Erciyes Üniversitesi Eğitim fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 556 b.
tarix18.08.2018
ölçüsü556 b.


Erciyes Üniversitesi Eğitim fakültesi
İBADET KAVRAMI:

 • İbadet, belirli amaç, kural ve disiplini bulunan; duygu, düşünce ve davranışlar şeklinde ortaya konan eylemler bütünüdür.

 • İbadet yüce Allah'a karşı gösterilecek saygı, tazim ve hürmet demektir.

 • “Değişik çiçeklerden bal toplayan arılar gibi, akıllı adam bütün kutsal kitapların özünü kabul eder ve bütün dinlerdeki iyiyi anlar.” (Srimad Bhagavatam)NİÇİN İBADET EDERİZ?

 • "Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım ". [Zariyat,56]

 • İbadet, kulun inandığı ve bağlandığı yüce varlığa karşı kulluk borcunu yerine getirmesi ve onunla manevi bir bağ kurmaya çalışmasıdır.

 • Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı'ya yönelen saygı davranışı, tapınma.İbadetlerin benzer ve farklı yönleri var mıdır?

 • Dinlerde ibadetler farklı şekillerde ortaya konulabilmektedir.

 • Dinlerde ibadetler farklı şekillerde ortaya konulabilmektedir.İbadetler genellikle üç kısma ayrılır:

 • Beden ile yapılan ibadetler

 • Mal ile yapılan ibadetler

 • Hem mal hem de beden ile yapılan ibadetler.Dinlerde Birbirine Benzeyen İbadetler Vardır:

 • Namaz, Oruç, Sadaka, hac ve kurban bütün dinlerde bulunan ibadetlerdendir.Dinlerde Namaz İbadetiNamaz;

 • Kur’an’da “Salat” kelimesi ile ifade edilir.

 • Salat: “dua etmek”, “yakarmak”, “iyi dilekte bulunmak” anlamlarına gelir.

 • Bu anlamlarıyla bütün dinlerde varlığından söz edebiliriz.İslamiyet’te Namazİslam’daki Namaz Çeşitleri:

 • Günlük Namazlar: Sabah,öğle,ikindi,akşam ve yatsı

 • Haftalık Namaz: Cuma(öğle vaktinde)

 • Yıllık Namazlar:Bayram namazları

  • Ramazan
  • Kurban
 • cenaze namazları

 • Nafile namazlar(yolculuktan önce,gece vakti,sevinçli bir haberde…)Yahudilikte Namaz

 • Günlük namaz: Sabah, İkindi ve Akşam

 • Haftalık namaz, Şabat namazıdır.

 • Namaz, bireysel ve topluca kılınabilir.Yahudilerin Namazda Kullandıkları Araçlar:

 • Tefilin, İçinde Tevrat’tan ayetlerin yer aldığı iki kutucuk ve deri kayıştan oluşur.

 • Tallit, kenarları saçaklı üzerinde Tevrat’tan ayetlerin yer aldığı bir şaldır. Sadece erkekler giyerler.

 • Şofar, önemli günlerde kullanılan boynuzdan yapılmış bir nefesli çalgıdır.Günlük namaz:Sabah ve akşam vakitlerinde

 • Günlük namaz:Sabah ve akşam vakitlerinde

 • Genellikle kilisede ve papaz idaresinde yapılır.

 • Haftalık namaz: Pazar günü kilisede yapılır.

 • Pazar günü Evharistiya ayini yapılır.

 • Yıllık bayram namazları da vardır.Sabah gün doğmadan ve akşam yapılır.

 • Sabah gün doğmadan ve akşam yapılır.

 • Herkes kendi tanrısının putuna ibadet eder.

 • Vakti ve şekli düzenli bir namaz ibadeti yoktur.Namazın belli bir disiplini yoktur.

 • Namazın belli bir disiplini yoktur.

 • Namaz, Buda’nın heykellerine tapınma şeklindedir.İslam’daki Namaz ile Diğer Dinlerdeki Namazlar Arasındaki Fark:

 • Hıristiyanlık ve Yahudilik dışında diğer dinlerde cemaat yoktur.

 • Budizm,Hinduizm gibi dinlerde namaz putlara karşı kılınır.

 • İslam’da disiplin ve düzen daha fazladır.Dinlerde Oruç İbadetiİslam’da Oruç İbadeti:

 • Ramazan Orucu İslam’ın beş şartından biridir.

 • Hicretin ikinci yılı farz kılınmıştır.

 • Tan yerinin ağarmasından güneşin batışına kadar geçen sürede oruç tutulur.

 • Bu sürede; yeme, içme ve cinsel ihtiyaçlardan uzak durulur.

 • Farz, vacip ve sünnet oruçlar vardır. • Yom Kipur (Kefaret Orucu), altı gündür.

 • Bir önceki gün güneşin batmasıyla başlar yirmi dört saat sürer.

 • Günahlara kefaret, kötü günleri hatırlama ve ağıt amacıyla tutulur.

 • Yasakları

 • 1) Yemek ve içmek 2) Yıkanmak 3) Deriye krem veya losyon sürmek 4) Eşler arası ilişkide bulunmak 5) Deri ayakkabı giymekTeşa-Beav Orucu,

 • Teşa-Beav Orucu,

 • Süleyman Mabedinin yıkılışı başta olmak üzere bu günde meydana gelen kötü olaylar anısına tutulur.

 • 1. Gün batımıyla başlar ertesi akşam yıldızların çıkmasıyla sona erer.

 • 2. Cinsel ilişkide bulunulmaz. 3. Deri ayakkabı giyilmez.

 • 4. Hediye verilmez.

 • 5. Müzik dinlenmez.Mezheplere göre değişik zaman ve şekillerde tutulur.

 • Mezheplere göre değişik zaman ve şekillerde tutulur.

 • Bir öğün yemek yeme veya et yememek şeklinde tutulan oruçlar vardır.

 • Protestanlarda oruç ibadeti yoktur.Bazı yiyecek ve içeceklerden uzak durma şeklinde yerine getirilen oruçlar vardır.

 • Bazı yiyecek ve içeceklerden uzak durma şeklinde yerine getirilen oruçlar vardır.

Hac ibadeti bütün dinlerde yer alan bir ibadettir.

 • Hac ibadeti bütün dinlerde yer alan bir ibadettir.

 • Tarih boyunca insanlar bazı yerlere çeşitli sebeplerle kutsallık atfetmişlerdir.

 • Dinlerce kutsal sayılan hac merkezleri ilham veya vahy yoluyla belirlenmiştir.Hac her şeyden önce bir ibadettir.

 • Hac her şeyden önce bir ibadettir.

 • İnsanı eğiten, siyasi ve sosyal ilişkilere yol açan bir ibadettir.

 • Aynı dine inanan insanların birbirleriyle tanışma, görüşme ve kaynaşmalarını sağlar.Dinlere göre Kutsal Yerler ve Hac Merkezleri:

 • İslamiyet’te Mekke

 • Yahudilik’te Kudüs

 • Hıristiyanlık’ta RomaHinduizmde Benares (Varanasi)

 • Hinduizmde Benares (Varanasi)

 • Budizm’de Bodhi Gaya

 • Şintoizm’de iseİslam’ın farz olan ibadetlerinden biri de Hac’tır.

 • İslam’ın farz olan ibadetlerinden biri de Hac’tır.

 • Müslümanın ömründe bir defa hacca gitmesi farzdır.

 • Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır.

 • Hem mali hem de bedeni bir ibadettir.Tevrat’ta yılda üç defa hac ibadeti emredilmektedir.

 • Tevrat’ta yılda üç defa hac ibadeti emredilmektedir.

 • Hac zamanları: Fısıh, Sukkot ve Şavuot bayramlarıdır.

 • Hac da hükmü askıya alınan ibadetlerdendir.

 • Ancak mesih gelerek Yahudi krallığını yeniden kurduktan sonra bu hükümler yürürlüğe girebilir.

 • Günümüzde Kudüsteki Ağlama Duvarı hac ibadet yeri olarak kabul edilmektedir.Hıristiyanlıkta Hac ibadeti

 • Pavlus, yaptığı yorumlarla hac ibadetine batıni anlamlar yüklemiştir.

 • Bu nedenle Kudüs bir hac merkezi olmaktan çıkarılmıştır.

 • Daha sonraki dönemlerde Hz. İsa’nın yaşadığı yerleri görme arzusu hac ziyaretini tekrar canlandırmıştır.

 • Ancak, bu ziyaretler hac ibadeti görüntüsünden uzaktır.

 • Günümüzde Hıristiyan kiliselerinde hac ve hac yerleri ile ilgili farklı yaklaşımlar vardır.Hac günahlardan arınma ve kurtuluşa ermenin en uygun yolu olarak görülür.

 • Hac günahlardan arınma ve kurtuluşa ermenin en uygun yolu olarak görülür.

 • Hindular, Tanrı Şiva’nın kutsal kenti Benares’e hac için giderler.

 • Budistler de başta Bodhi Gaya olmak üzere Buda’nın hayatının geçtiği yerleri ziyaret ederek haclarını yapalar.Dinlerde Sadaka İbadetiMuhtaç durumda bulunanlara karşılık beklemeden Allah rızası için yardımda bulunmak demektir.

 • Muhtaç durumda bulunanlara karşılık beklemeden Allah rızası için yardımda bulunmak demektir.

 • Bütün dinlerde;

 • Sadaka önemli bir ibadet olarak kabul edilir.

 • Sadaka teşvik edilir.

 • Günahları örtücü olarak kabul edilir.

 • Sadakanın gösterişten uzak yapılması istenir.

Kurban ibadeti dinlerin tarihi kadar eskidir.

 • Kurban ibadeti dinlerin tarihi kadar eskidir.

 • Tarih boyunca insanlar inandıkları yüce varlıklara çeşitli kurbanlar sunmuşlardır.

 • İnsanların, tahıl, hayvan ve hatta insan kurban ettikleri olmuştur.‘Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.’(Kevser-2)

 • ‘Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.’(Kevser-2)

 • İslam’da kurbanın belirli kuralları vardır.

 • Kurban, Allah’a şükranın bir ifadesidir.Yahudilikte iki tür kurban vardıHz. İsa çarmıhta bütün insanlığın günahları için kendisini kurban etmiştir.

 • Hz. İsa çarmıhta bütün insanlığın günahları için kendisini kurban etmiştir.

 • Ekmek şarap ayini bu kurbanı temsil eder.

 • Dolayısıyla kurban kesmeye gerek kalmamıştır.Kurban, kişinin tanrılarla iyi geçinmesini sağlar.

 • Kurban, kişinin tanrılarla iyi geçinmesini sağlar.

 • Kurban karşılığında tanrılar insanlara cömertçe davranırlar.

 • Kurban, tanrıların hayat kaynağıdır.

 • Budizmde de Budanın heykellerine çeşitli takdimeler sunulur.YARARLANILAN KAYNAKLAR:

 • Kur’an-ı Kerim

 • İlmihal-1 İman ve İbadetler

 • www.islamilmihali.com

 • Temel Dini Bilgiler/Seyfettin yazıcı
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə