İZCİLİĞİn amaci nediR ?Yüklə 445 b.
tarix09.01.2019
ölçüsü445 b.
#94237


 • İZCİLİĞİN AMACI

 • NEDİR ?


İzciliğin amacı; İzcilik çalışmalarıyla çocuk ve gencin bir bütün olarak (bedensel,ruhsal sosyal ve zihinsel yönden) gelişmesini sağlamaktır.

 • İzciliğin amacı; İzcilik çalışmalarıyla çocuk ve gencin bir bütün olarak (bedensel,ruhsal sosyal ve zihinsel yönden) gelişmesini sağlamaktır.

 • İzcilik, çocuk ve gencin karakter ve zekasını,pratik yeteneklerini, sağlık ve kuvvetini, başkalarına hizmet duygularını geliştirmeyi amaçlar.Özet olarak

 • 1-Sağlam bir kişilik eğitimi vermek

 • 2-Yurttaşlık-vatandaşlık eğitimi

 • 3-Sağlıklı bir beden eğitimi vermek.TANRIYA KARŞI GÖREVLER: Bu ilk prensiptir, manevi bağlılık kendilerinin ne olduğunu ifade eden dine sadakat ve bunlardan doğan görevlerin kabul edilmesi şeklinde tanımlanabilir.

 • TANRIYA KARŞI GÖREVLER: Bu ilk prensiptir, manevi bağlılık kendilerinin ne olduğunu ifade eden dine sadakat ve bunlardan doğan görevlerin kabul edilmesi şeklinde tanımlanabilir.BAŞKALARINA KARŞI GÖREVLER:

 • BAŞKALARINA KARŞI GÖREVLER:

 • İnsan Hakları Bildirisinde ifadesini bulan insana karşı saygı duyulması prensibidir. Toplumun kalkınması için topluma hizmet edilmesi prensibidir. Doğanın bütünlüğü kavramı. İzcilikte doğayı korumayı ifade eder.KENDİNE KARŞI GÖREVLER:

 • KENDİNE KARŞI GÖREVLER:

 • Kendini geliştirme sorumluluğu. İzcilik,çocuk ve gençleri sağlık,beden ve bilgi yönünden açık hava etkinlikleri ile olgunlaştıran bir harekettir.

 • Hedefe Ulaşmak İçin Kullanılan Yolİzciliği diğer eğitim şekillerinden

 • İzciliği diğer eğitim şekillerinden

 • ayıran en önemli özelliği; amacına

 • ulaşmak için kullandığı değişik metotlardır.

 • İzciliğin doğuşuna kadar hiçbir eğitim

 • sistemi çocukları bina ve sınıfların dışına çıkaramamış, sadece teorik bilgiler

 • vererek yetiştirme yolunu seçmiştir.Ancak izcilik kurulduğu günden itibaren okul eğitiminin veremediği eğitimi vermiş, çocuk ve gençleri zor bir yaşam kavgasına alıştırabilmek için kendine özgü metotlarını büyük bir başarı ile kullanmayı günümüze kadar devam ettirmiştir.

 • Ancak izcilik kurulduğu günden itibaren okul eğitiminin veremediği eğitimi vermiş, çocuk ve gençleri zor bir yaşam kavgasına alıştırabilmek için kendine özgü metotlarını büyük bir başarı ile kullanmayı günümüze kadar devam ettirmiştir.a) And ve türe,

 • a) And ve türe,

 • b) Oba sistemi,

 • c) Aşama sistemi (Bireye yönelik kişisel gelişim programı),

 • d) Açık hava,

 • e) Yaparak, yaşayarak öğrenme,

 • f) Sembolik çerçeve,

 • g) Yetişkin desteğidir.İZCİ AND VE TÜRESİ

 • İzcilik hareketinin temelini oluşturur.

 • Eğitsel bir metottur

 • Çocuk veya gençler için “elimden geleni yapacağım” ifadesi eğitimde en güçlü araçtır.

 • Gençler İzci Türesine kendi istekleri ile kendi davranışlarını uydururlarİZCİ ANDI

 • İZCİ ANDI

 • NEDİR ?İZCİ ANDI

 • “Tanrıya ve Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine

 • and içerim.”İZCİ TÜRESİ

 • İZCİ TÜRESİ

 • NEDİR ?İZCİLİK TÜRESİ

 • 1- İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üzerinde tutar.İZCİLİK TÜRESİ

 • 2- İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.İZCİLİK TÜRESİ

 • 3- İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.İZCİLİK TÜRESİ

 • 4- İzci, herkesin arkadaşı ve izcilerin kardeşidir.İZCİLİK TÜRESİ

 • 5- İzci, herkese karşı naziktir.İZCİLİK TÜRESİ

 • 6- İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.İZCİLİK TÜRESİ

 • 7- İzci, büyüklerini sayar ve sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.İZCİLİK TÜRESİ

 • 8- İzci, cesurdur, neşeli ve güler yüzlüdür.İZCİLİK TÜRESİ

 • 9- İzci, tutumludur.İZCİLİK TÜRESİ

 • 10- İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.Öncelikle çocuk ve gencin sağlam karakterli, iyi insan iyi yurttaş olması için; onun maceracı ruhunu etkileyecek, takım oyunlarıyla ona bir şeyler vermeyi amaçlayan ve bunun için de esas olarak ;

 • Öncelikle çocuk ve gencin sağlam karakterli, iyi insan iyi yurttaş olması için; onun maceracı ruhunu etkileyecek, takım oyunlarıyla ona bir şeyler vermeyi amaçlayan ve bunun için de esas olarak ;Çocuklar, izcilikte ilk demokratik ve en

 • Çocuklar, izcilikte ilk demokratik ve en

 • küçük birim olan ;

 • OBA SİSTEMİ içinde bir grubun üyesi olmanın tadına varır.

 • Demokrasiyi gerçek anlamı ile hayata geçirmeyi öğrenirler.

 • Grup içinde sorumluluk alma ve sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeyi öğrenirler.İZCİLİKTE OBA NEDİR ?OBA SİSTEMİ

 • İZCİLİKTE OBA NEDİR

 • İzci obası dünyadaki en küçük çocuk yada gençlik kulübüdür.

 • Oba izciliğin düzenli yürümesini sağlayan bir birimdir.

 • Oba aynı şeyleri yapmaktan hoşlandıkları için bir arada bulunan ve 6 – 8 kişiden oluşan bir guruptur.

 • Oba bir takımdır.

 • Obanın tüm üyeleri izcilik oyunu oynarlar

 • Obada bütün izciler aynı hedefler için çalışır harika vakit geçirir.İLERİYE GÖTÜRÜCÜ PROĞRAM (Aşama Ödül Sistemi)

 • İzcilik metodunun bir bütünü oluşturan elemanlarından biri olan ileriye götürücü, istek uyandırıcı bir programa terfi sistemi, işaret sistemi, yada SINIF ÇALIŞMALARI ve UZMANLIKLAR adı da verilir.

 • Sınıf çalışmalarının ve uzmanlıkların özelliği katılımcıların özellik ihtiyaç ve ilgilerine göre düzenlenmiş olması bireyin kendi hızında ilerlemesine olanak sağlaması, bilgi, beceri ve davranış kazandırması ve genci aşama aşama ileriye götürmesidir.Bir üst aşamaya geçebilmesi için kendi durumuna uygun aşamada bulunan ve isteğe bağlı çalışmaların belli bir oranını başarması gerekir.

 • Bir üst aşamaya geçebilmesi için kendi durumuna uygun aşamada bulunan ve isteğe bağlı çalışmaların belli bir oranını başarması gerekir.

 • Bir üst aşamaya geçmek isteyen genç uğraşı alanlarını kendisi seçer.

 • Başarı ile tamamlanan çalışmalardan sonra genç ödüllendirilir ve işaretini takarak bir üst aşamaya geçer.İzcilik Basamağı Aşama Ödül Sistemine Örnekler

 • Kendine Hizmet

 • Başkalarına Yardım

 • Arazi Bilgisi

 • Kampçılık Bilgisi

 • Özel BilgilerYapılan her faaliyette;

 • Yapılan her faaliyette;

 • YAPARAK YAŞAYARAK öğrenme esastır.

 • İzci, ant ve türesi faaliyetlerin temel hareket noktalarını teşkil eder.

 • İzci bu değerlere bağlı kalarak ve bu idealleri gerçekleştirmek için elinden geleni yapmaya devam eder.YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENME

 • İzcilik programının temelini oluşturur

 • Aktif bir eğitim kavramıdır

 • Yaparak yaşayarak öğrenme çağdaş eğitimin temel taşlarındandır

 • İzcilikte yaparak yaşayarak eğlenme, gözlem, deney vb. etkinlikler gençlerde daha çok istek uyandırırİzciler oba içinde en iyi arkadaşları ile heyecanlı şeyler planlamanın, yürüyüşe çıkmanın, birlikte kamp yapmanın, uzun bir yürüyüşten sonra eve dönerken yada kamp ateşinin oynaşan alevlerini seyrederken birlikte şarkı söyleyip, gülmenin, izcilikte bir üst basamağa geçmesini sağlayacak testleri başarmak için birlikte çalışmanın ne kadar eğlenceli olduğunu öğrenir.

 • İzciler oba içinde en iyi arkadaşları ile heyecanlı şeyler planlamanın, yürüyüşe çıkmanın, birlikte kamp yapmanın, uzun bir yürüyüşten sonra eve dönerken yada kamp ateşinin oynaşan alevlerini seyrederken birlikte şarkı söyleyip, gülmenin, izcilikte bir üst basamağa geçmesini sağlayacak testleri başarmak için birlikte çalışmanın ne kadar eğlenceli olduğunu öğrenir.SEMBOLİK ÇERÇEVE

 • TÖRENLER

 • ÜNİFORMA

 • ARMA

 • TEÇHİZAT

 • AİDİYETOYUN- AÇIK HAVA çalışmalarına yönelik bir teşkilat yada “Erkek Çocuklar için İzcilik” kitabının giriş bölümünde belirtildiği gibi çocuğa doğa içinde yetiştiren bir okul olan izciliğin metotları bu tanımda da görüleceği gibi başlıca oyun ve açık hava çalışmalarıdır.

 • OYUN- AÇIK HAVA çalışmalarına yönelik bir teşkilat yada “Erkek Çocuklar için İzcilik” kitabının giriş bölümünde belirtildiği gibi çocuğa doğa içinde yetiştiren bir okul olan izciliğin metotları bu tanımda da görüleceği gibi başlıca oyun ve açık hava çalışmalarıdır.AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ

 • İzciliğin başlangıcından bu güne kadar izcilik faaliyetleri doğal çevre ile iç içe düşünülmüştür.

 • Açık hava etkinlikleri kamplarda yaşam kadar gençlerin bedensel gelişimleri içinde çok önemlidir.

 • Gençlerin yaratıcı yeteneklerini ve kendilerine güvenlerini geliştirirYETİŞKİN DESTEĞİYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin