EğİTİM-ÖĞretim yili takviM 22-26 Ağustos 2016 BaşvuruYüklə 144.84 Kb.
tarix03.04.2018
ölçüsü144.84 Kb.

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA BULUNANLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

(2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)

TAKVİM

22-26 Ağustos 2016 Başvuru (Başvuru formu bknz. EK-1,EK-2)

Diğer Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim gören ve geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler Ek-1 de yer alan formu, YTÜ öğrencisi olup, geçiş başvurusu yapacak öğrenciler Ek-2 de yer alan formu dolduracaklardır.
01 Eylül 2016 İngilizce Yeterlik Sınavı (En az %30 İngilizce öğretim

yapan Lisans programlarına başvuranlar için)(bknz.Ek-3)


Sınav Saati: 10.00

Sınav Salonları, Sınava giriş için gerekli belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular www.ybd.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.


06 Eylül 2016 İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının www.ybd.yildiz.edu.tr adresinde ilan edilmesi
01 Eylül 2016 İngilizce Öğretmenliği Programı Okuma Becerisi ve Dilbilgisi Sınavı (Sınav Saati 10.00-12.00) (bknz. Ek-4)

01 Eylül 2016 İngilizce Öğretmenliği Programı Dinleme Becerisi ve Yazma Becerisi Sınavı (Saat 13.00-15.00) (bknz. Ek-4)02 Eylül 2016 İngilizce Öğretmenliği Programı Konuşma Becerisi Sınavı (Saat 10.00-12.00) (bknz. Ek-4)Sınav Salonları, Sınava giriş için gerekli belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular www.yde.yildiz.edu.tr   adresinden takip edilmelidir.
06 Eylül 2016   İngilizce Öğretmenliği Programı İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının www.yde.yildiz.edu.tr  adresinde ilan edilmesi

Sınav Salonları, Sınava giriş için gerekli belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular www.yde.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.


07-09 Eylül 2016 Başvuruların değerlendirilmesi
19 Eylül 2016 Değerlendirme sonuçlarının ilanı

(Sanat ve Tasarım Fakültesi programlarına başvuranlar özel

yetenek sınavı için Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığından

bilgi alabilirler.)


21-23 Eylül 2016 Kayıtlar

(Kayıt hakkı kazananların listesi ilgili Fakülte Dekanlıklarının

panolarında ilan edilecektir)
10 Ekim 2016 Ders intibak formunun ve Otomasyon şifrelerinin (öğrenci

tarafından) Bölüm Başkanlığından imza karşılığı alınması


BAŞVURU KOŞULLARI:


 1. Hazırlık sınıfı dahil tüm sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

 2. Başvuruların değerlendirilmesinde, sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yılda ki ÖSYM puanı dikkate alınır, başarı şartı aranmaz.

 3. Öğrencinin, kayıt olduğu programa girdiği yıldaki merkezi yerleştirme puanı, başvuracağı programın o yıl ki taban puanına eşit veya yüksek ise başka bir diploma programına da başvuru yapılabilir. (Örneğin, TM1 puan türünde öğrenci alan İşletme Bölümünde kayıtlı bir öğrencinin, MF4 puan türünde öğrenci alan İnşaat Mühendisliği Bölümüne geçiş yapmak istemesi durumunda öğrencinin Merkezi Yerleştirme puanları arasında yer alan MF4 puan türünün İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.)

 4. Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istedikleri programın merkezi yerleştirme taban puanını sağlıyor ise ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapılabilir. (Ön lisanstan lisansa veya lisanstan Ön lisansa)

 5. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse, programın merkezi yerleştirme taban puanı olmadığından geçiş yapılamaz.

 6. Öğrenciler, Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler. (İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş yapamazlar) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.

 7. Öğrenim gördükleri yükseköğretim programına yeni kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıl için yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. Ancak bir sonraki yıl yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrenime başladıkları yıl İzin / kayıt dondurma gibi nedenlerle öğrenime devam etmeyenlerin bir sonraki yıl için de başvurusu kabul edilmez. İzin / kayıt dondurma gibi durumların ortadan kalkmasından sonra kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda öğrenime devam ederek bir sonraki başvuru döneminde başvuru yapabilirler.

 8. Giriş yıllarına bakılmaksızın, kapatılan önlisans ve lisans programlarına geçiş başvurusu kabul edilmez.

 9. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de, üçüncü madde de belirtilen şartları sağlamaları durumunda, özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlar dışındaki programlara başvuru yapabilirler. Ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen programlara yatay geçiş başvurusu yapılamaz.

 10. DGS sonucuna göre bir yükseköğretim programında kayıtlı olanlar, yalnızca ilgili yılın DGS Kılavuzunda belirtilen önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapabilirler. Başvuru yapılacak programa ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamış ise o programa başvuru yapılamaz. 1. İlgili yılın ÖSYS Kılavuzunda, başvuru yapılacak programa ilişkin özel koşulların bulunması durumunda kayıt yaptırabilmek için, bu koşulların sağlanması gerekmektedir.

 2. Üniversitemizde en az %30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlara geçiş başvurusu yapacak olanlardan;

 1. Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans programlarının ara sınıflarında kayıtlı bulunanların (1., 2., 3. sınıfı tamamlamış olanlar ve 4. sınıf), YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden başarılı olduklarını belgelemeleri ya da yapılacak olan İngilizce Yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Bu madde de belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 1. Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarının, Yabancı Dil Hazırlık sınıfında kayıtlı veya Yabancı Dil Hazırlık sınıfını tamamlayarak 1. sınıfa başlayacak olanların yukarıda belirtilen şartları sağlayamaması durumunda 1 yıl süreli İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenim görmeleri gerekmektedir.
 1. Türkçe öğretim yapılan programlara başvurularda İYS ve İngilizce Hazırlık öğretimi şartı aranmaz.

 1. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler de, başvuru şartlarını sağlamaları durumunda geçiş başvurusunda bulunabilirler, ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca “Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilerin, öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmelerine ilişkin esaslar” kapsamında Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilmek üzere ÖSYM’ ye başvurabilirler.

 2. Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanmaktadır. Sınavsız geçiş ile yerleşen adayların ÖSYS puanları ile de şartları sağlamaları halinde ÖSYS puanları ile de başvuru yapabilirler. (Yükseköğretim kurumlarının programlarının taban puanlarına ilişkin bilgiye www.osym.gov.tr adresinde yer alan "ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına ilişkin" yayından ulaşılabilir.)

 3. Önlisans programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, sınavsız geçişlere öncelik verilir. Sınavsız geçişlerin yerleştirilmesi tamamlandıktan sonra boş kontenjan kalması durumunda ÖSYS puanı ile başvuran adayların almış oldukları puanlara göre sıralama yapılır.

 4. M.T.O.K programlarında okuyan öğrenciler, ÖSYS Kılavuzunda yer alan, tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar dikkate alınarak, geçiş şartlarını sağlamaları durumunda Üniversitemiz programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.

 5. Yalnızca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar şartları sağlamaları durumunda yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programlar dışında, yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuramazlar. 1. ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanlar bu madde kapsamında geçiş yapamazlar.

 2. Belirtilen kayıt tarihleri arasında herhangi bir nedenle kayda gelmeyenler kayıt hakkını kaybederler.

 3. İntibak işlemleri, İlgili komisyonlar tarafından, YTÜ Senatosunca belirlenen “Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde yapılır.

 4. Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumunda disiplin cezası alanlar yatay geçiş için başvuramazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:


 1. Başvuru Formu: (bknz.Ek-1, Ek-2) Formun çıktısı alınarak başvuruya gelmeden doldurulmalıdır.
 1. Öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumuna, “Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş” yolu ile kayıt yaptırmadığını gösteren belge. 1. Öğrenci Belgesi: Öğrenim görülen Yükseköğretim Kurumundan alınacak (onaylı) öğrenci olduğunu gösterir belge. 1. Önlisans Diploması (Fotokopi): DGS Sonucuna göre yerleşen ve öğrenim gördükleri program dışındaki programlara başvuru yapacak adaylar yalnızca ilgili yıldaki DGS kılavuzunda yer alan “Önlisans Mezuniyet Alanlarına göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları”na başvurabileceklerinden, önlisans mezuniyet alanının görülebilmesi için Ön Lisans Diploma fotokopisi ile birlikte ÖSYM sayfasından başvuru yapabilecekleri programların listesinin çıktısını alarak başvuru sırasında belgelemeleri gerekmektedir. (Yıllara göre DGS kılavuzlarına www.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilir.) 1. ÖSYS Sonuç Belgesi (Alınan tüm puanları gösterir belge ve Yerleştirme Belgesi): Bu iki belge nin ÖSYM sayfasından alınacak çıktısı ile başvuru yapılacaktır.
 1. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına dair belge (transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez).
 1. Bir fotoğraf ve başvuru evrakının içine konulacağı yarım kapaklı karton dosya.
 1. Posta ile yapılan veya eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.


BAŞVURU MERKEZLERİ:
Başvuru Merkezi: Başvurulan Bölümün bağlı olduğu Fakülte Dekanlığı
BAŞVURU ve KAYIT YERİ ADRESLER:

Eğitim / Fen-Edebiyat / Kimya-Metalürji / İnşaat / Sanat ve Tasarım / Elektrik-Elektronik Fakültesi / İktisadi ve İdari Bilimler Dekanlıkları Davutpaşa Kampusu-Esenler/İstanbul

Makine / Mimarlık / Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanlıkları Yıldız Kampusu-Yıldız/Beşiktaş/İstanbul
BAŞVURULARIN ALINMASI:

- Yatay Geçiş başvuruları belirtilen tarihe kadar istenen belgelerle ilgili Fakülte Dekanlığına yapılır.- Başvuru dosyasının Fakülte Dekanlığına teslim edilmesinden sonra evrakın başvuru koşullarına uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan incelemenin sonuçlanmasından sonra başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir.

DEĞERLENDİRME:

 1. Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde istenen belgelerle ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapılır.
 1. Başvurularla ilgili değerlendirmeyi, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar.
 1. Diploma programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri ilgili Yönetim Kurulu Kararı üzerine yapılır.
 1. Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili fakülte ve yüksekokul web sayfasında duyurulur.
 1. Belirtilen kayıt tarihleri arasında herhangi bir nedenle kayda gelmeyenler kayıt hakkını kaybederler.
 1. İntibak işlemleri, İlgili komisyonlar tarafından, YTÜ Senatosunca belirlenen “Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde yapılır.


KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 1. NÜFUS CÜZDANININ ASLI VE ARKALI ÖNLÜ FOTOKOPİSİ: (Nüfus cüzdanınızın aslı, fotokopisi ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra size iade edilecektir)
 1. 3 ADET FOTOĞRAF: (4.5x6) ebadında çağdaş kıyafetle (sakalsız ve koyu gözlüksüz) ve son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf. Fotoğrafların arka yüzüne mutlaka ad, soyad ve üniversite öğrenci numarası yazılmalıdır.
 1. Not Çizelgesi: (Başarı Durum Belgesi/Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösterir belgedir. Bu belgenin üniversite onaylı olması gereklidir. Not belgesi yabancı dilde olanların onaylı (üniversite veya noter) Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir.
 1. Ders Planı: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği programın onaylı ders planı (lisans için dört, ön lisans için iki yıllık dersleri gösterir liste).

(Ders planı yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan veya noterden onaylı Türkçesini de eklemeleri gereklidir).


 1. Ders İçerikleri: Öğrenim görülen yükseköğretim kurumunda izlenen programın onaylı ders içerikleri (Ders içerikleri yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya noter onaylı Türkçesinin yatay geçiş için kayıt hakkı kazanıldığında, kayıt sırasında getirilmesi gereklidir. )


KAYIT İŞLEMİNİN TAMAMLANMASINDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER:


 1. Kesin kaydınız yapıldıktan sonra, lise diplomanız, Not durumunuzu gösteren belge (transkript) Üniversitemizce üniversitenizden yazı ile istenecektir.

Ancak bazı üniversiteler söz konusu evrakı üniversitemize göndermeden önce, öğrenciden, ilişik kesme işlemi yaparak, kimlik kartını iade etmesini ve bunun dışında bazı işlemleri yerine getirmesini istemektedir. Bu nedenle yatay geçişle gelen öğrencilerin, geldikleri üniversite ile irtibata geçerek, böyle bir işlem gerekip gerekmediğini öğrenmelerinde yarar görülmektedir.
 1. Geldiğiniz üniversitede kabul edilen staj çalışmalarına ilişkin staj belgelerinizi ilgili Bölüm Sekreterliğine teslim etmeniz gerekmektedir. Staj belgeleriniz Bölümünüz staj komisyonunca değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda, stajlarınızın kabul edilip edilmediğini daha sonra Bölümünüzden öğrenebilirsiniz.
 1. Ders kaydınızı 10-11 Ekim 2016 tarihleri arasında ders kayıt dilekçesi ile ilgili Bölüm Başkanlığına başvurarak yapmanız gerekmektedir. Ders kayıt dilekçesi üzerine, bu yarıyıl almak istediğiniz dersleri yazarak onay için en geç 11 Ekim 2016 tarihi akşamına kadar Bölüm Sekreterliklerine teslim etmelisiniz.

 EK-1
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUNANINA GÖRE

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

………………..EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI………..YARIYILI


Yıldız Teknik Üniversitesi

…………………………………. Fakültesi Dekanlığına,
………………………………….MYO Müdürlüğüne,
“21.09.2013 tarih ve 28772 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe eklenen Ek Madde 1” uyarınca, Üniversitenize yatay geçiş yapmak istiyorum. Durumuma ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.ÖĞRENİMİ SÜRDÜRÜLEN

YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU YAPILAN


ÜNİVERSİTE

ÜNİVERSİTE

FAKÜLTE / MYO

FAKÜLTE / MYO

BÖLÜM / PROGRAM

BÖLÜM / PROGRAM
dikdörtgen 1dikdörtgen 2dikdörtgen 4dikdörtgen 3


ÖĞRETİM ŞEKLİ


I.öğr. II.öğr.


ÖĞRETİM ŞEKLİ


I.öğr. II.öğr.


SINIF

ÖSYM GİRİŞ TİPİ (LYS,DGS V.B.)
ÖSYM PUANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖSYM GİRİŞ YILI


TC KİMLİK NO: :………………………………………………………………………………….……


ADI :………………………………………………………………………………………
SOYADI :……………………………………………………………………………………….
YAZIŞMA ADRESİ : .......................................................................................................................

.........................................................................................................................


TELEFON : ........................................................................................................................
Bu dilekçede verilen tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim. Kayıt hakkı kazandığım takdirde, başvuru ve kayıt koşullarına uymayan bir durumla karşılaşılması halinde kaydımın iptalini kabul ediyorum.

İmza/Tarih


(Form No: FR-0638; Revizyon Tarihi: 02.06.2016; Revizyon No: 01)
EK-2MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

………………..EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIYıldız Teknik Üniversitesi

…………………………………………..Fakültesi Dekanlığına,


“YTÜ Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ve Çift Anadal Yönergesi” çerçevesinde kurum içi yatay geçiş için başvuruda bulunmak istiyorum. Bu dilekçede verilen tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim. Başvuru ve kayıt koşullarına uymayan bir durumla karşılaşılması halinde başvuru / kaydımın iptalini kabul ediyorum.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

Ad-Soyad
Adres: ..........................................................................

İmza/Tarih

.....................................................................................
Tel: ........................................................................


HALEN KAYITLI OLDUĞUM
Fakülte : ..................................................................................
Bölüm/Program : ..................................................................................
Öğrenci No : ……………………………………………………………
dikdörtgen 3dikdörtgen 6Öğretim Şekli : I.Öğretim II.Öğretim (İlgili kutucuğu işaretleyiniz.)

Tamamlanılan Yarıyıl : ..............................................


Giriş Tipi (LYS,DGS v.b.) : ………………………………….
ÖSYM Giriş Yılı : …………………………………..
ÖSYM Puanı : ..................................................


KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEDİĞİM BÖLÜM/PROGRAM
Fakülte: ....................................
dikdörtgen 5dikdörtgen 2Bölüm/Program : .................................... I.Öğretim II.Öğretim


(Form No: FR-0784; Revizyon Tarihi: 02.06.2016; Revizyon No: 01)

Ek-3

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2016- 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

TÜRKÇE ÖĞRETİM YAPAN PROGRAMLARDA ÖĞRENİM GÖREN VE EN AZ %30 İNGİLİZCE ÖĞRETİM YAPAN PROGRAMLARA MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS) VE DİĞER İNGİLİZCE DERSLERİ MUAFİYET ŞARTLARI


 1. Üniversitemizde en az %30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlara geçiş başvurusu yapacak olanlardan;

 1. Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans programlarının ara sınıflarında kayıtlı bulunanların (1., 2., 3. sınıfı tamamlamış olanlar ve 4. sınıf), YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden başarılı olduklarını belgelemeleri ya da yapılacak olan İngilizce Yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Bu madde de belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 1. Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarının, Yabancı Dil Hazırlık sınıfında kayıtlı veya Yabancı Dil Hazırlık sınıfını tamamlayarak 1. sınıfa başlayacak olanların yukarıda belirtilen şartları sağlayamaması durumunda 1 yıl süreli İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenim görmeleri gerekmektedir.
 1. Türkçe öğretim yapılan programlara başvurularda İYS ve İngilizce Hazırlık öğretimi şartı aranmaz. 1. YTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ” nin 6.maddesinin (e) fıkrası uyarınca; YTÜ öğrencisi iken merkezi yatay geçiş ile YTÜ'nün bir başka %30 ve üzeri İngilizce eğitim veren bölümüne(kurum içi) kayıt yaptıran öğrenciler daha önce alıp başarılı oldukları hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar. Hazırlık ve İleri İngilizce dersleri muafiyeti sağlayan İYS'den almaları gereken puan ve harf karşılığı için YDYO Yönergesi 5.maddesi uygulanır. %30 ve üzeri İngilizce eğitim veren bir bölümden %100 Türkçe eğitim veren bir bölüme geçiş yapan öğrencilerin İngilizce I-II dersleri muafiyeti ise yine İYS sonucuna göre belirlenir. Merkezi Yatay Geçiş ile kurum içi bölüm değişikliklerinde İYS sınavı için 3 yıl geçerlik süresi aranmaz.

01 Eylül 2016 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavında; Hazırlık öğretiminden ve zorunlu İngilizce derslerinden muaf olunabilmesi için İYS’den alınması gereken en düşük puanlar ile bu puanların harf karşılığı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:


Sınav türü

Muafiyet için Alınması Gereken Puanlar

Hazırlık

İleri İngilizce I ve

İleri İngilizce II

İYS

60 (CB / 2.50)

70 (BB / 3.00)


Tablo I: İYS başarı puanlarının harf karşılığı değerleri

BAŞARI PUANLARI VE HARF KARŞILIĞI DEĞERLERİ

Standart Yüzdesel Aralıklar

Harfsel

Sayısal

Sözel

90-100

AA

4.00

Başarılı

80-89

BA

3.50

Başarılı

70-79

BB

3.00

Başarılı

60-69

CB

2.50

Başarılı

0-59Başarısız

Ayrıca, YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden son 3 yıl içinde Tablo II de verilen puanları aldığını gösteren sınav sonuç belgeleri de geçerlidir. YTÜ İYS Sınav sonuçları da sınav tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir.

Tablo II: İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu

(16.04.2015 tarih ve 2015 / 01-20 Sayılı Senato Kararı ile Kabul Edilen Son hali)

Sınavlar

CB

BB

BA

AA

YTÜ İYS

60-69

70-79

80-89

90-100

KPDS/ÜDS/YDS

60-69

70-79

80-89

90-100

TOEFL IBT

72-83

84-95

96-107

108-120

PTE Akademik

55-70

71-77

78-83

84-90

CAE

C

B

A

-

CPE

-

-

C

B-A

e-YDS

60-69

70-79

80-89

90-100

YTÜ İngilizce Hazırlık Öğretiminden en az CB harf notu ile başarılı olan öğrenciler, AODK (Avrupa Ortak Dil Kriterleri) kapsamında B1 yeterlik düzeyinin gerektirdiği dil becerilerine sahip olduklarını belgelendirmiş olurlar.

 1. İYS’ye giriş için gereken belgeler şunlardır:

 1. Başvuru sırasında Fakülte tarafından verilen fotoğraflı, imzalı ve mühürlü “İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS) GİRİŞ BELGESİ”

 2. Fotoğraflı Resmi Kimlik Belgesi (Sadece Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport resmi kimlik belgesi olarak geçerlidir.)

SINAVA GİREBİLMEK İÇİN a) ve b) MADDELERİNDE BELİRTİLEN HER İKİ BELGENİN DE SINAV SIRASINDA ÖĞRENCİNİN YANINDA BULUNMASI GEREKMEKTEDİR. TEK KİMLİKLE GELEN ÖĞRENCİ SINAVA ALINMAZ.

Ek-4

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2016- 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPAN ÖĞRENCİLER İÇİN İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İÖYS) MUAFİYET ŞARTLARI

 

 Öğrencilerin Hazırlık öğretiminden muaf olabilmeleri için İÖYS’den almaları gereken en düşük puan ile bu puanların harf karşılığı değerleri Tablo-1 de verilmiştir:

 

Tablo-1

 


Sınav türü

Muafiyet için Alınması Gereken Puanlar

Hazırlık

İÖYS

60 (CC / 2.00)
 

 

  

 

      İÖYS başarı puanlarının harf karşılığı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 


BAŞARI PUANLARI VE HARF KARŞILIĞI DEĞERLERİ

Standart Yüzdesel Aralıklar

Harfsel

Sayısal

Sözel

92-100

AA

4.00

Başarılı

84-91

BA

3.50

Başarılı

76-83

BB

3.00

Başarılı

68-75

CB

2.50

Başarılı

60-67

CC

2.00

Başarılı

0-59

 

 

Başarısız

 

YTÜ İngilizce Öğretmenliği programına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden aşağıdaki koşullardan herhangi birini yerini getirenler İngilizce Hazırlık öğretiminden muaf sayılırlar ve lisans öğrenimlerine başlarlar. Bu koşullar;

 

        Güz Yarıyıl başında yapılan İÖYS’den en az 60 puan almış olmak,         YTÜ Senatosu tarafından İÖYS’ye eşdeğer kabul edilen uluslararası sınavların birinden son 3 yıl içinde yeterli puanı almış olmak.

 

YTÜ Senatosu tarafından İÖYS’ye eşdeğer kabul edilen sınavlar ile Hazırlık Öğretiminden muafiyet için gereken puan aralıkları ve işlenecek başarı notları Tablo-2 de belirtilmiştir:       

   


Tablo-2

 

       İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu: 

Sınavlar

 

 

 

 

CC

CB

BB

BA

AA

YTÜ İÖYS

60-67

68-75

76-83

84-91

92-100

TOEFL IBT

87-93

94-100

101-109

110-113

114-120

FCE

C

B

A

-

-

CAE

-

C

B

A

-

CPE

-

-

C

B

A

 

  

Muafiyet sağlayan belgelerin asıllarının YTÜ Akademik Takviminde belirtilen ilgili döneme ait İÖYS sınavından en geç bir hafta önce Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu tarihten sonra getirilen belgelerin kabulü Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Kurulu kararına bağlıdır. Bu belgeler geçerli olduğu döneme işlenir. 


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə