Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 397.59 Kb.
səhifə5/13
tarix14.08.2018
ölçüsü397.59 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ALTERNATİFLER

  1. Giriş

ÇED; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve denetlenmesidir.


Çevresel etki değerlendirme çalışmalarındaki en önemli etken yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.
Önerilen projeye getirilen çeşitli alternatiflerin ÇED çalışması kapsamında incelenmesi, çevresel faydaları arttırırken, proje sahibinin maliyetlerini azaltabilecek başka seçenekler de sunabilir.
ÇED çalışmasının önemli bir aşaması çevresel açıdan tek tek değerlendirilmiş olan proje alternatiflerinin kıyaslanması ve ortak bir bazda değerlendirilmesidir. Bu aşamada her proje alternatifinin çevresel kayıpları ve kazançları mümkünse ekonomik fayda ve masrafları ile birlikte ele alınarak en iyi çözümlerin bulunması amaçlanır.
Karar verici kişi veya kuruluşa, incelenen proje veya faaliyetin çevre üzerindeki etkilerinin neler olacağı, çeşitli alternatiflerin yarar ve zararları ve alınması gerekli önlemler mantıksal bir silsile içinde açık-seçik bir biçimde anlatılmalıdır. (Kaynak: ÇED, Yrd. Doç. Dr. Yakup Cuci)
Proje alternatiflerinin kıyaslanmasından sonra çalışma ekibi karar merciine sunulmak üzere önerilerini hazırlar. Bu önerilerin sistematik bir biçimde kaleme alınması proje koordinatörünün görevidir.
İşlemler;

 1. Alternatif aktivite tanımlanması

 2. Her alternatif aktivite bileşenlerinin belirlenmesi

 3. Etkilerin kaynakları ve nedenlerinin belirlenmesi

 4. Birinci, ikinci ve daha yüksek dereceden etkilerin tanımlanması

 5. Her bir alternatifin oluşturduğu etkiler için sebep-sonuç ilişkilendirilmesi

 6. Her bir alternatif için sebep-sonuç ağları ve kestirim gereken problemlerin tanımlanması

şeklinde olmalıdır.
Bir faaliyet gerçekleşmesi sırasında çevreye etki yapabilecek çok sayıda etkinlik gerçekleşebilir. Bu faaliyet bileşenlerinin neler olduğu, özellikleri ve kapsamları belirlenmelidir. Bileşenler faaliyet öncesi inşaat aşamasında, faaliyet(işletme) aşamasında ve faaliyet sonrasında farklı olacaktır. Ayrıca her bir alternatif faaliyetin farklı bileşenlere sahip olacağı unutulmamalıdır. Bileşenlerin saptanmasında faaliyetin neler olacağı dolaylı etkilerde göz önünde tutulmalıdır.
Her bir faaliyet bir amaca yöneliktir. Bu amaca ulaşmak için çeşitli alternatif yollar bulunur. Bu alternatifleri tanımlayabilmek için aşağıdaki sorular sorulabilir.

 • Planlanan faaliyetin amacı nedir?

 • Bu amaca ulaşmak için çeşitli seçenekler mevcut mudur?

 • Karar verici hangi seçenekleri önermekte etkilidir?

 • Karar verici mercii ve halk, üretilen bilgiyi doğru anlayıp yorumlayabilecek midir? Bilgiyi çeşitli alternatiflerin kıyaslanması için kullanılabilecek midir? Üretilen bilgi alternatif üretim süreçlerinin, tasarımların, konumların vb. kıyaslanmasında tutarlı mıdır?

(Kaynak: ÇED, Yrd. Doç. Dr. Yakup Cuci)

ÇED ÇALIŞMASINDA OLASI ETKİLERİN BELİRLENMESİ

İŞLEM

SONUÇ

Varsa faaliyet alternatiflerinin belirlenmesi

Alternatif faaliyetler listesi

Her bir faaliyet bileşenlerinin belirlenmesi

Her bir faaliyet için etkinlikler listesinin oluşturulması

Kirletici kaynakların belirlenmesi

Her bir faaliyet alternatifi için kaynakların listelenmesi

Birinci dereceden etkilerin belirlenmesi

Her bir faaliyet alternatifi için birinci dereceden etkilerin listelenmesi

İkinci ve daha yüksek dereceden (dolaylı) etkilerin belirlenmesi

Her bir faaliyet alternatifi için dolaylı etkilerin listelenmesi

Her bir faaliyet alternatifi için kirletici kaynak ve etkilerin özetlenmesi

Her bir faaliyet alternatifi için sebep-sonuç ilişkilerini gösteren mantıksal ağların oluşturulması araştırılması gereken etkilerin belirlenmesi


Ülkemizin ana geçim kaynaklarından birisi de hayvancılıktır. Hayvancılık, ülkemizin bütün bölgelerinde büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, kanatlı hayvan yetiştiriciliği gibi alanlarda hem modern mandıralarda ve çiftliklerde, hem de geleneksel usuller ile köylerde ve mezralarda yapılmaktadır. Hayvan yetiştiriciliği ve hayvan bakımı açısından bilgi ve deneyim çok önemlidir. Bu nedenle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verdiği eğitimlere katılarak bilgi eksikliği giderilebilir, Bakanlığın mandıraları ve hayvan çiftlikleri incelenerek tecrübe eksikliği tamamlanabilir.
Öncelikle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının mevzuatı incelenerek hayvan yetiştirme tesisi kurma şartları öğrenilir. Bu kapsamda, yetiştirilecek hayvanlar ile ilgili cinsi, yaşı, bakım, beslenme, çevre temizliği, çalışanların ve hayvanların sağlığını koruma gibi şartlar öğrenilmeli ve hayvan yetiştirme tesisi kurma aşamasına geçilmelidir.
(Kaynak: Para Kazandıran Yeni İş Fikirleri, Karlı İşler Hayvan Yetiştiriciliği İşine Başlamak. Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvan Çiftliği Nasıl Kurulur, Hayvan Yetiştiriciliği Destekleri, Hayvan Çiftliği Kurma Maliyetleri.: Ataks Çiftlik)  1. Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə