Falsafah Islam berteraskan : Falsafah Islam berteraskan

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 452 b.
tarix28.10.2017
ölçüsü452 b.


Falsafah Islam berteraskan :

 • Falsafah Islam berteraskan :

 • 1. Bersumberkan wahyu

 • 2. Tauhid “Tiada Tuhan melainkan Allah” Allah ialah Tuhan yang mengisi tempat utama dlm kehidupan, tindakan dan pemikiran setiap individu Muslim; tiada yang menyerupaiNya; tiada sekutuNya; Allah menghapuskan dosa manusia kecuali dosa syirik

 • 3. Berterusan penghayatan ilmu bersumber Al- Quran dan Sunnah

 • 4. Kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat


 • 5. Ubudiyah pengabdian insan kepada Allah SWT

 • 6. Pemeliharaan alam sekitar dan keseimbangan ekologi serta hiudp bermasyarakat/muafakat

 • 7. Penyepaduan ilmu aqli dan ilmu naqli

 • 8. Penyepaduan ilmu, iman dan amalAlam jagat hak milik Allah SWT; manusia perlu memelihara keseimbangan ekologinya

 • Alam jagat hak milik Allah SWT; manusia perlu memelihara keseimbangan ekologinya

 • 2). Manusia tidak boleh eksploitasi alam jagat yang dicipta untuk manusia mencari rezeki

 • 3). Alam jagat tidak terjadi dgn sendiri atau secara kebetulan menentang fahaman Teori Evolusi Darwin; alam jagat ciptaan Allah SWT; Qidam tidak ada permulaan dan Baqa’ tidak ada akhiran

 • 4). Asma’ setiap nama Allah SWt menerangkan sifatNya iaitu tuhan yang disembah adalah zat paling tinggi (rabb)Keesahan Allah SWT melalui taakulan dan bimbingan hidayah. Oleh itu akal dan hati (qalb) tidak terpisah

 • Keesahan Allah SWT melalui taakulan dan bimbingan hidayah. Oleh itu akal dan hati (qalb) tidak terpisah

 • Dalam Al-Quran penerangan tentang Alam Ghaib ( tidak boleh dijadikan bahan kajian sains dan pemahamannya berasaskan wahyu dan bimbingan hidayah) dan Alam Shahadah

 • Alam jagat adalah tanda-ayat Allah SWT seperti terkandung dlm Al-Quran (Sunnatullah)Manusia makhluk termulia dari segenap makhluk ciptaan Allah SWT. Surah Attin Ayat 4-6:

 • Manusia makhluk termulia dari segenap makhluk ciptaan Allah SWT. Surah Attin Ayat 4-6:

 • Telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian, kemudian kami kembalikan dia serendah-rendahnya kecuali orang yang beriman dan beramal soleh; bagi mereka balasan yang tidak diungkitkan

 • 2. Insan dilantik sebagai Khalifah untuk memakmurkan alam bukan merosakkannya; insan diberi kebebasan untuk memilih ( tidak dapat dilakukan oleh malaikat) insan dilengkap dengan akal dan potensiSurah Al-Ahzab Ayat: 72

 • Surah Al-Ahzab Ayat: 72

 • Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khuatir akan mengkihanatinya, lalu dipikullah manat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh

 • Surah Al-Mulk Ayat 15:

 • Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekiNya. Dan hanya kepadaNyalah kamu kembali setelah dibangkitkanSurah An-Nahl Ayat 10:

 • Surah An-Nahl Ayat 10:

 • Dialah yang telah menurunkan hujan dari langit untuk kamu sebagai menjadi minuman dan sebahagian menjadi tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakan

 • Al-Quran terlalu banyak sebutan tentang insan; Insan dijadikan dari alaq (segumpal darah). Surah At-ttin Ayat 4: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya ( insan sebagai makhluk paling istimewa)

 • Tujuan utama ciptaan mausia adalah mengabdikan dirinya kepada Allah SWT sahaja.

 • Surat Ad-Zaariyaat Ayat 56:

 • Dan Aku tidak menciptakan manusia dan jin melainkan supaya menyembah Ku • Tujuan ciptaan insan adalah ke arah kemuliaan; konsep fitrahdilahirkan suci dan tidak perlu di”sucikan” atau “diselamatkan” melalui upacara keagamaan; manusia tidak mewarisi dosa Adam dan Hawa; tidak ada dosa warisan asal atau kehidupan insan adalah cerimanan kehidupan lampau; insan diadili tentang baik dan buruknya

 • 5. Manusia dilengkapkan dengan akal, jasad, roh hati dan nafsu • Nafsu manusia terbahagi kepada peringkat paling rendah iaitu nafsu ammarah (tindakan manusia seperti haiwan) dan nafsu mutmainah (manusia memiliki ciri kebaikan malaikat). Tahap nafsu manusia:Paling tinggi

 • Paling tinggi

 • Kamilah

 • Mardiyah

 • Radiyah

 • Mutmainah

 • Mulhamah

 • Lawammah

 • Ammarah Paling rendahCiptaan manusia Surah Aththariq Ayat 5-8;

 • Ciptaan manusia Surah Aththariq Ayat 5-8;

 • Dia diciptakan dari air yang terpancar yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.Sesungguhnya Allah SWT benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya ( hidup sesudah mati)

 • Professor Al-Attas: Manusia dari segi kejadiannya dilengkapkan dengan:

 • a. ruh

 • b. nafs

 • c. qalb

 • d. aqlAl Nafs Al Natiqah (roh rasional)  pemikiran dan tindakan manusia menggunakan akal yang dibimbing melalui qalb; Al Nafs Al-Hayawaniyyah ( roh haiwan) tindakan manusia semata-mata mengikut nafsu

 • Al Nafs Al Natiqah (roh rasional)  pemikiran dan tindakan manusia menggunakan akal yang dibimbing melalui qalb; Al Nafs Al-Hayawaniyyah ( roh haiwan) tindakan manusia semata-mata mengikut nafsu

 • Penentuan pembalasan hidup insan di akhirat bergantung kepada roh mana yang paling banyak mempengaruhi hidup manusia di dunia

 • 8. Akal rasional sentiasa berkonflik dengan nafsu haiwan dan pengaruh syaitan (musuh utama manusia Muslim)Insan melalukan dosa apabila nafsi haiwan mengatasi akal rasional yang tidak mendapat bimbingan qalb (hidayah). Allah SWT tidak menzalimi manusia, manusia yang menzalimi dirinya sendiri

 • Insan melalukan dosa apabila nafsi haiwan mengatasi akal rasional yang tidak mendapat bimbingan qalb (hidayah). Allah SWT tidak menzalimi manusia, manusia yang menzalimi dirinya sendiri

 • Ilmu mengenai ruh hanya sedikt yang diketahui oleh manusia

 • Matlamat muktakihr kehidupan insan keinsafan dan kefahaman tentang perjanjian azali (mithaq) melalui ilmu dan tingkah laku yang diredhai Allah SWT

 • Makrifahperingkat paling tinggi pencapaian ilmu

 • Faktor baka/keturunan diutamakan dalam IslamPenerapan ilmu ke dalam makhluk pertama Adam diajar nama bagi setiap objek ciptaan Allah SWT (Surah Al-Baqarah: 31:32: 33)

 • Penerapan ilmu ke dalam makhluk pertama Adam diajar nama bagi setiap objek ciptaan Allah SWT (Surah Al-Baqarah: 31:32: 33)

 • Keadaan manusia yang tidak mengetahui apa-apa tetapi Allah SWT mengajar manusia apa yang ia tidak ketahui (Surah Al-Alaq Ayat 1-5)

 • Perkataan “ilmu” sebanyak 750 kali dalam Al-Quran; “qul” dan “kun” yang berkaitan ilmu muncul sebanyak 1300 dan 1700 kali dalam Al-Quran ( Epistemologi Islam: Syed Dawilah El-Edrus)Al-Quran sumber dan autoriti mutlak ilmu; kaedah penerimaan ilmu tersebut mungkin berbeza di kalangan manusia dari tanggapan akal, deria, persepsi dan intuisi

 • Al-Quran sumber dan autoriti mutlak ilmu; kaedah penerimaan ilmu tersebut mungkin berbeza di kalangan manusia dari tanggapan akal, deria, persepsi dan intuisi

 • Kebenaran ilmu ke arah kepastian yang bersifat kekal dalam jiwa insan; mempengaruhi akal dan hati

 • Ilmu Al-Quran adalah pasti dan benar(al-haqq); ilmu yang bercanggah dgn ajaran Al-Quran adalah palsu (al-batil)

 • 3 tahap kepastian ilmu:

 • a. ilmu al-yaqqin

 • b. ain al-yaqqin

 • c. haqq al-yaqqin • ilmu, iman dan amal bersepadu

 • Pemerolehan ilmuj melibatkan ma’ana dan ketibaan ma’ana melibatkan proses intelek dan kerohanian secara aktif

 • Hanya ilmu haaq sahaja yang melahirkan iman

 • Tawhid pengiktirafan bahawa Allah SWT itu ialah al-haqq (kebenaran). Oleh itu, segala keraguan dan perbalahan perlu dirujuk kepada sumber ilmu paling mutlak iaitu Al-Quran

 • Islam menolak fahaman Skepticisme ( kaedah keraguan metodik oleh Descartes) kerana bertentangan dengan Tawhid. Segala ilmu yang menyimpang dari ajaran Al-Quran ialah zannIlmu Ma’rifah ( mengenai Allah SWT)  anugerah Allah SWT kepada hambaNya yang telah menjalani ibadah dan kehidupan yang ikhlas

 • Ilmu Ma’rifah ( mengenai Allah SWT)  anugerah Allah SWT kepada hambaNya yang telah menjalani ibadah dan kehidupan yang ikhlas

 • Ilmu ma’rifah dalam bentuk Al-Quran diwahyukan kepada Rasullullah dan dijadikan undang-undang (Syariah); ilmu yang mengandungi hikmah

 • Hanya golongan tertentu sahaja yang dianugerah hikmah oleh Allah SWT atau yang mendapat hidayah

 • ILMUIlmu ialah surah (rupa bentuk) sesuatu, makna sesuatu, konsepsi atau tawawurr dan pengesahan akan kebenaran sesuatu (tasdiq)

 • Ilmu ialah surah (rupa bentuk) sesuatu, makna sesuatu, konsepsi atau tawawurr dan pengesahan akan kebenaran sesuatu (tasdiq)

 • Ilmu sebagai hasil intuisi yang terbit dari luar atau hasil renungan akal

 • Al-Attas, Kita telah mentakrifkan ilmu secara epistemologi sebagai ketibaan dalam kalbu seseorang tentang makna sesuatu perkara atau ketibaan oleh kalbu tentang makna

 • Berdasarkan ungkapan di atas usaha untuk mendapatkan makna merangkumi pembacaan, interaksi dengan alam, pemerhatian, berguru, berbincang sdbnyaIlmu mesti bersifat hakiki; tiada syak wasangka; Sekiranya maklumat tidak benar (1) menjatuhkan martabat ilmu, (2) merosakkan ilmu, (3) tidak boleh dijadikan sumber ilmu dan (4) kekacauan/kekeliruan dalam pemikiran seseorang

 • Ilmu mesti bersifat hakiki; tiada syak wasangka; Sekiranya maklumat tidak benar (1) menjatuhkan martabat ilmu, (2) merosakkan ilmu, (3) tidak boleh dijadikan sumber ilmu dan (4) kekacauan/kekeliruan dalam pemikiran seseorang

 • Surah Al-Hujuraat (49):6

 • Hai orang-orang yang beriman jika datang kepadmu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmuMaklumat yang diperoleh pelru dipasti benar melalui analisis, sintesis dan hipotesis

 • Maklumat yang diperoleh pelru dipasti benar melalui analisis, sintesis dan hipotesis

 • Kefahaman tentang Al-Quran dan wahyu diikuti dengan intepretasi untuk memahami manifestasi alam jagat; jika hanya berandarkan kepada wahyu tanpa mengaitkannya dengan alam kewujudan agama Islam dilihat hanya sebagai suatu yang mistik yang tidak ada nilai terhadap kemanusiaan dan menolak tuntutan masyarakat ( sejarah, psikologi, ekonomi, budaya dsbnya) • Jika menolak wahyu akan wujud hanya kefahaman Positivisme tentang ilmu; alam ghaib/wahyu tidak mempunjyai nilai praktikal; kemanusiaan  hanya dilihat dari sudut mistik dan positivisme

 • Kefahaman seimbang ialah kefahaman berdasarkan penerimaan wahyu dan kefahaman tentang alam jagat dan prinsip kewujudannya

 • Ilmu Sunnah sumber penting dalam memahami prinsip dan metodologi Al-Quran analisis kritikal tentang aspek berkaitan kehidupan • 27. Sunnah sumber yang memberi ilustrasi lebih jelas tentang makna Al-Quran; perlu difahami dgn mendalam; tanpa ilmu Sunnah tidak dapat meninjau kaedah yang diperlukan dlm kehidupan seharian; tatacara hidup dan peraturan

 • 28. Sunnah mengarah manusia mencontohi tingkah laku Rasullullah dan bagaimana Baginda menyepadukan Al-Quran dengan alam jagat dan kehidupan manusiaAkhlak dan agama tidak terpisah dalam Islam; Seseorang yang alim (berilmu) semestinya seorang yang berakhlak mulia

 • Akhlak dan agama tidak terpisah dalam Islam; Seseorang yang alim (berilmu) semestinya seorang yang berakhlak mulia

 • Akhlak Islam hubungan antara hamba dengan Tuhannya; hubungan sesama manusia

 • 3) Akhlak Nabi Muhammad SAW paling mulia yang digariskan dalam Al-Quran (tidak pernah melakukan dosa; sifat terpuji; dijadikan teladan seluruh umat manusia; pemimpin, suami, bapa, jiran yang sempurna4). Ciri-ciri akhlak mulia:

 • 4). Ciri-ciri akhlak mulia:

 • a. adil

 • b. ehsan

 • c. jauhi perbuatan keji;maksiat; takbur; hasad dengki

 • 5). Surah Annahl:11

 • Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan, ehsan, menolong kaum kerabat dan melarang dari kekejian; keangkaraan dankejahatan. Allah menasihatkan kamu semoga kamu ingat

 • 6). Akhlak mulia dasar utama untuk menjaga bangsa, agama, negara dan rakyat kerana melaluinya perkara berikut dapat dihindari:a. pembaziran

 • a. pembaziran

 • b. kerosakan

 • c. keruntuhan akhlak

 • d. penganiyaan

 • e. sifat diktator

 • 7). Akhlak Islam bersifat sejagat; melampaui waktu dan tempat; menyepadukan iman, amal dan masyarakat; tidak pisahkan kerohanian dan kebendaan; tidak korbankan jasmani untuk kepentingan rohani atau nilai kebendaan untuk kepentingan kerohanian semata-mata

 • 8. Bersifat sederhana Dan makanlah dan janganlah kamu berlebihan sebab Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan (Surah Al-A’raf:31Surah Al-Isra” :27: Jangan engkau membazir sebab orang-orang yang membazir adalah saudara syaitan. Syaitan itu kafir terhadap Tuhannya

 • Surah Al-Isra” :27: Jangan engkau membazir sebab orang-orang yang membazir adalah saudara syaitan. Syaitan itu kafir terhadap Tuhannya

 • Ciri sederhana akhlak Islam tidak nafikan naluri sifat-sifat asli tetapi naluri itu perlu dididik supaya berada di tengah-tengah (antara berlebihan dan berkurangan)

 • Ciri-ciri akhlak Islam:

 • - tidak bertentangan dengan fitrah asal manusia

 • - selari dengan naluri manusia yang sihat

 • - tidak mengajak manusia bertapa dan meninggalkan terus kehidupan dunia- meminta manusia mensyukuri nikmat dunia dalam batasan yang telah ditetapkan agama Islam

 • - meminta manusia mensyukuri nikmat dunia dalam batasan yang telah ditetapkan agama Islam

 • 12). Matlamat tertinggi akhlak kebahagiaan dunia dan akhirat; kesempurnaan diri insan; keteguhan masyarakat

 • 13). Imam Al-Ghazali berpendapat tujuan utama akhlak Islam ialah kebahgiaan dunia (kebaikan badan, jiwa, kebaikan dari Allah iaitu taufik dan hidayah Allah) dan kebahagiaan akhirat iaitu kekal dan tidak rosak

 • 14). Akhlak Islam berteraskan taqwa menjauhi yang haram dan mengerjakan yang halal

 • 15). Akhlak Islampelengkap kepada segala persoalan sosial, politik, ekonomi dan pendidikan.

 • .

 • 16). 5 persoalan pokok dalam akhlak Islam:

 • a. Hati Nurani Akhlak (moral conscience) dorongan/kekuatan dalaman yang mengawasi dari dalam diri; kendalikan niat dan tingkah laku & membimbing hubungan dengan orang lain dan Tuhannya; dipupuk melalui pendidikan; ibadat; takutkan Allah SWT; ehsan; tahap ibadat paling tinggi dlm Islam

 • b. Tanggung jawab Akhlak (moral obligation)dorongan/paksaan dalaman penggerak utama ialah agama dan bukan masyarakat atau undang-undang; dorongan akal sahaja tidak mencukupi untuk laksanakan paksaan akhlak; dorongan hati nurani tidak cukup sebab hati nurani bagi orang mungkar dan zalim hilang akhlakc. Penilaian Akhlak (moral judgement). Agama sumber utama penilaian akhlak

 • c. Penilaian Akhlak (moral judgement). Agama sumber utama penilaian akhlak

 • d. Tanggung jawab Akhlak (moral responsibility) teras amalan akhlak

 • e. Ganjaran Akhlak(moral rewards)

 • -pahala dan siksaan

 • -adil

 • 12). Al-Quran telah menggolongkan manusia kepada 10 kategori dan manusia dibezakan dari segi taraf/darjat mengikut kategori ini1. Muttaqi ( orang yang bertaqwa)

 • 1. Muttaqi ( orang yang bertaqwa)

 • 2. Mukmin (orang yang beriman)

 • 3. Muslim (orang Islam)

 • 4. Muhsin (orang yang berbuat ehsan/kebaikan/kebajikan

 • 5. Kafir (orang yang menolak kebenaran drp Allah SWT)

 • 6. Musyrik (orang yang menyekutukan Allah SWT)

 • 7. Munafik (orang yang bermuka-muka)

 • 8. Fasik ( orang yang sedar tentang dosa tetapi sentiasa berbuat dosa)

 • 9. Zalim ( orang yang mengaiayai orang lain)

 • 10. Mutraf (orang yang tidak mahu bersyukur dgn nikmat Allah SWT)13). Akhlak Islam terkandung dalam hukum dan tata cara yang jelas dijadikan panduan hidup. Konsep fardu ain (tanggung jawab individu) dan fardu kifayah (tanggung jawab kolektif)

 • 13). Akhlak Islam terkandung dalam hukum dan tata cara yang jelas dijadikan panduan hidup. Konsep fardu ain (tanggung jawab individu) dan fardu kifayah (tanggung jawab kolektif) • Dalam buku beliau, Islam and Secularism ( ) Prof. Syed Muhammad Naquib Al-Attas menyatakan matlamat pendidikan adalah seperti berikut:

 • the purpose of seeking knowledge is to inculcate the goodness or justice in man as man and individual self, and not merely in man as citizen or integral part of society; it is man’s value as real man, as the dweller in his self’s city, as citizen in his macrocosmic kingdom, as spirit that is stressed rather than his value as a physical entity measured in terms of the pragmatic or utilitarian sense of his usefulness to state and society and the worldPendapat di atas:

 • Pendapat di atas:

 • a. seseorang warganegara yang baik tidak semestinya seorang insan yang mulia

 • b. seorang yang pekerti mulai semestinya warganegara dan pekerja yang baik

 • c. Matlamat pendidikan bersifat intrinsik bukan ekstrinsik • Matlamat pendidikan Islam ialah melahirkan insan yang mempunyai adab iaitu seorang yang terdidik dan mempunyai tanggung jawab dirinya kepada Tuhannya yang haqq; menunaikan prinsip keadilan terhadap dirinya dan ornag lain dalam masyarakatnya

 • Oleh itu “pendidikan” ialah taádib iaitu “menerapkan adab daalm diri insan

 • Maksud Adab meliputi aspek berikut:

 • a. tingkah laku yang mendisiplin minda dan rohani

 • b. pemeroelhan ciri-ciri kebaikan akal dan roh

 • c. tingkah laku yang betul dan benar dan mengikuti jalan yang lurus (siratul mustaqim)d. Ilmu yang memliharan manusia daripada kesilapan dan keaiban

 • d. Ilmu yang memliharan manusia daripada kesilapan dan keaiban

 • e. Pembentukan akhlak atau sahsiah Islamiyyah dalam diri manusia

 • Penghayatan dan perlaksanaan konsep adil yang dicerminkan melalui hikmah seseorang

 • Melahirkan insan kamil dan soleh (pendidikan sebagai proses sepadu dan sesuai dengan fitrah insan (kesepaduan aqidah, aqliah, ruhuyyah dan jasmaniah)h. Menyepadukan ilmu, iman dan amal

 • h. Menyepadukan ilmu, iman dan amal

 • Menyediakan manusia ke arah kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat

 • j. Menjaga kemanfaatan hiudp individu dan masyarakat

 • k. Bersifat terbuka terhadap segala pengalaman kemanusiaan yang baik/mulia

 • l. Bersifat universal/sejagat; mengambil kira semua bidang ilmu yang selaras dengan prinsip dan ruh Islam (selektif)Prinsip falsaafh yang tidak bercanggah antara satu sama lain

 • Prinsip falsaafh yang tidak bercanggah antara satu sama lain

 • n. Meliputi alam persekitaran sosial dan material; membentuk pengalaman dan perubahan yang diredhai Allah SWt

 • o. Menjelaskan tentang fitrah insan yang baik; sifat-sifat mulianya

 • p. Berusaha memberi petunjuk kepada manusia; memupuk bakat ke arah kebaikanKonsep insan kamil/syumul dicerminkan melalui konsep pendidikan atau taádib yang dilaksanakan melalui proses ta’lim, tarbiyah, ta’dib, irshad dan tadris

 • Konsep insan kamil/syumul dicerminkan melalui konsep pendidikan atau taádib yang dilaksanakan melalui proses ta’lim, tarbiyah, ta’dib, irshad dan tadris

 • Tarbiyah yang berasal daripada istilah rabb (zat Allah) yang mendidik atau proses pendidikan tidak terpisah daripada usaha untuk mendapat hidayah daripada Allah SWT

 • Taálim bermaksud pemindahan ilmu kepada manusia dan melaluinya manusia daapt merealisasikan fungsi, tugas yang mencerminkan statusnya sebagai Khalifah di bumi iniTa’dib bermaksud proses mendidik manusia dan manusia yang dididik itu akan mampu memperkembang segala potensinya ke arah pembentukan tata susila, perlakuanya serta sikap murni yang diredhai Allah SWT

 • Ta’dib bermaksud proses mendidik manusia dan manusia yang dididik itu akan mampu memperkembang segala potensinya ke arah pembentukan tata susila, perlakuanya serta sikap murni yang diredhai Allah SWT

 • 9.1 Nabi Muhamamd SAW diiktiraf sebagai insan paling smepurna dan kesempurnaan akhlak Baginda dicerminkan melalui tugas dan peranan baginda sebagai pemimpin, suami, jiran, sahabat, ahli keluarga dsbnya

 • 10. Irshad bermaksud petunjuk yang benar bagi kehidupan di dunia seperti yang telah ditetapkan oleh al-QuranTadris bermaksud pengajaran yang dilakukan oleh seseorang guru kepada pelajarnya mengenai satu-satu mata pelajaran atau sebagainya; ciri-ciri pengajaran dan penyampaian berasaskan proses pengajaran dan pembelajaran

 • Tadris bermaksud pengajaran yang dilakukan oleh seseorang guru kepada pelajarnya mengenai satu-satu mata pelajaran atau sebagainya; ciri-ciri pengajaran dan penyampaian berasaskan proses pengajaran dan pembelajaran

 • Prinsip pendidikan Islam dijelaskan oleh Al-Quran dalam Surah Al-Alaq Ayat 1-5 dan Surah Al-Muddatsir Ayat 1-7 yang bermaksud:Bacalah dengan menyebut nama Tuhsnmu yang menciptakan

 • Bacalah dengan menyebut nama Tuhsnmu yang menciptakan

 • Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah

 • Bacalah dan Tuhanmu yang paling pemurah

 • Yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam

 • Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya • Iqrak yang bererti, “baca oleh mu (Wahai Muhammad) menunjukkan bahawa salah satu aspek pendidikan penting ialah mendidik akal (akal yang sentiasa menerima bimbingan Tuhan). Akal adalah unsur paling mulia dan berharga bagi manusia

 • 14. Pendidikan akhlak seluruh aktiviti yang terlibat dalam proses pendidikan adalah ke arah pembinaan sahsiah insan yang berakhlak muliaWahai orang yang berselimut

 • Wahai orang yang berselimut

 • Bangunlah lalu beri peringatan

 • Dan Tuhanmu hendaklah kamu agungkan

 • Dan pakaianmu hendaklah kamu bersihkan

 • Dan perbuatan dosa hendaklah kamu tinggalkan

 • Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak

 • Dan untuk menurut perintah Tuhanmu

 • Hendaklah kamu bersabar

 • Ayat ini menunjukkan Islam menekankan kebersihan fizikal dan pembersihan jiwaPendidikan kesihatan dalam Islam meliputi aspek akal, rohani dan jasmani. Islam bukan sahaja menekankan kebersihan fizikal tetapi juga jiwa/hati supaya sifat taat, sabar, pemaaf, ikhlas, ehsan dan sebagainya dibina dalam diri insan melalui pendidikan

 • Pendidikan kesihatan dalam Islam meliputi aspek akal, rohani dan jasmani. Islam bukan sahaja menekankan kebersihan fizikal tetapi juga jiwa/hati supaya sifat taat, sabar, pemaaf, ikhlas, ehsan dan sebagainya dibina dalam diri insan melalui pendidikan

 • Matlamat Pendidikan Islam dapatlah dirumuskan sebagai:

 • a. menjauhi syirik

 • b. membentuk akhlak Islam dalam diri insan

 • c. melahirkan insan kamil

 • d.menyepadukan ilmu, iman dan amal

 • e.menyediakan manusia ke arah kehidupan di dunia dan akhiratMerealisasikan tugas Khalifah oleh insan

 • Merealisasikan tugas Khalifah oleh insan

 • Konsep utama sistem pendidkan Islam yang digariskan oleh Prof. Syed Muhammad Naquib Al-Attas adalah seperti berikut:

 • a. konsep addin (agama)

 • b. konsep insan (manusia)

 • c. Konsep ilmu dan ma’rifah

 • d. konsep adil

 • e. Konsep amal/adab (perlakuan benar/etika/moral)

 • f. Konsep universiti atau kulliyah
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə