ÖĞrenci İŞleri daire başkanliğI


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİ KONSEYİ YAPILANMA ŞEMASIYüklə 0.79 Mb.
səhifə9/11
tarix15.12.2017
ölçüsü0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİ KONSEYİ YAPILANMA ŞEMASI


ÖĞRENCİ KONSEYİ GENEL KURULU
KURULTAY DİVAN KURULUYÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

BAŞKAN

BAŞKAN

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

SAĞLIK,SPOR ve KÜLTÜR SORUMLUSU

DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU

HALKLA İLİŞİLER ve BİLİŞİM SORUMLUSU

GENEL SEKRETER

EĞİTİM SORUMLUSU

ÇALIŞMA GRUPLARI SORUMLUSU

SAYMAN

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

FAKÜLTE ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

ENSTİTÜ ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

KONSERVATUVAR ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

BÖLÜM/PROGRAM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI ÖĞRENCİLERİ KURULU

BÖLÜM/PROGRAM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI ÖĞRENCİLERİ KURULU

BÖLÜM/PROGRAM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

BÖLÜM/PROGRAM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

BÖLÜM/PROGRAM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI ÖĞRENCİLERİ KURULU

BÖLÜM/PROGRAM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ KURULU

PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ KURULU

ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ


(EK:2)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUMLARI ULUSAL ÖĞRENCİ KONSEYİ YAPILANMA ŞEMASI

ULUSAL ÖĞRENCİ KONSEYİ GENEL KURULUYÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ BAŞKANLARI


KURULTAY DİVAN KURULUYÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

BAŞKAN

BAŞKAN

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

SAĞLIK,SPOR ve KÜLTÜR SORUMLUSU

DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU

HALKLA İLİŞİLER ve BİLİŞİM SORUMLUSU

GENEL SEKRETER

EĞİTİM SORUMLUSU

ÇALIŞMA GRUPLARI SORUMLUSU

SAYMAN

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI


CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ
Amaç

Madde 1.

Çift anadal programının amacı, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç diğer fakülte ve yüksekokullarda anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir lisans diploması almak üzere öğrenim görmesini sağlamaktır.Çift Anadal Programının Açılması

Madde 2.

a) Çift anadal programının açılabilmesi için ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı gereklidir.

b) Çift anadal programı uygulanan bölümlerin en az 24 kredilik ortak dersleri olmalı ya da 24 kredilik ortak dersleri yoksa bu yönergenin 4c maddesi uygulanmalıdır.

c) Çift Anadal Programı aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen programlar arasından açılabilir.

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 3.

a) Çift anadal programını açan bölüm her akademik yıl için (akademik takvimle birlikte kararlaştırılabilecek biçimde) kontenjanlarını belirterek çift anadal programını duyurur.

b) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için, başvuru yarıyılına kadar anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarmış olması gerekir. Başvurusu ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi halinde kabul işlemi çift anadal bölümünün bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

c) Çift anadal programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı o programın o yılki 1. Sınıf 1. Dönem asli öğrenci sayısının % 20’sini geçemez.

d) Öğrenci çift anadal ikinci lisans programına, anadal lisans programının en erken 3. en geç 5. döneminin başında başvurabilir.

e) Çift anadal programına başvurular, ders kayıt dönemlerinde özel olarak düzenlenmiş formlar ekinde transkript belgesi ile ilgili bölüm başkanlığına yapılır.

f) Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Programları ile diğer fakülte/yüksekokulların programları arasında Çift Anadal Programı hiçbir şekilde uygulanmaz. Ancak, Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında Çift Anadal Programı Yükseköğretim Kurulu’ndan onay alınmak suretiyle uygulanabilir.

Çift Anadal Programı

Madde 4.

 1. Çift anadal programında yer alacak derslerin saptanması ve alınacakları dönemlerin planlanması fakülte ve bölüm kurulunca yapılır. Bu konularda öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun yürütülmesini sağlamak üzere dekan ve bölüm başkanınca bir çift anadal programı danışmanı atanır. Çift anadal programı danışmanı, anadal lisans programı danışmanları ile işbirliği içinde görev yapar.

 2. Anadal ve çift anadal lisans programlarının ortak sayılacak dersleri ilgili bölümler arasında kararlaştırılır.

 3. Çift anadal programına başvuran öğrenci, kendi anadalındaki mezuniyet kredisine ek olarak, anadal ve çift anadalın ortak dersleri dışında kalmak kaydıyla, en az 36 kredilik ders alması ve başarması ya da ortak dersler yoksa en az 60 kredilik ders alması ve başarması gerekir.

 4. Aynı anda birden fazla çift anadal lisans programına ya da hem çift anadal ikinci lisans hem de yandal programına kayıt yaptırılamaz.

 5. Anadal programında aldığı bütün dersleri başarmış olanlara çift anadal programına kayıt olmaları durumunda C.Ü. Ön Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği 13a maddesinde belirtilen haftalık toplam 36 saat ders sınırlaması uygulanır.

 6. Çift anadal programı uygulayan programlarda 2. Öğretim varsa çift anadal dersleri hem örgün hem de 2. Öğretimden alınabilir.Başarı ve Mezuniyet

Madde 5.

 1. Öğrenci çift anadal programını kendi isteğiyle bırakabilir. Çift anadal programından ayrılan öğrenci bu programda başarısız olduğu dersleri tekrarlamak zorunda değildir. Ancak çift anadal programında CÜ. Yandal Programı yönergesi hükümlerine göre, ortak sayılan dersler dışında 18 kredilik ders alan öğrenciye yandal sertifikası verilebilir. Çift anadal programı anadal program başarısı ve mezuniyetini etkilemez. Çift anadal programını herhangi bir nedenle bırakanlara istemeleri halinde, program süresince alıp başardıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir ek transkript verilebilir.

 2. Anadal programında kayıt donduran (izinli sayılan) öğrenci, çift anadal programında da izinli sayılır. Çift anadal bölümünden kaynaklanan bir nedenle (ders açılmaması) ders alamayacak öğrenci çift anadal programının bağlı olduğu Dekanlık/Müdürlükçe çift anadal programından izinli sayılır.

 3. Anadal lisans programında, kayıt yenilememe veya başarısızlık nedeniyle 2 yarıyıl kaybeden öğrencinin çift anadal lisans programından kaydı silinir.

 4. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal ikinci lisans programını bitiremeyen öğrencilere birbirini izleyen dört yarıyıl ek süre tanınır.

 5. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden öğrenciye çift anadal ikinci lisans programının diploması verilemez.

 6. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir.

 7. Çift anadal ikinci lisans programındaki öğrenci, anadal lisans programında “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun koşulları sağlamadan çift anadal lisans programına yatay geçiş yapamaz.

Yürürlük

Madde 6.

03.07.2003 tarihinde kabul edilen Cumhuriyet Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi yürürlükten kaldırılmış olup, bu yönerge Senatonun 27/06/2007 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.


Madde 7- Bu yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ


Amaç

Madde 1

Yandal programının amacı, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç diğer fakülte ve yüksekokullarda, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları bir başka daldan daha dersler alarak sertifika edinmelerini sağlamaktır.Yandal Programının Açılması

Madde 2.

 1. Yandal programının açılabilmesi için ilgili bölümlerin ve fakülte /yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı gereklidir.

 2. Yandal programı uygulanan bölümlerin en az 12 kredilik ortak dersleri ya da 12 kredilik ortak dersleri yoksa bu yönergenin 4c maddesi uygulanmalıdır.

 3. Yandal programı aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen programlar arasından açılabilir.

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 3.

 1. Yandal programını açan bölüm her akademik yıl için (akademik takvimle birlikte kararlaştırılabilecek biçimde) kontenjanlarını belirterek yandal programını duyurur.
 1. Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için, başvuru yarıyılına kadar anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarmış olmalıdır. Başvurusu ilgili bölüm tarafından uygun halinde kabul işlemi yandal bölümünün bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

 2. Yandal programına, anadal lisans programının en erken 3.,en geç 5. yarıyılının başında başvurmalıdır.

 3. Aynı anda birden fazla yandal ya da hem çift anadal hem de bir yandal programına kayıt yaptırılamaz.

Yandal Programı

Madde 4.

 1. Yandal programında yer alacak derslerin saptanması ve alınacakları dönemlerin planlaması fakülte ve bölüm kurulunca yapılır. Bu konularda öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programın amacına uygun yürütülmesini sağlamak üzere dekan ve bölüm başkanınca bir yandal programı danışmanı atanır. Yandal programı danışmanı, anadal lisans programı danışmanları ile işbirliği içinde görev yapar.

 2. Anadal yandal lisans programlarının ortak sayılacak dersleri ilgili bölümler arasında kararlaştırılır.

 3. Yandal programına başvuran öğrenci, kendi alanındaki mezuniyet kredisine ek olarak, anadal ve yandalın ortak dersleri dışında kalmak kaydıyla, en az 18 kredilik ders alması ve başarması ya da ortak dersler yoksa en az 30 kredilik ders alması ve başarması gerekir.

 4. Anadal programında aldığı bütün dersleri başarmış olanlara yandal programına kayıt olmaları durumunda, Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği 13/a maddesinde belirtilen haftalık toplam 36 saat ders sınırlaması uygulanır.

 5. Yandal programı uygulayan programlarda 2. Öğretim varsa yandal dersleri hem örgün hem de 2. Öğretimden alınabilir.


Başarı ve mezuniyet

Madde 5.

 1. Öğrenci yandal programını kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından ayrılan öğrenci bu programda başarısız olduğu dersleri tekrarlamak zorunda değildir. Yandal programı anadal program başarısı ve mezuniyetini etkilemez. Yandal programını herhangi bir nedenle bırakanlara istemeleri halinde, program süresince alıp başardıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir ek transkript verilebilir.

 2. Anadal programında kayıt donduran (izinli sayılan) öğrenci, yandal programında da izinli sayılır. Yandal bölümünden kaynaklanan bir nedenle (ders açılmaması) ders alamayacak öğrenci yandal programının bağlı olduğu Dekanlık/Müdürlükçe yandal programından izinli sayılır.

 3. Anadal lisans programında kayıt yenilememe veya başarısızlık nedeniyle 2 yarıyıl kaybeden öğrencinin yandal lisans programından kaydı silinir.

 4. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere birbirini izleyen üç yarıyıl ek süre tanınır.

 5. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden öğrenciye yandal programının sertifikası verilemez.

 6. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını bitiremese bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir.

Yürürlük

Madde 6.

03/07/2003 tarihinde kabul edilen Cumhuriyet Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi yürürlükten kaldırılmış olup, bu yönerge Senatonun 27/06/2007 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.


Madde 7- Bu yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ

YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1: Bu yönerge, Cumhuriyet Üniversitesinde lisans eğitimi sırasında verilecek olan isteğe bağlı pedagojik formasyon eğitimi esaslarını belirler.
Hukuki Dayanak:

Madde 2:a) Yükseköğretim Genel Kurulunun 21 Ocak 2010 tarihli toplantısında alınan kararlar,

b)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.01.2010 tarih ve B.30.0.EÖB.000.00.03-2.10-374 - 02992 sayılı yazısı,

c)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.01.2010 tarih ve B.30.0.EÖB.000.00.03-2.10- 382 – 03317 sayılı yazısı

d) Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.07.2010 tarih ve 80 sayılı “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar İle Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”a ilişkin kararı ve bu karar ekinde yer alan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge”

bu yönergenin hukuki dayanaklarını oluşturur.
Kapsam

Madde 3: Bu yönerge, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.07.2010 tarih ve 80 sayılı kararı ekindeki öğretmen atamalarına esas olan Yüksek öğretim programlarına ilişkin çizelgede yere alan Cumhuriyet Üniversitesi lisans programlarını kapsar.
Tanımlar

Madde 4: Bu yönergede geçen

Rektörlük: C.Ü. Rektörlüğünü,

Senato: C.Ü. Senatosunu,

Komisyon: C.Ü. Pedagojik Formasyon Eğitimi Komisyonunu

Komisyon Başkanı: C.Ü. Pedagojik Formasyon Eğitimi Komisyonuna başkanlık eden Rektör Yardımcısını

ifade eder.


Komisyonun oluşturulması

Madde 5: Pedagojik Formasyon Eğitimi Komisyonu; Rektör tarafından görevlendirilen bir rektör yardımcısı, fakülte dekanları ve Rektör tarafından görevlendirilen iki öğretim üyesinden oluşur. Rektör tarafından görevlendirilen üyelerin görev süresi üç yıldır.
Komisyonun görevleri

Madde 6: Pedagojik Formasyon Eğitimi Komisyonu yılda en az iki kez toplanır ve senatoya sunulmak üzere kararlar alır. Komisyon şu görevleri yapar:

 1. Lisans düzeyindeki pedagojik formasyon eğitiminin yürütülmesiyle ile ilgili esasları belirlemek,

 2. Pedagojik formasyon eğitimini değerlendirmek ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik kararlar almak,

 3. Pedagojik formasyon eğitimi yapılması istenen yeni programları belirlemek,

 4. Öğretmenlik uygulamalarının yürütülmesiyle ilgili esasları belirlemek.

Pedagojik formasyon eğitiminin niteliği ve süresi

Madde 7: Lisans düzeyinde verilen pedagojik formasyon eğitimi isteğe bağlı olup, ek çizelgede gösterildiği şekilde 5. yarıyılda başlar ve dört yarıyıla yayılarak verilir. Programın azami süresi 6 yarıyıldır. Bu eğitimi bitirenlere ayrı bir sertifika düzenlenir.
Pedagojik formasyon eğitimi alacak öğrencilerin nitelikleri

Madde 8: Pedagojik formasyon eğitimi alacak 5. yarıyıl öğrencilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

 1. İlk dört yarıyılın ağırlıklı not ortalaması 4 üzeriden en az 2,5 olmak,

 2. Alt yarıyıllardan en fazla başarısız iki dersi bulunmak,

 3. Eğitim-öğretim yılının başında dilekçe ile kayıtlı oldukları bölüm veya fakülteye başvurmak.


Sınavlar ve değerlendirme

Madde 9: Programa kabul edilen öğrenciler, Cumhuriyet Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine tabidirler. Bu program dersleri söz konusu yönetmeliğin 13-a maddesindeki kredi sınırlamasının dışındadır.
Mezun durumda olanların pedagojik formasyon eğitimi

Madde 10: 2010-2011 eğitim-öğretim yılından önce mezun olan ve diploma notu 4 üzerinden en az 2,5 olan C.Ü.Öğrencilerinin ilgili bölüm veya fakültelerine dilekçe ile müracaatları hâlinde pedagojik formasyon eğitimi komisyonunun belirleyeceği çerçevede iki yarıyıllık öğretmenlik formasyon eğitimi sertifika programı açılır. Bu programın azami süresi 4 yarıyıldır. Bu eğitimi bitirenlere ayrı bir sertifika düzenlenir.
Geçici madde 1: 2009-2010 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılından itibaren ek çizelgede belirtilen 6. ve 8. yarıyıl dersleri bu yönerge kapsamındaki lisans programlarında açılır. 6. yarıyıl öğrencileri sadece 6. yarıyıl derslerini alırlar. Bu öğrenciler 2010-2011 eğitim-öğretim yılının 1. yarıyılında 5. ve 7. yarıyıl derslerini birlikte alırlar.
Geçici madde 2: 2009-2010 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılında 8. yarıyılda olan öğrenciler, bu yarıyılda 6. ve 8. yarıyıl derslerini birlikte alırlar. Bu öğrenciler 5. ve 7. yarıyıl derslerini ise 2010-2011 öğretim yılı 1. yarıyılında lisans öğrencileriyle birlikte alabilirler.
Yürürlük

Madde 10: Pedagojik formasyon eğitimi 2009-2010 öğretim yılı 2. yarıyılından itibaren uygulanır. Bu yönergede bulunmayan konularda C.Ü. Önlisans ve Lisan Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve diğer yasal düzenlemeler dikkate alınır.
Yürütme:

Madde 11: Bu yönerge ile ilgili hükümleri C.Ü. Rektörü yürütür.

Ek Çizelge

Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Sertifikası Dersleri ve Kredileri

Dersin Adı

Kredisi

Yarıyıl

PFE3001 Eğitim Bilimine Giriş

2-0-2

V. Yarıyıl

PFE3003 Gelişim Psikolojisi

2-0-2

V. Yarıyıl

PFE3005 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

2-0-2

V. Yarıyıl

PFE3002 Program Geliştirme ve Öğretim

2-0-2

VI. Yarıyıl

PFE3004 Ölçme ve Değerlendirme

2-0-2

VI. Yarıyıl

PFE3006 Sınıf Yönetimi

2-0-2

VI. Yarıyıl

PFE4001 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2-2-3

VII. Yarıyıl

PFE4003 Özel Öğretim Yöntemleri

3-2-4

VII. Yarıyıl

PFE4002 Rehberlik

2-0-2

VIII. Yarıyıl

PFE4004 Öğretmenlik Uygulaması

2-6-5

VIII. Yarıyıl

TOPLAM

21-10-26CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARININ METEB STAJLARINA İLİŞKİN ESASLARI DÜZENLEYEN YÖNERGE(METEB STAJ YÖNERGESİ)
Amaç

Madde 1 — Bu Yönergenin amacı; 2547 sayılı yasanın Ek 24 maddesine dayanarak 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi gazete’de yayınlanan METEB Staj Yönetmeliği’nin Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulları arasında yürütme ve uygulama bütünlüğünü sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu yönerge, 2002-2003 Öğretim yılından itibaren METEB kapsamında Cumhuriyet Üniversitesinin Meslek Yüksekokullarına yerleştirilen öğrencileri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun Ek-24 üncü maddesine dayanarak çıkartılan METEB staj Yönetmeliğinde tanımlanan Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun görevlerini düzenleyen 5. Madde ile Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun görevlerini düzenleyen 6. Maddeye dayanarak hazırlanmıştır.

Staj Takip Ofisi’nin kurulması ve görevleri

Madde 4 — Meslek Yüksekokullarında öğrenci sayısı dikkate alınarak, Staj işlemleri ile ilgili her türlü staj sonuçlarını takip etmek, bunlarla ilgili olarak program koordinatörlükleriyle yazışma ve arşivlemeyi yapmak üzere, gerektiği takdirde ilgili Meslek Yüksekokulu müdürlüklerince bir Staj Takip Ofisi kurulur. Staj Takip Ofisinin işleyişi, Müdür veya görevlendireceği bir yardımcısı tarafından koordine edilir. Staj Takip Ofisi kurulmayan Meslek Yüksekokullarında bu hizmet ilgili Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülür.

Program Staj Eğitim ve Uygulama Komisyonu’nun kurulması ve görevleri

Madde 5Program Staj Eğitim ve Uygulama Komisyonu, Program Koordinatörü başkanlığında bu prog-ramda görevli tüm öğretim elemanlarından oluşur. Staj raporları, ilgili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunda belirlenen Staj Başvuru ve Değerlendirme Takvimine uygun olarak, ilgili programda görev yapan öğretim elemanları tarafından değerlendirilir ve 2 nüsha halinde düzenlenen bir değerlendirme formu ile Staj Takip Ofisine teslim edilir.

Staj Ön başvurusu ve Staj Süresi ve Kabul Koşulları

Madde 6— METEB kapsamında yerleştirilen öğrencilerin Staj hakkı elde edebilmeleri için

 1. Birinci sınıf öğrencilerinin Staj başvurusu yapabilmek için öğretim yılı sonunda Türk Dili I ve II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II, Enformatik ve Seçmeli Dersler (Beden Eğt/Güzel Sanatlar) dışında kalan tüm derslerin devam koşulunu sağlamış olmaları zorunludur.

 2. Yarıyıl sonu itibariyle (a) fıkrasında belirtilen dersler dışında kalan herhangi bir dersten devamsızlıktan kalan öğrenci(ler) staj başvurusu yapamazlar.

 3. Staj kontenjanlarının sınırlı olması halinde öğrencilerin başarı durumu dikkate alınarak öncelikli staj yapmaları sağlanır. Öğrencilerin kendi bulacakları staj yerlerinin uygunluğu, ilgili program kurulunca belirlenir.

 4. İkinci sınıf öğrencilerinin tüm derslerin devam koşulunu sağlamış olmaları halinde, staj başvuruları öncelikli olarak değerlendirilir. Birinci sınıf sonunda herhangi bir nedenle stajını yapamamış İkinci sınıf öğrencileri, ilgili programca belirlenmiş olan zorunlu stajının tamamını yapmak zorundadır.

 5. İkinci sınıf Öğrencileri stajlarını (a) ve (b) fıkralarında belirtilen koşulları sağladıkları takdirde veya devam koşulu olan derslerinin bulunduğu yarıyıl içerisinde de yapabilir. Ancak devam koşulunu sağlamaya çalıştıkları dersleri bulunan bu öğrencilerin yıl içi stajlarının değerlendirmeye alınabilmesi için, yarıyıl sonunda devamsız oldukları bu derslerin devam koşulunu sağlamış olmaları zorunludur. Devam koşulu olan derslerin olduğu günlerde yapılan stajlar, staj süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Staj dosyalarının teslim ve değerlendirilme takvimi

Madde 7—

 1. Stajını tamamlayan öğrenci, staj dosyasını ilgili Meslek Yüksekokulu tarafından Cumhuriyet Üniversitesi senatosunca belirlenen akademik takvimine bağlı olarak detaylandırılan tarihlere göre, bir dilekçe ile Staj Takip Ofisine ve/veya İlgili Bölüm Başkanlığına teslim eder. Zamanında teslim edilmeyen staj dosyaları değerlendirmeye alınmaz ve staj yapılmamış kabul edilir.

 2. Staj Takip Ofisi, teslim edilen staj dosyalarını ilgili Program Staj Eğitim ve Uygulama Komisyonuna teslim eder. İlgili Program Staj Eğitim ve Uygulama Komisyonu Eylül ayı içerisinde yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce staj dosyalarını değerlendirerek 2 nüsha halinde düzenlenen değerlendirme formunun 1 nüshasını Staj Takip Ofisine teslim eder.

Staj muafiyeti

Madde 8Mesleği ile ilgili bir işyerinde en az iki yıldan beri çalışan ve halen böyle bir işte çalıştığını öğretim yılının bitiminden 2 hafta önce belgeleyen öğrenciler, madde 6 da belirtilen koşulları sağlamış olmak koşuluyla bir dilekçe ile başvurmaları halinde, ilgili Program Kurulu’nun teklifi ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile zorunlu stajdan muaf tutulabilir.

Genel Hükümler

Madde 9Bu yönerge’de belirtilmemiş hususlarda METEB Staj Yönetmeliği ile Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 10Bu yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Geçici Madde 1: Bu yönerge, daha önceki yıllarda Meslek Yüksekokullarına ÖSS ile yerleştirilen öğrencilerden, 1 eğitim-öğretim yılı kayıt dondurmuş olan ve/veya tüm derslerden devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar içerisinden 2002-2003 öğretim yılından itibaren uygulanan Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiş projesinin 4 yarıyıllık müfredatına tabi olma isteğinde bulunmuş öğrencileri de kapsar.
MESLEK YÜKSEKOKULLARI ve AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DEVAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

(19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim önlisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim ve Açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ve yerleştirilmeleriyle ilgili esas ve usulleri belirlemektedir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik , Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrencilerin, örgün öğretim ve Açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmalarına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 inci maddesinin (e) bendi ile 4702 sayılı kanunla 45. Maddesine eklenen (e) bendi gereği hazırlanmıştır.

Dikey Geçiş İçin Başvuru Koşulları

Madde 4- Yürürlükten kaldırılmıştır.17

Kontenjan

Madde 5- Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim önlisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçiş yapmaları amacı ile lisans programlarında kontenjan ayrılır. Bu kontenjanlar, sınavsız olarak Meslek Yüksekokulları programlarına devam ederek mezun olan öğrencilerin yüzde onundan az olamaz. Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Önlisans mezunlarından örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak üzere, başvurma şartlarını taşıyanlar için Hangi lisans programlarına Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretimin hangi programlarını bitirenlerin başvurabileceği, bu programların kontenjanları ve programlara yapılacak yerleştirmede kullanılacak puan türleri, dikey geçiş yapılacak üniversitelerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenir ve ilan edilir.

Sınav Kılavuzu ve Başvuru İşlemleri

Madde 6- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), her yıl Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Önlisans Mezunlarının hangi lisans programlarına dikey geçiş için başvurabileceklerini, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren bir kılavuz hazırlar. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ve Açıköğretim Önlisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer alır. Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. Meslek Yüksekokulu müdürlükleri ile Açıköğretim Önlisans programlarının bağlı olduğu birimler başvurma belgelerinin bu Yönetmelikte yer alan koşullara uygunluğunu kontrol ederek onaylanmasından, başvuru evrakının başvuru süresi sonunda ÖSYM'ye ulaştırılmasından ve son sınıflarda okuyan öğrencilerin mezuniyet işlemlerini Temmuz ayının son haftasına kadar tamamlayarak mezun olsun veya olmasın, başvursun veya vurmasın tüm adayların not ortalamalarını ÖSYM’den elektronik ortamdan gönderilen listelere işleyerek bu listelerin 1 Ağustos tarihine kadar ÖSYM’ye gönderilmesinden sorumludurlar.

O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar da sınava başvurabiliriler.18Sınav ve Değerlendirme

Madde 7- Bu Yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınırlar. Yerleştire de, adayların yetenek sınavından elde ettikleri puanlar ile yetenek sınavı sonuçlarına göre kılavuzda belirtilen kurallar uyarınca ağırlıklandırılmış Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Önlisans programlarında alınan akademik not ortalamaları göz önünde tutulur. Akademik not ortalamalarından elde edilecek Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınav Puanının nasıl hesaplanacağı SYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır.

Yerleştirme

Madde 8- ÖSYM, başvurma koşullarını taşıyan adayları, tercihlerini, yerleştirme puanların ve lisans programlarının kontenjan ve koşullarını göz önünde tutarak lisans programlarına yerleştirir. Her ne sebeple olursa olsun boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılmaz.

Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı

Madde 9- Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversitelerince Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır. Bu programda öğrenciye birinci ve ikinci sınıflardan eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi iki yarıyıldır. Ancak öğrencilerin okudukları derslerin özellikleri, yıllık ders programları, öğretim elemanları ve hazırlık programındaki durumları dikkate alınarak Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi istisnai olarak bir yarıyıl daha uzatılabilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtları yapılır. Programda aldığı derslerden en fazla iki dersten başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dersleri üçüncü sınıfta almak kaydıyla, üçüncü sınıfa kaydedilirler; iki dersten fazla dersten başarısız olanların ise üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanan açıköğretim lisans programlarında başarısız olanların üniversite ile ilişiği kesilmez. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda öğrencilerin Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Gerek yabancı dil hazırlık eğitimi ve gerekse Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresinde öğrenciler tüm öğrencilik haklarından aynen yararlanırlar. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısız olarak ilişiği kesilen öğrenciler, Türkçe eğitim yapan aynı adlı yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilirler.19

Açıköğretime Geçiş

Madde 10- Meslek yüksekokulu mezunları ile Açıköğretim önlisans programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki Açıköğretim lisans programların devam etmek isteyenler için bu yönetmeliğin 7’inci maddesi uygulanmaz. Bu adaylar kendi alanlarındaki Açıköğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler. Farklı alanlardan mezun olanlara Lisans Öğrenimine Hazırlık programı uygulanır.

Belirli bir süreyle kısıtlı olmayan Lisans Öğrenimine Hazırlık Programında, öğrenciler ilgili üniversiteni öğrenim ve sınav yönetmeliğine tabi olup, askerlik tecil işlemi hariç tüm öğrencilik haklarından yararlanırlar.20Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 11- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15.10.1999 tarihli 23847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə