Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları PrerekvizitlərYüklə 94,64 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü94,64 Kb.
#200
növüMühazirə

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Şəxsiyyət psixologiyası, 3 kredit

Departament

Humanitar və sosial elmlər

Proqram (bakalavr, magistr)

bakalavr

Tədris semestri

I semestr (2014)

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Verdiyeva Ləman

E-mail:

leman.verdiyeva @ mail.ru

Telefon:

(050)380 32 48

Mühazirə otağı/Cədvəl
Məsləhət saatları
Prerekvizitlər
Tədris dili

azərbaycan

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

  1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. В 2-х томах, М., 1980

  2. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990

  3. Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988

  4. Bayramov Ə. , Əlizadə Ə. Psixologiya. Bakı 1989
Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

+

Qrup müzakirəsi

+

Praktiki tapşırıqlar

+

Praktiki məsələnin təhlili
Digər
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
30%

Praktiki məsələFəallıq
10%

Tapşırıq və testlərKurs işi (Layihə)Prezentasiya/Qrup müzakirə
20%

Final imtahanı
35%

Digər
davamiyyət 5%

Yekun
100%


Kursun təsviri

Syllabus “Şəxsiyyət psixologiyası” fənni üzrə standart kursun materiallarını özündə əks etdirir. Fənnin tədrisində psixoloji tədqiqatın metodoloji əsasları təqdim olunur, burada şəxsiyyətə sistem və tarixi təkamül yanaşmaları, münasibətlər nəzəriyyəsi, fərdiyyət nəzəriyyəsi və s. araşdırılacaq.

Şəxsiyyət psixologiyasında psixodinamik yönüm, psixoanaliz və gərginliyin reduksiyası prinsipi onun əsası kimi öyrəniləcək.
Kursun məqsədləri

Bu kursda tələbələr şəxsiyyət haqqında ümumi anlayış alacaq, İnsanın təbiəti və onun varlığının xüsusiyyətləri, o cümlədən, şəxsiyyət tarixi təkamülü və ontogenetik inkişafın məhsulu kimi öyrəniləcək.


Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Bu kursda şəxsiyyət, onun sosiallaşması, inkişaf mərhələləri və hərəkətverici qüvvələri haqqında geniş məlumat veriləcək.


Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Hər bir dərsə yaradıcı yanaşma və fəallıq tələb olunur.

Qrup işlərində iştirak etməmək və dərslərə gecikmək olmaz.
Cədvəl (dəyişdirilə bilər)


Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/TapşırıqlarPsixologiyada şəxsiyyət problemi. Şəxsiyyət psixologiyanın kateqoriyası kimi.Şəxsiyyət haqqında ümumi anlayış.

1.АсмоловА.Г. Психология личности. М., 1990

2.БратусьБ.С. Аномалии личности. М., 1988

3.Bayramov Ə.,Əlizadə Ə. Psixologiya. Bakı 1989Şəxsiyyətin “Mən-konsepsiyası” sosial-psixoloji problem kimi. Mənlik şüuru.

(Müasir psixologiyada şəxsiyyətin inkişafına əsas yanaşmalar. (Münasibətlər nəzəriyyəsi, Fərdiyyət nəzəriyyəsi, şəxsiyyətin özünü aktuallaşdırması nəzəriyyəsi və s.)1.АсмоловА.Г. Психология личности. М., 1990

2.БратусьБ.С. Аномалии личности. М., 1988

3.Bayramov Ə.,Əlizadə Ə. Psixologiya. Bakı 1989Şəxsiyyət psixologiyasında psixodinamik yönüm. Psixoanaliz və gərginliyin reduksiyası prinsipi onun əsası kimi


1.АсмоловА.Г. Психология личности. М., 1990

2.БратусьБ.С. Аномалии личности. М., 1988

3.Bayramov Ə.,Əlizadə Ə. Psixologiya. Bakı 1989Şəxsiyyət psixologiyasında humanistik yönüm. Olportun “şəxsiyyət açıq sistem kimi” nəzəriyyəsi

1.АсмоловА.Г. Психология личности. М., 1990

2.БратусьБ.С. Аномалии личности. М., 1988

3.Bayramov Ə.,Əlizadə Ə. Psixologiya. Bakı 1989Şəxsiyyətin inkişafının ilkin təbii şərtləri. İnsanın fərdi xassələri haqqında ümumi təsəvvürlər.

1.АсмоловА.Г. Психология личности. М., 1990

2.БратусьБ.С. Аномалии личности. М., 1988

3.Bayramov Ə.,Əlizadə Ə. Psixologiya. Bakı 1989Bədən quruluşu və psixikanın xüsusiyyətləri. Konstitusiya tipləri, onların somatik əlamətləri.

1.АсмоловА.Г. Психология личности. М., 1990

2.БратусьБ.С. Аномалии личности. М., 1988

3.Bayramov Ə.,Əlizadə Ə. Psixologiya. Bakı 1989Temperament. Ali sinir fəaliyyətinin tipləri temperamentin fizioloji əsası kimi.

1.АсмоловА.Г. Психология личности. М., 1990

2.БратусьБ.С. Аномалии личности. М., 1988

3.Bayramov Ə.,Əlizadə Ə. Psixologiya. Bakı 1989Aralıq imtahan


Şəxsiyyətin sosiallaşması. Münasibət və şəxsiyyət. “Sosial qrup”, “sosial rol” və “sosial status” anlayışları.

1.АсмоловА.Г. Психология личности. М., 1990

2.БратусьБ.С. Аномалии личности. М., 1988

3.Bayramov Ə.,Əlizadə Ə. Psixologiya. Bakı 1989Şəxsiyyətin sosial-tipik cəhəti problemi. Sosial və milli xarakter.

1.АсмоловА.Г. Психология личности. М., 1990

2.БратусьБ.С. Аномалии личности. М., 1988

3.Bayramov Ə.,Əlizadə Ə. Psixologiya. Bakı 1989Sosializasiya sosial davranış formalarının interiorizasiyası kimi (S.P.Vıqotski)

1.АсмоловА.Г. Психология личности. М., 1990

2.БратусьБ.С. Аномалии личности. М., 1988

3.Bayramov Ə.,Əlizadə Ə. Psixologiya. Bakı 1989Şəxsiyyətlərarası münasibətlər və ictimai təcrübənin mənimsənilməsi.

1.АсмоловА.Г. Психология личности. М., 1990

2.БратусьБ.С. Аномалии личности. М., 1988

3.Bayramov Ə.,Əlizadə Ə. Psixologiya. Bakı 1989Sosializasiya prosesində şəxsiyyətin məsuliyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri

1.АсмоловА.Г. Психология личности. М., 1990

2.БратусьБ.С. Аномалии личности. М., 1988

3.Bayramov Ə.,Əlizadə Ə. Psixologiya. Bakı 1989Şəxsiyyətin sərvət dəyərləri sistemi.

1.АсмоловА.Г. Психология личности. М., 1990

2.БратусьБ.С. Аномалии личности. М., 1988

3.Bayramov Ə.,Əlizadə Ə. Psixologiya. Bakı 1989Şəxsiyyətin yadlaşması və tənhalıq problemi.

1.АсмоловА.Г. Психология личности. М., 1990

2.БратусьБ.С. Аномалии личности. М., 1988

3.Bayramov Ə.,Əlizadə Ə. Psixologiya. Bakı 1989
Final imtahan

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Sosial psixologiya, 3 kredit

Departament

Humanitar və sosial elmlər

Proqram (bakalavr, magistr)

bakalavr

Tədris semestri

I semestr (2014)

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Verdiyeva Ləman

E-mail:

leman.verdiyeva @ mail.ru

Telefon:

(050)380 32 48

Mühazirə otağı/Cədvəl
Məsləhət saatları
Prerekvizitlər
Tədris dili

azərbaycan

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

1.Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə Sosial psixologiya. Bakı 2003

2. Bayramov Ə. , Əlizadə Ə. Psixologiya. Bakı 1989

3.M.Həmzəyev Pedaqoji psixologiya. Bakı 1991

4.Андреева Г.М. Социальная психология. М. 1998
Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

+

Qrup müzakirəsi

+

Praktiki tapşırıqlar

+

Praktiki məsələnin təhlili
Digər
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
30%

Praktiki məsələFəallıq
10%

Tapşırıq və testlərKurs işi (Layihə)Prezentasiya/Qrup müzakirə
20%

Final imtahanı
35%

Digər
davamiyyət 5%

Yekun
100%


Kursun təsviri

Syllabus “Sosial psixologiya” fənni üzrə standart kursun materiallarını özündə əks etdirir. Fənnin tədrisində psixoloji tədqiqatın metodoloji əsasları təqdim olunur, burada insan psixologiyasının sosial xarakter daşıması, ictimai münasibətlərlə şərtlənməsi psixologiya elmi üçün nəzəri-metodoloji əhəmiyyətə malikdir. İnterpsixika fenomeni sosial-psixoloji baxımdan xüsusi əhəmiyyətə malikdir.


Kursun məqsədləri

Bu kursda tələbələr insan həyatının bütün sosial-psixoloji məziyyətlərini və hansı kökdən qaynaqlandığını öyrənəcəklər.


Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Bu kursda şəxsiyyət, onun sosiallaşması, inkişaf mərhələləri və hərəkətverici qüvvələri haqqında geniş məlumat veriləcək.

Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Hər bir dərsə yaradıcı yanaşma və fəallıq tələb olunur.

Qrup işlərində iştirak etməmək və dərslərə gecikmək olmaz.
Cədvəl (dəyişdirilə bilər)


Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar


1.
Sosial psixologiya elm kimi. Elmi idrakın metodologiyası və metodikası.

1.Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə Sosial psixologiya. B 2003

2. Bayramov Ə. , Əlizadə Ə. Psixologiya. B 1989

3.M.Həmzəyev Pedaqoji psixologiya. Bakı 1991

4.Андреева Г.М. Социальная психология. М. 1998
2.
Psixi həyatın sosial kökləri: İnterpsixika fenomeni.

1.Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə Sosial psixologiya. B 2003

2. Bayramov Ə. , Əlizadə Ə. Psixologiya. B 1989

3.M.Həmzəyev Pedaqoji psixologiya. Bakı 1991

4.Андреева Г.М. Социальная психология. М. 19983.
Sosial-psixoloji təfəkkürün əmələ gəlməsi, inkişafı və tarixi məsələləri.


1.Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə Sosial psixologiya. B 2003

2. Bayramov Ə. , Əlizadə Ə. Psixologiya. B 1989

3.M.Həmzəyev Pedaqoji psixologiya. Bakı 1991

4.Андреева Г.М. Социальная психология. М. 19984.
Sosial psixologiyanın metodoloji və metodiki məsələləri. Nəzəriyyə. Eksperiment. Praktika.

1.Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə Sosial psixologiya. B 2003

2. Bayramov Ə. , Əlizadə Ə. Psixologiya. B 1989

3.M.Həmzəyev Pedaqoji psixologiya. Bakı 1991

4.Андреева Г.М. Социальная психология. М. 1998
5.
Sosial psixologiyanın tədqiqat metodları.

Müşahidə metodu.

Korrelyasiya metodu.

Eksperiment metodu.

Rol eksperimentləri.

Kross-mədəni tədqiqatlar.

Statistik metodlar.


1.Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə Sosial psixologiya. B 2003

2. Bayramov Ə. , Əlizadə Ə. Psixologiya. B 1989

3.M.Həmzəyev Pedaqoji psixologiya. Bakı 1991

4.Андреева Г.М. Социальная психология.

6.
Sosial psixologiyada şəxsiyyət problemi. Mənlik şüuru.

1.Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə Sosial psixologiya. B 2003

2. Bayramov Ə. , Əlizadə Ə. Psixologiya. B 1989

3.M.Həmzəyev Pedaqoji psixologiya. Bakı 1991

4.Андреева Г.М. Социальная психология. М. 1998
7.
Sosial psixologiyada qrup nəzəriyyəsinin ümumi məsələləri. Qrup və sosial qrup anlamları.

1.Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə Sosial psixologiya. B 2003

2. Bayramov Ə. , Əlizadə Ə. Psixologiya. B 1989

3.M.Həmzəyev Pedaqoji psixologiya. Bakı 1991

4.Андреева Г.М. Социальная психология. М. 1998
8.
Aralıq imtahan

9.
Sosial qrupda şəxsiyyətin statusu fenomeni.

1.Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə Sosial psixologiya. B 2003

2. Bayramov Ə. , Əlizadə Ə. Psixologiya. B 1989

3.M.Həmzəyev Pedaqoji psixologiya. Bakı 1991

4.Андреева Г.М. Социальная психология. М. 1998
10.
Kiçik qrupların sosial- psixoloji məsələləri

1.Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə Sosial psixologiya. B 2003

2. Bayramov Ə. , Əlizadə Ə. Psixologiya. B 1989

3.M.Həmzəyev Pedaqoji psixologiya. Bakı 1991

4.Андреева Г.М. Социальная психология. М. 1998
11.
Şəxsi qarşılıqlı münasibətlərin üç tərkibli strukturu və dərketmə paradoksu.

1.Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə Sosial psixologiya. B 2003

2. Bayramov Ə. , Əlizadə Ə. Psixologiya. B 1989

3.M.Həmzəyev Pedaqoji psixologiya. Bakı 1991

4.Андреева Г.М. Социальная психология. М. 199812.
Qrup uyuşması.

Qrup təzyiqi: qrupdaxili təlqin, konformazm və neqativizm fenomenləri.1.Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə Sosial psixologiya. B 2003

2. Bayramov Ə. , Əlizadə Ə. Psixologiya. B 1989

3.M.Həmzəyev Pedaqoji psixologiya. Bakı 1991

4.Андреева Г.М. Социальная психология. М. 1998
13.
Kiçik qrupun struktur xüsusiyyətləri.

Gender və rəhbərlik (liderlik) problemi.1.Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə Sosial psixologiya. B 2003

2. Bayramov Ə. , Əlizadə Ə. Psixologiya. B 1989

3.M.Həmzəyev Pedaqoji psixologiya. Bakı 1991

4.Андреева Г.М. Социальная психология. М. 1998
14.
Ünsiyyətin sosial psixologiyası.

Ünsiyyət qarşılıqlı təsir prosesi kimi.1.Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə Sosial psixologiya.B 2003

2. Bayramov Ə. , Əlizadə Ə. Psixologiya. B 1989

3.M.Həmzəyev Pedaqoji psixologiya. Bakı 1991

4.Андреева Г.М. Социальная психология. М. 1998
15.
Sosial psixologiyanın tətbiqi problemləri.

Sosial- psixoloji xidmət.1.Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə Sosial psixologiya.B 2003

2. Bayramov Ə. , Əlizadə Ə. Psixologiya. B 1989

3.M.Həmzəyev Pedaqoji psixologiya. Bakı 1991

4.Андреева Г.М. Социальная психология. М. 1998


Final imtahan

Yüklə 94,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin