Primul set de rapoarte financiare în care entitatea va face o “declarație explicită și fără rezerve de conformitate cu sirf pentru imm-uri”

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 494 b.
tarix12.08.2018
ölçüsü494 b.

Primul set de rapoarte financiare în care entitatea va face o “declarație explicită și fără rezerve de conformitate cu SIRF pentru IMM-uri”:

 • Primul set de rapoarte financiare în care entitatea va face o “declarație explicită și fără rezerve de conformitate cu SIRF pentru IMM-uri”:

  • “…în conformitate cu Standardul Internațional de Raportare Financiară pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii …”


Poate fi trecerea de la:

  • Poate fi trecerea de la:
  • GAAP-ul național (standarde naționale)
  • Versiunea completă a SIRF
  • Sau poate fi cazul unei entități care niciodată nu a prezentat rapoarte financiare cu scop general
 • Data de trecere se consideră de la începutul primei perioade de prezentareSelectați politicile contabile bazate pe SIRF pentru IMM-uri la finele perioadei de raportare, după adoptarea inițială:

 • Selectați politicile contabile bazate pe SIRF pentru IMM-uri la finele perioadei de raportare, după adoptarea inițială:

  • Pentru această prezentare PowerPoint, vom presupune că data de trecere este 31 decembrie 2012


Întocmiți rapoarte financiare pentru cel puțin doi ani, utilizând aceste politici

 • Întocmiți rapoarte financiare pentru cel puțin doi ani, utilizând aceste politici

  • Obligatoriu: Rapoartele financiare pentru 2012 și 2011 utilizând SIRF pentru IMM-uri
  • Nu este necesar să prezentați bilanțul la situația din 1/1/11
  • Opțional: Întocmirea rapoartelor financiare pentru anii precedenți (până în 2011) în baza SIRF pentru IMM-uri


Simplificare importantă pentru IMM-uri:

 • Simplificare importantă pentru IMM-uri:

  • Dacă nu aveți posibilitatea să retratați unul sau mai multe articole din perioada anterioară, SIRF pentru IMM permite o excepție, însă cu dezvăluirea elementelor incomparabile


Criteriile pentru selectarea politicilor contabile [din punctul 10.4]:

 • Criteriile pentru selectarea politicilor contabile [din punctul 10.4]:

  • Relevanță
  • Credibilitate
 • Multe decizii în politica contabilă depind de circumstanțe – nu de “libera alegere”

  • Însă unele decizii sunt totalmente la “libera alegere”


Câteva exemple de decizii care depind de circumstanțe:

 • Câteva exemple de decizii care depind de circumstanțe:

  • % finalizare versus recuperarea costului
  • Metoda de amortizare
  • Identificarea specifică sau FIFO pentru stocuri
  • Ajustarea rapoartelor financiare în funcție de evenimentele care au avut loc după sfârșitul perioadei
  • Moneda funcțională pentru conversie


Pe de altă parte, SIRF pentru IMM-uri permite anumite opțiuni în politica de contabilitate care nu depind de circumstanțe:

 • Pe de altă parte, SIRF pentru IMM-uri permite anumite opțiuni în politica de contabilitate care nu depind de circumstanțe:

  • Entitățile care adoptă standardul pentru prima dată trebuie să-și aleagă opțiunea
  • Odată ce alegerea este făcută, orice modificare trebuie să fie în concordanță cu Secțiunea10
  • Exemple de opțiuni – pe următoarele 3 slide-uri


Opțiunile de politică contabilă ce sunt permise conform SIRF pentru IMM-uri (pagina 1 din 3):

 • Opțiunile de politică contabilă ce sunt permise conform SIRF pentru IMM-uri (pagina 1 din 3):

  • Un raport unic privind veniturile globale ale entității sau raport separat privind situația veniturilor și cheltuielilor și raport privind veniturile globale
  • Raport combinat privind veniturile și câștigurile nedistribuite (dacă circumstanțele entității permit acest lucru)


Opțiunile de politică contabilă ce sunt permise conform SIRF pentru IMM-uri (pagina 2 din 3):

 • Opțiunile de politică contabilă ce sunt permise conform SIRF pentru IMM-uri (pagina 2 din 3):

  • Aplicarea metodei directe sau indirecte pentru fluxurile operaționale de numerar
  • Investiții în asociați și societăți mixte la cost, metoda punerii în echivalență, sau valoarea justă prin contul de profit și pierderi (P&L)
  • Toate câștigurile /pierderile actuariale raportate ca parte din P&L sau ca alte venituri globale (nu se permit amânări)


Opțiunile de politică contabilă ce sunt permise conform SIRF pentru IMM-uri (pagina 3 din 3):

 • Opțiunile de politică contabilă ce sunt permise conform SIRF pentru IMM-uri (pagina 3 din 3):

  • În rapoartele financiare pentru companii separate, investițiile în filiale sunt contabilizate la cost sau la valoarea justă prin P&L
 • Această listă de opțiuni este mică în comparație cu versiunea completă SIRFExemple de opțiuni prevăzute în versiunea completă SIRF dar nedisponibile în SIRF pentru IMM-uri:

 • Exemple de opțiuni prevăzute în versiunea completă SIRF dar nedisponibile în SIRF pentru IMM-uri:

  • Reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale
  • Investiția imobiliară evaluată la cost sau FVTPL
  • Consolidarea proporțională pentru societățile mixte
  • Subvenții de stat – mai multe metode
  • Câștiguri /pierderi actuariale: abordarea de tip coridor
    • continuare ...


Alte opțiuni prevăzute în versiunea completă SIRF dar nedisponibile în SIRF pentru IMM-uri:

 • Alte opțiuni prevăzute în versiunea completă SIRF dar nedisponibile în SIRF pentru IMM-uri:

  • Instrumente financiare
   • Opțiunea valorii juste
   • Opțiunea “disponibile pentru vânzare”
   • Păstrate până la scadență
   • Macro hedging
   • Ajustarea bazei
   • Reclasificarea


Trecerea inițială la SIRF pentru IMM-uri, în mod potențial implică ajustări față de standardele naționale (GAPP) sau versiunea completă SIRF:

  • Trecerea inițială la SIRF pentru IMM-uri, în mod potențial implică ajustări față de standardele naționale (GAPP) sau versiunea completă SIRF:
  • De-recunoașteți unele active și datorii vechi
  • Recunoașteți unele active și datorii noi
  • Reclasificări
  • Modificări în evaluare


1. De-recunoașterea unor active și datorii vechi. Exemple:

 • 1. De-recunoașterea unor active și datorii vechi. Exemple:

  • Costurile de cercetare, îndatorare, instruire, pre-operaționale sau de publicitate nu se capitalizează
  • Datoriile aferente rezervelor generale, pierderilor viitoare și restructurărilor nu se contabilizează în bază de angajamente.


2. Recunoașterea unor active și datorii noi. Exemple:

 • 2. Recunoașterea unor active și datorii noi. Exemple:

  • Instrumentele financiare derivate și produsele derivate incorporate
  • Obligații aferente pensiilor stabilite, asigurări medicale și de viață pensionarilor, beneficii pentru rezilierea contractelor de muncă, obligații de concediu acumulate
  • Dacă planul este ‘supra-finanțat’, angajatorul are o creanță cu pensii
   • continue…


2. Recunoașterea unor active și datorii noi (alte exemple):

 • 2. Recunoașterea unor active și datorii noi (alte exemple):

  • Active și datorii aferente impozitului amânat
  • Provizioane (datorii) pentru contractele cu titlu oneros, litigii, operațiuni de dezafectare (scoatere din funcțiune), mediu, garanții


3. Reclasificări. Exemple:

 • 3. Reclasificări. Exemple:

  • Dividendele declarate după data bilanțului nu reprezintă datorii
  • Acțiunile proprii nu reprezintă un activ
  • Terenul și construcțiile separate care au fost achiziționate împreună
  • Datoriile versus capitalul propriu:
   • Acțiunile preferențiale cu răscumpărare obligatorie și cu lichidare înainte de scadență reprezintă o datorie
   • Cota minoritară reprezintă capital propriu
  • continuare…


3. Reclasificări. Alte exemple:

 • 3. Reclasificări. Alte exemple:

  • Componenta capitalului propriu în datoria convertibilă, dacă încă restantă la data de adoptare inițială
  • Domeniul de aplicare a consolidării
  • Unele compensări
  • Cum activitățile întrerupte sunt prezentate în raportul privind situația veniturilor și cheltuielilor


4. Modificări în evaluare:

 • 4. Modificări în evaluare:

  • Principiile de evaluare în SIRF pentru IMM-uri trebuie aplicate pentru evaluarea tuturor activelor și datoriilor recunoscute la data de adoptare inițială
   • Mai multe evaluări la valoarea justă
   • Aplicarea mai largă a valorii actualizate
  • Câteva exemple sunt prezentate pe următoarele două slide-uri


4. Modificări în evaluare – exemple a unor diferențe posibile față de standardele naționale (GAAP):

 • 4. Modificări în evaluare – exemple a unor diferențe posibile față de standardele naționale (GAAP):

  • Plăți în bază de acțiuni
  • Cote minoritare în combinații de întreprinderi.
  • LIFO interzis în SIRF pentru IMM-uri
  • Inversările pentru depreciere sunt obligatorii
  • Unele active agricole sunt evaluate la valoarea justă prin P&L
  • Recunoașteți imediat costul serviciilor anterioare


4. Modificări în evaluare – exemple a unor diferențe posibile față de standardele naționale (GAAP):

 • 4. Modificări în evaluare – exemple a unor diferențe posibile față de standardele naționale (GAAP):

  • Politicile contabile ale filialelor de asemenea trebuie să se conformeze
  • Consolidarea proporțională nu se aplică
  • Valoarea estimată pentru provizioane
  • Valoarea justă pentru unele instrumente financiare


Ajustările necesare pentru trecerea inițială de la standardele naționale anterioare (GAAP) la SIRF pentru IMM-uri:

 • Ajustările necesare pentru trecerea inițială de la standardele naționale anterioare (GAAP) la SIRF pentru IMM-uri:

  • Trebuie recunoscute direct în câștigurile nete /rezultatele reportate (sau, dacă este cazul, într-o altă categorie a capitalului propriu) la data bilanțului inițial, deschis conform SIRF pentru IMM-uri.


Există unele excepții de la obligația de a retrata informațiile comparative utilizând SIRF pentru IMM-uri:

 • Există unele excepții de la obligația de a retrata informațiile comparative utilizând SIRF pentru IMM-uri:

  • Unele excepții sunt opționale
  • Câteva excepții sunt obligatorii


Combinațiile de întreprinderi :

 • Combinațiile de întreprinderi :

  • Pot păstra standardele naționale vechi (GAAP). Retratarea nu este necesară:
   • Evaluarea inițială a fondului comercial
   • Fondul comercial amortizat prin capitalul propriu
   • Valorile contabile ale activelor și pasivelor dobândite
  • Totuși, entitatea poate alege opțiunea conform căreia, retratarea combinațiilor de întreprinderi poate fi făcută până la oricare dată din trecut
  • Trebuie să testeze fondul comercial pentru depreciere la data bilanțului de deschidere


Imobilizări corporale:

 • Imobilizări corporale:

  • Puteți aplica valoarea justă la data de 1/1/2011. Acesta devine ‘costul presupus’ de mai departe
  • La fel, reevaluările făcute potrivit standardelor naționale vechi (GAAP) pot fi considerate ‘costul presupus’ la 1/1/2011
  • În ambele cazuri, începând cu 1/1/2011 entitatea folosește mai departe modelul ‘cost - amortizare-depreciere’ .


Ajustări cumulative aferente conversiei în valută străină:

 • Ajustări cumulative aferente conversiei în valută străină:

  • Orice sumă amânată în capitalul propriu, potrivit standardelor naționale vechi (GAAP), poate fi eliminată (cu ajustarea rezultatului reportat) la 1 ianuarie 2011 – se începe pe curat
  • În cazul eliminării, câștigul sau pierderea aferentă cedării viitoare a operațiunii valutare, va include doar ajustările de conversie care apar după 1 ianuarie 2011


‘Contabilitatea separată’ pentru datoria convertibilă răscumpărată înainte de 1 ianuarie 2011

 • ‘Contabilitatea separată’ pentru datoria convertibilă răscumpărată înainte de 1 ianuarie 2011

 • Nu este necesar de aplicat SIRF pentru IMM-uri la plățile în bază de acțiuni ce au fost emise înainte de 1 ianuarie 2011Activele de gaz și petrol la costul deplin

 • Activele de gaz și petrol la costul deplin

  • Aplicarea retroactivă a SIRF pentru IMM-uri la activele de gaz și petrol nu este necesară. Valoarea contabilă potrivit GAAP = ‘costul presupus’
 • Trebuie de stabilit dacă un contract prevede și aranjamentul de leasing

  • Determinarea poate fi făcută în baza faptelor existente la momentul adoptării inițiale, și nu la momentul încheierii contractului


În general, Secțiunea 3 impune prezentarea de informații comparative în rapoartele financiare și note, cu privire la toate sumele reflectate

 • În general, Secțiunea 3 impune prezentarea de informații comparative în rapoartele financiare și note, cu privire la toate sumele reflectate

  • 35.11 conține o excepție care se aplică în cazul când prezentarea unor informații comparative este imposibilă la data de adoptare inițială a SIRF pentru IMM-uri
  • Însă această omisiune trebuie dezvăluită


De-recunoașterea activelor /datoriilor financiare:

 • De-recunoașterea activelor /datoriilor financiare:

  • Nu ‘anulați’ de-recunoașterile trecute, în baza noilor informații
 • Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor (Hedge accounting)

  • Nu se vor aplica denumiri noi pentru activitățile de acoperire desfășurate înainte de 1 ianuarie 2011, dacă acestea nu au fost tratate ca operațiuni de acoperire în standardele naționale anterioare
 • Estimări

  • Modificați estimările anterioare doar dacă în ele se conțin careva erori


Operațiuni întrerupte:

 • Operațiuni întrerupte:

 • Evaluarea participațiilor minoritare (NCI)

  • Alocarea P&L și Venitului Global Total între NCI și proprietarii societății mamă trebuie aplicată prospectiv de la data de trecere la SIRF pentru IMM-uri
  • Retratarea pentru perioadele anterioare nu este necesară


Care va fi impactul preconizat asupra veniturilor și capitalurilor proprii, în cazul în care entitatea mică sau mijlocie va trece la SIRF pentru IMM-uri?

 • Care va fi impactul preconizat asupra veniturilor și capitalurilor proprii, în cazul în care entitatea mică sau mijlocie va trece la SIRF pentru IMM-uri?

  • Depinde de standardele naționale actuale care reglementează activitatea IMM-urilor
   • Sunt ele apropiate de SIRF? Foarte diferite?
   • Elemente ca impozitele amânate, pensiile, provizioanele, deprecierile, se contabilizează în bază de angajamente?
   • Leasingul cu bunuri capitale? Produse derivate?
   • Consolidarea? Raportul privind fluxurile de trezorerie?
   • Și calitatea implementării.
  • Depinde de opțiunea aleasăDostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə