Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları Dərsdən sonraYüklə 53,14 Kb.
tarix17.01.2017
ölçüsü53,14 Kb.
#502
növüMühazirə

wÜmumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Təhsilin tarixi və fəlsəfi əsasları

Departament

Təhsil

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr və Magistr

Tədris semestri

II semestr

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Elsevər Məmməd oğlu Səmədov

E-mail:

elsever79@hotmail.comTelefon:

(050) 628 67 98

Mühazirə otağı/Cədvəl

-----------

Məsləhət saatları

Dərsdən sonra

Prerekvizitlər
Tədris dili

Azərbaycan dili

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat
Iıkj

kngtdKursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

+

Qrup müzakirəsi

+

Praktiki tapşırıqlar

+

Praktiki məsələnin təhlili
Digər
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
30%

Praktiki məsələ
5%

Fəallıq
10%

Tapşırıq və testlər
5%

Kurs işi (Layihə)
5%

Prezentasiya/Qrup müzakirə
5%

Final imtahanı
40%

DigərYekunKursun təsviri

Təhsilin tarixi və fəlsəfi əsasları” kimi nəzərdə tutulan kursda əsasən bəşəriyyət tarixinin bütün mərhələlərin təhsilin inkişaf dinamikasını multidisiplinar metodologiyaya əsaslanaraq müqayisəli tədrisi nəzərdə tutulur. Burada qədim mədəniyyətlərdən başlayaraq Qədim Hind və Çin, Antik Yunan və Roma mədəniyyətlərində, İslamda, Orta əsr Avropa mədəniyyətində formalaşan fəlsəfi paradiqmalarda təhsilin inkişaf dinamikası və Kiyev və Rus dövlətində, Yeni dövrdə Qərbi Avropada və Şimali Amerikada , Rusiyada , Şərq ölkələrində(İran, Hindistan, Çin, Yaponiya), türk xalqlarında pedaqoji fikrin ən mühüm məqamları şərh edilir.

Kursun məqsədləri

Pedaqoji fikir tarixinin fəlsəfi əsaslarını öyrəтmək

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Tədrisin nəticəsi olaraq qeyd etmək istərdim ki, sabahın müəllimi təhsildə üzləşəcəyi problemləri qətiyyətlə həll etmə qabiliyyətinə sahib olacaqdır. Dərin analiz qabiliyyətinə və məntiqi təfəkkürə sahib olan müəllim problemlər qarşısında aciz qalmazdır. Tədrisin nəticəsi olaraq filosofların elmi-nəzəri təcrübələrini öyrənən tələbələr qarşılaşdıqları problemlər qarşılığında öz təcrübələri ilə öyrəndikləri təhsillə əlaqədar elmi-fəlsəfi düşüncələri müqayisə edərək problemdən çıxış yolları tapacaqlar.

Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Bəzi vacib qaydalar:

İcazəsiz olaraq 20%-dən çox dərs buraxan tələbəyə dərsə dəvamiyyətə görə bal verilmir və o imtahana buraxılmır. İmtahanlarda (həm aralıq, həm final) köçürən, köçürməyə cəhd edən və hərəkətləri ilə imtahanın normal gedişatını pozan tələbə dərhal imtahandan çıxarılır və işi 0 (sıfır) balla qiymətləndirilir.
İmtahan haqqında:
İmtahana hazırlaşarkən dərslərdə götürülmüş qeydləri öyrənməklə yanaşı, dərsin iş planında göсtərilmiş ədəbiyyatlara, o cümlədən başqa mənbələrədə müraciət etmək lazımdır. Aralıq və Final imtahanıarının hər ikisidə suallar test və ya klassik ola bilər. İstifadə ediləcək ədəbiyyatın bir qismi(xarici mənbələr tərəfindən təmin ediləcəkdir.Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar


Təhsil fəaliyyətinin yaranması və inkişaf dövrünə ümumi bir baxış: İbtidai icma quruluşu, quldarlıq, feodalizm və kapitalizm

Xüsusi hazırlanmış mühazirə materialları


Qədim Şərq sivilizasiyası və Antik dünyada təhsil və pedaqoji fikrin yaranması: Sparta, Afina və Romada məktəb fəaliyyəti və Sokrat, Platon və Aristotel kimi böyük filosofların pedoloji fikirləri

Xüsusi hazırlanmış mühazirə materialları


Şərqdə pedaqoji fikrin inkişafı: İslamda təhsilin prinsipləri və tərbiyənin üsulları: İslamda mədrəsə təhsilinin əsas xüsusiyyət və formaları

Xüsusi hazırlanmış mühazirə materialları


Erkən orta əsr şərq, türk mütəfəkkirlərinin pedaqoji ideyaları I: Əbu Nəsr Fərabi, İbn Sina və s.

Xüsusi hazırlanmış mühazirə materialları


Erkən orta əsr şərq, türk mütəfəkkirlərinin pedaqoji ideyaları II: Mahmud Kaşqarlı, Mövlanə Cəlaləddin Rumi, Nizami Gəncəvi və s.

Xüsusi hazırlanmış mühazirə materialları


Erkən və Orta əsrlərdə Azərbaycanda təlim-tərbiyə, təhsil və pedaqoji fikir

Xüsusi hazırlanmış mühazirə materialları


Aralık imtahanı

Xüsusi hazırlanmış mühazirə materialları


İntibah və islahat dövründə Qərbi Avropada təlim-tərbiyə, təhsil və pedoloji fikir: Vittorino de Felter, Tommazo Kampanella, Fransua Rable, Erazm Poterdamsky və Tomas Mor

Xüsusi hazırlanmış mühazirə materialları


Qərbi Avropada təhsil və pedaqoji fikir: Komenisky, Con Lok,


Xüsusi hazırlanmış mühazirə materialları


XVIII əsr Fransa maarifçilərinin pedaqoji firkirləri: Jan Jak Russo, Klod Adrian Helvetsi, Deni Diddro, Pestalotssi, Herbart və s.

Xüsusi hazırlanmış mühazirə materialları


Rusiyada təhsil siyasəti (XVIII-XIX) və məktəb təhsili: Lomonosov, Radişşev, Belinisky və s.

Xüsusi hazırlanmış mühazirə materialları


XIII-XVIII əsrlər Azərbaycanda təlim-tərbiyə, təhsil və pedaqoji fikir:Nəsrəddin tusi

Xüsusi hazırlanmış mühazirə materialları


XIX-XX əsr Azərbaycanda təlim-tərbiyə, təhsil və pedaqoji fikir: Bakıxanov, Kazımbəy, Mirzə Şəfi Vazeh, Axunov, Zərdabi və s.

Xüsusi hazırlanmış mühazirə materialları


Müasir dövrdə təhsildə yeni yanaşma və nəzəriyyələr: demokratik və praqmatik təhsil

Xüsusi hazırlanmış mühazirə materialları


Sovet hakimiyyəti illərində və müstəqillik dövründə Azərbaycanda təhsilin inkişafı tendensiyası və təhsilə yeni yanaşmalar

Xüsusi hazırlanmış mühazirə materiallarıFinal imtahan
Yüklə 53,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin