Namık kemal önemli devlet görevlerinde bulunan bir aileden 1840'da Tekirdağ'da doğar

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 445 b.
tarix28.05.2018
ölçüsü445 b.


Namık KEMAL

 • Önemli devlet görevlerinde bulunan bir aileden 1840'da Tekirdağ'da doğar.


Namık KEMAL

 • Dedesi Abdüllâtif Paşa’nın yanında özel öğrenimle yetişir; ömrü boyunca eksilmeyen bir okuma merakı ile kendini yetiştirmeye devam eder.Namık KEMAL

 • 1858'de İstanbul'da, sonra Tercüme Odası'nda memurdur; çeşitli merak ve ilgi istikametlerinde çalışarak, bu arada 18. yy. Fransız yazarlarını okuyup çevirerek nihayet Şinasi ile tanışır.Namık KEMAL

 • Tasvir-i Efkâr'da yazarak, Şinasi'nin Fransa'ya gidişinde (1865) gazeteyi yöneterek, Yeni Osmanlılar grubuna girer;Namık KEMAL

 • Erzurum vali muavinliğine gitmeyip Paris'e kaçışı (1867), ömrünün kesin dönemeçlerinden biridir:

 • «Görüp ah-kâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten

 • Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükümetten».Namık KEMAL

 • «Hürriyet» gazetesindeki işbirliği bozulunca

 • İstanbul'a döner.

 • 1872'de İbret gazetesi çevresinde toplanılınca gazeteciliğini sürdürür.Namık KEMAL

 • l nisan 1873'deki

 • «Vatan yahut Silistre» oyununun yarattığı yankı

 • bahane edilerek İbret kapatılır ve Namık Kemal Kıbrıs'ta Magosa'ya sürülür. 38 ay kaldığı Magosa'da ömrünün en verimli çağını yaşar.Namık KEMAL

 • Abdülaziz'in tahttan indirilişini izleyen günlerde büyük

 • bir sevgi ile karşılanarak yurda döner; o zamandan kamuoyuna kendini onaylatmış bir ün ve değerin sahibidir.Namık KEMAL

 • II. Abdülhamit'in saltanat başlangıcında Şurâ-yı Devlet üyesi ve Kanun-i Esasi hazırlıkları içindedir. Yeni padişahla sık görüşmeler yapar. I. Meşrutiyet ve Kanun-i Esâsî 23 aralık 1876'da ilân edilirNamık KEMAL

 • 113. maddeye dayanan padişah, Mithat Paşa'yı azlederek yurt dışına sürer ( 5 şubat 1877), Osmanlı saltanatının en köklü geleneği, her yeni padişahın kendisinden öncekini deviren güçleri ezme dikkati olmuştur.Namık KEMAL

 • Meclis-i Mebusan

 • 19 mart 1877'de açılır,

 • 24 nisan 1877'de

 • Rus-Osmanlı savaşı başlayınca(93 harbi),

 • meclis 31 Ocak 1878’ de

 • süresiz tatil edilir;Namık KEMAL

 • «iki padişah hal'olduğu gibi üçüncüsü de hal'edilir» anlamına gelebilecek bir söz söylemekle jurnal edilen Namık Kemal, suçsuz bulunduğu bir mahkemeden sonra Midilli'ye gönderilir, padişah kendisine maaş bağlar (1878).Namık KEMAL

 • İki buçuk yıl sonra adanın mutasarrıflığına tayin edilir ama yayın hayatına izin verilmez.

 • Bu dönemi kırgın, durgun ve yorgundur; siyaseti bırakır, edebiyat ve tarihle uğraşır.Namık KEMAL

 • Sonra Rodos (1884-1887) ve Sakız mutasarrıflıklarına gönderilir, 2 aralık 1888'de Sakız'da ölür.Namık KEMAL

 • Vasiyetini padişaha ileten Ebüzziya Tevfik'in ricası üzerine Bolayır'daki türbesine gömülür; gerekli masraf padişahça karşılanmış, türbenin planını

 • Tevfik Fikret yapmıştır.Namık KEMAL

 • «Edebiyat-ı sahiha» sözünü kullanmayı seven

 • Namık Kemal , romantizmin etkisinde ve divan edebiyatının karşısındadır.Namık KEMAL

 • Topluma ve gerçeğe dönük olmayı sanat görevlerinden sayan Kemal, romanı «olmamışsa bile olması mümkün bir olayı ahlâka, âdetlere, duygulara ve ihtimallere uygun ayrıntılarla anlatmak» diye tanımlar;Namık KEMAL

 • Tiyatroyu, insanlığın durumunu anlatan "eğlencelerin en faydalısı" diye niteler.Namık KEMAL

 • Divan şiirlerini "parça bohçası" diye küçümser; bütünlükten yoksun oluşunu, parça güzelliğine önem verişini, abartmalı ve gerçeksiz hayallerle yetinişini... eleştirir.Namık KEMAL

 • Aruzun dilimize uymayışının farkındadır ama alışkanlıklarını bırakamaz; manzum diye tasarladığı çerçevelerden nesre kaçarak kurtulur.Namık KEMAL

 • Tahrip ve Takib-i Harâbat'ta aldığı her tavır divan edebiyatına ve geçmişe karşıdır. Toplumsal amaçlara hizmet eden halka dönük bir edebiyat yapamadığı halde - temelli özlemidir.Namık KEMAL

 • Ona göre sanat, sanat için değil, bir takım fikirlerin ifadesidir.
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə