Roman, Hikâye teknik açıdan genel olarak başarılıYüklə 445 b.
tarix11.09.2018
ölçüsü445 b.
#81026

Roman, Hikâye

 • teknik açıdan genel olarak başarılı

 • Anadolu, millî mücadele, sosyal konular

 • Köy ve taşra hayatı

 • Memleket edebiyâtı

 • toplumun her kesiminden insanlar

 • tarihimizin şanlı sayfaları

 • Realizm, natüralizmin

 • İstanbul Türkçesi

 • Maupassant tarzı hikâyeYalnızca olaya yaslanan; girişi, gelişmesi, sonucu olan; okuyucuyu bir gerilim içinde tutarak az sonra ne olacak sorusunun ardına düşüren bir öykü türüdür Maupassant tarzı öyküler. ____ bu türde yazan en ünlü öykücülerimizden biridir.

 • Yalnızca olaya yaslanan; girişi, gelişmesi, sonucu olan; okuyucuyu bir gerilim içinde tutarak az sonra ne olacak sorusunun ardına düşüren bir öykü türüdür Maupassant tarzı öyküler. ____ bu türde yazan en ünlü öykücülerimizden biridir.

 • 2012- Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilmelidir?

 • A) Ömer Seyfettin

 • B) Selim İleri

 • C) Memduh Şevket Esendal

 • D) Bilge Karasu

 • E) Sait Faik Abasıyanık2013- Aşağıdakilerden hangisi, Batılılaşma sorununu belirli tipler çevresinde ele alan eserlerden biri değildir?

 • 2013- Aşağıdakilerden hangisi, Batılılaşma sorununu belirli tipler çevresinde ele alan eserlerden biri değildir?

 • A) Ömer Seyfettin – Efruz Bey

 • B) Reşat Nuri Güntekin – Yaprak Dökümü

 • C) Yaşar Kemal – Ağrıdağı Efsanesi

 • D) Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu

 • E) Hüseyin Rahmi Gürpınar - ŞıkCumhuriyet Dönemi romanı, Cumhuriyet öncesi anlatı temelleri üzerine kurulmuş bir romandır. ____________________ gibi, aslında Cumhuriyet öncesinde yazmaya başlayıp bu dönemde de devam eden pek çok romancıyla karşılaşırız.

 • Cumhuriyet Dönemi romanı, Cumhuriyet öncesi anlatı temelleri üzerine kurulmuş bir romandır. ____________________ gibi, aslında Cumhuriyet öncesinde yazmaya başlayıp bu dönemde de devam eden pek çok romancıyla karşılaşırız.

 • (2012-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilemez?

 • A) Hüseyin Rahmi Gürpınar

 • B) Reşat Nuri Güntekin

 • C) Aka Gündüz

 • D) Refik Halit Karay

 • E) Sabahattin AliReşat Nuri Güntekin, toplum yapımızdaki değişmelerin aile üzerindeki yıkıcı etkilerini ____ adlı romanında göstermiştir. Bu romanda, Tanzimat’tan beri üzerinde durulan Batılılaşma özentisinin olumsuz sonuçları yansıtılmıştır. Bu durumu bir ölçüde Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun____ adlı eseri de işler.

 • Reşat Nuri Güntekin, toplum yapımızdaki değişmelerin aile üzerindeki yıkıcı etkilerini ____ adlı romanında göstermiştir. Bu romanda, Tanzimat’tan beri üzerinde durulan Batılılaşma özentisinin olumsuz sonuçları yansıtılmıştır. Bu durumu bir ölçüde Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun____ adlı eseri de işler.

 • 2012-Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdaki yapıtlardan hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • A) Yaprak Dökümü – Kiralık Konak

 • B) Çalıkuşu – Hüküm Gecesi

 • C) Bir Kadın Düşmanı – Yaban

 • D) Dudaktan Kalbe - Ankara

 • E) Acımak – Panorama2013-Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • 2013-Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kiralık Konak’ta modernleşme sürecinde apartman ile konak hayatını, dede-torun arasındaki hayat tarzı ve zevk farklılığı çevresinde işlemiştir.

 • B) Nur Baba’da gerçek kimliğinden uzaklaştırılan tekke hayatını, tekke şeyhinin (Nuri) yaşadıkları ile anlatmıştır.

 • C) Hüküm Gecesi’nde İttihat ve Terakki yıllarını, gazeteci Ahmet Kerim’in yaşadıkları çevresinde anlatmıştır.

 • D) Yaban’da Kurtuluş Savaşı öncesi Türk aydını ile Türk köylüsü arasındaki derin uçurumu, romana has kurgu ile gözler önüne sermeye çalışmıştır.

 • E) İki cilt halinde 1953-1954’te yayımladığı Sodom ve Gomore’de, Cumhuriyet’in kuruluşundan Demokrat Partinin iktidara geldiği zamana kadar geçen süreci, değişik zihniyetleri temsil eden kişiler ve olgular çerçevesinde bir bütünün değişik kolları olarak dikkatlere sunmuştur.-------en önemli özelliklerden biri de olayların ve insanların dürüst olmayan, kurnaz ve menfaatçi yönlerini arayıp bulmaya oldukça meraklı olması ve bunun sonucunda ister istemez mizaha ve eleştiriye kaymak zorunda kalmasıdır. Neredeyse bütün yazılarında bulunan bu mizah unsuru yüzünden birçok fıkrasını ve hikayesini birbirinden ayırmak güçleşir

 • -------en önemli özelliklerden biri de olayların ve insanların dürüst olmayan, kurnaz ve menfaatçi yönlerini arayıp bulmaya oldukça meraklı olması ve bunun sonucunda ister istemez mizaha ve eleştiriye kaymak zorunda kalmasıdır. Neredeyse bütün yazılarında bulunan bu mizah unsuru yüzünden birçok fıkrasını ve hikayesini birbirinden ayırmak güçleşir

 • (2011-LYS) Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A)Reşat Nuri Güntekin’in

 • B)Ömer Seyfeddin’in

 • C)Refik Halit Karay’ın

 • D)Sait Faik Abasıyanık’ın

 • E)Abdülhak Şinasi Hisar’ınİlk yazılarında günlük hayatı dile getirmiş, hayatın gülünç yanlarını karikatürize etmiştir.

 • İlk yazılarında günlük hayatı dile getirmiş, hayatın gülünç yanlarını karikatürize etmiştir.

 • Eserlerinde mizah, eleştiri ve hiciv önemli yer tutar.

 • Onun ilk şöhretini kazandıran “Kalem” adlı mizah dergisinde Kirpi ismiyle yazdığı yazılarıdır. Bu yazılar nedeniyle Anadolu’ya sürgün edilmiştir. Burada Anadolu’yu ve Anadolu insanının tanıma fırsatı bulan yazar gerçek bir “Memleket Hikâyeleri” yazmıştır.

 • Hatay sürgünü sırasında “Gurbet Hikâyeleri”ni yazmıştır.

 • “Aydede” adlı mizah dergisinde, sosyal hayattaki çarpıklıkları nükteli bir şekilde anlatır.

 • Türk toplumundaki siyasi ve toplumsal değişmeleri, memleket özlemini, gurbet duygularını işlemiştir.

 • Eserlerindeki kahramanları kendi sosyal çevreleri içinde ele alan çok iyi bir gözlemcidir. Olayları ve karakterleri en ince ayrıntılara kadar incelemiştir.

 • Eserlerinde konuşma dilinin bütün canlılığını ve tabililiğini ortaya koymuştur.

 • Roman: Sürgün,Nilgün, Çete, Bugünün Saraylısı, Kadınlar Tekkesi, Anahtar, Yezid’in Kızı…

 • Hikâye: Yeraltında Dünya Var, Dört Yapraklı Gonca, Dünya Var…Memleketi ve memleket gerçeklerini yansıtmayı amaçlayan Milli Edebiyat Dönemi roman ve öyküsünün anlatımı büyük ölçüde gözlemci gerçekçiliğe dayanır. Bu dönemin ünlü yazarlarından biri olan ------- geçekçilik akımına bağlı kalmıştır

 • Memleketi ve memleket gerçeklerini yansıtmayı amaçlayan Milli Edebiyat Dönemi roman ve öyküsünün anlatımı büyük ölçüde gözlemci gerçekçiliğe dayanır. Bu dönemin ünlü yazarlarından biri olan ------- geçekçilik akımına bağlı kalmıştır

 • (2010 LYS) Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilemez ?

 • A)Reşat Nuri Güntekin

 • B)Refik Halit Karay

 • C)Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 • D)Memduh Şevket Esendal

 • E)Abdülhak Şinasi HisarYakup Kadri Karaosmanoğlu, toplumumuzun Tanzimat’tan günümüze değin geçirdiği aşamaları, çalkantıları romanlarında göstermeye çalışmıştır. Örneğin Hep O Şarkı’da Abdülaziz dönemini, Bir Sürgün’de II. Abdülhamit döne mini ve Jön Türkler’i ……..adlı romanında Mütareke dönemi İstanbul’unun bozukluk ve çöküntülerini, ……….. adlı romanında Kurtuluş Savaşı yılarında aydın-halk ilişkilerini işlemiştir.

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu, toplumumuzun Tanzimat’tan günümüze değin geçirdiği aşamaları, çalkantıları romanlarında göstermeye çalışmıştır. Örneğin Hep O Şarkı’da Abdülaziz dönemini, Bir Sürgün’de II. Abdülhamit döne mini ve Jön Türkler’i ……..adlı romanında Mütareke dönemi İstanbul’unun bozukluk ve çöküntülerini, ……….. adlı romanında Kurtuluş Savaşı yılarında aydın-halk ilişkilerini işlemiştir.

 • (1996/ÖSYS) Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A)     Panorama, Yaban

 • B)     Nur Baba, Ankara

 • C)     Hüküm Gecesi, Kiralık Konak

 • D)     Sodom ve Gomore, Yaban

 • E)     Panorama – AnkaraYazarın ilk romanıdır. Gerçekçi bir eserdi. Üç ayrı kuşak arasındaki görüş, duygu ve yaşayış ayrılıkları üzerinde durulur. Bu ayrılıklar yüzünden ailenin çözülüşü gösterilir. Hikâye ve roman edebiyatımızın geleneksel temalarından biri olan aşırı Batı hayranı züppe tipi, başarılı bir biçimde çizilir.

 • Yazarın ilk romanıdır. Gerçekçi bir eserdi. Üç ayrı kuşak arasındaki görüş, duygu ve yaşayış ayrılıkları üzerinde durulur. Bu ayrılıklar yüzünden ailenin çözülüşü gösterilir. Hikâye ve roman edebiyatımızın geleneksel temalarından biri olan aşırı Batı hayranı züppe tipi, başarılı bir biçimde çizilir.

 • 1995- Bu parçada sözü edilen eser ve yazar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 

 • A) Felatun Bey ile Rakım Efendi - Ahmet Mithat

 • B) Kiralık Konak - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 • C) Fahim Bey ve Biz - Abdülhak Şinasi Hisar

 • D) Şıpsevdi - Hüseyin Rahmi Gürpınar

 • E) Ayaşlı ve Kiracıları - Memduh Şevket EsendalReşat Nuri Güntekin, toplum yapımızdaki değişmelerin aile üzerindeki yıkıcı etkilerini ---- adlı romanında göstermiştir. Bu romanda, Tanzimat'tan beri üzerinde durulan Batılılaşma özentisinin olumsuz sonuçları yansıtılmıştır. Bu durumu bir ölçüde Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun ---- adlı yapıtında da görebiliriz.

 • Reşat Nuri Güntekin, toplum yapımızdaki değişmelerin aile üzerindeki yıkıcı etkilerini ---- adlı romanında göstermiştir. Bu romanda, Tanzimat'tan beri üzerinde durulan Batılılaşma özentisinin olumsuz sonuçları yansıtılmıştır. Bu durumu bir ölçüde Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun ---- adlı yapıtında da görebiliriz.

 • Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdaki yapıtlardan hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • A)  Yaprak Dökümü - Kiralık Konak

 • B)  Çalıkuşu - Hüküm Gecesi

 • C)  Bir Kadın Düşmanı – Yaban

 • D)  Dudaktan Kalbe – Ankara

 • E)  Acımak - Panoramaİlk hikâyelerinde çok samimi bir milliyetçi ve idealist biri olarak görülen sanatçı, taşıdığı büyük gözlem yeteneği ile yavaş yavaş bir realizme, hatta naturalizme kaymıştır.

 • İlk hikâyelerinde çok samimi bir milliyetçi ve idealist biri olarak görülen sanatçı, taşıdığı büyük gözlem yeteneği ile yavaş yavaş bir realizme, hatta naturalizme kaymıştır.

 • Roman ve hikâyelerinde çok değişik karakterlere ve çevrelere rastlanır.

 • Roman ve hikâyeleri teknik olarak zayıftır.

 • Üslubunda özenti yoktur. Konuşmaların canlılığı, zaman zaman mizahlaşan anlatım, eserlerin eğlenerek okunmasında etkili olmuştur.

 • Nesirlerini Türk Duygusu adı altında toplamıştır.

 • Roman: Üvey Ana, Bir Şoförün Gizli Defteri, Yayla Kızı, Dikmen Yıldızı, Odun Kokusu, Tank-Tango, İki Süngü Arasında, Yaldız, Çapkın Kız, Aysel, Ben Öldürmedim, Onların Romanı, Kokain, Üç Kızın Hikayesi, Aşkın Temizi, Çapraz Delikanlı, Zekeriya Sofrası, Mezar Kazıcılar, Giderayak, Bebek, Eğer Aşk..., Sansaros, Bir Kızın Masalı

 • Hikâye: Türk’ün Kitabı, Türk Kalbi, Bu Toprağın Kızları, Hayattan Hikayeler (hikaye, 1928)Gözlemin önemli yer tuttuğu eserlerinde, başarılı tasvir ve tahliller de önemli yer tutar. Eserlerinde sosyal çevreye önem vermiştir.

 • Gözlemin önemli yer tuttuğu eserlerinde, başarılı tasvir ve tahliller de önemli yer tutar. Eserlerinde sosyal çevreye önem vermiştir.

 • Ünlü Sultan Ahmet mitingi ile halkı coşturmuş ve milli mücadelenin bizzat içinde rol almıştır.

 • Dağınık bir üslubu vardır, dili kullanmada başarılı değildir.

 • Kahramanları genellikle üstün özelliklere sahip kadınlardır.

 • Karakter bulmakta oldukça başarılıdır.

 • Yazarın eserlerini işlediği konulara göre üç bölümde inceleyebiliriz: İlk romanlarında aşk konusu üzerinde durmuş, bireysel tutkuları, özellikle kadın psikolojisini işlemiştir. Handan, Seviye Talip, Kalp Ağrısı gibi romanlarını bu kümede sayabiliriz.

 • Sonraki dönemde Kurtuluş savaşı üzerine romanlar yazmıştır. Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye gibi romanları bu kümede sayabiliriz.

 • Son dönemlerinde ise Toplum hayatını anlattığı töre romanları yazmıştır: Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayır, Sevda Sokağı Komedyası, Mor Salkımlı Ev ( anı )

Yazar, eserde Karagöz ve Ortaoyunu hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verirken çocukluğunda gittiği bu oyunlardan edindiği izlenimlerden yararlandığını şöyle anlatıyor: “Ramazan gecelerinde Ahmet Ağa, beni Karagöz ve Ortaoyunu izlemeye götürüyordu. Kız, erkek alay alay çocuk, hatta büyükler kahvenin bahçesine dolardı. İlkin “Soytarının Kızı’ adıyla ve İngilizce olarak basılan eserimdeki Kız Tevfik tipi, bu akşamların bende bıraktığı izlenimlerden çok şey almıştır.”

 • Yazar, eserde Karagöz ve Ortaoyunu hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verirken çocukluğunda gittiği bu oyunlardan edindiği izlenimlerden yararlandığını şöyle anlatıyor: “Ramazan gecelerinde Ahmet Ağa, beni Karagöz ve Ortaoyunu izlemeye götürüyordu. Kız, erkek alay alay çocuk, hatta büyükler kahvenin bahçesine dolardı. İlkin “Soytarının Kızı’ adıyla ve İngilizce olarak basılan eserimdeki Kız Tevfik tipi, bu akşamların bende bıraktığı izlenimlerden çok şey almıştır.”

 • 1993- Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

 • A)      Peyami Safa - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

 • B)     Reşat Nuri - Yaprak Dökümü

 • C)     Halide Edip - Sinekli Bakkal

 • D)     Reşat Nuri - Çalıkuşu

 • E)     Halide Edip - TatarcıkEserlerinde yanlış batılılaşma anlayışını, batıl inanışları, yurdun çeşitli yerlerinden hayat sahnelerini işlemiştir.

 • Eserlerinde yanlış batılılaşma anlayışını, batıl inanışları, yurdun çeşitli yerlerinden hayat sahnelerini işlemiştir.

 • Eserlerinde Anadolu’nun yerli hayatını ve kişilerini başarılı bir şekilde yansıtmıştır.

 • Romanlarında güçlü bir gözlemciliğe dayanan realizm ve canlı bir üslup vardır.

 • Kahramanlarını genellikle tek boyutludur. Ruh tahlillerinde başarılıdır ve eserlerine konuşma dili hâkimdir. Yarattığı kahramanları okuyucunun kendisine yakın bulması eserlerindeki en kuvvetli sanat çizgisidir.

 • Roman: Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Gizli El, Acımak, Eski Hastalık, Yaprak Dökümü, Akşam Güneşi, Damga, Bir Kadın Düşmanı

 • Hikâyeleri: Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Eski Ahbap, Boyunduruk

 • Oyunları: Hançer, Eski Borç, Gözdağı, Balıkesir Muhasebecisi, Taş Parçası, İstiklal

 • Gezi yazısı: Anadolu Notlarıİç içe geçmiş iki olay zinciri ile ____, kişisel değişimleri konu alması bakımından Zehra’nın, hatıra defterindeki maceralar bakımından da Mürşit Efendi’nin romanıdır. Çocukluğundan itibaren babası Mürşit Efendi’yi kötü bir insan olarak tanıyan Zehra; hoşgörüsüz, disiplinli, katı kalpli bir öğretmendir. Mürşit Efendi; okulunu bitirdikten sonra idealist bir memur olarak Anadolu’ya gelmiş, Anadolu’nun memurları bekleyen çürümüşlüğü içerisinde kaybolmuştur. Kötü bir evlilik yapmış, çok istemesine rağmen çocuklarıyla gereği kadar ilgilenememiştir. Yani kendi iradesi dışında yaşayan bir insan durumuna gelmiştir. İşte bu insanın pişmanlıklar ve çaresizliklerle dolu hatıra defteri, ölümünden sonra kızı Zehra’nın eline geçmiş, böylece Zehra’nın dış dünya ile ilişkisi de yeniden şekillenmiştir.

 • İç içe geçmiş iki olay zinciri ile ____, kişisel değişimleri konu alması bakımından Zehra’nın, hatıra defterindeki maceralar bakımından da Mürşit Efendi’nin romanıdır. Çocukluğundan itibaren babası Mürşit Efendi’yi kötü bir insan olarak tanıyan Zehra; hoşgörüsüz, disiplinli, katı kalpli bir öğretmendir. Mürşit Efendi; okulunu bitirdikten sonra idealist bir memur olarak Anadolu’ya gelmiş, Anadolu’nun memurları bekleyen çürümüşlüğü içerisinde kaybolmuştur. Kötü bir evlilik yapmış, çok istemesine rağmen çocuklarıyla gereği kadar ilgilenememiştir. Yani kendi iradesi dışında yaşayan bir insan durumuna gelmiştir. İşte bu insanın pişmanlıklar ve çaresizliklerle dolu hatıra defteri, ölümünden sonra kızı Zehra’nın eline geçmiş, böylece Zehra’nın dış dünya ile ilişkisi de yeniden şekillenmiştir.

 • 2013-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Dudaktan Kalbe B) Çalıkuşu C) Yeşil Gece

 • D) Acımak E) Miskinler Tekkesi

Darülbedâyi (1914)

 • Darülbedâyi (1914)

 • Andre Antoine

 • yerli piyesler teşviki

 • Türkçülük akımı, tiyatroda daha fazla hissedilir.

 • dil ve üslup doğallığı

 • ekonomik sorunlar, karamsarlık…

 • Siyasal ve belgesel nitelikli oyunlar, istibdat dönemi eleştirileri, saray yaşamı, sosyal dramlar ve aile dramları…

 • Yakın tarih, Türk dünyası idealleri…

 • İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci, Musahipzade Celâl, bu dönemde sadece tiyatroyla uğraşan yazarlardır.III. Selim'in musahibi Bestekâr İzzet Şakir Ağa'nın torunudur.

 • III. Selim'in musahibi Bestekâr İzzet Şakir Ağa'nın torunudur.

 • Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun önde gelen yazarlarındandır.

 • 1912–1936 yılları arasında Darülbedayi ve Şehir Tiyatrolarında sahnelenen oyunlarının 17'si güldürü, biri dramdır.

 • Oyunlarında Türk toplumu ve aile yaşamının gülünç yanlarını ustalıkla eleştirmiştir.

 • Tiyatro repertuarımızın çeviri ve uyarlamalardan bir ölçüde kurtulması, Türk tiyatro edebiyatının ulusal bir kimlik kazanması için çaba göstermiştir.

 • 1924'ten itibaren yazdığı Fermanlı Deli Hazretleri, Aynaroz Kadısı, Bir Kavuk Devrildi gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun kurumlarını taşlayan, çeşitli halk katmanları arasındaki çelişkileri sergileyen komedileri çok tutulmuştur.

1908’de aktör olarak sahneye de çıkan yazar, Darülbedayi Yönetim Kurulu üyeliğinde ve son olarak Ankara Halkevi Sahnesi rejisörlüğünde bulunmuştur.

 • 1908’de aktör olarak sahneye de çıkan yazar, Darülbedayi Yönetim Kurulu üyeliğinde ve son olarak Ankara Halkevi Sahnesi rejisörlüğünde bulunmuştur.

 • Son dönemin en tanınmış komedi yazarlarındandır. Fransızcadan birçok adaptasyon da yapmış olan yazarın piyeslerinde, o devrin Fransız komedilerinin etkisi vardır.

 • Sanatçının dili çok canlı ve doğal, tekniği oldukça kuvvetlidir. Basılmış piyesleri şunlardır:

 • Gücü Gücü Yetene, Kadın Tertibi, Fırsat Yoksulu, Kısmet Değilmiş, Hisse-i Şayia (adapte), Sekizinci (adapte), Ceza Kanunu (adapte).

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin