Masoneria şi marile evenimente ale epocii moderne profesor Cornelia CucuYüklə 488 b.
tarix01.11.2017
ölçüsü488 b.


MASONERIA ŞI MARILE EVENIMENTE ALE EPOCII MODERNE

 • Profesor Cornelia Cucu

 • Liceul cu Program Sportiv

 • Bacău
Problema masoneriei (francmasoneriei) a fost şi va rămane un domeniu provocator pentru cercetători în explicarea multor evenimente cruciale din istoria modernă şi contemporană a omenirii. Tendinţa de a eluda rolul masoneriei în istoria ultimelor trei veacuri poate să apară la fel de amendabilă ca şi tendinţa de a vedea peste tot numai “comploturi iudeo-masonice”.

 • Problema masoneriei (francmasoneriei) a fost şi va rămane un domeniu provocator pentru cercetători în explicarea multor evenimente cruciale din istoria modernă şi contemporană a omenirii. Tendinţa de a eluda rolul masoneriei în istoria ultimelor trei veacuri poate să apară la fel de amendabilă ca şi tendinţa de a vedea peste tot numai “comploturi iudeo-masonice”.CONSIDERAŢII GENERALE

 • Semnificaţia termenului ar fi următoarea : “franc”=liber; mason= zidar.

 • O primă definiţie a termenului ar fi

 • următoarea: “Curent religios şi filozofic care se caracterizează prin ritualuri mistice şi prin îmbinarea lor cu principii etico-morale şi politice”. Altă definiţie mai plastică a masoneriei ar fi următoarea: “Lucrare de zidărie compusă din diverse materiale unite cu un liant”.Sursa cuvântului mason

 • Sursa cuvântului mason

 • sau masonerie , trebuie

 • căutată în Evul Mediu,

 • când existau mai multe

 • societăţi secrete din

 • domeniul constructorilor de

 • catedrale care doreau să

 • păstreze pentru ei , într-un

 • mediu restrâns, tainele

 • prin care ridicau aceste

 • edificii impunătoare.Simbolistica: francmasoneria cuprinde o varietate de simboluri, cu un volum imens de semnificaţii pline de misticism. Acestea sunt: loja, altarul, coloana, steaua în cinci colţuri, echerul, compasul,ciocanul, dalta etc.

 • Simbolistica: francmasoneria cuprinde o varietate de simboluri, cu un volum imens de semnificaţii pline de misticism. Acestea sunt: loja, altarul, coloana, steaua în cinci colţuri, echerul, compasul,ciocanul, dalta etc.

Loja reprezintă nucleul .Simbolic, ea reprezintă Templul lui Solomon. Orice avansare şi orice ritual au loc exclusiv în interiorul Templului, considerat replica perfectă a lumii divine, centrul universului. Lojile masonice, conform ritualurilor masonice se sprijină pe trei coloane de tip doric, ionic, corintic. Cele trei coloane semnifică: înţelepciunea, forţa şi frumuseţea. Înţelepciunea este necesară pentru creaţie, forţa pentru a o susţine iar frumuseţea ajută la împodobirea omului în interior.

 • Loja reprezintă nucleul .Simbolic, ea reprezintă Templul lui Solomon. Orice avansare şi orice ritual au loc exclusiv în interiorul Templului, considerat replica perfectă a lumii divine, centrul universului. Lojile masonice, conform ritualurilor masonice se sprijină pe trei coloane de tip doric, ionic, corintic. Cele trei coloane semnifică: înţelepciunea, forţa şi frumuseţea. Înţelepciunea este necesară pentru creaţie, forţa pentru a o susţine iar frumuseţea ajută la împodobirea omului în interior.

Iniţierea: Omul este considerat demn de a fi mason prin următoarea definire: a fi drept, cinstit, liber, matur, cu o judecată sănătoasă şi o conduită ireproşabilă. Această enumerare de calităţi ne oferă o idee despre pregătirea interioară care trebuie împlinită înainte de iniţierea masonică.

 • Iniţierea: Omul este considerat demn de a fi mason prin următoarea definire: a fi drept, cinstit, liber, matur, cu o judecată sănătoasă şi o conduită ireproşabilă. Această enumerare de calităţi ne oferă o idee despre pregătirea interioară care trebuie împlinită înainte de iniţierea masonică.

 • Regula de aur a Francmasoneriei: “Cunoaşte-te pe tine însuţi, iubeşte-ţi şi ajută-ţi aproapele, respectându-i opiniile şi demnitatea”-Ierarhia în francmasonerie :există două ierarhii: a gradelor şi a funcţiilor.

 • Ierarhia în francmasonerie :există două ierarhii: a gradelor şi a funcţiilor.

 • Prima se referă la gradele de avansare: discipol,campion, maestru.

 • Gradele se acordă prin cooptare şi vechime, un grad obţinut este pe viaţă şi nu mai poţi fi coborât. Dacă un mason părăseşte loja sau este exclus şi este reprimit, rămâne cu gradul avut. Gradele permit persoanei respective să ia parte la întrunirile care-i sunt destinate.Ierarhia funcţiilor presupune existenţa gradelor superioare sau grade de perfecţionare. Ierarhia funcţiilor are rolul de a înlesni participarea membrilor la viaţa colectivă şi la rezolvarea problemelor administrative. Funcţiile sunt pe durată limitată. În lojă, cei cu funcţii sunt numiţi ofiţeri şi formează Colegiul ofiţerilor, coordonat de un Venerabil. Acesta este secondat de doi supraveghetori, primul instruieşte aşa numiţii campioni, al doilea instruieşte discipolii.La nivel naţional lojele au în vârful piramidei Marele Maestru şi adjuncţii săi.

 • Ierarhia funcţiilor presupune existenţa gradelor superioare sau grade de perfecţionare. Ierarhia funcţiilor are rolul de a înlesni participarea membrilor la viaţa colectivă şi la rezolvarea problemelor administrative. Funcţiile sunt pe durată limitată. În lojă, cei cu funcţii sunt numiţi ofiţeri şi formează Colegiul ofiţerilor, coordonat de un Venerabil. Acesta este secondat de doi supraveghetori, primul instruieşte aşa numiţii campioni, al doilea instruieşte discipolii.La nivel naţional lojele au în vârful piramidei Marele Maestru şi adjuncţii săi.EVOLUŢIA ISTORICĂ

 • Se acceptă , de marea majoritate a cercetătorilor, că francmasoneria a fost breasla zidarilor liberi ,existentă în Anglia secolului al X-lea, scutiţi de obligaţii faţă de feudali. Ei trebuiau să înveţe meseria, munceau la construirea unor edificii (în special catedrale) şi aveau nevoie de libertate pentru a se deplasa, aşa cum burghezul era scutit de obligaţii şi impozite în anumite oraşe medievale.Breslele masonice au cunoscut o adevărată “explozie” în secolul al XIII-lea, când stilul gotic a fost în vogă, construindu-se sute de biserici şi catedrale. Declinul lor se petrece în timpul Renaşterii şi Reformei care impun un alt stil în domeniul artei. Istoricii consideră această primă etapă ca fiind “Francmasoneria operativă”.

 • Breslele masonice au cunoscut o adevărată “explozie” în secolul al XIII-lea, când stilul gotic a fost în vogă, construindu-se sute de biserici şi catedrale. Declinul lor se petrece în timpul Renaşterii şi Reformei care impun un alt stil în domeniul artei. Istoricii consideră această primă etapă ca fiind “Francmasoneria operativă”.În secolul al XVIII-lea, în plină istorie modernă, apare “Francmasoneria speculativă”.

 • În secolul al XVIII-lea, în plină istorie modernă, apare “Francmasoneria speculativă”.

 • În Anglia anului 1717, predicatorul reformat al Curţii regale , James Anderson şi arheologul George Payne şi-au propus să dea breslei zidarilor liberi, văzuţi în imposibilitate de a mai găsi de lucru, o altă menire şi anume zidirea unui templu spiritual în inima omului care să cultive ce este “lucru nobil şi frumos”, adică o moralitate fără religie, atee şi întemeiată numai pe raţiune.În ziua de 24 iunie 1717, într-un restaurant din Londra, reprezentanţii a patru societăţi de zidari liberi s-au întrunit şi au pus bazele societăţii “Marea Loja din Londra” sau “Loja Mamă a Lumii”. Acelaşi Anderson a redactat şi “Constituţiile masonice” (un fel de statut) care capătă forma definitivă în 1723 şi care au servit drept bază pentru toate constituţiile masonice contemporane.

 • În ziua de 24 iunie 1717, într-un restaurant din Londra, reprezentanţii a patru societăţi de zidari liberi s-au întrunit şi au pus bazele societăţii “Marea Loja din Londra” sau “Loja Mamă a Lumii”. Acelaşi Anderson a redactat şi “Constituţiile masonice” (un fel de statut) care capătă forma definitivă în 1723 şi care au servit drept bază pentru toate constituţiile masonice contemporane.Din Anglia, masoneria s-a extins pe continentul european şi american.

 • Din Anglia, masoneria s-a extins pe continentul european şi american.

 • Marele Orient din Franţa, înfiinţat în 1771, este o reunire a unor loje existente anterior. În loje pătrund tot mai mulţi francezi: nobili,oameni de ştiinţă, oameni politici. Opera activităţii acestora se concretizează în elaborarea “Marii Enciclopedii”, “Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului”, iar în practică au contribuit la crearea S.U.A.Loja cea mai strălucită din Franţa a fost Loja celor 9 Muze (Surori), condusă de astronomul Jerome Lalande, apoi de americanul Benjamin Franklin, care a avut o popularitate uriaşă în Europa. Această lojă era un veritabil centru cultural al lumii reunind oameni celebri: Diderot, Voltaire, Montesquieu,d’Alembert,Condorcet,

 • Loja cea mai strălucită din Franţa a fost Loja celor 9 Muze (Surori), condusă de astronomul Jerome Lalande, apoi de americanul Benjamin Franklin, care a avut o popularitate uriaşă în Europa. Această lojă era un veritabil centru cultural al lumii reunind oameni celebri: Diderot, Voltaire, Montesquieu,d’Alembert,Condorcet,

 • Talleyrand, etc.Marea Lojă a Angliei a mai întemeiat o lojă în Spania, Portugalia, Rusia, Germania, Elveţia, Suedia, Polonia, Olanda.

 • Marea Lojă a Angliei a mai întemeiat o lojă în Spania, Portugalia, Rusia, Germania, Elveţia, Suedia, Polonia, Olanda.

 • La mijlocul secolului al XIX-lea s-a format un Ordin independent ,”B’nai B’rith”/Fiii Alianţei/Fiii Legământului, care sta la baza masoneriei israeliene. Ordinul este exclusivist şi ridică pretenţii de conducere asupra evreilor din întreaga lume. În 1881 la Odessa (Rusia), Theodor Herzl a pus bazele Mişcării sioniste sprijinită de o puternică reţea de tip masonic.MASONERIA ROMÂNEASCĂ

 • Începuturile masoneriei româneşti par a fi din timpul lui Constantin Mavrocordat. Este semnificativ că acest mic “despot luminat” a publicat în “Mercure de France” aşa-numita Constituţie, acest lucru presupunând existenţa unor legături masonice.Iniţierea masivă a românilor în masonerie are loc însă la începutul secolului al XIX-lea. Fiii de boieri munteni şi moldoveni care mergeau la studii în Franţa intrau în contact cu ideile liberale şi lojile masonice de aici. Mulţi tineri români au intrat în loja “Ateneul străinilor” ce aparţinea de Marele Orient al Franţei.

 • Iniţierea masivă a românilor în masonerie are loc însă la începutul secolului al XIX-lea. Fiii de boieri munteni şi moldoveni care mergeau la studii în Franţa intrau în contact cu ideile liberale şi lojile masonice de aici. Mulţi tineri români au intrat în loja “Ateneul străinilor” ce aparţinea de Marele Orient al Franţei.Marii intelectuali şi oameni politici din secolul al XIX-lea au făcut parte din loji masonice franceze şi autohtone : C.A.Rosetti, Ion C.Brătianu, Costache Negruzzi, Ion Ghica, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Negri, Alecu Russo, Ion Heliade Rădulescu,Ion Câmpineanu, Nicolae Bălcescu, Christian Tell, Gheorghe Magheru.

 • Marii intelectuali şi oameni politici din secolul al XIX-lea au făcut parte din loji masonice franceze şi autohtone : C.A.Rosetti, Ion C.Brătianu, Costache Negruzzi, Ion Ghica, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Negri, Alecu Russo, Ion Heliade Rădulescu,Ion Câmpineanu, Nicolae Bălcescu, Christian Tell, Gheorghe Magheru.În anul 1833 se înfiinţează prima lojă masonică românească , la Bucureşti, numită “Societatea filarmonică” avându-i ca fondatori pe Ion Heliade Rădulescu şi Ion Câmpineanu. În 1842 se înfiinţează Loja “Lumina” la Bucureşti şi Loja “Fraternitatea” la Iaşi. În 1843, la iniţiativa lui Nicolae Bălcescu apar lojile “Fraţia” şi “Asociaţia literară”. Acestea aveau denumiri inofensive pentru a nu atrage atenţia autorităţilor şi mai ales a Rusiei (putere protectoare) şi a Imperiului Otoman (putere suzerană) ce nu acceptau ideile liberale răspândite de membrii lor.

 • În anul 1833 se înfiinţează prima lojă masonică românească , la Bucureşti, numită “Societatea filarmonică” avându-i ca fondatori pe Ion Heliade Rădulescu şi Ion Câmpineanu. În 1842 se înfiinţează Loja “Lumina” la Bucureşti şi Loja “Fraternitatea” la Iaşi. În 1843, la iniţiativa lui Nicolae Bălcescu apar lojile “Fraţia” şi “Asociaţia literară”. Acestea aveau denumiri inofensive pentru a nu atrage atenţia autorităţilor şi mai ales a Rusiei (putere protectoare) şi a Imperiului Otoman (putere suzerană) ce nu acceptau ideile liberale răspândite de membrii lor.În anul 1859 apăreau trei loji româneşti (Iaşi, Bucureşti,Galaţi)sub influenţă franceză,toate cu aceeaşi denumire: “L’Etoile Du Danube”(Steaua Dunării). Ultima îl avea ca Venerabil pe colonelul Al.I.Cuza,Domnul Unirii.

 • În anul 1859 apăreau trei loji româneşti (Iaşi, Bucureşti,Galaţi)sub influenţă franceză,toate cu aceeaşi denumire: “L’Etoile Du Danube”(Steaua Dunării). Ultima îl avea ca Venerabil pe colonelul Al.I.Cuza,Domnul Unirii.

 • Dacă avem în vedere că şi Napoleon al III-lea, împăratul Franţei, era mason, înţelegem mai bine interesul său pentru idealurile românilor, sprijinul politic acordat pentru realizarea Unirii Principatelor. • În timpul domniei lui Carol I se înfiinţează

 • numeroase loji masonice româneşti, de

 • diferite rituri (principii de organizare):

 • scoţian, francez, englez,german. În anul

 • 1880 se înfiinţează Marea Lojă Naţională a

 • României, reorganizată în 1899, ce cuprindea

 • 26 de loji în ţară, 4 în Statele Unite ale

 • Americii şi doua în Bulgaria.Numeroase personalităţi ale vieţii noastre politice şi culturale de după 1880 au fost masoni: Titu Maiorescu, Petre P.Carp,Take Ionescu, Nicolae Filipescu, Mihail Sadoveanu, Nicolae Titulescu, Mihail Ralea s.a.

 • Numeroase personalităţi ale vieţii noastre politice şi culturale de după 1880 au fost masoni: Titu Maiorescu, Petre P.Carp,Take Ionescu, Nicolae Filipescu, Mihail Sadoveanu, Nicolae Titulescu, Mihail Ralea s.a.

IMPLICAREA ÎN EVENIMENTE ISTORICE

 • Influenţa şi capacitatea lojelor masonice de a determina evoluţia evenimentelor istorice se bazau pe o serie de factori (coeziune, organizare şi ierarhizare strictă),dar mai ales pe calitatea membrilor, morală şi profesională, şi pe poziţia pe care o ocupau aceştia în societate. Spre exemplu,candidatul iniţierii(intrării) în Francmasonerie trebuia să aibă o conduită ireproşabilă, mijloace de existenţă suficiente şi bine cunoscute, să fie instruit şi să aibă un caracter dezinteresat şi generos.Având ca membri oameni de cultură, politici şi

 • Având ca membri oameni de cultură, politici şi

 • chiar capete încoronate, lojile masonice şi-au

 • exercitat influenţa în cele mai înalte sfere ale

 • societăţii. Ideile lor de acţiune aveau în

 • vedere:

 • - înlăturarea oricărei forme de arbitrariu;

 • - restrângerea influenţei Papei şi a Bisericii;

 • - ridicarea morală şi spirituală a popoarelor.Idealurile masonice se răspândesc în Europa la

 • Idealurile masonice se răspândesc în Europa la

 • sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX lea.

 • Sub deviza “Libertate, Egalitate,Fraternitate” se

 • desfăşoară Revoluţia Franceză. Toţi conducătorii

 • revoluţiei au fost masoni, excepţie a făcut

 • Robespierre.Generalii armatei franceze

 • (Canot,Lefevre)au fost masoni.Garda Naţională a fost

 • sub comanda masonului La Fayette. Marele Orient a

 • condus din umbră evenimentele ultimelor două

 • secole, aşa se explică faptul că s-a bucurat de

 • protecţia lui Napoleon Bonaparte, Napoleon al III-lea

 • şi Ludovic Filip.

Sub impulsul aceloraşi idei au loc şi

 • Sub impulsul aceloraşi idei au loc şi

 • revoluţiile europene de la 1848 ca şi

 • mişcarea naţională a popoarelor ce se

 • aflau în componenţa imperiilor

 • multinaţionale din Europa.În istoria românilor , mai ales pentru epoca modernă, lojile masonice au jucat un rol important, prin idealurile pe care le-au susţinut şi mai ales prin legăturile pe care le-au avut cu mediul politic şi cultural european. Ideile de libertate, dreptate şi frăţie afirmate la 1848 de acestea au fost răspândite în Principatele Române iar conducătorii Revoluţiei române de la 1848 au fost masoni.

 • În istoria românilor , mai ales pentru epoca modernă, lojile masonice au jucat un rol important, prin idealurile pe care le-au susţinut şi mai ales prin legăturile pe care le-au avut cu mediul politic şi cultural european. Ideile de libertate, dreptate şi frăţie afirmate la 1848 de acestea au fost răspândite în Principatele Române iar conducătorii Revoluţiei române de la 1848 au fost masoni.Unitatea şi independenţa politică

 • Unitatea şi independenţa politică

 • s-au împlinit şi prin aportul membrilor masoneriei româneşti şi europene. Pe lângă activitatea celor trei loje “ L’Etoile du Danube”, în vederea supravegherii alegerilor în Moldova şi Valahia a sosit o delegaţie europeană compusă în întregime din masoni. La îndemnul acestora ,

 • reprezentanţii masoneriei româneşti au decis să aleagă ca domn aceeaşi persoană în ambele principate (Al.I.Cuza), dejucând astfel interesele Rusiei şi Turciei.

Contribuţia masonică la dezvoltarea României nu poate fi trecută cu vederea.Francmasonii au contribuţii însemnate în:

 • Contribuţia masonică la dezvoltarea României nu poate fi trecută cu vederea.Francmasonii au contribuţii însemnate în:

 • - abolirea privilegiilor sociale;

 • - dezrobirea ţiganilor;

 • - încetăţenirea evreilor;

 • - promovarea egalităţii tuturor cetăţenilor

 • şi a sexelor în faţa legii;

 • - separarea puterilor în stat;

 • - generalizarea învăţământului;

 • - crearea universităţilor;- înfiinţarea Academiei Române (17 dintre

 • - înfiinţarea Academiei Române (17 dintre

 • premiile ei actuale poartă numele unor mari masoni români);

 • - înfiinţarea unor mari muzee şi colecţii;

 • - constituirea Crucii Roşii;

 • - realizarea reformei agrare şi modernizarea armatei;

 • - apariţia şi organizarea presei;

 • - organizarea învăţământului artistic;

 • - organizarea societăţii civile româneşti (“Fraţia”,”Societatea filarmonică”,”Junimea” etc);

 • - organizarea parlamenmtului şi a altor instituţii fundamentale precum şi extinderea relaţiilor acestora în lume.Istoriografia noastră a ignorat acest aspect al evenimentelor, mai bine de jumătate de veac, negând sau diminuând rolul personalităţilor în desfăşurarea lor, exagerând fără temei rolul maselor care tot timpul se aflau în “efervescenţă” revoluţionară.

 • Istoriografia noastră a ignorat acest aspect al evenimentelor, mai bine de jumătate de veac, negând sau diminuând rolul personalităţilor în desfăşurarea lor, exagerând fără temei rolul maselor care tot timpul se aflau în “efervescenţă” revoluţionară.

 • Marile idealuri nu se pot împlini fără mari caractere umane, fără solidaritate şi interese comune, fără oameni luminaţi care să simtă nevoile semenilor lor.Atunci când această comunitate de idei şi interese capată forma unor societăţi precum au fost lojile masonice şi acţionează în vederea atingerii unor idealuri de ridicare morală şi spirituală a fiinţei umane ele nu pot fi socotite decât benefice acelor colectivităţi. Şi dacă idealurile de unitate şi independenţă naţională ale românilor s-au împlinit în doar un secol de istorie nu putem să nu atribuim un merit şi francmasoneriei române.

 • Atunci când această comunitate de idei şi interese capată forma unor societăţi precum au fost lojile masonice şi acţionează în vederea atingerii unor idealuri de ridicare morală şi spirituală a fiinţei umane ele nu pot fi socotite decât benefice acelor colectivităţi. Şi dacă idealurile de unitate şi independenţă naţională ale românilor s-au împlinit în doar un secol de istorie nu putem să nu atribuim un merit şi francmasoneriei române.Daca ar fi să răspundem la întrebarea: Cine nu-i iubeşte pe francmasoni?, răspunsul ar fi: toţi cei care au vrut să oprească mersul istoriei, să-i oblige pe oameni să încremenească în conformism obligatoriu. Aceştia au fost şi sunt: dictatorii, integriştii, fundamentaliştii,fasciştii, comuniştii, rasiştii,şovinii,xenofobii,dogmaticii, fanaticii etc. Toţi aceştia sunt obsedaţi de secretomania masonilor, de libertatea de gândire propăvăduită de masoni şi de atitudinea tolerantă. Francmasoneria este incompatibilă cu tirania.

 • Daca ar fi să răspundem la întrebarea: Cine nu-i iubeşte pe francmasoni?, răspunsul ar fi: toţi cei care au vrut să oprească mersul istoriei, să-i oblige pe oameni să încremenească în conformism obligatoriu. Aceştia au fost şi sunt: dictatorii, integriştii, fundamentaliştii,fasciştii, comuniştii, rasiştii,şovinii,xenofobii,dogmaticii, fanaticii etc. Toţi aceştia sunt obsedaţi de secretomania masonilor, de libertatea de gândire propăvăduită de masoni şi de atitudinea tolerantă. Francmasoneria este incompatibilă cu tirania.BIBLIOGRAFIE:

 • 1. Berindei, Dan, Românii şi francmasoneria, Editura Tesu, Bucureşti, 2009

 • 2. Boucher,Jules, Simbolurile francmasoneriei, Editura Rao, Bucureşti,2006

 • 3.Comănescu, Radu, Dobrescu,Emilian M.,Franc-Masoneria, o nouă viziune asupra istoriei lumii civilizate, Editura Europa Unită, Bucureşti, 2004

 • 4.Djuvara, Neagu, O scurtă istorie povestită celor tineri, Editura Humanitas, Bucureşti,2005

 • 5. Pascu, Vasile, Istoria modernă a românilor (1821-1918), Editura “Clio Nova”, Bucureşti,1996SFÂRŞIT

 • SFÂRŞIT

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə