I- özel iNŞaat iŞleri (yap-sat)

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 445 b.
tarix27.10.2017
ölçüsü445 b.

I- ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ (YAP-SAT)

 • I- ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ (YAP-SAT) • 1- Muhasebe İşlemleri:

 • Ambar Hesabı:

 • 150.01 Demir Alışları

 • 150.02 Çimento Alışları

 • 150.03 Tuğla Alışları710.01 A İnşaatı Malzeme Giderleri

 • 710.01 A İnşaatı Malzeme Giderleri

 • 710.01.01 Demir

 • 710.01.02 Çimento

 • 710.01.03 Tuğla

 • 720.01 A İnşaatı İşçilik Giderleri

 • 720.01.01 Esas Ücretler

 • 720.01.02 Mesai Ücretleri

 • 720.01.03 İşveren Payları

 • 730.01 A İnşaatı Genel Üretim Giderleri

 • 730.01.01 Elektrik Giderleri

 • 730.01.02 Amortisman Giderleri

 • 730.01.03 Araç Bakımı Giderleri151.01 A İnşaatı Maliyetleri

 • 151.01 A İnşaatı Maliyetleri

 • 151.01.01 … Blok İnşaat Maliyetleri

 • 151.01.02 … Tipi Konut Maliyetleri

 • 151.01.03 … Tipi İşyeri Maliyetleri

 • 152.01 A İnşaatı Maliyetleri

 • 152.01.01 … Blok İnşaat Maliyetleri

 • 152.01.02 … Tipi Konut Maliyetleri

 • 152.01.03 … Tipi İşyeri Maliyetleri

----------------------------------------/----------------------

 • ----------------------------------------/----------------------

 • 120. Alıcılar 143

 • 600. Yurtiçi Satışlar 130

 • 391. Hes. KDV (%1) 13

 • Daire Satış Kaydı

 • ----------------------------------------/----------------------

 • 620. S.M.Maliyeti 100

 • 152. İnşaat Maliyeti 60

 • 152. Arsa Maliyeti 40

 • Satılan Daire Maliyet Kaydı

 • ----------------------------------------/-----------------------

a) Arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusudur.

 • a) Arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusudur.

 • (30 Nolu KDV G. T.) • b) “Kat karşılığı başkalarının arsasına yapılan inşaatlarda toplam maliyet arsa maliyeti ile inşaat maliyetinin toplanması suretiyle hesaplanmakta olup, her bir kat, dükkan veya dairenin maliyeti ise, her kat, daire veya dükkana belirli ölçü ve esaslara göre binanın tüm maliyetinden pay verilmek suretiyle tespit edilmektedir. • c) Toplam inşaat maliyeti, inşaatı yapanlar tarafından arsa sahibine verilen dairelerin inşası için yapılan harcamalar ile kendilerine ait daireler için yapılan harcamalardan oluşmakta, inşaatın toplam maliyetinin arsa maliyetine isabet eden kısmı ile arsa sahibine yapılan nakit ödemelerin toplamı, toplam arsa maliyetini (müteahhidin kendisine ait dairelerin arsa maliyeti) vermektedir. (G.İ.B. Özelge)“Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay, müteahhitin arsa karşılığı konut, iş yeri gibi bağımsız birimleri arsa sahibine teslimiyle gerçekleşmektedir. Bu tarih itibariyle arsa açısından da vergiyi doğuran olay vuku bulmaktadır.” (2011/1 Nolu KDV Sirküleri)

 • “Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay, müteahhitin arsa karşılığı konut, iş yeri gibi bağımsız birimleri arsa sahibine teslimiyle gerçekleşmektedir. Bu tarih itibariyle arsa açısından da vergiyi doğuran olay vuku bulmaktadır.” (2011/1 Nolu KDV Sirküleri) • Emsal Bedel Mi?

 • Fatura Tutarı

 • Maliyet Bedeli Mi?“Vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte, müteahhitten arsa sahibine yapılacak bağımsız birim teslimleri için müteahhit tarafından düzenlenecek faturada bağımsız birimin niteliğine göre emsal bedeli (arsa payı dahil) üzerinden %1 veya %18 arasında KDV hesaplanması gerekmektedir.” (2011/1 Nolu KDV Sirküleri)

 • “Vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte, müteahhitten arsa sahibine yapılacak bağımsız birim teslimleri için müteahhit tarafından düzenlenecek faturada bağımsız birimin niteliğine göre emsal bedeli (arsa payı dahil) üzerinden %1 veya %18 arasında KDV hesaplanması gerekmektedir.” (2011/1 Nolu KDV Sirküleri)----------------------------------------/---------------------------------------------

 • ----------------------------------------/---------------------------------------------

 • 120. (A) Arsa Sahibi 673,333.35 TL

 • 600. Arsa Sahibine Konut Teslimi 666,666.67 TL

 • 391. Hesaplanan KDV %1 6,666.67 TL

 • Arsa Sahibine Konut Teslimi Gelir Kaydı

 • ---------------------------------------/------------------------------------

 • 620. İnşaat Maliyeti 666,666.67 TL

 • 152. İnşaat Maliyeti 400,000.00 TL

 • 152. Arsa Payı 266,666.67 TL

 • Arsa Sahibine Konut Teslimi Maliyet Kaydı

 • ---------------------------------------/------------------------------------

 • 152. Arsa Payı 666,666.67

 • 320. (A) Arsa Sahibi 666,666.67 TL

 • Gider Pusulası ile Arsa Payı Gider Kaydı

 • ---------------------------------------/-----------------------------------------

a) Uygulamada “Hasılat Paylaşımı”, yada “Gelir Paylaşımı” vb. şekillerde düzenlenen sözleşmeler uyarınca yapılan işlerde, inşa edilen bağımsız birimler yerine bunların hasılatı paylaşılmakta olup, bu tür sözleşmeler gereğince yapılan işlerin de 30 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde düzenlenen “Arsa Karşılığı İnşaat” olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. (2011/1 Nolu KDV Sirküleri)

 • a) Uygulamada “Hasılat Paylaşımı”, yada “Gelir Paylaşımı” vb. şekillerde düzenlenen sözleşmeler uyarınca yapılan işlerde, inşa edilen bağımsız birimler yerine bunların hasılatı paylaşılmakta olup, bu tür sözleşmeler gereğince yapılan işlerin de 30 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde düzenlenen “Arsa Karşılığı İnşaat” olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. (2011/1 Nolu KDV Sirküleri)b) Bağımsız birimlerin üçüncü şahıslara satışında, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte sadece müteahhit tarafından üçüncü şahıslara fatura düzenlenecek, faturada gösterilen toplam bedel üzerinden bağımsız birimlerin niteliğine göre %1 veya %18 oranında KDV hesaplanarak beyan edilecektir. (2011/1 Nolu KDV Sirküleri)

 • b) Bağımsız birimlerin üçüncü şahıslara satışında, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte sadece müteahhit tarafından üçüncü şahıslara fatura düzenlenecek, faturada gösterilen toplam bedel üzerinden bağımsız birimlerin niteliğine göre %1 veya %18 oranında KDV hesaplanarak beyan edilecektir. (2011/1 Nolu KDV Sirküleri)c) Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarih itibariyle hasılattan kendisine kalan pay için müteahhite arsa satış faturası düzenleyecek, fatura bedeli üzerinden genel esaslara göre KDV hesaplayarak beyan edecektir. Arsa tesliminin, KDV’nin konusuna girmemesi veya KDV’den istisna edilmiş olması halinde bu teslimde KDV hesaplanmayacaktır. (2011/1 Nolu KDV Sirküleri)

 • c) Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarih itibariyle hasılattan kendisine kalan pay için müteahhite arsa satış faturası düzenleyecek, fatura bedeli üzerinden genel esaslara göre KDV hesaplayarak beyan edecektir. Arsa tesliminin, KDV’nin konusuna girmemesi veya KDV’den istisna edilmiş olması halinde bu teslimde KDV hesaplanmayacaktır. (2011/1 Nolu KDV Sirküleri)-----------------------------/---------------------------------

 • -----------------------------/---------------------------------

 • 120. Alıcılar 2,020,000

 • 600. Yurtiçi Satışlar 2,000,000

 • 391. Hes. KDV 20,000

 • 10 Adet Konut Satışı

 • ----------------------------/-----------------------------------

 • 152. Mamüller 800,000

 • 320. Satıcılar 800,000

 • Arsa Payı Bedeli

 • ----------------------------/-----------------------------------

 • 320. Satıcılar 800,000

 • 102. Bankalar 800,000

 • Arsa Sahibine Ödeme

 • ----------------------------/---------------------------------------------------------------/-----------------------------------

 • ----------------------------/-----------------------------------

 • 620. S.M.M. 1,800,000

 • 152. İnşaat Maliyeti 1,000,000

 • 152. Arsa Payı Maliyeti 800,000

 • Satılan 10 Adet Daire Maliyeti

 • ----------------------------/-----------------------------------Asgari bir bedel+elde edilen hasılatın % … ‘si

 • Asgari bir bedel+elde edilen hasılatın % … ‘si

 • Arsa tapusunun devir zamanı ve şekli

 • (Arsa Sahibi Müteahhit Alıcı -- Kat İrtifakı

 • -- Kat Mülkiyeti)

 • Satış bedellerinin paylaşım zamanı ve şekli

 • Satışın öngörülen sürede yapılamaması vb.

 • sorunlar yaşanabilecektir.a) “İnşaat devam etmekte iken satış bedeli olarak yapılan ödemeler karşılığında fatura düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup, bedellerin kayıtlara avans olarak intikal ettirilmesi, tapunun tescil ettirildiği tarih veya tapuya tescilinden önce dairelerin hak sahiplerinin kullanımına tahsis edilmediği durumda tahsis edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde gerçek satış bedeli üzerinden fatura düzenlemeleri gerekmekte olup bilahare ek bir bedel alınması halinde ek fatura kesileceği tabiidir.”

 • a) “İnşaat devam etmekte iken satış bedeli olarak yapılan ödemeler karşılığında fatura düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup, bedellerin kayıtlara avans olarak intikal ettirilmesi, tapunun tescil ettirildiği tarih veya tapuya tescilinden önce dairelerin hak sahiplerinin kullanımına tahsis edilmediği durumda tahsis edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde gerçek satış bedeli üzerinden fatura düzenlemeleri gerekmekte olup bilahare ek bir bedel alınması halinde ek fatura kesileceği tabiidir.”b) “Gayrimenkul satışlarında Katma Değer Vergisini doğuran olay tapuya tescil ile gerçekleşmekte olup gayrimenkulün tapuya tescilinden önce kişinin kullanımına tahsis edilmesinde ise kullanıma tahsis ile vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir.

 • b) “Gayrimenkul satışlarında Katma Değer Vergisini doğuran olay tapuya tescil ile gerçekleşmekte olup gayrimenkulün tapuya tescilinden önce kişinin kullanımına tahsis edilmesinde ise kullanıma tahsis ile vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir.

 • Bu nedenle, konut teslim amacıyla inşaat tamamlanmadan kat irtifakı arsa paylarının devri sırasında vergiyi doğuran olay konutun fiili teslimi ile meydana geleceğinden arsa payı teslimi katma değer vergisine tabi olmayacaktır. Ancak konutun tapuya tescilinden önce kişinin kullanımına tahsis edildiği anda vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olacağından bu dönemde katma değer vergisinin hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir.”Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır. Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanır. (Harçlar Kanunu Md. 63)

 • Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır. Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanır. (Harçlar Kanunu Md. 63) • Teslim edilen konutun m² büyüklüğünün nasıl hesaplanacağı30 Seri Nolu KDV Genel tebliğinde açıklanmıştır.“Konutların tesliminden önce fatura düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay meydana gelmekte ancak iade hakkını doğuran işlem vuku bulmamaktadır. Bu nedenle 150 m²’nin altındaki konutların tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, bu teslimler üzerinden %1 oranında vergi hesaplanarak beyan edilmesi, iade talebinin ise konutların teslim edildiği yıl içinde aylık olarak mahsuben veya izleyen yılda yıllık olarak nakden yada mahsuben yapılması gerekmektedir.”

 • “Konutların tesliminden önce fatura düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay meydana gelmekte ancak iade hakkını doğuran işlem vuku bulmamaktadır. Bu nedenle 150 m²’nin altındaki konutların tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, bu teslimler üzerinden %1 oranında vergi hesaplanarak beyan edilmesi, iade talebinin ise konutların teslim edildiği yıl içinde aylık olarak mahsuben veya izleyen yılda yıllık olarak nakden yada mahsuben yapılması gerekmektedir.”Kooperatiflere Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri

 • Kooperatiflere Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri

 • Yıllara Sari İnşaat Taahhüt İşleri

 • Yurt Dışı İnşaat Taahhüt İşleri

 • Taahhüte Dayalı Diğer İnşaat İşleri • 1- Yasal Mevzuat:

 • a) “29.7.1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olan Konut Yapı Kooperatiflerine” yapılan inşaat taahhüt işleri, katma değer vergisinden müstesnadır.”(KDVK. Geçici 15. Md)b) “29.7.1998 tarihinden sonra bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat işleri ise 2007/13033 sayılı B.K. Kararnamesine ekli (I) sayılı listenin 12. sırası uyarınca %1 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır.

 • b) “29.7.1998 tarihinden sonra bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat işleri ise 2007/13033 sayılı B.K. Kararnamesine ekli (I) sayılı listenin 12. sırası uyarınca %1 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır. • Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulanabilmesi için;

 • a) Kooperatifin konut yapı kooperatifi statüsünde olması,

 • b) İşin konut yapı kooperatifine yapılması,

 • c) Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması,

 • d) Arsanın tapu sicilinde kooperatif adına tescil edilmesi,

 • e) Yapı ruhsatının konut yapı kooperatifine verilmiş olması,

 • gerekmektedir.Yukarıda belirtilen koşullara uyulmadığı takdirde konut yapı kooperatiflerine yapılacak teslim ve hizmetler, söz konusu teslim ve hizmetler için belirlenen oranlarda KDV’ye tabi tutulacaktır.

 • Yukarıda belirtilen koşullara uyulmadığı takdirde konut yapı kooperatiflerine yapılacak teslim ve hizmetler, söz konusu teslim ve hizmetler için belirlenen oranlarda KDV’ye tabi tutulacaktır.

 • Danıştay 4. Dairesi’nin 27.11.2008 tarih ve 2008/2158 Esas Nolu Kararı ile tebliğin bu hükmü durdurulduğundan, konut yapı kooperatiflerine ifa edilecek inşaat taahhüt işlerinde istisna yada indirimli oran uygulamasında “inşaatın yapıldığı arsanın tapu sicilinde inşaat taahhüt hizmetini alan kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olması” şartı ayrıca aranmayacaktır.a) Kapsama giren inşaat taahhüt işlerinin neler olduğu 2011/1 Nolu KDV Sirkülerinde belirtilmiştir.

 • a) Kapsama giren inşaat taahhüt işlerinin neler olduğu 2011/1 Nolu KDV Sirkülerinde belirtilmiştir.

 • b)Müteahhitlerin konut yapı kooperatiflerine karşı üstlendikleri inşaat taahhüt işlerinin bir kısmını taşeronlara yaptırmaları halinde, taşeronun müteahhide verdiği hizmet genel esaslara göre KDV’ye tabi olacaktır. • d) KDVK.’na göre konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulaması, konutların kullanılmaya başlanılmasına (yapı kullanım izin belgesi alınmasına) kadar yaptırılacak inşaat taahhüt işlerini kapsamaktadır.

 • e) Konut yapı kooperatiflerince üyelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptırılan okul, hastane, sağlık ocağı, ibadethane gibi yapılara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde; kooperatifin inşaat ruhsatının 29.7.1998 tarihinden önce alınmış olması halinde kısmi istisna hükümlerine göre ve ruhsatın bu tarih veya daha sonra alınmış olması halinde %1 KDV oranı uygulanmak suretiyle işlem yapılabilecektir. (14.3.2006 tarihli Özelge) • a) Kooperatifin Arsa Sahibi Olması:

 • Yapı ruhsatında adı “Yapı Sahibi” bölümünde yer alan bir konut yapı kooperatifinin, adı “Yapı Müteahhidi” bölümünde yer alan başka bir konut yapı kooperatifi ile kat karşılığı anlaşması durumunda, arsa sahibi kooperatife konut teslimi söz konusu olduğundan istisna yada indirimli oran uygulamasından söz edilemeyecektir. (2011/1 Nolu KDV Sirküleri)Bina inşaat ruhsatının “Yapı Müteahhidi” bölümünde adı yer alan konut yapı kooperatifine bu kapsamda ifa edilen inşaat taahhüt işleri, işin sahibi söz konusu konut yapı kooperatifi olmadığından ve dolayısıyla “işin konut yapı kooperatifine yapılması”na yönelik koşul gerçekleşmediğinden genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır. (2011/1 Nolu KDV Sirküleri)

 • Bina inşaat ruhsatının “Yapı Müteahhidi” bölümünde adı yer alan konut yapı kooperatifine bu kapsamda ifa edilen inşaat taahhüt işleri, işin sahibi söz konusu konut yapı kooperatifi olmadığından ve dolayısıyla “işin konut yapı kooperatifine yapılması”na yönelik koşul gerçekleşmediğinden genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır. (2011/1 Nolu KDV Sirküleri) • a) Üyelerine Konut Teslimi:

 • 3.7.2009 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yapacakları konut teslimleri, m² büyüklüğüne bakılmaksızın KDV’den istisna olacaktır. (KDVK: Geçici 28. Madde Hükmü)

 • 3.7.2009 tarihinden sonra inşaat ruhsatı alan konut yapı kooperatiflerinin net alanı 150 m²’ye kadar konut teslimleri %1, diğer taşınmaz teslimleri ile 150 m²’nin üzerindeki konut teslimleri ise %18 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır.Konut yapı kooperatiflerinin üyeleri dışındaki kişilere yapacakları taşınmaz satışları (3.7.2009 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatifleri de dahil) genel oranda KDV’ye tabi olacaktır.

 • Konut yapı kooperatiflerinin üyeleri dışındaki kişilere yapacakları taşınmaz satışları (3.7.2009 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatifleri de dahil) genel oranda KDV’ye tabi olacaktır.

 • Kooperatifin kat karşılığı yaptığı inşaatlarda arsa sahibine konut teslimlerine ilişkin düzenlenecek faturalarda emsal bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanacaktır. (14.6.2007 tarihli Özelge)

 • Kooperatifiniz tarafından üyeleriniz dışında üçüncü şahıslara yapılacak 150 m²’ye kadar konut teslimlerine %1 oranında, 150 m²’den büyük konut teslimleri ile işyeri teslimlerine ise genel oranda katma değer vergisi uygulanacaktır. (12.4.2005 tarihli Özelge) • 1- Yıllara Sari Olma Koşulları:

 • Faaliyet Konusunun İnşaat ve Onarım İşi Olması

 • İşin Taahhüte Bağlı Olarak Yapılması

 • İnşaat ve Onarma İşinin Yıllara Yaygın Olmasıa) Maliyet Hesapları:

 • a) Maliyet Hesapları:

 • 740.01 A Taahhüt İşi

 • 740.01.01 Malzeme Giderleri

 • 740.01.02 İşçilik Giderleri

 • 740.01.03 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

 • 740.01.04 Çeşitli Giderler

 • 740.01.05 Ödenen Vergiler

 • 740.01.06 Amortisman Giderleri

 • 740.01.07 Finansman Giderleri170.01 A Taahhüt İşi Maliyetleri

 • 170.01 A Taahhüt İşi Maliyetleri

 • 170.01.01 Hizmet Üretim Maliyeti

 • 170.01.02 Müşterek Gider Payı

 • 170.01.03 Finansman Payı

 • 170.02 B Taahhüt İşi Maliyetleri • 350.01 A Taahhüt İşi Gelirleri

 • 350.01.01 2009 Yılı Hakediş Gelirleri

 • 350.01.02 2010 Yılı Hakediş Gelirleri • 295.01 A Taahhüt İşi Stopajları

 • 295.01.01 2009 Yılı Hakediş Stopajları

 • 295.01.02 2010 Yılı Hakediş Stopajları3- İşe Başlama Tarihi:

 • 3- İşe Başlama Tarihi:

 • 4- İşin Bitim Tarihi:

 • *Geçici ve Kesin Kabul’de

 • *İşin Devrinde

 • *Sözleşmenin Feshinde

 • 5- Müşterek Giderlerin Dağıtımı:

 • 6- Amortismanların Dağıtımı:7- Stopaj Uygulaması:

 • 7- Stopaj Uygulaması:

 • * Avanslarda

 • * İşin Uzamasında

 • * Taşeronlarda

 • 8- Faiz ve Kur Farklarının Beyanı:

 • 9- Kazancın Beyan Zamanı:

 • 10- Tevkifat Fazlalığının İadesi:

 • * Mahsup Yoluyla İade

 • * Nakden İade • 1. Kapsama Giren İnşaat İşleri

 • 2.Muhasebe Kayıtlarının Tutulma Yeri

 • 3. Amortisman Uygulaması

 • 4. Finansman Desteği

 • 5. Kazanç İstisnası

 • 6. Zarar Mahsubu

 • 7. Vergi Fazlalığı • 1- Maliyetin Tespiti

 • 2- İşin Bitim Tarihi

 • 3- Beyan Zamanı

 • 4- KDV Tevkifatı

 • 5- Belgesi Temin Edilemeyen Harcamalar • a) Kullanım Amaçlı İnşaatlar

 • b) Kiralama Amaçlı İnşaatlar258.01 A İnşaatı

 • 258.01 A İnşaatı

 • 258.01.01 Malzeme Giderleri

 • 258.01.02 İşçilik Giderleri

 • 258.01.03 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

 • 258.01.04 Çeşitli Giderler

 • 258.01.05 Ödenen Vergiler

 • 258.01.06 Amortisman Giderleri

 • 258.01.07 Finansman Giderleri • 2- Aktifleştirilme Zamanı:


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə