Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sınıf II. Yazili benzer sorular

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 41.85 Kb.
tarix24.10.2017
ölçüsü41.85 Kb.


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6.Sınıf II. YAZILI BENZER SORULAR


Formun ÜstüFormun Altı)
2.


1- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Peygamberimiz Medine’ye geldiğinde kendisine bir ev yapılıncaya kadar Hz. Eyyüp el- Ensari’nin evinde kalmıştır
b) Bedir savaşını müşrikler kazanmıştır
c) Peygamberimizin kabri Medine’de Mescidi Nebinin içindedir
d) Müşriklerle yapılan ilk savaş Bedir savaşıdır

2- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


a) Uhud savaşında peygamberimiz yaralanmıştır
b) Hendek savaşında şehrin etrafına hendek kazılmıştır
c) Bedir savaşında esirler okuma yazma öğretmeleri
karşılığında serbest bırakılmışlardır
d) Müslümanlar Mekke’yi savaş yaparak kazanmışlardır

3- Peygamberimizi hayatındayken görüp Müslüman olanlara ne denir?


a) İslam b) Halife
c) Dindar d) Sahabe

4- Peygamberimizin Medine’ye göç ederken yolda yaptırdığı mescid ve Medine’de ilk mescid(peygamber mescidi) aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


a)Mescid-i Nebi- Mescid-i Aksa
b)Mescid-i Haram-Mescid-i kuba
c)Mescid-i Kuba-Mescid-i Nebi
d)Mescid-i Haram- Mescid-i Aksa

5- Peygamberimizin doğum tarihi ile ilgili olarak


aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir pazartesi gecesi dünyaya gelmiştir
B) Fil olayından 50 gün sonra doğmuştur.
C) Doğduğu gece bazı olağanüstü olaylar meydana
gelmiştir.
D) Arabistan’ın Medine şehrinde dünyaya gelmiştir

6- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Mescidi


(Mescid-i Nebi) hakkında yanlış bir yargıdır?
a)Eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir merkez olmuştur. (Suffa)
b)Yalnızca ibadet yeri olarak kullanılmıştır.
c)Devlet işlerinin yürütüldüğü, barış ve savaş
kararlarının alındığı bir yer olmuştur.
d)Toplumsal ve siyasi konuların ele alınıp değerlendirildiği bir yer olmuştur

7- Hudeybiye Anlaşması sayesinde Mekkelilerden Müslümanlara uzun bir süre zarar gelmeyecekti. Müslümanlar İslâm’ı yayma faaliyetlerine daha da hız verdiler. Peygamberimiz (as) gönderdiği mektuplarla çevre ülkelerdeki hükümdarları ve yöneticileri İslâm’a davet ediyordu. Peygamberimiz (s.a.v) aşağıdaki ülkelerden hangisine davet mektubu yollamamıştır?


a)Osmanlı b)İran
c)Mısır d)Bizans

8- Peygamberimizin Mekke’den Kudüs’e gittiği ve Allahla görüştüğü gecenin ismi ve bu gecede farz kılınan ibadet nedir?


a)Miraç-Oruç b)Mevlid-Hac
c)Miraç-Namaz d)Kadir-Okumak

9- İlk vahiy ne zaman indirilmiştir?


a) 622 yılında Recep ayının 27’ sinde miraç gecesinde b) 622 yılında Ramazan ayının 27’ sinde kadir gecesinde
c) 610 yılında Recep ayının 27’ sinde miraç gecesinde d) 610 yılında Ramazan ayının 27’ sinde kadir gecesinde

10- İlk vahiy nerede indirilmiştir?


a) Nur Dağı’nın Sevr Mağarası’nda
b) Uhud Dağı’nın Hira Mağarası’nda
c) Hira Dağı’nın Nur Mağarası’nda
d) Nur Dağı’nın Hira Mağarası’nda

11- İlk müslüman olanlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


a)Çocuklardan Hz. Osman
b) Yetişkin erkeklerden arkadaşı Hz. Ebu Bekir
c) Kölelerden azatlı kölesi ve evlatlığı Zeyd
d) Kadınlardan eşi Hz. Hatice

12- Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde açıktan peygamber olduğunu söylememiş, İslam’a davetini gizli olarak yapmıştır. Bu gizli davet kaç yıl sürmüştür?


a) 4 yıl b) 1 yıl
c) 2 yıl d) 3 yıl

13- Peygamberimize İslam’ı açıktan yayma emri


geldiğinde safa tepesine çıkar ve insanlara hitap
ederek Allah’tan başak tanrı olmadığını kendisinin de Allah’ın peygamberi olduğunu söyler. Bunun üzerine amcalarından birisi peygamberimize hakaret ederek orada bulunanları dağıtır ve peygamberimizin davetine engel olur. Peygamberimizin bu amcasının adı nedir?
a) Zübeyr b) Ebu Bekir
c) Ebu Lehep d) Ebu Talip

14- Çağrının yaygınlaşmasından sonra gelişen olaylarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


a) İslam’a inanmayanlar Müslüman olanlara eziyet etmeye başladılar.
b) Müşrikler Müslümanlara boykot uygulamışlardır
c) Müşrikler peygamberimizi öldürmek istemişlerdir. d) Müşrikler Müslümanlara saygı göstermişlerdir.

15- Peygamberimiz Mekke’nin dışında İslam’ı anlatabileceği bir yer aramıştır. Bunun için ilk olarak gittiği ancak bir çok işkence ve hakaretle karşılaştığı yer neresidir?


a) Yemen b) Şam
c) Medine d) Taif

16- Peygamberimizi öldürmek için yola çıkan, ancak kız kardeşi ve eniştesinin okuduğu Kuran’dan etkilenerek İslam’ı kabul eden sahabe kimdir?


a) Hz. Ali b) Hz. Ebu Bekir
c) Hz. Osman d) Hz. Ömer

17- Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicret ederken Hz. Ebu Bekir’le birlikte saklandıkları mağaranın adı nedir?


a) Hira Mağarası b) Nur Mağarası
c) Uhud Mağarası d) Sevr Mağarası

18- Allah’ı birlemek demektir. Sadece Allah’a iman etmek, Allah dışında başka bir varlığı Tanrı olarak kabul etmemektir. İslam dininin özüdür. Peygamberlerin uğraş vermiş oldukları temel konudur. Yukarıda özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


a) Tevhid b) Ahlak
c) Dindar d) İbadet

19- Peygamberimizi müşriklerin eziyetlerinden ve saldırılarından koruyan amcası kimdir?


a) Ebu Talip b) Hz. Hamza
c) Ebu Lehep d) Zübeyr

20- Peygamberimizin ve arkadaşlarının Mekke'den Medine'ye yaptıkları göçe ne ad verilir?


a) Sahabe b) Muhacir
c) Ensar d) Hicret

21- Hicret kaç yılında gerçekleşmiştir?


a) 612 yılında b) 632 yılında
c) 610 yılında d) 622 yılında

22- Hicretin sebebi nedir?


a) Medine’nin daha güzel olması
b) Mekke’nin Müslümanlarca sevilmemesi
c) Mekke’de müşriklerin baskıları nedeniyle İslam’ı yaşama imkânının kalmaması
d) Peygamberimizin Medine’yi çok sevmesi
23- Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye kiminle hicret etmiştir?
a) Hz. Ali b) Hz. Ömer
c) Hz. Osman d) Hz. Ebu Bekir


  1. İslam Dinindeki ilk süre, ilk emir hangisidir?

Nerede, ne zaman ve hangi melek getirmiştir?

A) Kevser-Yaz / Sevr Mağarası-612-Azrail

B) Alak-Oku / Hira Mağarası-610-Mikâil

C) Alak-Oku / Hira Mağarası-610-Cebrail

D) Fatiha-Hamd / Sevr Mağarası-610-Cebrail

2. Peygamber Efendimiz kendisine gelen ilahi emri ilk olarak kimle paylaşmıştır?

A) Hz. Ali B) Hz. Hatice

C )Hz. Ebubekir D) Hz. Zeyd

3. Aşağıdakilerden hangisi Medine’de Yahudilerle yapılan anlaşma (Medine Sözleşmesi) maddelerinden değildir?

A) Yahudiler dinlerini değiştirip müslüman olacaklardır.

B) İki taraftan birisi diğerinin düşmanına yardım etmeyecektir.

C) Medine dışarıdan saldırılara karşı birlikte korunacaktır.

D) İki taraf arasındaki sorunları Hz Muhammed(sav) çözecek.

4. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

A) Hz. Ali B) Hz. Hatice C) Hz. Ebubekir D) Hz. Ömer

5. Aşağıdaki peygamberlerden hangisine kitap veya sahife verilmemiştir?

A) Hz. Musa B) Hz. Yusuf C) Hz. Davut D) Hz. İsa

6. Hz. Eyüp hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenmez?

A) Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir.

B) Zengin bir insandır.

C) Başına gelen sıkıntılara sabredememiştir.

D) Allah tarafından sınanmıştır.

7. “Hz. Muhammed (s.a.s) Mekke’den Medine’ye ……….. yılında , …………………..ile birlikte hicret etti.”

Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 632- Hz. Ebubekir B) 622- Hz. Ali

C) 622- Hz. Ebubekir D) 610- Hz. Osman

8. “ İyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. “ (Hud-114.ayet). Yukarıda meali verilen ayetle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlış olur?

A) Kur’an’da iyi ve kötü ayrımı yapılır.

B) Kur’an’da iyiliğe yönlendirme vardır.

C) Kur’an’da iyiliğin sonuçları gösterilir.

D) Kur’an’da kötülüklerden daha çok bahsedilir.

9. Aşağıdakilerden hangisi Kuran’da öğütlenen güzel davranışlardan biri değildir?

A) Doğruluk B) Gıybet

C) Yardımlaşma D) Alçak gönüllülük

10. Aşağıdaki olayların oluş sırasını gösteriniz?

1. Bedir Savaşı 2. Hicret

3. Hudeybiye Antlaşması 4. Uhud Savaşı

5. Hendek Savaşı 6. Veda Hutbesi

7. Mekke’nin Fethi

A) 1-7-2-6-4-5-3 B) 2-1-4-5-3-7-6

C) 1-2-4-5-3-7-6 D) 4-1-2-5-6-3-7

11. Hz. Muhammed(s.a.s.), Medine’de Mescid-i Nebi yanında defnedilmiştir. Buraya “çiçekli cennet bahçesi” anlamına gelen “……………” denilmiştir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Cennet-ül Firdevs B) Cennet-ül Adn

C) Cennet-ül Baki D) Ravza-i Mutahhara

12. Esirlerin okuma yazmayı öğretme karşılığı serbest bırakıldığı savaş hangisidir?

A) Uhut B) Bedir C) Hendek D) Mekke’nin fethi

13. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim ile ilgili olarak yanlış bir açıklamadır?

A) Hiçbir şekilde değişmeden bize ulaşmıştır.

B) Tüm insanlara hitap eder

C) Dünya ve ahiret hakkında bilgi verir

D) Onu okumak bizim için yeterlidir.

14. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?

a)Kelime-i şehadet b)Kader-kazaya inanmak c)Ahirete inanmak d)Meleklere inanmak

15. Ya açar bakarız Nazmı Celil’in yaprağına

Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına

İnmemiştir hele Kur’ an şunu hakkıyla bilin

Ne mezarlıkta okunmak nede fal bakmak için

MEHMET AKİF ERSOY

Şair yukarıda en genel anlamıyla neyin üzerinde durmuştur?

A) Kuranın sadece mezarlıkta okunmak için indirildiği

B) Kuran-ı fal bakmak için gönderildiği

C) Kuran evlerin en güzel yerine asılmalıdır.

D) Kuran’ın; sadece boş boş ona bakmak, ölülerin arkasından okumak fal bakmak için gönderilmediği

16. Kuran la ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Kur’an-ı Kerim ayetleri peygamberimiz zamanında yazılıyordu.

B) Kur’an-ı Kerim’in ilk süresi Fatiha süresidir.

C) Kur’an-ı Kerim Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiştir.

D) Kur’an-ı Kerim Hz. Ömer zamanında çoğaltılmıştır.

17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Her zaman başkalarının inanç ve düşüncelerine saygı göstermeliyiz.

B) İyilik edene iyilik, kötülük edene kötülükle karşılık vermeliyiz.

C) Peygamberimiz Veda Hutbesini Arafat Meydanı’nda okumuştur.

D) Rahmet acı çektirmek, sıkıntı vermek demektir.

E) Suffeler İslam Tarihinin ilk eğitim kurumlarıdır.

18.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere Kuba, Vel Asr, İman, Uhud, Hz. Yusuf, ifadelerini doğru biçimde yerleştiriniz.

1.Asr Süresi, …………… kelimesiyle başlamaktadır.

2. …………….. Kuran’da kıssası anlatılan peygamberlerdendir.

3. Kuran’da en çok üzerinde durulan konulardan biri ……………… esaslarıdır.

4. İslam tarihinde ilk inşa edilen mescid …………. Mescidi’dir.

5. Peygamberimizin amcası Hz. Hamza ……….. Savaşı’nda şehit olmuştur.

19. Veda Hutbesi’nde ne gibi evrensel mesajlar yer almaktadır. Aşağıya yazınız.

20. Aşağıdaki Nasr Süresinde boş bırakılan yerleri doldurunuz.İza …….. nasrullahi velfeth.Vera …….nase yedhulune fi dınillahi ……………..Fesebbih bihamdi …………… vestağfirhü innehu ..……….. tevvaba.Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə