Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaa

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 4.82 Mb.
səhifə7/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   83

ç-senaryo tamamlandı


Balyoz Güvenlik Harekat Planı içerisinde; “Balyoz Güvenlik Harekat Planının, Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo isimli jenerik bir plan şeklinde, gizli gizlilik derecesinde ve özel seçilmiş, sınırlı sayıda personelin katılımıyla icra edilecek bir plan seminerinde deneneceği ve müzakere edileceği” belirtilmektedir. 05-07 Mart 2003 tarihinde 1.Ordu Komutanlığında gerçekleşen plan seminerinde Balyoz Güvenlik Harekat Planı ve bu plan kapsamında yapılan diğer çalışmaların üstü kapalı bir şekilde Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo ismi ile müzakere edilip masaya yatırıldığı ve seminer ses kayıtları incelendiğinde Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryoyu Albay Süha Tanyeri’nin okuduğu anlaşılmıştır.

d-Tim Listelerinin Oluşturulmasında Yetkili Güvenilir Personelin Belirlenmesi,

Balyoz Güvenlik Harekat Planı içerisinde; “BALYOZ Güvenlik Harekat Planı kapsamında kendilerine kişiye özel olarak görev tevdi edilen ve bu onurlu görevi kabul eden personel (EK-A), harekatın kendi sorumluluk bölgelerinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasından BALYOZ K.lığına karşı sorumludur…”, “…Özel operasyon ve sorgulama timleri, Özel görevli toplama timleri, Sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel, Darbe harekatı timleri, Gözaltı timleri, Hasar tespit timleri, Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel, Özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel, Gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel, Alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel listeleri (EK-M) olası değişiklikler hassasiyetle takip edilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek…” şeklinde ibareler yer almaktadır.

Balyoz Güvenlik Harekat Planı ile aynı dosyada yer alan “Üst Yazı_Plan _Çalışması_2003” isimli belgenin, Balyoz Güvenlik Harekat Planında belirtilen kategorilere uygun olarak listeler hazırlamaları amacıyla görevlendirmede yetkili personel için düzenlenmiş bir yazı olduğu, yine aynı dosyada yer alan ve bu yazıya ait bir ek olan “EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL)” isimli belgede Balyoz Harekat planı kapsamında görevlendirmede yetkili 97 personelin bilgilerinin yer aldığı, üst yazının diğer eki olan “EK_B (GÖREVLENDİRME ÇİZELGESİ FORMATI)” isimli belgede ise Balyoz Güvenlik Harekat Planındaki personel sınıflandırmalarının yer aldığı görülmüştür. Bu bağlamda plan kapsamında tim listelerinin oluşturulmasında yetkili personel seçiminin yapıldığı ve bu hususun da seminer öncesinde Çetin Doğan’a bildirildiği anlaşılmıştır.

Bu yönde 5-7 Mart 2003 tarihli seminerde 3. Kor. İstihbarat Şube Müdürü EMİN KÜÇÜKKILIÇ'ın: “....Kamu görevlerinin devralınması için önceden belirlenmiş olan personel görevlendirilmeleri icra edilecektir. Bu maksatla atanacak asker ve sivil şahıs listesi sıkıyönetim komutan yardımcılıklarınca güncellenmiş ve önceden sıkıyönetim komutanlığına gönderilmiş olacaktır. Askeri personel bütün kilit görevleri alacaktır. Bu personel harp akademileri, sınıf okulları ve diğer askeri birliklerdeki belirlenmiş general ve subaylardan, yetmediği takdirde emekli general ve subaylardan tefrik edilecektir.....” dediği belirlenmiştir.aa-Sakal-Çarşaf Eylem Planları;

2010/185 sayılı soruşturma kapsamında elde edilen 11 Nolu CD içerisindeki Jandarma/İSTANBUL BÖLGE/GÖREVLENDİRMELER isimli klasörde yer alan KİLİT GÖREVLERE ATANACAK PERSONEL LİSTESİ isimli belgede, Hüseyin Özçoban ismi karşısında; “Kamuoyu oluşturulmasına ihtiyaç olan konuları belirleyecek ve uygulanabilir planlar hazırlayacak” şeklinde ibarelerin yer aldığı anlaşılmıştır.bb-Oraj Harekat Planı;

Dosyada mevcut 5 nolu hard disk içerisindeki D\İKK\GENKURBSKTAKDİMİ \rk\Gelenler isimli klasörde ve yine bu klasördeki Birleştir isimli klasörde yer alan “HHA_Direktif” isimli word belgesi içeriğinde; “Hava Harp Akademisi Komutanlığı tarafından Hv.K.K.lığı seviyesinde bir harekat planı hazırlanacak,… Bu direktif Hava Harp Akademisi tarafından teşkil edilecek olan Harekat Planlama Grubuna 10 Ocak 2003 tarihine kadar KİŞİYE ÖZEL olarak tebliğ edilecektir… “ şeklinde ibareler yer almaktadır. Yine aynı klasörlerde yer alan “HHA_Direktife Yapılan İşlem” isimli word belgesi içeriğinde; “Hava Harp Akademisi Komutanlığı tarafından Hv.Mu.Kur.Alb. Y.Ziya TOKER (1980-031) koordinatörlüğünde bir Harekat Planlama Grubu oluşturulmuş olup “ORAJ HAVA HAREKAT PLANI” hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. “ şeklinde ibarelerin yer aldığı görülmüştür.cc-Suga Harekat Planı;

Dosyada mevcut 5 NOLU DİSK içerisinde yer alan D\İKK\2004\YEDEK\Çalışma isimli klasör içerisindeki “Sinan Kurye Emri.doc” isimli belgede; ”1 nci Ordu K.lığı koordinatörlüğünde devam eden BALYOZ Harekat Planı hazırlık çalışmaları ve yeniden yapılandırma faaliyetleri kapsamında Donanma Komutanlığı’nda görevli aşağıda açık kimliği yazılı personel koordinatör olarak yetkilendirilmiştir.” şeklinde ibareler yer almakta belgenin en altında personel kimlikleri kısmında “Dz. Kur. Kd. Alb. R. Cem GÜRDENİZ 1979-4804” Koordinatör olarak gösterilmektedir.e-Müz. List, Atılacak, Alınacak ve Atanacaklar List. Tamamlandı

Balyoz Güvenlik Harekat planında yer alan hususlar ve plan kapsamında yapılan çalışmalar incelendiğinde sivil ve asker kişiler arasından müzahir personel listelerinin hazırlandığı, yine hem asker hem de sivil çok sayıda şahsın, görevli bulundukları kurumlardan ilişikleri kesilmek üzere belirlendikleri anlaşılmıştır.

2010/185 sayılı soruşturma kapsamında elde edilen 11 nolu CD içerisindeki 1 NCİ ORDU/İSTH. BŞK. LIĞI isimli dosyada yer alan; “notlar_komutana arz” isimli metin belgesinde, “1- 1nci orduda 11275, Harp Akademilerinde 319, K.K. Eğt. ve Ok. D. Bşk. 680, M.S.B. ASAL D. BŞK. 215 olmak üzere 1nci Ordu Bölgesinde 12.489 Muvazzaf Kara Kuvvetleri personeli bulunmaktadır. 2- Bu Kişilerin 1725'inin (%13.81) Müzahir Personel Oldukları Ve Kamu Kurumlarındaki Kritik Görevlere Teklif Edilebilecekleri Değerlendirilmektedir.” şeklinde ibarelerin yer aldığı görülmüştür.

Suga Harekat Planı kapsamında hazırlanan Bilgi Notu isimli Yeniden Yapılandırma faaliyetleri konulu 21 Şubat 2003 tarihli belgenin ekleri incelendiğinde, Ankara Bölgesi, İstanbul Bölgesi, Gölcük Bölgesi, Deniz Hava Üs K.lığı Müzahir Çanakkale Bölgesi Akdeniz Bölgesi, İzmir ve Marmaris Bölgesi, Karadeniz Bölgesi Dz.Eğt.ve Öğ.K.lığı Bağlılarında Görevli, Yurtdışında Görevli Müzahir Subay ve Astsubayların, Deniz Harp Okulundaki Müzahir Öğrencilerin, Dz.K.K.lığından Emekli Müzahir Personelin belirlendiği tespit edilmiştir.

Balyoz Güvenlik Harekat Planı ile aynı klasörde yer alan MİLLİ MUTABAKAT HÜKÜMETİ PROGRAMI.doc isimli belgenin son sayfasında, iktidardan indirilmesi planlanan yürütme organının yerine getirilmek üzere belirlenen isimlerin de yer aldığı görülmüştür.

Yine 11 nolu CD içerisinde yer alan ÇALIŞMALAR_A isimli dosya bütünüyle incelendiğinde yargı, bürokrasi, bakanlıklar vb. birçok kamu kurumunda yüzlerce kişinin yeniden yapılandırma safhasında görevlendirilmek üzere belirlendiği anlaşılmıştır.

11 Nolu CD içerisinde yer alan Jandarma isimli klasördeki belgeler incelendiğinde İstanbul ve Bursa Jandarma Bölgelerindeki üst düzey kamu görevlilerinin bir kısmının görevden alınmak üzere belirlendiği yine bu görevlere yeni atanması planlanan birçok ismin de tespit edildiği görülmüştür.

11 Nolu CD’de yer alan EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) isimli liste incelendiğinde, 1nci Ordu sorumluluk bölgesinde görevli 840 TSK personelinin ilişiği kesilmek üzere belirlendiği tespit edilmiştir.

“notlar_komutana arz” isimli metin belgesi içerisinde; “Bununla birlikte kendisi veya ailesinin irticai veya yıkıcı-bölücü örgütlerle bağlantısı olduğu tespit edilen 843 (%6.74) askeri personel tespit edilmiştir. Bu kişilerin ivedilikle kurumla ilişkisinin kesilmesi, mukavemet etmesi öngörülenlerin ise gözaltına alınması gerektiği değerlendirilmektedir.” şeklinde ibarelerin de yer aldığı görülmüştür.

Yine 11 nolu CD içerisindeki Jandarma klasöründeki ilgili belgeler incelendiğinde, Jandarma personeli arasından da emekliliğe sevk edilmek üzere personelin belirlendiği görülmüştür.

2010/185 sayılı soruşturma dosyasında mevcut deliller incelendiğinde plan kapsamında müzahir personel listeleri, müzahir/yeniden yapılandırmada görevlendirilecek siviller, görevden alınacak üst düzey kamu görevlileri, görevden alınacakların yerine atanması planlanan asker ve siviller, plan ile birlikte TSK’dan ilişiği kesilecek personel listeleri gibi birçok listenin plan semineri öncesinde hazır olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca, 20 Aralık 2002 tarihinde 1nci Ordu Komutanlığında gerçekleşen karargah koordinasyon toplantısında Çetin Doğan’ın yaptığı konuşmada; “…O nedenle de, hem Personel Başkanlığı’ndan hem İstihbarat Başkanlığından yayımlanan emrin bir paragrafı da aynen girmiştir. Öncelikle kategorili personel ile ilgili düşüncelerimi söyleyeyim: Dışarda içimizde şimdiye kadar barınmayanlar meclise taşınmıştır. Maalesef bu çok üzücüdür. Bu bir meydan okumadır. Bu meydan okumaya karşı biz geri adım atmayız ve bundan sonra da yine içimizde olabilecekler, var olanlar, takip ettiğimiz insanlar vardır. Hiç kimsenin öncelikle cesaretinin kırılmasını istemiyorum. Böyle kategorili personelin pervasızca biraz daha cesaretlenmiş olmaları silahlı kuvvetler içerisinde bunlara daha fazla hiçbir suretle yer vermeme ihtiyacının ortaya çıkarmıştır.” şeklinde beyanlarda bulunduğu,

05-07 Mart 2003 tarihinde gerçekleşen plan seminerinde yine Çetin Doğan’ın; “Yani şimdi tabi psikolojik harp önemli yalnız önemli olan nokta şu sıkıyönetim işte planlaması falan yapıyoruz bütün hem kamu kurum ve kuruluşlarının yeni yapısında yeni bu sıkıyönetim yönetimi esnasında nasıl yönetileceğini herkesin ihtiyacını nasıl karşılayacağını hangilerin kimlerin görevli olduğunu kimlerin görevden alındığını ve yerine kimlerin geldiğini ve bu konuda bütün kamu yönetimiyle ilgili temel riayet edecek ana esaslarının yani yönetimde belli bir süre içerisinde halkın mal ve can güvenliğinin sağlanması yönünde temel esasların ne olması gerektiğini tabi açıklamamız lazım, karşımızdaki çalışan insanları daha iyi yakından tanıyacağız ve herhangi bir durumda da bunlarla işbirliği, kimlerle yapabiliriz kimleri tasfiye etmemiz gerektiğini anlayacağız. İçeride yapacağımız güvenlik harekâtı klasik klasik bir EMASYA harekâtı olmayacağını bütün arkadaşlarım burada yaptıkları takdimlerle ortaya koydular.” dediği.

Yine 5-7 Mart 2003 tarihli plan seminerinde Şükrü SARIIŞIK'ın; “...... Onun dışındakilerin tamamını buraya getiririm getiririm. İstanbul’un üzerine çökerim. Ve belediye başkanıymış, yok ondan sonra savcıymış, hâkimmiş, kaymakammış, bu konuya olumsuz bakan tablolarda yer alan insanları gerekirse belediye başkanlıkları komutanları o görev de uhdesinde olacak şekilde görevlendirmek suretiyle ve ağır bir baskı ve biraz evvel ifade ettiği gibi ben tabi komutan arkadaşıma katılıyorum ama bir yerde de hani karşımıza halkı almak meselesi ayrı bunlar kararlarını vermişlerdir bu ülkeyi bölecek parçalayacaklardır ve ülkeyi başka bir rejimin içerisine taşıyacaktır. Böyle kararlı olan bir halka karşı da acımasızca hareket etmek bizim görevimizdir………” şeklinde beyanlarda bulundukları ve seminerin hazırlanan bu yöndeki listeler doğrultusunda sunulduğu anlaşılmıştır.f-Hassas Listeler - / +

Mevcut veriler arasında; amirallerin hassasiyet durumlarını gösterir listenin, hassas tesisler listesinin ve buralarda görevlendirilmesi düşünülenlerin isimlerin bulunduğu listelerin, bu listelerin hazırlanması için verilen emir yazısının yer alması, ayrıca “hassas noktaların emniyetinin kimler tarafından sağlanacağı belirlendikten sonra planlara dahil edilmesi” hususunun Ordu Komutanı Kapanış Konuşmasında yer alması birlikte değerlendirildiğinde, bu konuda yapılan çalışmaların bir kısmının tamamlandığı, bir kısmının ise devam ettiği, bu durumun seminer öncesinde Çetin Doğan’a bu şekilde bildirildiği ve Komutan Kapanış konuşmasına da durumun bu şekilde yansıdığı, dolayısıyla mevcut delillerin “HASSAS LİSTLER -/+” ibaresini teyit ettiği anlaşılmıştır.g-Tekalif-i Milliye Çalışması

Tekalif-i Milliye emirleri Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı'na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı "Ulusal Yükümlülük Emirleridir".

Balyoz Güvenlik Harekat Planı ile aynı klasör içerisinde yer alan MİLLİ MUTABAKAT HÜKÜMETİ PROGRAMI.doc isimli belge içerisinde, ”Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda, dış ve iç düşmanlarının tertip ve tahrikleriyle haince saldırılara uğramış, milli birlik ve bütünlüğümüz tehlikeye düşürülmüştür. Bu durum karşısında girişilen harekatın amacı, Milli Güvenlik Konseyince; “Ülke bütünlüğünü korumak, milli birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, Devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmak” olarak belirtilmiştir… 2003 Türkiye'sinin artık herkes tarafından kabul edilen iki meselesi Atatürk ilke ve inkilaplarının yeniden hayata geçirilmesi ile ekonomik durumun düzeltilmesidir… Lüzumu halinde, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında olduğu gibi özel teşebbüsün imkanlarına % 40’a varan oranlarda, bedeli sonradan ödenmek üzere el konulacaktır.” şeklinde ibareler yer almaktadır.

h-Sok. Hareketleri, F. Çarşamba, Tarikat ve Cemaatler. Yön.; Alb. Helvacıoğlu, Korucular ve Timler

Balyoz Harekat Planı ve bu plana işlerlik kazandırmak için hazırlanan Sakal ve Çarşaf Eylem planlarında belli gruplar içerisine sızma faaliyetleri yaptırılacağı ve bu provokatörler aracılığı ile provokatif eylemlerin gerçekleştirileceği belirtilmektedir. 05-07 Mart 2003 tarihli plan seminerinde ele alınan Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo içerisinde de Fatih Bölgesinde olası benzer olaylar masaya yatırılmıştır. SN. KOM ARZ NOTLAR .doc isimli belgedeki bahse konu ibarelerde, Fatih Çarşamba Bölgesinde Cemaat ve tarikatların provoke edilip yönlendirilmesi ile sokak hareketleri yapılacağı, bu konuda Halil Helvacıoğlu’nun isminin geçmesinin söz konusu eylemler ile ilgisini gösterir bir bilgi olduğu, seminer öncesinde bu haliyle Çetin Doğan’a durumun aktarıldığı anlaşılmıştır.ı-Azınlıklar

İSTANBUL BÖLGE\ GÖREVLENDİRMELER” isimli sıralı klasörlerde yer alan, “SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK EYLEM PLANI” isimli word belgesi içerisinde; “…Azınlıklara ait ibadet, eğitim kurumları, hastane, basın yayın organları, dernek ve vakıfların büyük bir kısmı İstanbul’da yaşayan azınlıklara ait olup bunların haricinde ülkemizin muhtelif yerlerinde azınlıklara ait pek çok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Her ne kadar, yasalarımıza bağlı gözükse de, Rum Patrikhanesi’nin Ekümeniklik konusunda kamuoyu oluşturmak için faaliyetlerde bulunduğu, Patrik Bartholomeos’nun yurt dışı basında ülkemiz aleyhine beyanatlar verdiği bilinmektedir…,…Azınlıklara ait eğitim kurumları, hastane, basın yayın organları, dernek ve vakıfların faaliyetleri ikinci bir emre kadar durdurulacak, zararlı faaliyette bulundukları tespit edilenlere el konulacaktır…,…Zararlı faaliyette bulunmaları neticesi el konulan azınlıklara ait eğitim kurumu, hastane, basın yayın organı, dernek ve vakıf yöneticilerinin mal varlıklarına el konulacaktır…,…Ekümeniklik konusunda kamuoyu oluşturmak için faaliyetlerde bulunduğu bilinen Rum Patrikhanesi süresiz kapatılacak, Patrik Bartholomeos ve diğer yöneticiler tutuklanacaktır…,…Rum Patrikhanesi’nin tüm mal varlığı, Türk Ortodoks Patrikhanesine devredilecektir…” şeklinde azınlıklara yönelik planlamaların bulunduğu görülmektedir.i-Sef. Tet. K. Blg. İle Görüşüldü

2010/185 sayılı soruşturma kapsamında elde edilen 11 nolu CD içerisindeki “2002-2003/1 NCİ ORDU/İSTH. BŞK.LIĞI isimli dosyada yer alan “_GEN ETÜD” isimli Excel belgesi KKK isimli çalışma sayfasında, Tuğg.Abdullah KILIÇARSLAN MU.1975-15 ÖZL.KUV.K.SEF.VE TET.KRL.D.BŞK.ANKARA isminin karşısında düşünceler kısmında siyah renkli + işaretinin olduğu, Ordu Komutanının Değerlendirmesi başlığı altında “BÖLGELERİN DESTEĞİ MUTLAKA TEMİN EDİLMELİ. CAN TELER İLE KOORDİNESİ SAĞLANMALI.” şeklinde ibarenin yer aldığı görülmüştür.

Aynı belgenin 88. Sırasında Tümg.HÜSNÜ CAN TELER TOP.1972-101 GNKUR. PSK.HRK.D.BŞK.VE GNKUR.DENT.BŞK.ANKARA isminin karşısında düşünceler kısmında siyah renkli + işaretinin olduğu, Ordu Komutanının Değerlendirmesi başlığı altında, “ANKARA'DAKİLERLE İRTİBATI SAĞLAR. ARADIĞINDA MUTLAKA TELEFON BAĞLANTISI KURULSUN. KUVVETLERLE İRTİBAT NOKTASI.” şeklinde ibarelerin yer aldığı görülmüştür.

j-Sok. Eylemlerinde Svl. Giyimli Muv. Pers. İstihdamı

Balyoz Güvenlik Harekat Planı içerisinde, “Bölücü Terör Örgütü ve El Kaide’nin büyük şehirlerde özellikle İstanbul’da eş zamanlı büyük eylemleri ve anılan eylemler sonrasında icra edilecek, STK ve üniversiteler ile koordine ederek yönlendireceğimiz çok geniş katılımlı toplumsal gösteriler ve eylemler neticesinde oluşan kaos ve karmaşa nedeniyle öncelikle olağanüstü hal ve sonrasında sıkıyönetim ilan edilecek,” şeklinde,

Oraj Harekat Planı içerisinde, icra başlığı altında, “134 üncü Filo K.lığı İstanbul’da birer gün ara ile iki gösteri yapacaktır. İlk gösteri Kadıköy Meydanı üzerinde olacak ve büyük bir kalabalığın katılması sağlanacak İstanbul garnizonu içerisinde bulunan askeri öğrenciler ile er ve erbaşlar sivil kıyafetli olarak gösteriye katılacaktır. İkinci gösteri ise Fatih’te Çarşamba semti üzerinde gerçekleştirilecektir. Gösterinin yapıldığı gece yarısı cübbeli, sarıklı ve çarşaflı gruplar ellerinde ki yeşil bayrakları ve molotof kokteylleri ile Hava Müzesini basarak müzedeki uçakları tahrip etmeleri sağlanacaktır.” şeklinde ibareler yer almaktadır.

Ayrıca 05-07 Mart 2003 tarihinde gerçekleşen plan seminerinde Yüksel Yalçın’ın; “Birliklerce sorumluluk bölgelerinde sivil kıyafetli kadro tatbikatları icra edilecektir.” şeklinde beyanlarda bulunduğu görülmüştür.k-Müzahir Gazeteci ve Yaz.

Balyoz, Oraj ve Suga Harekat Planlarında, planların icrası kapsamında medyaya ihtiyaç duyulacağını ve medyanın kullanılacağını belirten ibarelerin yer alması, bu hususlara paralel olarak planlardan daha sonra oluşturulan FAYDALANILACAK MEDYA MENSUPLARI isimli belgede 137 medya mensubunun isminin yer alması, adı geçen belgenin SN. KOM ARZ NOTLAR .doc isimli belgenin oluşturucusu ve son kaydedeni olan Suha TANYERI isimli kullanıcı tarafından son kez kaydedilmesi hususlarından hareketle, Müzahir Gazeteci ve Yazarlar konusunda çalışma yapıldığı ve bu durumun seminer öncesinde Çetin Doğan’a iletildiği kanaatine varılmıştır.l-Afişler T.

2010/185 sayılı soruşturmada Afiş hususu ile ilgili dijital ve fiziki delillerin bulunması, sanıkların ifadelerinde bu hususu doğrulamaları, yine dosya kapsamında bir sanık afişe ilişkin el yazması not ile birlikte söz konusu afişin dijital halinin elde edilmesi ve afiş konusunun plan seminerinde Çetin Doğan tarafından dile getirilmesi ve bu hususların SN. KOM ARZ NOTLAR .doc isimli belgede AFİŞLER T şeklinde ifade edilmesi, seminerden önce afiş çalışmalarının tamamlandığını ve bu şekilde Çetin Doğan’a bilgi verildiğini ortaya koymaktadır.m-Hrk. ve E. Planları Balyoz +, Suga +, Sakal +, Oraj + , Çarşaf+

Kendilerini Balyoz Sıkıyönetim Komutanlığı olarak niteleyen gruba bağlı olarak faaliyet yürüten deniz, hava ve jandarma personeli tarafından, Balyoz Güvenlik Harekat Planının uygulanması için gereken ortam şekillendirmesini oluşturmak amacıyla, Oraj ve Suga Harekat Planları ile Sakal ve Çarşaf Eylem Planlarının hazırlandığı dosyada mevcut delillerin incelenmesi neticesinde anlaşılmıştır.n-Katılan Komutanlarımızın Konaklama ve İstirahatleri

05-07 Mart 2003 tarihlerinde gerçekleşen plan seminerine katılan personelin kalacakları yerlere ilişkin ordu evleri bünyesinde düzenlemeler yapıldığını gösteren çok sayıda yazışmanın da yer aldığı görülmüştür.II- İmzalı/Taranmış Belgeler

a-"Resim 020.jpg" İsimli Belge

02 Aralık 2002 tarihli Balyoz Güvenlik Harekat Planında yer alan hususların 1.Ordu Komutanlığına ait 17 Aralık 2002 tarihli bir yazıda yer alması, bu yazının ilgi tutularak içinde yer alan hususlara değinilip 1.Ordu’nun bir ast birliği olan komutanlıkça 25 Aralık 2002 tarihli bir yazıda işlenmesi, 20 Aralık tarihli Karargah Koordinasyon toplantısında da benzer temaların Çetin DOĞAN tarafından dile getiriliyor olması, Balyoz Güvenlik Harekat Planında yer alan söz konusu söylemlerin, 1.Ordu Komutanlığının yazışmalarına da yansıyacak derecede yaygın olarak kullanıldığını ortaya koyar niteliktedir.b- "hv. kuv. özet formu/img005-img010" isimli belgeler

Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olan sanık Ziya GÜLER ismine imzaya açılmış 19 Mart 2003 tarihli yazı, 23 Ocak 2002 tarihli "İrticai Faaliyet Yürüten Okul, Yurt, Dershane ve Vakıflar Listesi" konulu Genelkurmay Başkanlığı' nın 11 Ocak 2002 tarihli emri ilgi gösterilmiş yazı, 05 Şubat 2002 tarihli "İrticai Faaliyet Yürüten Okul, Yurt, Dershane ve Vakıf Listesi" konulu Hava Kuvvetleri Komutanlığının 23 Ocak 2002 tarihli emri ilgi gösterilmiş belgelerin Balyoz Güvenlik Harekat Planı EK-C kapsamında yürütülen istihbari çalışmalardan olduğu anlaşılmıştır.B- ORAJ HAVA HAREKAT PLANI İLE İLGİLİ YENİ DELİLLER

I- Oraj Hava Harekat Planının Hazırlanması

Dosyada mevcut “HHA_Direktif” isimli, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı Yenilevent-İstanbul başlıklı, Harp Akademileri Komutanı Hava Orgeneral H.İbrahim Fırtına adına imzaya açılmış Hava Pilot Tümgeneral Korcan Pulatsü’ya hitaben yazılmış belgede özetle; “2002 genel seçimleri ile birlikte ülkede irticai unsurların güç bulduğu, iç tehdit bertaraf edilmeden dış tehdide yoğunlaşmanın mümkün olmadığı, bu gerekçelerle Silahlı Kuvvetlere önemli görevler düştüğü, Hava Harp Akademisi Komutanlığı’nın da kendisine verilen görevleri ifa edeceği, bu kapsamda görevlendirme yapılabilmesi için sıkıyönetim ilanının, bunun için ise TBMM üzerinde baskı kurulmasının gerektiği, bu maksatla Hava Harp Akademisi Komutanlığı tarafından Hv.K.K.lığı seviyesinde bir harekat planı hazırlanacağı, görevlendirmelerin KİŞİYE ÖZEL ve bilmesi gereken prensibine uygun olarak verileceği, hazırlanan bu direktifin Harekat Planlama Grubuna 10 Ocak 2003 tarihine kadar KİŞİYE ÖZEL olarak tebliğ edileceği, planlama grubu haricinde görev alacak diğer personelin daha önce belirtildiği usullere göre özel görevlendirme ile çağrılacağı ve 3 Mart 2003 tarihine kadar görevlerinin tebliğ edileceği, sıkıyönetimin onaylanmasını müteakip 1 nci Ordu Komutanlığı bünyesinde icra edilecek görevlere gereken desteğin verileceği” belirtilmektedir.

Söz konusu belgede vurgusu yapılan iç tehdit hususunun 05-07 Mart 2003 tarihinde gerçekleşen plan seminerinde de yoğun olarak işlendiği görülmüştür.

Dosyada mevcut “HHA_Direktife Yapılan İşlem” isimli, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı Yenilevent-İstanbul başlıklı, Hava Harp Akademisi Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Korcan Pulatsü adına imzaya açılmış, Harp Akademileri Komutanı Hava Orgeneral H.İbrahim Fırtına’ya hitaben yazılan ve H.İbrahim Fırtına’nın 06 Ocak 2003 tarihli Özel Direktifi’nin ilgi tutulduğu yazı içerisinde özetle; “iç tehdit olarak algılanan irticai unsurları ve hükümeti kontrol altına almak ve sıkıyönetim ortamının oluşturulması maksadıyla; H.İbrahim Fırtına’nın 06 Ocak 2003 tarihli direktifi ile Ege uçuşlarının artırılması ve gerginliğin tırmandırılması, TBMM üzerine baskı yapılması ve kamuoyu desteğinin sağlanması, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Gnkur Bşk.lığının belirlenmiş bazı bağlıları ile takviyeli çalışmalar planlanmasını esas alan Hv.K.K.lığı seviyesinde bir harekat planının hazırlanmasının emredildiği, bu direktif doğrultusunda Hava Harp Akademisi Komutanlığı tarafından Hv.Mu.Kur.Alb. Y.Ziya TOKER’in koordinatörlüğünde Harekat Planlama Grubunun oluşturularak, “ORAJ HAVA HAREKAT PLANI” hazırlık çalışmalarına başlandığı, konunun gizliliği sebebiyle tebligatın kişiye özel olarak yapıldığı” belirtilmektedir.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   83
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə