Dövlət qulluğunun etikası test “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu nəyi müəyyən edir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.71 Mb.
səhifə4/6
tarix24.05.2018
ölçüsü0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6

239.Məktublardan hansını əl ilə yazmaq mütləqdır:

a)Başsağlığı

b)Təbrikməktubu

c)Məktub-xülasə

d)Tövsiyə məktubu

e)Zəmanətməktubu


240.Ər-arvad cütlüklərinin görüşü vaxtı, bir-biri birinci salamlayırlar:

a)Arvadlar bir-biri ilə

b)Ərlər bir-biri ilə

c)Yaşlı kişilər – qadınla

d)Yaşlı qadınlar- kişiylə

e)Kişilər qadınlarla241.İşgüzar etika nöqteyi-nəzərindən, vizit kartı üçün optimal rəng:

a)Ağ fondaqara şrift

b)Ağ fonda qızılı şrift

c)Qarada fonda ağ şrift

d)Rəngli fonda qara şrift

e)Rəngli fonda rəngli şrift242 Rəhbərin iş otağında olanlardan qəhvə və ya çay kimə sonda verilməlidir?

a)Kabinetin sahibinə

b)Ziyarətçi-qadına

c)Ziyarətçi-kişiyə

d)Kimin harada oturmağından asılı olaraq

e)Ümumiyyələ verilmir


243.İş kabinetində bunlardan hansı yolverilməzdir:

a)Ailə üzvlərinin şəkilləri

b)Divar saatı

c)Şəkillər

d)Güllər

e)Heç biri244.Qonaqlara xidmət kimdən başlayır:

a)Hörmətli qonaqlardan

b)Kişilərdən

c)Qadınlardan

d)Çağırılmamış qonaqlardan

e)Ev sahibindən245."A lya furşet" fransızcadan tərcümədə nəyi bildirir:

a)" Çəngəllə"

b)" Bıçaqla"

c)"Qaşıqla"

d)"Çömçə ilə"

e)"Boşqabla"246.İşgüzar kişi kostyumuna hansı rəng uyğun deyil?

a)Açıq-yaşıl

b)Tünd boz

c)Boz


d)Qara

e)Tünd göy247.Yaxşı tərzin təzahürü deyil?

a)Uca nitq (danışıq);

b)Təvazökarlıq; c) Təmkinlilik;

d)Nəzakətlik; e) Öz hərəkətlərinə nəzarət etmək bacarığı.


248.Xüsusiyyətlərin hansı iş dünyasında olduqca cazibədardır:

a)Etibarlılıq, sabitlik;

b)Həyasızlıq, zəiflik ;

c)Əhatə edənlərə diqqətsizlik, tərbiyəsizlik;

d)Mübahisəlik;

e)Yaltaqlıq.


249.Küçədə,qonaqlıqda ,teatrda, ictimai yerlərdə davranış normalarına diqqət yetirmək etiketin hansı növunə aiddir?

a)Ümumvətəndaş;

b)İşgüzar;

c)Hərbi;


d)Diplomatik;

e)Saray.


250."Maqnesisiy" titulu nəyi ifadə edir?

a)Ali təhsil müəssisəsinin Rəhbəri;

b)Kral ailəsinin üzvləri;

c)Roma-katolik kilsəsinin uzvləri;

d)Diplomatik statusu;

e)Elmi rütbəni.251.Əməkdaşın tipik vizit kartında göstərilmir:

a)Əməkdaşın ev ünvanı

b)Soyad, ad;

c)Əməkdaşın vəzifəsi;

d)Xidməti telefon;

e)Firmanın adı;252.Ünsiyyəti başlamaq və bitirmək necə lazımdır?

a)Komplimentlə;

b)Tənqidlə;

c)Sərəncamla;

d)Təhqirlə;

e)Qıcıqlanmayla.253.Telefon ünsiyyəti qaydalarından hansı bənd istisna edilir:

a)Danışığın başlanğıcında "Kimlə mən danışıram?", " Sizə nə lazımdır?" demək;

b)Zəngə cavab verərək, özünüzü təqdim etmək;

c)Bildirmək niyyətində olduğunuz məlumatların dəqiqliyində əmin olmaq;

d)Bütün zənglərə cavab vermək;

e)Mənfi emosiyalara yol verməmək.254.Aşağıda göstərilmiş işgüzar müşavirələrə dəvətlərin rəsmiləşdirilməsinə təqdim edilən etiket qaydalarından hansı səhvdir?

a)Dəvətin mətnində bəzək elementləri münasibdir;

b)Rəhbər dəvətnaməni imzalamalıdır;

c)Dəvətin mətnində müşavirənin müddətini göstərmək lazımdır;

d)Əgər müşavirənin iştirakçısı məruzəçidirsə, onda bunu dəvətin mətnində göstərmək lazımdır;

e)Dəvətin mətni bunları daxil etməlidir: təşkilatın adı, müşavirənin xarakteri, onun keçirildiyi yer.


255.Təyin olunmuş vaxtda qabaqcadan dəvət edilmiş ziyarətçiləri kim qarşılamalıdır:

a)Rəhbərin kabinetinə girişdə katib qarşılayır;

b)Öz kabinetində rəhbər qarşılayır ;

c)Katib və rəhbər iş yerlərində qarşılayırlar;

d)Katib təyin olunmuş vaxtda vestibüldə qarşılayır;

e)Müəssisəyə girişdə rəhbər qarşılayır .256.Hansı içki işgüzar qəbullarda masaya verilmir?

a)Pivə;


b)Konyak;

c)Aperitiv;

d)Qırmızı şərab;

e)Şampan şərabı.257.Hansı hədiyyələri işgüzar partnyorlara hədiyyə etmək olar?

a)Kitab;


b)Qalstuk;

c)Köynək;

d)Çəki ilə satılan konfet;

e)Saat.
258.Qalstukda şəkillərdən hansı işgüzar insanın kostyumu üçün münasib deyil:

a)Quşların təsviri

b)Kvadratlar

c)Dairələr

d)Düz xətlər

e)Nöqtələr

259.İşgüzar kişi geyimində yolverilməz elementlərdən yolveriləni qeyd edin:

a)Üzük


b)Sırğa

c)Əllə toxunan jilet

d)Qısa corablar

e)Timsah dəridən kəmər260.Sadalananlardan hansı birinci görüş vaxtı ünsiyyətin nəticəsinə mənfi təsir edə bilər?

a)Tünd şüşəli eynək;

b)Malik olan baxış;

c)Mehribançılıq;

d)Xeyirxah təbəssüm;

e)Ciddi işgüzar kostyum.261.Firmanın vizit kartında əks olunmur:

a)Bank rekvizitləri

b)Firmanın tam rəsmi adı;

c)Poçt ünvanı;

d)İnternet Ünvanı;

e)Katibliyin telefonları;262.Vizit kartında qısa simvollar şəklində yazılar harada edilməlidir?

a)sağ alt küncdə ;

b)sol alt küncdə ;

c)sağ üst küncdə ;

d)sol üst küncdə ;

e)ortada.


263.Ünsiyyət nədir?

a)informasiya mübadiləsi məqsədi ilə insanların qarşılıqlı təsiri;

b)iki və daha çox insanın danışığı;

c)mübahisə;

d)subyektin və obyektin qarşılıqlı təsiri;

e)birgə istirahət.


264.Süfrə düzümü qaydalarına görə qaşıqlar harada olmalıdır?

a)Xörək qaşığı - bıçaqlardan sağda ,desert və çay qaşıgı-masanın kənarına paralel bosqabın arxasında.

b)Masanın kənarına paralel, boşqabın arxasında

c)Xörək və desert qaşıqları - masanın kənarına paralel boşqabın arxasında , çay qaşığı - bıçaqlardan sağda.

d)Xörək və desert qaşıqları- bıçaqlardan solda,çay qaşığı bıçaqlardan sağda

e)Xörək və desert qaşıqları- bıçaqlardan solda , çay qasıgı-masanın kənarına paralel bosqabın arxasında.265.Masa arxasında buterbrodları necə yemək düzgündür?

a)Bıçağın və çəngəlin köməyi ilə

b)Əldə saxlayaraq və bütöv tikədən dişləyərək

c)Tikələrə bölüb yemək

d)Yalnız çəngəlin köməyi ilə

e)Yalnız bıcagın köməyi ilə


266.Nəyə görə masaya bəzən suyla və limon dilimiylə kiçik kasalar qoyulur?

a)Yağlı barmaqları yaxalamaq üçün

b)Alkoqollu içkiləri içmək üçün

c)Alkoqollu içkiləri durulaşdırmaq üçün

d)Mineral su əvəzinə içmək üçün

e)Yağlı xörəklərin qəbulundan sonra içmək üçün


267.Qəlyanaltı və ikinci xörəkləri masaya qonaqların hansı tərəfindən verirlər?

a)qonağın sağından

b)qonağın solundan

c)qonağın başının üstundən

d)masanın ortasına qoyulur

e)fərq etməz


268.Yeməyi bitirdikdən sonra kətan salfeti nə etmək lazımdır?

a)Səliqəsiz masaya qoymaq

b)Səliqəli toplayib stulun üstunə qoymaq

c)Səliqəli toplayib masaya qoymaq

d)Boşqabın üzərinə qoymaq

e)Özüylə evə aparmaq


269.Boşqabları hər oturacaq yerin qarşısına, masanın kənarından hansı məsafədə qoyurlar?

a)1,5-2 santimetr

b)0,5-1 santimetr

c)3-4 santimetr

d)4-5 santimetr

e)Önəmli deyil270.Süfrə düzümünə görə nahar vaxtı masaya çəngəli hansı tərəfdən qoyurlar:

a)Boşqabdan solda dişləri yuxarı;

b)Boşqabdan sağda dişləri yuxarı;

c)Boşqabdan sağda dişləri aşağı;

d)Boşqabdan solda dişləri aşağı;

e)Boşqabın üstünə


271.İşgüzar kişinin xarici görünüşündə yol veriləni qeyd edin:

a)Fəsillərə müvafiq geyim

b)Gödək boğaz corablar,

c)Sınmış düymələr,

d)Əzik kostyum, köynək,

e)Geyimdə rəng müxtəlifliyi.272.Smokinq və frak nə vaxt geyinilmir?

a) Saat 17-yə qədər

b)Saat17-dən sonra

c)Saat 20-dən sonra

d)Toy və təntənəli qəbullara

e)Hər zaman geyinilə bilər


273."İnsan, hansı ki, yalnız özü haqqında danışır , yalnız özü haqqında da düşünür.Və insan, hansı ki, yalnız özü haqqında düşünür – ümidsizcəsinə mədəniyyətsizdir. Nə qədər təhsilli olsada belə o, mədəniyyətsizdir.” Bu sözlər kimə məxsusdur?

a)Deyl Karneqi

b)Fransız kralı Lyudovik XVIII

c)Ceyms Uilyam

d)Ziqmund Freyd

e)J. Kant


274.“Dəqiqlik – kralların nəzakətidir və bütün xeyirxah insanların borcudur (vəzifəsidir)”. Bu sözlər kimə məxsusdur?

a)Fransız kralı Lyudovik XVIII

b)Ceyms Uilyam

c)Deyl Karneqi

d)Ziqmund Freyd

e)J. Kant


275.Müasir vizit kartların funksiyasına aid olmayanı qeyd edin:

a)İşə qəbul zamanı rəhbərə təqdim etməsi;

b)İşgüzar partnyorların təqdim etməsi ;

c)İşgüzar əlaqələrdə marağın təsdiq etməsi (sübutu);

d)Firma haqqında məlumat, onun fəaliyyətinin istiqamətləri;

e)Partnyorların (məsələn, hədiyyənin müşayiəti vaxtı, güllər və s.) arasında işgüzar əlaqələrin həyata keçirilməsi.


276.Bu titullar vəzifəni daşıyana qədər istifadə olunur:

a)Cənab nazir, cənab prezident, cənab rektor

b)Dosent, professor

c)Kral, şahzadə

d)Mister, Missis, Miss

c)Xanım, Bəy


277.Bu titular müvafiq sənədlərə uyğun olaraq, ömürlük verilir:

a)Dosent, professor

b)Cənab nazir, cənab prezident, cənab rektor

c)Kral, şahzadə

d)Mister, Missis, Miss

e)Xanım, Bəy
278.Kral ailəsinin üzvlərinə aid olan titulları qeyd edin:

a)Kral, şahzadə

b)Dosent, professor

c)Cənab nazir, cənab prezident, cənab rektor

d)Mister, Missis, Miss

e)Xanım, Bəy


279.Kurtuaz (lütfkar) titullara aid olanı qeyd edin:

a)Əlahəzrətləri, zati aliləri

b)Dosent, professor

c)Cənab nazir, cənab prezident, cənab rektor

d)Mister, Missis, Miss

e)Xanım, Bəy


280.Hər bir qonaq üçün nəzərdə tutulan masa səthini qeyd edin:

a)60 (70) x 40 sm sahə

b)80 (100) x 40 sm sahə

c)100 (90) x 60 sm sahə

d)120 (110) x 80 sm sahə

e)40 (30) x 20 sm sahə281.Salamlaşmada əhəmiyyətli deyil:

a)Səs tembri

b)İntonasiya

c)Təbəssüm

d)Jestlər

e)Baxışlarla görüşmək282.Servis psixologiyası vəzifələrinə aiddir:

a)İstehlakçılarda sifariş vermək arzusunu stimullaşdırmaq üçün onlara təsir metodlarının işlənməsi;

b)Sifarişçilərin tələblərinin öyrənilməsi;

c)Müştərilərin cinsindən, yaşından və şəxsi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, müxtəlif xidmətlərə olan tələbatın öyrənilməsi;

d)Xidmət prosesinin təşkilində psixoloji amillərin açıqlanması;

e)Bütün variantlar doğrudur


283.Milli bayramların keçirilməsi, dövlət rəhbərlərinin,xarici nümayəndə heyətlərinin gəlməsi, böyük sərgilərin və konsfransların açılışları münasibəti ilə keçirilən tədbirlər hansıdır?

a)rəsmi işgüzar qəbullar

b) qeyri-rəsmi işgüzar qəbullar

c) formal işdüzar qəbullar

d) qeyri-formal işgüzar qəbullar

e) ilkin qəbullar284.Diplomatik protokol çərçivəsindən kənar qəbul hansıdır?

a)qeyri-rəsmi qəbul

b) rəsmi qəbul

c) formal qəbul

d) səhər qəbulu

e) axşam qəbulu285.İşgüzar qəbulların əsas məqsədinə aid olmayanı qeyd edin:

a)təşkilat rəhbərinin vəzifəsi ilə yaxından tanış olması

b) əlaqələrin genişlənməsi

c) lazımi informasiyanın alıması

d) fikir mübadiləsi

e) qarşılıqlı saziş əldə edilməsi


286.Işgüzar səhər qəbuluna aid olmayanı qeyd edin:

a)”A lya furşet” qəbulu

b) işgüzar səhər yeməyi (lanc)

c) “bir qədəh şərab” qəbulu

d) “branç” qəbulu

e) “bir qədəh şampan” qəbulu


287.İşgüzar axşam qəbul növünə aid olmayanı qeyd edin:

a) “bir qədəh şampan” qəbulu

b) “a lya furşet” qəbulu

c)”kokteyl” qəbulu

d) “bufet-nahar” qəbulu

e)“nahar” qəbulu


288.Adətən təklif olunan xörəklər və dəstlər böyük masa üzərinə qoyulur. Iştirakçılar xörəkləri seçib zalda düzülmüş masalarınarxasında keçib əyləşirlər. Gecə qiyafətləri bir o qədər vacib deyil. Bu hansı qəbul növüdür?

a) “bufet-nahar” qəbulu

b) ”A lya furşet” qəbulu

c) “bir qədəh şampan” qəbulu

d) “bir qədəh şərab” qəbulu

e) “jur-fiks” qəbulu289.Bu qəbul növü vaxta qənaət məqsədi ilə keçirilir. Iştirakçıların sayı 5 nəfərdən artıq olmamalı, alkaqollu işçilər təklif olunmur. Bu hansı qəbuldur?

a)işgüzar səhər yeməyi

b)“bir qədəh şərab” qəbulu

c)”A lya furşet” qəbulu

d)“jur-fiks” qəbulu

e) “fondyu” qəbulu290.Bu qəbul zamanı iştirakçılar masa arxasında otururlar. Adətən restoranlarda və klublarda keçirilir, 1-1,5 saat davam edir. Qəbul zamanı soyuq qəlyanaltı, ət və balıq xörəkləri və çərəz təklif olunur. Bu hansı qəbuldur?

a) ”lanc” qəbulu

b) “branc” qəbulu

c) “bir qədəh şərab” qəbulu

d)“bir qədəh şampan” qəbulu

e) “Çay” qəbulu


291.Bu qəbul növü bir qayda olaraq istirahət günləri keçirilir. Dostluq şəraitində yaxından tanış olmaq imkanı verir. Ailə üzvləridə dəvət oluna bilərlər. Geyimə sərt tələblər təqdim edilmir. Bu hansı qəbul növüdür?

a) “branc” qəbulu

b) ”lanc” qəbulu

c) “fondyu” qəbulu

d)“Çay” qəbulu

e) “barbekü” qəbulu


292.Bu qəbul növü adətən saat 17:00-20:00 arasında ayaq üstü keçirilir. Dəvətnamədə qəbulun başlanması və sonu mütləq göstərilməlidir. Geyim - gündəlik kostyum. Qəbulda iştirakçılar istənilən saatda gələ və gedə bilərlər. Bu hansı qəbuldur?

a)”kokteyl” qəbulu

b) “fondyu” qəbulu

c) “jur-fiks” qəbulu

d) bufet-nahar qəbulu

e) “barbekü” qəbulu


293.Bu qəbulun müddəti 1,5-2 saat olur. Ayaq üstü qəbuludur. Qəbul zamanı xörəklər və onlara təklif olunan qablar və dəstlər masa üzərinə qoyulur. Qonaqlara istədikləri xörəkləri seçmək imkanı yaranır. Xörəklər yalnız çəngəllə yemək üçün nəzərdə tutulur. Bu hansı qəbuldur?

a) ”A lya furşet” qəbulu

b) “fondyu” qəbulu

c) “isveç stolu” qəbulu

d) “barbekü” qəbulu

e) “jur-fiks” qəbulu


294.Bu qəbul növü fransızcadan tərcümədə -“ təyin olunmuş gün” deməkdir. Payız-qış mövsümündə eyni gündə və saatda keçirilir. Yalnız qadın tədbiridir. Hansı qəbuldur?

a) “jur-fiks” qəbulu

b) “fondyu” qəbulu

c) “isveç stolu” qəbulu

d) “barbekü” qəbulu

e) “nahar” qəbulu


295.Bu qəbul növünün ən sadə formasıdır. Milli bayramlar, ölkəyə rəsmi nümayəndə heyətinin gəlməsi, səfirin yola düşməsi, sərgi açılışı və s. məqsədi ilə keçirilə bilər. Qəbul ayaq üstə keçirilir. Düz olanı qeyd edin:

a) “bir qədəh şampan” qəbulu

b)“fondyu” qəbulu

c) “isveç stolu” qəbulu

d) “barbekü” qəbulu

e) “nahar” qəbulu


296. İşgüzar insana məxsus davranış planı anlayışı hansıdır:

a) İmic


b) Etika

c)Etiket


d) İnteryer

e) Dizayner297. Müəyyən edilmiş vaxt ərzində öz işini yerinə yetirmək və vaxtında rəhbər üçün sənədləri hazırlamaq qabiliyyəti kimi katibin peşəkar keyfiyyəti necə adlanır?

a) Dəqiqlik

b)Təşəbbüskarlıq

c)Məlumatlılıq

d)Siyasətçilik

e)Müstəqillik298. İşgüzar məktubların təyinatı hansıdır?

a) İşgüzar partnyorlar arasında əlaqənin təminatı;

b) Reklam;

c)Məlumatın saxlanılmasının təminatı;

d) Dünya bazarına irəliləyiş;

e)Rəqiblərlə əlaqənin təminatı.


299. İşgüzar məktubun tonu necə olmalıdır?

a)Neytral;

b) Emosional;

c)Təhqiredici;

d)İnandırıci;

e)Heyranedici.


300. ''Bədən dili'' anlayışına aiddir:

a)Poza, mimika və jestlərin köməyi ilə informasiyanın alınması və ötürülməsi;

b)Ünsiyyət şəraitinə insanın hərəkətedici reaksiyası;

c) Həmsöhbətə məqsədyönlü təsir vasitəsi;

d)Lazımlı əlaqələri qurmaq qabiliyyəti;

e)Lazımlı əlaqələri təyin etmək qabiliyyəti .


301.Şərəfi , ləyaqəti və ya işgüzar nüfuzu ləkələyən məlumatlar xidməti xasiyyətnamədə yazıldıqda cavabdehliyi kimdaşıyir?

a)xasiyyətnaməni imzalayan vəzifəli şəxs və xasiyyətnaməni verən təşkilat birlikdə

b)xasiyyətnamənin imzalayan vəzifəli şəxs

c)heç biri

d)vəzifəli şəxs

e)xasiyyətnaməni verən təşkilat302.”Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman nə vaxt qüvvyə minib?

a) 2007ci il 16 avqust

b) 2006 ci il 20may

c) 2005 ci il 25 yanvar

d) 2008ci il 30 dekabr

e) 2009cü il 5mart.303.”Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında”Azərbaycan Respublikasnın Qanununa əsasən Komissiyanın səlahiyyətləri hansı normativ aktla müəyyən edilir?

a)qanunla təsdiq edilən Əsasnamə ilə müəyyən olunur;

b) təlimatla

c) konstitusiya qanunu ilə

d)konstitusiya ilə

e) əsasnamə ilə.


304 “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən vəzifəli şəxslər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada aşağıdakı məlumatları təqdim etməməlidirlər?

a) vergitutma obyekti olan əmlakı barədə

b)mənbəyini, növünü və məbləğini göstərməklə hər il öz gəlirləri barədə

c)kredir təşkilatlarındakı əmanətləri, qiymətli kağızları vədigər maliyyə vəsaitəri barədə

d)yaxın qohumlarının şirkətlərinin,fondlarının və sair təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətində səhmdar və ya təsisçi kimi iştirakı,bu müəssisələrdə öz mülkiyyət payı barədə

e)dostların , övladını n şirkətlərinin , fondlarının və s. təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətində səhmdar və ya təsisşi kimi iştirakı öz mülkiyyət payı barədə


305.Dövlət qulluqçusu hədiyyə ala bilərm?

a) xeyir


b) hə

c)qanunla ala bilməz

d)qanunla ala bilər

e)qeyri-qanunu


306”Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən qanunsuz edilmiş əmlakın götürürülməsi və qanunsuz əldə edilmiş imtiyaz və ya güzəştlərin dəyəri kimin nəfinə ödənilir?

a)dövlətin

b)vəzifəli şəxsin

c)Respublikasnın

d)təşkilatın

e)idarənin.


307“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən işə məhkəmədə baxılana qədər iddianın təmin edilməsi üçün məhkəmə tərəfindən cavabdehin əmlakı barədə hansı qaydada tədbirlər görülə bilər?

a)mülki- prosessual qanunvericiliklə məyyən edilmiş qaydada

b)cinayət – prosessual qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada

c)inzibati qaydada

d)mülki qaydada

e)prosessual qaydada.308.”Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununu nə vaxt qəbul olunub?

a)13 yanvar 2004-cü il

b)12 fevral 2002-ci il

c)26 dekabr 2004- cüil

d)13 mart 2007-ci il.

e) 12noyanr2003.


309.”Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında”Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxtdan qüvvəyə minib?

a)1 yanvar 2005- ci il

b)5 yanvar 2009

c) 10 yanvar 2007 –ci il

d)1 sentyabr 2002 ci il

e)5 sentyabr 2003- cü il.310.Dövlət qulluğu haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilmişdir?

a)21.07. 2000.

b) 20.07. 2001

c) 24. 08. 2002.

d)20. 08. 2003.

e) 26. 09. 2004.
311. Dövlət qulluğu haqqında AR- nın Qauna əsasən staji əmək müqaviləsi bağlayan qövlət qulluğuna qəbul edilərkən sınaq müddəti hansı müddətə müəyyən edilir?
a)6ay müddətə

b)3 ay müddətə

c) 4 ay müddətə

d) 5 ay müddətə

e)7 ay müddətə.
312.15yaşına çatmamış şəxslərlə bağlanan əmək müqaviləsi etibarlıdirmı?

a)xeyr , ehtibarsız sayılır

b)bəli etibarlıdır

c)valdeyinlərin razılığı ilə etibarlı hesab edilir

d)qanunla valdeynlər əvəz edən şəxslərin raziliğı ilə etibarlı hesab edlir

e)ayrılıqda edilib təsdiqlənir.313. İşə götürən attestasiya komissiyasının üzvü ila bilərmi?

a)ola bilməz

b)ola bilər

c)istəsə ola bilə, olmaya da

d)ancaq yuxarı təşkilatın razılığı ilə ola bilər

e)onun arzusundan asılıdır.


314. “Dövlət qulluğu haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən yardımşı vəzifə iddiasında olan şəxs hansı təsilə malik olmalıdır?

a)orta


b)ali magistr

c)orta ixtisas

d)ali

e)qeyri-orta.315. “Dövlət qulluğu haqqında ”AR-nın Qanununa əsasən dövlət qulluna hansı əsaslarla xitam verilə bilməz?

a)dövlət orqanının rəhbəri dəyişdirildikdə

b)dövlət qulluqçusunun öz arzusu ilə

c)dövlət orqanı ləğv edildikdə

d)dövlət qulluqçularının sayı və ya ştatları ixtisar edildikdə

e)dövlət qulluqçuları attestasiya ilə.


316. Dövlət aulluğu haqqında AR-nun Qanununa əsasən aşağıdakılardan hansı dövlət qulluqçuları üçün təminatlara aid deyil?

a)ödənişsiz məzuniyyət

b)lazımi qulluq şəraiti

c)dövlət qulluqçularının və onların ailə üzvlərinin icbari tibbi sığortası

d)dövlət qulluqçusunun layiqli həyat səviyyəsini təmin edən dövlət məvacibi

e)ödənişli məzuniyyət.


317. Dövlət qulluğu haqqında AR-nın Qanununa əsasən dövlət qulluğuna vətəndaşlar hansı əsaslarla qəbul ediliirlər?

a)müsabiqə və ya müsahibə əsasında

b)yalnız müsahibə əsasında

c)yalnız müsabiqə və test əsasında

d)yalnız müsabiqə və qulluqda yüksəliş yolu əsasında

e) yalnız müsabiqədən kənar.


318.Dövlət qulluğu haqqında AR-nın Qanununa əsasən müsabiqə sənədlərin qəbulu başa çatdıqdan sonra neçə gün ərzində keçirilir?

a)bu müddət nəzərdə tutulmamışdır

b)20

c)30


d)10

e)15.
319. Dövlət qulluğu haqqında AR-nın Qanununa əsasən müsahibə zamanı aşağıdakılardan hansı göstəricilər nəzərə salınmmır?

a)dinə münasibəti

b)ixtisas dərəcəsi

c)attestasiyanın nəticələri

d)müvafiq vəzifənin tələblərinə uyğun olaraq təkrar hazırlıq keçilməsi və ixtisasın artırılması

e)hem birinə.
320. Dövlət qulluğu haqqında AR-nın Qanununa əsasən dövlət qulluğunda iş vaxtı neçə saat müəyyənləşdirilmişdir?

a)həftədə 40 saat

b)həftədə 36saat

c)ayda 160 saat

d)həftədə 24 saat

e) həftədə 42saat.


321.Dövlət qulluğu haqqında AR-nın Qanununa əsasən 5- ildən çox əmək stajına görə əlavə məzuniyyət neçə gün müəyyənləşdirilmişdir?

a)2 təqvim günü

b)8 təqvim günü

c)6 təqvim günü

d)4 təqvim günü

e) 1 təqvim günü


322. Dövlət qulluğu haqqında AR-nın Qanununa əsasən attestasiyanın keçirilməsi məqsədilə yaradılmış attestasiya komissiyasının ən azı neçə üzvü olmalıdır?

a)5


b)7

c)6


d)3

e)9.
323. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən yardıma möhtac olanlara kömək etmək ikl növbədə kimin borcudur?

a)onların ailə üzvlərinin

b) vətəndaş cəmiyyətinin

c)dövlətin

d)yerli bələdiyyənin

e)həmkarların .
324. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Konstitusiyanı və qanunları pozan birliklərin fəaliyyətinə hansı qaydada xitam verilə bilər?

a)yalnız məhkəmə qaydasında

b)müvafiq icra hakimiyyətinin qərarı ilə

c)qanunvericilik hakimiyyətinin qərarı ilə

d)beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq

e)bələdiyyənin qərarı ilə.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə