İctimaiyyətlə əlaqələrYüklə 0.91 Mb.
səhifə5/6
tarix04.06.2018
ölçüsü0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6

298. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Müvəkkilin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verildikdə, neçə gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə yeni Müvəkkilin seçilməsi üçün üç şəxsin namizədliyini təqdim edir?

a) 30;


b) 15;

c) 10;


d) 20.

e) 25


299. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi neçə gün müddətində müvəkkilin seçilməsi ilə bağlı müvafiq qərar qəbul edir?

a) 15;


b) 30;

c) 10;


d) 20.

e) 17


300. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Müvəkkilə göndərilən şikayətdə aşağıdakılardan hansılar göstərilir?

a) şikayət ərizəsi ilə müraciət edən şəxsin adı və soyadı;

b) poçt ünvanı və ya digər əlaqə məlumatları;

c) informasiya sahibinə təqdim edilən informasiya sorğusunun məzmunu;

d) sorğuçunun informasiya sahibinin qeyri-qanuni fəaliyyətini təsdiqləməyən dəlilləri.

e) qanuni fəaliyyətini təsdiqləyən qanun.


301.İcra hakimiyyəti başçısı yanında Şuranın tərkibinə kimlər daxildir ?

A)icra hakimiyyəti başçısı, icra başçısının müavinləri və digər xidmətlərin rəhbərləri ;

B) icra hakimiyyət başçısı;

C) icra hakimiyyət başçısının müavinləri ;

D) müəssisələrin rəhbərləri;

E)digər xidmətlərin rəhbərləri,302.Müasir cəmiyyətin hüquq sistemi neçə əsas sahəni özündə birləşdirir?

A)11 sahəni ;

B) 15 sahəni ;

C) 13 sahəni ;

D)12 sahəni ;

E)10 sahəni .303.Dövlət qulluğu nə vasitəsilə ifadə olunur ?

A)hüquq vasitəsilə ;

B) hüquqi akt ;

C)hüquq norması ;

D)hüquq nizamnaməsi ;

E)hüquq fakt.304.Dövlət qulluğu institutunu yaradır, buraya digər hüquq sahələrinin normaları da daxildir ?

A) konstitusiya , əmək , mülki , maliyyə ;

B)mülki, maliyyə , əmək , hüquq sistemi ;

C) ailə , əmək , hüquqi fakt:

D)cinayət , torpaq , hüquq nizamnaməsi ;

E) mülki – prosessual hüquq.305. Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydaları Azərbaycan Respublikas Prezidentinin neçə nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir ?

A) 28 yanvar 2002 –ci il tarixli 665;

B)28 yanvar 2001 –ci il tarixli 665;

C) 28 yanvar 2000-ci il tarixli 665;

D) 28 yanvar 2003 –ci il tarxli 665;

E) 28 yanvar 2004 –cü il tarix 665.306.Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” hansı normativ aktla və nə vaxt təsdiq edilmişdir ?

A) fərmanla, 27 sentyabr 2003 –cü il

B)sərəncala, 27 sentyabr 1993 –cü il

C)akt 25 sentyabr 1995-ci il ;

D) qanunla, 19 yanvar 2005 –ci il

E)qərarla, 20 yanvar 2005- ci il307.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən kargüzarlıq nədir?

A) təşkilatın, öz vəzifələrini həyata keçirməsi ilə əlaqədar sənədləşdirmə və sənədlərlə işin təşkili üzrə fəaliyyətidir ;

B) sənədlərlə işin təşkili üzrə fəaliyyətidir;

C)dəftərxana işinin təşkilidir;

D)təşkilatın öz vəzifələrini yerinə yetirməsidir.

E) təşkilatın, öz vəzifələrini həyata keçirilməsi üçün sənəddir;308.Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair təşkilatlarda kargüzarlığın aparılmas kim tərəfindən həyata keçirilir ?

A) dəftərxana və ya xüsusi olaraq bu məqsəd üçün ayrılan əməkdaşlar ;

B)kadrlar bölməsi ;

C)maliyyə şöbəsi ;

D)nəzarət bölməsi ;

E)dəftərxana və ya xüsusi nəzarət bölməsi ;309.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən tabe təşkilatlarda kargüzarlığın aparılması qaydalarına riayət olunması üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi vəzifəsini kim daşıyır ?

A)onların tabe olduqları təşkilatlar

B)onların daxili nəzarət şöbələri ;

C) onların ümumi şöbələri ;

D) Prezident Administrasiyasının Ümumi şöbəsi ,

E)onların şöbələr arasındakı əlaqələr ;310.Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair işlər və ya icrada olan sənədlər nə vaxt akt üzrə qəbul edilir və təhvil verilir?

A)Təşkilatların və struktur bölmələrinin rəhbərləri dəyişdirildikdə ;

B) hər rübün sonunda ;

C )hər ilin sonunda ;

D) hər beş ildən bir.

E)hər təşkilatın və strukturun rəhbəri;311. Dövlət idarəetmə aparatında və müəssisələrin fəaliyyətində kargüzarlıq prosesi zamanı çoxlu sayda sənədlər hüquqa əsasən hansı halda saxlanılmalıdır ?

A) arxivlərdə sənədlərin saxlanmasının təşkili ;

B)əvvəlcədən sənədlərin saxlanmasının təmin edilməsi ;

C) sənədlərin etibarli saxlanılması ;

D) sənədlərin arxivlərdə qruplaşdırılmasını təşkil etmək

E)sənədləri arxivə verilməsini ;312. “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən bir qayda olaraq, sənədlərin mətnləri neçə hissədən ibarət olur ?

A) iki;


B)dörd;

C)üç;


D) bir;

E) beş;


313.“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu hansı məsələləri nizamlayır ?

A) “Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi hüquqi statusunu ;

B)beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi hüquqi statusunu ;

C)Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi işləmə xüsusiyyətləri ;

D)Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi ədəbi xüsusiyyətlərini ;

E) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun olaraq Azərbaycan dilinin öyrənilməsi məcburidir.314.“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlarla (və ya onların nümayəndəlikləri ilə )və xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndəlikləri ilə yazışmalar hansı şərtlərlə aparıla bilər ?

A)Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində və ya müvafiq xarici dildə Azərbaycan dilinə tərcümə olunmaq şərtilə aparıla bilər ;

B) yalnız Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində ;

C) yalniz ingilis dilində ;

D)belə bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır ;

E) yalnız rus dilində .315. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında Əsasnamə” hansı normativ hüquqi aktla təsdiq olunub ?

A) qanunla ;

B) sərəncamla ;

C) fərmanla;

D) qərarla ;

E) aktla.316.“Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilib ?

A) 5 fevral 1991-ci il;

B)6 mart 1992 –ci il ;

C)2 yanvar 2005 –ci il ;

D) 20 iyun 1995 –ci il ;

E) 20 yanvar 2005-ci il .317. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya əsasən fərman vermək hüququ ancaq hansı dövlət orqanlarına məxsusdur?

A)respublika prezidentinə;

B) nazirlər kabineti;

C) Milli Məclis;

D)ədliyyə nazirliyi ;

E)xarici işlər.318. Fərman Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən yalnız Prezidentin qarşısında duran dövlət məsələlərinin yerinə yetirilməsi qəbul edilən hüquqi sənəd neçə adlanır?

A) hüquqi akt;

B) fərman;

C)qaydalar;

D)təlimat;

E)əmr.


319. “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının qaldırılması (asılması ), endirilməsi, saxlanması və istehsalı qaydaları kim tərəfindən müəyyən edilir ?

A)müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ;

B)Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi ;

C)Azərbaycan Respublikası Dövlər İdarəetmə Şurası ;

D) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi ;

E) mərkəzi hakimiyyət orqanı.320.“Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən təhsil müəssisələrində Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı nə vaxt qaldırılır (asılır) və ya yerləşdirir?

A) dərs ilinin birinci günü;

B) bayram günlərində ;

C) yeni ilin ilk günündə ;

D) dərs ilinin sonuncu günü ;

E) dərs ilinin ikinci günü.321. “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən kim əhali arasında Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının mahiyyətinin və əhəmiyyətinin geniş təbliğ olunması, gənc nəslin Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağına hörmət ruhunda tərbiyə edilməsi məqsədilə tədbirlər görür?

A) Azərbaycan Respublikası ;

B) müvafiq icra hakimiyyətləri ;

C) hüquq- mühafizə orqanları ;

D) Azərbaycan dövləti ;

E)dövlət orqanları.322. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi haqqında Əsasnamə”yə görə bu Əsasnamədə göstərilən hallardan başqa Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsvirindən istifadə etmək hüququ hansı orqan tərəfindən verilə bilər ?

A) Azərbaycan Respublikaasının parlamenti ;

B)Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ;

C) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti ;

D)Azərbaycan Respublikassının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ;

E)Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi.23. “Azərbaycan Respublikasi Dövlət haqqında əsasnamə”yə əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri olan möhürlərin və sənəd blanklarının hazırlanması, istifadə olunması, saxlanması və məhv edilməsi qaydası kim tərəfindən müəyyən edilir ?

A) Nazirlər Kabineti ;

B)Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi ;

C) Azərbaycan Prezidenti ;

D)Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

E)Yerli İcra hakimiyyəti orqanı.

324. “Azərbaycan Respublikasının gerbi haqqında Əsasnamə” hansı normativ hüquqi aktla təsdiq edilir ?

A) qanunla ;

B) fərmanla ;

C)qərarla;

D)sərancamla;

E) aktla.325. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamə”yə əsasən Azərbaycan Respublikaasının dövlət himni hansı hallarda ifa olunmur?

A) dövlət orqanlarında iş başlamazdan əvvəl;

B) Azərbaycan xalqının və dövlətin həyatənda çox mühüm tarixi hadisələr münasibətilə, Azərbaycan görkəmli siyasi, dövlət, hərbi xadimlərinin, milli qəhramanlarının, elm, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin şərəfinə abidələrin və lövhələrin açılışı zamanı ;

C) dövlət və ictimai orqanlar, müəssisələr, idarələr və təşkilatlar tərəfindən keçirilən mərasimlər və digər təntənəli tədbirlər zamanı Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı qaldirilarkən ;

D) dövlət bayramlarina həsr olunmuş təntənəli yığıncaqların və iclasların açılışı və bağlanışı zamanı ;

E)Azərbaycan Respublikasının bayramlarında.326.“Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamə”yə əsasən Azərbaycan Respublikasının rəsmi görüşə gələn xarici ölkələrin dövlət və hökumət başçıları qarşılanarkən və yola salınarkən Dövlət himni nə vaxt ifa olunur ?

A) müvafiq ölkənin Dövlət himni ifa olunduqdan sonra ;

B) ümumiyyətlə ifa olunmur ;

C)müvafiq ölkənin Dövlət himni ifa olunmamışdan qabaq;

D) hər iki himn eyni zamanda ifa olunur;

E) hər zaman ifa olunur.327.“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının neçənci maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan dilidir ?

A) 7 ;


B 14;

C) 50;


D) 21;

E) 30.


328.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən işçinin bir iş günü ilə növbəti iş günü arasındakı gündəlik istirahət vaxtı neçə olmalıdır?

A) 12;


B) 8;

C) 16;


D) 6;

E) 10.


329.“Azərbaycan Respublikası dövlət dili haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət dilinin tətbiqinin normaları kim tərədindən müəyyən edilir ?

A)müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ;

B)Azərbaycan Respublikası Mili Məclis;

C)Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ;

D) Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi;

E) Azərbaycan Respublikasınin Nazirlər Kabineti..330. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbi haqqında əsasnamə”yə əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi nəyin rəmzidir ?

A)dövlətinin müstəqilliyinin ;

B)dövlət suverenliyinin ;

C)ərazi bütövlüyünün ;

D) xalqın vahidliyinin ;

E) xalqın birliyi .331.“Azərbaycan Respublikasının dövlət dili haqqında ”Azərbaycan Respublikasinin Qanununa əsasən aşağıdakı müddəalardan hansı döğru

deyil ?

A)Azərbaycan Respublikasının təşkil etdiyi beynəlxalq səviyyəli rəsmi mərasimlərə və tədbirlərə , habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən digər ölkələrdə keçirilən hər hansı rəsmi mərasim və tədbirlər yalnız dövlət dilində aparılmalıdır ;

B) Azərbaycan Respublikasının dövləthakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının keçirdiyi bütün rəsmi mərasim və tədbirlər Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində aparılır ;

C)Azərbaycan Respublikasında başqa dilərdə təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir . Belə müəssisələrdə dövlət dilinin tədrisi məcburidir ;

D) mülkiyyət formasından asılı olmayaraq , Azərbaycan Respublikası ərazisində təsis edilən və fəaliyyət göstərən , dövlət dilində yayımlanan bütün televiziya və radio kanallarının aparıcıları dövlət dilini mükəmməl bilməli və səlis danışıq qabiliyyətinə malik olmalıdırlar ;

E)Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi işləmə xüsusiyyətləri..332. “Azərbaycan Respublikasinin Dövlət Gerbi haqqında Əsasnamə” nə vaxt qəbul edilib ?

A) 23 fevral 1993 –cü il;

B)23 iyun 1995 –ci il

C)7 iyun 1992 –ci il

D)18 oktyabr 1991-ci il

E) 20 oktyabr 1993-ci il .333.“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbi haqqında Əsasnamə”yə əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri olan möhürlərin və blanklarının hazırlanması, istifadə olunması, saxlanması və məhv edilməsi qaydası kim tərəfindən müəyyən edilir ?

A) Nazirlər Kabineti ;

B) Azərbaycan Prezidenti ;

C)Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi ;

D)Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ;

E) Azərbaycan Respublikasının qərarla,334.“Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi haqqında Əsasnamə ”yə görə bu Əsasnamədə göstərilən hallardan başqa Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsvirindən istifadə etmək hüququ kim tərəfindən verilə bilər ?

A) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi;

B) Azərbaycan Prezidenti ;

C)Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti ;

D) müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ;

E) Nazirlər Kabineti335. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi haqqında Əsasnamə ”ni hansı orqan qəbul etmişdir ?

A)Azərbaycan Respublikası Ali Soveti ;

B)Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti ;

C)Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ;

D)Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi;

E)Nazirlər Kabineti .336.“Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilib ?

A) 5 fevral 1991 –ci il ;

B) 6 mart 1992 –ci il;

C) 2 yanvar 2005 –ci il;

D) 20 iyun 1998 –ci il ;

E) 20 iyun 1995-ci il .337. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında” Əsasnaməyə əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı nəyin rəmzidir ?

A) dövlət suverenliyinin ;

B) ərazi bütövlüyünün ;

C) milli birliyinin ;

D) dövlət müstəqilliyinin ;

E) dövlət qeydi.338.“Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında Əsasnamə ”hansı normativ hüquqi aktla təsdiq olunub ?

A) qanunla ;

B) fərmanla

C)sərəncamla

D)qərarla

E) aktla.339.“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakı müddəalardan hansı doğru

deyil ?

A)Müvafiq icra hakimiiyyəti orqanı 10 ildə bir dəfədən az olmayaraq yazı dili normalarını təsbit edən lüğətin (orfoqrafiya lüğətinin )nəşr olunmasını təmin edir ;

B) Azərbaycan yazı mədəniyyətinin tarixində mühüm rol oynamış ərəb və kiril əlifbalarından xüsusi hallarda (lüğətlərdə , elmi nəşrlərdə ədəbiyyat göstəricisi və s. )istifadə edilə bilər;

C) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının doğum və nikah haqqında şəhadətnamələri , şəxsiyyət vəsiqəsi , əmək kitabçası , hərbi bileti və yalnız , ölkə daxilində etibarlı sayılan digər rəsmi və vahid nümunəli sənədlər dövlət dilində tərtib edilir ;

D)Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının pasport və təhsil haqqında sənədləri , zəruri hallarda digər sənədləri dövlət dili ilə yanaşı xarici diiərdə də tərtib edilir ;

E) Azərbaycan Respublikasına idxal edilən mal və məhsulların üzərindəki etiketlər və adlar , onlardan istifadə qaydaları barədə izahat vərəqələri qəbul olunmuş normalara əsasən ingilis dilində olmalıdır.340.Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamə hansı normativ aktla və nə vaxt təsdiq edilmişdir?

A)qanunla 2 mart 1993 –cü il ;

B)qərarla 22fevral 1992 –ci il

C) sərəncamla 3 mart 2002 –ci il

D)fərmanla 17 fevral 1994 –cü il

E) akt 18 fevral 1995 –ci il .341“Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamə”yə əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni nəyin müqəddəs rəmziddir?

A) Azərbaycan dövlətinin, onun müstəqilliyinin və birliyinin ;

B) Azərbaycan dövlətinin suverenliyinin ;

C)ərazi bütövlüyünün ;

D)milli dirçəlişin ;

E) dövlət birliyi.342.“Azərbaycan Respublikasının dövlət himni haqqında Əsasnamə”yə əsasən Azərbaycan Respublikasına rəsmi görüşə gələn xarici ölkələrin dövlət və hökumət başçıları qarşılanarkən və yola salınarkən Dövlət himni nə vaxt ifa olunur ?

A) müvafiq ölkənin Dövlət himni ifa olunduqdan sonra ;

B)ümumiyyətlə ifa olunmur ;

C)müvafiq ölkənin Dövlət himni ifa olunmamışdan qabaq ;

D)hər iki himn eyni zamanda ifa olunur ;

E) hər iki himn eyni zamanda ifa olunmur.343.“Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamə”yə əsasən bütün hallarda Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni necə ifa olunur?

A)tam ;


B)musiqili ;

C)musiqisiz ;

D) təntənəli ;

E) açılışı .344.Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilib ?

A)8 iyun 2004- cü il;

B) 23 iyun 2005 –ci il ;

C)16 iyun 2008 –ci il ;

D) 16 mart 2007-cinil;

E) 23 fevral 2006-ci il.345.“Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağinin istifadəsi qaydaları haqqinda”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikası onun ərazisindən kənarda Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı barədə təhqiredici hərəkətlərin qarşısının alınması məqsədilə hansı qanunvericiliyə uyğun olaraq tədbirlər görür ?

A)beynəlxalq hüquq normalarına ;

B)mülki hüquq normalarına ;

C)Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına ;

D)Azərbaycan Respublikasının Konsttusiya Qanununa .

E)Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkıməsinin .346.“Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakilardan hansilar Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının daimi qaldırılmalı olduğu yerlərdir ?

A)Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin binası ;

B)Azərbaycan Respublikasının Prezidenti sarayının və dövlət iqamətgahlarını ;

C)Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin binası ;

D)Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin binasi ;

E)müvafiq icra hakimiyyət binası.347.“Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında”Azərbaycan Respublikasinin Qanununa əsasən kim əhali arasında Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının mahiyyətinin və əhəmiyyətinin geniş təbliğ olunması, gənc nəslin Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağına hörmət ruhunda tərbiyə edilməsi məqsədilə tədbirlər görür ?

A) Azərbaycan Respublikası ;

B) Azərbaycan dövləti ;

C)müvafiq icra hakimiyyətləri ;

D)hüquq- mühafizə orqanları ;

E) mülki hüquq normaları.348 “Azərbaycan Respublikası dövlət bayrağının istifadəsi qaydalari haqqinda” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı Azərbaycan Respublikasının sərhəd nəzarət – buraxılış məntəqələrinin və sərhəd zastavalarının binaları üzərində hansı vaxtlar qaldırır?

A) daimi;

B)yalnız bayramlarda ;

C) hüzn günlərində ;

D)heç vaxt

E)bayram günlərində.349.“Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən nə vaxt diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluqların rəhbərlərinin nəqliyyat vasitələri üzərində yerləşdirilir?

A)xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən ;

B) istənilən vaxt ;

C)bayram günlərində;

D)hüzn günlərində ;

E)yalnız bayramlarda.350.“Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən təhsil müəssisələrində Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı nə vaxt qaldırılır (asılır ) və ya yerləşdirilir ?

A) dərs ilinin birinci günü ;

B)dərs ilinin sonuncu günü ;

C)bayram günlərində ;

D) yeni ilin ilk günündə ;

E)yerli icra hakimiyyəti orqanlarının


351.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının mətnində dəyişikliklər hansı yolla qəbul edilə bilər?

A)yalnız referendumla;

B) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisin qərarı ilə;

C)Beynəlxalq müqavilələrlə;

D)Konstitusiya Qanunu ilə.

E)Konstitusiya aktı ilə.352.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasıyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının mətnində dəyişiklikləri Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti təklif etdikdə, təklif olunan dəyişikliklərə dair əvvəlcədən hansı orqanın rəyi alınır?

A) Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin;

B) Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmənin;

C) Azərbaycan Respublikasının Məhkəmə Hüquq Şurasının;

D)Azərbaycan Respublikasının Ədliyə nazirliyinin.

E)Yerli icra hakimiyyəti orqanları.353.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən vətəndaşlar dövlət orqanına hansı qaydada müraciət edə bilərlər?

A)şəxsən müraciət etmək, habelə fərdi və kollektiv yazılı formada;

B)yalnız yazılı qaydada;

C)yalnız kollektiv qaydada yazılı;

D)yalnız şəxsən müraciət etmək.

E)fərdi qaydada.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə