MüNDƏRİcatYüklə 29,96 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü29,96 Kb.
#7396

MÜNDƏRİCAT
GİRİŞ..............................................................................................................5
STATİKA.......................................................................................................6

    1. Statikanın əsas anlayış və aksiomları.................................................................6

    2. Rabitələr və rabitə reaksiyaları..........................................................................7

    3. Bir nöqtədə görüşən qüvvələr sisteminin

həndəsi toplanma üsulu......................................................................................9

    1. Qüvvənin toplananlarına ayrılması..................................................................10

1.5. Bir müstəvi üzərində yerləşən üç qeyri paralel qüvvələr sisteminin

tarazlıq teoremi.................................................................................................11

1.6. Qüvvə vektorunun ox və müstəvi üzərində proyeksiyaları..............................12

1.7. Baş vektorun analitik üsulla təyini...................................................................14

1.8. Bir nöqtədə görüşən qüvvələr sisteminin tarazlıq şərti....................................14

1.9. Bir istiqamətdə yönəlmiş iki paralel qüvvənin toplanması..............................15

1.10. Modulca qeyri-bərabər olub əks istiqamətlərdə yönələn iki

paralel qüvvənin toplanması...........................................................................16

1.11. Qvvələr cütü...................................................................................................17

1.12. Qüvvələr cütünün ekvivalentliyi teoremləri...................................................18

1.13. Qüvvələr cütünün paralel müstəviyə köçürülməsi teoremi............................19

1.14. Qüvvələr cütünün momentinin vektoru..........................................................20

1.15. Qüvvələr cütünün toplanması. Qüvvələr cütü sisteminin tarazlıq şərti..........21

1.16. Qüvvənin nöqtəyə nəzərən momenti..............................................................22

1.17. Qüvvənin oxa nəzərən momenti.....................................................................24

1.18. Qüvvənin koordinat oxlarına nəzərən momentlərinin tapılması....................25

1.19. Qüvvənin özünə paralel köçürülməsi teoremi................................................26

1.20. İxtiyari qüvvələr sisteminin baş vektoru və baş momenti..............................27

1.21. Yastı qüvvələr sisteminin qüvvələr cütü və qüvvələrinin

momenti cəbri kəmiyyətlər kimi....................................................................28

1.22. Yastı qüvvələr sisteminin baş vektor və baş momentinin təyini....................29

1.23. Yastı qüvvələr sisteminin tarazlıq şərti..........................................................31

1.24. İxtiyari fəza qüvvələr sisteminin tarazlıq şərtləri...........................................32

1.25. Bir neçə hissədən ibarət cisim sisteminin tarazlığı.........................................33

1.26. Sürtünmə olduğu halda cismin tarazlığı.........................................................34

1.27. Paralel qüvvələrin mərkəzi.............................................................................37

1.28. Cismin ağırlıq mərkəzi...................................................................................39

1.29. Mürəkkəb formalı fiqur və cisimlərin ağırlıq mərkəzlərinin

vəziyyətinin təyini..........................................................................................40
KİNEMATİKA.

2.1. Kinematikanın əsas anlayışları.........................................................................42

2.2. Nöqtənin hərəkətinin verilmə üsulları..............................................................42

2.2.1. Nöqtənin hərəkətinin təbii üsulla verilməsi...................................................42

2.2.2. Nöqtənin hərəkətinin koordinat üsulu ilə verilməsi......................................43

2.2.3. Nöqtənin hərəkətinin vektor üsulu ilə verilməsi...........................................43

2.3. Hərəkət vektor üsulu ilə verildikdə nöqtənin sürət və

təcillərinin təyini...............................................................................................44

2.4. Hərəkət koordinat üsulu ilə verildikdə nöqtənin sürət və

təcillərinin təyini...............................................................................................45

2.5. Nöqtənin hərəkəti təbii üsulla verildikdə onun sürət və

təcillərinin təyini...............................................................................................47

2.6. Bərk cismin irəliləmə hərəkəti..........................................................................51

2.7. Bərk cismin tərpənməz ox ətrafında fırlanması...............................................52

2.8. Cismin bucaq sürəti vektoru.............................................................................55

2.9. Nöqtənin mürəkkəb hərəkəti............................................................................55

2.9.1. Nöqtənin mütləq nisbi və köçürmə hərəkətləri.............................................55

2.9.1. Nöqtənin sürətlərinin toplanması teoremi.....................................................56

2.9.2.Təcillərin toplanması teoremi.........................................................................58

2.10. Cismin yastı-paralel (müstəvi) hərəkəti.........................................................60

2.10.1. Cismin yastı-paralel hərəkətinin tənlikləri..................................................60

2.10.2. Yastı fiqurun nöqtələrinin hərəkət tənliyi...................................................61

2.10.2. Yastı fiqurun nöqtələrinin sürətlərinin təyini..............................................61

2.10.3. Ani sürətlər mərkəzi....................................................................................62

2.10.4. Yastı fiqurun sürətlərinin səpələnməsi........................................................64

2.10.5. Yastı fiqurun nöqtələrinin təcillərinin təyini...............................................64


DİNAMİKA.................................................................................................67

3.1. Dinamikanın əsas məsələləri və qanunları.......................................................67

3.2. Maddi nöqtənin hərəkətinin diferensial tənlikləri............................................68

3.2.1. Maddi nöqtənin hərəkətinin düzbucaqlı koordinatlarla

diferensial tənliyi...........................................................................................68

3.2.2. Nöqtənin hərəkətinin təbii koordinatlarla diferensial tənliyi.........................69

3.3.Maddi nöqtə üçün dinamikanın birinci əsas məsələsinin həlli..........................69

3.2.4. Maddi nöqtənin hərəkətinin diferensial tənliyinin

inteqrallanması (ikinci məsələnin həlli)........................................................72

3.4. Maddi nöqtə üçün Dalamber prinsipi...............................................................75

3.5. Nöqtənin nisbi hərəkəti üçün dinamikanın əsas tənliyi....................................75

3.6. Nöqtənin düzxətli rəqsi hərəkəti.......................................................................76

3.6.1. Sərbəst rəqsli hərəkət.....................................................................................76

3.6.2. Sönən rəqsi hərəkət .......................................................................................78

3.7. Mexaniki sistem və ona təsir edən qüvvələrin təsnifatı....................................81

3.8. Sistemin kütlələr mərkəzi.................................................................................82

3.9. Cismin ətalət momentləri.................................................................................82

3.9.1. Oxa nəzərən ətalət momenti..........................................................................82

3.9.2. Nöqtəyə nəzərən ətalət momenti...................................................................83

3.9.3. Paralel oxlara nəzərən ətalət momentləri.......................................................84

3.9.4. Sadə formalı cisimlərin ətalət momentləri....................................................84

3.10. Nöqtə və sistemin hərəkət miqdarının dəyişməsi teoremləri..........................85

3.10.1 Nöqtə və sistemin hərəkət miqdarı...............................................................85

3.10.2. Qüvvə impulsu.............................................................................................86

3.10.3 Maddi nöqtənin hərəkət miqdarının dəyişmə teoremi..................................86

3.10.4. Sistemin hərəkət miqdarının dəyişməsi teoremi..........................................87

3.11. Sistemin hərəkət miqdarının saxlanması teoremi...........................................88

3.12. Sistemin kütlələr mərkəzinin hərəkəti haqqında teorem................................88

3.13. Nöqtənin hərəkət miqdarı momentinin dəyişməsi teoremi............................89

3.13.1. Nöqtənin hərəkət miqdarının nöqtə və oxa nəzərən momentləri...............89

3.13.2. Nöqtənin hərəkət miqdarı momentinin dəyişməsi teoremi.........................89

3.14. Sistemin kinetik momentinin dəyişməsi haqqında teorem.............................903.14.1. Sistemin mərkəzə və oxa nəzərən kinetik momenti....................................90

3.14.2. Bərk cismin fırlanma oxuna nəzərən kinetik momenti................................91

3.14.3. Sistemin kinetik momentinin dəyişməsi teoremi........................................92

3.15. Sistemin kinetik momentinin saxlanması teoremi..........................................93

3.16. Bərk cismin tərpənməz ox ətrafında fırlanma hərəkətinin

diferensial tənliyi.............................................................................................93

3.17. Fiziki rəqqas...................................................................................................94

3.18. Bərk cismin yastı-müstəvi hərəkətinin diferensial tənliyi..............................95

3.19. Qüvvənin işi və gücü......................................................................................95

3.19.1 Qüvvənin işi..................................................................................................95

3.19.2 Qüvvənin gücü..............................................................................................98

3.20. Nöqtə və sistemin kinetik enerjisinin dəyişməsi teoremi...............................98

3.20.1. Nöqtənin kinetik enerjisinin dəyişməsi teoremi..........................................98

3.20.2. Sistemin kinetik enerjisinin dəyişməsi teoremi...........................................99

3.21. Bərk cismin kinetik enerjisi..........................................................................100

3.21.1. Cisim irəliləmə hərəkəti edir.....................................................................100

3.21.2. Cisim tərpənməz ox ətrafında fırlanır........................................................100

3.21.3. Cisim yastı-paralel hərəkət edir.................................................................100

3.22. Mümkün yerdəyişmələr prinsipi. Statikanın ümumi tənliyi.........................101

3.22.1. Mümkün yerdəyişmələr. Sərbəstlik dərəcəsi.............................................101

3.22.2. Mümkün yerdəyişmələr prinsipi. Statikanın ümumi tənliyi......................102

3.23. Dinamikanın ümumi tənliyi (Dalamber-Laqranj tənliyi).............................103

3.24. Maddi nöqtənin potensial qüvvə sahəsində hərəkəti....................................104

3.25. Ağırlıq qüvvəsi sahəsinin potensialı.............................................................1053.26. Mexaniki enerjisinin saxlanması teoremi.....................................................106
ƏDƏBİYYAT.............................................................................................107

Yüklə 29,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin