EğİTİm fakültesi İLKÖĞretim böLÜMÜ okul öncesi ÖĞretmenliĞİ anabiLİm dali erken çocukluk döneminde geliŞİm I dersi Ödevi

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 87.23 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü87.23 Kb.

http://www.erzincan.edu.tr/userfiles/image/amblemweb.gif

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM I DERSİ ÖDEVİ

ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR

151213016-Uğur KONUR

151213020- ZEHRA DURSUN

151213040-Kübra ÇİFÇİ

151213042- GÜLŞAH YILDIRIM

151213884-Mehmet BOYRAZ

141213044-KÜBRA MAĞDEN

KONU

BİLİŞSEL GELİŞİM:PİAGET’Cİ BAKIŞ AÇISI

DERS YÜRÜTÜCÜSÜ

YRD. DOÇ. DR. MÜGE YURTSEVER KILIÇGÜN

KASIM 2016, ERZİNCAN
İÇİNDEKİLER SAYFA NO


 1. Grup Üyeleri ve Görevleri……………………………………………………..3

 2. Konu İle İlgili Doğru/Yanlış Soruları………………………………………….4

 3. Konu İle İlgili Doğru/Yanlış Sorularının Cevapları…………………………...5

 4. Konu İle İlgili Çoktan Seçmeli Sorular………………………………………..6-7

 5. Konu İle İlgili Çoktan Seçmeli Soruların Cevapları…………………………..8-10

 6. Konu İle İlgili Boşluk Doldurmalı Sorular …………………………………...11

 7. Konu İle İlgili Boşluk Doldurmalı Soruların Cevapları……………………….12

 8. Konuya İlişkin Bulmaca Soruları………………………………………...........13

 9. Konuya İlişkin Bulmaca……………………………………………………….14GRUP ÜYESİNİN

ADI-SOYADI

Uğur KONUR

Zehra DURSUN

Kübra ÇİFÇİ

Gülşah YILDIRIM

Mehmet BOYRAZ

Kübra MAĞDEN


ÖDEVİN HAZIRLANMA SÜRECİNDEKİ GÖREVİ

Sunum ,slayt,bulmaca ve rapor hazırlama

Sunum ,slayt,bulmaca ve rapor hazırlama

Sunum ,slayt,bulmaca ve rapor hazırlama

Sunum ,slayt,bulmaca ve rapor hazırlama

Sunum ,slayt,bulmaca ve rapor hazırlamaSunum ,slayt,bulmaca ve rapor hazırlama10 ADET DOĞRU/YANLIŞ ÖNERME İÇEREN SORULAR


NO

DOĞRU/YANLIŞ ÖNERME

1

Bebeklerin en erken kategorileri algısaldır.

2

İşlem öncesi dönem 5-8 yaşı kapsar.

3

Var olan bilgi genişlerse , yani var olan bilgiler aynı ama ekleme yapılıyorsa şema değişmediğinden bu uyumsama sürecinde gerçekleşir.

4

Sembolik oyun,nesnelere kendince semboller yükleyip oyun oynamasıdır.

5

İşlem öncesi dönem çocuklarının mantıklı düşünememelerinin en önemli nedeni dikkatlerini karşılaştıkları bir durumun yalnızca bir yönüne odaklamalarıdır.

6

Piaget çocukların dört evreden geçtiklerini söyler.Bu evrelerin sıraları değişebilir.

7

Benmerkezci düşünmede çocuk,başkalarının da kendi bakış açısıyla baktığını düşünür.

8

Çevreye uyum,Piaget’e göre bir bireyin bilişsel gelişimi için en kritik özelliktir.

9

Somut işlemler dönemi okul öncesi dönemi kapsar.

10

Çocuklar işlem öncesi evreden duyu-devinim evresine geçerler.


10 ADET DOĞRU/YANLIŞ ÖNERME İÇEREN SORULARIN CEVAP ANAHTARI


NO

DOĞRU/YANLIŞ ÖNERME

CEVAP

1

Bebeklerin en erken kategorileri algısaldır.

Doğru

2

İşlem öncesi dönem 5-8 yaşı kapsar.

Yanlış

3

Var olan bilgi genişlerse , yani var olan bilgiler aynı ama ekleme yapılıyorsa şema değişmediğinden bu uyumsama sürecinde gerçekleşir.

Yanlış

4

Sembolik oyun,nesnelere kendince semboller yükleyip oyun oynamasıdır.

Doğru

5

İşlem öncesi dönem çocuklarının mantıklı düşünememelerinin en önemli nedeni dikkatlerini karşılaştıkları bir durumun yalnızca bir yönüne odaklamalarıdır.

Doğru

6

Piaget çocukların dört evreden geçtiklerini söyler.Bu evrelerin sıraları değişebilir.

Yanlış

7

Benmerkezci düşünmede çocuk,başkalarının da kendi bakış açısıyla baktığını düşünür.

Doğru

8

Çevreye uyum,Piaget’e göre bir bireyin bilişsel gelişimi için en kritik özelliktir.

Doğru

9

Somut işlemler dönemi okul öncesi dönemi kapsar.

Yanlış

10

Çocuklar işlem öncesi evreden duyu-devinim evresine geçerler.

Yanlış


10 ADET 5 ŞIKLI ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR


NO

SORU VE SEÇENEKLERİ

1

Soru:Piaget’e göre bir bilginin öğrenilmesi için aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce gelir ?

a.Yaşantı

b.Sosyal geçiş

c.Dengeleme

d.Hazır bulunuşluk

e.Olgunlaşma
2

Soru:”Özellikle 2 ve 3 yaşındaki çocuklar gördükleri her şeyin kendilerine ait olduğunu söylerler.

2-3 yaşlarındaki çocukların bu tavırları Piaget tarafından hangi kavramla açıklanmıştır? 1. Animizm

 2. Korunum

 3. Egosantrizm

 4. Ertelenmiş taklit

 5. Akıl yürütme

3

Soru: Bir çocuk , oyunda yerdeki halıyı gemi olarak kullanmakta , gemiden denize düşmemek için halıdan yere inmemektedir.

Bu durum Piaget’e göre hangi kavram ile açıklanmaktadır? 1. Kurallı oyun

 2. Döngüsel tepki

 3. Animizm

 4. Benmerkezci düşünme

 5. Sembolik oyun

4

Soru: Bir kişinin araba kullanabilmesi için direksiyon,vites kolu,gaz,fren,debriyaj vb. çok sayıda şemaya sahip olması gerekir.Ancak bireyin bu şemalara sahip olması arabayı kullanabilmesi için tek başına yeterli değildir.Çünkü arabayı kullanabilmek için bu şemaların bir araya getirilmesi,bağlantı kurulması gerekir.Bu bağlantı kurmaya ne ad verilir?

 1. Özümseme

 2. Zihinsel temsil

 3. Uyumsama

 4. İkili temsil

 5. Örgütleme

5

Soru: Saz çalmayı öğrenecek olan bir çocuğun kaslarının belirli bir seviyeye ulaşmış ve bunun yanında saz çalma konusunda bazı ön bilgilere sahip olması gerekir.

Yukarıdaki açıklama gelişim ile ilgili hangi kavrama örnek olabilir? 1. Olgunlaşma

 2. Büyüme

 3. Kritik dönem

 4. Hazır bulunuşluk

 5. Gelişim

6

Soru: Piaget,çocukları dünyalarına ilişkin hemen hemen tüm bilgileri kendi etkinlikleri yoluyla keşfeden ve inşa eden varlıklar olarak gördüğü için kuramı bilişsel gelişimde ne olarak bilinir?

 1. Yapılandırmacı yaklaşım

 2. İşlevselci yaklaşım

 3. Davranışçı yaklaşım

 4. Psikoanalitik yaklaşım

 5. Olgunlaşma yaklaşımı

7

Soru:Aşağıdaki işlem öncesi evre ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Dil gelişimi hızlıdır.

 2. Sembolik işlevler ve oyunlar görülür.

 3. Düşünce , davranış ve konuşmalarda ben merkezcilik ortadan kalkmıştır.

 4. Odaklanma konusunda yetersizlerdir.

 5. Henüz işlem becerisine sahip değillerdir.

8

Soru: Bütün zebraların at olduğunu düşünen Müge,bir gün babasıyla hayvanet bahçesine gider.Orada zebra göründe “Baba bak bu bir at.” Şeklinde bir ifade de bulunur.Babası onun bir at değil zebra olduğunu söyler ve dikkatlice incelemesini ister.Müge şaşkınlık içindedir.Babası şöyle der : “Zebralar ve atlar farklı hayvanlardır.Zebraların siyah-beyaz çizgileri vardır atın ise yok görüyor musun ? “.Müge zebraların at olmadığını öğrenmiştir.

Piaget’in bilişsel gelişim kavramına göre Müge’nin ; • Babasından zebraların at olmadığını duyunca şaşırması

 • Zebraların bir at olmadığını öğrenmesi

 1. Özümleme-Uyumsama

 2. Özümleme-Dengesizlik

 3. Dengesizlik-Uyumsama

 4. Uyumsama-Özümleme

 5. Dengesizlik - Özümleme

9

Soru: Ahmet , toplama ve çıkarma yapabilmekte , 20’den geriye doğru sayıları sayabilmektedir.

Ahmet’in bu davranışları gerçekleştirebileceği ilk gelişim dönemi Piaget’e göre aşağıdakilerden hangisidir? 1. Duyu-motor

 2. İşlem öncesi

 3. Somut işlemler

 4. İmgesel dönem

 5. Soyut işlemler

10


Soru: Aynı iki kaba ,eşit seviyede su konduktan sonra kaplardaki suyun eşit olup olmadığı sorulur.

Ahmet:Eşit

Elif:Eşit

Ardından birinci kaptaki su dar-uzun,ikinci kaptaki su geniş-kısa bir bardağa dökülür.Hangi kaptaki suyun daha çok olduğu sorulur.

Ahmet:Uzun bardaktaki daha fazla.

Elif:Geniş bardaktaki daha fazla .

Ahmet ve Elif’in verdiği cevaplar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin kazanılmamış olmasından kaynaklanır?

Ahmet Ayşe

a.Odaktan uzaklaşma Özelden özele akıl yürütme

b.Özelden özele akıl yürütme Özelden özele akıl yürütme

c.Özelden özeler akıl yürütme Tümevarımsal akıl yürütme

d.Odaktan uzaklaşma Odaktan uzaklaşma

e.Sezgisel düşünce Özelden özele akıl yürütme
10 ADET 5 ŞIKLI ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN CEVAP ANAHTARI


NO

SORU VE SEÇENEKLERİ

CEVAP

1

Soru:Piaget’e göre bir bilginin öğrenilmesi için aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce gelir ?

a.Yaşantı

b.Sosyal geçiş

c.Dengeleme

d.Hazır bulunuşluk

e.Olgunlaşma
E

2

Soru:Özellikle 2 ve 3 yaşındaki çocuklar gördükleri her şeyin kendilerine ait olduğunu söylerler.

2-3 yaşlarındaki çocukların bu tavırları Piaget tarafından hangi kavramla açıklanmıştır? 1. Animizm

 2. Korunum

 3. Egosantrizm

 4. Ertelenmiş taklit

 5. Akıl yürütme

C3

Soru: Bir çocuk , oyunda yerdeki halıyı gemi olarak kullanmakta , gemiden denize düşmemek için halıdan yere inmemektedir.

Bu durum Piaget’e göre hangi kavram ile açıklanmaktadır? 1. Kurallı oyun

 2. Döngüsel tepki

 3. Animizm

 4. Benmerkezci düşünme

 5. Sembolik oyun

E4

Soru: Bir kişinin araba kullanabilmesi için direksiyon,vites kolu,gaz,fren,debriyaj vb. çok sayıda şemaya sahip olması gerekir.Ancak bireyin bu şemalara sahip olması arabayı kullanabilmesi için tek başına yeterli değildir.Çünkü arabayı kullanabilmek için bu şemaların bir araya getirilmesi,bağlantı kurulması gerekir.Bu bağlantı kurmaya ne ad verilir?

 1. Özümseme

 2. Zihinsel temsil

 3. Uyumsama

 4. İkili temsil

 5. Örgütleme

E

5

Soru: Saz çalmayı öğrenecek olan bir çocuğun kaslarının belirli bir seviyeye ulaşmış ve bunun yanında saz çalma konusunda bazı ön bilgilere sahip olması gerekir.

Yukarıdaki açıklama gelişim ile ilgili hangi kavrama örnek olabilir? 1. Olgunlaşma

 2. Büyüme

 3. Kritik dönem

 4. Hazır bulunuşluk

 5. Gelişim

D

6

Soru: Piaget,çocukları dünyalarına ilişkin hemen hemen tüm bilgileri kendi etkinlikleri yoluyla keşfeden ve inşa eden varlıklar olarak gördüğü için kuramı bilişsel gelişimde ne olarak bilinir?

 1. Yapılandırmacı yaklaşım

 2. İşlevselci yaklaşım

 3. Davranışçı yaklaşım

 4. Psikoanalitik yaklaşım

 5. Olgunlaşma yaklaşımı

A7

Soru:Aşağıdaki işlem öncesi evre ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Dil gelişimi hızlıdır.

 2. Sembolik işlevler ve oyunlar görülür.

 3. Düşünce , davranış ve konuşmalarda ben merkezcilik ortadan kalkmıştır.

 4. Odaklanma konusunda yetersizlerdir.

 5. Henüz işlem becerisine sahip değillerdir.

C

8

Soru: Bütün zebraların at olduğunu düşünen Müge,bir gün babasıyla hayvanet bahçesine gider.Orada zebra göründe “Baba bak bu bir at.” Şeklinde bir ifade de bulunur.Babası onun bir at değil zebra olduğunu söyler ve dikkatlice incelemesini ister.Müge şaşkınlık içindedir.Babası şöyle der : “Zebralar ve atlar farklı hayvanlardır.Zebraların siyah-beyaz çizgileri vardır atın ise yok görüyor musun ? “.Müge zebraların at olmadığını öğrenmiştir.

Piaget’in bilişsel gelişim kavramına göre Müge’nin ; • Babasından zebraların at olmadığını duyunca şaşırması

 • Zebraların bir at olmadığını öğrenmesi

 1. Özümleme-Uyumsama

 2. Özümleme-Dengesizlik

 3. Dengesizlik-Uyumsama

 4. Uyumsama-Özümleme

 5. Dengesizlik - Özümleme

C


9

Soru: Ahmet , toplama ve çıkarma yapabilmekte , 20’den geriye doğru sayıları sayabilmektedir.

Ahmet’in bu davranışları gerçekleştirebileceği ilk gelişim dönemi Piaget’e göre aşağıdakilerden hangisidir? 1. Duyu-motor

 2. İşlem öncesi

 3. Somut işlemler

 4. İmgesel dönem

 5. Soyut işlemler

C10

Soru: Aynı iki kaba ,eşit seviyede su konduktan sonra kaplardaki suyun eşit olup olmadığı sorulur.

Ahmet:Eşit

Elif:Eşit

Ardından birinci kaptaki su dar-uzun,ikinci kaptaki su geniş-kısa bir bardağa dökülür.Hangi kaptaki suyun daha çok olduğu sorulur.

Ahmet:Uzun bardaktaki daha fazla.

Elif:Geniş bardaktaki daha fazla .

Ahmet ve Elif’in verdiği cevaplar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin kazanılmamış olmasından kaynaklanır?

Ahmet Ayşe

a.Odaktan uzaklaşma Özelden özele akıl yürütme

b.Özelden özele akıl yürütme Özelden özele akıl yürütme

c.Özelden özeler akıl yürütme Tümevarımsal akıl yürütme

d.Odaktan uzaklaşma Odaktan uzaklaşma

e.Sezgisel düşünce Özelden özele akıl yürütmeB10 ADET BOŞLUK DOLDURMA SORUSU


NO

SORU

1

Bir buçuk yaşındaki bir çocuk,bir gün önce kendisine el çırpan babası gibi el çırpmaya başlaması ………………….. e örnek oluşturur.

2

Nesnelerin görüş alanından çıkmasına karşılık bireyin bilişsel olarak o nesnenin imgesiyle işlem yapabilmesi durumuna ………………. denir.

3

Herhangi bir davranışta bulunmadan önce davranışı zihinde canlandırmaya …………….. denir.

4

Bireyin karşılaştığı yeni olayları kendi şemalarını değiştirerek ve yeni şemalar oluşturarak düzenlemesine …………………….. denir.

5

Vücut dışında başka araçlarla davranışların tekrarlanması ……………… aylarda ……………. tepki ile gerçekleşir.

6

Belirli gerçeklerden hareketle genel sonuçlara ulaşmaya dönük akıl yürütmeye ………………….. denir.

7

Deneyimleri anlamlandırabilmenin oluşturduğu yapılara ……………. denir.

8

Çocukların korunumu kavrayabilmeleri için öncelikle ………………………… bilişsel gelişimine sahip olmaları gerekir.

9

Çocukların karşıtlıkları ile bildikleri arasındaki uyuşmazlık Piaget tarafından ……………….ile adlandırılmıştır.

10

İki yaş civarında başlayan ve sonraki birkaç yılda hızla gelişen, başkaları ile ‘mış ‘ gibi yapma oyunlarına ……………………. denir.


10 ADET BOŞLUK DOLDURMA SORULARININCEVAP ANAHTARI


NO

SORU

1

Bir buçuk yaşındaki bir çocuk,bir gün önce kendisine el çırpan babası gibi el çırpmaya başlaması …………ertelenmiş taklit……….. e örnek oluşturur.

2

Nesnelerin görüş alanından çıkmasına karşılık bireyin bilişsel olarak o nesnenin imgesiyle işlem yapabilmesi durumuna ………nesne devamlılığı………. denir.

3

Herhangi bir davranışta bulunmadan önce davranışı zihinde canlandırmaya …zihinsel temsil………….. denir.

4

Bireyin karşılaştığı yeni olayları kendi şemalarını değiştirerek ve yeni şemalar oluşturarak düzenlemesine ……………uyumsama……….. denir.

5

Vücut dışında başka araçlarla davranışların tekrarlanması ………12-18……… aylarda …üçüncül döngüsel…………. tepki ile gerçekleşir.

6

Belirli gerçeklerden hareketle genel sonuçlara ulaşmaya dönük akıl yürütmeye ……………tümevarımsal akıl yürütme…….. denir.

7

Deneyimleri anlamlandırabilmenin oluşturduğu yapılara ……şema………. denir.

8

Çocukların korunumu kavrayabilmeleri için öncelikle …………tersine çevirebilirlik……………… bilişsel gelişimine sahip olmaları gerekir.

9

Çocukların karşıtlıkları ile bildikleri arasındaki uyuşmazlık Piaget tarafından …………dengeleme…….ile adlandırılmıştır.

10

İki yaş civarında başlayan ve sonraki birkaç yılda hızla gelişen, başkaları ile ‘mış ‘ gibi yapma oyunlarına ………sosyodramatik oyun……………. denir.BULMACA SORULARI

1)Az gelişmiş bilince karşın çok fazla gelişmiş hayal gücünün sonucunda ortaya çıkan düşünce şekli. (Canlıcı ve büyüsel düşünme)

2)Ergenler belli bir dönemde herkesin dikkat ve ilgisinin kendi üzerlerinde toplandığına inanırlar. Bu duruma verilen ad ? (Hayali seyirci)

3)Parçaları nicel bir boyut üzerinde sıralama.(Dizme)

4)Piaget’nin ergenlerin yaklaşımlarını gözlemlemek için geliştirdiği düzeneğin adı ? (Sarkaç problemi)

5)Denge ve dengesizlik arasındaki ileri geri hareket.(Dengeleme)

6)Çocuklar duyu devinim evresinden sonra hangi evreye geçerler? (İşlem Öncesi)

7)Bebeklerin en erken kategorileri nasıldır? (Algısal)

8)Herhangi bir davranışta bulunmadan önce davranışı zihinde canlandırmadır. (Zihinsel temsil)

9)İki yaş civarında başlayan ve sonraki birkaç yılda hızla gelişen, başkaları ile ‘mış ‘ gibi yapma oyunlarına verilen ad. (Sosyodramatik oyun )

10)Piaget’e göre 7-11 yaş arası evreye verilen ad. (Somut işlemler)

11)En esnek zihinsel temsil aracı. (Dil)

12)Piaget’e göre işlem öncesi dönemin en önemli eksikliği.(Benmerkezcilik)

13)Bir nesnenin bir başkasını temsil ederken bir başkası olabileceğinin anlaşılmasıdır. (İkili temsil)

14)Deneyimleri anlamlandırabilmenin oluşturduğu yapılardır. (Şema)

15)Bireyin karşılaştığı yeni olayları kendi şemalarını değiştirerek ve yeni şemalar oluşturarak düzenlemesi. (Uyumsama)

16)Piaget’e göre 11 yaş ve üstündeki evreye verilen ad. (Soyut İşlem)

17)Bilgiyi düzenleme, gruplama, tutarlı yapılar oluşturmadır. (Örgütleme)18)Çocuğun önceden gördüğü bir modelin davranışlarını, o model ortamda olsun-olmasın aradan bir süre geçtikten sonra taklit etmesi. (Ertelenmiş taklit)
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə