Şüa terapiyası


) Xəstə uşaqlarda neyroblastomanın II mərhələsində müalicə nədən başlanır?Yüklə 1,32 Mb.
səhifə3/15
tarix21.10.2017
ölçüsü1,32 Mb.
#7891
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

149) Xəstə uşaqlarda neyroblastomanın II mərhələsində müalicə nədən başlanır?
A) Predoperasion şüa terapiyası

B) İmmunoterapiya

C) Şişin cərrahi yolla çıxarılması

D) Hormonterapiya

E) Predoperasion kimya terapiyası
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
150) 2 yaşlı uşaqlarda peritonarxası sahənin sağ tərəfinin neyroblastoması parakaval

limfatik düyünlərin zədələnməsi ilə xəstəliyin III mərhələsində (T3N1M0)

diaqnozu qoyulub. USM: şişin mədəaltı vəzin başına və qara ciyərə sirayət etməsi mümkündür. KT: şişin proyeksiyasında aşağı baş vena vizualizə olunmur.

Xəstənin müalicəsinin strategiyasını seçin?
A) Kimya terapiyası – cərrahi əməliyyat – yüksək dozalı kimya terapiyası periferik sütün hüceyrələrin transplantasiyası ilə

B) Kimya terapiya – cərrahi əməliyyat – kimya terapiyası – şüa terapiyası

C) Cərrahi əməliyyat – kimya terapiyası – distansiyalı şüalanma

D) Cərrahi əməliyyat – kimya terapiyası

E) Predoperasion şüalanma – cərrahi əməliyyat – kimya terapiyası
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
151) Yumurtalıqların xoş xassəli şişlərinin müalicəsi zamanı hansı müalicə metodundan istifadə etmək məqsədə uyğun deyil?
A) Cərrahi müalicə + şüa terapiya

B) Kimya terapiya predoperasion

C) Cərrahi müalicə + kimya terapiya

D) Şüa terapiya

E) Cərrahi müalicə
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
152) Uşaqda yumurtalığın teratoblastoması diaqnozu qoyulu. Sizin müalicə taktikanız ?
A) Ancaq cərrahi əməliyyat

B) Cərrahi əməliyyat + şüa terapiya

C) Ancaq kimya terapiya

D) Cərrahi əməliyyat +kimya terapiyası

E) Ancaq şüa terapiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
153) 16 yaşında xəstəyə sağ yumurtalığın burulmuş şişinə görə uşağlığın sağ artımın

çıxarılması əməliyyatı ijra olunub. Histoloji təmiz disgerminoma sonrakı taktika

nəzərdə tutur?
A) Relaparatomiya, uşağlığın sol artımlarla birlikdə ekstirpasiyası

B) Relaparatomiya + uşağlığın sol artımlarla birlikdə ekstirpasiyası + şüa + kimya terapiya

C) Kimya terapiyası

D) Şüa + kimya terapiyası

E) Müşahidə
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
154) 15 yaşlı xəstəyə təjili şəkildə sol yumurtalığın burulmuş şişinə görə, uşağlığın sol

artımın çıxarılması əməliyyatı icra olunub. Şişin diametri 5 sm histoloji –

disgerminoma bəzi sahələrdə teratoblastoma ilə sonrakı müalicə nəzərdə tutur?
A) Şüa + monokimyaterapiyası

B) Polikimyaterapiya

C) Şüa terapiyası, polikimyaterapiya

D) Relaparatomiya, uşağlığın sağ artımlarla birlikdə ekstirpasiyası

E) Monokimyaterapiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
155) Vulvanın xoş xassəli şişlərinin müalicəsi zamanı istifadə etmək məqsədə uyğundur?
A) Ancaq cərrahi metod

B) Cərrahi metod və şüa terapiya

C) Ancaq şüa terapiyası

D) Cərrahi metod kriodestruksiya

E) Ancaq kriodestruksiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
156) Uşaqlıq yolunun rabdomiosarkoması zamanı optimal taktika?
A) Kimya terapiya + cərrahi əməliyyat + boşluq daxili şüalanma

B) Kimya terapiya + boşluq daxili şüalanma

C) Kimya + şüa terapiyası

D) Cərrahi əməliyyat + şüa terapiyası

E) Kimya terapiya + cərrahi əməliyyat
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
157) Uşaqlıqda teratoblastomanın müalicəsi zamanı şüa terapiyasının rolu nədir?
A) Kompleks müalicə metodu

B) Kombinə müalicə metodu kimi (cərrahi + şüa)

C) Müstəqil metod kimi ancaq cərrahi əməliyyat

D) Kombinə müalicə metodu kimi (cərrahi + dərman)

E) Şüa terapiyası təyin edilmir
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
158) Uşaqlarda sidik kisəsinin rabdomiosarkomasının lokal formasının müalicə metodu?
A) Kimyaterapiya + qamma terapiya

B) Cərrahi əməliyyat + qamma terapiya

C) Kimyaterapiya + cərrahi əməliyyat

D) Kimyaterapiya + qamma terapiya + cərrahi əməliyyat

E) Cərrahi əməliyyat
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
159) Uşaqlarda nefroblastomanın əsas müayinə metodu?
A) Kompleks müalicə

B) Şüa terapiyası

C) Kombinə olunmuş müalicə

D) Kimyaterapiya

E) Cərrahi əməliyyat
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
160) Feoxromositomalı xəstələrin optimal müalicə planı?
A) Şişin radikal cərrahi çıxarılması + şüa terapiyası

B) Şüa + kimya terapiyası

C) Şişin radikal cərrahi çıxarılması + şüa + kimya terapiyası

D) Şişin radikal cərrahi çıxarılması

E) Şişin radikal cərrahi çıxarılması + kimya terapiyası
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
161) Uşaqlarda sidik kisəsinin rabdomiosarkomasının formasının müalicə metodu?
A) Kimyaterapiya + qamma + cərrahi əməliyyat

B) Kimyaterapiya + cərrahi əməliyyat

C) Kimyaterapiya + qamma terapiya

D) Cərrahi əməliyyat + qamma terapiya

E) Cərrahi əməliyyat
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
162) Dəri melanomasının diaqnostikasının əsas metodu?
A) Radiofoyer sınağı

B) Morfoloji metod

C) Termoqrafiya

D) Şüa melanuriyası

E) Radiostintiqrafiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
163) Osteogen sarkomanın müalicəsinin əsas metodu?
A) Şüa

B) Şüa + kimyaterapiya

C) Kimyaterapiya + cərrahi

D) Cərrahi

E) Kimyaterapiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
164) Yuinq sarkomasının müalicəsinin əsas metodu nədir?
A) Kimyaterapiya

B) Kompleks (dərman + şüa + cərrahi)

C) Şüa terapiya

D) İmmunnoterapiya

E) Cərrahi
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
165) Xəstə14 yaşında. Diaqnoz: Bazu sümüyünün diafizinin Yuinq sarkoması: müalicə taktikası?
A) Kimyaterapiya + cərrahi əməliyyat

B) Şüa terapiyası

C) Kimyaterapiya

D) Kimyaterapiya + şüa terapiya +cərrahi

E) Şüa + kimyaterapiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
166) Xəstə12 yaşında. Diaqnoz: 4-cü bel fəgərəsinin Yuinq sarkoması müalicə taktikası?
A) Kimyaterapiya + cərrahi əməliyyat

B) Kimyaterapiya + şüa + cərrahi əməliyyat

C) Şüa + kimyaterapiya

D) Küa terapiyası

E) Kimyaterapiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
167) Xəstə14 yaşında. Xəstənin kompleks müayinəsi əsasında verifikasiya olmaqda Diaqnoz: soldan 4-cü qabırganın primitiv neyroektodermal şişi, 7 sm3 – çox sümük xarici komponent ilə. Sizin müalicə taktikanız?
A) Ancaq kimya terapiyası

B) Ancaq palliativ şüa terapiyası

C) Kimyaterapiya + cərrahi əməliyyat + şüa terapiya

D) Kimya terapiya (periferik sütun hüceyrənin toplanmasının yüksək riski) + cərrahi əməliyyat + əməliyyatdan sonra şüalanma (45 Qr) + yüksək dozada kimyaterapiya periferik sütun hüceyrələrin transplantasiyası

E) Kimya + şüa terapiyası
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
168) Uşaq ayağında kompleks müayinələr əsasında verifikasiya olunmuş diaqnoz: sol kürək sümüyün Yuinq sarkoması, sümük xarici komponent 100 sm3, lokalizə

forması. Sizin taktikanız?
A) Kimyaterapiya + şüa terapiya

B) Ancaq şüa terapiyası

C) Sol kürək sümüyünün ekzostikulyasıyası + kimya terapiyası

D) Ancaq kimya terapiyası

E) Kimya terapiya (standart risk) + total skapulektomiya cərrahi əməliyyat + şüa
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
169) Yumşaq toxuma sarkomasının I mərhələsi zamanı şiş əleyhinə müalicə nədən başlanır?
A) Şişin cərrahi yolla çıxarılmasından

B) Kimya, şüa müalicəsindən

C) İmmunoterapiyadan

D) Şüa müalicəsindən

E) Kimya terapiya kursundan
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
170) Xəstədə uşaqlıq yolunun rabdomiosarkoması zamanı cərrahi əməliyyata qədər 20 Qr (SOD) həcmində distansiyalı şüa müalicəsi aparılıb. Cərrahi əməliyyatdan sonra distansiyalı şüalanma hansı dozada məsləhətdir?
A) 10 – 15 Qr

B) 20 – 30 Qr

C) Şüa müalicəsi aparmamaq

D) 5 – 15 Qr

E) 15 – 20 Qr
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
171) Xəstədə ətrafın rabdomiosarkoması. Cərrahi əməliyyatdan sonra şişin yatağına CMD = 30 Qr həcmində toxuma daxili şüa terapiyası aparılıb, gələcəkdə məsləhət görülür?
A) Müalicəni kəsmək

B) Kimyaterapiya

C) Distansiyalı şüalanma – 40 Qr

D) Distansiyalı şüalanma – 50 Qr

E) Distansiyalı şüalanma – 20 – 30 Qr
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
172) 70 yaşlı xəstədə II A mərhələdə aşağı dodağın xərçəngi. Məqsədəuyğun müalicə üsulu?
A) Toxuma daxili c - terapiya

B) Kontakt applikasion c - terapiya

C) Cərrahi müdaxilə

D) Yaxın fokuslu rentgenoterapiya

E) 4 – 6 MEV elektronlarla şüalanma
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
173) Xəstədə yumşaq damağın selikli qişasının melanomasında məqsədəuyğundur?
A) Kombinə olunmuş müalicə (cərrahi müdaxilə və şüa terapiyası)

B) Kimyaterapiya

C) Kimya – şüa müalicəsi

D) Cərrahi müdaxilə

E) Şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
174) Dilin xərçəngində regionar limfa düyünlərin (boyun) plevritli şüalanmasında ümumi doza?
A) 30 Qr

B) 60 Qr – dən çox

C) 45 – 50 Qr

D) 60 Qr


E) Düzgün cavab yoxdur
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
175) 60 yaşlı xəstədə II A mərhələdə qulaqətrafı tüpürcək vəzinin xərçəngi.

Məqsədəuyğun müalicə üsulu?
A) Cərrahi müdaxilədən sonrakı şüa terapiyası ilə kombinə olunmuş müalicə

B) Ancaq cərrahi müalicə

C) Cərrahi müdaxilədən əvvəlki şüa terapiyası ilə kombinə olunmuş müalicə

D) Ancaq şüa terapiyası

E) Müştərək şüa terapiyası
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
176) 65 yaşlı xəstədə aşağı burun balıgqulağının I mərhələdə xərçəngi. Şüa terapiyası

üsullarından məqsədəuyğundur?
A) Braxiterapiya

B) Toxumadaxili şüa terapiyası

C) Müştərək

D) Distansiyalı c - terapiya

E) Boşluqdaxili şüa terapiyası
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
177) Burun-udlağın xərçəngində regionar zonaların şüa terapiyası üsullarından məqsədəuyğundur?
A) Bütün hallarda mütləqdir

B) Böyük limfa düyünlərində metastazların verifikasiyası zamanı

C) Regionar zonaların şüalanması məqsədəuyğun deil

D) Böyük limfa düyünlərində metastazlara şübhə olanda

E) YYhum – Barr virusuna qarşı antimüsbət reaksiyası zamanı
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
178) Burun-udlağın şişləri arasında ən çox radiohəssasdır?
A) Yüksək dərəcəli limfatik infiltrasiyası olan yastıhüceyrəli xərçəng

B) Adenokarsinoma

C) Limfosrakoma

D) Sarkoma

E) Yastı hüceyrələri buynuzlaşan xərçəng
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
179) Burun-udlağın xərçənginin müalicəsində məqsədəuyğundur?
A) Kimya + şüa müalicəsi

B) Şüa üsulu

C) Kimyaterapiya

D) Kombinə olunmuş (cərrahi + şüa terapiyası)

E) Cərrahi müdaxilə
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
180) 65 yaşlı xəstədə dilin kökünün yastı hüceyrəli aşağı differensasiyalı xərçəng T3N2M0 müalicə üsulu?
A) Krayl cərrahi müdaxiləsi ilə müştərək dilin rezeksiyası

B) Müştərək şüa terapiyası

C) Kimya + şüa müalicəsi sonraki cərrahi müdaxilə ilə

D) Toxuma daxili şüa terapiyası

E) Dilin və regionar zonaların şüa terapiyası lokal hipertermiya ilə müştərək
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
181) 43 yaşlı xəstədə I A mərhələ qırtlağın yastı hüceyrəli buynuzlaşan xərçəngi sol səs

bünüşünün zədələnməsi ilə ona lazımdır?
A) Xordentomiya şüa terapiya ilə

B) Qırtlağın yan rezeksiyası cərrahi müdahilədən sonra şüa terapiyası ilə

C) Cərrahi müalicədən əvvəlki şüa terapiyası

D) Müştəgil distansiyalı şüa terapiyası

E) Larinqoektomiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
182) 60 yaşlı xəstədə III A mərhələdə qırtlağın yastı hüceyrəli buynuzlaşmayan

xərçəngi, infiltrativ formada perixondit əlamətləri ilə. Ona vacibdir?
A) Cərrahi müdaxilədən sonra şüa terapiyası ilə kombinə olunmuş müalicə

B) Kimyaterapiya

C) Radikal proqramda müstəgil tam şüa terapiya kursu

D) Larinqektomiya

E) Cərrahi müdaxilədən əvvəlki şüa terapiyası ilə kombinə olunmuş müalicə
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
183) 45 yaşlı xəstədə III A mərhələdə qırtlağın yastı hüceyrəli xərçəngi, eurofil böyümə

forması, cərrahi müdaxilədən əvvəlki 40 Qr dozada şüalanma aparılıb. 2 həftədən sonra kliniki olaraq şişin praktiki olaraq tam itməsi qeyd olunur. Ona lazımdır?
A) Müşahidə

B) Qırtlağın rezeksiyası

C) Larinqektomiya

D) Kimyaterapiya

E) Şüa terapiyasını radikal proqramda davam etdirmək
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
184) 55 yaşlı xəstədə qalxanabənzər vəzin modulyar xərçəngi T3N1M0. Ona məqsədəuyğun?
A) Kimya + şüa müalicəsi

B) Tireadektomiya boyun toxumaların fassial – futlyar kəsilib götürülməsi ilə

C) I mərhələdə cərrahi müdaxilədən əvvəlki distansiyalı şüa terapiyası ilə tireadektomiya boyun toxumaların fassial – futlyar kəsilib götürülməsi ilə kombinə olunmuş müalicə

D) Cərrahi müdaxilədən əvvəlki distansiyalı şüa terapiyası ilə radioaktiv yodla kombinə olunmuş müalicə

E) Radikal proqram üzrə müstəgil şüa terapiya kursu
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
185) 47 yaşlı xəstədə boyunun cərrahi müdaxilə mümkün olmadan xemodekttoması. Ona lazımdır?
A) Palliativ məqsədlə distansiyalı şüa terapiyası aparmaq

B) Müştərək şüa terapiyası

C) Radikal proqram distansiyalı şüa terapiyası aparmaq

D) Kimya + şüa müalicəsi

E) Simptomatik müalicə
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
186) Boyunun qeyri-üzvi şişlərinin əsas müalicə üsulu?
A) Kombinə olunmuş

B) Şişin mostologiyasından asılı

C) Kimyaterapiya

D) Şüa


E) Cərrahi
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
187) 47 yaşlı xəstədə boyunun cərrahi müdaxilə mümkün olmadan xemodektoması. Ona lazımdır?
A) Müştərək şüa terapiyası

B) Palliativ məqsədlə distansiyalı şüa terapiyası aparmaq

C) Kimya + şüa müalicəsi

D) Radikal proqram distansiyalı şüa terapiyası aparmaq

E) Simptomatik müalicə
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
188) Boyunun qeyri-üzvi şişlərin əsas müalicə üsulu?
A) Cərrahi

B) Kimyaterapiya

C) Şişin mostologiyasından asılı

D) Şüa


E) Kombinə olunmuş
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
189) Boyunun xemodentomasının diaqnostikasında əsas üsulu?
A) KT

B) USM


C) MRT

D) Radioizotop müayinə

E) Angioqrafiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
190) Qulağın şişlərin yayılmasını dəqiqləşdirən üsul?
A) Rentgen tomoqrafiya

B) Morfoloji müayinə

C) Augioqrafiya

D) Kompüter tomoqrafiya və ya MRT

E) USM
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
191) Rentgenoloji müayinə zamanı divararalığın yeni törəməsi aşkar olsa optimal sayılır?
A) Diaqnostik torakotomiya

B) İxtisaslaşdırılmış klinikaya qospitalizasiya sonrakı müayinə və müalicə üsulu seçmək məqsədi ilə

C) Şişə qarşı kimyaterapiya və ya şüa müalicəsinin təyini

D) Dinamik müşahidə

E) İltihaba qarşı və ümumi gücləndirici müalicə
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
192) Bədxassəli timomaların müalicəsində ən uzaq yaxşı nəticələr alınıb?
A) Kombinə olunmuş müalicə (cərrahi müdaxilə + şüaterapiyası)

B) Cərrahi müdaxilədə

C) Şüa müalicəsində

D) İmmunoterapiya

E) Kimyaterapiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
193) Qida borusu xərçənginin üzvdən kənara çıxmasını təyin etmək məqsədi ilə divararalığına hava və qaz yeridiləndən sonra istifadə olunur?
A) Parietoqrafiya və parietomoqrafiya

B) Pnevmoenofagotomoqrafiya

C) Rentgen kompüter tomoqrafiya

D) Angioqrafiya

E) Respirator poliqrafiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
194) 80 yaşlı xəstədə II B mərhələdə qida borusunun orta döş sahəsinin xərçəngi.

Məqsədəuyğun müalicə?
A) Cərrahi müdaxilədən sonrakı şüa terapiyası ilə kombinə olunmuş müalicə

B) Cərrahi müdaxilədən əvvəlki şüa terapiyası ilə kombinə olunmuş müalicə

C) Radikal proqram ilə müstəgil şüa terapiyası

D) Cərrahi

E) Kimya şüa terapiyası
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
195) 50 yaşlı xəstədə orta döş səviyyəsində uzunluğu 4 sm disfagiya əlamətləri ilə paraezofageal limfa düyünlərə metastazlarla qida borusunun xərçəngi. Bütün sayılanları adekvat müalicə üsulu kimi istifadə etmək olar, yalnız?
A) Kimya şüa müalicəsi

B) Radikal proqramla müstəgil şüa terapiyası

C) Cərrahi müdaxilədən əvvəlki şüa terapiyası ilə kombinə olunmuş müalicə

D) Cərrahi müdaxilə

E) Cərrahi müdaxilədən sonrakı şüa terapiyası ilə kombinə olunmuş müalicə
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
196) Ağciyərlərin mərkəzi xoş xassəli şişlərində əsas diaqnostika üsulu?
A) Bronxoqrafiya

B) Rentgenoqrafiya

C) ) Rentgenoskopiya

D) Fibrobronxoskopiya biopsiya ilə

E) Tomoqrafiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
197) Ağciyərlərin xoş xassəli şişlərində cərrahi müdaxilədən başqa istifadə oluna bilər?
A) Şüa terapiyası

B) Heç biri

C) Bütün sayılanlar

D) Kombinə olunmuş müalicə (cərrahi + şüa)

E) Şişəqarşı kimyaterapiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
198) Ağciyərlərin paremoimasında metastazların tapılması üçün ən informativ üsul?
A) Ultrasəs kompüter tomoqrafiya

B) Rentgenoqrafiya + tomoqrafiya

C) Döş qəfəsi üzvlərinin sitrat Qalliy ilə (Ga67) skannirizasiyası

D) Rentgen kompüter tomoqrafiya

E) Rentgenoskopiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
199) Divararalığı və ağciyər köklərindəki böyümüş limfa düyünlərin aşkarı üçün ən informativ üsul?
A) Rentgenoqrafiya + tomoqrafiya

B) Döş qəfəsi üzvlərinin sitrat Qalliy ilə (Ga67) skannirizasiyası

C) Rentgenoskopiya

D) Rentgen kompüter tomoqrafiya

E) Ultrasəs kompüter tomoqrafiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
200) Yuinq sarkomasının ağciyərlərə metastazları zamanı müalicə üsulu?
A) Simptomatik müalicə

B) Cərrahi

C) İmmunoterapiya

D) Şüa + kimyaterapiya

E) Cərrahi müalicə + şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
201) Perferik ağciyər xərçəngi olan xəstələrdə rentgenoloji tomoqrafik müayinə imkan verir?
A) Bütün cavablar düzgündür

B) Ağciyər toxumasında şişin yayılma dərəcəsini təyin etməyə

C) Kökdəki və divararalığından limfa düyünlərinin vəziyyətini təyin etməyə

D) Yenitörəmənin speektur tipini qiymətləndirməyə

E) Dağılma boşluğunu tapmaq və qiymətləndirilməyə
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
202) Ağciyərlərin miliar karsinomasının rentgenoloci şəklində differensial diaqnoz aparmaq lazımdır?
A) Ağciyərə metastazlarla digər lokalizasiyalı şişin

B) Bütün sayılanlarla

C) Pnevmakamoz və hemosiderozla

D) Ağciyər metastazı ilə

E) Vərəmlə
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
203) Diaqnostik pnevmatoraks şəraitdə rentgenoloci müayinə aparılır, ağciyər şişi ilə

aşağıdakı xəstəliklərin differensasiyası üçün?
A) Divararalığının şişi ilə

B) Döş divarının şişi ilə

C) Diafraqmanın relaksasiya zəifliyi ilə

D) Bütün sayılanlar və yenitörəmələr ilə

E) Diafraqmanın şişi ilə
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
204) Cərrahi müdaxilədən əvvəlki şüa terapiyasının və cərrahi müdaxilə ilə aradakı optimal

interval?
A) 1 – 3 gün

B) 7 – 10 gün

C) 14 – 21 gün

D) 3 həftədən çox

E) Əhəmiyyəti yoxdur
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
205) Plevranın mezoteliomanın bədxassəli şişinin ən çox istifadə olunan müalicə üsulu?
A) Şüa

B) Kombinə olunmuş

C) Kimyaterapiya

D) Cərrahi

E) İmmunoterapiya
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
206) Mədənin adenokarsinoması aşağıdakı lokalizasiyada şüa terapiyasına həssasdır?
A) Mədə cismi

B) Lokalizasiya ilə əlaqəsi yoxdur

C) Kardial şöbə

D) Antral şöbə

E) Böyük əyrilik
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
207) Mədə xərçənginin şüa terapiyasında məqsədəuyğundur?
A) 4 – 20 MEV fotonlar

B) 300 MEV elektronlar

C) 200 KEY rentgen şüalanma

D) C-şüalanma (1,25)

E) Braxiterapiya
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins


Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə