; 2 - b, e, g

18. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 - Molekularası oksidləşmə - reduksiya

2 – Molekuldaxili oksidləşmə - reduksiya

3 - Öz - özünə oksidləşmə reduksiya

a - 2H2S + H2SO3 → 3S + 3 H2O

b - 3Mn2SO4 + 2KMnO4 + 2H2O →

c - PbS + 4H2O2 → PbSO4 + 4H2O

d - 3S + 6NaOH → Na2SO3 + Na2S + 3 H2O

e - HgO → Hg + O2

g - PCl5 → PCl3 + Cl2

h - 3 HNO2 → HNO3 + 2NO + H2O

A) 1 - e, c, g; 2 - g, h; 3 - a, e

B) 1 - b, c, d; 2 - d, g; 3 - d, e

C) 1 - d, e, g; 2 - c, g; 3 - d, c

D) 1 - a, c, h; 2 - a, g; 3 - b, d

E) 1 - a, b, c; 2 - e, g; 3 - d, h

19. Hansı uyğundur?

1 - Oksidləşdirici

2 - Reduksiyaedici

a - KBr

b - Cl2

c - Fe2(SO4) 3

d - H2S

e - HNO3

f - Mg

g - SnCl2

h - KMnO4

A) 1 - e, a, d, g; 2 - e, f, d, h

B) 1 - f, a, g, h; 2 - c, e, d, g

C) 1 - b, c, e, h; 2 - a, d, f, g

D) 1 - b, f, a, g; 2 - b, c, a, d

E) 1 - b, c, g, h; 2 - b, f, g, h

20. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 - disproporsiya reaksiyası

2 - molekuldaxili reaksiya

a - Br2 + KOH 

b - J2 + NaOH 

c - (NH4) 2Cr2O7

d - KClO3  KCl + O2

e - NaNO2 + H2SO4

g - MnCl4  MnCl2 + Cl2

A) 1 - b, c; 2 - b, d, e, g

B) 1 - c, d ; 2 - a, b, d, g

C) 1 - a, b; 2 - c, d, e, g

D) 1 - a, c; 2 - b, d, c, g

E) 1 - a, g; 2 - a, c, d, e

##num= 15// level= 1// sumtest=20 // name= Elektrod potensialı. Elektroliz. //


1. Natrium - xloridin suda məhlulnun elektrolizində katod ətrafında hansı mühit yaranar?

A) neytral

B) zəif turş

C) qüvvətli turş

D) qüvvətli qələvi

E) zəif qələvi

2. Civə (II) bromidin sulu məhlulunun elektrolizində katodda hansı maddə ayrılar?

A) O2

B) Br2

C) Hg

D) HBr

E) H2O2

3. Mis(II) xloridin suda məhlulunun elektrolizində katodda hansı

maddə ayrılar?

A) Cl2

B) O2

C) CuO

D) Cu

E) HCl

4. Mis(II) sulfatın suda məhlulunun elektrolizindən hansı məhsullar alınar?

A) SO2, H2SO4, O2

B) CuO, SO2, H2SO4

C) Cu, O2, SO2

D) Cu, O2, H2SO4

E) CuO, SO2, Cu

5. Hansı sırada yalnız suda məhlullarının elektrolizi prosesində katodda metal ayrılan maddələr göstərilmişdir?

A) MgSO4, Hg(NO3) 2, CrCl2

B) NiCl2, CuSO4, AlCl3

C) Cu(NO3) 2, AgF, AuCl3

D) FeSO4, AlCl3, MgSO4

E) Cu(NO3) 2, FeSO4, AlCl3

6. NaOH - in ərintisinin elektrolizi zamznı anodda gedən proses hansı cavabda düzgün verilmişdir?

A) 2H + + 2e → H2

B) 2H2O – 4e → O2 + 4H +

C) 2OH - – 2e → O2 + H2

D) Na + + e → Na0

E) 4OH - – 4e → O2 + 2H2O

7. Sistemin elektrik hərəkət qüvvəsinin hesablanmasında istifadə olunan hansı düsturu seçin.

1 - Ehq = Eok – Ered

2 - Ehq = Ered – Eok

3 - Ehq = Ered + Eok

4 - Ehq = Eok : Ered

5 - Ehq = Ered . Eok

A) 3

B) 2

C) 1

D) 5

E) 4

8. Metalların elektrokimyəvi gərginlik sırasında yerləşməsində əsas götürülən amilləri seçin.

1 - Metalın reduksiyaediciliyi

2 - Kristal qəfəsinin dağılmasına sərf olunan enerji

3 - Metalın xarici energetik səviyyəsində olan elektronların sayı

4 - Metal atomlarının elektron itirməsi

5 - Metal ionlarının hidratlaşma qabiliyyəti

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 4

D) 2, 4, 5

E) 3, 4, 5

9. X maddəsinin suda məhlulunun elektroliz məhsulları: katodda H2, anodda O2. X - ə aid olan maddələri seçin.

1 - NaNO3

2 - CuSO4

3 - Ca(NO3) 2

4 - KOH

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 4

E) 2, 3

10. Na2SO4 - ün suda məhlulunun elektrolizindən alınanları seçin.

1 - H2, NaOH

2 - O2, H2SO4

3 - H2O, O2

4 - NaOH, S

5 - O2, Na

6 - H2SO4, Na

A) 5, 6

B) 2, 5

C) 1, 2

D) 2, 3

E) 2, 4

11. NaCl - in suda məhlulunun elektrolizindən alınanları seçin.

1 - Cl 2

2 - Na

3 - NaOH

O2

5 - H2

6 - H2O

A) 2, 5, 6

B) 3, 4, 5

C) 1, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 4, 5, 6

12. Kationların katodda reduksiyası ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - Fe2 +

2 - Cu2 +

3 - Ag +

4 - Hg2 +

5 - Pb2 +

A) 3, 5, 4, 2, 1

B) 1, 5, 3, 4, 2

C) 3, 4, 2, 5, 1

D) 2, 3, 5, 4, 1

E) 1, 3, 2, 4, 5

13. Kationları fəallıqlarının artmasına görə ardıcıl düzün.

1 - Na +

2 - Cu2 +

3 - Fe2 +

4 - Hg2 +

5 - H +

6 - Mg2 +

7 - Zn2 +

8 - K +

A) 1, 8, 6, 7, 3, 5, 4, 2

B) 1, 5, 6, 2, 7, 3, 4, 8

C) 8, 2, 6, 3, 7, 5, 4, 1

D) 3, 5, 2, 6, 7, 4, 8, 1

E) 8, 1, 6, 7, 3, 5, 2, 4

14. Suda məhlulda elektroliz prosesi zamanı OH - , J - , S2 - anionların anodda oksidləşmə ardıcıllığını göstərin.

A) OH - , S2 - , J -

B) OH - , J - , S2 -

C) S2 - , J - , OH

D) S2 - , OH - , J -

E) J - , S2 - , OH

15. CuSO4 - ın suda məhlulunun elektrolizi zamanı elektrodlarda gedən proseslərlə alınan məhsullar arasında uyğunluğu müəyyən edin.

1 - katodda

2 - anodda

3 - məhlulda

Məhsullar

a - Cu

b - H2SO4

c - O2

d - H2

e - SO2

A) 1 - d; 2 - e; 3 - c

B) 1 - b; 2 - d; 3 - e

C) 1 - e; 2 - a; 3 - d

D) 1 - a; 2 - c; 3 - b

E) 1 - c; 2 - c; 3 - a

16. Na2SO4 - ün suda məhlulunun elektrolizi prosesində uyğunluğu müəyyən edin.

1 - katodda

2 - anodda

3 - məhlulda

a - Na

b - H2

c - Na2SO4

d - O2

e - NaOH

g - H2SO4

A) 1 - a, b; 2 - d, e; 3 - b

B) 1 - b, e; 2 - d, g; 3 - c

C) 1 - b, d; 2 - a, d; 3 - e

D) 1 - a, c; 2 - a, e; 3 - b

E) 1 - a, d; 2 - e, c; 3 - a

17. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 - standart elektrod potensialı mənfi olan metallar

2 - standart elektrod potensialı müsbət olan metallar

a - La

b - Cd

c - Pt

d - Pb

e - Ba

f - Cu

g - Sn

h - Ag

A) 1 - a, f, g; 2 - b, c, d, e

B) 1 - c, d, e, f; 2 - a, b, g, h

C) 1 - a, b, e, d, g; 2 - c, f, h

D) 1 - e, d, f, h; 2 - a, b, c

E) 1 - c, f, h; 2 - a, d, b, e

18. NaCl - in elektrolizi ilə məhsulları arasında uyğunluğu müəyyən edin.

1 - Katodda

2 - Anodda

3 - Məhlulda

a - H2

b - Na

c - Cl2

d - NaOH

e - HCl

A) 1 - e; 2 - a; 3 - c

B) 1 - , b; 2 - e; 3 - a

C) 1 - d; 2 - b; 3 - b

D) 1 - a; 2 - d; 3 - e

E) 1 - a; 2 - c; 3 - d

19. CuSO4 məhlulunun elektrolizi ilə məhsulları arasında uyğunluğu müəyyən edin.

1 - Katodda

2 - Anodda

3 - Məhlulda

a - Cu

b - O2

c - H2SO4

d - H2

e - O2, H2SO4

A) 1 - b; 2 - c; 3 - d

B) 1 - d; 2 - e; 3 - a

C) 1 - a; 2 - b; 3 - c

D) 1 - c; 2 - d; 3 - e

E) 1 - e; 2 - a; 3 - c

20. NaOH ərintisinin elektrolizində alənan maddələri seçin.

1 - Na

2 - H2

3 - O2

4 - H2 , H2O

5 - H2O

A) 2 3, 4

B) 4, 5, 6

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 3, 4, 5Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə