“K” (900-2512)1 02 Abdurrahmân Şeref Efendi’nin Tercüme-i Hâli

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 3.66 Mb.
səhifə1/19
tarix25.07.2018
ölçüsü3.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
A
01

Abdurrahmân Şeref Efendi’nin Tercüme-i Hâli.

Efdalüddin.(Biyografi-Tarih)

İst. 1927-1345, Halk Mat. 37+1 s. “K” (900-2512)1*

02
Abdurrahmân Şeref Efendi’nin Tercüme-i Hâli.

Efdalüddin.(Biyografi-Tarih)

İst. 1927-1345, Halk Mat. 40 s. “K” (900-2175)*

03
Abdülhâmid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı. (Hayat-ı Husûsiyyesi ve Siyâseti.)

Muh: Osman Nûrî (Ergin).(Biyografi-Tarih)

1.c: İst.1327, Matbaa-i Osmaniyye, 400 s.

2.c: İst.1327, Matbaa-i Hayriyye, 401-800s.

3.c: İst. 1327, Matbaa-i Hayriyye, 801-1204 s. “K” (900-1872)

*

04
Acâibü’l-Letâif.

Müel: Hoca Gıyaseddin Nakkaş. Müt: Küçük Çelebi-Zâde İsmail Âsım Efendi.

(Sefâretnâme-Tarih)

Dersaâdet 1331, Kader Mat. 2+48+2 s. “K” (900-244)*

05

Âdâb-ı Teşrîfât ve Mu’âşeret,

Lütfî Simâvî.

(Âdâb)

İst. 1923-1342, Orhâniyye Mat. 2+61+3 s. “K” (300-787)*

06

Adetin Rûhiyâtı ve Hisâb Öğretmek Usullerine Tatbîki.

Müel: John Dewey Lelan. Müt: İbrâhim Aşkî.(Matematik)

İst.1928, Devlet Mat. 11+235 s. “K” (500-1237)*

07
Afrika Delîli.

Muhammed Muhsin.(Sosyoloji)

1.c: Mısır 1312, Kâhire el-Felâh Cerîdesi Mat. 24+769 s. “O” (300-1824)

*

08
Ağır Topçuya Mahsûs Endaht Meselesi.

Yazarı bulunamadı.(Askerlik)

İst. 1327, Matbaa-i Askeriyye, 54+1 s. “K”(300-956) Metin haricinde 1 adet kroki yer alıyor. Kolordu yayınlarından.*

09
Ahkâm-ı Mer’iyye.

Ahmed Ârif Hikmet İbni İbrâhim.(Hukuk)

Kostantıniyye 1265, Dârü’t-Tıbâati’l-Ma’mûre, 53 s. “K”(300-811)*

10
Ahkâmü’l-Arâzî.

Ömer Hilmi.(Hukuk)

İst. 1308, Bosnalı Hacı Muharrem Efendi Mat. 82 s. “K” (300-424)*

11
Ahlak.

Mustafa Namık (Çankı).(Ahlak)

İst. 1928, Devlet Mat. 12+264+2 s. “K” (100-293)

İst. 1928, Devlet Mat. 264+2 s. “K” (100-282)

*12
Ahlâk-ı A’lâî. 2

Kınalı-Zâde, Alâüddîn Ali Çelebi,(Ahlak-Siyâset ve Âdâb-ı Muâşeret)

1.c: 1.Kitab: 236 s.

2.Kitâb: 127 s.

3.Kitâb: Mısır 1284, Bulak Mat.

52 s. “O”(100-280)

*

13

Ahlak Terbiyesi.

Muh: Emil Durkheim. Müt: Hüseyin Câhid (Yalçın).(Ahlak)

İst. 1927, Devlet Mat. 6+270+1 s. “K” (100-294)*

14
Ahlak Vazîfe-i Şahsiyye ve İçtimâiyye Fennidir.

Jules Payot. Müt: Mahmud Celâleddin.(Ahlak)

İst. 1927, Matbaa-i Hayriyye ve Şürekâsı. 2+189+4 s. “K” (100-325)*

15
Ahmed Cevdet Paşa ve Zamânı.

Muh: Fatma Aliye.(Tarih)

Dersaâdet 1332, Kanaat Mat. 123 s. “K” (900-2195)*

16
Ahmed Metin ve Şirzat Yahut Roman İçinde Roman.

(Hakâyık-ı Târihiyye Üzerine Müesses Roman)

Muh: Ahmed Midhat Efendi.(Edebiyat)

İst. 1309, 726 s. “O” (800-1064)

Not: Sonu eksik.

*

17
Ahsenü’l-Kasas, Tefsîr-i Sûre-i Yusuf Aleyhisselâm.

Sırrı Paşa (Diyarbekır Valisi).(Tefsir)

1. c: 15-204 s. Not: Baştan 14 sayfa eksik.

2. c: 1-372 s.

3. c: İst. 1309, 52 Numaralı Şirket-i Mürettibiyye Mat. 1-480+2 s. “K” (200-2391)

*

18
Ahter-i Kebîr

Ahterî, Mustafa b. Şemsüddin el-Karahisârî.(Lugat)

İst. 1307, Ahmed Kâmil Mat. 1204 s. “K” (400-1088) Not: Kapak yok, baştan 16 sayfa eksik.1.c: İst. 1288, Bosnalı Hacı Muharrem Efendi Mat. 450 s.

2.c: 480 s. “K” (400-1025)

*

19

Aile İçinde Terbiye, Ebeveynin Günahları, Oğullarımız.

Muh: Felix Thomas. Müt: Hüseyin Câhid (Yalçın).(Terbiye)

İst. 1924, Tanîn Mat. 6+304 s. “K” (300-834)*

20
Aile İçinde Terbiye, Ebeveynin Günahları, Kızlarımız.

Muh: Felix Thomas. Müt: Hüseyin Câhid (Yalçın).(Terbiye)

İst. 1924, Tanîn Mat. 340 s. “K” (300-850)*

21
Akl-ı Selîm (Le Bon Sens).

J (Fan) Meslier. Çev: Dr.Abdullah Cevdet (Karlıdağ).(Sosyoloji)

İst. 1928, Şirket-i Mürettibiyye Mat. 534 s. “K” (300-2569)

*

22
Akşam Güneşi.

Reşâd Nûri (Güntekin).(Edebiyat)

İst. 1928, Akşam Mat. 412+10 s. “K” (800-2532)

*

23
Âlât-ı Dersiyyenin Sûret-i İstimâli.

Dr. Avnu’r-Refik.(Eğitim Araçları)

1.c: İst. 1340, Matbaa-i Âmire, 157 s. “K” (300-174) Maârif Vekâleti Neşriyâtından.

*

24


Âlem-i İslâmiyyet. Açe (Atjeh) Târihi.

Müt: ve Muh: Muhammed Ziyâ.(Tarih)

Kostantıniyye,1316, Tâhir Bey Mat.160s. “K” (900-2282)

*

25
Âlem-Şümûl Sun’î Adamlar Fabrikası.

Müel: Karel Tchopek’in 3 Perde 1 mukaddimeden mürekkeb Komedisi. Müt: Hâlid Fahri (Ozansoy).(Tiyatro)

İst. 1927, Devlet Mat. 2+59 s. “K” (700-1636)

İst. 1927, Devlet Mat. 59 s. “K” (700-1599)

*

26

Ali’nin Düğmesi.

Nâkili: Vedîde Baha Pars.(Edebiyat)

İst. 1928, Resimli Ay Mat. 75+5 s. “K” (800-1535)

İst. 1928, Resimli Ay Mat. 75+5 s. “K” (800-1536) Himâye-i Etfâl Cemiyeti Çocuk Külliyâtı. 13.

*

27


Âlimler ve Sanatkarlar.

(Geçmiş Asırlarda Türk Hayatı)

Ahmed Refik (Altınay).

(Biyografya)

İst. 1924, Orhâniyye Mat. 407+1 s. “K” (900-2515)

*

28
Alman Hayât-ı İrfânı.

M. Adil (Taylan).(Sosyoloji)

İst. 1917-1333, Matbaa-i Âmire, 237+2 s. “K” (300-857)

İst. 1917-1333, Matbaa-i Âmire, 237+3 s. “K”(300-106)

*

29


Alman Kavminin Kuvve-i Maneviyyesi ve Askeriyyesi.

Müel: Paul Kirçner.(Askerlik)

İst. 1331, Ahmed İhsan ve Şürekâsı Osmanlı Şirketi, 23 s. “K” (300-224)

*

30
Alman Sistemi Mesâha Usulları.

Müt: Ömer Lütfî.(Askerlik)

İst. 1341, Matbaa-i Askeriyye, 74 s. “K” (300-1215) Metin dışında 32 adet eşkâl yer alıyor.

İst. 1341, Mat. Âmire, 8+74 s. “K” (300-2374) Metin haricinde, 1 adet cephane listesi, 1 adet mesafe cetveli, 1 adet harb planı, 1 adet harekât planı yer alıyor.

İst. 1341, Mat. Askeriyye, 8+74 s. “K” (500-2375)

*

31
Altun Volkanı.

Müel: Jules Verne. Müt: Ali Reşâd.(Tarih)

İst. 1324, Mihran Mat. 430 s. “K”(900-1534)

*

32
Amasya Târihi.

Abdî-Zâde Hüseyin Hüsâmeddin.(Tarih)

2. c: İst. 1330-1332, Necm-i İstikbâl Mat. 492+2 s. “K” (900-2192/1)

3. c: İst.1927, Necm-i İstikbâl Mat. 392 s. “K” (900-2193/2)

4. c: İst.1329-1332, Necm-i İstikbâl Mat. 240 s. “K” (900-2194/3) *

33
Amelî Elektrikçilik.

Ahmed Refik (Altınay),(Elektrik)

İst. 1926, Matbaa-i Âmire, 2+310+4 s. “K” (600-1279)*

34
Âmid-i Sevdâ.

Müel: Ali Emîrî. Sahib-i İmtiyâz ve Müdîri: Şükrî-i Âmidî.(Mecmua)

Dersaâdet 1325, Âmidî Mat. 96 s. “O” (000-014) (Sayı: 1-6)

*

35
Amelî Usûl-i Muhâsebe-i Zirâiyye ve Çiftlik Muhâsebesi.

Muh: İbrahim Fâzıl.(Muhâsebe)

İst. 1340,Vatan Mat. 2+189+5 s. “K” (600-1407)

*

36
Amerika’da Dârü’l-Fünûnların Halk Dershâneleri.

Muh: Dr. F.F. Goodsell.(Terbiye)

8.c: İst.1928, Selâmet Mat. 34s. ”K” (300-2436)

*

37


Amerika’da Erkeklere Mahsus Yüksek Tahsil.

Dr. Cars Arthur Reed.(Eğitim)

İst. 1928, Suhûlet Mat.19 s. “K” (300-173)

*

38
Amerika’da Kadınlara Mahsûs Yüksek Tahsil.

Muh: Dr. Mary Mills Patrick.(Eğitim)

4.c: İst.1928, Selâmet Mat. 30 s. “K” (300-2437)

*

39


Amerika’da Maârif, İdâre-i Mâliye ve Kavânîn.

Muh: Bayard Dodge.(Eğitim)

9.c: İst.1928, Selâmet Mat. 34 s.”K” (300-2434)

*

40


Amerika Müttehid Hükümetleri Maârif Tarihçesi.

Muh: Marian A. Nosser M.A.(Eğitim)

İst. 1927, Akşam Mat. 64+1 s. “K” (300-858)

*

41
Amerika’nın Müttehid Hükûmetlerinde Meslekî Ta’lîm ve Terbiye.

Muh: Scıpıo.(Eğitim)

7.c: İst. 1928, Selâmet Mat. 31 s. “K” (300-2433)

*

42


Amerika’da Tâlî Tahsil, Amerikan Resmî Mektepleri Sistemi.

Muh: Paul Monreo.(Eğitim)

2.c: İst.1928, Marifet Mat. 30 s. “K” (300-2432)

*

43


Amerika’da Talîm Terbiye ve Halk.

Muh: Margaret White.(Terbiye)

10.c: İst.1928, Selâmet Mat. 49 s. “K” (300-2435)

*

44
Anadolu’da Tanîn.

Muh: Ahmed Şerif.(Edebiyat)

İst. 1325, Tanîn Mat. 2+336 s. “K”(800-1634)

İst. 1325, Tanîn Mat. 2+336 s. “K”(800-1635)

*

45


Anadolu’da Yunan Mezâlimi.

Yazar bulunamadı.(Tarih)

2. c: 1. kısım, İst. 1337, Orhâniyye Mat. 86 s. “K” (900-170)

2. kısım, İst. 1337, Orhâniyye Mat. 86 s. “K” (900-169)

3. Kısım: Ank.1338.Yenigün Mat. 2+63s.

4. Kısım: Ank. 1338, Yenigün Mat. 30+10 s. “K” (900-151) Garp Cephesi Erkân-ı Harbiyye 2. Şûbesi Neşriyatından.

*

46


Anadolu’da Yunan Zulüm ve Vahşeti. (Anadolu’da Yunan Fecâyi’inin Tafsilâtı.)

Yazar bulunamadı.

(Tarih)

Ank. 1338, Matbuat ve İstihbârât Mat. 214 s. “K” (900-1876) 2.kısım. Not: Baştan 18 sayfa aksik. Matbuat Müdüriyeti Umûmiyyesince vesâik-i resmiyyeye müsteniden kaleme alınmış, Garbî Anadolu’daki son Yunan fecâyiine aid risaledir.*

47
Anadolu İstatistikî, İktisâdî ve Askerî Coğrafya.

Muhammed Cemâl,(Coğrafya)

1.c: Dersaâdet, 1336, Matbaa-i Askeriyye, 10+204 s. “K” (900-1987) Not: Metin haricinde 48 adet şekil ve kroki yer almaktadır.

*

48
Anadolu Köylüsüne Çiftçi Öğüdü.

Hüseyin Kazım (Kadri),(Çiftçilik)

İst. 1329-1331, Matbaa-i Hayriyye ve Şürekâsı, 2+63 s. “K” (600-1353)

İst. 1329-1331, Matbaa-i Hayriyye ve Şürekâsı, 2+63 s. “K” (600-1387)

*

49


Anadolu'nun istikbâli ve Akdeniz Meselesi.

Mu: Charles Valey. Müt: Yusuf Ziya (Ortaç).(Tarih)

Dersaâdet, 1329,Matbaa-i Hayriyye ve Şürekâsı, 127+2 s. “K” (900-223)

Dersaâdet 1329, Matbaa-i Hayriyye ve Şürekâsı, 16 s. “K” (900-166) nolu kitabın ikinci risalesidir. Not: Eser 16. sayfadan itibaren 111 sayfa eksik.

*

50
Anadolu Türk Âsârı ve Mahkûkât-ı Tetebbuâtına Esâs Ankara.

Mübârek Gâlib.(Tarih)

İst. 1341, Matbaa-i Âmire, 2+54 s. “O” (900-1787) Not: Metin dışında 41 adet resim yer alıyor. Türkiye Cumhûriyeti Maârif Vekâleti Hars Dâiresi Neşriyatından. Adet: 2.

*

51

Anadolu Türkleri ve Mûsikî İstikbâlimiz.

Mahmud Râgıp.(Mûsikî)

İst. 1828, Marifet Mat. 2+208+26 s. “K” (700-1425)

*

52
Anadolu Yavrusunun Kitabı.

Muharrirler: Mehmed Âsım Us, Ahmed Cevâd.(Eğitim)

1.Sene: 1.Kitâb: İst. 1336, Matbaa-i Âmire, 2+636 s. “K”(300-152)

*

53
Anglo Saksonların Esbâb-ı Fâikıyyeti Nedir?

Müel: Edmond Demoline,Mütercimler: A. Fuat, A. Nâci.(Tarih)

Dersaâdet 1331, Araks Mat. 393+3 s. “K” (900-171)

Dersaâdet 1331, Araks Mat. 393+3 s. “K” (900-172)

İst. 1330, Araks Mat. 393+3 s. ”K” (900-2516)*

54
Ankara ve Avrupa Seyahati.

Hâbil Âdem.(Seyahatname)

İst. 1923-1339, Kader Mat. 209+2 s. “K”(000-2416)*

55

Anna Karanin.

Müel: Leon Tolstoy. Mütercimler: Râif Necdet (Kastelli), Sâdık Nâci.(Edebiyat)

2.c: İst. 1328, Matbaa-i Hayriyye, 4+223-683+7 s. “K” (800-1710/1)

3.c: İst. 1328, Matbaa-i Hayriyye ve Şürekâsı, 5+692-1023+2 s. “K” (800-1711/2)

*

56


Annelerle Hasbihâl (Evde Mekteb.)

Lisânımıza Nakledenler: Sâbiha Zekeriya (Sertel), Belkıs Hâlim, M. Zekeriya (Sertel).(Eğitim-)

İst. 1927, Resimli Ay Mat. 1+231 s. “K” (300-957) Türkiye Himâye-i Etfâl Cem’iyyeti Çocuk Külliyâtı.

*

57
Anne Masalları.

Müel: Mood Lindsay. Müt: Mutia Sabri.(Edebiyat)

İst. 1927, Devlet Mat. 8+100 s. “K” (800-1639)*

58
Antere. (Temâşâ 5 Fasıl)

Muh: Şükrî.Ğânem. Müt: İzzet Melih (Devrim).(Tiyatro-Edebiyat)

Dersaâdet 1327, Mahmud Bey Mat. 4+137+1 s. “K” (800-1715)

*

59
Antoloji. (Yazma)

Yazar bulunamadı.

(Antoloji)

Yrs. Trs. 64+38+8+177 s.

K” (800-1492) Not: Baş tarafı eksik.

*

60


Antropoloji Levhalarına Mahsus İzâhnâme.

(Liseler için kabul edilmiştir.)

Dr. Mustafa Hakkı.

(Eğitim)

İst. 1341, Matbaa-i Âmire, 73 s. “K” (000-135) Türkiye Cumhûriyeti Maârif Vekâleti Neşriyatından.*

61
Apollo, Târih-i Umûmî-i San’at.

Müel: Salamon Reinach. Müt: Vahîd.

(Sanat Tarihi)

İst. 1330, Matbaa-i Âmire, 409 s. “K”(700-1423)

*

62
Arapların Terakkiyât-ı Medeniyyesi.

Ahmed Rasim.(Edebiyat)

İst. 1304, (Ayamavran) Şirket-i Mürettibiyye Mat. 64 s. “K” (000-195) nolu kitabın beşinci risalesidir.

*

63

Arpa Kaşıntılarının Sebebi.

M. Süreyyâ-Hulûsi Behcet.(Tıp)

İst. 1924, Kader Mat. 2+55+7 s. “K” (600-1329)

*

64
Arzdan Kamere Seyahat.

Müel: Jules Verne. Müt: Mazhar.(Seyahatname)

Kostantıniyye 1309, Mekteb-i Sanâyi’ Mat. 222+8, “K” (800-1576) nolu kitabın ikinci risalesidir.*

65
Arziyyât.

Ahmed Mâlik (Sayar).(Coğrafya)

İst. 1340, Matbaa-i Âmire, 192+7 s. “K” (500-1216)

İst. 1926, Millî Mat. 224 s. “K” (500-1217) Not: Metin haricinde 1 adet harita yer alıyor.

İst. 1340, Matbaa-i Âmire, 156 s. “K” (500-1281)

İst. 1927, Millî Mat. 170 s. “K” (500-1282)

*

66


Asâfnâme.

Lütfü Paşa.(Tarih)

İst.1326, Matbaa-i Âmidî, 26+1 s. “K” (900-2281)*

67
Asâkir İçün Seçilmiş Yazılar.

Müellifler: Ahmet Hikmet (Müftüoğlu), Z. Gökalp, Mehmed Emîn (Yurdakul), Ahmed Nedîm, Muallim Nâci, Ömer Hulûsi, Akagündüz (Enis Avnî), Köprülü-Zâde Mehmed Fuâd, Ali Suâd, Doğan, Gâlib Bahtiyâr, Bir Muhâcir, Celâl Sâhir (Erozan), Abdülbâkî Fevzi, Uyanık.(Askerlik)

İst. 1329, Matbaa-i Askeriyye, 120 s. “K” (800-1673)

*

68
Âsâr-ı Manzûme.

Saîd.


(Edebiyat)

Diyarbakır 1290, Diyarbakır Mat. 74 s. “K” (800-1714) Not: Kapak yok.

*

69
Ashâbü’l-Kehf ve’r-Rakîm.

Muhammed Emin.(Tarih)

İst.1264, Dârü’t-Tıbâati’l-Âmire, 62+1 s. “K” (200-472)

*

70
Âsım Târihi.

Âsım,


(Tarih)

1.c: Yrs.1201, 384 s. “K”(900-1986)

Yrs. Trs. 384 s. ”K” (900-1939)*

71
Âsıtân-ı Târihde Ğaliçya.

Süleyman Nazif.

(Tarih)

İst. 1335, Matbaa-i Âmire, 2+69 s. “K” (800-1671)

İst. 1335, Matbaa-i Âmire, 2+69 s. “K” (800-1672)

*

72


Askerî Tekâüd ve İstifa Kanunnâmesi

Yazar bulunamadı.

(Askerlik)

İst. 1325, Matbaa-i Askeriyye, 32+1 s. “K” (300-958)

*

73
Asr-ı Hâzır Târihi.

Ali Reşâd.(Tarih)

Dersaâdet 1330, Kanaat Mat. 739 s. “K” (900-2573)

İst. 1926, Millî Mat. 474 s. “K” (900-2069) Türkiye Cumhûriyeti Maârif Vekâleti Neşriyâtından.

*

74


Asr-ı Saâdet.3

Müel. Süleyman Nedvî. Müt: Ömer Rızâ (Doğrul).(İslâm Tarihi)

1. c: İst.1921-1346, Âmidî Mat. 560 s. “K”(800-2537/1)

2. c: İst.1928-1347, Âmidî Mat. 583-1080 s. “K” (800-2538/2)

3. c: İst. 1928-1347, Âmidî Mat. 1083-1549 s. “K” (800-2539/3)

4. c: İst.1928-1347, Âmidî Mat. 1555-1958 s. “K” (800-2540/4)

5. c: İst. 1928-1346, Gündoğdu Mat. 295 s. “K” (800-2541/5)

*

75
Asrî Demokrasiler.

Muh: Veykanet James Bryce, Muh: Hüseyin Câhid (Yalçın).(Demokrasi-Sosyoloji)

1.c: İst. 1924, Tanîn Mat. 332 s. “K”(300-763/1)

2. c: İst. 1924, Tanîn Mat. 320+2 s. “K” (300-764/2)

*

76


Asrî Dîvânından Sahîfeler.

Toplayan ve Neşr: C. Miroğlu.

(Divan-Edebiyat)

Tahran 1946-1325, 52 s. “K”(800-2552)

Tahran 1946-1325, 52 s. “K” (800-2553)

*

77
Asrî Hülyâlar. (Komedi 1 perde)

İbnü’r-Refîk Ahmed Nûri.(Tiyatro)

Yrs. 1924-1342, Orhâniyye Mat. 23 s. “K” (800-1537) Mektep Temsilleri. Adet: 3.

*

78
Asya-yı Şarkî Seferi Âhırında Japonların Son Taarruzları.

Muh: Frayher Fonlotiyus. Müt: Necib b. Halil (Piyâde Binbaşısı).(Tarih)

1.c: İst.1324, Mekteb-i Fünûn-ı Harbiyye-i Şâhâne Mat. 67+1 s. “K” (900-2067)

*

79


Aşçı Mektebi.

  1. Şevket.

(Eğitim)

Dersaâdet 1336, Hilâl Mat. 8+565+1 s. “K” (300-149)1.Kısım. 2.Cüz Yrs. Trs. Suhûlet Kütüphanesi, 2+567-1028 s.“K” (300-150/2)

*

80


Âşık Dertli, Hayatı, Dîvânı.

Reşâd ve Talat.(Divan-Edebiyat)

Bolu 1928, Vilâyet Mat. 2+165+4 s. “K” (800-1659)

*

81
Aşîret Süvârî Efrâdına Mahsûs Terbiye-i Münferide Tâlimnâmesi.

Yazar bulunamadı.

(Askerlik)

İst. 1326, Matbaa-i Askeriyye, 50 s. “K” (300-959) Harbiyye Erkânı neşriyatındandır. Metin haricinde 10 sayfa şekil yer alıyor.*

82
Atlı Sınıflar Efrâdının

Hidemât-ı Baytariyye Nokta-i Nazarından Tedrîsi.

Yazar bulunamadı.

(Askerlik)

İst. 1341, Matbaa-i Osmaniyye, 74 s. “K” (300-883)

İst. 1341, Matbaa-i Osmaniyye, 74 s. “K” (300-884)

İst. 1341, Matbaa-i Osmaniyye, 74 s. “K” (300-885) Erkan-ı Harbiyye-i Umûmiyye Talim ve Terbiye Dairesince neşredilmiştir.*

83
Avrupa’da Meşhur Ministroların Tercüme-i Hallerine Dâir Risâle.Yazar bulunamadı.

(Biyografi-Tarih)

İst. 1271, Takvimhâne-i Âmire, 4+262 s. “K” (900-2191)*

84
Avrupa’da Ne Gördüm?

Ahmed İhsan (Tokgöz).(Sosyoloji)

İst. 1307- Âlem Mat. 8+588+4 s. “K” (300-1467)

*

85
Avrupa’da Tahsil. (Resimli)

Tunalı Hilmi.
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə