Regional iqtisadi inteqrasiya termini Regional iqtisadi inteqrasiya anlayışıYüklə 445 b.
tarix17.01.2017
ölçüsü445 b.
#621Mündəricat

 • Giriş .................................................................................... 3

 • Regional iqtisadi inteqrasiya termini .................................. 4

 • Regional iqtisadi inteqrasiya anlayışı ................................. 5

 • Regional iqtisadi inteqrasiyaların növləri .................................. 7

 • Gömrük ittifaqlarının iqtisadi effektləri .............................. 8

 • İqtisadi ittifaq .................................................................... 10

 • Regional iqtisadi inteqrasiyaların dünya iqtisadiyyatındakı çəkisi .................................................... 12

 • Mənbələr ........................................................................... 13Giriş

 • Dünya ticarətinin liberallaşması prosesi DTT ilə yanaşı, iqtisadi inteqrasiya qurumları çərçivəsində də davam edir.

 • Başqa sözlə, müasir dövrdə qloballaşma prosesi sürətlə davam etdiyi halda, eyni sürətlə regional iqtisadi inteqrasiyalar da geniş yayılmağa başlamışdır.

 • İqtisadi inteqrasiya (economic integration) nəzəriyyəsi, bir qrup ölkənin aralarındakı ticarəti sərbəstləşdirmək məqsədilə həyata keçirdikləri siyasətləri öyrənir.

 • Müasir dövrdə ölkələr arasındakı iqtisadi əməkdaşlıq prosesləri məhdud saydakı əmtəələr üzərində taarif endirimlərindən, dərin iqtisadi inteqrasiya birliklərinin qurulmasına qədər dəyişir.Regional iqtisadi inteqrasiya termini

 • Regional və ya beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya (regional or international economic integration) və ya iqtisadi inteqrasiya (economic integration) ədəbiyyatlarda müxtəlif iqtisadi inteqrasiya növlərini əhatə edən ümumi bir termin kimi qəbul edilmişdir.

 • Latınca “integratio” sözündən əmələ gələn inteqrasiya sözü tam mənada “bütövləşmə” olmaqla birgə, Azərbaycan dilli ədəbiyyatlarda daha çox “inteqrasiya” formasında istifadə edilir.Regional iqtisadi inteqrasiya anlayışı

 • Problem “iqtisadi inteqrasiya” formasında ilk dəfə 31 oktyabr 1949-cu ildə OEEC Şurasında Paul Hofmən tərəfindən təqdim olunan bir məruzədə işlədilmişdir.

 • Sonralar müxtəlif iqtisadçılar tərəfindən müxtəlif təriflər verilmişdir.

 • Məsələn, J. Tinberger beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya dedikdə, beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın optimallaşdırılmasını, C. Kindelberger isə istehsal amilləri qiymətlərinin bərabərləşdirilməsini əsas götürərək tərif vermişdir.

 • Əslində isə, iqtisadi inteqasiya, milli, beynəlxalq və dünya inteqrasiyası kimi 3 başlıca formada tədqiq edilməlidir. Hər bir iqtisadi inteqrsiya əmək bölgüsünə əsaslanır, əmtəə və xidmətlərin maksimum sərbəst hərəkətini, onların mənşə ölkəsi və yönəldiyi regiona görə ayrı-seçkiliyə məruz qalmamasını nəzərdə tutur.Regional iqtisadi inteqrasiya anlayışı

 • Ən ümumi şəkildə desək regional və ya beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya, inteqrasiyaya daxil olan iqtisadiyyatlar arasında əmtəə və xidmətlər, həmçinin istehsal faktorları axınlarının sərbəstləşdirilərək ümumi bir iqtisadi məkan yaradılmasıdır.Regional iqtisadi inteqrasiyaların növləri

 • Seçimli ticarət sazişləri (preferential trading agreement)

  • Sazişə qoşulan ölkələrin bir tərəfli və ya qarşılıqlı formada tarif endirimlərinə getməsidir.
 • Azad Ticarət Zonası (Free Trade Association)

  • Birlik daxili ortaq (sərbəstləşdirmə), ancaq birlikxarici sərbəst gömrük siyasəti mövcuddur.
 • Gömrük İttifaqı (Customs Union)

  • Birlik daxilində və xaricində ortaq gömrük siyasəti mövcuddur.
 • Ümumi Bazar (Common Market)

  • Gömrük ittifaqı + birlik daxilində istehsal amillərinin də sərbəst hərəkəti
 • İqtisadi İttifaq (Economic Union)

  • Ümumi bazar + iqtisadi, maliyyə və monetar siyasətləri kordinasiyası


Gömrük ittifaqlarının iqtisadi effektləri

 • Statik effektlər

  • Statik effektlər, iqtisadi və sosial strukturlar sabit qalmaq şərtilə, istehsal faktorlarının yenidən bölgüsü nəticəsində ortaya çıxacaq effektləri nəzərdə tutur. İlk dəfə 1950-ci illərdə Kanadalı iqtisadçı Jacob Viner tərəfindən araşdırılmışdır.
   • Ticarət yaradıcı effekt: Bir bölge daxilində ticarət maneələri ortadan qaldırıldığı halda, bu bölgədə olan ölkələr arasında xarici ticarət həcmi genişlənir.
   • Ticarət azaldıcı effekt: Bölge xaricindən həyata keçirilən ticarətdə daralma meydana gəlir.


Gömrük ittifaqlarının iqtisadi effektləri

 • Dinamik effektlər

  • Xarici rəqabətin artması
  • Miqyas iqtisadiyyatlarının yaranması
  • Texnoloji inkişaf
  • İnvestisiyaların təşviqi
  • Resursların mobilliyi


İqtisadi ittifaq

 • Ümumi iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi

 • Məhdud iqtisadi və valyuta birliyinin yaradılması

 • Sosial-iqtisadi proseslərin vahid tənzimləmə sisteminin fəaliyyət göstərməsi

 • Vahid iqtisadi məkanın formalaşmasıİqtisadi ittifaq

 • Ümumi bazardan İqtisadi İttifaqa keçid, ortaq standartların qəbul edilməsini, başqa sözlə, müxtəlif milli sistemlərin ortaq bir standarta çevrilməsini zəruri edir. Bunlar isə aşağıdakıları əhatə edir:

  • Mal standartları
  • Xidmət standartları
  • Dövlət satınalma prosesləri
  • Firma hüququ prinsipləri
  • Ümumi rəqabət qaydaları
  • İnsanların sərbəst hərəkəti
  • Qanuni və inzibati maneələr və.s


Regional iqtisadi inteqrasiyaların dünya iqtisadiyyatındakı çəkisi

 • 2000-ci ilin məlumatına görə Dünya Ticarət Təşkilatına (DTT) bildirilən regional inteqrasiyaların sayı 200-dən çoxdur. Yalnız son 10 ildə 87 regional inteqrasiya sazişi qüvvəyə minmişdir.

 • DTT tərəfindən aparılan tədqiqatlardan birinin nəticəsinə görə, bu gün dünya ticarətinin 39%-i Avropa İttifaqı, 24%-i NAFTA, 6%-i ASEAN, 12%-i isə digər inteqrasiyalar daxilində həyata keçirilir.

 • Göründüyü kimi dünya ticarətinin 81%-i intqrasiya əlaqələrinə girən ölkələr arasında həyata keçirilir.Mənbələr

 • P. Krugman and M. Obstfeld, International Economics: Theory and Policy, Seventh Edition Pearson – Addison Weasley.

 • James Gerber, International Economics, Third Edition, Pearson Education , 2005.

 • H. Seyidoğlu, Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama, XV. Baskı, İstanbul, 2009.

 • R. Karluk, Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika, VI. Baskı, İstanbul, 2009.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin