İstanbul büYÜKŞEHİr belediye başkanliği zabita daire başkanliği ruhsat ve denetim müDÜRLÜĞÜ Hİzmet standartlari tablosu

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 46.92 Kb.
tarix18.08.2018
ölçüsü46.92 Kb.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


 

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA
İSTENİLEN
EVRAK LİSTESİ


HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1

1.sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı

 1. Dilekçe

 2. Ayrıntılı adres krokisi eklenmiş Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu (Beyanname Formu Müdürlüğümüzden temin edilecektir.)

 3. İmar Durum Belgesi

 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmayan işyerlerinde kullanılan mevcut bina 12.10.2004 tarihinden önce yapıldı ise bunu kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası vs.) ve işletmenin bulunduğu binada 12.10.2004 tarihinden sonra inşa edilmiş ilave bir yapının olmadığına dair beyanname.)

 5. İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğünden İtfaiye Raporu (Bu belge Müdürlüğümüzce ilgili birimden yazı ile istenmektedir.)

 6. İşletmenin özelliğine göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden temin edilecek İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı veya Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Görüşü

 7. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden temin edilecek Çevre İzin Belgesi / Emisyon İzni

 8. Elli ve elliden fazla çalışanı olan işyerleri için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden temin edilecek İşletme Belgesi, elliden az çalışanı olan işyerleri için “İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması hususunda Beyanname” ve personelin gösterildiği firmanın kaşeli ve imzalı “Sigorta Prim Dökümü”

 9. Sorumlu Müdür Beyannamesi (Beyanname örneği Müdürlüğümüzden temin edilecektir.)

 10. Firma tarafından hazırlanmış, kaşeli, imzalı Vaziyet Planı

 11. İmza Sirküleri (gerektiği durumlarda)

 12. Kiracı ise Kira Kontratı

 13. Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı ise işyerinin faaliyet konusunun ve adresinin belirtildiği Oda Kayıt Belgesi

 14. LPG tankı mevcut ise Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

 15. LPG tankı mevcut ise yeraltı tankları için Elektrik Mühendisleri Odasından Katodik Koruma ve Tank ve Tesisatın Topraklama Ölçüm Raporları

 16. Basınçlı kap, yakıt tankları ve vinç mevcut ise Makine Mühendisleri Odasından veya yetkili Makine Mühendisi tarafından hazırlanmış Fenni Muayene Raporları

**İşyeri parselinin konumuna göre konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan da tarafımızdan görüş istenebilmektedir: TEİAŞ, BOTAŞ, İGDAŞ, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Askeri Garnizon Komutanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İBB Çevre Koruma Müdürlüğü gibi.10 gün

2

1.sınıf Gayri Sıhhi Müessese Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni

 1. Ayrıntılı adres krokisi ile birlikte Dilekçe

 2. Çap

 3. Kiracı ise kullanım amacına uygun Kira Kontratı

 4. Aplikasyon Krokisi

 5. İnşaat İstikamet Rölevesi

 6. Krokili İmar Durum Belgesi

 7. İtfaiye onaylı 1/50 ya da 1/100’lük Mimari Avan Proje

 8. İmza Sirküleri

**İşyeri parselinin konumuna göre konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan da tarafımızdan görüş istenebilmektedir: TEİAŞ, BOTAŞ, İGDAŞ, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Askeri Garnizon Komutanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İBB Çevre Koruma Müdürlüğü gibi.10 gün

3

Akaryakıt, LPG ve CNG İstasyonları için Plan Görüşü

 1. Ayrıntılı adres krokisi ile birlikte Dilekçe

 2. Çap

 3. Röperli Kroki (aplikasyon krokisi)

 4. Kiracı ise Kira Kontratı

 5. Gerektiğinde mal sahibinden Muvafakatname

 6. Mevcut parselin çevresini gösteren 1/1000 ölçekli Mer’i Plan Paftası

 7. İstenilen görüşe göre hazırlanmış 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Plan Paftası

 8. 1/200 ölçekli çevre oluşumunu gösteren Teklif Vaziyet Planı

 9. Mimar ya da şehir plancısı tarafından hazırlanmış Plan Raporu

10 gün

4

Akaryakıt, LPG ve CNG istasyonlarında Avan Proje Onayı

 1. Ayrıntılı adres krokisi ile birlikte Dilekçe

 2. Çap

 3. Kullanım amacına uygun Krokili İmar Durum Belgesi

 4. İnşaat İstikamet Rölevesi

 5. Roperli Kroki (aplikasyon krokisi)

 6. 1/1000’lik ve 1/5000’lik Mer’i İmar Planı (Bu belge Müdürlüğümüzce ilgili birimden yazı ile istenmektedir.)

 7. 1/1000’lik ve 1/5000’lik Meclis Kararları

 8. Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) Kararı (Bu belge Müdürlüğümüzce ilgili birimden yazı ile istenmektedir.)

 9. 3 adet Vaziyet Planı (UTK Kararı için Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğüne gönderilmek üzere istenmektedir.)

 10. 3 adet Avan Proje (Avan proje Müdürlüğümüz tarafından onaylanmak üzere İtfaiye Müdürlüğüne gönderilmektedir.)

 11. Kiracı ise kira kontratı (gerektiğinde noterden mal sahibinden Muvafakatname)

 12. İmza Sirküleri

**İşyeri parselinin konumuna göre konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan da tarafımızdan görüş istenebilmektedir: TEİAŞ, BOTAŞ, İGDAŞ, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Askeri Garnizon Komutanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İBB Çevre Koruma Müdürlüğü gibi.

10 gün

5

Akaryakıt, LPG ve CNG İstasyonları

Çalışma RuhsatıAkaryakıt İstasyonlarından İstenen Belgeler:

 1. Dilekçe

 2. Ayrıntılı adres krokisi eklenmiş Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu (Beyanname Formu Müdürlüğümüzden temin edilecektir.)

 3. İmar Durum Belgesi

 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi

 5. İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğünden İtfaiye Raporu (Bu belge Müdürlüğümüzce ilgili birimden yazı ile istenmektedir.)

 6. İşletmenin özelliğine göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden temin edilecek İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı veya Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Görüşü

 7. Elli ve elliden fazla çalışanı olan işyerleri için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden temin edilecek İşletme Belgesi, elliden az çalışanı olan işyerleri için “İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması hususunda Beyanname” ve personelin gösterildiği firmanın kaşeli ve imzalı “Sigorta Prim Dökümü”

 8. Sorumlu Müdür Beyannamesi (Beyanname örneği Müdürlüğümüzden temin edilecektir.)

 9. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

 10. Ruhsat Projesi (2 adet)

 11. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

 12. İmza Sirküleri (gerektiği durumlarda)

**İşyeri parselinin konumuna göre konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan da tarafımızdan görüş istenebilmektedir: TEİAŞ, BOTAŞ, İGDAŞ, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Askeri Garnizon Komutanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İBB Çevre Koruma Müdürlüğü gibi.5 iş günü

6

Sıhhi Müessese ve Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yeri Çalışma Ruhsatı

Sıhhi Müesseselerden İstenen Belgeler:

 1. Dilekçe

 2. Ayrıntılı adres krokisi eklenmiş Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru / Beyan Formu (Beyanname Formu Müdürlüğümüzden temin edilecektir.)

 3. Kiracı ise Kira Kontratı

 4. İmza Sirküleri (gerektiği durumlarda)

 5. Ustalık Belgesi

 6. Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı ise işyerinin faaliyet konusunun ve adresinin belirtildiği Oda Kayıt Belgesi

 7. İşyerinin özelliğine göre İtfaiye Raporu / Yangın Tüpü Makbuzu

 8. Gerektiğinde Sağlık Hıfzısıhha Müdürlüğü görüşü (Bu belge Müdürlüğümüzce ilgili birimden yazı ile istenmektedir.)

 9. Kullanım alanı ve faaliyet konusu için Emlak Müdürlüğü görüşü


Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinden Ek Olarak İstenen Belgeler:

 1. Mesul Müdür Beyannamesi (Beyanname örneği Müdürlüğümüzden temin edilecektir.)

 2. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerinde Çalışacak Personel Hakkında Kimlik Bilgisi ile Adli Sicil ve Bulaşıcı Hastalığı Bulunmadığına dair Beyanname (Beyanname örneği Müdürlüğümüzden temin edilecektir.)

 3. İlçe Emniyet Müdürlüğü yazısı (Bu belge Müdürlüğümüzce ilgili birimden yazı ile istenmektedir.)

1 iş günü

7

Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otopark ruhsatı


Açık Otoparklardan İstenen Belgeler:

 1. Dilekçe

 2. Ayrıntılı adres krokisi eklenmiş Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru / Beyan Formu (Beyanname Formu Müdürlüğümüzden temin edilecektir.)

 3. Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) Kararı

 4. İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğünden İtfaiye Raporu (Bu belge Müdürlüğümüzce ilgili birimden yazı ile istenmektedir.)

 5. Yıkama ünitesi mevcut olanlardan Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR)

 6. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca otoparktaki araçların her türlü hasara karşı düzenlenmiş “Mesleki Faaliyet Sigorta Poliçesi.” (20m² ye 1 araç düşecek şekilde araç sayısı ve araçların yer değiştirmesi, taşınması vb. durumlarda görebilecekleri hasarların karşılandığı belirtilmeli ve riziko adresi otoparkın adresi olmalıdır.)

 7. Açık Otoparkın kurulacağı yer için kat irtifakı veya kat mülkiyetini haiz ya da inşaata başlama izni alınmadığına dair belge (Bu belge Müdürlüğümüzce ilgili birimden yazı ile istenmektedir.)

 8. Kapalı otoparklar için kullanım amacına uygun Yapı Kullanma İzin Belgesi

 9. Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı ise işyerinin faaliyet konusunun ve adresinin belirtildiği Oda Kayıt Belgesi

 10. Kiracı ise faaliyet konusuna uygun olarak düzenlenip imzalanmış Kira Kontratı,

 11. Mülkiyet sahibinden Tapu Tescil Belgesine göre Muvafakatname

 12. Firma tarafından hazırlanmış, kaşeli, imzalı Giriş – Çıkış ve yerleşim planı gösterilen Vaziyet Planı

 13. İmza Sirküleri (gerektiği durumlarda istenir.)

1 iş günü

8

Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı

 1. Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu (Beyanname Formu Müdürlüğümüzden temin edilecektir.)

1 iş günü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri: İBB Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri: İBB Zabıta Daire Başkanlığı

İsim : Mustafa Kemal KARABAYIR İsim : Mustafa TAHMAZ

Unvan : Ruhsat ve Denetim Müdürü Unvan : Zabıta Daire Başkanı

Adres : Fuatpaşa Cd.Katlı Otopark Yanı No:26 Kat:1 Adres : Gençtürk Cd. No: 78 Kat :2

34126 Mercan Fatih/İSTANBUL Saraçhane Fatih/İSTANBUL

Tel : (0212) 455 33 01 Tel : (0212) 455 13 95

Faks : (0212) 449 51 90 Faks : (0212) 513 71 31

E-Posta : ruhsat@ibb.gov.tr E-Posta : zabitadbsk@ibb.gov.trRevizyon Tarihi : Haziran 2012 /


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə