Încheiat azi 27 octombrie 2016, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local SighișoaraYüklə 302.24 Kb.
səhifə1/4
tarix26.07.2018
ölçüsü302.24 Kb.
  1   2   3   4

PROCES - VERBAL


Încheiat azi 27 octombrie 2016, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara.

Lucrările ședinței sunt deschise de doamna secretar Bizo Anca, care anunţă că la şedinţă, din totalul de 19 consilieri locali în funcţie, sunt prezenți toți cei 19 consilieri locali.

Întreabă dacă în legătură cu modul de redactare a hotărârilor şi al proceselor - verbale ale şedinţelor din septembrie 2016 sunt obiecţiuni. Nu sunt obiecţiuni. Supune la vot procesele – verbale. Se aprobă cu unanimitate de voturi procesele - verbale ale şedinţelor anterioare.
În continuare, atrage atenţia domnilor consilieri în legătură cu necesitatea respectării prevederilor art. 76 şi 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la existenţa unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese a aleşilor locali în situaţia adoptării unor hotărâri înscrise pe ordinea de zi, consilierii având obligaţia să anunţe, înainte de a se intra în discuţii, acest aspect.

Anunţă că în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local Sighişoara, şedinţa de astăzi va fi condusă de domnul consilier Grabcev Adrian, căruia îi dă cuvântul.


Președintele de ședință anunţă că la şedinţă participă ca invitaţi domnul Oprea Mircea-Ţonu - directorul S.C. Apă, Termic, Transport S.A., domnul Moldovan Radu - director al S.C. ECOSERV SIG S.R.L., Sporea Ioan - comandantul Poliţiei, domnul Cărămizaru Sorin- comandantul Unității de Jandarmi Sighișoara, domnul Alexa Alexandru din partea Serviciului Public Poliția Locală Sighișoara, domnul Fabian Emil - directorul S.C. Aquaserv S.A., domnul Stanciu Mihai - delegatul sătesc al satului Hetiur şi şefii serviciilor publice din cadrul Primăriei şi a unităţilor direct subordonate.

Președintele de ședință precizează că în afară de cele 30 de puncte de pe ordinea de zi, mai sunt două puncte suplimentare, respectiv o pețiție a doamnei Bucur Maria și a domnului Neagu Aurel care solicită o informare cu privire la stadiul lucrărilor de asfaltare a străzii Dimitrie Cantemir, iar a doua este o adresă a delegatului sătesc Stanciu Mihai, reprezentant al satului Hetiur prin care solicită reabilitarea imobilului din Hetiur, de la nr.121, fosta clădire a primăriei.

Intervine doamna secretar și arată că doamna Bucur Maria și domnul Neagu Aurel au solicitat să li se aprobe participarea la ședința de consiliu local pentru a obține informații cu privire la strada Dimitrie Cantemir. Au participat de mai multe ori la ședințele de consiliu, renunțând ulterior, datorită duratei ședințelor….

Președintele de ședință supune la vot, aşa cum a fost ea difuzată, împreună cu cele două puncte suplimentare amintite mai sus, următoarea:


ORDINE DE ZI:
1. Adresa  nr. 25787/21.10.2016, înregistrată la Municipiul Sighișoara prin care doamna Maior Ionela aduce la cunoștință Primăriei și Consiliului Local Sighișoara starea de nemulțumire generată de criza Spitalului Muncipal Sighișoara, solicitând participarea la ședința ordinară din data de 27.10.2016

2. Adresa nr. 39264/20.09.2016înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 23465/27.09.2016, prin care Agenția Națională de Integritate, comunică faptul că Raportul de evaluare nr. 46535/G/II/16.12.2015, cu privire la starea de incompatibilitate în care s-a aflat domnul consilier Ghercă Adrian Constantin, consiler local în cadrul Consiliului Local Sighișoara în madatul 2012-2016, a rămas definitiv prin nerecurarea de către acesta a Hotărârii nr. 42/20.04.2016, pronunțată de Curtea de Apel Târgu – Mureș în dosarul nr. 5/43/2016

3. Plângere prealabilă a doamnei Anca Silvia Rațiu, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 25181/14.10.2016, prin care solicită modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 54/29.09.2016, cu privire la rectificarea bugetului general al municipiului Sighișoara pentru anul 2016

4. Plângere prealabilă a doamnei Anca Silvia Rațiu, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 25357/17.10.2016, prin care solicită modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 57/29.09.2016

5.   Informare privind Stația de epurare levigat-depozitul de deșeuri nepericuloase Sighișoara, Între Huli, fn.

6.   Informare cu privire la interpelarea domnului consilier local Ionel Gavrilă privind situația construirii supermaketului LIDL în Sighișoara

7.   Informare privind recuperarea creanțelor fiscale datorate bugetului local

8.   Informare privind microbuzul Opel Movano destinat transportului pentru elevi

9.   Informare cu privire la prestarea acțiunilor sau a lucărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, în perioada 1 iulie 2016 – 30 septembrie 2016

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar aflat în patrimoniul Municipiului Sighișoara

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale pentru care se acordă subvenții de la bugetul local în anul 2017, a categoriilor de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială pentru care se acordă subvenții de la bugetul local, a nivelului mediu lunar al subvenției care se acordă de la bugetul local pentru o persoană asistată, a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare, a Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul III al anului 2016

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării a doi consilieri locali municipali la Zamosc – Polonia, pentru reprezentarea municipiului Sighișoara la aniversarea a 25 de ani de la înfrățirea municipiului Zamosc – Polonia cu orașul Zhovka – Ucraina

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației Sportive Handbal Club Municipal Sighișoara, aprobat prin art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 27/30.01.2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 31/27.02.2014, Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 118/26.06.2014, Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 171/29.10.2015 și Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 42/31.08.2016 

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sighișoara, în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar sighișorene 

17. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare post – mortem al Municipiului Sighișoara“ domnului profesor Aurel Olimpiu Hârțoagă

18. Proiect de hotărâre cu privire la ocuparea temporară a 330 mp. de teren din domeniul public al Municipiului Sighișoara, pentru realizarea investiției  “Alimentare cu energie electrică a blocului cu 11 apartamente din Sighișoara, str. Lalelelor, fn., jud. Mureș, dezvoltator S.C. Eurodevlopment S.R.L.“

19. Proiect de hotărâre cu privire la ocuparea temporară a 952 mp. de teren din domeniul public al Municipiului Sighișoara, pentru realizarea investiției “Spor de putere la Hala de producție S.C. GST AUTOMOTIVE SAFETY RO S.R.L. loc. Albești, jud. Mureș “, conform Proiectului nr. 271/2016, faza D.T.A.C.

20. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune pentru instalarea  aparaturii de iluminat și lămpi electrice (componente), necesare pentru rezolvarea sesizărilor și reclamațiilor referitoare la sistemul de iluminat al Municipiului Sighișoara, prin înlocuirea aparaturii de iluminat și a lămplilor electrice (componentelor) defecte, respectiv stabilirea modalității de gestiune a serviciilor de instalații electrice pentru montarea și demontarea ornamentelor luminoase pentru sărbătorile de iarnă pe raza Municipiului Sighișoara, precum și aprobarea caietelor de sarcini, a devizelor estimative și a proiectelor de contracte de achiziție publică de servicii

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui parteneriat în scopul realizării în comun a proiectului “Reabilitare DJ 106 Agnita – Sighișoara”

22. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea Proiectului Tehnic (PT + DE) pentru obiectivul de investiții: “Instalații detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu”, la Școala Gimnazială ”Radu Popa”

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea PROGRAMULUI DE DESZĂPEZIRE - PLAN OPERATIV pentru sezonul rece 2016-2017

24. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: “Modernizarea stației levigat în Municipiul Sighișoara”

25.  Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului și preluarea acestora din administrarea S.C. Compania Aquaserv S.A. – Sucursala Sighișoara în administrarea directă a municipiului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora              

26. Proiect de hotărâre privind cuprinderea unor mijloace fixe în domeniul public și completarea listei bunurilor din domeniul public al Municipiului Sighișoara aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare, înregistrat sub nr. 22/05.03.2010, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aquainvest Mureș” și sub nr. 202662/05.03.2016, la S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș, așa cum a fost modificat prin actele adiționale încheiate

27. Proiectde hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere

28. Proiectde hotărâre privind prelungirea unor contracte de inchiriere

29.  Proiect de hotărâre privind trecerea parcărilor de reședință cu abonament anual în administrarea directă a Primăriei Municipiului Sighișoara

30. Proiect de hotărâre privind constituirea unui fond de solidaritate pentru cauze umanitare  grave
Se aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi, așa cum a fost ea difuzată, împreună cu cele două puncte suplimentare, aprobate a fi introduse pe ordinea de zi.

Președintele de ședință roagă, pentru ca doamna Bucur Maria și domnul Neagu Aurel să nu rămână până la sfârșitul ședinței de consiliu, să se discute petiția introdusă suplimentar, pe ordinea de zi și să li se răspundă în legătură cu documentația privind lucrările de asfaltare pe strada Dimitrie Cantemir.

Domnul viceprimar Toth Tivadar le răspunde că strada respectivă este în faza D.A.L.I., ulterior va fi trecută pe lista de investiții și se va asfalta.

La punctul 1 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se prezintă adresa  nr. 25787/21.10.2016, înregistrată la Municipiul Sighișoara prin care doamna Maior Ionela aduce la cunoștință Primăriei și Consiliului Local Sighișoara starea de nemulțumire generată de criza Spitalului Muncipal Sighișoara, solicitând participarea la ședința ordinară din data de 27.10.2016. Președintele de ședință precizează că s-au înscris 4 persoane care doresc să ia cuvântul, timpul alocat de 10 minute va fi împărțit celor patru.

Se dă cuvântul doamnei Maior Ionela, care arată că acest demers a început în urmă cu 4 luni, ca urmare a situației critice în care se află Spitalul Municipal din Sighișoara. Scopul prezenței dânșilor în sedința de Consiliu local este răspunsul pe care doresc să-l primească la petițiile initiate și la demersurile pe care domnul primar și consilierii locali le-au făcut. Dânșii au solicitat soluții legale, nu ilegale în demersurile lor, cu privire la demiterea doamnei manager Mașca Aurelia. Au fost organizate și două proteste la care nu au avut nici un răspuns, la ultimul protest au găsit porțile instituției închise, și nici un reprezentant al primăriei care să le dea un răspuns, ceea ce i-a determinat să vină în ședința de consiliu local. În luna septembrie, domnilor consilieri locali li s-a înmânat un material semnat și parafat de către 15 medici în care era descrisă situația spitalului: lipsa materialelor, a medicamentelor, aparaturii, într-un cuvânt situația jalnică în care se găsește spitalul. Acest material nu a fost soluționat, nu au primit nici un răspuns. Mai mult azi, înaintea ședintei de consiliu local li s-a înmânat un material despre care nu știe mai nimic. Consideră că trebuia să i se dea cu 5 zile mai devreme, pentru a-l studia și a vedea despre ce este vorba. Întrebarea dânșilor cu privire la această situație este: ,,Ce măsuri se pot lua pentru a remedia această situație?” Au fost acuzați că este o manevră politică, ceea ce nu este adevărat. Campania electorală s-a terminat! Faptul că anumite persoane care-i susțin în demersul dânșilor sunt implicate politic, nu înseamnă că dânșii, la rândul lor, sunt implicați politic. Scopul este de a-și da mâna cu toții pentru rezolvarea acestei situații în care se găsește spitalul din Sighișoara. În fiecare zi, oricare din cei dragi nouă pot avea o urgență și ar dori să știe câți ar apela la serviciile medicale ale spitalului? Se știe, așa cum reiese din petiția medicilor din septembrie, problemele cu care se confruntă medicii! Nu s-a solicitat nimic ilegal, dar multe lucruri nu sunt logice. ,,Cum este posibil, comisia să ne vorbească despre calificative maxime, când în materialele primite azi înaintea ședinței, au găsit o adresă a domnului primar prin care-i solicita demisia doamnei manager?!”. A încercat să găsească logica acestei situații de genul ,,dacă ne înțelegem bine, de ce să divorțăm?”, cu alte cuvinte, dacă comisia a acordat calificative foarte bune, de ce domnul primar îi solicită demisia? Ar dori să știe în ultimile 4 luni, câte secții au fost deschise, câți medici au reușit să se angajeze, schimbările care au intervenit în acest spital, în urma protestelor?

În continuare i se dă cuvântul, domnului doctor Rolea George, care precizează că acest demers nu are nici o legătură cu schimbarea domnului primar, îl respectă, îl felicită pentru funcție, nu se dorește schimbarea dînsului. Faptul că în demersul lor s-au alăturat persoane care au fost în P.S.D., U.I.P.S., asta nu înseamnă că dânșii sunt afiliați unei mișcări politice, nu aparțin și nici nu-și doresc asta. Spitalul din Sighișoara, din punctul de vedere al bolnavilor tratați și al complexității cazurilor tratate, și-a redus drastic activitatea. Acest lucru poate fi constatat în anexa 1 a contractului de management, semnat de către doamna manager. Numărul mediu de bolnavi externați a scăzut de la 321 în anul 2013, la 250 în contractul din 2016. Numărul total de bolnavi externați pe secții, pe an, a scăzut de la 9 mii în 2013 la 7500 în 2016. Deci, doamna manager își propune să trateze cu 16% mai puțini pacienți. Rata de utilizare a paturilor ideal ar fi să fie de 80%. În anul 2013, în contract erau 72,25%, în 2016, doamna manager își propune 62%. În secția de chiurgie, în anul 2013 totalul bolnavilor operați era de 54,58%, în anul 2016 doamna manager își propune 48%, deci mai puțini pacienți să fie operați. Cel mai șocant i se pare faptul că doamna manager își propune ca rata mortalității în spital să crească de la 1,50% în 2013 la 3,04% în 2016, cu alte cuvinte să moară mai mulți oameni în spital.

Datorită acestei situații s-a ajuns la desființarea secțiilor de dermatologie, oftalmologie, diabet, psihiatrie, T.B.C., la transformarea unor secții ale spitalului în compartimente A.T.I., cardiologie, pneumologie, boli infecțioase. Din cele 12 secții care erau în 2013, de fapt din 2007, pentru că și atunci era manager (n.n. doamna doctor Mașca Aurelia) s-a ajuns la 4 secții mari. S-a renunțat la specialități din laboratorul de specialitate în defavoarea spitalului: diabet, fizioterapie, endocrinologie, laborator, O.R.L., psihiatrie, reumatologie, hematologie. S-au constatat și s-au arătat de multe ori, condițiile necorespunzătoare de cazare, igienă, alimentație, investigație medicală. Anumite secții din ambulatoriu nici nu mai pot fi înființate, deoarece există absența fizică a acestor încăperi, respectiv cabinete de O.R.L., psihiatrie, hematologie, fizioterapie din ambulatoriu de specialitate, ceea ce presupune că aceste servicii nu se vor completa în viitorul apropiat. Dotarea insuficientă cu aparatură medicală a anumitor secții și cabinete ale spitalului: A.T.I., dermato - venorologice, oftalmologie, obstretică-ginecologie, anatomopatologie, pneumologie, urologie… în condițiile în care în fiecare lună se depun referate de necessitate... Iminența desființării serviciului U.P.U. în spital din cauza managementului defectuos al resurselor umane. În anul 2012, la revenirea în funcție a doamnei manager Mașca Aurelia efectuau gărzi la U.P.U. 6 medici, acum mai sunt 2, restul au plecat din cauza atitudinii doamnei manager, fapt constatat și de domnul primar în cadrul unei întâlniri cu domnia sa când telefonic i s-a confirmat acest lucru, fiind prezent și domnul consilier personal. Lipsa A.T.I. duce la dificultăți mari în asistența de urgență a bolnavilor cu stop cardio-respirator precum și la imposibilitatea efectuării intervențiilor chirurgicale de urgență, după amiaza și noaptea. Scăderea drastică a veniturilor spitalului prin decizii manageriale greșite. Din cauza desființării și privatizării unor cabinete medicale spitalul se află în imposibilitatea de a completa prin examinări medicale la toate specialitățile fișe medicale pentru angajare, permis de conducere, de port – armă. La O.R.L. și psihiatrie pacienții sunt obligați să meargă în privat contracost pentru a fi examinați și a avea lista cu examinări complete, pentru ca ulterior să li se închidă fișa de examinare. Este imposibil să se efectueze analize de laborator în laboratorul spitalului pe baza biletului de trimitere și contracost. Acest lucru a fost posibil pentru că în contractul cu Casa județeană de asigurări nu s-au solicitat aceste servicii. În Sighișoara după cum se știe funcționează 5 laboratoare care merg pe trimiteri și contracost, numai spitalul nu dorește să câștige bani.

În prezent activitatea se desfășoară anevoios datorită supranormării activității personalului medical. Medicii sunt obligați abuziv să efectueze activități care nu corespund pregătirii profesionale. Toate consultațiile care se efectuează după ora 21,00 nu se pot raporta la Casa de Asigurări. Toate materialele sanitare și medicamentele folosite sunt decontate ilegal pe secția de interne, afirmație dovedită cu acte. Obligația medicilor interniști și cardiologi de a consulta copii la unitatea de primiri urgențe și de a-i interna la pediatrie pe motivul că medicul pediatru nu poate părăsi camera de gardă și deplasarea la 30 de metri la U.P.U. Într-adevăr, conform legii medicul pediatru nu poate părăsi camera de gardă, dar întreabă, câți dintre părinți preferă oare să fie consultați copiii lor de către un medic internist în locul medicului pediatru? Obligarea medicilor de obstretică-ginecologie de a acorda asistență medical neonatologică de urgență în gardă pentru că nu au medic pediatru, iar cel care suferă este copilul. Obligarea medicului de a efectua activități tipice asistenților medicali, prin refuzul de a-i repartiza personal medical cu studii medii precum și obligarea asistenților de a efectua activități specifice infirmierelor, datorită deficitului de personal pe toate liniile. La toate acestea trebuie adăugat comportamentul arogant al doamnei manager, lipsit total de respect față de personalul medical, de îngrijire, personal Tesa, defăimarea profesională și morală a medicilor, hărțuirea prin muncă a angajaților, lipsa consultării cu medicii, luarea deciziilor importante legate de spital, reduceri de paturi, desființarea secțiilor, servicii, angajare personal. La toate acestea se adaugă lipsa păstrării cofidențialității datelor pacienților internați și a secretului profesional. Precizează că toate aceste aspecte semnalate contravin obligațiilor asumate prin contractul de management semnat de doamna Mașca Aurelia cu domnul primar și domnul viceprimar al municipiului Sighișoara.

În continuare dorește să dea citire câtorva date din contractul de management. Concursul pentru ocuparea postului de manager al doamnei manager Mașca a avut loc în 6 aprilie 2016, iar durata contractului în 2016 menționează: ,,La încetarea mandatului, prezentul contract de management poate fi prelungit pe o durată de trei luni prin act adițional încheiat cu acordul părților de maxim două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului, deci după expirarea mandatului. Obligațiile managerului în domeniul serviciilor medicale sunt: elaborează pe baza nevoilor serviciilor medicale ale populației din zona deservită, planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului ca urmare a propunerii consiliului medical și supune aprobării Consiliului de administrație al spitalului. Dacă se consideră că aceasta se numește dezvoltare adică din 12 secții au mai rămas 4 secții, 4 secții se desființează, 4 se restructurează, iau ființă compartimente, dânsul nu consideră că este…… Elaborează și aplică strategiile și politica de dezvoltare în domeniul sanitar. Răspunde împreună cu Comitetul director de asigurarea condițiilor de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și prevenirea infecțiilor nozocomiale conform normelor aprobate prin Ordinul ministrului sănătății. În ce privește U.P.U., răspunde de asigurarea acordării asistenței medicale de urgență oricărei persoane care se internează în spital, dacă starea persoanei este critică, în condițiile în care sunt medici la U.P.U. până la ora 21,00, iar de la ora 21,00 până dimineața la ora 7,00-8,00 nu mai există medic de urgență, cum credeți că se asigură asistența medicală de urgență? Răspunsul este de către persoane nespecializate!

În final, la punctul 21 al contractului se menționează că răspunde de asigurarea în condițiile legii a calității actului medical respectiv, condiții de cazare, alimentație, prevenirea infecțiilor nozocomiale, precum și de acoperirea de către spital a prejudiciilor cauzate de către pacienți.

În continuare se dă cuvântul doamnei Carmen Farczadi care spune că nu își face prea mari iluzii că vorbele dânsei vor avea un impact sau vor pune pe cineva pe gânduri, dată fiind situația umilitoare în care a fost pus un medic bun din oraș. Cei prezenți în sală printre care se numără și dânsa, au participat în urmă cu o săptămână la un protest în fața unei primării ,,ferecate” pentru un spital decent, cu dotări de secol XXI, cu medici și secții care să acopere toate specialitățile, cu o atmosferă de respect și conlucrare în raportul manager – angajat ceea ce nu există în prezent și nici nu se întrevăd speranțe că va exista sub actuala conducere. Onestitatea celor care a fost pusă la îndoială, încercându-se să se vehiculeze ideea că sunt o masă manipulată. Sunt oameni care iubesc orașul Sighișoara și care suferă văzând cum acest oraș împreună cu instituțiile lui mor în fiecare zi. Pe de altă parte cetățenii văd în aleșii lor oameni care și-au dorit puterea, cu privilegii, stabilitate și prosperitate financiară, care nu dovedesc nici viziune, nici dorința de a ajuta acest oraș. Dimpotrivă, rea voință, orgolii mărunte și…altceva, se pune umărul pentru distrugerea orașului. Consideră că nu sunt impresionați nici de exodul medicilor, nici de dotările precare, atmosfera din spital devenind un câmp de luptă în ultima perioadă în care medicii nu au avut curajul să deschidă gura, plimbați pe la Comisia de etică, reclamați, șicanați, numai lăsați să-și practice activitatea nu sunt! Nu sunt interesați nici de maternitatea care agonizează, nici de mamele sau copii care vor plăti cu viața drumuri către spitalele din împrejurimi. Se pare că sunt imuni la punctul de vedere al cetățeanului și la opiniile lor. Lasă impresia că, prezența dânșilor deranjează, data fiind și atitudinea față de ei, sunt ținuți în picioare, pe la uși, pe hol, atunci are și o soluție aceea de a scăpa de dânșii: ,,să-și facă treaba, iar populația nu va mai exercita presiuni asupra dânșilor, nu va mai fi prezentă la ședințele de consiliu local, va fi liniște atât în mediul virtual cât și cel real, pentru că orașul a fost împărțit în tabere care se războiesc, pentru ce? În loc să se pună umărul la progresul orașului.

În încheiere, dorește să adreseze o întrebare: ,,Cum a fost posibil ca la Sibiu, protestul a 100 de persoane să determine demisia șefului Inspectoratului Poliției Județene din Sibiu, sau a fostului ministru al culturii după scandalul de la Opera Română?! ,,Ceea ce se dorește este responsabilizarea celor care au puterea de decizie. Fiecare trebuie să plătească pentru greșeli sau să-și asume realizările.

Președintele de ședință îi dă cuvântul domnului Paul Șonea, reprezentantul societății civile din localitățile limitrofe Sighișoarei. Despre cei care depind de serviciile spitalului din Sighișoara nu s-a spus numic. Consideră că aceste divergențe trebuie să înceteze, să se pună accent pe ceea ce trebuie făcut pentru bunăstarea spitalului și a orașului, pentru că și dânșii depind de aceasta. Adresează o întrebare legislativului și executivului, în situația în care ar fi bolnavi, dacă s-ar interna în Spitalul din Sighișoara. Este convins că nu! Consideră, implicarea politicului în sănătate și educație ,,strigătoare la cer”. Roagă să se termine cu războiul on-line în ultima săptămână s-a cam depășit măsura.

Domnul primar intervine și menționează că problema spitalului este una sensibilă. Din punctul dânsului de vedere s-a încercat în ceea ce privește managerul spitalului tot ce este legal posibil pentru a se ajunge la o concluzie. I s-a cerut să demită acest manager. În mod legal nu poate face acest lucru. Dacă ar proceda la demiterea managerului, probabil că a doua zi ar fi dat în judecată.

Doamna Carmen Farczadi spune că ,,este același lucru și noi cetățenii, vă putem da în judecată!”

Domnul primar spune că lucrurile nu sunt chiar așa de simple. A solicitat comisii, Consiliului de administrație al spitalului să analizeze situația, sprijinul Ministerului Sănătății cu privire la un audit extern pentru a putea trage concluziile. Avem deja un exemplu, poliția locală unde șeful a fost demis…….

I se spune că sunt două lucruri diferite.

Continuă domnul primar,…. a fost demis șeful poliției locale, s-a ținut poliția locală într-o stare de provizorat timp de trei ani de zile, unde trebuie recunoscut că totuși lucrurile nu merg așa cum ar trebui să meargă. Nu își dorește și pentru spital să se ajungă într-o astfel de situație, să fie demis abuziv managerul și să se rămână în stare de provizorat.

Este întrebat de ce abuziv, pentru faptul că s-au închis atâtea secții?!

Domnul primar precizează că legal nu se poate. Toate rapoartele puse la dispoziție de la Consiliul de administrație arată că managerul nu poate fi demis cu un calificativ,,foarte bine”. Problema este ca împreună cu Consiliul Local să e aducă spitalul acolo unde-i este locul. A avut o serie de discuții cu domnul doctor Rolea George cu privire la ce trebuie făcut pentru spital. Există pârghii cu ajutorul cărora se poate aduce spitalul acolo unde trebuie.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan-Iulian ca o concluzie spune că nimeni nu l-a acuzat pe domnul primar. Acest contract a fost făcut înaintea începerii campaniei electorale ,,pe repede”, ca indiferent cine vine și ocupă scaunul de primar să găsească contractul în vigoare. Domnul doctor Rolea a punctat foarte bine, motivele pentru care un contract se prelungește înaintea expirării lui, când se spune foarte clar ,,după 3 luni, după care se organizează concurs”. Din verificările făcute de dânsul, rezultă că aceeași oameni care au condus spitalul alături de doamna Mașca, ca reprezentanți din partea primăriei în Consiliul de administrație, au fost și cei care au organizat concursul și i-au acordat calificativele. Cum se crede că s-ar fi putut altfel? Este clar rezultatul, după care, se mai găsește în comisii câte o persoană care verifică o perioadă foarte scurtă legată de mandatul actual al managerului spitalului. Sfidător i se pare că, deși au fost proteste nu s-au adus la cunoștință nici unul din documentele primite azi în ședință. În ședința din 27 iunie, consilierii U.I.P.S. i-au înmânat domnului primar un document, tocmai în ideea că știau că a preluat un mandat cu probleme. Și-au oferit colaborarea, găsirea de variante pentru a nu se mai întâmpla ca și până acum. Cu vechiul executiv, anul trecut în martie s-a încercat pentru maternitate. Managerul insistă în continuare să se mute în fosta policlinică, dar doamna manager nu-și poate impune chiar așa punctul de vedere, nu le poate impune consilierilor cum să voteze pentru a-i face pe plac! Se întreabă unde a fost doamna manager, la proteste, unde este acum?! Are impresia că domnul primar este ,,scut” între consilieri, cetățeni și manager. Nu trebuie să se lase influențat pentru că la fel a procedat cu toți! În documentele prezentate azi se răspunde la adresa de acum trei luni și tot azi află că în 15.09.2016 s-a solicitat demisia doamnei Mașca Aurelia.

Domnul primar precizează că acest lucru l-a făcut public, a discutat cu protestatarii cu ocazia protestului din 19 septembrie când a invitat în biroul dânsului un număr de 10 protestatari. Era o stare emoțională pronunțată la nivelul municipiului, erau doctori care erau în greva foamei, doctori cu demisiile pe masa; a solicitat demisia nu a spus că o demite pe doamna Mașca Aurelia.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan-Iulian întreabă unde-i răspunsul doamnei Mașca Aurelia la adresa trimisă.

Domnul primar spune că doamna Mașca Aurelia nu și-a însușit această demisie!

Domnul consilier local Sîrbu Ioan-Iulian precizează că trebuia să existe un răspuns, procedând în felul acesta sfidează Instituția primarului, Consiliul local, cetățenii. Lipsa de comunicare cu primarul ar fi un motiv de demitere pe lângă altele. Nu este posibil să nu-i răspundă primarului la o adresă oficială indiferent de ceea ce i se cerea în adresa respectivă. În continuare precizează că domnul consilier Burghelea poate spune mai multe cu privire la legalitatea contractului de management. Nu trebuie să avem temeri că ne va da în judecată doamna Mașca Aurelia, în schimb ar putea să-și facă griji că noi (n.n. societatea civilă) vom fi aceia care o vom da în judecată pentru că este vorba despre sănătatea întregii zone.

Domnul consilier local Burghelea Bogdan-Ioan precizează că este indignat după citirea raportului comisiei de evaluare și mai indignat pentru faptul că este a doua oară când în ședințele de consiliu vin oameni disperați care să ne implore să facem ceva pentru această problemă. Se adresează domnului primar, cu toată prețuirea pe care o are față de dânsul, spunându-i că nu este în ordine! Acest raport din 20.09.2016, nu l-au primit cu ocazia ședinței ordinare din septembrie, și îl primesc pe rețele de socializare, rețele care nu reprezintă o formă de comunicare instituțională. Citind acest raport se trage concluzia că dacă vrei să ,,omori” o problemă dispui o comisie de evaluare. Înșiși membrii comisiei la final precizează ,,sub rezerva constatării faptului că nu au fost îndeplinite prevederile legale sus mențioanate, cele care se spune că se controlează minus un an sau ultimile 6 luni. Împotriva prevederilor contractuale care spun la art.6 că ,,primarul are dreptul la informare nelimitată” nu îl împiedică nimic să ceară control mai lung chiar dacă se trecea de pe un contract pe altul. În continuare dă două exemple pe care precizează că le poate pune la dispoziție; managerul de la spitalul de pediatrie din Sibiu, care a fost demis după scandalul internărilor fără părinți, din cotidianul ,,Știri de Sibiu” și o alta în orașul Vulcan unde managerul demis dă în judecată primarul, se respinge cererea managerului formulată împotriva primarului ca fiind respinsă. Precizează că domnul primar nu trebuie să se teamă, îl poate demite pe manager pentru neregulile pe care un control corect le-ar fi constatat.

Domnul consilier local Gavrilă Ionel intervine și spune că salută prezența și întervențiile medicilor, dar atrage atenția doamnei Carmen Farczadi că nu se cuvine să jignească Consiliul Local și consilierii, pentru că nu își văd de treabă, se consideră jignit pentru faptul că a afirmat că nu se ia atitudine.

Doamna Carmen Farczadi precizează că trebuie să demonstreze prin faptele dânșilor că merită respectul.

În continuare, domnul doctor Rolea George spune că deține anexele celor trei contracte, pe care le poate pune la dispoziție.

Domnul consilier local Gavrilă Ionel spune că o altă problemă ar fi atribuțiunile consiliului local față de cotractul de management pe care–l are doamna Mașca în acest moment. Variantele propuse de domnul consilier local Sîrbu Ioan-Iulian i se par pertinente, însă în raportul Consiliului de administrație care a fost pus la dispoziție cu întârziere, se precizează ceva interesant care cotrazice, problemele ridicate în ședința de azi. Promite că se va implica în privința acestor rapoarte și inclusiv în ceea ce a spus domnul primar. Nu cunoaște dacă dânsul are prerogative cu privire la demiterea managerului pentru că are un contract de management. Se întreabă de asemenea dacă Consiliul Local are un rol hotărâtor față de acest contract de management? Crede că nu! Din punctul dânsului de vedere indicatorii rămân așa iar la momentul potrivit se va analiza ceea ce s-a întâmplat.

Domnul consilier local Ciotloș Ioan arată că, principala calitate a unui manager este să unească oamenii nu să-i dezbine. Dacă-i dezbină, nu are nimic cu această calitate, este incompatibil cu această calitate.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan-Iulian intervine și spune că acel contract de management a fost semnat de către domnul Gavrilă Ionel și doamna Mașca Aurelia. A întrebat despre chestiuni care au fost prevăzute în contractul semnat…..

Domnul consilier local Gavrilă Ionel spune că examenul unui manager nu este ținut de către primar, el contrasemnează acest contract…. există o comisie care ține acest concurs, primarul nu face parte din comisie.

Domnul primar propune formarea unei echipe, invitându-i pe domnii consilieri locali Burghelea Bogdan-Ioan, Gavrilă Ionel și un reprezentant de la U.D.M.R. pentru a se găsi soluția legală.

Domnul consilier local Burghelea Bogdan-Ioan precizează că din păcate problema în clipa de față a fost ,,omorâtă” prin acel contract tendențios ,,Acum doamna manager ne râde în nas și ne sfidează”, eventual sugerează să se ceară o nouă comisie. Comisia a dat deja un verdict.

Domnul primar spune că un verdict a dat și Consiliul de administrație și aici este o mare problemă.

Domnul viceprimar Toth Tivadar se adresează domnului Burghelea spunându-i că afirmația dânsului cu privire la problema contractului tendențios este o părere personală. A afirmat că se putea controla și perioada dinainte de contract. Demiterea managerului spitalului înseamnă renunțarea unilaterală a contractului de management. Întreabă, dacă este așa?

Domnul consilier local Burghelea Bogdan-Ioan precizează că nu renunțarea unilaterală, ci rezilierea.

Domnul viceprimar Toth Tivadar arată că rezilierea unui contract se face în condițiile în care anumite puncte din contractul respectiv sunt încălcate, iar ceea ce se află în afara contractului cum se poate verifica. Cum se poate verifica o perioadă care nu este în perioada contractului. Dat fiind faptul că doamna manager este la al treilea mandat, este din acest punct de vedere un manager arhicunoscut, nu unul care ocupă funcția de puțin timp, a mai fost în această funcție ani de-a rândul. Se pare că în luna ianuarie se știa care este capacitatea managerială a doamnei Mașca. Dacă toți cei implicați în această problemă, medici sau personalul spitalului, știau de ce nu au atras atenția Consiliului local că nu este bine ca această doamnă să mai participe la concurs, de ce nu s-au înscris alții la concurs ca domnul doctor Rolea, pentru a nu se ajunge în această situație dezastruoasă. Faptul că este politic (n.n. numită politic), poate fi o declarație a oricui. Nu consideră că concursul a fost ilegal organizat. În situația în care a fost ilegal, trebuie depusă în instanță o plângere și anulat rezultatul concursului.

Întervine domnul doctor Rolea George care menționează că acum a văzut că nu au fost respectate prevederile contractului. Aduce aminte (domnii Toth Tivadar și Gall Erno, cunosc asta) în anul 2007, a venit la ședința de Consiliu local în care a spus că doamna Mașca a desființat ilegal secțiile de oftalmologie, dermatologie. Atunci, au fost 30 de doctori care au semnat o petiție și nu a contat. Domnului viceprimar de atunci Gavrilă Ionel, i i-a spus cu 6 luni înainte că nu este bine să i se prelungească mandatul. Din punct de vedere profesional, nu are nimic cu doamna Mașca, dar ca manager nu este în regulă, după părerea dânsului. Dacă se consideră că indicatorii menționați mai devreme, respectiv, reducerea secțiilor, scăderea bolnavilor tratați, indicatorii de creștere a mortalității, condiții de cazare…. cu perne murdare, ….. nu reprezintă motive de demisie…. Până la declanșarea scandalului nu s-a cumpărat o pernă în spitalul din Sighișoara. Maternitatea a beneficiat de donație. Odată cu declanșarea scandalului pentru două sute și ceva de paturi au fost achiziționte 300 de perne. În momentul în care cineva internat pleacă din spital perna se trimite la spălat. Trebuiau să se cumpere minim 500 de perne, pentru ca să existe posibilitatea ca după ce pleacă pacientul să se trimită la spălătorie, dezinfecție. În ce privește paturile cu saltele, sunt donație pe numele doctorului Rolea.

Intervine domnul consilier local Burghelea Bogdan-Ioan adresându-se domnului viceprimar Toth Tivadar și spunând că ,,să nu ne prefacem că nu vedem elefantul din dormitor”. Managerul anterior a fost tot doamna Mașca. De ce să se evalueze activitatea managerului și în afara contractului, pentru că ne zice Ordinul ministrului sănătății nr.112/2007, tocmai pentru evitarea unor astfel de situații, ca să se facă o evaluare pe 2 luni, fiind evident că în 2 luni se poate sta în concediu sau se pare că totul este în ordine. Ministerul sănătății a dat acest ordin care spune că ,,evaluarea se face pe termen de un an sau cel puțin pe 6 luni”.

Domnul viceprimar Toth Tivadar intervine și precizează că nu vorbesc despre același lucru….

Domnul consilier local Burghelea Bogdan-Ioan afirmă că ”se pare că trăim în lumi paralele……”.

Domnul viceprimar Toth Tivadar întreabă cum ar fi respectat acel termen de un an ministrul?

Domnul consilier local Sîrbu Ioan–Iulian precizează că este foarte simplu, nu a fost o perioadă în care cineva a ocupat un post fără contract, domnul Toth spune, în afara contractului…nu există manager în afara contractului.

Intervine domnul viceprimar Toth Tivadar care precizează în afara contractului actual…… Nu se discută de anulare, demitere, reziliere, ….. Contractul vechi a expirat.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan–Iulian, ca și semnatar există aceeași persoană.

Domnul viceprimar Toth Tivadar spune că nu contează…… se vorbește de chestiuni juridice…..

Domnul consilier local Sîrbu Ioan–Iulian…… contează, dacă se discută despre un nou manager, se iniția un audit de către acel manager, se verifică tot ce se preia ca gestiune, de fapt se înțelege că indiferent cine vine să preia contractual din mers. Trebuie văzut ce se întâmplă din urmă, pentru că acolo sunt problemele, degeaba……

Domnul consilier local Colceriu Dan-Iosif spune că dorește să participle la comisia propusă sau întâlnirea respectivă, pentru că din punctul dânsului de vedere apar liste care se….. nu sunt la fel…..sunt în contradicții flagrante una față de cealaltă …… trebuie verificat. Consiliul de administrație spune că au fost dați afară 6 doctori, dincolo că s-au dat afară 20 în aceeași perioadă….. dar acesta este un exemplu minor. Un alt exemplu pe care-l are în față…..sigur astăzi a primit și dânsul acele hârtii,… nu le-a putut studia bine, …. nu se poate studia ceva fără date clare…. dacă se poate să participe și dânsul la discuții acolo….?!

Domnul consilier local Pop Claudiu arată că după atâtea discuții răspunsul încă nu l-au aflat…….

La punctual 2 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se discută adresa nr. 39264/20.09.2016înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 23465/27.09.2016, prin care Agenția Națională de Integritate, comunică faptul că Raportul de evaluare nr. 46535/G/II/16.12.2015, cu privire la starea de incompatibilitate în care s-a aflat domnul consilier Ghercă Adrian Constantin, consiler local în cadrul Consiliului Local Sighișoara în madatul 2012-2016, a rămas definitiv prin nerecurarea de către acesta a Hotărârii nr. 42/20.04.2016, pronunțată de Curtea de Apel Târgu – Mureș în dosarul nr. 5/43/2016.

Se trece la discuții.

Doamna secretar arată că în ședința din ianuarie 2016, a fost prezentat pe ordinea de zi raportul A.N.I. cu privire la starea de incompatibilitate în care s-a aflat fostul consilier local Gherca Adrian. A fost prezentat pe larg raportul și concluziile, dânsul a fost găsit în stare de incompatibilitate având încheiate contracte cu două societăți. Acest raport a fost contestat în instanță la Curtea de Apel, iar raportul a fost menținut pentru că domnul Ghercă nu a atacat mai departe în apel hotărârea pronunțată de către Curtea de Apel, drept urmare A.N.I. a comunicat că acest raport a rămas definitiv și evident s-a solicitat potrivit dispozițiilor Legii nr. 176/2010 luarea măsurilor de sancționare disciplinară care se aplică aleșilor locali. Având în vedere că în acest moment dânsul nu mai are nici o calitate și nu mai deține nici o altă funcție de demnitate publică, nu există posibilitatea de a-l sancționa. Dânsa poate spune ce măsuri a luat cu această adresă și cu solicitarea A.N.I. A comunicat acest aspect domnului Gherca Adrian printr-o adresă unde conform prevederilor art. 25 din Legea nr. 176/2010, în speță la alin. 2, se spune foarte clar că în termen de trei ani nu are voie să acceadă la o funcție de demnitate publică, i-a citatat întregul text și l-a rugat respectuos să respecte prevederile acestei legi. În același timp a formulat și un răspuns către A.N.I., în care a adus la cunoștință ceea ce a comunicat deja domnului Gherca Adrian, atașând în copie la răspunsul formulat și adresa pe care a expediat-o domnului Gherca. A fost contactată de domnul inspector de integritate Mitroi Tudor care s-a ocupat de acest caz, a fost întrebată despre demersurile care s-au făcut, i-a răspuns că această adresă a fost introdusă pe ordinea de zi, fiind prezentată consiliului spre a lua la cunoștință, cu ce alte demersuri au fost întreprinse și bineînțeles a fost întrebată ,,dacă mai are calitatea de consilier local?” Răspunsul a fost nu, nu mai are nici o calitate. Acesta este demersul făcut și ține să-l aducă la cunoștință Consiliului. Dacă ar mai fi deținut calitatea de consilier local trebuia conform Statutului aleșilor locali să se propună o sancțiune, ulterior aplicării sancțiunii să fie înaintat A.N.I. modul în care a fost sancționat. De vreme ce nu mai are nici o calitate, singura interdicție potrivit legii este să nu mai acceadă la nici o funcție de demnitate publică.

Domnul consilier local Pop Claudiu intervine și spune că își aduce aminte în mandatul domnului Dăneșan, cu domnul Șuteu Octavean.... în ședința de Consiliu local, în urmă cu trei ani, a întrebat cu privire la indemnizațiile încasate în perioada în care au fost ținuți ilegal pe funcții. A văzut raportul Curții de Conturi unde se cerea restituirea sumelor încasate pe perioada desfășurării mandatului, practic în ilegalitate și a văzut că doamna secretar a contestat.

Doamna secretar spune că a contestat personal, ci s-a contestat ca și instituție....

Domnul consilier local Pop Claudiu întreabă, de ce pentru că banii pe care trebuia să-i dea Dăneșan înapoi erau bani publici încasați ilegal.

Doamna secretar spune că instanța stabilește definitiv și irevocabil, dacă trebuie să-i restituie o să-i restituie...

Domnul consilier local Pop Claudiu...... așa să fie, să-i aducă aminte (n.n.domnului Dăneșan) că a întrebat-o.......

Doamna secretar precizează că își aduce aminte, era 2 decembrie 2014, când a întrebat-o ,,ce se întâmplă cu indemnizația?”, iar dânsa a spus atunci foarte clar că a avut o discuție telefonică cu persoana de la Instituția prefectului care verifică legalitatea documentelor instituției pe care a întrebat-o acest aspect și care i-a spus că, nu...., iar dânsa a comunicat în plenul ședinței că, dacă domnul prefect dorea să-i impute această sumă de bani, menționa acest lucru într-unul din articolele Ordinului căruia, în ședința de consiliu din 2 decembrie 2014, i-a dat citire.

Domnul consilier local Pop Claudiu întreabă cine era prefect atunci?

Doamna secretar spune că domnul Oprea Liviu Vasile care a și semnat ordinul.

La punctul 3 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se discută plângerea prealabilă a doamnei Anca Silvia Rațiu, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 25181/14.10.2016, prin care solicită modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 54/29.09.2016, cu privire la rectificarea bugetului general al municipiului Sighișoara pentru anul 2016 și se dă cuvântul doamnei Rațiu Anca pentru a susține plângerea formulată.

Doamna Rațiu Anca arată că nu știe dacă a fost citită această plângere pentru că de regulă știe că nu se citesc, însă crede că de data aceasta probabil a fost citită, dat fiind faptul că are legătură cu problema spitalului. Ceea ce dorește să spună în această plângere prealabilă față de hotărârea adoptată în aceeași zi în care, mare parte din cei care au fost la protestul din 29 septembrie, a fost o rectificare bugetară prin care s-au invocat temeiuri legale, legate de decizia șefilor Administrației Județene a finanțelor publice, Consiliului Județean Mureș precum și ale O.C.P.I...... în mod corect era vorba de sume de bani care erau primite și ulterior trebuiau repartizate pentru copii cu deficiențe în educație (într-o ședință de consiliu anterioară a explicat un domn situația cu care se confruntă părinții care au copii cu probleme din acest punct de vedere), acele diferențe salariale pentru cadrele didactice și de o sumă O.C.P.I. legată de Cartea Funciară. În rest, dispozitivul hotărârii cuprinde și o serie de alte prevederi cum ar fi modul de folosire al excedentului bugetar, mărirea sumei de la 583 mii lei la 934 mii lei la spital, deși apare în anexe deținută..... nu se făcuse nimic până atunci..... nici suma deja primită..... s-au mai pus niște dotări care...... nu se știe dacă s-au luat acum de o lună... nu se luaseră timp de luni.... Doamna secretar și domnul consilier local Burghelea Bogdan au explicat ce înseamnă plângerea prealabilă, un prim pas în contenciosul administrativ, în cadrul căruia se poate modifica, se poate reveni, se poate anula un act administrativ, dacă dorește organul autorității locale care l-a emis, respectiv Consiliu local. Acest lucru l-a solicitat, apare la finalul plângerii, dacă consideră că se dorește să se țină cont de ceea ce a spus, în sensul în care acea folosire a excedentului bugetar.....jonglarea aceea cu niște sume s-a făcut direct la ședință sau să fie supusă dezbaterii publice așa cum cere Legea 52/2003, care din păcate nu se aplică. Este vremea ca oamenii să se implice....să fie lăsați să se implice în actul decizional, este legal, moral,.... Este important să se țină cont de părerile oamenilor în actul decizional, mai ales că este vorba despre bani care vin dinspre fiecare dintre noi.....

Domnul consilier local Sîrbu Iulian-Ioan intervine și precizează că la aceste plângeri prealabile indiferent de speță și cine le face să existe un punct de vedere în viitor. O plângere prealabilă nu se poate ignora, domnul consilier local Burghelea Bogdan a propus ca pe viitor să existe și o măsură de îndreptare, în funcție de ceea ce se solicită prin vot; se votează sau nu. . Altfel ne vom trezi cu procese. Dacă aceste preocese nu se vor opri la stadiul de plângere prealabilă, unde se va ajunge cu procesele.

Doamna secretar spune că în ședința din 28 iulie au fost discuții în acest sens cu domnul consilier local Burghelea Bogdan-Ioan, au fost și puncte de vedere divergente pe aceste teme, dar ce poate dânsa propune dat fiind faptul că este adresată Consiliului Local și dânșii (n.n.consilierii) sunt cei care au adoptat această hotărâre este ca să se analizeze împreună cu executivul și în situația în care se impune, așa cum spune doamna Rațiu modificarea acestei hotărâri în sensul păstrării art. 1, 5, 7, 8 și abrogării art. 2, 3, 4, 6, care eventual să facă obiectul unui alt proiect de hotărâre, se va analiza acest aspect și în momentul în care va urma sau la următoarea ședință, se va veni cu o propunere și nu neapărat, ci cu un proiect de hotărâre de modificare....

Domnul consilier local Burghelea Bogdan-Ioan arată că problema este termenul de 30 de zile.

Domnul consilier local Gavrilă Ionel menționează că nu contestă ceea ce a afirmat doamna Rațiu, dar Prefectura a validat aceste proiecte de hotărâre.

Doamna secretar precizează că în momentul în care Prefectura constată că ceva nu este legal se notifică, dacă nu constată nu notifică.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan-Iulian spune că termenul legal pentru notificare din partea prefecturii este de 6 luni.....

Intervine doamna secretar și menționează că prefectura nu are termenul de 6 luni, ......, hotărârile au fost trimise în termen. Prefectura fără această notificare poate merge direct în instanță, potrivit art. 3 din Legea contenciosului administrativ, are tutelă administrativă și poate acționa direct în instanță fără să mai fie atenționat organul emitent al actului administrativ. Automat în momentul în care există acea acțiune pe rol, el nu mai poate fi pus în aplicare. De aceea consideră că este necesară o analiză atentă, dânsa nu poate veni și nu dorește să supună proiecte.....

Președintele de ședință intervine și spune că de acum să înțeleagă că doresc transparență nu ca până acum...... în anii trecuți nu prea a existat....?! După 6 ani s-a aflat despre modul în care se cheltuiesc banii.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan-Iulian menționează că dânșii (n.n. consilierii UIPS) nu au votat multe din bugetele trecute, doamna secretar poate confirma, foarte multe din acele nereguli nu au fost votate. Anul acesta public au spus că se va începe un nou mandat și să se pornească altfel.... așteaptă schimbarea.... inclusiv la ordinea de zi.... indiferent despre ce se discută, spital, petiție,.... altfel trebuie continuate. În ceea ce privește ordinea de zi, în informarea pentru spital inițiată de petiționari s-a solicitat desfășurarea ședinței în sala festivă. ,,Ar trebui să fim mai maleabili, această situație cu ușile deschise.... unii se plimbă pe hol..... să nu ne speriem de oameni,,.......

La punctul 4 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se discută plângere prealabilă a d-nei Anca Silvia Rațiu, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 25357/17.10.2016, prin care solicită modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 57/29.09.2016, se dă cuvântul doamnei Rațiu Anca.

Doamna Rațiu Anca precizează că deși Legea 52/2003 este valabilă de ani de zile foarte greu s-a aplicat, constată că transpatrența nu place, există o oarecare reticență și nu înțelege de ce pentru că până la urmă când nu ai nimic de ascuns spui totul. Cândva, s-a ocupat de site-ul instituției. Acum, au dispărut informații de pe site. De ce atunci, Anca (n.n. doamna secretar) fosta colegă a dânsei a fost totdeauna deschisă spunând că trebuie publicate toate proiectele de hotărâre cu 30 de zile înainte pentru că așa prevede legea. Nu trebuie să comentăm sau să ne opunem.

Doamna secretar intervine și spune că dânsa niciodată nu s-a opus.......

Doamna Rațiu Anca menționează că tocmai asta spune, că ea nu s-a opus, vorbește de cei în măsură să ia decizii...... se vorbește de o lege care ar aduna, nu de o lege care să împartă orașul în găști..... clici, hoarde..... participarea comunității la deciziile luate în cadrul administrației publice locale. Nu înțelege temerea de dezbateri publice, aceste două hotărâri care s-au luat, nu s-au dezbătut public. Procedura dezbaterii publice nu constă în aruncarea pe site a unor materiale pe care oamenii nu le înțeleg, se grăbesc..... Ideea este ca și în cazul spitalului, de ce să nu știe oamenii, să-și asume.....

În ceea ce privește plângerea aceasta referitoare la această piață volantă precizează că nu a fost nimeni împotrivă, însă dacă s-ar fi dezbătut public, s-ar fi armonizat niște puncte de vedere, cei intersați și-ar fi spus punctul de vedere, s-ar fi găsit soluții mai bune, nu înțelege de ce atâta teamă de dezbatere publică....... de ce nu se vrea......

Doamna secretar intervine și precizează că personal nu are nici o teamă față de dezbaterea publică. Întotdeauna a sugerat să se facă, a refuzat avize de legalitate la proiectele de hotărâre care nu au avut dezbaterea publică făcută..... Dacă se impune, niciodată nu a fost împotrivă să se discute, și dacă din ceea ce se va discuta sau dintr-o plângere prealabilă se poate completa sau modifica un act care a fost adoptat, din nou nu are nici o problemă, chiar ar fi de acord. S-ar fi bucurat ca la ședință să se discute aceste lucruri, probabil în felul acesta nu se mai ajungea la situația în care suntem astăzi. Deși atunci au fost o serie de întrebări, s-au dat răspunsurile care s-au dat, nu a fost nimeni împotrivă, au fost informații din partea organizatorilor pieței.....

Doamna Rațiu Anca menționează că dânsa nu spune de piața în sine, ci de procedura anterioară prevăzută de legea 52/2003 în care se spune că, cu 30 de zile înainte autoritatea inițiatoare trebuie să aducă la cunoștință public materialele necesare.

Intervine domnul consilier local Sîrbu Ioan-Iulian care arată că anumite sarcini se pot delega....desemna.... doamna secretar nu poate organiza și dezbateri...

Doamna Rațiu Anca spune că legea prevede o comisie..... pentru relația cu societatea civilă formată din trei oameni.... Cândva era și comisia aceea..... În continuare dorește să precizeze că a avut un schimb de scrisori cu domnul prefect, dânsul întradevăr verifică legalitatea din punct de vedere al formei, respectării.... nu are de unde să știe dacă s-a făcut sau nu dezbatere publică, dacă asociația respectivă are sau nu utilitate publică, sunt lucruri care țin de noi.....Revenind la piața volantă a expus în plângere punctul dânsei de vedere, .....dacă la acel punct de vedere punctual....... Legea 215/2001, Codul Civil, ....... gândește că probabil vor fi armonizate, ..... a discutat și cu domnii Șerengheu Mihai și Ben Mehedin a colaborat foarte bine cu dânșii pe proiecte asemănătoare dar, consideră că autoritatea locală are responsabilitate în organizarea unei piețe eventual în parteneriat ceea ce este foarte bine.... sau să organizeze primăria, nu dânșii,.... să dea voie să se organizeze în piața orașului să aibă acces nelimitat nu pe bază de..... s-a recunoscut aici că piața agroalimentară nu este ceea ce trebuie, dar nu avem ce face.... dar avem ce face, pârghii există,.....atunci lucrurile pot fi corecte și legale în folosul cetățenilor. O piață fără regulament, ei au adus un regulament.... a văzut... nu s-a pus anexă la hotărâre, nu s-a aprobat nimic.... Noi vă dăm domeniul public, sunteți sau nu de utilitate... este parcare sau nu.... nu ne interesează ce se face..... Față de acești cetățeni există o responsabilitate din punct de vedere al legii și moral. Nu este cazul ca oamenii să fie împărțiți, nu are nimic cu nici unii dintre ei, (cu MET a colaborat). Au fost discuții că dânsa.... nu are absolut nimic împotrivă.

Președintele de ședință intervine și spune că impresia dânsului și a multor sighișoreni a fost că dorește ,,să pună bețe-n roate” unei inițiative.

Doamna Rațiu Anca roagă ca domnul Grabcev Adrian să vorbescă în numele dînsului, nu în numele multor sighișoreni cu conturi false pe rețele de socializare.

Domnul consilier local Gall Erno părăsește sala de ședință. În acest moment sunt prezenți la ședință 18 consilieri locali.

Domnul consilier local Șoneriu Mihai-Marcel intervine și spune că feedback-ul venit de la sighișoreni și de la comercianți a fost unul bun, își doresc modificare a programului acestei piețe de la ora 10,00 la ora 15,00 în așa fel încât câți mai mulți sighișoreni să vină la acest târg și poate legat de locația respectivă revine la o idee pe care a avut-o în ședința trecută ca acea stradă din spatele parcării să se transforme în perioada târgului în pietonal, deoarece vin din ce în ce mai mulți comercianți și au nevoie de mai mult spațiu.

Domnul consilier local Colceriu Dan-Iosif consideră că nu a greșit nici un consilier atunci când a votat fără să se organizeze în prealabil o dezbatere publică, ideea a fost să se facă ceva, oamenii să fie ajutați....

Președintele de ședință arată că i se pare normal în momentul în care dorești să ajuți sau să dai un sfat, demersul tău să-l numești altfel decât plângere prealabilă și să se încheie altfel decât ,,dacă nu se face cum spun eu, vă dau în judecată !”.

Doamna Rațiu Anca precizează că aceasta este formularea, nu a fost nici o rea intenție.

Președintele de ședință arată că din acest motiv mulți sighișoreni au interpretat că dorește ,,să pună bețe-n roate”.

Intervine doamna Rațiu Anca care spune că ar dori să-i spună sighișorenii că dorește ,,să pună bețe-n roate” și nu domnul Grabcev.

Domnul consilier local Ștefănescu Constantin spune că și dânsul a avut această impresie și ar dori să întrebe câte plângeri prealabile a făcut în perioada în care a lucrat în primărie referitoare la hotărârile care s-au dat.

Doamna Rațiu Anca menționează că deși în Statutul funcționarului public se precizează că nu poți să-ți exprimi public altă opinie decât cea a conducătorilor, chiar în perioada cât a fost angajată a primăriei, a avut o poziție și din interior, s-a adresat cu petiție (poate unii dintre colegii dânsei care sunt prezenți recunosc).

Domnul Mehedin Ben, reprezentant Fundația ,,Adept” intervine și menționează că au apreciat faptul că autoritățile au avut încredere, că se poate iniția ceva și acest lucru nu-l spune dânsul ci oamenii, că este ceva benefic, extraordinar. În ce privește utilitatea publică, dânșii au avut tentative către guvern pentru obținerea Statutului de utilitate publică, dar dânșii nu au solicitat niciodată bani de la guvern. Dânșii scriu proiecte pe liniile de finanțare directe, nu au fost interesați să obțină bani de la buget. Ceea ce dânșii au solicitat cu titlu gratuit, au acordat cu titlu gratuit. Nu au solicitat un spațiu pe care ulterior să-l închirieze pentru ”a-și face buzunarul mare”. Dimpotrivă, dânsul de exemplu este voluntar, instalează mese, corturi, împreună cu alți asociați, demontează, transportă, evaluează activitățile la care participă, sunt deschiși la ideile oamenilor..... În paricular a transmis doamnei Rațiu că nu a fost de acord cu atitudinea și cu ceea ce a făcut, dânsa a înțeles că trebuie să publice ceea ce au discutat în privat, pe o rețea de socializare,...... dar în general, nu-i place să atace oameni și principii.

La punctul 5 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului Iacob Mircea-Lucian, șef Serviciul Tehnic, Investiții-Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice, pentru a prezenta informarea privind Stația de epurare levigat - depozitul de deșeuri nepericuloase Sighișoara, Între Huli, fn.

Se trece la discuţii.

Domnul Iacob Mircea–Lucian precizează că informarea a fost solicitată de domnul consilier local Gavrilă Ionel, este vorba despre solicitarea primăriei cu privire la modificarea autorizației de mediu în sensul interzicerii intrării în depozitul municipiului a deșeurilor din alte localități. Consideră că acest lucru nu se va întâmpla atât timp cât depozitul de la Sânpaul nu funcționează. Nu ni se va acorda această modificare de autorizație, motivația legală există, o modificare de autorizație de mediu trebuie să aibă la bază modificarea autorizației de la Apele Române care a expirat în septembrie deoarece Stația de levigatare are niște probleme, iar Apele Române au această posibilitate să stopeze orice proces până când se va face ceva cu levigatul produs de depozitul Sighișoara, respectiv de gunoiul din jumătate din țară să producă apă curate pentru a putea fi deversată în emisar sau stația de epurare. Măsurile care s-au luat au fost cele legale, s-au comandat lucrări pentru prezentarea unei documentații de specialitate pentru că nimeni din primărie a făcut vreodată stație de epurare, levigat sau autorizații pentru apă la asemenea depozite de deșeuri. S-a ajuns la o soluție tehnică față de stația de levigat însă pașii sunt mici, nu se poate previziona ce se va întâmpla într-un viitor foarte apropiat. Ne luptăm cu eliminarea levigatului care în momentul în care plouă dă pe afară. Dacă ar exista o vidanjă a noastră ar fi foarte bine, însă chiar și fără, se fac mereu comenzi. Achizițiile prin S.E.A.P. sunt destul de complicate, este necesară o activitate continua însă ne străduim să se rezolve. În concluzie, răspunsul la informarea domnului consilier local Gavrilă Ionel este că nu s-a reușit modificarea autorizației de mediu în sensul dorit de primărie.

Domnul consilier local Lazăr Florin spune că dat fiind faptul că autorizația pentru gospodărire a apelor a expirat și nu a fost acordată o prelungire, întreabă dacă activitatea efectiv este oprită?

Domnul Iacob Mircea–Lucian spune nu, nimeni încă nu a interzis să funcționeze cu depozitul……

Domnul consilier local Lazăr Florin întreabă: cei de la mediu au spus că nu se poate modifica autorizația integral de mediu, acolo este cheia schimbării contractului actual cu un dezastru.

Intervine domnul consilier local Gavrilă Ionel care spune că aceasta este una din problemele mari cu care se confruntă orașul; dacă acestă stație de levigat nu va intra în funcțiune rapid vor fi mari probleme cu privire la amenzile acordate care poate la un control al Curții de Conturi peste câțiva ani vor fi imputabile. Roagă să se facă presiuni la Apele Române și Mediu să se intre în normalitate cu Stația de levigat. Faptul că s-a depus un proiect este un început bun, costurile în acest sens sunt foarte ridicate. Indiferent dacă depozitul se va închide sau nu, cu deșeurile noastre se va merge la Sânpaul, Stația de levigat trebuie să funcționeze.

Domnul primar intervine și precizează că această stație trebuie să funcționeze cel puțin 30 de ani de acum înainte.

Domnul viceprimar Toth Tivadar intervine și spune că referitor la Stația de levigat niciodată nu va face față, era proiectată pentru 8 mc/zi, iar acum sunt peste 40 de mc/zi, nu are nici o șansă. Dacă nu se va reuși modernizarea ei la o capacitate mai mare, pentru că și postînchidere levigatul se va scurge, atunci va fi o preblemă extraordinar de mare.

Domnul consilier local Ciotloș Ioan precizează că acest contract este semnat între Primărie și S.C. Schuster Ecosal S.A., întreabă care sunt implicațiile Consiliului Local? A dat un aviz, o împuternicire pentru a se semna pe 10 ani, deci începând din anul 2012 până în anul 2022 funcționează acest depozit? Repercursiunile care vor fi se vor restrânge și asupra Consiliului local? Această Stație de levigat, consideră că ar fi fost primul lucru care trebuia făcut, înaintea depunerii primului container de gunoi acolo. Își aduce aminte că erau niște covoare la nivelul solului impermeabile care nu permit scurgerea levigatului în pământ, dar probabil că s-a tot adunat a dat pe afară, chiar azi a trecut și a observat ”băltuțe” de levigat care conțin ,”ceva” ce intră în pământ până în momentul în care această stație va fi gata. Conform contractului deșeurile trebuie separate pe categorii indiferent de unde vin, iar acolo rămân cel nereciclabile,….caietul de sarcini pe care-l are S.C. Schuster Ecosal S.A. dat de municipiul Sighișoara…..doresc să știe există sau nu hotărâre de consiliu prin care să fie împuternicit municipiu pentru demersuri în vederea semnării acestui contract, sau dacă Consiliul local și-a însușit contractul în trecut. După cum se discută este vorba despre un soi de ”bombă cu ceas”, pe cine va prinde această bombă pe noi, pe nepoții noștri….. trebuie văzut despre ce este vorba…. într-o ședință anterioară, se punea problema despre aducerea de deșeuri de la Târnăveni, eram informați că se aduc deșeuri de acolo. Responsabilitățile Municipiului Sighișoara și ale Consiliului local sunt fantastice.…. Pe cine întrebi nimeni nu spune nimic, deși contractul este foarte clar, caietul de sarcini la fel.

Domnul viceprimar Toth Tivadar precizează că personal, consideră că acel contract trebuie să înceteze, din câte a văzut și cum se respectă. Cu siguranță vor fi discuții în executiv, eventual în Consiliul local pentru rezilierea de contract…. cu date, cu toți pașii necesari respectării procedurii privind rezilierea acestui contract. O problemă va fi instanța. Va trebui să ne pregătim, pentru că o hotărâre de reziliere nu va opri depunerea acestor deșeuri, se cunoaște metoda se va ataca în instanța respectivă, iar deșeurile se vor depune și de acum încolo, așa cum s-a întâmplat până acum.

Intervine domnul consilier local Ciotloș Ioan care nu consideră normal dacă se comite o infracțiune pentru că de fapt aceasta este o infracțiune să persiste până atunci cînd se dă o sentință. Trebuiau organizate 100 de locuri de colectare a deșeurilor închise cu lacăt unde să nu aibă acces nimeni.

Domnul viceprimar Toth Tivadar precizează că dacă doresc poate pune la dispoziție toată comunicarea purtată cu Schuster Ecosal pe parcursul verii, au fost cel puțin 10 termene înmulțit cu 3, pentu că s-a făcut revenire la revenire. Se așteaptă ultima variantă, adică explicații privind lipsa răspunsului și a reacțiilor la demersurile făcute.

Intervine domnul consilier local Sîrbu Ioan-Iulian care menționează că, continuarea acestor situații îi face și pe dânșii culpabili cu atât mai mult că se cunosc aceste probleme, se primesc informări pe această temă (domnul Iacob Mircea de fiecare dată i-a informat). Se discută despre modernizarea Stației de levigat cu 3 milioane de lei din bugetul local care se vrea să fie deja acolo, care trebuia din primul moment să fie gândită la capacitate, pentru că la un moment dat groapa se poate umple și ce se poate face cu levigatul….. În continuare, spune că a solicitat și i s-a comunicat înainte de ședință ce se întâmplă cu acea taxă de salubritate de 79 lei. A solicitat-o numai pe 3 ani… foarte interesant aici….din acei bani, dă un exemplu în 2014 s-a adunat suma de 1.267.000 lei de la populație, 1.266.000 lei întreținere străzi către S.C. Schuster Ecosal S.A., 207 lei rămași reprezintă vidanjare, levigat către S.C. Aquaserv S.A. În anul 2015, lăsând la o parte că au fost încasați mai mulți bani, aproape 1.400.000 lei minus 24 mii lei levigat către S.C. Aquaserv S.A. Deci de la 207 lei a crescut la suma de 24 mii lei plata către S.C. Aquaserv S.A vidanjarea levigatului, urmând să se ajungă anul acesta la 7232 lei vidanjare, anul nefiind încheiat. Sincer ar dori să facă o excursie acolo să vadă stația existentă pentru că nu crede că există ceva acolo, decât niște pompe care se numesc stație de levigat…… Roagă să nu se mai creadă pe cuvânt……. nu dorește să aducă acuze la nici unul că au preluat ….ce…. probabil că în acte la primărie scrie stație levigat….. aici poate să scrie și străzi asfaltate….. de unde .…se plătește impozit ca pe străzi asfaltate iar în realitate este pământ….. Se întreabă cum a fost posibil să se cheltuiască suma de 1.300.000 lei către S.C. Schuster Ecosal S.A., din taxa de salubritate…. sunt străzi pe care nici nu le-a văzut măturate….. de aici se pot aduna bani pentru maternitate, spital,….. exact ca la spital s-a făcut adresă…. Speră că realizează în ce situație se găsește Instituția primăriei făcând adresă la care practic nu mai răspunde nimeni, nici managerul spitalului….. Trebuie trasă linie și văzut ce se poate face de acum în colo, pentru a nu se mai continua așa ca și până acum.

Intervine domnul viceprimar Toth Tivadar care precizează că începănd din luna iunie a început această procedură, sunt pași care trebuie respectați. În ceea ce privește taxa de salubritate dacă acei bani nu ar fi fost cheltuielile respective, întreținere străzi, curățenie s-ar fi suportat de la bugetul local, iar pentru alte lucruri ar fi rămas bani mai puțini.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan-Iulian întreabă dacă monitorizează cineva, dacă aceste lucruri pentru care s-au plătit bani, au fost făcute.

Domnul viceprimar Toth Tivadar spune că s-au făcut, poate garanta de când sunt dânșii la primărie. În ceea ce privește stația este normal ca aceste cheltuieli să crescă în condițiile în care în fiecare an se depun suplimentar 100 mii tone de gunoi, de aici vine și levigatul. A spus că s-ar putea și este mai mult ca sigur că se va ajunge în instanță, dar s-a avut grijă ca primăria și Consiliu local Sighișoara să nu aibă posibilitatea să se apere cu avocați profesioniști cum vor veni cei de la S.C. Schuster Ecosal S.A. Se știe foarte bine că oficiul nostru juridic oricât de bun ar fi nu va putea face față unei armate de avocați, iar după ce se va termina procesul vor veni cu niște calcule, ni se vor imputa sume pe care le-ar fi pierdut ei în urma procesului.

Domnul Stanciu Mihai, delegat sătesc spune că și la Hetiur se plătește taxa de salubritate și nu a văzut pe nimeni să măture străzile în afară de faptul că s-au curățat șanțurile. Sugerează să fie eliminată atât timp cât nimeni nu-și face treaba.

Domnul consilier local Duma Felix întreabă dacă primăria a facturat servicii pe Hetiur, adică S.C. Schuster Ecosal S.A. către primărie?

Domnul primar intervine și întreabă dacă la dezăpeziri vin în Hetiur?

Domnul Stanciu Mihai precizează că este această taxa de salubritate......

Domnul viceprimar Toth Tivadar spune că deșeurile abandonate găsite la Hetiur să le adune cei din Hetiur….

Domnul Stanciu Mihai spune că deșeurile abandonate nu a venit nimeni să le adune… .S-au constituit un grup de cetățeni din sat care au adunat gunoiul de le imobilul nr. 121 și l-au depozitat în containerul amplasat pentru școală.

Domnul viceprimar Toth Tivadar spune că se va informa.

La punctul 6 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului Pascu Ioan–Fedor, consilier Compartimentul Urbanism, Disciplină în Construcții, Patrimoniul UNESCO, pentru a prezenta informarea cu privire la interpelarea domnului consilier local Ionel Gavrilă privind situația construirii supermaketului LIDL în Sighișoara.

Se trece la discuții.

Domnul consilier local Gavrilă Ionel întreabă dacă față de ceea ce s-a prezentat în material mai este ceva nou?

Doamna secretar intervine și precizează că s-a depus documentația pentru obținerea autorizației de construire, a fost semnată și va fi trimisă la Tg. Mureș. Se va vedea dacă se va obține din partea domnului architect șef avizul pentru semnarea autorizației de construire.

La punctul 7 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului Oltean Emil, șef birou Executare Creanțe, pentru a prezenta informare privind recuperarea creanțelor fiscale datorate bugetului local.

Se trece la discuții.

Domnul consilier local Ștefănescu Constantin va face o adresă în scris pentru a fi mai bine înțeles…poate nu s-a exprimat corect în informarea solicitată.

La punctul 8 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată se dă cuvântul domnului Marian Stelian, șef Birou Logistic, aprovizionare tehnico – materială și administrativ, pentru a prezenta informarea privind microbuzul Opel Movano destinat transportului pentru elevi.

Nu sunt discuții.

La punctual 9 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul doamnei Bădău Doina, șef Serviciul Public de Asistență Socială, pentru a prezenta informarea cu privire la prestarea acțiunilor sau a lucărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, în perioada 1 iulie 2016 – 30 septembrie 2016.

Se trece la discuții.

Doamna secretar întervine și spune că doamna Bădău este absentă, dar este doamna Purcariu Gabriela care poate răspunde la întrebările solicitate.

Domnul consilier local Duma Felix-Lucian nu înțelege de ce persoanele abilitate să dea explicații lipsesc de la ședință când sunt informări pe ordinea de zi. Domnul Oltean Emil nu este, doamna Bădău nu este……nu este nimeni….. nu mai venim nici noi!

Doamna secretar menționează că doamna Bădău are de rezolvat cererile cetățenilor pentru combustibili solizi, petrolieri, ș.a.m.d. cărora trebuie să le dea informații și să spună ce au de făcut.

Domnul consilier local Duma Felix-Lucian menționează că ar fi frumos și cinstit față de Consiliul Local să fie prezenți la ședințe, este o zi pe lună ședința de consiliu…..

Domnul primar intervine și spune că pe domnul Marian Stelian îl motivăm, este la o video conferință la Tg.Mureș, la ora 11,00 în locul dânsului.

Domnul consilier local Pop Claudiu spune că este și cazul spitalului, de jumătate de an n-a mai văzut pe nimeni care să participe la ședințe din partea spitalului.

Punct suplimentar, informarea delegatului sătesc Stanciu Mihai

Se dă cuvântul delegatului sătesc, care precizează că solicită întocmirea unui proiect de hotărâre privind reabilitarea clădirii proprietatea municipiului, cuprinsă în acel H.C.L. din 2003, care este într-o stare avansată de degradare. De aceea solicită reabilitarea ei, pentru a se putea întâlni cetățenii, neavând un loc unde se pot întâlni. În acest loc se poate muta grădinița care momentan își desfășoară activitatea într-o locație a Parohiei Evanghelice unde se plătește chirie. Aceasă reabilitatre din punctul dânsului de vedere nu necesită bani mulți. În spatele clădirii curtea permite amenajarea unui loc de joacă. În Hetiur nu există un loc de joacă, copiii din sat se joacă în șanț. Își dorește din partea executivului și legislativului puțină atenție față de acestă comunitate. Își dorește reînvierea obiceiurilor tradiționale din sat (dansuri populare, colinde,etc.).

Momentan aceste întîlniri cu cetățenii din sat au loc în clădirea școlii unde își desfășoară și diverse activități. Va iniția un proiect de hotărâre în acest sens.

Doamna secretar intervine și îi sugerează domnului Stanciu Mihai înainte de a iniția proiectul, să mai treacă pe la compartimentele de specialitate…… eventual și pe la dânsa….

Domnul Stanciu Mihai…. chestiunea cu banii….

Doamna secretar … nu vorbește despre bani…..

Domnul Stanciu Mihai ……bani trebuie să se găsească……

La punctul 10 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului primar, pentru a prezenta referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar aflat în patrimoniul Municipiului Sighișoara.

Se dă cuvântul domnului Marian Stelian, pentru a prezenta Raportul de specialitate al Biroului Logistic, aprovizionare tehnico – materială și administrativ.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de buget pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de urbanism pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de comerţ pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei sociale pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei juridice pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu unanimitate de voturi și se adoptă


Каталог: portal -> mures -> sighisoara -> 2016 -> Hotarari.nsf -> 7bc19da5efdf2be6c2256c59003667d1
7bc19da5efdf2be6c2256c59003667d1 -> D e s f ă Ş u r ă t o r u L
sighisoara -> Încheiat azi, 27 februarie 2014, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Sighişoara
sighisoara -> Încheiat azi 28 septembrie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara
7bc19da5efdf2be6c2256c59003667d1 -> Încheiat azi, 28 iulie 2016 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Sighişoara
sighisoara -> I descrierea localităŢii aşezare geografică Relief Climă 4 Reţeaua hidrografică 5
sighisoara -> Domnului adrian năstase
sighisoara -> Încheiat azi 26 aprilie 2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara
7bc19da5efdf2be6c2256c59003667d1 -> Încheiat azi, 26. 05. 2016, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Sighişoara


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə