Karar tariHİ : 02. 10. 2017 karar numarasi : 33549906

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 114.92 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü114.92 Kb.

MECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ :

02.10.2017

KARAR NUMARASI : 33549906-301.05/177

BELEDİYE

MECLİSİNİ

TEŞKİL

EDENLERİN

ADI ve SOYADI

Meclis Başkanı Arif UĞURLİ (BAŞKAN) Dede Murat AYDEMİR, Ziya BALTA, Mehmet TÜRKMEN, Mehmet AYÇİL, Mustafa KÖSE, Talat ÖZIŞIK, Bülent AKSAKAL, Aytaç Cenk ÖZEN, Nergis KARAKELLE, Selme ASAL, Veysel AĞMİL, Mustafa DERDİYOK, Ayhan GÖKDEMİR, Canip HAN, Macit ŞİMŞEK, Ahmet ERTEN, Mehmet ÖNLÜ, Adil ÇAPANGÜL, Hasan Ali ORAY, Mehmet Ali KADOGLU, Bünyamin FIRAT, Nuri TURAN

Meclis Başkanlığından gelen ve meclis gündemine ilavesi istenilen;


a) İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Bağyurdu Mahallesi, Köycivarı Mevkii, 257 ada, 11 nolu parseldeki taşınmaz 300,00 m² olup, 18/300 (18,00 m²) hissesi Kemalpaşa Belediyesi adına kayıtlı bulunmakta, Diğer hisse sahibi; Önder AKTUĞ’un, Belediyemize ait olan hisseyi satın alma hakkındaki önergenin,
b) Kemalpaşa Belediyesi İmar Teknik ve Turizm Hizmetleri İnşaat Sanati ve Ticaret Limited Şirketi ticari işlemlerinde gelir sağlayıcı olarak kullanılmak üzere 1 adet Ford Transit Van 2.2 L Durotorg TDCİ 155PS E5 (350L) M3 araç alımı için finans kurumundan 80.000,00.-TL. borçlanma yapılması hakkındaki önergenin,
c) İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, “ Ege RES – Kemalpaşa- Armutlu DM Enerji Nakil Hattı güzergahında kalan Belediyemize ait yol vasıflı taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne devri hakkındaki önergenin,

Meclis gündemine ilave edilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 8. maddesi gereği mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.Arif UĞURLİ Mustafa DERDİYOK Dede Murat AYDEMİR

Meclis Başkanı Divan Katibi Divan KatibiMECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ :

02.10.2017

KARAR NUMARASI : 33549906-301.05/178

BELEDİYE

MECLİSİNİ

TEŞKİL

EDENLERİN

ADI ve SOYADI

Meclis Başkanı Arif UĞURLİ (BAŞKAN) Dede Murat AYDEMİR, Ziya BALTA, Mehmet TÜRKMEN, Mehmet AYÇİL, Mustafa KÖSE, Talat ÖZIŞIK, Bülent AKSAKAL, Aytaç Cenk ÖZEN, Nergis KARAKELLE, Selme ASAL, Veysel AĞMİL, Mustafa DERDİYOK, Ayhan GÖKDEMİR, Canip HAN, Macit ŞİMŞEK, Ahmet ERTEN, Mehmet ÖNLÜ, Adil ÇAPANGÜL, Hasan Ali ORAY, Mehmet Ali KADOGLU, Bünyamin FIRAT, Nuri TURAN

Kemalpaşa Belediyesi 2017 Yılı Eylül Ay'ı Meclis Toplantısına ait zabıt tutanakları mevcut üyelerin oy birliği ile kabul edildi.Arif UĞURLİ Mustafa DERDİYOK Dede Murat AYDEMİR

Meclis Başkanı Divan Katibi Divan KatibiMECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ :

02.10.2017

KARAR NUMARASI : 33549906-301.05/179

BELEDİYE

MECLİSİNİ

TEŞKİL

EDENLERİN

ADI ve SOYADI

Meclis Başkanı Arif UĞURLİ (BAŞKAN) Dede Murat AYDEMİR, Ziya BALTA, Mehmet TÜRKMEN, Mehmet AYÇİL, Mustafa KÖSE, Talat ÖZIŞIK, Bülent AKSAKAL, Aytaç Cenk ÖZEN, Nergis KARAKELLE, Selme ASAL, Veysel AĞMİL, Mustafa DERDİYOK, Ayhan GÖKDEMİR, Canip HAN, Macit ŞİMŞEK, Ahmet ERTEN, Mehmet ÖNLÜ, Adil ÇAPANGÜL, Hasan Ali ORAY, Mehmet Ali KADOGLU, Bünyamin FIRAT, Nuri TURAN

Belediyemiz Meclisinin Eylül Ay'ı toplantısında görüşülerek İmar, Hukuk, Çevre ve Tarım Komisyonlarına havale edilen; İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Gökçeyurt Mahallesi, Köyaltı Mevkii, 107 ada 3 nolu parselde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait 28.621,38 m² yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmazın, 5216 sayılı Kanun'un Kanunu'nun 7/s maddesi hükmü gereği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devri hakkındaki komisyon raporu görüşüldü.

Yapılan müzakereler sonucunda; İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Gökçeyurt Mahallesi, Köyaltı Mevkii, 107 ada 3 parselde, bulunan 28.621,38 m² yüzölçümlü, fiilen mezarlık alanı olarak kullanılan taşınmazın bedelsiz olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devredilmesine 5393 sayılı Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendi gereği mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

Arif UĞURLİ Mustafa DERDİYOK Dede Murat AYDEMİR

Meclis Başkanı Divan Katibi Divan KatibiMECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ :

02.10.2017

KARAR NUMARASI : 33549906-301.05/180

BELEDİYE

MECLİSİNİ

TEŞKİL

EDENLERİN

ADI ve SOYADI

Meclis Başkanı Arif UĞURLİ (BAŞKAN) Dede Murat AYDEMİR, Ziya BALTA, Mehmet TÜRKMEN, Mehmet AYÇİL, Mustafa KÖSE, Talat ÖZIŞIK, Bülent AKSAKAL, Aytaç Cenk ÖZEN, Nergis KARAKELLE, Selme ASAL, Veysel AĞMİL, Mustafa DERDİYOK, Ayhan GÖKDEMİR, Canip HAN, Macit ŞİMŞEK, Ahmet ERTEN, Mehmet ÖNLÜ, Adil ÇAPANGÜL, Hasan Ali ORAY, Mehmet Ali KADOGLU, Bünyamin FIRAT, Nuri TURAN

Belediyemiz Meclisinin Eylül ayı toplantısında görüşülerek İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen; İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Bağyurdu Mahallesi, 558 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısmının kamulaştırma işlemi yapılabilmesi için 5 yıllık İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili komisyon raporu görüşüldü,

Yapılan müzakereler sonucunda; İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Bağyurdu Mahallesi, 558 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısmının Kemalpaşa Belediyesi tarafından kamulaştırılması için 5 yıllık İmar Programına Ek olarak alınması 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/u maddesi gereği mevcut üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

Arif UĞURLİ Mustafa DERDİYOK Dede Murat AYDEMİR

Meclis Başkanı Divan Katibi Divan KatibiMECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ :

02.10.2017

KARAR NUMARASI : 33549906-301.05/181

BELEDİYE

MECLİSİNİ

TEŞKİL

EDENLERİN

ADI ve SOYADI

Meclis Başkanı Arif UĞURLİ (BAŞKAN) Dede Murat AYDEMİR, Ziya BALTA, Mehmet TÜRKMEN, Mehmet AYÇİL, Mustafa KÖSE, Talat ÖZIŞIK, Bülent AKSAKAL, Aytaç Cenk ÖZEN, Nergis KARAKELLE, Selme ASAL, Veysel AĞMİL, Mustafa DERDİYOK, Ayhan GÖKDEMİR, Canip HAN, Macit ŞİMŞEK, Ahmet ERTEN, Mehmet ÖNLÜ, Adil ÇAPANGÜL, Hasan Ali ORAY, Mehmet Ali KADOGLU, Bünyamin FIRAT, Nuri TURAN

Belediyemiz Meclisinin Eylül ayı toplantısında görüşülerek İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen; İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Yukarı mahalle, 702 ada üzerinde yer alan taşınmaz sahipleri Orhan KARAMAN, Gülten KARAMAN, Subhan KARAMAN’ın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2017 tarih ve 05.422 sayılı kararı ile onayladığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisine, askı süresi içerisinde itirazına ait komisyon raporu görüşüldü.


YAPILAN MÜZAKERELER SONUCUNDA;

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 tarih ve 05.422 sayılı kararı ile uygun görülerek 21.07.2017 tarih ve 21.08.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi Aşağı ve Yukarı Mahallesinde yer alan 84, 85 ve 702 adaların tamamı, 131 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 29, 34, 35, 45 ve 47 parsel sayılı taşınmazlar, 148 ada 2, 3, 4, 7 ve 17 parsel sayılı taşınmazlar, 703 ada 27, 28, 31 ve 40 parsel sayılı taşınmazlar ve 704 ada 16, 17, 25, 26, 27 ve 28 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisine; 21.08.2017 tarih ve 12805 sayılı dilekçe ile itiraz edilmiş ve 702 adanın 24.06.2004 tarih ve 135 sayılı kararı ile tescil edilen taşınmazların aynen korunması ve çevresinde yer alan bitişik nizam yapı adaları gibi ön bahçesiz olarak değerlendirilmesi hakkındaki itirazı mevcut üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir.Arif UĞURLİ Mustafa DERDİYOK Dede Murat AYDEMİR

Meclis Başkanı Divan Katibi Divan KatibiMECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ :

02.10.2017

KARAR NUMARASI : 33549906-301.05/182

BELEDİYE

MECLİSİNİ

TEŞKİL

EDENLERİN

ADI ve SOYADI

Meclis Başkanı Arif UĞURLİ (BAŞKAN) Dede Murat AYDEMİR, Ziya BALTA, Mehmet TÜRKMEN, Mehmet AYÇİL, Mustafa KÖSE, Talat ÖZIŞIK, Bülent AKSAKAL, Aytaç Cenk ÖZEN, Nergis KARAKELLE, Selme ASAL, Veysel AĞMİL, Mustafa DERDİYOK, Ayhan GÖKDEMİR, Canip HAN, Macit ŞİMŞEK, Ahmet ERTEN, Mehmet ÖNLÜ, Adil ÇAPANGÜL, Hasan Ali ORAY, Mehmet Ali KADOGLU, Bünyamin FIRAT, Nuri TURAN

Belediye Başkanlığından Meclis'e havalesi yapılan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 26/09/2017 tarih ve 3370 ekli müzekkere okundu.


YAPILAN MÜZAKERESİ SONUNDA :
Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Bütçenin hazırlanması ve kabulü başlıklı 62. maddesinde “ Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı Eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve İçişleri Bakanlığı'na gönderilir. İçişleri Bakanlığı belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere Eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı'na bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte Kasım ayının birinci gününden önce belediye meclise sunar” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Bütçe tasarısının meclise sunulması başlıklı 27. maddesinde “(1) Encümen tarafından görüşülerek üst yöneticiye sunulan bütçe tasarısı, büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere Ekim ayının birinci gününden önce meclise sunulur.” hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunun Stratejik Plan ve Performans Programı başlıklı 41. maddesinde “Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.” denilmektedir.

Belediye Encümenimizce görüşülerek 19/09/2017 tarihinde kabul edilen ve karara bağlanan Başkanlığımıza ait 2018 yılı Bütçe Tasarısı, Performans Programı ve vergi, harç ve ücret tarifeleri tasarısının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/b maddesi gereği incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi gereği mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.Arif UĞURLİ Mustafa DERDİYOK Dede Murat AYDEMİR

Meclis Başkanı Divan Katibi Divan KatibiMECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ :

02.10.2017

KARAR NUMARASI : 33549906-301.05/183

BELEDİYE

MECLİSİNİ

TEŞKİL

EDENLERİN

ADI ve SOYADI

Meclis Başkanı Arif UĞURLİ (BAŞKAN) Dede Murat AYDEMİR, Ziya BALTA, Mehmet TÜRKMEN, Mehmet AYÇİL, Mustafa KÖSE, Talat ÖZIŞIK, Bülent AKSAKAL, Aytaç Cenk ÖZEN, Nergis KARAKELLE, Selme ASAL, Veysel AĞMİL, Mustafa DERDİYOK, Ayhan GÖKDEMİR, Canip HAN, Macit ŞİMŞEK, Ahmet ERTEN, Mehmet ÖNLÜ, Adil ÇAPANGÜL, Hasan Ali ORAY, Mehmet Ali KADOGLU, Bünyamin FIRAT, Nuri TURAN

Belediye Başkanlığından Meclis'e havalesi yapılan Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait 12/09/2017 tarih ve 360 sayılı ekli müzekkere okundu.


YAPILAN MÜZAKERESİ SONUNDA :
Belediyelerimiz sınırları içinde oluşan katı ve sıvı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi çalışmaları araç gereç, ekipman ve altyapı eksikliği nedeniyle aksadığından yoğun çevre kirliliği meydana gelmektedir. Oluşan kirlilik, derelerimizi ve yer altı sularımızı kirletmekte, tarım ve hayvancılığı etkilemekte ve bölgede yaşayan insanlarımızın sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Katı ve sıvı atıkların gereği gibi kontrol altına alınamaması özellikle çocuklarımızın ve insanlarımızın sağlığını tehlikeye sokmakta ve hastalık saçmaktadır. Belediyemizin mali kaynaklarının kısıtlı olması nedeniyle, çevre kirliliği giderilmesi çalışmaları için acilen kaynağa ihtiyaç duyulduğundan 03 Nisan 2007 gün ve 26482 tarihli “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 100.000.-TL. (YÜZBİNTÜRKLİRASI) nakdi yardım talep edilmesine mevcut üyelerin oy birliği kabul edilmiştir.

Arif UĞURLİ Mustafa DERDİYOK Dede Murat AYDEMİR

Meclis Başkanı Divan Katibi Divan KatibiMECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ :

02.10.2017

KARAR NUMARASI : 33549906-301.05/184

BELEDİYE

MECLİSİNİ

TEŞKİL

EDENLERİN

ADI ve SOYADI

Meclis Başkanı Arif UĞURLİ (BAŞKAN) Dede Murat AYDEMİR, Ziya BALTA, Mehmet TÜRKMEN, Mehmet AYÇİL, Mustafa KÖSE, Talat ÖZIŞIK, Bülent AKSAKAL, Aytaç Cenk ÖZEN, Nergis KARAKELLE, Selme ASAL, Veysel AĞMİL, Mustafa DERDİYOK, Ayhan GÖKDEMİR, Canip HAN, Macit ŞİMŞEK, Ahmet ERTEN, Mehmet ÖNLÜ, Adil ÇAPANGÜL, Hasan Ali ORAY, Mehmet Ali KADOGLU, Bünyamin FIRAT, Nuri TURAN

Belediye Başkanlığından Meclis'e havalesi yapılan Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait 12/09/2017 tarih ve 361 sayılı ekli müzekkere okundu.


YAPILAN MÜZAKERESİ SONUNDA :
Katı Atık Kontrolü Yönetmeliği'nin 20. maddesinin; "Toplanan evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların, görünüş, koku,toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarda taşınması zorunludur." hükmü gereği, Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde kullanılmak üzere acilen “1 adet Yol Süpürme Aracı” na ihtiyaç olduğundan, Belediyemizin maddi imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle temin edilemeyen söz konusu aracın satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına yardımla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Arif UĞURLİ'ye yetki verilmesine, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilen taahhütname hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir.

Arif UĞURLİ Mustafa DERDİYOK Dede Murat AYDEMİR

Meclis Başkanı Divan Katibi Divan KatibiMECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ :

02.10.2017

KARAR NUMARASI : 33549906-301.05/185

BELEDİYE

MECLİSİNİ

TEŞKİL

EDENLERİN

ADI ve SOYADI

Meclis Başkanı Arif UĞURLİ (BAŞKAN) Dede Murat AYDEMİR, Ziya BALTA, Mehmet TÜRKMEN, Mehmet AYÇİL, Mustafa KÖSE, Talat ÖZIŞIK, Bülent AKSAKAL, Aytaç Cenk ÖZEN, Nergis KARAKELLE, Selme ASAL, Veysel AĞMİL, Mustafa DERDİYOK, Ayhan GÖKDEMİR, Canip HAN, Macit ŞİMŞEK, Ahmet ERTEN, Mehmet ÖNLÜ, Adil ÇAPANGÜL, Hasan Ali ORAY, Mehmet Ali KADOGLU, Bünyamin FIRAT, Nuri TURAN

Belediye Başkanlığından Meclis'e havalesi yapılan Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğüne ait 27/09/2017 tarih ve 3972 sayılı ekli müzekkere okundu.


YAPILAN MÜZAKERESİ SONUNDA :
Müzekkerede aynen: "Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 26.09.2017 tarih ve 1302 sayılı yazısına istinaden İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Çiniliköy Mahallesi, Rekreasyon Alanında bağlantı yolunda kalan 270 ada 17, 18, 19 ve 31 nolu parsellerin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması için, Belediyemizin 5 Yıllık İmar Programına Ek olarak alınması hususunun Belediyemiz Meclisince değerlendirilerek karara bağlanmasını arz ederim." denildiğinden,


                  1. İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Çiniliköy Mahallesi, Rekreasyon Alanında bağlantı yolunda kalan 270 ada 17, 18, 19 ve 31 nolu parsellerin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması için 5 Yıllık İmar Programına Ek olarak alınmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/u maddesi gereği mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.Arif UĞURLİ Mustafa DERDİYOK Dede Murat AYDEMİR

Meclis Başkanı Divan Katibi Divan KatibiMECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ :

02.10.2017

KARAR NUMARASI : 33549906-301.05/186

BELEDİYE

MECLİSİNİ

TEŞKİL

EDENLERİN

ADI ve SOYADI

Meclis Başkanı Arif UĞURLİ (BAŞKAN) Dede Murat AYDEMİR, Ziya BALTA, Mehmet TÜRKMEN, Mehmet AYÇİL, Mustafa KÖSE, Talat ÖZIŞIK, Bülent AKSAKAL, Aytaç Cenk ÖZEN, Nergis KARAKELLE, Selme ASAL, Veysel AĞMİL, Mustafa DERDİYOK, Ayhan GÖKDEMİR, Canip HAN, Macit ŞİMŞEK, Ahmet ERTEN, Mehmet ÖNLÜ, Adil ÇAPANGÜL, Hasan Ali ORAY, Mehmet Ali KADOGLU, Bünyamin FIRAT, Nuri TURAN

Belediye Başkanlığından Meclis'e havalesi yapılan Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğüne ait 27/09/2017 tarih ve 3973 sayılı ekli müzekkere okundu.


YAPILAN MÜZAKERESİ SONUNDA :
Müzekkerede aynen: "İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Dereköy Mahallesi, 163 parsel sayılı taşınmaz, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 05.522 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” kapsamında kalmaktadır. 05.06.2017 tarih ve 2017/488 sayılı dilekçe ile Belediyemize iletilen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararına istinaden hazırlanan “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisinin Belediyemiz Meclisince görüşülmesini saygılarımla arz ederim." denildiğinden,

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Dereköy Mahallesi, 163 parsel sayılı taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” kapsamında kalmakta olup, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararına istinaden hazırlanan “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi gereği incelenmek üzere İmar, Hukuk, Tarım ve Çevre Komisyonlarına havale edilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.Arif UĞURLİ Mustafa DERDİYOK Dede Murat AYDEMİR

Meclis Başkanı Divan Katibi Divan KatibiMECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ :

02.10.2017

KARAR NUMARASI : 33549906-301.05/187

BELEDİYE

MECLİSİNİ

TEŞKİL

EDENLERİN

ADI ve SOYADI

Meclis Başkanı Arif UĞURLİ (BAŞKAN) Dede Murat AYDEMİR, Ziya BALTA, Mehmet TÜRKMEN, Mehmet AYÇİL, Mustafa KÖSE, Talat ÖZIŞIK, Bülent AKSAKAL, Aytaç Cenk ÖZEN, Nergis KARAKELLE, Selme ASAL, Veysel AĞMİL, Mustafa DERDİYOK, Ayhan GÖKDEMİR, Canip HAN, Macit ŞİMŞEK, Ahmet ERTEN, Mehmet ÖNLÜ, Adil ÇAPANGÜL, Hasan Ali ORAY, Mehmet Ali KADOGLU, Bünyamin FIRAT, Nuri TURAN

Belediye Başkanlığından Meclis'e havalesi yapılan Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğüne ait 27/09/2017 tarih ve 3974 sayılı ekli müzekkere okundu.


YAPILAN MÜZAKERESİ SONUNDA :
Müzekkerede aynen: "5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 05.939 sayılı kararı ile uygun görülerek 16.06.2017 tarih ve 14.07.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Yukarı Mahallesi'nde bulunan 87 ada 12, 24, 25, 32 ve 30 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alan için hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisine; İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Yukarı Mahallesi, 87 ada 24 ve 32 parsel sayılı taşınmaz sahibi Cafer ÖZGENER, 87 ada 12 ve 25 parsel sayılı taşınmaz hissedarları Hüseyin ÖZGENER ve Önder ÖZGENER tarafından, sahibi ve hissedarı oldukları taşınmazları kapsayan alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu karara askı süresi içerisinde itiraz edilmiştir.

Söz konusu itirazın incelenerek gerekli kararın alınması hususunun Belediyemiz Meclisince görüşülmesini saygılarımla arz ederim." denildiğinden,

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Yukarı Mahallesinde bulunan 87 ada 12, 24, 25, 32 ve 30 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alan için hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisine; İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Yukarı Mahallesi, 87 ada 24 ve 32 parsel sayılı taşınmaz sahibi Cafer ÖZGENER, 87 ada 12 ve 25 parsel sayılı taşınmaz hissedarları Hüseyin ÖZGENER ve Önder ÖZGENER tarafından, sahibi ve hissedarı oldukları taşınmazları kapsayan alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu karara askı süresi içerisinde itirazının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi gereği incelenmek üzere İmar, Hukuk, Tarım ve Çevre Komisyonlarına havale edilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

Arif UĞURLİ Mustafa DERDİYOK Dede Murat AYDEMİR

Meclis Başkanı Divan Katibi Divan KatibiMECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ :

02.10.2017

KARAR NUMARASI : 33549906-301.05/188

BELEDİYE

MECLİSİNİ

TEŞKİL

EDENLERİN

ADI ve SOYADI

Meclis Başkanı Arif UĞURLİ (BAŞKAN) Dede Murat AYDEMİR, Ziya BALTA, Mehmet TÜRKMEN, Mehmet AYÇİL, Mustafa KÖSE, Talat ÖZIŞIK, Bülent AKSAKAL, Aytaç Cenk ÖZEN, Nergis KARAKELLE, Selme ASAL, Veysel AĞMİL, Mustafa DERDİYOK, Ayhan GÖKDEMİR, Canip HAN, Macit ŞİMŞEK, Ahmet ERTEN, Mehmet ÖNLÜ, Adil ÇAPANGÜL, Hasan Ali ORAY, Mehmet Ali KADOGLU, Bünyamin FIRAT, Nuri TURAN

Belediye Başkanlığından Meclis'e havalesi yapılan Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait 28/09/2017 tarih ve 1331 sayılı ekli müzekkere okundu.


YAPILAN MÜZAKERESİ SONUNDA :
Müzekkerede aynen: "İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Bağyurdu Mahallesi, Köycivarı Mevkii, 257 ada, 11 nolu parseldeki taşınmaz 300,00 m² olup, 18/300 (18,00 m²) hissesi Kemalpaşa Belediyesi adına kayıtlı bulunmaktadır. Diğer hisse sahibi; Önder AKTUĞ’un, Belediyemize ait olan hisseyi satın alma talebi üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden görüşülerek Meclis Kararı alınmasını arz ederim.’’ denilmektedir.
İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Bağyurdu Mahallesi, Köycivarı Mevkii, 257 ada, 11 nolu parselde kayıtlı 300,00 m² miktarındaki taşınmazın 18/300 (18,00 m²) hissesi Kemalpaşa Belediyesi adına kayıtlı olup, diğer hisse sahibi; Önder AKTUĞ’un, Belediyemize ait olan hisseyi satın alma talebinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi gereği incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

Arif UĞURLİ Mustafa DERDİYOK Dede Murat AYDEMİR

Meclis Başkanı Divan Katibi Divan KatibiMECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ :

02.10.2017

KARAR NUMARASI : 33549906-301.05/189

BELEDİYE

MECLİSİNİ

TEŞKİL

EDENLERİN

ADI ve SOYADI

Meclis Başkanı Arif UĞURLİ (BAŞKAN) Dede Murat AYDEMİR, Ziya BALTA, Mehmet TÜRKMEN, Mehmet AYÇİL, Mustafa KÖSE, Talat ÖZIŞIK, Bülent AKSAKAL, Aytaç Cenk ÖZEN, Nergis KARAKELLE, Selme ASAL, Veysel AĞMİL, Mustafa DERDİYOK, Ayhan GÖKDEMİR, Canip HAN, Macit ŞİMŞEK, Ahmet ERTEN, Mehmet ÖNLÜ, Adil ÇAPANGÜL, Hasan Ali ORAY, Mehmet Ali KADOGLU, Bünyamin FIRAT, Nuri TURAN

Belediye Başkanlığından Meclis'e havalesi yapılan Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğü'ne ait 02/10/2017 tarih ve 365 sayılı müzekkere okundu.


Müzekkerede aynen: "Kemalpaşa Belediyesi İmar Teknik ve Turizm Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ticari işlemlerinde gelir sağlayıcı olarak kullanılmak üzere 1 adet Ford Transit Van 2.2 L Durotorg TDCİ 155PS E5 (350L) M3 araç alımı yapılacaktır. Taşıt alımı için Finans Kurumları ile yapılan görüşme ve araştırma sunucunda en uygun teklif veren finans kurumundan 80.000,00.-TL. (SeksenbinTürkLirası) borçlanma yapılması hususunda Meclis'te karar alınması gerekmektedir. Gereğinin yapılmasını arz ederim.” denildiğinden,
Kemalpaşa Belediyesi İmar Teknik ve Turizm Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ticari işlemlerinde gelir sağlayıcı olarak kullanılmak üzere 1 adet Ford Transit Van 2.2 L Durotorg TDCİ 155PS E5 (350L) M3 araç alımı için Finans Kurumları ile yapılan görüşme ve araştırma sunucunda en uygun teklif veren finans kurumundan 80.000.-TL.(Seksenbintürklirası) borçlanma yapılması 5393 sayılı Kanun’un 18/d maddesi gereği mevcut üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

Arif UĞURLİ Mustafa DERDİYOK Dede Murat AYDEMİR

Meclis Başkanı Divan Katibi Divan KatibiMECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ :

02.10.2017

KARAR NUMARASI : 33549906-301.05/190

BELEDİYE

MECLİSİNİ

TEŞKİL

EDENLERİN

ADI ve SOYADI

Meclis Başkanı Arif UĞURLİ (BAŞKAN) Dede Murat AYDEMİR, Ziya BALTA, Mehmet TÜRKMEN, Mehmet AYÇİL, Mustafa KÖSE, Talat ÖZIŞIK, Bülent AKSAKAL, Aytaç Cenk ÖZEN, Nergis KARAKELLE, Selme ASAL, Veysel AĞMİL, Mustafa DERDİYOK, Ayhan GÖKDEMİR, Canip HAN, Macit ŞİMŞEK, Ahmet ERTEN, Mehmet ÖNLÜ, Adil ÇAPANGÜL, Hasan Ali ORAY, Mehmet Ali KADOGLU, Bünyamin FIRAT, Nuri TURAN

Belediye Başkanlığından Meclis'e havalesi yapılan Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait 02/10/2017 tarih ve 1339 sayılı ekli müzekkere okundu.


YAPILAN MÜZAKERESİ SONUNDA :
Müzekkerede aynen: "TEDAŞ Gediz Bölge Müdürlüğü'nün 11.09.2017 tarih ve E.60616 sayılı yazısıyla, “ Ege RES – Kemalpaşa- Armutlu DM Enerji Nakil Hattı güzergahında kalan Belediyemize ait yol vasıflı taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 25.03.2016 tarih, 14858 sayılı Olur’u ile onaylanan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 10.03.2016 tarih, 6149-12 nolu Kamu Yararı Kararına istinaden, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. Maddesi uyarınca devri talep edilmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (d) bendinde 'Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilir veya 25 yılı geçmemek üzere tahsis edilebilir.' denilmektedir.

Ege RES – Kemalpaşa- Armutlu DM Enerji Nakil Hattı güzergahında kalan Belediyemize ait yol vasıflı taşınmazların, alanları ve bedelleri ekte sunulmuştur.

Bilgileri ile Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde kamulaştırmaya konu olan Belediyemize ait yol vasıflı taşınmazların, alanları ve bedelleri ekte sunulmuş olup, devri kabul edilirse bedeli konusunda Encümene yetki verilmesi ve İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, “ Ege RES – Kemalpaşa- Armutlu DM Enerji Nakil Hattı güzergahında kalan Belediyemize ait yol vasıflı taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne devri hususunun Meclis gündemine alınmasını arz ederim." denildiğinden,

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, “ Ege RES – Kemalpaşa- Armutlu DM Enerji Nakil Hattı güzergahında kalan Belediyemize ait yol vasıflı taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne devri ile ilgili gündem maddesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi gereği incelenmek üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonlarına havale edilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

Arif UĞURLİ Mustafa DERDİYOK Dede Murat AYDEMİR

Meclis Başkanı Divan Katibi Divan KatibiMECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ :

02.10.2017

KARAR NUMARASI : 33549906-301.05/191

BELEDİYE

MECLİSİNİ

TEŞKİL

EDENLERİN

ADI ve SOYADI

Meclis Başkanı Arif UĞURLİ (BAŞKAN) Dede Murat AYDEMİR, Ziya BALTA, Mehmet TÜRKMEN, Mehmet AYÇİL, Mustafa KÖSE, Talat ÖZIŞIK, Bülent AKSAKAL, Aytaç Cenk ÖZEN, Nergis KARAKELLE, Selme ASAL, Veysel AĞMİL, Mustafa DERDİYOK, Ayhan GÖKDEMİR, Canip HAN, Macit ŞİMŞEK, Ahmet ERTEN, Mehmet ÖNLÜ, Adil ÇAPANGÜL, Hasan Ali ORAY, Mehmet Ali KADOGLU, Bünyamin FIRAT, Nuri TURAN

Meclis toplantısına katılamayan Meclis Üyeleri Ahmet ATABEY, Yılmaz GÜNEŞ ve Zafer BİNİCİ'nin mazeretli sayılmaları ve mazeretleri mevcut üyelerin oy birliği ile kabul edildi.Arif UĞURLİ Mustafa DERDİYOK Dede Murat AYDEMİR

Meclis Başkanı Divan Katibi Divan KatibiMECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ :

02.10.2017

KARAR NUMARASI : 33549906-301.05/192

BELEDİYE

MECLİSİNİ

TEŞKİL

EDENLERİN

ADI ve SOYADI

Meclis Başkanı Arif UĞURLİ (BAŞKAN) Dede Murat AYDEMİR, Ziya BALTA, Mehmet TÜRKMEN, Mehmet AYÇİL, Mustafa KÖSE, Talat ÖZIŞIK, Bülent AKSAKAL, Aytaç Cenk ÖZEN, Nergis KARAKELLE, Selme ASAL, Veysel AĞMİL, Mustafa DERDİYOK, Ayhan GÖKDEMİR, Canip HAN, Macit ŞİMŞEK, Ahmet ERTEN, Mehmet ÖNLÜ, Adil ÇAPANGÜL, Hasan Ali ORAY, Mehmet Ali KADOGLU, Bünyamin FIRAT, Nuri TURAN

Meclis gündeminde bulunan ve gündeme ilavesi istenen konuların görüşülmesi tamamlandığından 2017 Yılı Ekim Ay'ı Meclis Toplantısı II. Birleşiminin 10/10/2017 günü, saat 17:30.da yapılması kararlaştırılarak Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimine son verildi.Arif UĞURLİ Mustafa DERDİYOK Dede Murat AYDEMİR

Meclis Başkanı Divan Katibi Divan Katibi

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə