İctimaiyyətlə əlaqələrYüklə 0.91 Mb.
səhifə2/6
tarix04.06.2018
ölçüsü0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6

88.Dövlətin İctimaiyyətlə əlaqələr və informasiya siyasəti və hökumət strategiyalarının müəyyən olunması, mərkəzi səviyyədə alınan qərar və tətbiqlər mövzusunda ictimaiyyətin açılmasında məsul vahid aşağıdakılardanhansıdır?

a) Mətbuat Nəşr və İnformasiya rəhbərliyi

b) Inzibati İslahat Məsləhət heyəti

c) İctimaiyyətlə Əlaqələr Dairəsi Başçılığı

d)tanıtma Fondu

e)Dövlət Planlaşdırma Təşkilatı89.. Aşağıdakı adlardan hansı, məşhur bir İctimaiyyətlə əlaqələr əsəri olan İctimaiyyətin Kristallaşmasının sahibidir?

a) I. LEDBETTER Lee

b) Rex Harlow

c) Edward Bernays

d) Sigmund Freud

e) Amos Kendall90.1972-ci ildə Türkiyədəki İctimaiyyətlə əlaqələr işçilərinin bir araya gələrək qurduqları İctimaiyyətlə əlaqələr təşkilatı aşağıdakılardan hansıdır?

a) İctimaiyyətlə Əlaqələr Dərnəyi

b) PRCI

c) IPRA


d) Əlaqə ekspertləri Dərnəyi

e) İctimaiyyətlə Əlaqələr Topluğu91.İctimaiyyətlə Əlaqələr Dərnəyi, peşənin tanınması, yerləşməsi və inkişafı yolunda işlər etmək məqsədiylə neçənci ildə qurulmuşdur?

a)1972


b)1967

c)1976


d) 1980

e)1984


92.Aşağıdakılardan hansı İctimaiyyətlə əlaqələr mütəxəssislərinin cəmiyyətə, mediaya, müştərilərinə, həmkarlarına qarşı davranış və məsuliyyətlərinin nələr olduğunun müəyyən edildiyi peşə qanununun qəbul olunduğu şəhərdir?

a) Roma

b)Ankara

c) Helsinki

d) London

e) Paris


93.Peşə vəzifələrini yerinə yetirərkən, "İnsan Haqqları Universal bildirgesinde göstərilən əxlaq prinsiplərinə və qaydalarına uyğun gəlmək, Əxlaq xarici, dürüst olmayan və ya insan qüruru və dürüstlüğüne zərər verə biləcək hər hansı bir hadisəyə qatılmama qərarı harada qəbul edilən qanunla alınmışdır?

a) Afina

b) Helsinki

c) Roma


d) İstanbul

e)London


94.Digər müəssisə funksiyaları kimi İctimaiyyətlə əlaqələr vahidinin təşkilatın bu fonksiyalarla bərabər səlahiyyət və məsuliyyətə sahib olaraq təşkilatlanma formasına nə deyilir?

a) funksional

b)çat

c)Layihə tipid) Matriks

e)Qərargah layihə95.Aşağıdakılardan hansı İctimaiyyətlə əlaqələr mütəxəssislərinin akademik təhsil yanında sahib olması lazım olan digər xüsusiyyətlərindən biri deyil?

a) sevimlilik

b) təşkilatlanma qabiliyyəti

c) soyuqqanlılıq

d) sağlam düşüncə

e) sorğulayıcı bir zəka96.Aşağıdakılardan hansı hər hansı bir məşğuliyyətin peşə halına gəlməsi üçün lazım olan şərtlərdən biri deyil?

a)Usta şagird əlaqəsinin qurulması

b) İşçilərin verdikləri xidmət və etdikləri iş üçün ödəniş verilməsi

c)Dərnək, birlik, otaq kimi formal təşkilatlara sahib olması

d)O sahədə formal təhsil verilir olması

e)Əxlaqi etik qaydalarının təsdiq olması97.Aşağıdakılardan hansı, İctimaiyyətlə əlaqələr mütəxəssisinin müştəriyə qarşı yerinə yetirməsi lazım olan vəzifə və məsuliyyətlərdən biri deyil?

a) Alternativ bir işi göz qarşısında saxlamaq məqsədiylə, müştərinin, üzv tərəfindən təklif edilən bir işçisini dəvət etmək

b) Maliyyə çıxarlar mövzusunda müştəriyə məlumat vermək

c)Qazanc təmin etmək üçün təşkilat içi məlumatdan yararlanmamak

d) Köhnə və yeni müştərilərin sirlərini qorumaq

e)Müstəqilliyini, nesnelliğini ya da dürüstlüyünü zedeleyebilecek şərtlərdə ya da belə müqavilə maddələrinə görə müştəriyə xidmət verməmək98.Matriks tipi təşkilatlanmanı, daha çox böyük miqyaslı təşkilatlar seçim edir. Aşağıdakılardan hansı matriks tipi təşkilatlanmağa keçmə səbəblərindən biri deyil?

a)Təşkilatın sabit bir bazarda fəaliyyət göstərməsi

b)Müəyyən bir fəaliyyətin kritik sayıla biləcək bir xərcləmə məbləğini aşması

c)Fəaliyyətin, quruluş üçün yeni sayıla biləcək işlərə yol açması

d) Fəaliyyətin kompleks xüsusiyyətli olması

e)Fəaliyyətin müəyyən bir müddət içində edilmə zəruriliyi olması99.Aşağıdakılardan hansı riayət edilməsi lazım olan İctimaiyyətlə əlaqələr qanunlardan biri deyil?

a) Müsbət ya da mənfi xəbərlərlə mətbuatın marağını, diqqətini çəkməlidir.

b)İctimaiyyətlə əlaqələr gerçəkləri əks etdirməlidir.

c)İctimaiyyətlə əlaqələr səbir istəyən davamlı bir işdir.

d) İki istiqamətli əlaqəyə əsaslanan bir ünsiyyət müddətidir.

e)İctimaiyyətlə əlaqələr bir ixtisas işidir.100.1997-ci ildə İctimaiyyətlə əlaqələr təşkilatlarının İctimaiyyətlə əlaqələr peşəsində keyfiyyəti inkişaf etdirmək üçün bəzi şəraitdə təyin etdikləribəyannamə aşağıdakılardan hansıdır?

a) Helsinki Bəyannaməsi

b) Afina Bəyannaməsi

c) Roma Bəyannaməsi

d) İnsan hüquqları Bəyannaməsi

e) ICCO peşə Bəyannaməsi101.Bir müəssisə ilə hədəf kütləsi arasında qarşılıqlı ünsiyyəti, anlayışı meydana gətirməyə və davam etdirməyə kömək rəhbərlik funksiyasına nə ad verilir?

a) İctimaiyyətlə əlaqələr

b )Reklam

c) Şəxsi satış

d) Marketinq

e) jurnalistika102.Aşağıdakılardan hansı xalqla əlaqələr müddətini meydana gətirən anlayışlardan biri deyil?

a) Marketinq

b) Fəaliyyət

c) Əlaqə


d) qiymətləndirmə

e)araşdırma103.Aşağıdakılardan hansı xalqla əlaqələrin tətbiq sahələrindən biri deyil?

a) Ailə münasibətləri

b) duyurum

c) Mövzu rəhbərliyi

d) Media əlaqələri

e) hökumət münasibətləri104.Aşağıdakılardan hansı reklamın xüsusiyyətlərindən biri deyil?

a)Reklam, daxili hədəf kütləyə xitab edər.

b)Reklamın kütləvi informasiya vasitələrində istifadə zəmanətlidir.

c)Reklam nizamlıdır.

d) Reklamda kütləvi informasiya vasitələrinə ödəniş ödənilir.

e)Reklamın əsas məqsədi məhsulları və xidmətləri satmaqdır.105.Xalqın bir cəhd, bir düşüncə ya da bir qrupla əlaqələrini təsir etmək məqsədilə hadisələr yaratmaq və ya hadisələri formatlaşdırmaq üçün göstərilən davamlı və ardıcıl səyə nə ad verilir?

a)təbliğat

b)İctimaiyyətlə əlaqələr

c)lobbiçilik

d) duyurum

e)Reklam


106.stehlakçıların ehtiyac, istək, maraq və mənafeləri istiqamətində şirkətin və məhsulların şəxsiyyətlərini müəyyənləşdirmək, etibarlı informasiya və kommunikasiya vasitəsilə istehlakı və istehlakçı doyumunu təşviq edən planlaşdırma, tətbiq və qiymətləndirmə proqramlarını əhatə edən bir prosesə nə ad verilir?

a) Marketinq məqsədli xalqla əlaqələr

b)Mövzu rəhbərliyi

c)lobbiçilik

d) Maliyyə xalqla əlaqələr

e)Media əlaqələri107.Müəyyən bir siyasi mövzuda dəyişmə təmin etmək ya da belə bir dəyişikliyin qarşısını almaq üçün ictimai qərar mexanizminin təsir istiqamətli planlı çalışmalarına nə ad verilir?

a)lobbiçilik

b)duyurum

c)Marketinq

d) Reklam

e)məsləhət108.Aşağıdakılardan hansı marketinq karmasındaki 5P'den biri deyil?

a)razılaşma

b)Qiymət

c)məhsul


d) Tutundurma

e)Paylama-yer109.Bir müəssisənin bütün ünsiyyət fəaliyyətlərinin koordinasiya edildiyi prosesə nə ad verilir?

a)Bütöv marketinq ünsiyyəti

b)məsləhət

c)Satış təşviqi

d) təbliğat

e)Reklam


110.İctimaiyyətlə Əlaqələr mütəxəssisləri və jurnalistlərlə bağlı aşağıdakı ifadələrdən hansı doğru deyil?

a)İctimaiyyətlə əlaqələr mütəxəssisi hədəf kütləsinə yalnız tək bir media ilə səslənir.

b)İctimaiyyətlə əlaqələr mütəxəssisinin məqsədi, hədəf kütləsini məlumatlandırmaq, razı və motivasiya etməkdir.

c)Jurnalistin məqsədi, hədəf kütləsini obyektiv bilgilendirmektir.

d) Jurnalistlər hədəf kütlələrinə vəzifə etdikləri media ilə səslənir.

e)İctimaiyyətlə əlaqələr mütəxəssisləri jurnalistlərin və qəzetlərin dəstəyi olmadan duyurum edə bilməzlər.111.Reklamı ediləcək məhsul ya da təşkilat haqqında nəyin necə söyleneceği ilə əlaqədar müxtəlif qərarların toplusuna nə ad verilir?

a)yaradıcı strategiya

b)Marketinq strategiyası

c)Korporativ ünsiyyət planlaşdırılması

d) Yaradıcı istehsal tətbiqləri

e)məhsul strategiyası112.Aşağıdakılardan hansı təşkilati imic reklamın məqsədlərindən biri deyil?

a)satışları artırmaq.

b)Təşkilata istiqamətli müsbət duyğular, tutumlar yaratmaq.

c)Təşkilatın imicini gücləndirmək, hücumlara qarşı dayanıqlı etmək

d) Müştərilər, maliyyə ətraflar və sektorunda təşkilatın gücünü, möhtərəmliyini və etibarlılığını təmin etmək.

e )Əlaqədar ətraflar arasında təşkilat məhşurluğunu artırmaq113.Bir təşkilat tərəfindən əvəzi ödenerek, öz iş fəaliyyətləri ilə əlaqədar ictimai problem ya da mövzularla bağlı olaraq təşkilatın / şirkətin duruşunu-mövqeyini izah edən reklamlara nə ad verilir?

a) müdafiəçi reklam

b)Satış yönümlü reklam

c)marka reklamları

d) Korporativ imic reklamları

e)qrammatik reklam114.Marketinq ünsiyyətinin bütün qərar sahələrində müəyyən bir ana planın və oxun tutarlı bir şəkildə uzun dövrə yayılaraq izlənilməsinə nə ad verilir?

a)Quraşdırılmış marketinq ünsiyyəti.

b)marka ünsiyyəti

c)Synergy

d) Focus marketinq

e)İctimaiyyətlə əlaqələr115.Aşağıdakılardan hansı marka imicinin meydana gəlməsindəki təməl qaynaqlardan biri deyil?

a)Əlaqə büdcəsi

b)marka adı

c)korporativ şəxsiyyət

d) Reklam

e)İctimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətləri116.Bir təşkilatın öz iş kateqoriyasında vergilərin artırılmasına istiqamətli nəşr etdiyi reklam aşağıdakı reklam növlərindən hansına nümunə olaraq verilə bilər?

a)müdafiəçi reklam

b)marka reklam

c)imic reklam

d) qrammatik reklamçılıq

e)Satış reklam117.Aşağıdakılardan hansı yaradıcı strategiyası terminini qarşılayan eyni mənada istifadə edilən terminindən biri deyil?

a)ssenari

b)düşüncə

c)Tema


d) mətn platforması

e)Mesaj strategiyası118.Reklamcılığa bağlı aşağıdakı ifadələrdən hansı doğru deyil?

a)Reklam yalnız satış məqsədlidir

b)Reklamçılıqdan tam bir mesaj nəzarəti vardır

c)Reklam təməldə kütləvi informasiya vasitələrini istifadə

d) Reklam hədəflərindən bir marka imici meydana gətirməkdir

e)Reklam tutundurma hədəflərini həyata keçirmək əhəmiyyətli bir vasitədir119.Aşağıdakılardan hansı təşkilati reklam planlaşdırma prosesindəki mərhələlərdən biri deyil?

a. məhsul strategiyası

b. Reklam hədəfləri

c. Reklamda nə deyiləcək

d. Hədəf kütlənin müəyyən edilməsi

e. Korporativ şəxsiyyət-missiya təyin120.Korporativ ünsiyyət mövzusunda, aşağıdakı variantlardan səhv olanı işarələyin?

a)Korporativ ünsiyyət qısa müddətli tətbiq olunan birünsiyyətdir

b)Korporativ ünsiyyət imici şəxsiyyətə çevirən bir prosesdir.

c) Korporativ ünsiyyət bir təşkilatın əlaqədar çevreleriyle təsirli və tutarlı bir ünsiyyət strategiyası aparılması lazım olduğunu tövsiyə edir.

d) Korporativ ünsiyyətin hədəfi bir imic meydana gətirməkdir.

e)Korporativ ünsiyyət, quruluşun bütün ünsiyyət fəaliyyətinin bütövlüyünü əhatə edir121.Təşkilat şəxsiyyəti hədəfinə uyğun olaraq, təşkilatın görünüşünün birləriylə uyğun görünən bütün elementlərin məqsədə uyğun yaradılmasını əhatə edən anlayış aşağıdakılardan hansıdır?

a) təşkilat Dizaynı

b)təşkilat İmajı

c)marka İmajı

d) təşkilat ID

e)təşkilat Mədəniyyəti122.Aşağıdakı variantlardan hansı məhsul dizaynı içərisində yer alır?

a) marka(brend)

b)çap materiallar

c)təşkilat rəngi

d)Təşkilat loqosu və rəmzi

e)yazı xarakteri123.Aşağıdakılardan hansı təşkilat mədəniyyəti simvollarından biri deyil?

a) status rəmzləri

b)Fəaliyyət / Hərəkət rəmzləri

c)maraq rəmzləri

d) tarixi Simvollar

e)Üslub / Tərz rəmzləri124.Qurumda, ənənəvi olaraq formalanan, simvolik dəyəri olan və planlaşdırılan davranışlara nə deyilir?

a)Mərasimlər və rituallar

b)maraq simvolları

c)Üslub simvolları

d) tərz simvolları

e)tarixi Simvollar125.Aşağıdakılardan hansı çalışanlar arasında bir tərəfdaşlıq yaratmaq və bu kəslərin bir qrupa iştirakda təsir sahibi olan fəaliyyət / hərəkət simvolları içərisində yer almaz?

a)tarixi Simvollar

b)Dil

c)Mərasimlər və rituallard) simvolik Davranışlar

e)Tərəfdaşlıq təşkil davranışlar126.Yaxşı və güclü xüsusiyyətlərə sahib markaların, ətraf mühitə əks olunan və rəğbət oyandıran imicinə nə deyilir?

a)müsbət imic

b)xarici imic

c)mənfi imic

d) məhsul imici

e)marka imici127.Aşağıdakı şərhlərdən səhv olanı işarələyin?

a)Təşkilat mədəniyyəti, imic ilə birlikdə təşkilat şəxsiyyətiylə qarşılıqlı təsir içərisində olmayan bir sahədir

b) Təşkilat mədəniyyəti təşkilat şəxsiyyəti nəticəsində meydana gələr.

c)Təşkilat şəxsiyyəti təşkilat fəlsəfəsini təməl olaraq alır.

d)Təşkilat reallaşdırmağı istədiyi təşkilat şəxsiyyətinə görə təşkilat mədəniyyəti inkişaf etdirə bilər.

e)Korporativ şəxsiyyətini, mədəniyyətini oluşturamamış bir təşkilatın müsbət bir imic yaratması mümkün deyil.128.İmza kimi istifadə edilərək məhsul və xidmətlərə dəyər qatan sabit elementə nə ad verilir?

a)logo


b)məhsul dizaynı

c) Təşkilatı rəngi

d)Əlaqə dizaynı

e)ətraf dizaynı129.Aşağıdakılardan hansı, broşura yazmağa başlamazdan əvvəl ediləcək ilk əməliyyatlardan biridir?

a)Hədəf kütlənin təyini

b)Broşürü formatını təyin etmək

c)Səhifə sıralamasına qərar vermək

d) Qaralama broşürü hazırlamaq

e)Broşür mətnində xüsusi jargonlar istifadə130.Broşür ilə əlaqədar aşağıdakı ifadələrdən hansı səhvdir?

a)Arxa səhifəsində yer alan ilk sütun, əsl yükü daşıyan daxili səhifə olmalı

b)Başlığı içində nə olduğunu izah etməli

c)Son səhifəsində ünvan məlumatları yer almalı

d)Örtüyü səhifəsi oxucunun diqqətini çəkməli

e)İçindəki girintili-ci maddələrdə, oxumağı kolaylaştırmalı131.Təşkilatın tarixçəsini və qurucularını izah edən, təşkilatın təqdim etdiyi məhsul və xidmətləri tanıdan yazılardan ibarət olan ünsiyyət vasitəsinə nə ad verilir?

a)kitab


b)jurnal

c)broşür


d) illik hesabat

e)Dəvət


132.Aşağıdakılardan hansı, jurnalların zəif istiqamətlərindən biridir?

a)Xərc olması

b)Uzunmüddətli nəşr olması

c)Hədəf kütlə müxtəlifliyinə sahib olması

d) Saxlana

e)Vizual vəsaitin bol istifadə133.Aşağıdakılardan hansı, təşkilat qəzetlərinin funksiyalarını yerinə yetirərkən uyğun gəlməsi lazım olan qanunlardan biri deyil?

a)Təşkilatın təbliğat vasitəsi olaraq algılanmalı

b)Təşkilatın ictimai faydasına istiqamətli işləri abartılmadan izah

c)Xəbərlər aktual olmalıdır

d)Xəbər başlıqlarında şişirtmədən qaçınılmalı

e)Xəbərlər, tam və doğru olaraq verilməli134.Ümumiyyətlə bir təşkilatın və ya bir məhsulun fərqləndirici xüsusiyyətlərinin təqdimatı olan ünsiyyət vasitəsi aşağıdakılardan hansıdır?

a) broşür

b)mətbuat faylı

c)bilavasitə Məktubla

d) əl elanı

e)Xatırlatma qeydi135.Aşağıdakılardan hansı, təşkilati jurnalların gücünü meydana gətirən bir xüsusiyyət deyil?

a)hazırlama müddəti

b)Mətnə söykənən izahat

c)asan oxunabilmə

d) fotoşəkil istifadəsi

e)nümunə istifadəsi


136.Təşkilat daxili ünsiyyətdə fəaliyyət sıralamasında əsas olduğu qəbul edilən İctimaiyyətlə əlaqələr vasitəsi aşağıdakılardan hansıdır?

a) xəbər məktubları

b) broşür

c)jurnal


d) elan

e)illikləri137.Aşağıdakılardan hansı, bir mətbuat faylında məqsədə görə olması lazım olanlardan biri deyil?

a) Daha əvvəldən çap edilmiş broşuralar

b) mətbuat məlumatı

c)Təşkilat-daxili jurnallar

d) xəbər məktubları

e)qəzetlər138.ctimaiyyətlə əlaqələr məqsədləri üçün çıxarılan, məhsul nümayişləri ya da mətbuat konfranslarında paylanan ünsiyyət vasitəsinə nə ad verilir?

a) mətbuat faylları

b)korporativ reklamlar

c) əl elanları

d) mətbuat məqalələri

e)xəbər məktubları139.Aşağıdakılardan hansı nəzarət edilə bilməyən medyaya nümunə deyil?

a)toplantılar

b)televiziya kanalları

c)Jurnallar

d) radio

e)qəzetlər140.Təşkilat ilə əlaqədar, qəzet və jurnallarda çıxan xəbər, fotoşəkil kimi materialın kəsilərək arxivlənməsinə nə ad verilir?

a)kupür tərtibi

b)elan

c)mətbuat-açıqlamalarıd) mətbuat bülleteni

e)fəaliyyət hesabatı141.Aşağıdakılardan hansı, bir sənaye təşkilatı üçün medianın maraq göstərdiyi xəbər mövzularından biri deyil?

a) yığıncaq protokolları

b) Yeni lisenziya razılaşmaları

c)diler yığıncaqları

d) Üst səviyyə rəhbərlik vəzifəli dəyişikliklər

e)peşə əlaqələri142.Aşağıdakılardan hansı media əlaqələrində istifadə edilən üsullardan biri deyil?

a)Reklam

b)mətbuat konfransı

c)fəaliyyət hesabatı

d) ziyarətlər

e)kupür tərtibi143.Aşağıdakılardan hansının mətbuat faylında iştirak etməsi gözlənilməzdir?

a)Mediada çıxan aktual məlumatlar

b)korporativ broşuralar

c)vizual vəsaitlər

d) Cari mətbuat-açıqlamaları

e)Təşkilata və təşkilat rəhbərlərinə aid məlumatlar144.Aşağıdakılardan hansı çatmaq istədiyimiz media haqqında bilməmiz lazım olanlardan biri deyil?

a)Hansı coğrafiyada nəşr olunması

b)Yayıncı təşkilatın nəşr siyasəti və üslubu

c)formal xüsusiyyətləri

d) təşkilatlanma forması

e)Xəbərin kimin nəşr etdiyi145.Aşağıdakılardan hansı mətbuat konfransı hazırlanarkən diqqət edilməsi lazım olan ünsürlərdən biri deyil?

a)Yığıncaq günorta saatlarından sonra edilməlidir.

b)Yığıncağın ediləcəyi yer, hər kəsin asanca çata biləcəyi mərkəzi bir yerdə olmalıdır.

c)Media mətbuat konfransına həm yazılı, həm də şifahi olaraq dəvət edilməlidir.

d) Yığıncaq, medianın maraq göstərəcəyi gün və saatda olmalıdır.

e)Media mənsublarının qarşılanması qədər uğurlanmasına da diqqət göstərilməlidir.146.Aşağıdakılardan hansı media əlaqələrində internetdən istifadə təmin faydalardan biri deyil?

a)Mətbuat konfransı kimi təşkilatların həyata keçirilməsində xərc faydası təmin edər.

b)Internet, asan məlumat axışını təmin edər.

c)Arxivləşdirmə sistemi inkişaf edər, asanlaşar və əlçatan şəkildə işlər.

d)Medianın quruluş haqqında asanca məlumat sahibi olmasını təmin edər.

e)Hədəf auditoriya istiqamətli qaydada hazırlanan qəzet, jurnal, broşura kimi çap nəşrlər, web səhifəsində jurnalistlərin də yararlanmasını mümkün edər.147.Aşağıdakıların hansı oxucu və ya tamaşaçı profilini tanımağımızda bizə kömək edə bilməz?

a)Oxucu və ya dinləyicinin doğum yeri

b)gender

c)İş / Peşə

d) Sosial-iqtisadi status və siyasi meyllər

e)Xüsusi maraq sahələri148.Əlaqə prosesində mesajı meydana gətirib alıcıya göndərən tərəfə nə ad verilir?

a) mənbə

b) kod açan

c)Kanal


d) Simvol

e)Əmlak


149.Aşağıdakılardan hansı, kütləvi qaydada lakin əvəz ödəmədən reallaşdırılan tutundurma formasıdır?

a)elan


b)Satış tutundurma

c)Reklam


d) Şəxsi satış

e)sponsorluq150.Aşağıdakı tutundurma fəaliyyətlərindən hansında kütləvi media icarəçi kimi istifadə olunur və əvəz ödənilir?

a)Reklam

b)Satış tutundurma

c)Şəxsi satış

d) İctimaiyyətlə əlaqələr

e)elan


151.Mesajın alıcısı ilə ticarət mənfəətindən məhrum olan bir digər şəxs (mesajı göndərən) arasında yaranan birə-bir ünsiyyətə nə ad verilir?

a)Şifahi ünsiyyət

b)bilavasitə satış

c)Şəxsi satış

d) Mənfəət məqsədi güdməyən ünsiyyət

e)elan


152.Tutundurmanın hansı funksiyası mövcud müştərilərin qənaətbəxş təcrübələrindən yola çıxaraq sadiqlik yaratmaq və davam etdirmək məqsədinə xidmət edir?

a)Xatırlatma

b)razı etmə

c)məlumatlandırma

d) ilgilendirme

e)hərəkətə keçirmə153.Aşağıdakılardan hansı reklamın üstünlüklərindən biri deyil?

a)Mesajı hədəf kütlədən fərdlərin istək və ümidlərinə tək tək uyğunlaşdırma çevikliyi

b)Mesaj üzərində qaynağın idarəsi

c)Mesaj təkrarları edərək gücləndirmə imkanı

d) Oxucu, tamaşaçı ya da dinləyici başına düşən xərcin aşağı olması

e)Geniş bir kütləyə xitab etmə imkanı154.Təşkilatın fəaliyyətlərini mətbuata çatdırmaq məqsədi ilə həftəlik, aylıq qaydada hazırlanan tətbiqlərə nə ad verilir?

a)mətbuat bülleteni

b)mətbuat konfransı

c)çıxışlar

d) xüsusi xəbər

e)kupon


155.Aşağıdakılardan hansı satış tutundurma tətbiqləri arasında yer almaz?

a)sponsorluq

b)kupon

c)Müsabiqəd) davamlılıq proqramları

e)nümunə məhsul156.Pərakəndə bir müştərisinə, özünə yeni müştəri qazandırması qarşılığında mükafatlar təqdim etməsi" hansı satış tutundurma fəaliyyətini müəyyən edir?

a)Müştəridən müştəriyə istinad subsidiyaları

b)davamlılıq proqramı

c)Demo


d) elan

e)Şəxsi satış157.Aşağıdakılardan hansı qurumun adını eşitdirmək üçün təsirli vasitələrdən birideyil?

a)şəxsi satış

b)mərasimlər

c)müsabiqələr

d)açıq görüşlər

e)reportajlar158.1997-ci ildə BP Amoco şirkəti hansı təşəbbüsü irəli sürmüşdür?

a)”Bakı Şahmat Klubu layihəsi”

b)”Azərbaycan mədəniyyətinin dostları”cəmiyyəti

c)Musiqinin Böyük İpək Yolu

d)Yollarda təhlükəsizlik

e)Land Art layihəsi159.Chevron Azərbaycan üzrə nümayəndəliyi nə vaxt qurulmuşdur?

a)1996


b)1997

c)1999


d)2000

e)2003


160.Chevronun ictimaiyyətlə əlaqələr Departamenti neçənci ildə qurulmuşdur?

a)1998


b)1996

c)1997


d)2000

e)1995


161.Mercy Corps təşkilatı Azərbaycanda öz fəaliyyətinə 1996-cı ildə hansı layihə ilə başlamışdır?

a)qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşadıqları ictimai binaların reabilitasiyası

b)Land Art layihəsi

c)Musiqinin Böyük İpək Yolu

d)Bakı Şahmat Klubu layihəsi

e)Yollarda təhlükəsizlik162.1998-ci ildən ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi tərəfindən maliyyələşdirilən Azərbaycana Humanitar Yardım Proqramının qrant idarəetmə rəhbəri hansı şirkətdir?

a)Mercy Corps

b)Chevron

c) BP Amoco

d)İSAR

e)CHF


163.Aşağıdakılardan hansı ABŞ-ın ictimaiyyətlə əlaqələr mütəxəssislərinin kütləvi informasiya vasitələri ilə münasibətlərə dair hazırladıqları qaydalara aid deyil?

a)Hər zaman yalnız öz təşkilatınızın maraqları nöqteyi nəzərindən çıxış edin

b)məlumatlarınızı oxumaq və istifadə üçün asan edin

c)İlk növbədə daha vacib faktlar barədə məlumat verin

d)Reportyorlarla mübahisə etməyin, özünüzə nəzarəti itirməyin

e)Ağır olsa belə həqiqəti deyin

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə