EğİTİM-ÖĞretim yili takviM 24-28 Ağustos 2015 Başvuru

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 464.71 Kb.
səhifə1/5
tarix18.05.2018
ölçüsü464.71 Kb.
  1   2   3   4   5

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA BULUNANLAR İÇİN İLGİLİ BİRİMLERCE YAPILACAK İŞLEMLER

(2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)

TAKVİM

24-28 Ağustos 2015 Başvuru (Başvuru formu bknz. EK-2,EK-3)

Diğer Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim gören ve geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler Ek-2 de yer alan formu, YTÜ öğrencisi olup, geçiş başvurusu yapacak öğrenciler Ek-3 de yer alan formu dolduracaklardır.
31 Ağustos 2015 Fakülte Sekreterliklerince İngilizce Yeterlik Sınavına (İYS) girecek öğrencilerin listesinin yapılarak Yabancı Diller Yüksekokuluna ybdmdr@yildiz.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmesi. (Sınav sınıfları YDYO’ca belirlenip, sınava girecekler YDYO’ca yerleştirileceğinden listeler (Ek-8)’da yer alan formata uygun şekilde hazırlanarak en geç 31 Ağustos 2015 saat 12:00’a kadar gönderilmelidir.)

02 Eylül 2015 İngilizce Yeterlik Sınavı (En az %30 İngilizce öğretim yapan Lisans programlarına başvuranlar için)


Sınav Saati: 10.00

Sınav Salonları, Sınava giriş için gerekli belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular www.ybd.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.


07 Eylül 2015 İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının www.ybd.yildiz.edu.tr adresinde ilan edilmesi

07 Eylül 2015 İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının www.ybd.yildiz.edu.tr adresinde ilan edilmesi


02 Eylül 2015 İngilizce Öğretmenliği Programı Okuma Becerisi ve Dilbilgisi Sınavı (Sınav Saati 10.00-12.00) (bknz. Ek-9)

02 Eylül 2015 İngilizce Öğretmenliği Programı Dinleme Becerisi ve Yazma Becerisi Sınavı (Saat 13.00-15.00) (bknz. Ek-9)03 Eylül 2015 İngilizce Öğretmenliği Programı Konuşma Becerisi Sınavı (Saat 10.00-12.00) (bknz. Ek-9)Sınav Salonları, Sınava giriş için gerekli belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular www.yde.yildiz.edu.tr   adresinden takip edilmelidir.
07 Eylül 2015   İngilizce Öğretmenliği Programı İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının www.yde.yildiz.edu.tr  adresinde ilan edilmesi

Sınav Salonları, Sınava giriş için gerekli belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular www.yde.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.

08-11 Eylül 2015 Başvuruların değerlendirilmesi
14 Eylül 2015 Değerlendirme sonuçlarının ilanı

(Sanat ve Tasarım Fakültesi programlarına başvuranlar

özel yetenek sınavı için Sanat veTasarım Fakültesi

Dekanlığından bilgi alabilirler.)


15-17 Eylül 2015 Kayıtlar

(Kayıt hakkı kazananların listesi ilgili Fakülte Dekanlıklarının panolarında ilan edilecektir)


18-23 Eylül 2015 İlgili Bölüm Başkanlıklarınca İntibakların Yapılması ve ilgili Fakülte Dekanlıklarına gönderilmesi.
Fakülte / MYO Sekreterliklerince kaydı yapılan öğrencilerin özlük bilgilerinin USİS otomasyon sistemindeki Yönetici İşlemleri başlığı altında yer alan YATAY GEÇİŞ AKTARMA modülü aracılığı ile sisteme girilmesi
28 Eylül – 02 Ekim 2015 Kayıt ve İntibakların Yönetim Kurulu'nca kabulü ve İntibakların sisteme girilmesi
05 Ekim 2015 BİDB’ce öğrenci numaralarının verilmesi ve şifrelerin basılarak ilgili Bölüm Başkanlıklarına gönderilmesi
Kayıt ve İntibakların Fakülte/MYO Yönetim Kurulunca Kabulü, Kaydı yapılan öğrencilerin İntibak çizelgelerinin asıllarının, Kayıt ve Başvuru Dosyalarının ve Ek- nın (Elektronik ortamda umrana@yildiz.edu.tr adresine) ÖİDB’ye gönderilmesi
05 Ekim 2015 Ders intibak formunun ve Otomasyon şifrelerinin (öğrenci tarafından) Bölüm Başkanlığından imza karşılığı alınması
NOT: Ders Planı ve içeriklerini ÖİDB’ye göndermeyiniz. İntibak işlemlerinin tamamlanmasından sonra İlgili Bölüm Başkanlığında saklanması uygun olacaktır.

“ Yıldız Meslek Yüksekokulumuz programlarına öğrenci alınmadığından başvuru kabul edilmeyecektir.”BAŞVURU KOŞULLARI:

 1. Hazırlık sınıfı dahil tüm sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

 2. Başvuruların değerlendirilmesinde, sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yılda ki ÖSYM puanı dikkate alınır, başarı şartı aranmaz.

 3. Öğrencinin, kayıt olduğu programa girdiği yıldaki merkezi yerleştirme puanı, başvuracağı programın o yıl ki taban puanına eşit veya yüksek ise başka bir diploma programına da başvuru yapılabilir. (Örneğin, TM1 puan türünde öğrenci alan İşletme Bölümünde kayıtlı bir öğrencinin, MF4 puan türünde öğrenci alan İnşaat Mühendisliği Bölümüne geçiş yapmak istemesi durumunda öğrencinin Merkezi Yerleştirme puanları arasında yer alan MF4 puan türünün İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.)

 4. Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istedikleri programın merkezi yerleştirme taban puanını sağlıyor ise ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapılabilir. (Ön lisanstan lisansa veya lisanstan Ön lisansa)

 5. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse, programın merkezi yerleştirme taban puanı olmadığından geçiş yapılamaz.

 6. Öğrenciler, Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler. (İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş yapamazlar) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.

 7. Öğrenim gördükleri yükseköğretim programına yeni kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıl için yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. Ancak bir sonraki yıl yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrenime başladıkları yıl İzin / kayıt dondurma gibi nedenlerle öğrenime devam etmeyenlerin bir sonraki yıl için de başvurusu kabul edilmez. İzin / kayıt dondurma gibi durumların ortadan kalkmasından sonra kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda öğrenime devam ederek bir sonraki başvuru döneminde başvuru yapabilirler.

 8. Giriş yıllarına bakılmaksızın, kapatılan önlisans ve lisans programlarına geçiş başvurusu kabul edilmez.

 9. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de, üçüncü madde de belirtilen şartları sağlamaları durumunda, özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlar dışındaki programlara başvuru yapabilirler. Ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen programlara yatay geçiş başvurusu yapılamaz.

 10. DGS sonucuna göre bir yükseköğretim programında kayıtlı olanlar, yalnızca ilgili yılın DGS Kılavuzunda belirtilen önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapabilirler. Başvuru yapılacak programa ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamış ise o programa başvuru yapılamaz.

 11. İlgili yılın ÖSYS Kılavuzunda, başvuru yapılacak programa ilişkin özel koşulların bulunması durumunda kayıt yaptırabilmek için, bu koşulların sağlanması gerekmektedir. 1. Üniversitemizde en az %30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlara geçiş başvurusu yapacak olanlardan;

 1. Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans programlarının ara sınıflarında kayıtlı bulunanların (1., 2., 3. sınıfı tamamlamış olanlar ve 4. sınıf), YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden başarılı olduklarını belgelemeleri ya da yapılacak olan İngilizce Yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Bu madde de belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 1. Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarının, Yabancı Dil Hazırlık sınıfında kayıtlı veya Yabancı Dil Hazırlık sınıfını tamamlayarak 1. sınıfa başlayacak olanların yukarıda belirtilen şartları sağlayamaması durumunda 1 yıl süreli İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenim görmeleri gerekmektedir.
 1. Türkçe öğretim yapılan programlara başvurularda İYS ve İngilizce Hazırlık öğretimi şartı aranmaz.

 1. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler de, başvuru şartlarını sağlamaları durumunda geçiş başvurusunda bulunabilirler, ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca “Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilerin, öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmelerine ilişkin esaslar” kapsamında Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilmek üzere ÖSYM’ ye başvurabilirler.

 2. Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanmaktadır. Sınavsız geçiş ile yerleşen adayların ÖSYS puanları ile de şartları sağlamaları halinde ÖSYS puanları ile de başvuru yapabilirler. (Yükseköğretim kurumlarının programlarının taban puanlarına ilişkin bilgiye www.osym.gov.tr adresinde yer alan "ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına ilişkin" yayından ulaşılabilir.)

 3. Önlisans programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, sınavsız geçişlere öncelik verilir. Sınavsız geçişlerin yerleştirilmesi tamamlandıktan sonra boş kontenjan kalması durumunda ÖSYS puanı ile başvuran adayların almış oldukları puanlara göre sıralama yapılır.

 4. M.T.O.K programlarında okuyan öğrenciler, ÖSYS Kılavuzunda yer alan, tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar dikkate alınarak, geçiş şartlarını sağlamaları durumunda Üniversitemiz programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.

 5. Yalnızca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar şartları sağlamaları durumunda yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programlar dışında, yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuramazlar. 1. ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanlar bu madde kapsamında geçiş yapamazlar.

 2. Belirtilen kayıt tarihleri arasında herhangi bir nedenle kayda gelmeyenler kayıt hakkını kaybederler.

 3. İntibak işlemleri, İlgili komisyonlar tarafından, YTÜ Senatosunca belirlenen “Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde yapılır.

 4. Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumunda disiplin cezası alanlar yatay geçiş için başvuramazlar.


NOT: Türkçe Öğretim yapılan Programlardan en az %30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlara başvuru yaparak kayıt hakkı kazananların intibaklarında, geldikleri programlarda Türkçe alınan dersler kayıt hakkı kazandıkları programda İngilizce veriliyorsa bu derslerden muaf tutulmazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:


 1. Başvuru Formu: (bknz.Ek-2,Ek-3) Formun çıktısı alınarak öğrenciler tarafından başvuruya gelmeden doldurulmalıdır.
 1. Öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumuna, “Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş” yolu ile kayıt yaptırmadığını gösteren belge.
 1. Öğrenci Belgesi: Öğrenim görülen Yükseköğretim Kurumundan alınacak (onaylı) öğrenci olduğunu gösterir belge.
 1. ÖSYS Sonuç Belgesi (Alınan tüm puanları gösterir belge ve Yerleştirme Belgesi): Bu iki belge nin ÖSYM sayfasından alınacak çıktısı ile başvuru yapılacaktır. 1. Önlisans Diploması (Fotokopi): DGS Sonucuna göre yerleşen ve öğrenim gördükleri program dışındaki programlara başvuru yapacak adaylar yalnızca ilgili yıldaki DGS kılavuzunda yer alan “Önlisans Mezuniyet Alanlarına göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları”na başvurabileceklerinden, önlisans mezuniyet alanının görülebilmesi için Ön Lisans Diploma fotokopisi ile birlikte ÖSYM sayfasından başvuru yapabilecekleri programların listesinin çıktısını alarak başvuru sırasında belgelemeleri gerekmektedir. (Yıllara göre DGS kılavuzlarına www.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)
 1. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına dair belge (transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez). 1. Bir fotoğraf ve başvuru evrakının içine konulacağı yarım kapaklı karton dosya.
 1. Posta ile yapılan veya eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2015- 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

TÜRKÇE ÖĞRETİM YAPAN PROGRAMLARDA ÖĞRENİM GÖREN VE EN AZ %30 İNGİLİZCE ÖĞRETİM YAPAN PROGRAMLARA MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS) VE DİĞER İNGİLİZCE DERSLERİ MUAFİYET ŞARTLARI


 1. Üniversitemizde en az %30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlara geçiş başvurusu yapacak olanlardan;

 1. Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans programlarının ara sınıflarında kayıtlı bulunanların (1., 2., 3. sınıfı tamamlamış olanlar ve 4. sınıf), YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden başarılı olduklarını belgelemeleri ya da yapılacak olan İngilizce Yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Bu madde de belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 1. Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarının, Yabancı Dil Hazırlık sınıfında kayıtlı veya Yabancı Dil Hazırlık sınıfını tamamlayarak 1. sınıfa başlayacak olanların yukarıda belirtilen şartları sağlayamaması durumunda 1 yıl süreli İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenim görmeleri gerekmektedir.
 1. Türkçe öğretim yapılan programlara başvurularda İYS ve İngilizce Hazırlık öğretimi şartı aranmaz. 1. YTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ” nin 6.maddesinin (e) fıkrası uyarınca; YTÜ öğrencisi iken merkezi yatay geçiş ile YTÜ'nün bir başka %30 ve üzeri İngilizce eğitim veren bölümüne(kurum içi) kayıt yaptıran öğrenciler daha önce alıp başarılı oldukları hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar. Hazırlık ve İleri İngilizce dersleri muafiyeti sağlayan İYS'den almaları gereken puan ve harf karşılığı için YDYO Yönergesi 5.maddesi uygulanır. %30 ve üzeri İngilizce eğitim veren bir bölümden %100 Türkçe eğitim veren bir bölüme geçiş yapan öğrencilerin İngilizce I-II dersleri muafiyeti ise yine İYS sonucuna göre belirlenir. Merkezi Yatay Geçiş ile kurum içi bölüm değişikliklerinde İYS sınavı için 3 yıl geçerlik süresi aranmaz.

02 Eylül 2015 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavında; Hazırlık öğretiminden ve zorunlu İngilizce derslerinden muaf olunabilmesi için İYS’den alınması gereken en düşük puanlar ile bu puanların harf karşılığı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:


Sınav türü

Muafiyet için Alınması Gereken Puanlar

Hazırlık

İleri İngilizce I ve

İleri İngilizce II

İYS

60 (CB / 2.50)

70 (BB / 3.00)


Tablo I: İYS başarı puanlarının harf karşılığı değerleri

BAŞARI PUANLARI VE HARF KARŞILIĞI DEĞERLERİ

Standart Yüzdesel Aralıklar

Harfsel

Sayısal

Sözel

90-100

AA

4.00

Başarılı

80-89

BA

3.50

Başarılı

70-79

BB

3.00

Başarılı

60-69

CB

2.50

Başarılı

0-59Başarısız

Ayrıca, YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden son 3 yıl içinde Tablo II de verilen puanları aldığını gösteren sınav sonuç belgeleri de geçerlidir. YTÜ İYS Sınav sonuçları da sınav tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir.

Tablo II: İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu

(16.04.2015 tarih ve 2015 / 01-20 Sayılı Senato Kararı ile Kabul Edilen Son hali)

Sınavlar

CB

BB

BA

AA

YTÜ İYS

60-69

70-79

80-89

90-100

KPDS/ÜDS/YDS

60-69

70-79

80-89

90-100

TOEFL IBT

72-83

84-95

96-107

108-120

PTE Akademik

55-70

71-77

78-83

84-90

CAE

C

B

A

-

CPE

-

-

C

B-A

e-YDS

60-69

70-79

80-89

90-100

YTÜ İngilizce Hazırlık Öğretiminden en az CB harf notu ile başarılı olan öğrenciler, AODK (Avrupa Ortak Dil Kriterleri) kapsamında B1 yeterlik düzeyinin gerektirdiği dil becerilerine sahip olduklarını belgelendirmiş olurlar.

 1. İYS’ye giriş için gereken belgeler şunlardır:

 1. Başvuru sırasında Fakülte tarafından verilen fotoğraflı, imzalı ve mühürlü “İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS) GİRİŞ BELGESİ”

 2. Fotoğraflı Resmi Kimlik Belgesi (Sadece Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport resmi kimlik belgesi olarak geçerlidir.)

SINAVA GİREBİLMEK İÇİN a) ve b) MADDELERİNDE BELİRTİLEN HER İKİ BELGENİN DE SINAV SIRASINDA ÖĞRENCİNİN YANINDA BULUNMASI GEREKMEKTEDİR. TEK KİMLİKLE GELEN ÖĞRENCİ SINAVA ALINMAZ.

BAŞVURU MERKEZLERİ:
Başvuru Merkezi: Başvurulan Bölümün bağlı olduğu Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü
BAŞVURU ve KAYIT YERİ ADRESLER:

Eğitim / Fen-Edebiyat / Kimya-Metalürji / İnşaat / Sanat ve Tasarım / Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanlıkları Davutpaşa Kampusu-Esenler/İstanbul

İktisadi ve İdari Bilimler / Makine / Mimarlık / Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanlıkları Yıldız Kampusu-Yıldız/Beşiktaş/İstanbul

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ayazağa Kampusu-Maslak/İstanbul

Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu Yıldız Kampusu-Yıldız/Beşiktaş/İstanbul
BAŞVURULARIN ALINMASI:

- Yatay Geçiş başvuruları belirtilen tarihler arasında ve başvuru koşulları çerçevesinde ilgili Fakülte Dekanlığı / MYO Müdürlüğünce kabul edilir.- Başvuru dosyasının Fakülte Dekanlığı / MYO Müdürlüğüne teslim edilmesinden sonra evrakın başvuru koşullarına uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan incelemenin sonuçlanmasından sonra başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir.
- Başvuru İşleminin tamamlanmasından sonra (en az %30 İngilizce öğretim yapan programlara başvuranlar için) İYS’ye (İngilizce Yeterlik Sınavı) girecek olanlara Ek-7’da yer alan “İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ” fotoğraflı, imzalı ve mühürlü olarak düzenlenmelidir.
- Türkçe Öğretim yapan programlara başvuranlar 02 Eylül 2015 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına (İYS) girmeyeceklerdir.
BAŞVURULARIN ALINMASINDA DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ HUSUSLAR:


 • Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin, bulundukları Yükseköğretim Kurumunda en az 1 yarıyılı aktif öğrenci olarak geçirmeleri zorunluluğu bulunduğundan, Öğrenime başladıkları yılda İzin / kayıt dondurma gibi nedenlerle öğrenime devam etmeyenlerin bir sonraki yıl için de başvurusu kabul edilmediğinden başvuruların değerlendirilmesinde bu durum gözönünde bulundurulmalıdır. İzin veya kayıt dondurma kararı bulunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmemelidir.
 • DGS Sonucuna göre (DGS Yerleştirme Puanı ile) yerleştirildikleri program dışındaki programlara başvuracak adaylar, yalnızca ilgili yıldaki DGS kılavuzunda yer alan “Önlisans Mezuniyet Alanlarına göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları”na başvurabilirler. Bu öğrencilerin başvurularında istenilen belgelerle gerekli kontroller yapılmalıdır.

DEĞERLENDİRME:

 1. Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde istenen belgelerle ilgili Fakülte Dekanlıklarına / Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.
 1. Başvurularla ilgili değerlendirmeyi, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar.
 1. Diploma programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri ilgili Yönetim Kurulu Kararı üzerine yapılır.
 1. Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili fakülte ve yüksekokul web sayfasında duyurulur.
 1. Belirtilen kayıt tarihleri arasında herhangi bir nedenle kayda gelmeyenler kayıt hakkını kaybederler.
 1. İntibak işlemleri, İlgili komisyonlar tarafından, YTÜ Senatosunca belirlenen “Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde yapılır.


DİKKAT!!!
Başvuruların değerlendirilmesinde, ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30’unu geçemez.” Koşulu dikkate alınarak hazırlanan kontenjan sayıları tablosu e-posta ile gönderilmiştir. (Yıllara göre En düşük Puanlar ve kabul edilebilecek öğrenci sayısına ilişkin tablo)

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 1. Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə