Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaa

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 4.82 Mb.
səhifə17/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4.82 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   83

8-1 inci Ordu komutanlığı Askeri Savcılığının görevlendirmesiyle Yzb. Hakan Erdoğan tarafından hazırlanan 19/02/2010 tarihli rapor :

Taraf Gazetesinden gönderilen (3) adet DVD ve (1) adet CD incelendiğinde CD resimleri üzerinde yapılan incelemede;

(1) "Or.K".na ve "K.ozel" isimli CD'lerin aynı marka ve model olduğu,

(2)"82" ve "83" numaralı CD'lerin aynı marka ve model olduğu,

(3) 1 nci Ordu Komutanlığında görevli/görev yapmış Melek isimli bayanın bilgisayar yedeği (74-1 olarak numaralandırılmış) şeklinde etiketlenen CD ile Sevilay isimli bayan adına etiketlenmiş (74-8 olarak numaralandırılmış) CD'den hareketle, 74-1 ve 74-8 olarak numaralandırılmış CD'ler ile aynı marka ve modelde 74-2, 74-3, 74-4, 74-5, 74-6, 74-7, CD'lerin olduğu görülmüştür.

(4) CD'ler üzerinde yapılan incelemeden özellikle 74,1, 74-2, 74-3, 74-4, 74-5, 74-6, 74-7, 74-8 isimli CD'lerin aynı kişi/kişilerce hazırlanmış olduğu sonucu çıkarılmıştır.

Taraf Gazetesinden gönderilen (3) adet DVD'nin içeriğinde yapılan incelemede;

(1) 3 adet DVD'nin 17-18 Ağustos 2007 tarihinde oluşturulmuş olarak göründüğü,

(2) 2 numaralı DVD içerisinde bulunan "Güvenlik Harekatı Orjinal Belgeler" isimli PDF formatındaki belgelerin oluşturulma tarihi olan 18-21 Ağustos ve 01 Eylül 2009 tarihlerinden hareketle, DVD içerisinde bulunan dokümanların DVD'nin hazırlanma tarihi olan 18 Ağustos 2007'den sonra bir tarih olamayacağından, DVD'lerin veya dokümanların PDF formatına dönüştürüldüğü bilgisayarın tarih bilgisinin yanlış olduğu,

(3)2 numaralı DVD'de "Güvenlik Harekatı Ses Kayıtları" isimli klasör içerisinde bulunan ses kayıtlarının 15 Kasım 2009 tarihinde saat 18:05 - 19:01 saatleri arasında düzenlendiği ve kayıtlara 18 Ağustos 2008 tarihinde saat 08:23-08:24 saatleri arasında erişim sağlandığı görülmüştür. Buradan 2'nci maddede belirtildiği gibi dokümanlara erişim yapılan bilgisayarın sistem tarih bilgisinin yanlış olduğu belirlenmiştir.

İnceleme yapılan 3 adet DVD içerisinde bulunan dokümanların kayıt edildiği veya çalışıldığı bilgisayarların tespit edilebilmesi maksadıyla, başlık kayıt bilgileri (meta data) tespit edilmiştir.Üzerinde veri incelemesi yapılan (19) bilgisayar, MEBS Başkanlığı dosya sunucusu ve Plan Odası içerisinde bulunan bilgisayarda kullanılan kızaklı taşınabilir bellek üzerinde, soruşturma konusu ile ilgili doküman tespit edilememiştir.


    1. Hakan Büyük'ten elde edilen flash disk üzerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca (CMK 250. madde ile yetkili birimi) görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü bilirkişilerinin hazırladıkları 07.06.2011 tarihli inceleme raporu;

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2011/412 numaralı soruşturması kapsamında, 21.02.2011 tarihli kolluk kuvvetlerince tanzim edilen ”EV ARAMA, EL KOYMA, İMAJ ALMA ve TESLİM TUTANAĞI” nın onuncu maddesinde belirtilen, Sandisk marka, seri numarası BE0910NSVNSDCZ4-2048 olan flash belleğe ait imaj alma işlemi sonucunda oluşturulan hash değerinin “c8e9f569fa0c6915a4b5818a6c6b6cc2” olduğu anlaşılmaktadır. İncelenmek üzere tarafımıza teslim edilen “hakan_buyuk_sandisk_be0910nsvn_sdcz4_2648_2gb” isimli imaja ait doğrulama hash (verify hash) değerinin “c8e9f569fa0c6915a4b5818a6c6b6cc2” olduğu; dolayısıyla her iki hash değerinin de birbirinin aynı olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu iki hash değerinin aynı olması, hiç bir suretle veri ekleme, çıkarma, değiştirme yapılmadığının veya manipüle edilmediğinin; dolayısıyla delil bütünlüğünün korunduğunun kanıtıdır.Ayrıca inceleme raporunda belirtilen dosyalara ait metadata bölümünde yer alan başlık, konu, yazan, son kaydeden, açıklamalar, oluşturma tarihi, son kaydetme tarihi, son on yazan bilgilerinde değişiklik yapıldığına dair tarafımızca herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.” şeklinde kanaat bildirilmiştir.

10) 27.12.2010 tarihli Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığının görevlendirmesi sonucu Tuğamiral Sinan Azmi Tosun, Dz. Kur. Bnb. Haşim Türker, İsth. Kd. Yzb. Bayram Yaşar, Müh. Kd. Yzb. Birol Ayvat,Müh. Kd. Yzb. Orhan Ozan,14.01.2011 tarihli tanzim edilen rapor;
1. Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığının; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 06 Aralık 2010 tarihinde Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramada el konulan beş adet hard disk içerisindeki belgelerde “suç unsuru olup olmadığı, bu belgelerin kim tarafından ve hangi tarihte, hangi bilgisayarda, ne maksatla oluşturulduğuna dair teknik incelemenin yapılması” maksadıyla Bilirkişi Heyeti’ne teslim edilen SAMSUNG Marka S2CMJ9DZ701833 Seri Numaralı ve 160 GB Hard Disk, bilirkişi heyeti tarafından şekil, içerik ve adli bilişim yazılımlarıyla teknik tüm detaylarıyla incelenmiştir.
2. Yapılan incelemede beş adet hard disk imajından mevcut belgelerde konusu ve içeriği itibariyle suç unsuru tespit etme hususunun, kavram olarak bir adli hüküm içermesi nedeniyle bilirkişi heyetinin yetkini aşan bir husus olduğu değerlendirilmiş ve incelemede suç tespiti yapılmadan bilirkişi heyetinin değerlendirme ve kanaatleri belirtilmiştir.
3. Hard diskler üzerinde yapılan teknik incelemeyi desteklemek maksadıyla;
a. Donanma Komutanlığı İstihbarat İKK ve Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde halen görev yapan personelin bilgilerine başvurulmuş,
b. Donanma Komutanlığı İstihbarat İKK ve Güvenlik Şube Müdürlüğü odalarında ve civarında fiziki inceleme yapılmış,
c. Donanma Komutanlığı karargahına personel giriş-çıkış kayıtları incelenmiş,
ç. 07 Aralık 2010 tarihinde konuya ilişkin açılan idari soruşturma kapsamında Donanma Komutanlığı Adli Müşavirliği tarafından 08-09 Aralık 2010 tarihleri arasında görüşlerine başvurulan personelin ifadelerinden istifade edilmiştir.
4. Yapılan inceleme neticesinde Bilirkişi Heyitin tarafından ulaşılan sonuçlar müteakip maddelerde belirtilmiştir.
a. 5 numaralı hard disk içerisinde normal kullanıcı isimlerinden farklı bir adla (Builtin/Administrators) kaydedilmiş ve kullanıcı ifadelerinde kendilerine ait olmadığı beyan edilen, görev fonksiyonlarıyla bağlantısı olmayan toplam 943 dosya ve 114 klasör tespit edilmiştir. Teknik veriler ile desteklenen bilgilere istinaden 5 numaralı hard diske en son kullanılma tarihi olarak beyan edilen 28 Temmuz 2008 sonrasında, muhtemelen sistem tarih/saati değiştirilmiş başka bir bilgisayardan aktarılarak kaydedilmiş olduğu değerlendirilen bu dosya ve klasörler “manipülatif” olarak nitelendirilmiş ve tam listesi EK-B’de sunulmuştur.
b. Dosya yapıları incelendiğinde 3, 5 ve halen Bçvş. Erdinç YILDIZ tarafından kullanılmakta olan bilgisayardaki hard diskin dosya ve dizin yapılarının birbirleriyle benzer olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun, anılan hard disklerin yenilenme aşamasında birbirleri üzerinden kopyalandığı bilgisini doğruladığı değerlendirilmiş olup 3 ve 5 numaralı hard disk ile halen kullanılan hard diskin klasör yapılarını gösteren şemalar EK-A’da sunulmuştur.
c. 5 numaralı hard disk imajında yer alan bu “manipülatif” dosyalar içinde; Balyoz soruşturması iddianamesi ve ek klasörlerinde yer alan “SUGA” ve “ORAJ” harekat planlarıyla 28 Temmuz 2009 sonrasında kaydedilmiş olduğu değerlendirilen bu “manipülatif” dosyaların isimleri ve üstverilerine (metadata) ilişkin liste EK-Ç’de, bu dosyaların içerikleri itibariyle de gerçek olmadığına delalet ettiği değerlendirilen bilirkişi tespitleri EK-D’de sunulmuştur.
ç. Yapılan incelemede hard diskler içerisinde bulunan ve kullanıcı personelin görev fonksiyonu kapsamına girip girmediği konusunda bilirkişi heyetince kara karar verilemeyen toplam 883 adet dosyanın, mevcut veya oluşturulduğu tarihteki yasal düzenlemeler de dikkate alınarak değerlendirilmesi hususu Askeri Savcılık makamının takdirine bırakılmıştır. Bu dosyalar bilirkişi heyetince “İncelemeye değer” adıyla nitelendirilmiş olup listesi EK-E’de, söz konusu dosyaların kopyaları EK-F yoğun disk (CD) içinde sunulmuştur.


  1. Manipülatif” olduğu değerlendirilen tüm dosyaların;

(1) 5 numaralı hard disk içinde bulunduğu, 5 numaralı hard disk diskin 3 numaralı sökülebilir hard diskle birlikte aynı bilgisayarda 02 Mayıs 2008 ile 28 Temmuz 2009 tarihleri arasında kullanıldığı ve 28 Temmuz 2009 tarihinde 5 numaralı hard disk üzerindeki bilgilerin öncelikle 3 numaralı hard disk diske müteakiben halen kullanılmakta olan bilgisayardaki hard diske kopyalanmayı müteakip 3 ve 5 numaralı hard disklerin arşive kaldırıldığı belirlenmiş,


(2) 5 numaralı hard diskte mevcut “manipülatif” dosyaların tamamının 28 Temmuz 2009’dan sonraki bir tarihte ve sistem tarih/saati değiştirilmiş başka bir bilgisayardan aktarılarak kaydedildiği kanaatine varılmış,
(3) Ancak mevcut verilerden hangi bilgisayarda oluşturulduğuna dair bir sonuca ulaşılamamıştır.
e. Donanma Komutanlığı İstihbarat, İKK ve Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde bilgi güvenliği açısından mevcut emir ve talimatlara aykırı hareket edilmesi nedeniyle istismara açık bir ortam oluştuğu tespit edilmiş olmakla birlikte sadece Hard Disk imajları üzerinden yapılan teknik incelemenin doğası gereği Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından talep edilen “belgelerin kim tarafından ve hangi tarihte, hangi bilgisayarda, ne maksatla oluşturulduğu” sorularına cevap verecek yeterli veriye ulaşılamamıştır.
5. Konunun aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi maksadıyla Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca;
a. Manipülatif olmadığı (hard disklere sonradan kaydedilmediği tespit edilen) ve “incelemeye değer” olarak adlandırılan dosyalar ve döşeme altındaki malzemelere ilişkin bilgisi bulunabileceği değerlendirilen Donanma Komutanlığı İstihbarat İKK ve Güvenlik Şube’de görev yapan tüm personelin ifadelerine başvurulması/sorgulanmasının,
b. Askeri gizlilik dereceli belgelere içermesine rağmen hard disklerin yürürlükteki yönerge ve usullere uygun olarak muhafaza edilmemesi, İstihbarat İKK ve Güvenlik Şubeye ait odalara giriş-çıkış ve belgelerin muhafazası konularında güvenlik açığı oluşturulmuş olması ve manipülasyona açık bir ortamın ortaya çıkması nedenleriyle İstihbarat İK ve Güvenlik Şube’de görevli ilgili personel hakkında bu konuya ilişkim adli soruşturma açılmasının,
c. İncelenen dosyalar arasında bulunan ve EK-G’de belirtilen toplam sekiz adet evrak ve mesajda ilgi yapılan mesaj/yazılan Tarih Saat Grupları ve sayısının belirtilmiş olması nedeniyle, varlığının/doğruluğunun anlaşılabilmesi maksadıyla;


  1. Evrak/mesajı çıkaran makamlardan,
  1. Evrak/mesajın adresli olduğu makamlardan ve
  1. Mesaj formatında olanların çekilmiş olması muhtemel haber merkezlerinden araştırılmasının,

uygun olacağı değerlendirilmektedir.” şeklinde kanaat bildirilmiştir.

Yukarıda sıralandığı üzere dosyada birçok bilirkişi raporunun alınmış olduğu, bu raporların birçoğunun sanıkların görev yaptıkları kurum tarafından hazırlatıldığı, bu nedenle bu raporların tarafsızlığı konusunda tereddüt meydana geldiği. Bu durumu teyit eder mahiyette 05.10.2011 günü İstanbul C. Başsavcılığında tanık sıfatıyla ifadesi alınan Bülent MÜNGER, 22.02.2010 tarihli askeri makamlar tarafından ilk olarak hazırlanan bilirkişi raporunu hazırlayan Ahmet ERDOĞAN ile ilgili olarak; “Benim yürüttüğüm bir soruşturmada tayin edilmiş genç bir bilirkişi olan Ahmet ERDOĞAN’ ın vermiş olduğu rapor nedeniyle tayin görmüş olmasına üzülmüştüm. Raporunda söz konusu dokümanların gerçek olması halinde bir görüş belirtiyordu. Ayrıca soruşturmanın başlangıcında binlerce doküman karşısında sadece soruşturmanın yönünün tayin amacıyla ve çeşitli kavramların açıklanması amacıyla tayin edilmiş bir bilirkişiydi.” şeklinde beyanlarda bulunduğu görülmüştür. Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan bilirkişi raporu askeri makamlar tarafından hazırlanan ilk bilirkişi raporu olma özelliği taşımaktadır. Hazırlanan rapor sonrasında bu rapor nedeni ile çalışmakta olduğu birimden tayini çıkan bu bilirkişiden sonra atanan diğer bilirkişilerin ne derece objektif davranabilecekleri ve önceki bilirkişinin tayininin tesiri altında kalıp tarafsız rapor verebilecekleri hususu tartışma konusudur. Mevcut raporlardan ilk askeri bilirkişi raporu ile sonradan düzenlenen askeri bilirkişi raporları incelendiğinde diğerlerinin içerik itibarıyla birbirine yakın fakat ilk rapordan tamamen farklı oldukları görülmüştür.

Dosyada Türkiye'nin en üst düzey bilimsel kuruluşlarından olan TÜBİTAK tarafından düzenlenen raporlar da bulunmaktadır.Kurumun tarafsız olması ve alınan raporların içerik itibarı ile de, dosyayı yeterince aydınlatır nitelikte bulunması ve dosyadaki diğer delillerle uyumlu olması sebebiyle yeni bir bilirkişi raporu alınmasına ,dosya kapsamı itibariyle gerek görülmemiş ve bu raporlar mütaalada esas alınmıştır.TANIK BEYANLARI

Yargılama aşamasında mahkemece plan seminerinde görev alan gözlemciler,1.Ordu Komutanlığında çalışan sivil memurlar,1. Ordu Komutanlığı Harekat Başkanlığında görev yapan subaylar, 1. Orduda genel evrak kısım amirliğinde daha sonraki yıllarda görev yapan subaylar, Donanma Komutanlığında görev yapan subay ve astsubaylar,Genelkurmay Harekat Başkanı, Genelkurmay 2. Başkanı, Tatbikat şube müdürü vekili,K.K.K.Kurmay Başkanı tanık olarak dinlenmişler dir.Tanık beyanları aşağıda belirtilmiştir.1- SEVİLAY ERKANİ BULUT

Ben 2002–2003 tarihleri arasında 1. Ordu Komutanlığı Harekat Başkanlığı Plan Harekat Şube Müdürlüğünde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak çalışıyordum.Bulunmuş olduğum plan odasında Plan subayları ve bir sivil memur arkadaşım daha vardı.Diğer sivil memurla birlikte kullandığım bağımsız 2 adet bilgisayar vardı . Bu bilgisayarlar birbirlerini görme hususunda aralarında herhangi bir bağ kurulmuş muydu?Hatırlamıyorum.Benim bilgisayarımda yazılmış olan herhangi bir yazıyı başka bir birimdeki veyahut da 1. Ordu dışındaki başka bir birliğin görebilme imkanı yoktu. Benim yazdığım bilgisayarı diğer sivil memur arkadaşımın bilgisayarında aktarma ya da görebilme imkanı vardı. Bunu CD’ye çekerek yapabiliyorduk,CD-writer özelliği vardı.

Ben yazı yazmakla sorumlu olduğum için sürekli yazı yazma kısmı ile ilgileniyordum. Dışarıdan isteyen herkes plan odasına giremezdi.Girmeye yetkili kişilerin kartlarını okutarak girme yetkileri vardı. Plan Harekat Daire Başkanı, Harekat Başkanı, Plan Şube Müdürü ile beraber çalışırdık,komutanlarımızın verdiği emirleri 2 memur arkadaş, biz yerine getirirdik.

Hazırladığımız CD’lere elle not düşebiliyorduk,bu notların bulunduğu CD'lerin

arşiv CD’si olabileceğini düşünüyorum.Bir plan semineri çalışma sırasında daha önceki yıllardaki yapılmış olan çalışmalardan yararlanılma durumu bazen olabiliyordu.2003 yılında yapılmış olan bu plan semineri ile ilgili olan CD şeklindeki içerikler plan odasında saklanıyordu.Darbe planlarını başkalarının bizim bilgisayarlarımızda veya orada yazmaları mümkün mü bilemem.

Plan veya çok yoğun olduğumuz dönemlerde plan subayları brifing salonundaki bilgisayarda evrak yazarlar mıydı? Yazıp da bize taşıyıp, bizim de bunu imzaya hazırlamamızı isterler miydi?”Hatırlayamadım. Harekat başkanlığı kısaltmasını içerir herhangi bir kullanıcı ismi ile bir bilgisayar var mıydı?” kesin olarak bilmiyorum.

Savcılıkta verdiğim ifadede “EK-A belgesini inceledim. Bu yazı askeri yazı tekniğine uygundur ve anlaşıldığı kadarı ile istihbarat 7030 yazısından bu yazının istihbarat başkanlığında hazırlandığını ve sonra bize geldiğini ve benim bilgisayarıma kaydedildiğini göstermektedir “şeklindeki beyanımda, yazım tekniğine uygun olduğu için bu şekilde hazırlanmıştır diye söyledim.Bilgisayar konusunda Teknik bilgim yoktur.

Bilgisayarlarımızın şifresini plan subaylarımız bilirlerdi.2 bilgisayar vardı, yani bütün bilgiler o odadaki bilgisayarda yazılması için onların da bilmesi gerekiyordu.Bülent Tuncay'ın bana HRKBŞK kullanıcısı tarafından yazılmış olduğu gözüken bir liste yazdırıp yazdırmadığını hatırlayamam.Şeklinde beyanda bulunmuştur.2 - MELEK ÜÇTEPE

Ben halen 1. Ordu Komutanlığında Veri hazırlama kontrol işletmeni olorak çalışmaktayım.2002-2003 yılında da 1. Ordu Komutanlığı Harekat Başkanlığında görev yaptım.

Kullanmış olduğum bilgisayarın şifresi veyahut da kullanıcı adı Nazlı idi.2003 yılında 1. Orduda gerçekleştiği bildirilen 5-7 Mart tarihindeki plan seminerinin hazırlık aşamasını hatırlıyorum.Aktif olarak bu plan seminer çalışması ile ilgili bir çalışmaya katkım oldu.

Bilgisayarda CD Writer olup olmadığını,bir CD’ye yazdırıp yazdırmadığımı hatırlamıyorum. 1.Orduda bizim birimde yazılmış olan bir CD ya da bir bilgiyi karanet üzerinden Kara Kuvvetleri bünyesindeki başka bir birime göndermek mümkündü. Daha önceki o plan odasında bulunan CD’lerden sonraki yıllarda yararlanma imkanı vardı. CD’ler bize Plan subaylarının kontrolünde gelirdi. Genelde plan seminerinden önce bağlı birliklerin çalışmaları sunum yapılmak için.CD'lerin Numaralandırmasını ben yapıyordum, fakat şubede bulunan bütün personel istifade ediyordu arşivden. O yüzden mutlaka numaralandırma yapıyordum.

HRKBSK kullanıcı isimli bilgisayarın Süha Tanyeri'ye ait ol olup olmadığını

bilmiyorum. Bizim müdürlüğünüz dışındaki plan subayları veya ast alt, yani ast birliklerden gelenler plan odasında çalışma yapamazlardı.Şifremi veyahut da kullanıcı adımı benden başka kimselerde kullanmış olabilir.2002-2003 yılında bilgisayarımda CD kaydı yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Büyük bir ihtimal ile Obim şubeden yaptırmış olabiliriz. Şeklinde beyanda bulunmuştur.3- BAYRAM TANRISEVDİ

Ben 2000 ila 2003 yılları arasında 1. Ordu Karargahında Harekat Plan Subayı olarak atandım. Görev yerime katıldığım zaman şube müdürüm geldikten sonra seminer ile ilgili taktik ve teknik çalışmalarını hemen hemen tamamlamak üzere olduğunu, bunun dışında bize yardımcı olacağın temel hususun idari faaliyetler olduğunu ortaya koyarak bana idari faaliyetler ile ilgili görevlerimi verdi. Seminer sekreterliği bölümünde görev aldım. Yurtdışına gitmezden evvelki çalışmalarda daha önce kullanılmış olan plan metinleri ya da CD’ler kullanılıyordu.Biz de 2002 seminerini yaparken daha önceki seminerlerin CD’lerinden istifade etmiştik.

Sivil memurların çalışmış oldukları bilgisayarda herhangi bir çalışmam doğrudan olmadı.Ancak şu şekilde olabilir. Sevilay Hanım ya da Melek Hanım kalkmıştır bir yere gidecektir, ben devam edeyim siz gelene kadar şeklinde ara vermeksizin çalışma anlamında o şekilde çalışmalar yapmış olabiliriz. Ama baştan sona kadar, doğrudan onların bulunmadığı bir atmosferde çalışmamız olduğunu bilmiyorum.

İçeride çalışan personel, işte 2 sivil memurumuz, 3 tane plan subayımız, 1 sınıf subayımız o Selim Binbaşı diye bahsettiğim arkadaşımız vardı. Bu arkadaşlardan biri kendisi alıyordu efendim.Yani kendi başına giren de dışarıdan giren içeriden kabul edilir anlamında.

Seminerin icrasında salon içerisinde bulunmadım.Hazırlıklar bölümünde semineri başlatıp ayrılıyorduk. İdari faaliyetlerin son koordinesini yaptıktan sonra işte komutan haritalarının kontrolü, işte suları dahil her türlü faaliyeti kontrol edip oradan ayrılıyorduk. Benim görevim o bölümde yoktu.

Seminer sonuç raporunu ben kaleme almadım ancak katkıda bulunmuş olabilirim çok net hatırlamıyorum.Plan seminerinde olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo uygulandı mı, uygulanmadı mı? O konuda bilgim net değil. Yani içerik anlamında çok fazla ilgilenmediğim için onu bilemeyeceğim.Görev sırasında çalışmalarımı sivil memurların kullanmış olduğu 2 bilgisayarda yapıyordum.Şeklinde beyanda bulunmuştur.4 - MUHAMMET TANJU POSHOR

Ben 2002 Temmuz, 2003 Haziran ayları arasında 1. Ordu Komutanlığı Harekat Başkanlığında görev yaptım.Plan seminerine Katıldım.Plan seminerinde hazırlık aşamasında, hazırlık yaptık.

Sivil memurların kulanmış olduğu bilgisayarlar dışında Laptop’umuz vardı. Komutanlarımıza arza hazırlarken PowerPointleri ona yüklerdik. Laptop ile arz yapardık.Hazırlık aşamasında 2. Ordunun harekat tarzı ile ilgili hazırlık çalışması yapmıştık.Ankara da Kuvvet Karargahında 2. Ordunun muhtemel harekat tarzlarıyla ilgili Irak’taki bir durumla gelişebilecek bir durumla ilgili çalışma yaptık.

Plan seminerinde Olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoya göre Irak’ta bir gerginlik olacak, 2. Ordu oraya angaje olacak, kuvvet stratejik ihtiyatları oraya kaydırılacak. Bizden de bazı birlikler gidecek ve bu sırada da bizim kendi görev yerimizdeki hasım ülkede bir gerginlik yaratacak. Bu gerginlikten dolayı bize de bir görev düşecek. O zaman bu zayıf kuvvetlerle biz ne yapabiliriz.

Seminerlerden önce Kolordulara görevlerini anlatan mesajlar çektik. Ancak detay içeriğini çok net hatırlamıyorum.Plan seminer sonuç raporunu biz yazdık.Sonuç raporu hazırladığımızı hatırlıyorum. Sonuç raporu yani böyle bir faaliyet yaptığımızı hatırlıyorum ama şimdi madde madde, bent bent içine ne yazdığımızı hatırlayamıyorum.

Hatırlayabildiğim kadarıyla takdimi hazırlayacak olan bizim ordu olarak görev verdiğimiz ve hazırlanan bütün unsurlar o takdimlerini getirirler CD halinde biz onları düzenleriz ve plan seminerinden önce komuta katına arz ederiz.O CD’ler yani ya imha edilir, ya da muhafaza edilir.

Plan seminerinden sonra plan semineri çalışmaları ile ilgili olarak ordu komutanına takdim edilmek üzere kolordulardan gelen, kolorduların seminerde arz edecekleri derlendiği bir arz yapıldığını hatırlıyorum. Ama seminerden sonra yapıldığını hatırlamıyorum.

Plan seminerinde biz taktik konulara yoğunlaştığımız için taktik konularda ülke isimleri geçer ama ben böyle gerçek isimler, şahıs isimleri geçtiğini hatırlamıyorum eğer geçse idi hatırlardım.Yani kişiler görüşülmez, plan çünkü birliklerin muharebesini içeren bir konu olduğu için kişiler görüşülmez.

Bizim bu plan seminerimizdeki senaryonun çıkış noktası Irak’tı. Yani Irak’taki gelişmeler. Dolayısı ile 2. Ordunun oraya angaje olması, kuvvet ihtiyatlarının da oraya angaje olması gibi hususlar vardı. Onun bize olan etkilerinden dolayı bütün ülkeyi etkileyebilir.Şeklinde beyanda bulunmuştur.

5 - AHSEN SÜREN

Ben 2008 yılından bu yana 1. Ordu Harekat Başkanlığında Harekat Plan Subayı olarak görev yapmaktayım.Plan odasında ve arşiv odasında bulunduğu bildirilen yerde ben göreve başladıktan sonra 2009 yılında icra edilen bir seminer faaliyeti vardı. Bu faaliyetin arkasından emirler kapsamında mutat olarak bu imha işlemi gerçekleştirilmiştir.Benim bulunmadığım süre içerisinde böyle bir faaliyet yapılıp yapılmadığı hususunda bir bilgim yok.Şeklinde beyanda bulunmuştur.6- HAKAN GÖKDEN

Ben 1. Orduda 2004 yılından 2008 yılına kadar genel evrak kısım amirliği yaptım. 2008’den 2011 yılları arasında 3 yıl boyunca kontrollü evrak subay yardımcılığı görevinde bulundum.

Çok gizli evrakın imhası ancak o veren makam tarafından belirlendiği için onlar bize yazı ile bildirirler. Şu şu numaralı evrakımı imha edin, imha tutanağımı bana gönderin diye.Önce kırpma makinesi ile kırpılır.Daha sonra 3 kişilik bir heyet huzurunda yakılarak imha edilir.

2004 ile 2008 yılları arasında ben genel evrak ve arşiv kısmına da bakarken bu yıllar arasında bana 2. kademe arşivine herhangi bir evrak teslim edilmedi.Ben herhangi bir belge ile veya senetle herhangi bir evrak teslim almadım.2. kademe arşive herhangi bir evrak teslim edilmediği için ve 2. kademe arşive yetkili oradaki çalışan mesela personel de gelip evrak arayabilir, evraka bakabilir. Daha önceki yıllardan mesela bir şey sorulmuştur, o evrakına gelip bakabilir. Yani o evraklar çıktı derken ben şunu söylemek istiyorum; evrak arşiv tasnifine başlandı. Arşiv çalışması yapılması gerektiği ve bu konudaki eksikliklerin giderilmesi gerektiği söylendiği için, emir verildiği için bu çalışma başlandı. Başta söylediğim şey de buydu, yani düzensizlik oradaydı.

Plan subayı evrak istediği zaman bizden, kontrollü evrak bürosundan, biz kendimiz tek başımıza kasa dairesine giremeyiz zaten, o evrakları çıkarıp da kendisine veremeyiz. Plan subayı ile beraber hangi evrakı istiyorsa önce o evrak çıkarılır. Daha sonra daire kontrol kartı dediğimiz bir nevi senettir bu. Daire kontrol kartını çıkartırız o evraka ait, plan subayına onu imzalattırırız. Bir de kasa giriş defteri vardır. Kasa giriş çıkış defteri vardır, onu da plan subayına kasaya girerken açarız kasayı, imzalattırırız. Çıkarken, kasayı kapatacağımız zaman tekrar imzalattırırız. Ve evrakın teslimini de daire kontrol kartı ile yaparız. Evet o anda eğer kontrollü evrak subayı varsa o imzalar, o imzalattırır. Ben varsam ben imzalattırırım. Yani bizim daire kontrol kartında değil sadece kasa giriş çıkış defterinde imzamız vardır.Şeklinde beyanda bulunmuştur.Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   83
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə