Mühazirə otağı/Cədvəl 201 Məsləhət saatları Bazar ertəsi, saat 15. 00Yüklə 61,25 Kb.
tarix20.01.2017
ölçüsü61,25 Kb.
#714
növüMühazirə

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

AZLL416 Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

3 kredit

Departament

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

Proqram (bakalavr, magistr)

bakalavr

Tədris semestri

2013, yaz semestri

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Doc. Dilbər Zeynalova

E-mail:

d.azeri@box.az

Telefon:

0505584869

Mühazirə otağı/Cədvəl

201

Məsləhət saatları

Bazar ertəsi, saat 15.00

Prerekvizitlər

yox

Tədris dili

Azərbaycan dili

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

1Aristotel.Poetika.B.,Azərnəşr,2006.121 səh

2.Quliyev Q. Dəlidən doğru xəbər . B.,Mütərcim,1999,160 səh. 3.R.Yusifoğlu.Ədəbiyyatşünaslığın əsasları.B.,Sabah,2001.228 səh.

4.M.Cəlal.P.Xəliliov.Ədəbiyyatşünaslığın əsasları.B.,Maarif,1972.279 səh.

5.Ə.Mirəhmədov.Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti.B.,Maarif,1978.200 səh.

6.Əlimirzəyev X.Ədəbiyyatşünaslığın elmi-nəzəri əsasları.B.,2008

7.Qısa estetika lüğəti.B.,Azərnəşr,1970.464 səh.

8.Elçin,V.Quliyev.Özümüz və sözümüz.B.,Azərnəşr,1993.115 səh.

9.Əliyev R. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi.B.,Mütərcim,2008,360 səh

10. BorevY.Estetika.B.,Gənclik,1980,210 səh.

11.az.wikipediya.org.- azəridilli ensiklopediya

12.www.anl.az.-Milli kitabxana

13. www. google.az- axtarış portalı

14.www.kultaz.com.-azəridilli mədəniyyət və ədəbiyyat saytı.

15.www.lit.az.-azəridilli ədəbiyyat saytı.16.www.kitabxana.net- elektron kitabxana.

Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

+

Qrup müzakirəsi

+

Praktiki tapşırıqlar

+

Praktiki məsələnin təhlili
Digər
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı

30
Praktiki məsələFəallıq

10
Tapşırıq və testlərKurs işi (Layihə)


Prezentasiya/Qrup müzakirə

10
Final imtahanı

40
Digər (davamiyyət)

10
Yekun

100
Kursun təsviri

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi ədəbiyyatşünaslıq elminin əsasıdır.Ədəbiyyat nəzəriyyəsi fənni ədəbi prosesin ideya-estetik mahiyyətini,bədii yaradıcılığın spesifikliyini və qanunauyğun inkişafını,ədəbi fəaliyyətin özünəməxsusluğunu mənimsəməyə və yaradıcı dərkə hazırlayır.Ədəbiyyat nəzəriyyəsi ədəbiyyatı təhlil və hərtərəfli qiymətləndirmək prinsiplərini müəyyənləşdirir,bədii yaradıcılığın inkişafını istiqamətləndirən qanunları, ədəbi cərəyan,metod və üslubları tədqiq edir.

Kursun məqsədləri

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi kursunda tələbələrə bədii əsəri duymaq,təhlil etmək və qiymətləndirmək,onları ədəbi prosesi sərbəst mənimsəməyə və qiymətləndirməyə istiqamətləndirmək vərdişləri aşılanır. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi fənninin tədrisində bədii fakt və nəzəri fikir konkretliyinə söykənərək,tələbələrin ədəbi-nəzəri hazırlığını,bədii-estetik zövqünü formalaşdırmaq vacib şərtdir.Bədii ədəbiyyatdan,onun ictimai ideologiyanın inkişafı ilə sıx əlaqəsindən,ənənə və təcrübəsindən bəhs edərkən, faktlara müasir düşüncə və təfəkkürlə yanaşılmalı,bu günün ideya-estetik tələbləri,ədəbi meyar və ölçüləri nəzərə alınmalıdır


Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi fənnini öyrənərkən aşağıdakı nəticələr əldə olunur: 1.Tələbələr ədəbi-bədii nümunələri təhlil edə bilirlər; 2.Tələbələrdə bədii-estetik zövq formalaşır; 3.Müasir ədəbi prosesi hərtərəfli öyrənmək və təhlil etmək bacarığı əldə olunur;

Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Dərsi pozmağa təşəbbüs edənlər (kənar söhbətlər,mobil telefondan istifadə,və s).auditoriyadan kənarlaşdırılır və bu da onların ümumi nəticələrinə təsir edir.

Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar11.02.2013.

14.02.2013.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi elminin təşəkkülü,onun başqa elmlərlə əlaqəsi.

1.Antik yunan ədəbi-estetikfikri(Platonun və Aristotelin sənət təlimi)

2.Azərbaycanda ədəbi-estetik fikrin istiqamətləri.


1,s.3-9

4.s.4-13 7, s.89;s.110


18.02.2013

21.02.2013

Bədii ədəbiyyatın xüsusiyyətləri.

1.Bədii ədəbiyyat insəcənətin növü kimi.

2.Bədii surət,xarakter,tip.

3.Sənət və ədəbiyyatda tipiklik4,s.70-93

6,s.25-30.

5,s.111
25.02.2013

28.02.2013

Bədii əsərin məzmun və forması. Bədii kompozisiya və süjet

1.Bədii məzmun və onun ünsürləri.

2.Bədii forma və onun elementləri.

3.Süjet,onun əlamətləri və mərhələri;süjet və fabula.

4.Köməkçi süjet elementləri və onların funksiyaları4,s.53-64.

5,s.105-106.

6,s.235-237;s.369-371;s.282-283.
4.03.3013

7.03.2013

Bədii dil. Məcazlar sistemi.

1.Bədii dil və onun ifadə imkanları

2.Bədii təsvir vasitələri

3.Bədii ifadə vasitələri1.s.90-102.

4,s.70-93.

6.s.25-30.

5,s.111

11.03.2013

14.03.2013

Nəzm və nəsr.

1.Nəzm və nəsr;oxşar və fərqli cəhətləri.Nəzmin əsas əlamətləri.

2.Dünya ədəbiyyatında şeir vəznləri.

3.Azərbaycan şeirinin vəznləri(heca,əruz,sərbəst)


4,s.103-119.

5,s.125-126 7,s.49;s.103

18.03.2013
28.03.2013

Ədəbi növlər və janrlar.

1Antik yunan estetikasında ədəbi növ və janrların təsnifatı

2.Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında lirik növün janrları.Aşıq şeirinin janrları

3.Yazılı ədəbiyyatda lirik növün janrları1,s.41-76.

4,s.93-97; s.141-174.

5,s.54-55 s.64;s.71;s.96-97.

6,s.92-94;s.105-107;s.255-256


8.04.2013.

Aralıq imtahan


1.04.2013

4.04.2013

Epik növ və onun janrları (şifahi və yazılı ədəbiyyatda)


9. s.180-185. 5, s.68-69. s.103-104,s.181. 4 s.188-205.6, s.263-268.11.04.2013

15.04.2013

Dramatik növ və onun janrları

9, s.180-185.

5, s.68-69. s.103-104,s.181.

4, s.188-205; 6, s.263-268.
18.04.2013

22.04.2013


Ədəbi cərəyan,metod və üslub.

1.Klassisizm9,s.180-185.5,s.68-69. s.103-104,s.181.4,s.188-205.

6,s.263-268.

25.04.2013

29.04.2013


Romantizm və Realizm ədəbi cərəyanları

1.Təşəkkülü və inkişafı9,s.185-190. s.180-185.6,s.329-334,s.224-237.5,s.150-1532.05.2013

6.05.2013


Müasir ədəbi-estetik cərəyanlar.Modernizm

9,s180-202.5,s.112-134.

2,s.48-93,6,s.271-275,s.371-373

9.05.2013

13.05.2013


Dadaizm,kubizm,sürrealizm ədəbi cərəyanları.

2, 48-6316.05.2013

20.05.2013Ekzistensializm,absurd teatr ədəbi cərəyanları

2, s.14-37; s.23.05.2013

27.05.2013.


Postmodernizm

www.kultaz.com.

16.
Final imtahan
Yüklə 61,25 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin