Kataloq sərgi-Yarmarka Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunur


Azərbaycan Milli Aviasiya AkademiyasıYüklə 323,07 Kb.
səhifə2/4
tarix13.01.2017
ölçüsü323,07 Kb.
#7
1   2   3   4

Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyası


“Azərbaycan Hava Yolları” Dövlət Konserninin Milli Aviasiya Akademiyası Milli Qəhrəman Yavər Əliyevin adını daşıyır. Bu ali məktəb Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 iyun 1992-ci il tarixli, 337 saylı qərarı ilə “Milli Aviasiya Mərkəzi” adı ilə yaradılmış və sonra Nazirlər Kabinetinin 24 fevral 1994-cü il tarixli, 81 saylı qərarı ilə Milli Aviasiya Akademiyasına çevrilmişdir. Akademiyanın kitabxanası elmi-texniki, tədris-metodiki və sorğu ədəbiyyatları ilə komplektləşdirilmişdir. Kitabxananın fondu daim tələbata uyğun olan tədris ədəbiyyatları ilə zənginləşdirilir.

Ünvan: AZ1045, Bakı şəh., Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, 25-ci kilometr.

Tel.: (+99412) 497-28-13

Faks: (+99412) 497-28-29

E-mail: shehla_eliyeva@mail.ru

 1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Hüseyn Cavidin ev-muzeyi


H.Cavidin ev-muzeyi Heydər Əliyevin 25.11.1981-ci ildə qəbul etdiyi 604 saylı qərar əsasında yaradılmışdır. AR Nazirlər Kabinetinin 10.07.1995-ci il 160 saylı qərarı ilə muzey, vaxtıilə şairin yaşadığı mənzildə yerləşdirilmişdir. Muzeydə 10 mindən çox eksponat qorunub saxlanılır.

Ünvan: AZ1001, Bakı şəh., İstiqlaliyyət küç., 8.

Tel.: (+99412) 492-06-57; (+99412) 492-70-49

E-mail: huseinjavid@gmail.com
Национальная Академия Наук

Азербайджана Дом Музей Г. Джавида

Тел: (+99412) 492-06-57; (+99412) 492-70-49

e-mail: huseinjavid@gmail.com

Адрес: AZ 1001, Баку, ул.Истиглалият, 8.

Дом музей Г. Джавида создан на основе решения № 604 от 25-го ноября 1981года принятого общенациональным лидером Г. Алиевом. По решению №160 от 10.07.1995-го года Кабинета Министров Азербайджанской Республики музей был перенесен в квартиру ,где в свое время жил поэт. В музее хранятся около 10000 экспонатов.


Museum of Huseyn Javid by the

National Academy of Sciences of Azerbaijan

Tel: (+99412) 492-06-57; (+99412) 492-70-49;

e-mail: huseinjavid@gmail.com

Address: 8 Istiglaliyat str., Baku, AZ1001.

Home museum of H. Javid was established on 25.11.1981 by the instruction No. 604 of the all-nations leader Heydar Aliyev. By the decision No. 160 of the Cabinet of Ministers of the Azerbaijan Republic from 10.07.1995 the museum was transferred to the house, where poet used to live. There are about 1000 exhibits at the museum.


 1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Akademiya Kitab Mərkəzi


1956-cı ildən AMEA-nın nəzdində fəaliyyətə başlamış və bu günə kimi tarixi ənənələri qoruyub saxlayaraq cəmiyyətimizin maariflənməsində böyük rol oynamışdır. Əsas məqsədi hazırkı nəslin maarifləndirilməsi işinə dəstək olmaq və kitaba olan sevgini daim yaşatmaqdır.

Ünvan: AZ1005, Bakı şəh., Əziz Əliyev küç., 13.

Tel.: (+99412) 497-87-73

Faks: (+99412) 497-87-73

E-mail: akadembooks@mail.ru


Книжный Центр Академия

Тел: (+99412) 497-87-73; Факс: (+99412) 497-87-73

e-mail: akadembooks@mail.ru

Адрес: AZ 1005, Баку, ул. А. Алиева, 13.

Книжный центр, функционирущий с 1956-го года, имеет запас книг с 31 тысячью названиями. В центре, сотрудничающей более чем с 20-ю издательствами России, Германии, Турции и др. стран, имеются множество ценных книг, связанных с историей, культурой, географией народов мира. 1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası “Elm” Redaksiya, Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi

“Elm” nəşriyyatı AMEA-nın təsis olunduğu 1945-ci ildən fəaliyyət göstərir və Azərbaycan elminin, mədəniyyətinin müxtəlif problemlərini özündə əks etdirən elmi, elmi-kütləvi kitablar çap edir.

Ünvan: AZ1001, Bakı şəh., İstiqlaliyyət küç., 10.

Tel.: (+99412) 492-61-71; (+99450) 378-72-00

E-mail: elmneshriyyati@yahoo.com
Центр Редакции- Издательства и Полиграфии «Елм»

Тел: (+99412) 492-61-71; (+99450) 378-72-00

e-mail: elmnesriyyati@yahoo.com

Адрес: AZ1001, Баку. Ул. Истиглалият, 10

Издательство «Елм» издает 10 научных периодических журналов и научных книг под 50-60-ю названиями с 25-30-и тысячным тиражом, а также занимается другими издательскими делами и книготорговлей.
Elm” Editing, Publishing and Polygraphist Center

Tel: (+99412) 492-61-71; (+99450) 378-72-00;

e-mail: elmnesriyyati@yahoo.com

Address: 10 Istiglaliyat str, Baku, AZ 1001

“Elm” Publishers produce 10 scientific periodicals and 50-60 scientific books at 25-30 thousand copies, providing also other publishing services and performing book trading.


 1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutu


Folklor İnstitutu 2 aprel 2003-cü ildən İnstitut kimi fəaliyyət göstərir. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, “Dədə Qorqud” jurnalı, Azərbaycan folkloru ontologiyası və s. kimi nəşrləri mövcuddur.

Tel.: (+99412) 492-93-14

Faks: (+99412) 498-16-21

E-mail: azfolklor@yahoo.com


 1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası


Kitabxana 1924-cü ildə yaradılıb. Sənəd-informasiya fondu 50 dildə, məzmunca universal, dünya əhəmiyyətli 4 milyon elmi nəşrdən ibarətdir. 60 mindən artıq ənənəvi, 100 minə yaxın virtual oxucusu var. Elektron kataloqa və elektron kitabxanaya malikdir. 2003-cü ildə elmi status almışdır. Doktorantura və dissertantura yolu ilə yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlayır. Dünyanın 93 dövlətinin 1012 elmi təşkilatı ilə sənəd və informasiya mübadiləsi aparır.

Ünvan: AZ1143, Bakı şəh., H.Cavid prospekti, 31.

Tel.: (+99412)510-34-37

Faks: (+99412)510-35-16

E-mail: mail@csl.com; biblio_az@yahoo.com


Центральная Научная Библиотека

Национальной Академии Наук Азербайджана

Тел: (+99412) 510-34-37; Факс: (+99412) 510-35-16

e-mail: mail@csl.com ; biblio_az@yahoo.com

Адрес: AZ 1143, Баку, пр. Г. Джавида, 31.

ЦНБ создано в 1924-ом году. Фонд библиотеки состоит из 4 миллионов научных изданий на 50 языках. Имеет около 50 тысяч традиционных, около 100 тысяч вируальных читателей. Поддерживает отношения с 1012-ю научными организациями 93-х стран. ЦНБ, получивший в 2003-ем году научный статус, готовит высококвалифицированных кадров путем докторантуры и диссертантуры. Функционируют 12 отделов. Напечатала книги под более чем 600-и названиями. Имеет электронный каталог и электронную библиотеку.
Central Scientific Library of the

National Academy of Sciences of Azerbaijan

Tel: (+99412) 510-34-37; Fax: (+99412) 510-35-16;

e-mail: mail@csl.com; biblio_az@yahoo.com

Address: 31 H. Javid avenue, Baku, AZ 1143.

CSL was founded in 1924 by the Azerbaijan Society of Research and Studies. It holds 4 million scientific publications in 50 languages. Has more than 50 thousand traditional and about 100 thousand virtual readers. Maintains contacts with 1012 scientific organizations in 93 countries. From 2003 is involved in development of highly professional staff of PhD and dissertation studies. Has 13 operational branches. Has published more than 600 books. Has its electronic catalogue and electronic library.


 1. Azərbaycan Milli Konservatoriyası

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının “Milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi” elmi-tədqiqat laboratoriyası.

Ünvan: AZ1073, Bakı şəh., H.Cavid küç., 506-cı məhəllə.

Tel.: (+99412) 565-15-26; (+99412) 510-53-28

E-mail: amk-azmilcon@mail.ru


 1. Azərbaycan Naşirlər və Poliqrafçılar İctimai Birliyi


Respublikada fəaliyyət göstərən naşir və poliqrafçıların birgə səyi nəticəsində 2012-ci ildə yaradılmış birliyin məqsədi Respublikada kitab mədəniyyətinin daha da yüksəldilməsinə, kitabın ictimai həyatımızda mühüm rolunun bərpa olunmasına, onun nüfuzunun qorunmasına köməklik göstərmək, Azərbaycan kitabının dünyada daha çox tanınmasına öz töhfəsini verməkdən ibarətdir.

Ünvan: AZ1052, Bakı şəh., F.Xoyski küç., 121B

Tel.: (+99412) 567-81-25

Faks: (+99412) 567-82-68

E-mail: info@nashir.az

Vebsayt: www.nashir.az


 1. Azərbaycan” nəşriyyatı

Ünvan: AZ1073/2, Bakı şəh., Mətbuat prospekti, 529-cu məhəllə.

Tel.: (+99412) 538-00-10

E-mail: azerbnesr@yahoo.com


Издательство “Азербайджан”

Тел.: (+99412) 538-00-10

e-mail: azerbnesr@yahoo.com

Адрес: Баку, проспект Матбуат, 529-й квартал, AZ1073/2.


Azerbaijan” Publishing

Tel.: (+99412) 538-00-10

e-mail: azerbnesr@yahoo.com

Address: thoroughfare 529, Matbuat avenue, Baku, AZ1073/2.

 1. Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 19 noyabr tarixli, 54 saylı Sərəncamı ilə Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əsasında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Komitə Diasporla iş sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini, eləcə də onların təsis etdiyi diaspor təşkilatları, habelə Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporları ilə əlaqələrin genişləndirilməsini və inkişaf etdirilməsini, dövlət orqanlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının bu sahə ilə bağlı fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini təmin edən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.

Ünvan: AZ1000, Bakı şəh., S.Vurğun küç., 24.

Tel.: (+99412) 493-10-54

Faks: (+99412) 498-61-87

E-mail: info|@diaspora.gov.az
 1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi


Komitə statistika sahəsində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən, ölkədə sosial, iqtisadi, demoqrafik və ekoloji vəziyyət ilə bağlı rəsmi statistik məlumatları vahid metodologiya əsasında formalaşdıran mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı kimi fəaliyyət göstərir.

Ünvan: AZ1136, Bakı şəh., İnşaatçılar prospekti.

Tel.: (+99412) 538-11-71; 538-64-98

Faks: (+99412) 538-24-42

E-mail: sc@azstat.org
 1. Azərbaycan Respublikası Kitabxana Kollektoru

Azərbaycan Respublikası Kitabxana Kollektoru 1920-ci ildə yaradılmışdır. Fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində xalqımızın maariflənməsi və inkişafı sahəsində əvəzsiz xidmətlər göstərmiş Kollektorun əsas fəaliyyəti nəşriyyat və poliqrafiya müəssisələrində çap olunmuş kitabları ölkənin müxtəlif bölgələrində yerləşən kitabxanalara çatdırmaqdan ibarətdir.

Ünvan: AZ1118, Bakı şəh., Q.Qarayev küç., 51/57.

Tel.: (+99412) 421-61-60


Книжный Коллектор Азербайджанской Республики

Тел: (+99412) 421-61-60;

Адрес: AZ 1118, Баку, ул. Г. Гараева, 51/57

Книжный Коллектор Азербайджанской Республики создан в 1920-ом году. За длительные годы деятельности главной деятельной областью Коллектора, оказавшего незаменимые заслуги в просвещении и развитии народа, была доставка книг, опубликованных на издательских и полиграфических предприятиях, в библиотеки, находящиеся в разных регионах страны.


Library collector of the Azerbaijan Republic

Tel: (+99412) 421-61-60;

Address: 51/57 G. Garayev str, Baku, AZ 1118

Library Collector of the Azerbaijan Republic was established in 1920. Over many years of operations, It has played an invaluable role in education and development of the nation. The main scope of activities involves the delivery of books released by the publishing houses to the libraries located in various parts of the country.
 1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası


Azərbaycan Respublikasının Prezidentti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası ümummilli lider Heydər Əliyevin 3 yanvar 1999-cu il tarixli Sərəncamı ilə yaradılmışdır. Dövlət İdarəçilik Akademiyasında “Rəhbər dövlət idarəçiliyi kadrlarının ixtisasının artırılması” İnstitutu, bakalavriat üzrə 2 fakültə, 3 elmi-tədqiqat institutu, 11 kafedra, 3 şöbə, 1 kitabxana fəaliyyət göstərir. Akademiyada 8 ixtisas üzrə bakalavr, 24 ixtisas üzrə magistr, 9 ixtisas üzrə doktorant hazırlanır.

Ünvan: AZ1001, Bakı şəh., Lermontov küç., 74.

Tel.: (+99412) 492-65-29

Faks: (+99412) 492-65-15

E-mail: dia.admin@dia.org.az
 1. Azərbaycan”ədəbi-bədii jurnalı


Azərbaycan ədəbiyyatını və mədəniyyətini təbliğ edən, dünya və respublika ədəbiyyatında gedən prosesləri əks etdirən ədəbi nəşrdir.

Tel.: (+99450) 372-64-26
Литературно-художественный журнал “Азербайджан”

Журнал пропагандирует литературу и культуру Азербайджана, отражает процессы мировой литературы и литературы республики.

Тел.: (+99412) 372-64-26
Literary-art journal “Azerbaijan”

Journal promotes the literature and culture of Azerbaijan, reflects the ongoing processes of the literature of the world.

Tel.: (+99412) 372-64-26 1. Bakı Avrasiya Universiteti


Azərbaycan Respublikasının ilk özəl ali təhsil müəssisələrindən biri kimi 1992-ci ildə Ali Diplomatiya Kolleci adı ilə yaranmışdır. 2005-ci ildən Bakı Diplomatiya Universiteti , 2006-cı ildən bu günə qədər isə Bakı Avrasiya Universiteti adı ilə fəaliyyət göstərir. Universitetdə ali təhsilin bakalavriat, magistratura və doktorantura səviyyələrində ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır.

Ünvan: AZ1073, Bakı şəh., Akademik Həsən Əliyev küç.,135A.

Tel.: (+99412) 564-63-67

Faks: (+99412) 564-42-72

E-mail: yeniavrasiya@rambler.ru
 1. Bakı Biznes Universiteti

Bakı Biznes Universiteti 1993-cü ildə yaradılmışdır. Universitetin 50000 nüsxəyə yaxın fondu olan elektron kitabxanası, ən müasir texnologiya ilə təchiz edilmiş linqafon kabinetləri, televiziya-tədris otağı, müasir tipli kompüter otaqları, idman zalı, xüsusi nəşr sistemi, mətbəəsi vardır. 4 Elmi-Tədqiqat Mərkəzi, eləcə də, fakültə elmi şuraları, Tələbə Elmi Cəmiyyəti fəaliyyət göstərir.

Ünvan: AZ1011, Bakı şəh., H.Zərdabi küç., 88a.

Tel.: (+99412) 431-79-51; 431-91-18

Faks: (+99412) 430-07-80

E-mail: info@bbu.edu.az
 1. Bakı Dövlət Universiteti


Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycanın ən qocaman ali məktəbidir. Universitet Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaradılmışdır. Hazırda BDU-da 20000-dək tələbə bakalavr, magistr, doktorant proqramı ilə təhsil almaqdadır. BDU-nun nəşriyyatı ilk illərdən tədris-təlim məqsədli dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin çap edilməsi ilə məşğuldur.

Ünvan: AZ1073/1, AZ1148, Bakı şəh., Akademik Zahid Xəlilov küç., 23.

Tel.: (+99412) 439-08-58; 439-05-17

Faks: (+99412) 598-33-76

E-mail: info@bsu.az


Бакинский Государственный Университет

Тел: (+99412) 439-08-58; 439-05-17; Факс: (+99412) 598-33-76

e-mail: info@bsu.az

Адрес: AZ 1148, AZ1173/1, Баку, ул. Академика З.Халилова, 23

Издательство «Бакинский Университет», история которого тесно связана с историей Бакинского Государственного Университета , в свое время начала свое функционирование как, отдел редакция-издательство. Сейчас издательство состоит из двух редакций, компютьерного отдела, произ-водственной области, обеспеченной новыми полигра-фическими оборудованиями. В последние два года наряду с разными программами, методическими показаниями, учебными пособиями были напечатаны учебники для вузов под более 50-ю названиями. В 2007-ом году принимало участие на III Республиканской книжной выставке-ярмарке и получило «Диплом» и «Свидетельство». С 2008-го года орган Бакинского Государственного Университета газета «Бакинский Университет» стала печататься в издательстве «Бакинский Университет».
Baku State University

Tel: (+99412) 439-08-38; 439-05-17; Fax: (+99412) 598-33-76;

e-mail: info@bsu.az

Address: 23 Z. Khalilow str, Baku, AZ1148, AZ1173/1.

At start, publisher which was established with close participation of the Baku State University, has commenced its operations initially as department of editing and publishing. Today the publisher has two editing departments, one computer department and the production site with most advanced equipment. Over the last two years, along with production of teaching aids, programs and methodologies, the published has produced more than 50 textbooks. In 2007 it participated in the III National Book Sales Fair, awarded by 1 Diploma and 1 Certificate. Commencing from 2008, the Baku University newspaper is also printed by the publisher. 1. Bakumoz BooksBakumoz Books” 2012-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. Məqsədi Azərbaycanda kitab

sahəsində yeniliklər etmək, onlayn kitab satışını həyata keçirmək, oxucuların

ingiliscə və türkcə kitabları əldə etməsinə köməklik göstərməkdir. Yarandığı

gündən etibarən təxminən 5000-ə yaxın kitab oxucuların istifadəsinə verilmişdir.

Ünvan: AZ1000, Bakı şəh., Mərdanov qardaşları, 12.

Tel.: (+99450) 503-59-39

E-mail: books@bakumoz.com
 1. Beşik” nəşriyyatı MMC


“Beşik” nəşriyyatı MMC 2009-cu ildən fəaliyyətdədir. Bu dövr ərzində başlıca məqsədi uşaqları yeni nəşrlərlə sevindirmək olmuşdur.

Ünvan: AZ1025, Bakı şəh., Xocalı prospekti, 24.

Tel.: (+99412) 498-95-55


ООО издательства «Бешик»

Тел: (+99412) 498-95-55;

Адрес: AZ 1025, Баку, пр. Ходжалы, 24.

Издательство основано в 2009-ом году. За время деятельности главной целью было порадовать детей новыми изданиями, проектами. Разные учебники и учебные пособия, опубликованные в издательстве « Бешик», играют большую роль в решении проблем образования.


Beshik” publishers LLC

Tel: (+99412) 498-95-55;

Address: 24 Khojali avenue, Baku, AZ 1025.

Publisher was founded in 2008. Over its operational life it developed and delivered many publications and projects for children. Additionally, textbooks and teaching aids published by Beshik contribute significantly to settlement of educational problems.


.

 1. Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu “Avrasiya Press” nəşriyyatı


Nəşriyyat Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” Sərəncamı çərçivəsində 100-ə yaxın kitabı nəşrə hazırlamışdır.

Ünvan: AZ1006, Bakı şəh., M.Hüseyn küç., 1a.

Tel.: (+99412) 539-76-97; (+99455) 771-08-02

Faks: (012) 539-49-15

E-mail: office@iepf-ngo.org


Международный Фонд Периодической Печати Евразии

Издательство «Евразия пресс»

Тел: (+99412) 539-76-97; (+99455) 771-08-02; Факс: (+99412) 539-49-15

e-mail: office@iepf-ngo.com

Адрес: AZ1006, Баку, ул. М. Гусейна ,1а

Издательство «Евразия пресс» действует с 1992-го го-да в составе Международного Фонда Периодической Печати Евразии. В рамках постановления Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 12 января 2004 года «Об осуществлении массовых изданий на азербайджанском языке с латинской графикой», изда-тельство напечатало более 80-и названий книг.
“Eurasia Press” publishers

Tel: (+99412) 539-76-97; (+99455) 771-08-02; Fax: (+99412) 539-49-15;

e-mail: office@iepf-ngo.com

Address: 1a, M. Hossein str, Baku, AZ1006.

“Eurasia press” publishers operate since 1992 within the International Eurasia Publishers Foundation. Publisher has published and released more than 80 books within the framework of Instruction of President of Azerbaijan, Mr. Liam Aliyev “On implementation of Latin graphic publishing” from January 12, 2004.


 1. Bilik” Poliqrafiya Mərkəzi

“Bilik” Poliqrafiya Mərkəzi 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir. Nəşriyyatda hər növ kitablar – dərsliklər, bədii ədəbiyyat, uşaq ədəbiyyatı, jurnallar, bukletlər, kataloqlar, broşürlər, təqvimlər, dəvətnamələr, blanklar çap olunur.

Ünvan: Sumqayıt şəh., 13 mkr, Niyazi küç.

Tel.: (+99412) 408-39-51; (018) 656-50-42

Faks: (+99412)448-04-04

E-mail: bilik-2008@mail.ru; dereleyez-bilik@rambler.ru
 1. Borçalı” Nəşriyyat-Poliqrafiya Müəssisəsi

1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası “Təhsil” Elm-İstehsalat Mərkəzi tərəfindən təsis edilmişdir. İndiyədək “Borçalı” nəşriyyatı tərəfindən onlarla elmi-pedaqoji və bədii əsərlər nəşr edilmişdir Müəssisə bir neçə dəfə kitab sərgilərində, o cümlədən I və II Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgilərində iştirak etmiş və Fəxri Fərmanlarla təltif olunmuşdur.

Ünvan: AZ1000, Bakı şəh., Mətbuat prospekti, 529-cu məhəllə.

Tel.: (+99450) 322-05-55

E-mail: m-borcali@mail.ru
Издательско-полиграфическое предприятие «Борчалы»

Тел(+99450) 322-05-55;

e-mail: m-Borcali@mail.ru

Адрес: Баку, пр.Метбуат, 529-ый квартал, AZ1000.

Предприятие специализированно в издании научно-педа-гогических книг. Издательство , успешно демонстри-рующее свои книги на многих республиканских и зарубежных выставках, получило дипломы и награды.
Borchali” Publisher and Polygraphist Enterprise

Tel: (+99450) 322-05-55;

e-mail: m-Borcali@mail.ru

Address: Thoroughfare 529, Matbuat avenue, Baku, AZ1000.

Enterprise is mainly involved with publishing of scientific and teaching books. Has demonstrated its products at various national and international exhibitions and awarded number of diplomas and prizes. 1. Çağ-Araz” MMC
“Araz” Kursları 20 ildir ki, ölkəmizin müxtəlif mərkəzlərində 13 müəssisə ilə fəaliyyət göstərir. “Araz” Kurslarının təsisçisi olduğu “Araz” Yayınları dərs vəsaitləri və test bankları olmaqla Azərbaycan və rus dillərində hər il 30 müxtəlif kitab çap edir.

Ünvan: AZ1078, Bakı şəh., A.Salamzadə küç., 28.

Tel.: (+99412) 530-10-20

Faks: (+99412) 530-10-20

E-mail: ado.bashidare@gmail.com


 1. Çağdaş As” MMC


2010-cu ildən fəaliyyət göstərən müəssisə indiyədək müasir tərtibatda yüksək poliqrafik keyfiyyətdə kitablar, bukletlər çap etmişdir.

Ünvan: AZ1052, Bakı şəh., F.Xoyski küç., 121B.

Tel.: (+99412) 567-81-29

Faks: (+99412) 567-82-68

E-mail: elnuraliyev11@mail.com

 1. Çaşıoğlu” Elm-İstehsalat firması


“Çaşıoğlu” Elm-İstehsalat firması 25 sentyabr 1995-ci il tarixində təsis edilmişdir. Müəssisə nəşriyyat-poliqrafiya fəaliyyəti ilə məşğuldur. Fəaliyyəti dövründə nəşriyyat-poliqrafiya sahəsində müxtəlif nəşrlər, dərsliklər, respublikanın tanınmış alimlərinin monoqrafiyalarını, tanınmış şair və yazıçıların əsərlərini, respublika və beynəlxalq miqyaslı tədbirlərin poliqrafik materiallarını nəfis tərtibatla çap etmişdir.

Ünvan: AZ1004, Bakı şəh., M. Müşfiq küç., 2е.

Tel.: (+99412) 447-49-71

Faks: (+99412) 448-10-43

E-mail: chashioglu@gmail.com


Yüklə 323,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin