ÖzgeçMİŞ ve eserler listesi ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı: Yonca İldeş Anzerlioğlu Doğum Tarihi

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 140.05 Kb.
tarix07.01.2019
ölçüsü140.05 Kb.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Yonca İldeş Anzerlioğlu

Doğum Tarihi: 06.09.1971

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1994

Y. Lisans

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Hacettepe Üniversitesi

1996

Doktora

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Hacettepe Üniversitesi

2002

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :

Başlık: Nasturîler ve 1924 Yılı Ayaklanması

Danışman: Doç.Dr. Mustafa Yılmaz

Doktora Tezi ve Danışmanı :

Başlık: Türkiye’de Ortodoks Türkler (XVI.yy-XX.yy)

Danışman: Doç.Dr. Mustafa Yılmaz

Görevler:

Ar.Gör.

Hacettepe Üniversitesi


1995 -2002

Öğretim Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

2002-2005

Yrd. Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

2005-2007

Doç.Dr.

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

2007-2014

Prof.Dr.

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Siyasi Tarih Anabilim dalı Başkanı.2014-


İdari Görevler :

-H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi.

-Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı(Socrates-Erasmus Programı) H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörü.

-H.Ü. İİBF. Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

-Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Sosyal Bilimler Alt Komisyon üyesi

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurul üyesi
YAYINLAR VE DİĞER FAALİYETLER

• YAYINLAR VE ATIFLAR

1. SCI, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler:

“The Revolts of Nestorian Christians Against the Ottoman Empire and the Republic of Turkey” Muslim World, January 2010, ss. 45-59. (AHCI)

• “Tarihi Verilerle Karamanlı Ortodokslar Türkler”, Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi”, Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, Güz 2009, sa.51, ss.171-187. (AHCI)

• “Kırım’ın Hıristiyan Türkleri: Urumlar”, Milli Folklor, Güz 2009, yıl:21, sayı: 84, ss.107-113.(AHCI)2. (ISI) kapsamı dışındaki uluslar arası indeksler kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler:

1.“Bükreş Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri”, Bilig, Güz 2006, sa.39.ss. (IBS)


2..“Emniyet Genel Müdürlüğü Arşiv Belgelerinde Sürgündeki Osmanlı Hanedanı (1924-1931)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, yıl:34, c.101, sa.200, Eylül-Ekim 2012.

3. Uluslararası Atıflar (kendi makalesine atıflar hariç):

(a)Uluslararası nitelikte alınan her bir atıf için (A.1 maddesindeki indeksler)

1. Önder Duman, “Atatürk Döneminde Romanya’dan Türk Göçleri(1923-1938)”, Bilig, Bahar 2008, sayı:45.

2. Michael Knüppel, “Neuere Literatur zur Türkisch-Orthodoxen Kirche”, Zeitschrift für Balkanologie, nr. 1, 2011.

3. Wolfgang Haede, “Perceptions of Christians in Turkey - a study of the climate of accusations against Christians in Turkish newspapers”, International Journal for Religious Freedom, vol.6, ıssue 1, January 2013.

4. Renk Özdemir, “Gelveriden Nea Karvali’ye Ortodoks Karamanlılar”, Milli Folklor, Winter2015, Vol. 27 Issue 108.

5. Egemen Yılgür, “Ethnicity, class and politicisation: Immigrant Roma tobacco workers in Turkey”, Romani Studies, Dec 2015, Vol. 25, Issue 2

6. Aylin De Tapia, “La Cappadoce Ottomane du XIX e siecle: Sur les traces d’une histoire et d’un patrimoine : La Cappadoce ottomane du XIXe”, IFEA Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, 2013.

7. Irina Driga, “Konfesiyna Terminolohiya v Karamanlys’kykh Tekstakh” Skhidnyy svit, 2013.

8. Fahri Yetim, Mesut Erşan, “Bodrumlu İstimat Zihni Özdamar: Siyasi ve Kültürel Faaliyetleri”, 2.Uluslararası Heryönüyle Bodrum Sempozyumu, 09-12Mayıs 2011Bodrum 2011,ss.596-609.

9. Didem Atiş Özhekim, “Propagation of Sabunlu Rugs: pattern of Gagauz Turks”, Zeitschrift für die Welt der Türken. 2015, Vol. 7 Issue 1, p5-23.

10. Ali Duymaz, “Türk Folklorunda Dış Ruh Tasarımı”, Bilig, Bahar 2008, sa.45.

11. M. Suat Bal, “Anadolu’dan Balkanlara Yapılan İlk Müslüman Türk Göçü ve İskanı”, (H.662/M. 1263-1264), Türk Dünyası Araştırmaları, 2008.

12. Murat Saraçlı, Hakan Taşdemir, Avrupa Birliği ve Türkiye Perspektifinden Azınlık Hakları Sorunu”, Uluslararası Hukuk ve Politika, c.2, no.8, 2002.
(b) Yabancı Dilde “textbook” ya da yabancı dilde referans kitaplardaki atıflar:

1.Cries and Whispers in Karamanlidika Books, Proceedings of the First International Confrence on Karamanlidika Studies,Nicosia, 11th-13th September 2008),ed.by Evangelia Balta and Mattahias Kappler, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 2010.

2. James Alexander Kapalo, Text Context and Performance, Gagauz Folk Religion in Discourse and Practice, Studies in the History of Religion, Numen Book Series, Leiden, 2011.

3. Ionnis Grigoriadis, Instilling Religion in Greek and Turkish Nationalism: A “Sacred Synthesis”, New York 2013.

4. Tasin Gemil, Nagy Pienaru, Mostenirea Istorica a Tatarilor, vol.2, Editura Academiei Romane, Bükreş, 2012.

5. Emine Yeşim Bedlek, Imagined Communities In Turkey and Greece: Trauma and The Popolation Exchanges under Atatürk, IB Tauris, 2015.6. Irina Driga, Pontika Tyurkologichni Studii, Kiev, 2010.

7. Zeynep Kezer, Building Modern Turkey: State, Space and Ideology in the Early Republic, Un. Of Pittsburgh Press, 2016.

8. Hannibal Travis, "The Assyrian Genocide Accross the History: collective Memory, Legal Theory and Power Politics" The Assrian Genocide: The Cultural and Poltical Legacies, ed. Hannibal Travis, Routledge Studies in Modern History, New York, 2018.

9.Michael Abdalla, " The Term of Seyfo in Historcal Perspective", The Assrian Genocide: The Cultural and Poltical Legacies, ed. Hannibal Travis, Routledge Studies in Modern History, New York, 2018.

10. Racho Donef, "The Assyrian delegation at the Paris Peace Conference", The Assrian Genocide: The Cultural and Poltical Legacies, ed. Hannibal Travis, Routledge Studies in Modern History, New York, 2018.


4. Ulusal Atıflar (kendi makalesine atıflar hariç):

(a) Ulusal dergilerde atıflar

1.Hayrullah Kahya, “Karamanlıca Bir Zarf-Fiil Eki (-IncAs)” Turkish Studies,International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/3 Spring 2009.

2. Hayrullah Kahya, Mustafa Kılıçaslan, “ Karamanlıca’da i/e Meselesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Volume 2 / 8, Summer 2009.

3. Hayrullah Kahya, “Karamanlıca Bir Esere Göre Karamanlıcada Arapça ve Farsça Kelimeler”, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol.3/3, Spring 2008.

4. Ramazan Adıbelli, “Un Modéle De Cohabitation Ethnico--Religieux Au XIXe Sıécle:Musulmans, Rums, Arméniens, Catholiques, Orthodoxes et Protestants A Kayseri”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 28 Yıl: 2010/1.

5. Yusuf Sarınay, "Hoybun Cemiyeti ve Türkiye'ye KArşı Faaliyetleri", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 40, Cilt: XIV, Mart 1998.6.İbrahim Erdal, "Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinde Gayri Mübadil Olma Konusu ve Mübadeleden Iskat(Çıkma) Yolları", Türkiye Sosyal Araştırmalar Degisi, YIL: 18 ÖZEL SAYI S: 3, Ocak/January 2014.

7. Murat Gökhan DALYAN, "IXI.yy. Nasturilerinde Evlilik ve Düğün " Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/3 Summer 2011.

8. Abdurrahman YILMAZ, " II: yüzyılın başında Nasturiler: Kültürleri, Kürtler ve MErkezi Otorite ile İlişkileri", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/5 Spring 2013.

9 Serdar SAKİN ve H. Zeki KAPCI, " İngiltere, Nasturiler Ve İç Toprak Projesi (1919-1922)" H i s t o r y S t u d i e s , Volume 5/Issue 5, Eylül/September 2013."

10.Deniz BAYBURT, Lozan Barış Konferansı ve Musul Meselesi Görüşmelerinde Nasturilerin Durumu", Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S 45, Bahar 2010.

11.Hayrullah KAHYA, "Yonca Anzerlioğlu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of International Social Research , Volume 4, Summer 2008.

12. Mehmet Aydın," Türk Ortodoks Hıristiyanları ve Türk Ortodoks Patrikhanesinin Kuruluşu", Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, sayı:8 Yaz, 2009.

13.Prof. Dr. Nuri Yüce, "Karamanlı TÜrkleri", İstanbul Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Degisi, 2010; 42, 155-164.

14. Adem Öger ve Ahmet Turan Türk, "Kültürel Bağlamda Kapadokya BölgesindeBulunan Grek Harfli TÜrkçe Kitabelerin Dili" International Journal of SocialScience, Volume6Issue 8, October 2013.

15.Yusuf Ayönü, Bizans Ordusunda Ücretli Türk Askerler, XI-XIII, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sa. 25, 2009.

16.Yusuf Talasoğlu, I. Dünya Savaşında Güney Azerbaycanda Asuri, Ermeni ve Kürt İsyanı, Güney Azerbaycan, sa.4, Nisan 2005 , ss.75-82.,

17.İbrahim Erdal, “Türk Basınına Göre Ortodoks Türklerin Milli Mücadeledeki Tutumu”, A.Ü.Atatürk Yolu Dergisi, sa.35-36, Mayıs-Kasım 2005.

18. Mehmet Biçici, “Papa Eftim ve Milli Mücadeledeki Önemi, Gazi Antep University Journal of Social Sciences, vol.16, no.2, 2017

19. Adem Öger,Turan Türk Kültürel Bağlamda Kapadokya Bölgesinde Bulunan Grek Harfli Türkçe Kitabelerin Dili”, International Journal of SocialScience Doinumber:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2137 Volume 6 Issue 8, p. 1137-1151, October 2013.

20.Hayrullah Kahya, “Karamanlıca Eserlerde İslam İnancıyla İlgili Terimler”, Türkiyat Mecmuası, Güz 2012, vol.22, ıssue:2.

21. Muhammet Örtlek, “Türkiye’de Etnik Azınlıklara Yönelik Yaklaşımlar”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, cilt 6, no.2, 2014.

22. Zekiye Tunç, “Karadeniz Bölgesinde Hıristiyan Oğuz Boyları”,Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri, Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, editör: Tufan Gündüz ve Mikail Cengiz, Ankara, 2015.

23.Mehmet Ekiz, “Niğde’deki Hıristiyan Türk Kiliselerinde Yer Alan Ejder Figürleri: İkonografik Açıdan Bir Bakış”, Sanat Tarihi Dergisi, c.20, sa.1, 2011

24.Ömer Metin, “Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Romanya Türklerinin Göçüne Dair Faliyetleri”, Karadeniz Araştırmaları, 2012.

25.Güllü Karanfil, “ Yakın Tarihten Bugüne Gagauzların Dili: Genel Bir bakış”, Tehlikedeki Diller Dergisi, Winter 2014, c.3, sa.3.

26.Özkan, Nevzat. “ Gagauz Yazı Dilinin Kurucusu Mihail Çakır”, Karadeniz Arastirmalari, Ankara, 43 (Autumn 2014): 43-49.

27.İsmail Ulutaş, Kazakistan’da Yaşayan Gagauz Türkleri ve Dilleri”, Türk Dünyasi Araştırmaları, 2013.

28.Murat Şenoğlugil, “Nesturi İsyanının Musul Sorununa etkisi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yıl:15, sa.29, Bahar 2016/2.

29. Şükran Yaşar, “ Doğu Hıristiyanlığı İçinde Ermeni Kilisesinin Yeri ve Bizans İle İlişkileri”, Yeni Türkiye, 60/2014.

30. Mehmet Sait Dilek, “Büyük Güçlerin Politikaları ve Briand Kellogg Paktı”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 10, Sayı 37 (Bahar 2013)

31.Gülşah Kurt Güveloğlu, “Foreign Policy of Japan According to the Annual Report of Turkey’s Tokyo Embassy 1933”, Turkish Studies, 9/10 Fall 2014.

32. Saynur Derman “ Sibirya Türkleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Siberian Studies, 2016, Cilt 4, Sayı 9, Volume 4 , Number:915.

33.Halide Arslan, “National Archieves ve British Library’de Bulunan Osmanlı İle İlgili Dokümanların Değerlendirilmesi”, Toplum Bilimleri • Ocak 2012 • 6 (11)

34. Ramazan Günay, “ Reasons Behind Non Muslim Alllience to The Ottoman State”, Turkish Studies, Vol. 7/4, Fall 2012.

35. Pelin Ekşi, “Karamanlı edebiyatının Tarihsel Gelişimi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014.

36. Urum Türkçesi Ses Bilgisi Üzerine Bazı Tespitler”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, sa.14, Yaz 2007.

37.Mustafa Kılıçarslan, Hayrullah Kahya, “ Yunanca-Osmanlıca/Karamanlıca Bir Sözlük: Leksikon Elinoturkikon”, Turkish Studies, vol.4, 2009.

38. Bülent Atalay, " Türk Ortodoksların/Karamanlıların Türk Millî Mücadelesine Destekleri ve Maruz Kaldıkları Mübadelenin Türk Kamuoyuna Yansımaları”, History Studies, vol.6, ıssue:2, 2014.

39. Rahmi Erdem, Hami Yıldırım, v.d. “Sille Bir Koruma Geliştirme Planı ve Sonrası”, Selçuk Üniversitesi, Müh.‐Mim. Fak. Dergisi, c.25, s.2, 2010

40. Mehmet Hazar, Oğuz Özdem, “ Grek Asıllı Karamanlı Türkçesi Alfabesinin Kullanımı Üzerine”, Turkish Studies, Vol.6/3, Fall 2008

41. Gülbadi Alan, “The Activities of The American Board Mission In and Around Trabzon Trabzon and Their Studies in the Field of Education” Bilimname XV, 2008/2.

42. Deniz Bayburt, “ Milli Mücadele Döneminde Süryaniler” Gazi Akademik Bakış, c.3, sa.6, 2010.

43. Levent Ayabakan, “Kürt_Nasturi İlişkileri ve Ağa Petros’un Özerk Asur Devleti Projesi”, Sosyal ve Kültürel araştırmalar Dergisi, c.1, sa.1, 2015.

44. Abdurrahman Yılmaz, “ Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Nasturi Ayaklanmaları”, Tarih Okulu Dergisi (TOD), Mart 2015, Yıl 8, Sayı XXI.

45. Mehmet Okur, “Milli Mücadele Döneminde Fener Rum Patrikhanesinin ve Metropolitlerin Pontus Rum Devleti Kurulmasına Yönelik Girişimleri”, Atatürk Yolu Dergisi, sa.29-30, Mayıs-Kasım 2002.

46. Nilüfer Erdem, “ Lozan Görüşmeleri Sırasında Patrikhane Meselesi Karşısında Patrik Meleitos’un Yunan Kaynaklarına yansıyan Yaklaşımı”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, c. XVI, sa.33, 2016-Güz

47. Resul Babaoğlu, “Nutuk ve Hatıralar Ekseninde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Olayı ve Süreci”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, c.11, sa.22, 2012.

48. Abdurrahman Yılmaz, “Güneydoğu Anadolu’da Kültürel Değişim Çukurca Örneği”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.1, 2017.

49. Adem Öger, “Karamanlı Orthodox Turks Who migrated to the Greece From Mustafa Pasha due to Population Exchange”, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 2.

50. Eroğan Altınkaynak, "Kırım Karayları Hakkında Kullanılan Bazı Kavram ve Anlam Yanlışlıkları Üzerine", Karadeniz, 2018/37, ss. 60-67.

51. Mehmet Biçici, "Papa Eftim ve Milli Mücadeledeki Önemi", Gazi Antep University Journal of Social Sciences, Vol.16, ıssue no.II, ss.453-460.


52. Resul Baboğlu, "Nutuk ve Hatıralar Ekseninde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Olayı ve Süreci", Yakın Dönem Türkiye tarihi, 2012, c.11, sa.22.


53.Emine Yeşim Bedlek, "Küçük Asya'dan Yunanistan'a Tarih Bellek ve Göç", Tarih ve Gelecek Dergisi, Ağustos 2017, c.3, sa.2.

54.Hülya Eşki Uğuz, Rukiye Saygılı, "Karamanlı Ortodoks TÜrkler Üzerinden erken Cumhuriyet Dönemi Ulus İnşa Sürecinin Analizi", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Dec.2017,

55. Yasemin Türkkan Tunalı, "İspanyol Diplomatik Raporlarında Ermeni Sorunu Algısı 1914-1922" Ermeni Araştırmaları, 2017, sa.57.

(b)Ulusal Kitaplarda atıflar

1. Atilla Jorma, Oğuzca’nın Karadeniz Serüveni, İstanbul, 2008.

2. İbrahim Özcoşar, Bir YÜzyıl Bir Sancak Bir Cemaat: 19 yüzyılda Mardin Süryanileri, 2008.

3. Ahmet Taşğın, Eyüp Tanrıverdi, vd., Süryaniler ve Süryanilik, Orient 2005.

4. Gazenfer İbar, Anadolulu Hemşehrilerimiz, İşBAnkası Yay., 2010.

5. İbrahim Erdal, Mübadele Uluslaşma Sürecinde Türkiye ve Yunanistan 1923-1925, İstanbul, 2006.

6. Erdoğan Altınkaynak, Ortodoks Türkler: Urumlar, ÜBL yayınları, 2005.

7. Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu'da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara, 2010.

8. Nevin Yazıcı, PKK'nın Hakkari Projesi:1984-, Ankara, 2013.
5. Yurtiçi veya yurtdışı hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan makaleler:

1.“Tokyo Türk Maslahatgüzarının Değerlendirmeleriyle Mançukuo Devleti (1931-1933)”, Atatürk Yolu, 2008, yıl:21,c.11, sa.41, ss.1-16.

2. “XIX. yy. ve sonrasında Nasturî Hıristiyanlarının Faaliyetleri”, Türk Yurdu, c.18, Ekim 1998.

3. “İç Asya’da Nasturîlik”, KÖK Araştırmalar, c.1, sa.1, Bahar 1999.

4. “Ortodoks Karamanlılar”, Türk Kültürü, sa.468,yıl: XL,Nisan 2002.

5. “Lozan Barış Antlaşması ve Azınlıklar”, Türk Yurdu, c.24, sa.:203, Temmuz 2004.

6. “Geçmişten Günümüze Türk Dünyasında Hıristiyan Türkler”, KARAM (Karadeniz Araştırmaları Merkezi), sa. 2,Yaz 2004.

7. "Ortodoks Kilisesinde Bir Türk Varlığı: Karamanlı Ortodoks Türkler", TÜrk Yurdu, Nisan 2005, c. 25, sa.212.

8. “Hamdullah Suphi’nin Kaleminden 1933 yılında Romanya’da Komünist Hareket”, Atatürk Yolu, sa.37-38, Mayıs-Kasım 2006.

9. “1931 Türk Hariciye Raporunda Çin-Japon Anlaşmazlığı”, CTAD( Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları), yıl:2, sa.4, Güz 2006.

10.“İngiliz Büyükelçilik Yıllık Raporlarında Türkiye(1939-1941)”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.V, yıl: 2007, sa.15,ss.177-190

11."Türk Yunan Nüfus Mübadelesinin Türkçesi", Türk Yurdu, Ekim, 2011, sa.290.

12. “İran Coğrafyasında İlhanlı İdaresinde Türkler ve Moğollar Arasında Nasturilik”, Denge Dergisi, , Uluslararası İran Türkleri Düşünce Platformu, 2016/1.

13. “Avrupa Ajandasındaki Ermeni Meselesi”, Denge Dergisi,Uluslararası İran Türkleri Düşünce Platformu, 2007/2.6. Uluslar arası ve ulusal kongreler, panellerde sunulan tebliğler:

Davetli Konuşmacı olarak:

1.“Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası”, Türkiye-Romanya Diplomatik ve Kültürel İlişkiler Paneli, T.C. Köstence Başkonsolosluğu ve Köstence Ovidius Üniversitesi, Romanya, 2 Kasım 2012.

2. “Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası”, Türkiye-Romanya Diplomatik ve Kültürel İlişkiler Paneli T.C. Köstence Başkonsolosluğu, ve Dunarea de Jos Üniversitesi, Galati, Romanya, 3 Kasım 2012.

3. "Osmanlı-Türk Modernleşmesi I" İran Büyükelçiliği, 3 Temmuz 2015, Ankara.

4. "Osmanlı-Türk Modernleşmesi II" İran Büyükelçiliği, 5 Eylül 2015, Ankara.
Diğer Uluslararası Kongre ve Paneller:
1“İki Savaş Arası Dönemde İtalya’nın Arnavutluk Siyaseti Karşısında Türkiye’nin Tavrı”, Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38), 10-15 Eylül 2007, Ankara.

2.“İngiliz Büyük Elçiliği Yıllık Raporlarında Türkiye (1929-1931)”, Beşinci Uluslar arası Atatürk Kongresi, 08-12 Aralık 2003, Yay.Haz: Mustafa Çöhce-Nilgün İnce-Neşe Çetinoğlu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2005.

3.“Harf İnkılabının Uygulanışı” 80. Yılında Türk Harf İnkılabı Uluslar arası Sempozyumu, 10-12 Kasım 2008, Ed: Tülay Alim Baran, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 2009, s.387-395.

4.“Kırım’ın Türkçe Konuşan Hıristiyanları: Urumlar”, II. Uluslar arası Türkoloji Kongresi, Kırım Tatarlarının Dünü, Bugünü, Yarını, 22-24 Mayıs 2008, Kırım, Ukrayna, Yay.Haz. Fahri Unan, TİKA, 2009, s.437-441.

5.“Emniyet Raporlarında 150’liklerden Kuşçubaşı Eşref”,Altıncı Uluslar arası Atatürk Kongresi, 12-16 Kasım 2007, Ankara, 2010.

6. “Hamdullah Suphi’nin Kaleminden Romanya’da Sağ Cereyan”, II. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Mayıs-6 Haziran 2010, Kosova, Prizren.

7. “Türk Yunan Nüfus Mübadelesi ve Karamanlı Ortodoks Türkler”, II. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu ve KültürSanat Etkinlikleri, 06-08 Eylül 2011 Köstence Romanya.(BAPprojesi)

8.“Ortodoks Karamanlı ve Urum Türkleri”, I. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi, 06-09 2011, Sinop.

9.“Tarihi ve Sosyo-Kültürel Veriler Işığında Urumlar”, III.Uluslararası Ukrayna’da Türkçe Konuşan Halklar Sempozyumu ve Uluslararası Karma Güzel Sanatlar Sergisi, Kiev, 18-22 Eylül 2012.(BAP Projesi)

10. Türk Yurdu Dergisi’nde 1915 Yılı”, Third International Gallipoli Symposium, İstanbul, 20-21 Nisan 2012, editörler: İbrahim Girhan Yumuşak ve M.Mehdi İlhan, 2013, İstanbul.

11."Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri," Hamdullah Suphi ve Gagauzlar Uluslararası Bilgi Şöleni, 2-4 Haziran 2016, Komrat, 2016.

12. " Türk Dünyasının İki Hıristiyan Varlığı: Gagauzlar ve Urumlar", Uluslararası Gagauz Dili, Tarihi, coğrafya ve İnanç Sistemi Bilgi Şöleni, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, 15 Şubat 2018.

13."İran, Ermenistan, Suriye ve Yunanistan Çemberinde Türkiye", İran Dış Politikasında Orta Doğu, Hacettepe Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu ve Uluslararası İran Türkleri ve Dostları Düşünce Platformu, 30 Mart 2018, Ankara.Ulusal Kongre ve Paneller

1.“Türkiye ve Avrupa Birliği”, Cumhuriyet’in 75. Yılında Atatürk’ten Günümüze Türk Dış Politikası Sempozyumu, 6 Kasım 1998, Selçuk Üniversitesi, Konya.

2.“Atatürk’ün Dış Politikası”, Atatürk’ü Anlamak, Abant İzzet Baysal, Sempozyum, Mayıs 2008, Bolu, 2008.

3.“Mübadele ve Karamanlı Ortodoks Türkler”, Ankara Mübadiller Derneği, Mayıs 2008.

4. “ Mübadele ile Türkiye’den Gidenler” Mübadele’nin İki Yönü, O.D.T.Ü Türk Halk Bilimi Topluluğu, Mayıs 2008, Ankara.

5." Bükreş Türk Elçiliği Raporlarında 1932 Yılı Romanya’sı”,Atatürk-Iorga Dönemi Türk Romen İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi Ankara, Mayıs 2008

6.“Atatürk Dönemi Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Politikası(1923-1938)”, Celal Bayar Üniversitesi Cumhuriyet’in Kazanımları Paneli, Manisa, 26 Ekim 2009.

7.“Atatürk’ün Dış Politikası”, Atatürk’ü Anlamak (Panel), Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2 Nisan 2010.

8. “Pontus Meselesi ve İddiaları”, Soğuk Barışın Stratejik Düğüm Noktası, Karadeniz Çalıştayı, 21. Yüzyıl Enstitüsü, Ankara, 21-22 Nisan 2011.

9. “Karamanlı Ortodoks Türkler”, Tarih Söyleşileri, Tarihçi Kitapevi, İstanbul, 28 Mayıs 2011.

10.“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Azınlıklar”, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Paneli, Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir, 30 Nisan 2012.

11. "Atatürk'ün Dış Politikası", Atatürk'ü Anlamak, Niğde Üniversitesi 7 Kasım 2013.

12."Türk Dış Politikasının Temel Nitelikleri",I.Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde Üniversitesi, 18-21 Mart 2014.

13."Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeler", Türkiye ve İran Modernleşmesinde Anayasal Süreç, Hacettepe Üniversitesi, 22 Aralık 2015, Ankara.

14.“Yakın Dönem Türk Dış Politikası”, Eskişehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 4 Mayıs 2017.

15."Türk Basınında İran Halk Hareketi", İran'da Son Olaylar, nedenleri ve Yansımaları, Uluslararası İran Türkleri ve Dostları Düşünce Platformu, TTK, 16 Şubat 2018, Ankara.
7. Türkçe Kitap veya Kitap Bölümü Yazarlığı:
1.Nasturiler, Tamga Yayıncılık, Ankara, 1996.

2.Karamanlı Ortodoks Türkler,phoeniks yayınevi,Ankara, 2003, 2009, 2016. (3 baskı)

3. “Cumhuriyet’in İlanından Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü/Atatürk Dönemi(1923-1938), ed. Osman Horata vd., c.1, ss.107-111,115-119, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2009.

4.“1923-1938 Dönemi Türk Tiyatro Oyun Yazarlarının Toplum İçerisindeki Yeri”, Abdulhalûk Çay’a Armağan, c.1, Ankara, 1998.

5. “Bizans İmparatorluğu’nda Türk Varlığı”, Türkler, 2002. 6. “Nasturi Ayaklanması”, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, ed. Yard. Doç. Dr. Ayten Sezer, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2003.7. “Lozan Barış Antlaşması’nda Azınlıklar” ”, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, ed. Dr. Derviş Kılınçkaya, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004.

8.“Saltanatın Kaldırılması”, Atatürk ve Türk İnkılap Tarihi, editör: Fatma Acun, Ankara, 2009.

9.“Lozan Barış Antlaşması”, Atatürk ve Türk İnkılap Tarihi, editör: Fatma Acun, Ankara, 2009.

10.“Türk-Yunan İlişkileri(1923-1938)”, Atatürk ve Türk İnkılap Tarihi, editör: Fatma Acun, Ankara, 2009.

11.“Milli Mücadele’de Azınlıklar”, Atatürk ve Türk İnkılap Tarihi, editör: Fatma Acun, Ankara, 2009.

12. “Türk Yunan Nüfus Mübadelesinin Anadolu’dan Kopardığı KAramanlı Ortodoks Türklerin Tarihi Kökenleri Hakkında Bilinmeyenler”, Göç ve İskan, Konya Araştırmaları, editörler: Prof.Dr. Alaattin Aköz ve Prof.Dr. Doğan Yörük, 2017, Konya.


8.Tercümeler

1. Aliyarlı Süleyman, “Azerbaycan Cumhuriyeti Geçmiş ve Günümüz Sınırları Üzerine Notlar”, çeviri, Abdulhalûk Çay’a Armağan, c.1, Ankara, 1998.

2. Edward S. Lazzerini, “Gaspıralı İsmail Bey; Modernizm Söylemi ve Ruslar”, Türkiye Günlüğü, Milliyetçilik Özel Sayısı, sa.50, Mart-Nisan 1998.

3. Alexander Bennigsen,“Sultan Galiyev-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Sömürge Devrimi”, (Russian and Soviet History 1500-1991, vol.XI), çeviri, Türkiye Günlüğü, sa.:71, 2002
9.HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK

A.Ulusal Dergilerde Hakemlik

1. Atatürk Yolu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, 2010-

2. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Universitesi, İzmir, 2010-

3. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD).B. Ulusal Hakemli Dergilerde Editörlük

1.KÖK Araştırmalar, Osmanlı Özel Sayısı, 2000, editör: Doç.Dr. Melek Özyetgin, Ar.Gör. Yonca Anzerlioğlu, Ar.Gör. S.Saime Gökgöz

2., Güz 2005-Bahar 2006, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Editör: Yard.Doç.Dr. Yonca Anzerlioğlu-Dr. Yasemin Doğaner

3. Denge Dergisi, Uluslararası İran Türkleri Düşünce Platformu, Ankara, 2016/1; 2017/2, 2018/1; 2018/2.C.Türkiye’de Yazılmış ve Yayınlanmış Kitaplarda Editörlük

1.A. Melek Özyetgin,Ebu Hayan, Kitab’ul-İdrak li Lisan’il-Etrak, Fiil: Tarihi Karşılaştırmalı Bir Gramer ve Sözlük Denemesi, KÖKSAV Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Dizisi: 3., Ankara, 2001, Yardımcı Editör: Yonca Anzerlioğlu, S. Saime Gökgöz.

2..Melek Erdem, Türkmen Türkçesinde Metaforlar, KÖKSAV Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Dizisi: 6, Ankara, 2003, Yardımcı Editör: Yonca Anzerlioğlu, S. Saime Gökgöz.

3.A. Melek Özyetgin, Eski Türk Vergi Terimleri, KÖKSAV Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Dizisi: 4, Ankara, 2004, Yardımcı Editör: Yonca Anzerlioğlu, S. Saime Gökgöz.

10. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
Lisans veya lisansüstü düzeyde ders verme:

Lisans

AİT 203-AİT 204Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

INR217Research Methods

INR302Turkish Political StructureII

INR338 Ottoman Turkish Paleography

INR232History of Ottoman Diplomacy,I,II

INR450 Chinese Foreign Policy

INR452Turkish Foreign Policy I,IIYüksek Lisans

AİT 625 Çağdaş Dünya Tarihi I

AİT 626 Çağdaş Dünya Tarihi II

AİT 635OsmanlıcaI

AİT636 OsmanlıcaII

INT637 Research MethodsTezsiz Yüksek Lisans

İNT637Araştırma Metotları

İNT603 Siyasi Tarih

İNT 652 Diplomasi TarihiDoktora

AİT 702 Atatürk’ün Nutkunun Tahlili

AİT 704 Türk Modernleşmesinin Düşünsel Öncüleri

AİT735 Paleografya

AİT 729 Yakın Dönem Tarihinde Türkiye ve Kafkaslar

AİT 726 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Göç ve Nüfus Hareketleri Tarihi


Milli Savunma Üniversitesi 2016-2018 Güz-Bahar

Türk Dış Politikası I/II

Siyasi Tarih I/II

Sonuçlandırılmış Tez Yönetimi:

Yüksek Lisans

• Ali Ulvi Özdemir, Türkiye’de Avrupa Birliği Karşıtı Düşüncenin Gelişimi, (Gümrük Birliği Antlaşması Sonrası), Ankara, 2007.(kitap olarak yayınlanmıştır)

• Hakan Reyhan, Türk Siyasal Düşünce Hayatında Atilla İlhan, Ankara, 2010.(kitap olarak yayınlanmıştır)

• Abidin Ertaş, 1980 Sonrası Türk Dış Politikası’nda Suyun Yeri ve Önemi, Ankara, 2010Doktora

•Bengül Bolat, Milli Bayram Olgusu ve Türkiye’de Kutlanan Cumhuriyet Bayramları (1925-1960),Ankara, 2008.(kitap olarak yayınlanmıştır)

•Serdar Tekin, Bir İstihbarat Örgütü Olarak Felah Grubu, Ankara, 2011.(kitap olarak yayınlanmıştır)

•Ferit Salim Sanlı, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nden Milliyetçi Hareket Partisi’ne Tarihsel Süreç, İdeoloji ve Politika (1960-1969), Ankara, 2017.
11.DİĞER HİZMETLER

Projelerde Yaptığı Görevler :

-“Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi İle İlgili Tutum Analizi-Hacettepe Üniversitesi Örneği-”, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, H.Ü.Güdümlü AraştırmaProjesiÜyesi,2004.


Yürüttüğü Saha Çalışmaları

-1 Eylül 2000-1 KAsım2000 tarihleri Arasında Yunanistan'da TİKA destekli Karamanlı Ortodoks Türkler ve Sosyo Kültürel Yapılarının İncelenmesi konulu saha çalışması

-21 Nisan 19 Haziran 2002 Tarihleri Arasında Romanya-Moldova ve Ukrayna'da TİKA destekli Gagauzlar, Karamanlılar ve Urumlar Arasındaki Tarihi ve Sosyo- kültürel Bağlar konusunda saha Çalışması

Bilimsel kongre düzenleyenler listesinde bulunmak:

-“80. Yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Demokrasi”, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 10-11 Kasım 2003, Editörler: Yonca Anzerlioğlu, Yasemin Doğaner, Saime Selenga Gökgöz, Ankara, 2004.

-I.Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği, Niğde Üniversitesi, 18-21 Mart 2014.

- I.Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.

Radyo- Televizyon Programları:

1.“10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı”, TRT Radyo 1, 10 Kasım 2007.

2.“Mübadele”, İstiklalden İstikbale, TRT-INT, Aralık 2008.

3.“Ölümünün 72. yılında Ulu Önder Atatürk”,TRT AVAZ Bizim Sesimiz Programı, Prof. Dr. Yusuf Sarınay ile birlikte. 8Kasım 2010.4.Avrupa'da Türk Devletleri Karadeniz'e Doğru, Türkler Belgeseli, 2013.

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə