İstanbul 10. İCra satiş memurluğU) MÜDÜRLÜĞÜ'nden gayrimenkul satiş İlani dosya No: 2011/5 Satış

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 47.41 Kb.
tarix03.04.2018
ölçüsü47.41 Kb.

İSTANBUL 10. İCRA (1. SATIŞ MEMURLUĞU) MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Dosya No: 2011/5 Satış

Ortaklığın giderilmesine ilişkin, aşağıda tapu kaydı,kıymeti.satış gün ve saati ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen; istanbul İli, Beşiktaş ilçesi, Levent Mahallesinde

kain 1008 ada, 654 parsel sayılı 838.75m2 miktarlı on dükkanı olan kargir apartmanda 125/1487 arsa paylı teras kat (19) b.bölüm numaralı dairenin tamamı,

Beşiktaş ilçesi, Levent Mahallesi, 996 ada, 638 parsel sayılı 630.00m2 miktarlı yedi dükkanı olan kargir apartmanda; 60/1213 arsa paylı zemin kat (5) nolu dükkanın

tamamı, 60/1213 arsa paylı zemin kat (6) nölu dükkanın tamamı, 58/1213 arsa paylı zemin kat (7) nolu dükkanın tamamı,

Beşiktaş ilçesi, Levent Mahallesi, 996 ada, 639 parsel sayılı 506,00m2 miktarlı on dükkanı olan apartmanda 631/12824 arsa paylı zemin kat (8) nolu galerili dükkanın

tamamı, 580/12824 arsa paylı zemin kat (10) nolu dükkanın tamamı, 580/12824 arsa paylı zemin kat (11) nolu dükkanın tamamı, 580/12824 arsa paylı zemin kat

(12) nolu dükkanın tamamı, istanbul lO.lcra (1.Satış Memurluğu) Müdürlüğün de izale-i Şüyu ve açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.l-İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların

tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.2-İMAR DURUMU: Beşiktaş Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü Şehircilik Bürosu tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 15.04.2011 tarih, 4334

sayılı imar durum belgesine göre; Levent Mahallesi, 29 pafta, 996 ada, 638 parsel; 1/5000 ölçekli 18.6.1993 tasdik tarihli Boğaziçi Nazım imar Planı, 1/1000 ölçekli

10.12.1993 tasdik tarihli Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama imar Planı ve 1/500 ölçekli 01.02.1955 tasdik tarihli 4.Levent Mevzi İmar Planında

"Konut" alanında kalmakta olup, 1H:l2.l0m. irtifaında Blok inşaat nizamında yapılanma hakkı almaktadır. Levent Mahallesi, 29 pafta, 996 ada, 639 parsel; 1/5000

ölçekli 18.6.1993 tasdik tarihli Boğaziçi Nazım imar Planı, 1/1000 ölçekli 10.12.1993 tasdik tarihli Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama imar Planı

ve 1/500 ölçekli 01.02.1955 tasdik tarihli 4.Levent Mevzi imar Planında "Konut" alanında kalmakta olup, H:12.10m. irtifaında Blok inşaat nizamında yapılanma hakkı

almaktadır. Levent Mahallesi, 26 pafta, 1008 ada, 654 parsel; 1/5000 ölçekli 18.6.1993 tasdik tarihli Boğaziçi Nazım imar Planı, 1/1000 ölçekli 10.12.1993 tasdik

tarihli Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama imar Planı ve 1/500 ölçekli 01.02.1955 tasdik tarihli 4.Levent Mevzi imar Planında "Konut" alanında

kalmakta olup, H;17.50m. irtifaında Blok inşaat nizamında yapılanma hakkı almaktadır denilmiştir

3-TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU ve EVSAFI: Satışa konu taşınmazlar;

3.1.) istanbul, Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesi, Konaklar, Akçam Sokakta, tapunun 1008 ada, 654 parsel numarasında kayıtlı ve Akçam Sokaktan 17 dış kapı numarası

alan 838.75m2 miktarlı on dükkanı olan kargir apartmanda 125/1487 arsa paylı teras kat (19) bağımsız bölüm numaralı, (9) kapı nolu dairenin tamamı niteliğindedir.

Bodrum kat+zemin kat+4 normal kat+teras kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat,

doğalgaz tesisatı ile asansörü mevcut, normal katlarında ikişer daire, teras katında bir daireli ana binanın teras katında yer alan daire iki giriş kapısına sahip tek daire

şeklinde, daire girişte hol, salon, salona açık mutfak, WC, holde oda, gece holü ile yatak odası ve banyo-WC mahallerinden ibaret, açık teras kısımları hariç 148,75m2

kullanım alanına sahip, kapalı kullanım haricinde üç cephede açık terası bulunmaktadır. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, diğer kısımlarda PVC ve laminat parke

şeklinde, duvarları sıvalı ve boyalı, PVC doğrama ve ısıcamlı, banyosunda küvet, klozet, lavabo, sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları, mutfakta ise sabit

tezgah ile mutfak dolapları mevcuttur. Taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı mevcut olup, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış,

her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.

3.3.) Beşiktaş ilçesi, Levent Mahallesi, Selvili Sokakta, tapunun 996 ada, 638 parsel numarasında kayıtlı ve Selvili Sokaktan 1-3 dış kapı numarası alan 630.00m2

miktarlı yedi dükkanı olan kargir apartmanda;

60/1213 arsa paylı zemin kat (5) nolu dükkanın tamamı,

60/1213 arsa paylı zemin kat (6) nolu dükkanın tamamı,

58/1213 arsa paylı zemin kat (7) nolu dükkanın tamamı niteliğindedir.

Bodrum kat+zemin kat+2 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat ve kalorifer

tesisatları mevcut ana bina dahilinde yer alan taşınmazların, tasdikli projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle kullanım alanları,

Zemin kat (5) nolu dükkan: Bina ana giriş cephesinden bakışa göre arka cephede yer almakta olup 32,64m2 alana sahiptir.

Zemin kat (6) nolu dükkan: Bina ana giriş cephesinden bakışa göre arka cephede, 5 nolu dükkan bitişiğinde yer almakta olup 32,64m2 alana sahiptir.

Zemin kat (7) nolu dükkan: Bina ana giriş cephesinden bakışa göre arka cephede ve köşe konumlu olup 32.64m2 alana sahiptir.

3.4.) Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesi, Selvili Sokakta, tapunun 996 ada, 639 parsel numarasında kayıtlı ve Selvili Sokaktan 5-7 kapı numarası alan 506,00m2 miktarlı

on dükkanı olan apartmanda;

631/12824 arsa paylı zemin kat (8) nolu galerili dükkanın tamamı,

580/12824 arsa paylı zemin kat (10) nolu dükkanın tamamı,

580/12824 arsa paylı zemin kat (11) nolu dükkanın tamamı,

580/12824 arsa paylı zemin kat (12) nolu dükkanın tamamı niteliğindedir.

Bodrum kat+zemin kat+galeri katı+2 normal kattan ibaret, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat ve

kalorifer tesisatları mevcut, iki girişe sahip ana binanın zemin katında yer alan bağımsız bölümler;

Zemin kat (8) nolu galerili dükkan: ana giriş cephesine göre arka cephede yer almakta olup, 33.66m2 alana sahip, dükkan üzerinde 33.66m2 alanlı galerisi mevcuttur.

Zemin kat (10) nolu dükkan: Bina ana giriş cephesinde, 7 kapı numaralı Gül Girişi sağında yer alan dükkan 33.66m2 alana sahiptir.

Zemin kat (11) nolu dükkan: 10 nolu dükkan bitişiğinde, Mine girişi solunda yer almakta olup 33.66m2 alana sahip, 10 nolu dükkan ile müşterek kullanılmaktadır.

Zemin kat (12) nolu dükkan: Bina ana giriş cephesinde, Gül Girişi sağında yer almakta olup, 33.36m2 alana sahip olup, projesine aykırı olarak cephede çıkma teşkil

edilmiş camekan ile katılmıştır

.

4- TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: İstanbul ili Beşiktaş ilçesi Levent mahallesinde kain 1008 ada, 654 parsel sayılı 838.75 m2 miktarlı on dükkanı olan kargir apartmanda

125/1487 arsa paylı teras kat (19) b.bölüm numaralı dairenin tamamına 600.000.-TL

Beşiktaş ilçesi, Levent Mahallesi, 996 ada, 638 parsel sayılı 630.00m2 miktarlı yedi dükkanı olan kargir apartmanda;

60/1213 arsa paylı zemin kat (5) nolu dükkanın tamamına 180.000.-TL

60/1213 arsa paylı zemin kat (6) nolu dükkanın tamamına-150.000.-TL

58/1213 arsa paylı zemin kat (7) nolu dükkanın tamamına 150.000.-TL,

Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesi, 996 ada, 639 parsel sayılı 506,00m2 miktarlı on dükkanı olan apartmanda; 631/12824 arsa paylı zemin kat (8) nolu galerili dükkanın

tamamına: 400.000.-TL, 580/12824 arsa paylı zemin kat (10) nolu dükkanın tamamına: 400.000.-TL, 580/12824 arsa paylı zemin kat (11) nolu dükkanın tamamına:

150.000.-TL, 580/12824 arsa paylı zemin kat (12) nolu dükkanın tamamına 180.000.-TL, kıymet takdir edilmiştir.

5-BEYANLAR HANESİNDE: "KENTSEL SİT ALANI İÇİNDE KALMAKTADIR." Denilmiştir.

6-SATIŞ ŞARTLARI:

Yukarda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazın;1.Satışı; 20/02/2012 günü, 654 parsel sayılı taşınmaz saat 09:30 - 09:40 arası, 638 parsel sayılı taşınmazdaki 5 nolu dükkan saat 10:00 -10:10 arası, 638 parsel

sayılı taşınmazdaki 6 nolu dükkan saat 10:30 10:40 arası, 638 parsel sayılı taşınmazdaki 7 nolu dükkan saat 11:00 -11:10 arası, 639 parsel sayılı taşınmazdaki

8 nolu dükkan saat 11:30 -11:40 arası, 639 parsel sayılı taşınmazdaki 10 nolu dükkan saat 14:00 14:10 arası, 639 parsel sayılı taşınmazdaki 11 nolu dükkan

saat 14:30 -14:40 arası, 639 parsel sayılı taşınmazdaki 12 nolu dükkan saat 15:00 -15:10 arası İstanbul 10. İcra (1.Satış Memurluğu) Müdürlüğü'nde açık artırma

suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur.

Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla,

2. Satış; 01/03/2012 Günü aynı yer ve Saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü

saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını

bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır.

Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

a- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sırada bulunan alacaklıların alacağının, (muhammen bedelin % 20'siyle sınırlı olarak) % 20'si nispetinde pey akçesi (nakit) veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.

b- Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile) satış bedeli nakten icra veznesine yatırılır (md. 134/4).Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları ile Katma Değer Vergisi (150 m2'ye kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda..% 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir), tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafında ödenir. Birikmiş emlak vergisi, tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden müşteriye iade edilir.96

c- ihaleyelştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katıldığını kabul ettiği. Satılacak taşınmazın Tapu kaydında varsa; taşınmazın bütünleyici parçalarının (MK.. md. 684, 862), taşınmazın eklentilerinin (MY. Md. 686, 862), hukuki semerelerinin (MK.. md. 879), Taşınmazın birleştirilmesi durumunun (MK. Md. 859), ÜK. 128. md. göre Taşınmaz mükellefiyetlerinin (intifa hakkı MK. m. 794, oturma hakki MK. m. 823, üst hakkı MK. m. 834, kaynak hakkı MK. m. 837, irtifak hakları MK. m. 838, Kaydi-hayatla ölünceye kadar bakma akdi BK. m. 507)... mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir.

d- Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacağa mahsuben satışta IİK. 140,151,268. md. emredici hükmüne rağmen sıra cetveli düzenlenmemekte olduğundan; Taşınmaz üzerinde haciz, ipotek, satış vaadi vesair hakları olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satış tarihinden itibaren yedi gün içinde İİK. Md. 100,151 ve 268, 4792 sayılı S.S. Kurumu K. Md. 21, 1479 sayılı Bağ-Kur K. Yasası md. 17, 3065 sayılı Katma D.V. Kanunun 55, Amme Alacağının Tahsili Hakkındaki Kanunu md 21, MK.766, 789,777/2, 796/1 IİK. 83/c-2, 100,142/1, 151,. maddelerine göre sıra ve alacağın aslına yönelik şikayet ve itiraz dava haklarını kullanmaları ve icra dosyasına dava açtıklarına dair derkenar ibraz etmeleri gerekir.

e- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( * ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşrfladan hariç bırakılacaklardır.

f- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca satış bedelini yatırması için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

g- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

h- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/5 Satış (l.Satış Memurluğu) dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.*(lc. if. K. 126) *( *) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. "Yönetmelik Örnek No: 27

B.77401 www.bik.gov.tr

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə