Comisia Europeană, dg întreprinderi & Industrie

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 446 b.
tarix11.08.2018
ölçüsü446 b.Comisia Europeană, DG Întreprinderi & Industrie

 • Comisia Europeană, DG Întreprinderi & Industrie

 • Oficiul European de Brevete

 • 19 parteneri de consorţiu în cadrul primului proiect ip4inno

 • Acest modul a fost realizat/actualizat de:

 • Dr. Istvan MOLNAR, Consilier de brevete

 • Regional Innovation Agency South Great Plain Region

 • HUNGARY

 • www.darinno.hu

 • Cu sprijin financiar din partea CE şi OEBMaterialul de faţă abordează proprietatea intelectuală şi strategiile de afaceri în linii generale.

 • Materialul de faţă abordează proprietatea intelectuală şi strategiile de afaceri în linii generale.

 • El nu trebuie înţeles ca o bază pentru luarea deciziilor în situaţii specifice, de afaceri sau de natură juridică. În aceste cazuri, este de preferat să recurgeţi la sfatul specialiştilor, adaptat situaţiei în cauză.Principiile inovăriiProcesul de a obţine beneficii de pe urma ideilor:

 • Procesul de a obţine beneficii de pe urma ideilor:

  • Exploatarea noului
 • Inovarea nu echivalează cu C&D

 • Procesul inovării nu coincide cu invenţia

Propria bază ştiinţifică şi tehnologică a companiei

 • Propria bază ştiinţifică şi tehnologică a companiei

 • Proces de dezvoltare internă

 • “Închis” = nu foloseşte cunoştinţe din afară

 • PI acumulată, scopul principal fiind de a evita conflictele asupra drepturilor de PI

 • În mare parte brevetele de invenţie rămân neutilizate în produse

Proiectul poate începe în interior sau în afara resurselor tehnologice ale companiei, şi noi proiecte se pot alătura procesului, în orice etapă a acestuia

 • Proiectul poate începe în interior sau în afara resurselor tehnologice ale companiei, şi noi proiecte se pot alătura procesului, în orice etapă a acestuia

 • Ideea poate intra în procesul de inovare sau poate părăsi procesul în mai multe moduri

 • În modelul inovativ deschis, DPI reprezintă o nouă componentă a capitalului companiei, un mijloc de a obţine venituri, dincolo de vânzarea produselor, şi o posibilitate de acces pe noi pieţe şi la noi modele de afaceri

 • În acelaşi timp, companiile sunt active pe piaţa de PI, atât pentru vânzare cât şi pentru cumpărareOrganisme publice de cercetare

 • Organisme publice de cercetare

 • Mediul de afaceri şi industrie

 • Finanţatori

Principiile inovării

 • Principiile inovării

 • Ciclul inovării

 • Adaptarea modelului de afacere la PI

 • Realizarea unui plan de afaceri

 • Un set de acţiuni şi decizii destinate să asigure organizaţiei care deţine DPI cel mai profitabil portofoliu de brevete de invenţie şi mărci

 • Principiu: este recomandabil ca strategia de protecţie să se alinieze obiectivelor de afaceri

 • Managementul portofoliului de PI presupune şi urmărirea permanentă a schimbărilor apărute în portofoliul competitorilor • Spin-off : o firmă nou înfiinţată pentru comercializarea unei anumite tehnologii;

 • Activele cele mai importante: DPI transferate acesteia;

Valoarea comercială a DPI depinde de mai mulţi factori, ex. statutul juridic şi întinderea protecţiei

 • Valoarea comercială a DPI depinde de mai mulţi factori, ex. statutul juridic şi întinderea protecţiei

 • Toate acestea pot suferi schimbări în timp

 • Consecinţele diferă de la cazul transferului DPI către spin-off drept contribuţie în natură la cazul transferului prin contract de licenţă

Investiţie în stadiul iniţial

 • Investiţie în stadiul iniţial

 • Nu trebuie subestimată

 • Sume mici

 • Cel mai mare risc în finanţarea de către prieteni & familie:

 • Eşecul afacerii  eşecul relaţiilor

Împrumutul bancar clasic nu este o sursă de finanţare potrivită pentru finanţarea de tehnologie în stadii incipiente

 • Împrumutul bancar clasic nu este o sursă de finanţare potrivită pentru finanţarea de tehnologie în stadii incipiente

 • Băncile sunt interesate de stagii de dezvoltare mai avansate, care implică mai puţine riscuri

 • Împrumutul PI: împrumut bancar care foloseşte active de PI ca garanţii

Convertirea PI în titluri de valoare

 • Convertirea PI în titluri de valoare

 • Vânzare şi apoi închiriere a PI

 • PI ca garanţie

 • Vinderea PI la licitaţie

 • DAR

 • Stabilirea unei valori corecte este dificilă în astfel de cazuri

 • Lipseşte o piaţă propriu-zisă pentru acestea

 •  Poate pe viitor?

Principiile inovării

 • Principiile inovării

 • Ciclul inovării

 • Adaptarea modelului de afacere la PI

 • Realizarea unui plan de afaceriAdaptaţi forma drepturilor de PI la caracterul invenţiei.

 • Adaptaţi forma drepturilor de PI la caracterul invenţiei.

 • Nivelul de creativitate dictează forma optimă de protecţie (v. noutate şi activitate inventivă):

  • Brevet de invenţie
  • Model de utilitate
  • Know-how


Păstrarea secretului poate fi preferabilă opţiunii de a breveta, dacă:

 • Păstrarea secretului poate fi preferabilă opţiunii de a breveta, dacă:

 • Invenţia nu este vulnerabilă prin proiectare inversă şi, deci, copiere (ex. compoziţii chimice, băuturi, compozite, procedee)

 • Respectarea drepturilor de brevet ar fi dificil de asigurat fiindcă

  • Invenţia permite cu uşurinţă dezvoltări de tip „invent around”
  • Încălcarea drepturilor este greu de depistat
  • Nu aveţi resurse suficiente pentru enforcement
 • Costurile de brevetare pot depăşi valoarea comercială a brevetului, pentru că:

  • Invenţia permite cu uşurinţă dezvoltări de tip „invent around”
  • Invenţia este supusă unei uzuri morale rapide
  • Invenţia se adresează unei nişe de piaţă foarte înguste
 • Invenţia nu este brevetabilăCosturile asociate protecţiei DPI pot deveni uneori prea mari.

 • Costurile asociate protecţiei DPI pot deveni uneori prea mari.

 • Pentru a menţine cheltuielile legate de DPI la un nivel rezonabil, managementul portofoliului de PI ar trebui să ţină seama (printre altele) de următoarele principii:

  • Brevetaţi o invenţie numai dacă o puteţi exploata.
  • Revizuiţi portofoliul de PI şi abandonaţi tot ce generează cheltuieli care nu sunt necesare.
  • Elaboraţi-vă cu mare grijă o strategie teritorială.


Capacitatea unei persoane de a-şi utiliza propria tehnologie în condiţii de deplină legalitate

 • Capacitatea unei persoane de a-şi utiliza propria tehnologie în condiţii de deplină legalitate

 • Analiza libertăţii de operare stabileşte libertatea cuiva de a presta o anumită activitate, fiind considerată în general o măsură elementară care trebuie luată.

 • Dacă există brevete care blochează libertatea de operare, aveţi următoarele opţiuni:

  • Obţineţi revocarea brevetelor care vă blochează
  • obţineţi o licenţă
  • le ocoliţi
  • sau le ignoraţi.
 • Publicare defensivăFoarte importantă mai ales în domeniul tehnologiei de vârf

 • Foarte importantă mai ales în domeniul tehnologiei de vârf

 • Se poate realiza prin:

  • C&D internă
  • C&D pe bază de contract
  • Obţinere de licenţe şi transfer tehnologic
 • Pentru IMM-uri care operează într-o nişă de înaltă tehnicitate, C&D poate chiar înlocui eforturile de enforcement al PI

 • Este de asemenea importantă pentru marile companii farmaceuticeMajoritatea IMM-urilor au resurse insuficiente pentru înfiinţarea de fabrici şi reţele de distribuţie în scopul exploatării efective a unei tehnologii.

 • Majoritatea IMM-urilor au resurse insuficiente pentru înfiinţarea de fabrici şi reţele de distribuţie în scopul exploatării efective a unei tehnologii.

 • Licenţierea DPI către marile companii le oferă posibilitatea obţinerii de profituri superioare pe baza PI.

 • În anumite sectoare, cum este sectorul farmaceutic, cea mai mare parte a PI este generată de IMM-uri, în timp ce marile companii achiziţionează licenţe pentru o sumă de tehnologii, în final PI fiind exploatată de marile companii.Designerul trebuie să achiziţioneze licenţele respective (software, text, fotografii, mărci etc)?

 • Designerul trebuie să achiziţioneze licenţele respective (software, text, fotografii, mărci etc)?

 • Designerul îşi păstrează drepturile de autor pentru ceea ce produce pentru clienţi sau le cedează clienţilor?

 • Designerul poate exploata în continuare bazele de date care se află “în spatele" site-ului web, de ex. prin licenţierea lor către terţi?

 • Ceea ce întreprinde designerul în relaţie cu clienţii săi este perfect legal?

 • Lucrarea sa conţine acele amprente discrete care să-i permită să detecteze dacă este copiat?

 • Este designerul capabil să ia măsuri eficiente împotriva cybersqatterilor?Există două tipuri principale de licenţe:

 • Există două tipuri principale de licenţe:

 • Cu managementul drepturilor

  • licenţiate pentru un scop explicit precizat
  • pentru un număr limitat de utilizări
  • preţul se negociază individual
 • Fără plata unor redevenţe

  • o taxă unică
  • utilizarea nu este limitată nici din punctul de vedere al numărului de utilizări, nici al scopului acestora
 • Notă: Atenţie la prevederile contractului!

Fred Butler Dry Cleaning Service

 • Fred Butler Dry Cleaning Service

  • Ideea
  • Brandul
  • Marketing
  • Franchising
 • I am moving.comGoogle

 • Google

 • Motor de căutare

  • Rapiditate
  • PageRank
 • Email şi alte servicii on-line gratuite

 • Generează profit din publicitate

 • Wikipedia

 • „Enciclopedia gratuită la care poate contribui oricine”

 • Costurile de întreţinere se acoperă din donaţiiSecond Life (by Linden Lab)

 • Second Life (by Linden Lab)

 • Lume virtuală (MMORPG)

 • 2 trăsături neobişnuite:

  • DPI ale utilizatorilor asupra elementelor pe care le creează în cadrul jocului
  • Posibilitate de schimbare a banilor existenţi în cadrul jocului cu cei din realitate, în ambele sensuri
 • Problemă juridică: creaţia realizată în cadrul jocului şi comercializarea de către terţi a elementelor protejate prin desen, model, marcă sau drept de autor, fie în cadrul jocului, fie în viaţa reală se consideră încălcare a drepturilor? • Uneori înregistrarea nu este indicată, din motive cum sunt:

  • dimensiunile reduse sau potenţialul financiar redus al afacerii;
  • un ciclu de viaţă scurt al produsului.
 • Există alte strategii care pot fi folosite pentru a dovedi originea designului, de ex. păstrarea sistematică a schiţelor, înregistrărilor şi documentaţiei folosite în cursul elaborării designului.

 • Este de asemenea important să ţineţi o bună evidenţă a actelor firmei, pentru că ele pot servi ca probă pentru a dovedi copierea intenţionată a designului. • Înregistrarea conferă drepturi exclusive asupra desenului/modelului: permite măsuri legale împotriva oricărui desen sau model similar, nu numai a celor care sunt rezultatul unui act de copiere intenţionată.

 • Se poate prelungi până la maximum 25 de ani.

 • Este un proces costisitor şi îndelungat în comparaţie cu varianta fără înregistrare.

 • Înregistrarea desenelor/modelelor este modalitatea cea mai eficace pentru a vă proteja interesele; cu toate acestea nu vă poate garanta încetarea oricărei activităţi de contrafacere.

Există o strânsă legătură între conţinutul tehnic şi aspectul exterior, totuşi anumite soluţii tehnice pot limita designul.

 • Există o strânsă legătură între conţinutul tehnic şi aspectul exterior, totuşi anumite soluţii tehnice pot limita designul.

 • Aspectul nu poate fi protejat prin desen sau model dacă rezultă direct dintr-o funcţie tehnică; în acest caz însă el poate fi brevetabil.

 • Grad mare Libertate limitată Neprotejabil

 • de libertate ca desen/modelDesignul unui produs face diferenţa între succesul şi eşecul produsului.

 • Designul unui produs face diferenţa între succesul şi eşecul produsului.

 • Pentru ca designul unui produs să fie atrăgător pentru consumatori, designerul (echipa de designeri) trebuie să cunoască:

  • consumatorii potenţiali – oameni - în general (antropologie);
  • dorinţele, gândirea şi comportamentul acestora (psihologie);
  • în cele din urmă au nevoie de talent şi creativitate pentru a realiza produse reuşite d.p.d.v. estetic, dar şi de cunoştinţe tehnice pentru a crea produse utile.
 • Designul unui produs reprezintă un proces complex interdisciplinar. • Caracterul tehnic al unui produs (sau lipsa acestuia) defineşte tipul de protecţie:

  • brevet de invenţie, model de utilitate sau secret pentru invenţii tehnice;
  • desen sau model pentru aspectul estetic.
 • Lungimea ciclului de viaţă al produsului ne ajută să decidem asupra formei de protecţie:

  • pentru produse cu un ciclu de viaţă scurt (câţiva ani sau mai puţin) se potrivesc modelul de utilitate, desenul/modelul neînregistrat sau păstrarea secretului
  • pentru produse cu un ciclu de viaţă mai lung: brevete de invenţie şi desene/modele înregistrate
 • Opţiunea pentru modalităţi de protecţie cu înregistrare sau fără înregistrare reprezintă o decizie strategică.

 • Drepturile asupra propriei creaţii revin autorului independent

 • Dacă invenţia este comandată pe bază de contract, DPI se cedează automat celui care a comandat-o.

 • În cadrul unui contract de muncă:

  • Invenţii de serviciu – DPI revin automat angajatorului
  • Invenţiile salariaţilor – DPI revin inventatorului, angajatorul are dreptul de a exploata invenţia.
  • Alte situaţii – ca şi în cazul inventatorului independent


Modelul de afacere trebuie să susţină protecţia PI.

 • Modelul de afacere trebuie să susţină protecţia PI.

 • Metode de bază:

  • Acorduri de confidenţialitate cu personalul firmei
  • Strategie de PI
  • Prevenirea scurgerilor de informaţii/ personal care părăseşte firma
  • Ierarhizare pe nivele de securitate
 • Construiţi un brand şi protejaţi-vă reputaţia în afaceriPrincipiile inovării

 • Principiile inovării

 • Ciclul inovării

 • Adaptarea modelului de afacere la PI

 • Realizarea unui plan de afaceriConceptul de afacere trebuie să urmărească:

 • Conceptul de afacere trebuie să urmărească:

 • produse viabile;

 • PI trebuie apărată; alte brevete nu pot să blocheze comercializarea;

 • este nevoie de un model de afacere clar pentru a genera profit;

 • o piaţă mare şi/sau în creştere rapidă;

 • echipa managerială trebuie să aibă capacitatea de a implementa planul de afaceri.conceptul tehnologic nu este comercializabil;

 • conceptul tehnologic nu este comercializabil;

 • piaţa este prea mică;

 • produsul nu satisface o nevoie a consumatorilor;

 • lipsa de valabilitate a brevetelor din cauza stadiului tehnicii;

 • existenţa unor brevete de blocare, libertate de operare restricţionată;

 • neglijarea reglementărilor.- Răspuns la cele 4 întrebări:

 • - Răspuns la cele 4 întrebări:

 • ce?, de ce?, când?, cine?

 • - Planul de afaceri ajută la:

 • stabilirea obiectivelor

 • anticiparea problemelor

 • identificarea surselor de finanţare

 • o viziune generală asupra companiei ca întregObiectivele companiei

 • Obiectivele companiei

 • Evaluarea pieţei

 • Calificarea, competenţele, experienţa şi aspectele financiare

 • Beneficiile aduse de produs/serviciu

 • Cum se pun bazele afacerii

 • Viziune pe termen lung

 • Ţinte financiare

Prezentarea (“elevator pitch”) = raportul executiv

 • Prezentarea (“elevator pitch”) = raportul executiv

 • Scrieţi-o atunci când planul de afaceri este gata

 • Poate fi singurul lucru pe care îl va citi investitorul

 • Încercaţi să atingeţi toate punctele importante ale planului de afaceri: modelul de afacere, oportunităţi, produsul, tehnologia, piaţa, concurenţa, proprietatea intelectuală, echipa de conducere şi strategia de retragere“Un bun raport executiv îmi va spune de ce sunt în faţa unei investiţii interesante. Urmăresc să mi se ofere o foarte clară prezentare a misiunii pe termen lung şi o prezentare generală a oamenilor, tehnologiei, ca şi a adecvării la piaţă. Răspundeţi la următoarele întrebări: “Ce este? Cine o va pune în practică?, De ce ar cumpăra-o cineva?” Ca să parafrazez filmul Field of Dreams, vrem să ştim, “Dacă vă finanţăm, cumpărătorii vor veni?””

 • “Un bun raport executiv îmi va spune de ce sunt în faţa unei investiţii interesante. Urmăresc să mi se ofere o foarte clară prezentare a misiunii pe termen lung şi o prezentare generală a oamenilor, tehnologiei, ca şi a adecvării la piaţă. Răspundeţi la următoarele întrebări: “Ce este? Cine o va pune în practică?, De ce ar cumpăra-o cineva?” Ca să parafrazez filmul Field of Dreams, vrem să ştim, “Dacă vă finanţăm, cumpărătorii vor veni?””

 • Ann Winblad, Venture Capitalisteste un rezumat

 • este un rezumat

 • investitorii pornesc de la el – captaţi-le interesul!

 • rescrieţi-l la sfârşit

 • trebuie să aibă cam două pagini

 • trebuie să contureze:

  • viziunea şi misiunea
  • oportunităţi de afaceri
  • produsul, tehnologia
  • piaţa, competiţia
O declaraţie asupra a ce vrea să devină organizaţia

 • O declaraţie asupra a ce vrea să devină organizaţia

 • Viziunea pe termen lung

 • O bună declaraţie de viziune presupune:

  • Claritate şi lipsa ambiguităţii
  • O imagine clară
  • Descrierea viitorului
  • Expresie memorabilă
  • Aspiraţii realiste
  • Consecvenţă sub aspectul valorilor şi culturii organizaţionale


Personal: Vom crea un loc de muncă extraordinar, care să inspire oamenii să fie cât mai buni.

 • Personal: Vom crea un loc de muncă extraordinar, care să inspire oamenii să fie cât mai buni.

 • Portofoliu: Vom crea un portofoliu de mărci de băuturi de calitate care să anticipeze şi să satisfacă dorinţele şi nevoile oamenilor.

 • Parteneri: Vom crea şi menţine o reţea de clienţi şi furnizori împreună cu care vom crea valori reciproce durabile.

 • Planeta: Vom fi cetăţeni responsabili care să ajute la fondarea şi menţinerea unor comunităţi sustenabile.

 • Profit: Vom maximiza randamentul pe termen lung al capitalului acţionarilor fără a pierde din vedere responsabilităţile generale pe care le avem.

 • Productivitate: Vom fi o organizaţie eficientă, suplă, cu mare viteză de reacţie.

Va fi scurtă

 • Va fi scurtă

 • Va viza scopurile unei companii

 • Maximum cincizeci de cuvinte, una sau două propoziţii

 • Va răspunde la următoarele întrebări:

  • Ce face compania?
  • Care sunt consumatorii pe care îi serveşte?
  • Ce o face diferită de competitori?


Coca Cola:

 • Coca Cola:

  • „Să oferim lumii răcoare şi prospeţime („To refresh the world”)...
  • Să inspirăm momente de optimism şi fericire...
  • Să creăm valoare şi să facem diferenţa.”
 • Microsoft:

 • „Să fim furnizorul #1 în lume în domeniul soluţiilor tehnologice inovatoare, care să îşi ajute clienţii şi partenerii din întreaga lume în realizarea întregului lor potenţial.”

 • Nike:

 • „Să aducem inspiraţie şi inovare pentru toţi atleţii lumii.”Resurse:

 • Resurse:

  • fizice
  • financiare
  • umane şi
  • organizaţionale
Potenţiale puncte tari:

 • Potenţiale puncte tari:

 • brand bine-cunoscut, tehnologie protejată, procedee brevetate, costuri scăzute ale materiilor prime, talent managerial, personal dedicat

 • Potenţiale puncte slabe:

 • lipsa unei direcţii strategice, resurse financiare limitate, fonduri reduse alocate pentru C&D, produse şi tehnologii perimate, personal slab pregătitPotenţiale oportunităţi:

 • Potenţiale oportunităţi:

 • piaţă în creştere rapidă, necesităţi în schimbare la nivelul consumatorilor, tehnologii noi, firmele rivale mulţumite cu propria situaţie

 • Potenţiale ameninţări:

 • apariţia pe piaţă a unor competitori străini, ciclul de viaţă al produsului în declin, scădere economică, noi tehnologii, bariere de comerţ exteriorun instrument conceptual

 • un instrument conceptual

 • un set de elemente şi relaţiile dintre acestea

 • permite exprimarea logicii de afaceri a unei firme

 • valoarea oferită consumatorilor pe anumite segmente de piaţă

 • arhitectura firmei şi reţeaua de parteneri

 • crearea, marketingul şi livrarea acestei valori

 • generarea de fluxuri de venit profitabile şi sustenabile.Incursiune în biotehnologie

 • Incursiune în biotehnologie

 • - Farmacogenomica: reduce dimensiunile şi costurile testelor clinice

 • - Incubator de produse: utilizează fonduri publice pentru a obţine medicamente-candidate validate

 • - Repoziţionarea produsului: licenţiază, reformulează, dezvoltăMotivele pentru:

 • Motivele pentru:

  • A începe o afacere şi a crede în ea
 • Identificarea de noi oportunităţi

 • Întrebări:

  • Cum va reuşi compania să genereze profit în mod eficient?
  • Care este produsul pe care îl vindeţi?
  • Care este piaţa pentru acest produs?
  • Cine sunt consumatorii?
  • Dimensiunea acestei pieţe şi rata ei de creştere?
  • Ce criterii aplică un consumator când decide ce produs cumpără?
  • De ce concurenţa nu reprezintă o barieră semnificativă?


Aspectele tehnice trebuie prezentate astfel încât un specialist să poată înţelege cum funcţionează;

 • Aspectele tehnice trebuie prezentate astfel încât un specialist să poată înţelege cum funcţionează;

 • pot fi suficiente documentele de brevet publicate;

 • pot fi necesare acorduri de confidenţialitate (CDA, NDA);

 • prototipuri.Întotdeauna suntem în competiţie.

 • Întotdeauna suntem în competiţie.

 • Bariere

 • Principalele probleme:

  • Care sunt competitorii?
  • Ce avantaje prezintă produsul dvs.?
  • De ce ar vrea consumatorul să achiziţioneze produsul dvs.?
  • Care va fi reacţia competitorilor la intrarea dvs. pe piaţă şi care va fi reacţia dvs. la aceasta?
  • Dacă nu există competitori, de ce nu s-au orientat şi alte companii spre aceeaşi piaţă-ţintă ca şi dvs.?


Analiza libertăţii de operare:

 • Analiza libertăţii de operare:

 • Testarea sau comercializarea unui produs fără încălcarea DPI în vigoare aparţinând altor persoane

 • Brevete de blocare, dar:

  • Protecţia este teritorială
  • Durata este limitată
  • Întinderea protecţiei are limite


 • Lista DPI ale companiei;

 • Lista DPI ale competitorilor;

 • Modalităţi de a evita copierea produselor dvs.;

 • Alte avantaje, dacă poziţia DPI este slabă.Nu este un plan de eşec

 • Nu este un plan de eşec

 • Investitorii solicită o astfel de strategie

 • Exemple de strategii de retragere:

  • Vânzarea afacerii
  • Active care pot fi uşor transformate în numerar pentru plata datoriilor
  • Vânzarea unei părţi a afacerii către alt investitor. 


Planul de afaceri trebuie să includă:

 • Planul de afaceri trebuie să includă:

  • descrierea structurii organizaţionale, inclusiv:
  • echipa managerială şi
  • resurse umane
 • Începeţi cu experienţa şi competenţele dvs.Fondatori

 • Fondatori

 • Echipa managerială

  • Chief Executive Officer (Director general)
  • Chief Financial Officer (Director economic)
 • Scientific Advisory Board (Consiliul ştiinţific consultativ)

 • Board of Directors (Consiliul de administraţie)Consilier de PI

 • Consilier de PI

 • Contabil autorizat

 • Avocat

 • Specialist în licenţierea de tehnologie (Technology Manager)Planul financiar:

 • Planul financiar:

 • Analiza pragului de rentabilitate,

 • Situaţia de profit şi pierderi,

 • Situaţia de flux de trezorerie

 • Bilanţul.Reflectă nevoile reale de finanţare

 • Reflectă nevoile reale de finanţare

 • Mişcarea lichidităţilor care intră / ies din afacere

 • Trei capitole:

  • Flux monetar din exploatare
  • Flux monetar din investiţii
  • Flux monetar financiar
Pentru manageri:

 • Pentru manageri:

 • Comunică valoarea PI către investitori

 • Arată ce titluri de PI deţine compania

 • Asociază o valoare drepturilor de PI

 • Explică legătura PI cu fiecare segment al afacerii

 • Pentru investitori:

 • Obţin informaţii despre modul în care PI influenţează pozitiv creşterea unei companii

 • Găsesc datele necesare pentru prognoza profitului/vânzărilor

 • Pot estima mai sigur riscurile/veniturile unei investiţii

 • Pot înţelege mai bine natura unei afaceri

 • Creşterea predictibilităţii în dauna volatilităţiiExemple:

 • Exemple:

 • materiale informative,

 • specificaţii de produs detaliate,

 • analiză financiară detaliată,

 • CV-urile complete ale membrilor fondatoriUn producător inovator

 • Un producător inovator

Definiţi cele mai importante elemente de PI ale companiei!

 • Definiţi cele mai importante elemente de PI ale companiei!

 • Formulaţi o declaraţie de viziune şi aliniaţi strategia de PI a firmei acestei viziuni! Concentraţi-vă asupra momentului potrivit pentru depunerea fiecărei cereri de protecţie şi asupra problemelor teritoriale!

 • Realizaţi o analiză SWOT pentru companie!

 • Scrieţi o prezentare (“elevator pitch”)!<introduceţi numele & datele lectorului>

 • <introduceţi numele & datele lectorului>

 • Peste 50 de ore de materiale de instruire, studii de caz, exerciţii, link-uri utile şi multe altele puteţi găsi accesând www.ip4inno.eu
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə