Klass: 6 Tema: Muqaddes ziyarat orinlari. ( I –sherek 4-sabaq ) Waqti

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 37.39 Kb.
tarix07.06.2018
ölçüsü37.39 Kb.Du’zgen: Atajanov M

Pa’n ati: Watan tuyg’i

Klass: 6

Tema: Muqaddes ziyarat orinlari. ( I –sherek 4-sabaq )

Waqti: 45 minut

I. Sabaqtin' maqseti ;

Ta’limiy: Oqiwshilarg’a Watanimizdin’ muqaddes ziyarat orinlari haqqinda tu’sinik ha’m mag’liwmat beriw

Ta’rbiyaliq maqseti: Oqiwshilardi Watanimizdin’ muqaddes ziyarat orinlari asirap-abaylaw,olar menen maqtanish etiw ha’m olardi keleshek a’wladqa jetkerip beriw ruwxinda ta’rbiyalaw.

Rawajlandiriwshi: Oqiwshilardin’ tema boyinsha alg’an bilim ha’m ko’nlikpelerin ele de o’siriw, ko’z-qarasin rawajlandiriw.

Sabaq uskeneleri

    1. 6-klass sabaqliq, Oqiwliq qollanba

2. Slaydlar

3.Su’wretlerde Watan tariyxi

4. Doska , por, Flomasterler, Plakatlar

II. Sabaq usili: Test, Taza tema mazmunin tu’sindiriw, toparda islew, .

Tarqatilatug’in materiyallar.

Da’slepki ha’m ha’zirgi sabaq dawaminda u’yreniletug’in material tiykarinda atamalar ha’m tu’sinikler jazilg’an kartoshkalar

I SHo’lkemlestiriwshi bo’lim.

Oqiwshilardi sabaqqa qatnastiriw. Tayarlig’in ko’zden o’tkeriw.

II. U’yrenilgen materialdi ta’kirrarlaw.. “ Test”aliw arqali a’melge asiriladi.

1. Qaysi maydan watanimizdin’ ba s maydani esaplanadi.?

A. Besag’ash B. Registan C. G’a’rezsizlik D. Xadra

2. Qanday quslar ezgulik arkasi u’stinde sa’wlelengen?

A. Lashinlar B. La’ylekler ha’m Tirnalar C. Bu’rkitler D. Aqquwlar

3. Du’nyada qaysi gu’na keshirilmeydi?

A. erinsheklik B. biyparwaliq C. qorqaqliq D xiyanet

4. Ma’mleketimizde uliwma ma’jbu’riy bilim neshe jilliq?

A. 9 jilliq B. 3 jilliq C. 5 jilliq D. 12 jilliq

5. “ Arka” so’zinin’ ma’nisi?

A. ulli estelik B. Da’rwaza formasindag’I qurilis C. minara D. medrese

III.Jan’a sabaqti tu’sindiriw.

Sabaq mazmuni.

Mug’allim sabaqliq tekstinen paydalanip oqiwshilarg’a sabaq mazmunin tu’sindiredi.

Ha’r bir qarisi teberik jurtimizda muqaddes ziyarat orinlari ko’p. Paytaxtimiz Tashkent qalasinin’ Almazar rayoninda ,Qarasaray ko’shesinin’ hastimam kvadrati aymag’inda jaylasqan Ha’zireti Imam kompleksi ma’mleketimizdegi ulli ziyarat orinlarinin’ biri bolip tabiladi . Usi kompleks quraminda Ha’zireti Imam meshitinin’ minaralari bar. Bul meshit Prezidentimiz Islam Karimov bslamasi menen tikkeley basshilig’inda 2007-jili pitkerildi. Meshit minaralarinin’ ba’lentligi 52 metr. Bunday ziyarat orinlari tazadan on’lanip, qayta boy tikledi.IV.Toparlarda islew. Klasster

Bunda klass 3-toparg’a bo’linedi ha’m ha’r bir topar oz’leri klassterde isleydi ha’m doskage shig’ip klasterlerin qanday islegenliklerin ko’rsetedi.V. Sabaqti talqilaw ha’m bahalaw.

Mug’allim sabaqti juwmaqlap, o’zge jirtti basip aliwdi maqset etken har qanday basqinshilar o’limge hu’kim ekenligi, ata- babalarimiz o’z eli ushin bir tamshi qani qalg’ansha qorg’ag’anlig’i haqqinda so’ylep berip sabaqqa jaqsi qatnasqan oqiwshilardin’ bilimin bahalaw

VII U’yge tapsirma : . Sabaqta berilgen sorawlarg’a juwap jazip keliw

Pa’n ati: Watan tuyg’isi

Klass: 6

Tema ati: O’zbekistan milliy bag’i.

Waqti: 45 minut

Sabaqtin’ maqseti:

Talimiy: Oqiwshilarg’a O’zbekistannin’ milliy bag’i haqqinda tu’sinik beriw.

Tarbiyaliq : Oqiwshilardi milliy bag’ti asirap-abaylaw ha’m onin’ menen maqtanish etiw ruwxinda ta’rbiyalaw .

Rawajlandiriwshi : Oqiwshilarda tema boyinsha erkin pikir ju'ritiwge u'yretiw, oy-o’risin o’siriw, bilim ko’nlikpelerin rawajlandiriw .

Sabaq tu’ri : Da’stu’riy emes metod

Sabaq usili : Jan’a sabaq temasinin’ mazmunin bayanlaw, aqiliy hu’jim, toparda islew

Soraw juwap .Sabaqtin’ qurallari :

  1. 6-klass sabaqliq ,

  2. I.Karimov “ Joqari manawiyat- jen’ilmes ku’sh” kitabi.

  3. Vatman qag’az, marker, doska,por.


Q/s

Sabaq basqishlari

Waqit

I

Sho’lkemlestiriwshi bo’lim

2 minut

II

U’yrenilgen temani ta’kirarlaw

10 minut

III

Taza temani tu’sindiriw

10 minut

IV

Toparlarda islew

15minut

V

Sabaqtin’ juwmag’in shig’ariw

5 minut

VI

U’yge tapsirma beriw

3 minut
4.Tarqatpa materiallar sorawlar ha’m tapsirma jazilg’an kartochkalar

Sabaq barisi:

I. Sho’lkemlestiriwshi bo’lim:

Oqiwshilardi sabaqqa qatnastiriw, qatnasin barlaw, klass tazalig’in ko’zden o’tkeriw.

Olardi du’nyada ju’z bergen en’ a’hmiyetli siyasiy-ja’miyetlik waqiyalardan xabardar etiw.

II. O’tilgen sabaq temasi mazmunin ta’kirarlaw.

Bul waziypa tarqatpa material jazilg’an to’mendegi sorawlar ja’rdeminde a’melge asiriladi. Bunda taxtag’a terek formasinda plakat qistirilip,og;an almalar qiatiriladi. Bunda taxtag’a shiqqan oqiwshi kartochkalardi alip sorawlarg’a juwap beredi.

1. Qanday jerlerdi qutli ziyarat orinlari deymiz?

2. Ha’zireti Imam kompleksi qay jerde jaylasqan?

3. Tashkent qalasinda uzaqtan ko’zge taslanatug;in qos minara qaysi estelikke tiyisli ?

4. muqaddes Osman Quran? Qay jerde saqlanadi?

5. Eslew maydani nelerdi bilip aldin’iz?

Oqiwshilardin’ juwaplari juwmaqlanadi. Intali oqiwsholar bolsa xoshametlanedi..III. Jan’a sabaq temasinin’ atin ha’m tayanish tu’sinikleri menen tanistiriw:

. Tema: O’zbekistan milliy bag’i. .

Bunda oqitiwshi oqiwshilarg’a Tashkent qalasinin’ orayinda xalqimizdin’ maqtanishi bolg’an

Qutli ma’kan bar. Bul- Alisher Nawayi atindag’I O’zbekistan milliy bag’i.

Ol ma’mlekeiimizdegi en’ u’lken ma’deniyat ha’m dem aliw bag’I bolip esaplanadi.

Milliy bag’ Tashkent qalasinin’ orayliq bo’leginde jaylasqan bolip, 69 gektar maydandi iyeleydi.

Bag’ 1991-jili Alisher Nawayinin’ 550 jillig’I hu’rmetine Prezidentimiz islam Karimov baslamasi

Menen qurildi. Bul jerde ba’lent to’belikke Alisher Nawayi ha’ykeli ornatilg’an.

Paytaxtimizda ja’ne go’zzal qiyaban Amir Temur qiyabani bar. O’zbekistan milliy bag’i

Qalanin’ qubla-batis ta’repinde jaylasqan bolsa, Amir Temur qiyabani shig’is ta’repinde jaylasqan.

1993-jil Amir Temur ha’ykeli ornatilg’an. 2009-jili Amir Temur qiyabani pu’tkilley qaytadan tiklendi.

iv. bekkemlew. Toparda islew.

Sabaqti bekkemlew ushin oqitiwshi oqiwshilardi 3-toparg’a bo’ledi ha’m alma ko’rinisindegi qizil,jasil ha’m sari tu’rindegi soraw jazilg’an kartochkalardi taxtag’a

Qistiradi. Bunda toparlar kelisilgen halda o’zleri tan’lag’an almalardi alip, ondag’i

Jazilg’an sorawlarg’a oylasip juwap beredi. Sorawlarg’a toliq ha’m aniq juwap Bergen

Ha’m oqiwshilar qollap-quwatlap xoshametlenedi.

Sorawlar ha’m juwaplar .

1-topar: Tapsirma: 1. O’zbekistan Milliy bag’I qay jerde jaylasqan ha’m maydani qansha?

2. Bul bag’ kimnin’ baslamasi menen qurilg’an?

3. Alisher Nawayi qay jerde ornatilg’an?

2-topar: Tapsirma: 1.Milliy bag’ta qaysi ataqli jaziwshilardin’ ha’ykelleri bar?

2. Milliy bag’dag’I amfiteatr saxnasinda qanday bayramlar o’tkeriledi?3-topar: Tapsirma: 1. Amir Temur qiyabani qay jerde jaylasqan?

2. Temuriyler ma’mleketlik muzeyi qay jerde jaylasqan?V. Sabaqti taliqlaw ha’m bahalaw:

Sabaqti juwmaginda oqiwshilardin’ taliqlawda nege eriskenligi aniqlanadi. Temani tu’singenligi aniqlanip, oqitiwshi oqiwshilardin’ tu’sinbegen sorawlarina juwap beredi.

Bahalaw:

Sabaqqa jaqsi ha’m aktiv qatnasip otirg’an oqiwshilar aniqlanadi. Intali oqiwshilar qoshametlenedi .VIII. U’yge tapsirma

U’yge sabaqliqta berilgen soraw ha’m tapsirmalardi orinlar keliw.Temani oqip mazmunin so’ylep beriw.

.

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə