Muellim Semedov r 2-ci kollokviumun suallarıYüklə 8.35 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü8.35 Kb.


Muellim Semedov R

2-ci kollokviumun sualları.

1.İqtisadiyyat fəlsəfəsində tələbat anlayışı.

2.Tələbat anlayışının təbiəti və onun izahlı təhlili.

3.Müasir elmdə tələbatlar sistemi məsələsi.

4.A.Maslounun hazırladığı tələbatlar sistemi.

5.Mənafe haqqında anlayış və onun fəlsəfi mənası.

6.İqtisadi mənafelərin müxtəlifliyi.

7.İqtisadi mənafenin strukturu və subyektləri.

8.Ümummilli mənafe anlayışı.

9.Mülkiyyət anlayışının fəlsəfi yozumu və ona dair filosofların müxtəlif mövqeləri.

10.Xüsüsi mülkiyyətin münasibət kimi anlaşılması və onun üç tərəfinin izahı.

11.Mülkiyyətin forma müxtəlifliyi.

12Mülkiyyətin tarixi tipləri və strukturu.

13.Pul- iqtisadiyyat fəlsəfəsinin kateqoriyasıdır: onun mahiyyəti və məzmunu.

14.Pul və hakimiyyətin nisbəti məsələsi.

15.Pulun fəlsəfi anlaşılmasında bərabərlik ideyası.

16.Pulla davranma üsullari və onların izahı.

17.İudaizmin dünya iqtisadiyyatı və təsərrüfatçılığında yeri və rolu: bunun əsasları,

səciyyəvi cəhətləri və xüsusiyyətləri.

18.İudaizm “etikası” və onun fəlsəfi anlamı.

19.Pravoslav xristianlığın iqtisadi-fəlsəfi ideologiyası.

20.Protestantizmin iqtisadi-fəlsəfi ideologiyası.

21.Protestantizmin və katolisizmin iqtisadiyyat fəlsəfəsi kontekstində müqayisəli

təhlili.

22.İslam dinində iqtisadiyyat və təsərrüfatçılıq sahəsi ilə bağlı fəlsəfi ideyalar və

onların insan və cəmiyyət üçün əhəiyyəti.

23.Prof.M.Meybullayevin “İslam iqtisadiyyatı” əsərində iqtisadi-fəlsəfi ideyalar.24.Buddizmin iqtisadi-fəlsəfi ideolgiyası.

25.Dinin mahiyyəti,strukturu və funksiyaları.
Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> «Maliyyə və maliyyə institutlari» kafedrası «Valyuta ehtiyatları və xarici borc siyasəti» fənninin proqrami
2015 -> Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Маэистр щazırlыьы цчцн “тятбиги маркетинг тядгигатлары” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Ali məktəb pedaqogikası
2015 -> Mühazirə ali məktəbdə təlimin əsas təşkili forması kimi. Mühazirənin strukturu. Mühazirəyə verilən tələblər


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə