TasdiqlaymanYüklə 1,75 Mb.
səhifə23/31
tarix21.10.2017
ölçüsü1,75 Mb.
#7211
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31


1. Motivatsiya

Ginekologik kasalliklarda (homiladorlik vaqti, tug‘uruq va tug‘uruqdan keyingi davrlar), ginekologik kasalliklar ( ayol jinsiy a'zolari yalliglanish kasalliklari, klimakterik sindrom va genital infantilizm), pediatriyada (NSD, bolalar serebral paralichi, raxit, allergodermatozlar, bronxial astma, revmatizm va bolalar LOR kasalligi reabilitatsiyasida bosqichlaridafizioterapiya va jismoniy omillarni qo‘llash alohida ahamiyatga egadir. Talaba tomonidan o‘zlashtirilgan bilim va amaliy ko‘nikmalar esa, uni kelajakda o‘z mutaxassislik amaliyotida ishonch bilan qo‘lash imkoniyatini beradi.

2. Tashqi va ichki fanlararo bog‘liqlik

An'anaviy va noan'anaviy usullar bo‘yicha talabalar bilimini kengaytirish maksadida UASh ichki kasalliklar, UASh –xirurgiya, UASh-ginekologiya, travmatologiya, nevrologiya, pediatriya, klinik farmakologiya va boshka bilimlariga asoslangan. .
3. Mashg‘ulotning tarkibiy qismi

3.1.Nazariy qism

Akusherlik va ginekologiya amaliyotida davo fizkul-turasini homiladorlikda, tug‘ruqdan keyin, erta chilla davrida va ginekologik kasalliklarda qo‘llaniladi. Homiladorlikda qo‘llanilgandaDJTiayol organizmiga gigienik faktor sifatida va ayolning salomatligida ro‘y berishi mumkin bo‘lgan har turli o‘zgarishlar va buzilishlarning oldini olish chorasi bo‘lib ta'sir qiladi. Davo gimnastikasining maqsadi quyidagilardan iborat: nerv sistemasini mustahkamlash, moddalar al-mashinuvini oshirish, qon aylanishini, nafasni yaxshi-lash, tug‘ruq jarayonida qatnashadigan muskullarni (qo-rin pressi, chanoq tubi va oraliq muskullari) mustah-kamlash, to‘g‘ri nafas olishga o‘rgatish (ritmi, amplitudasi, kuchi — bularning hammasi tug‘ruq davrida ni-hoyat muhimdir), asoratlar va zararli o‘zgarishlar paydo bo‘lishi (tromboflebit, venalarning varikoz ken-gayishi) ning oldini olishdan iborat. Davo gimnastikasi mashg‘ulotlarini individual me-todda va gruppa metodida ham o‘tkazilsa bo‘ladi. Qomp-leks tarkibiga barcha muskul gruppalari uchun mashqlar kiradi, xususan, kichik chanoq va qorin bo‘shlig‘ida qon aylanishini kuchaytiruvchi, chanoq tubi muskullarini mustahkamlovchi, chanoq-son bo‘g‘imi harakatchanligini va umurtqa pog‘onasi harakatchanligini oshiruvchi mashqlardan iborat. Mashqlarni ertalab va kechqurun, sekin sur'atda ba-jariladi (homiladorlikning IH-IV oylarida), homi-ladorlikning V oyidan VI oyiga qadar sur'atni tez-latish mumkin, IX oyda esa harakatlar amplitudasi sekinlashtiriladi va mashqlarni tashrorlashni kamay-tiriladi.Chilla davri. Bu davrda davo fizkulturasining maqsadi barcha sistema va organlarning normal faoliya-tini jadal ravishda qayta tiklash, bachadon involyusiya-sini ta'minlash, muskul va boylamlarning normal ho-latga qaytishi, qon aralash ajralmalarning tezroq to‘x-tashi, og‘riq sezgilarini yo‘qotish, homiladorlik aso-ratlariniig (tromboflebit, venalarning varikoz kengayishi, ichki organlarning pastga siljishi va hokazo) oldini olishdan iborat. Davo gimnastikasi odatda tug‘ruqdan 14—16 soat ke-yin yotish dastlabki holatida qilina boshlanadi va 2—3-kundan boshlab sekin sur'atda oyoqlar, qorin pres-si va chanoq tubi muskullari uchun mashqlar qo‘shiladi. 4-kundan boshlab mashqlarni yotish va o‘tirish dastlab-ki holatlarida bajariladi, b-kundan tik turish dastlabki holatida ham bajariladigan mashqlar qo‘shiladi. Mashg‘ulotlarniDJTiinstruktori kuni-ga 2 marta o‘tkazadi. Ichki organlaning pastga silji-shini, jinsiy organlar kasalliklarining oldini olish va butun organizmni mustahkamlash maqsadida mashg‘u-lotlarni tug‘ruqxonadan chiqqandan so‘ng uy sharoitida ham kamida 2—3 oygacha davom ettirish lozim.

Ginekologik kasalliklar. Davo gimnastikasini qu-yidagi kasalliklarda keng qo‘llanish tavsiya etiladi: bachadoi va chanoq tubi muskul-boylamlarining funksio-nal zaifligida, bachadon noto‘g‘ri joylashganida, ayollar jinsiy organlari surunkali kasalliklarida funksio-nal sabablarga ko‘ra siydik tutolmasligida va hokazo.BukasalliklardaDJTimetodikasi organizmni umumiy chiniqtirish,chanoq muskul sistemasi va boylamlarni mustahkamlashga qaratilgan barcha cho;ralari ishlatiladi. Mashqlar kompleksi umumiy chiniqtirish mashqlari va har bir kasallikning o‘ziga mos maxsus mashqlardan iborat. Masalan, chanoq tubi mus-kullarini mustahkamlash uchun chalqancha yotgan holatda oyoqlarini bukish va yozish, oyoqlarni kerish, tizzalarni kerish va juftlash, gavdani egish va burish mashqlari qilinadi. Bachadon orqaga siljiganda qo‘llaniladigan maxsus mashqlarni quyidagicha dastlabki holatlarda: qorinda yotish, «to‘rt oyoqlab» turish, tirsak-tizzada turish, dum-bani yuqori ko‘tarib va boshqa holatlarda bajariladi. So‘nggi holatda oyoqlarni galma-galdan ko‘tariladi, oldinga engashiladi, bu bachadon joylanish holatini to‘g‘-rilashga yordam beradi.

Bachadon egilganda qilinadigan maxsus mashqlar.

Davo jismoniy tarbiyasi kabinetining asosiy hujjati 42-nomerli forma hisoblanadi, uni vrach va instruktor to‘ldiradi. Har kuni instruktor tomonidan o‘tkazilgan mashg‘ulotlar va qatnashgan bemorlar soni hisobga oli-nadi, harakat rejimidagi o‘zgarishlar qayd qilinadi va hokazo. Bu ma'lumotlar asosidaDJTikabinetining oylik ishi bo‘yicha hisobot tuziladi (be-morlar, o‘tkazilgan mashg‘ulotlar soni, zrtalabki gi-gienik gimnastika va hokazo). DJTi kabinetining asosiy hujjati 42-nomerli forma hisoblanadi, uni vrach va instruktor to‘ldiradi. Har kuni instruktor tomonidan o‘tkazilgan mashg‘ulotlar va qatnashgan bemorlar soni hisobga oli-nadi, harakat rejimidagi o‘zgarishlar qayd qilinadi va hokazo. Bu ma'lumotlar asosidaDJTikabinetining oylik ishi bo‘yicha hisobot tuziladi (be-morlar, o‘tkazilgan mashg‘ulotlar soni, zrtalabki gi-gienik gimnastika va hokazo).

. Homiladorlik davrida fizioprofilaktika muolajalari

Homiladorlik davrida turli patologik holatlar rivojlanishining oldini olish uchun, tug‘ishda va tuqqandan so‘ng bo‘lishi mumkin bo‘lgan kasalliklarning asoratini tuzatish uchun quyidagi fizikaviy uslublar qo‘llaniladi. Bu usullar yordamida homilador ayolning moddalar almashinuvi normallashadi, homilaning nogrmal rivojlanishi ta'minlanadi, yurak-qon tomir sistemasi, endokrin va nerv sistemalarining ishi yaxshilanadi, teridagi mexanik himoya xususiyatlari kuchayadi.1.Sekinlashtirilgan sxemada umumiy UBN qabul qilish (yon bosh holatda). Homila 32-34 haftalik bo‘lgandan keyin boshlanib, kun ora 15-20 seans qabul qilinadi. Kam quvvatlik va anemiyasi bor ayollarga, ayniqsa yilning sovuq oylarida homiladorlikning boshlang‘ich oylarida UBN tavsiya qilinadi.

2.Tuzli – igna bargli vannalar (37-36 0S) yoki oddiy chuchuk suvda (36-35 0S) kun ora, 10-15 daqiqa vanna qabul qilish homiladorlikning boshlanishidan to homila 6 oylik bo‘lgunga qadar tavsiya etiladi. Bu usul ayniqsa umumiy UBN qabul qilish mumkin bo‘lmagan ayollarga tavsiya etiladi.

3.Ertalabki badan tarbiya qilinganidan so‘ng yoki quyosh-havoda vanna olgandan so‘ng yomg‘irsimon dush (35-25 0S), kun ora, 3-5 daqiqa.

4.Umumiy yoki qisman kun ora 30-20 0S da xo‘llangan sochiq bilan artinish.

5.22-20 0Sdan past bo‘lmagan haroratda havo vannalari kun ora, 10 daqiqadan qabul qilish, bu vaqtni asta-sekin 1 soatgacha ko‘paytirib borish va umuman 20-25 ta muolaja qabul qilish lozim.

6.Har kuni yoki kun ora quyosh vannasi qabul qilish va uning ketidan 34-32 0S li dush qabul qilish. Homiladorlikning 2-yarmida ayol o‘tirgan holatda orqa tarafidan quyosh nurlari vannasi qabul qilinadi.

7.Jismoniy mashqlarning maxsus komplekslari asosida davolash gimnastikasini o‘tkazish.

Homilador ayollarda fizioprofilaktika tadbirlarini o‘tkazish bilan bir qatorda ularning to‘yimli ovqatlanishi, A, V1,V2, V6, S va D darmon dorilaridan qabul qilib turishlari maqsadga muvofiq bo‘ladi.Quyosh nuri yetishmovchiligida fizioprofilaktik muolajalarini o‘tkazish

Quyosh nuridan yetarli darajada foydalana olmaganda, UBN yetishmaganda nur yetishmovchiligi vujudga kelib, bu organizmning turli organ va sistemalar ishini buzilishiga, organizmni turli kasalliklarga qarshiligining pasayib ketishiga olib keladi. Bunday hollarda fizioprofilaktika maqsadida maxsus fotariylar tashkil etilib, u yerda odamlar guruh bo‘lib, UBN larini qabul qiladilar. Ishlab chiqarish korxonalarida, ko‘mir shaxtalarida, qora va rangli metall konlarida, metallurgiya va neftni qayta ishlash korxonalarida, kasb-xunar o‘quv yurtlarida, FBO maktablarida, sport zallari va boshqalarda fotariylar tashkil etiladi. Fotariy nurlangandan so‘ng mehnat yaxshilanadi, qon tarkibi yaxshilanadi, kasallanish kamayadi. Ayollar va erkaklar uchun alohida fotariylar tashkil etiladi. Ish smenasi tugaganidan so‘ng ishchilar dush qabul qilib, toza bo‘lishganidan so‘ng, quruq qilib artinadilar va qora ko‘zoynak taqib fotariyga kiradilar. PRK-7 lampasidan 2,5 – 3 metr uzoqlikdagi masofada aylanadilar. Kun ora asta-sekin ko‘paytiriladigan sxemada nurlanish davom ettirilib, yiliga 2 marta fevral-mart va oktyabr-dekabr oylarida 15-20 seans qabul qilinadi. Fotariyda sil kasalligining aktiv formasi bilan kasallangan, qon aylanishi buzilgan, buyrak kasalligini va shishishlarga taxmin bo‘lgan payt odamlarga nur qabul qilish mumkin emas.Go‘dak bolalarga ultrabinafsha nur berish

Go‘dak bolalarga ultrabinafsha nur berish uchun maxsus stoldan foydalanish maqsadga muvofiqdir . 4-jadvalda mana shunday bolalarga nur berish-ning taxminiy sxemasi keltirilgan. Yorug‘lik bilan davolashga ko‘rsatmalar va bunga monelik qiladigan umumiy hollar Infraqizil va qizil nur yarim o‘tkir va xronik yal-lig‘lanish protsesslarida infiltrat so‘rilishini tez-lashtirish, og‘riqlarni kamaytirish va, masalan, ja-rohat hamda yaralarni quritish maqsadida qo‘llani-ladi. Butun badanni ultrabinafsha nurga solishga ko‘r-satmalar: raxit, periferik limfa tugunlarining tabiatan sil munosabati bilan shikastlanishi, mador-sizlik, nerv sistemasining funksional kasalliklari. Profilaktika maqsadida chala tug‘ilgan, sun'iy yo‘l bilan boqiladigan, tez-tez kasal bo‘lib turadigan bola-lar, og‘iroyoq ayollar shu nurga solib turiladi. Trofik yaralar, infiltratlar, nevralgiyalar, nev-ritlar, saramas, piodermiya, jarohatlar, kuyuk yaralarda, teri, bo‘g‘imlar, suyaklar, qorin pardasi sildan za-rarlanganda, zotiljam va boshqalarda mahalliy tarz-da ultrabinafsha nur berish o‘rinli bo‘ladi.Ilova- 1.

Miyaga hujum”,

“Miyaga hujum”bu metodika kishiing o‘z nuqtai nazarini isbotlash,ximoya qilish himoya qilinayotgan nuqtai nazarini to‘g‘riligiga ishontirishga o‘rgatadi.

Ish yo‘li;

1. O‘kituvchi topshiriqni taxlili qilishda har bir talaba qatnashadigan bo‘lishini kuzatib boradi.

2. Bunda javoblarning birontasi ham izoxlab o‘tilmaydi va o‘rinsiz deb rad etilmaydi.

Ish olib borilishi;

1.Guruxda variantlar qolmagandan so‘ng muhokamaga kirishiladi.

2.O‘qtuvchi talabalarga mavzuga oid qisqa savollar beradi.

3. O‘qituvchi talabalar bilan birgalikda barcha variantlarni faol muhokama qiladi.

4.Noto‘g‘ri variantlarni tanqidga oladi.

5.Bilimni mustaxkamlash uchun to‘g‘ri javoblar yozib olinadi.Ish uchun zarur;

1.savollar to‘plami vaziyatli masallar,alohida qog‘ozlarda.

2.talabalar soni qog‘oz ruchka

Savollar to‘plami;

1.Toz-son bo‘g‘imi uchun mashqlar qanday holatda bajariladi.?

Orqada yotgan dastlabki holatda bajariladi, ya'ni oyoqlarni bukkan holatda qoringa olib kelish va dastlabki holatga keltirish, bir vaqtning o‘zida to‘g‘ri oyoqlarni ko‘tarish, ma'lum gradusga ko‘targan holda aylanma harakat qilish, oyoqlarni yuqoriga ko‘targan holatda “yurish” yoki velosiped “haydash” imitatsiyasi, “shag‘am” mashqi. Qorinda yotgan holatda bras usulida “suzish” mashqi, yarim o‘tirgan holatda oyoqlarni yon tomonga kengaytirish, tanani oyoq tomonga bukish, o‘tirgan holatda oyoqlar yordamida “qaychi” mashqi va oyoqlar bilan rotatsion mashqlar bajariladi.2.Qarama-qarshi ta'sirga ega bo‘lgan fizio muolajalar qanday? masalan, issiq muolajadan so‘ng sovuq muolaja olish mumkin emas. , teri kasalliklarida kontrast vanna, ya'ni issiq suv, sovuq suv bilan galma-galdan ishlatiladi. Umumiy muolajalar, masalan balchiqli yoki parafinli applikatsiyadan so‘ng induktotermiya, muzdek dush yoki sovuq suvda cho‘milish mumkin emas, bu shamollash jarayonini chaqirib, kasallikni kuchaytiradi. Markaziy asab sistemasi funksiyalarini qo‘zg‘atuvchi va tormozlovchi, asosiy nerv jarayonlariga ta'sir ko‘rsatmaydigan muolajalar, masalan: bo‘yin orqa qismiga yoqa shaklida bromli elektroforez bilan Sharko dushi, sirkulyar dush, sovuq suvda cho‘milish to‘g‘ri kelmaydi.

3. Umumiy tonusni ko‘taruvchi omillarni ayting

Havo va quyosh vannalari, dengiz va daryo suvlarida cho‘milish, nam artinish, cho‘milish, sovuq suvda chiniqish, karbonat angidrid va azotli vannalar, sirkulyar dush, Sharko dushi, Shotland dushi, suv osti dushi, umumiy UBN, refleks zonalariga issiq paxtali ko‘rpacha o‘rash bilan ta'sir etish.4. Jismoniy reabilitatsiya vositalari nechiga bo‘linadi?

1.Faol vosita – DJTning hamma shakllari taalluqlidir : turli jismoniy mashqlar, sport elementlari va sport tayyorgarligi, yurish, yugurish va boshqa siklik mashqlar va sport turlari, trenajerlarda ishlash, xoreoterapiya, mehnat bilan davolash va h.z.

2.Passiv vosita – massaj, manual terapiya, fizioterapiya, tabiatning tabiiy va sun'iy omillari.

3.Ruhiy boshqaruv vositasi – autogen shug‘ullanish, mushak relaksatsiyasi va x.z.Nazariy qisimni baholash mezoni

Maksimal ball 25-24

23-21 ball

20-19 ball

17-16 ball

13 ball

A'lo

yaxshi

urta

konikarsiz

Yomon

100%-86%

85%-73%

70-56%

53%-46%

43% va undan kam


4.Analitik qism. Ilova- 2.

4.1Tuzilmaviy-mantiqiy diagrammaQanday”.

Diagramma strategik darajadagi savollar bilan ishlashni boshlaydi.

Muammoni yechishning pastki darajasi birinchi galdagi harakatlarning ro‘yxatiga mos keladiQanday diagramma tuzish qoidasi.

1. Ko‘pgina xollarda muammoni yechishda “nima qilish kerak”ligi tugrisida uylanib kolmasligingiz kerak..

2. Asosan muammo,uni yechishda “buni kanday qilish kerak?”, “kanday”asosiy savollar yuzaga kelishidan iborat buladi. “qanday”

Savollarining izchil berilishi kuyidagilar imkonini beradi:1. Muammoni yechish nafakat bor imkoniyatlarni,balki ularni amalga oshirish yullarini ham tadkik qilish;

2.Diagramma xech qachon tugallangan bo‘lmaydi unga yangi g‘oyalarni kiritish mumkin.

3.Tizimli fikirlash tahlil qilish.

4.Ko‘nikmalarni rivojlantiradi va faollashtiradi.

Pedagog tushintiradi.

1. Diagramma tuzish qoidasi bilan tanishtiradi

2.Yozuv taxtasi yoki katta kog‘oz varag‘ini o‘rtasiga mavzu nomi yoki savol yozadi.

Talaba bajaradi.

1.Talabalar chizmani chizish qoidasi bilan tanishadilar. .

2.Alohida kichik guruhlarda chizma tuzadila

3.Talabalar Kuyidan yukoriga boskichma boskich buysunadigan goyalar tuzilmasini aniklaydilar

4. Barcha goyalarni uylab utirmasdan,baxolamasdan va takkoslamasdan tezlikda yozishlari kerak;

5. Agarda chizmada savol uning “shoxlarida” bir necha bor kaytarilsa,unda u biror muximlikni anglatadi.

6.U muammoni yechishning asosiysi bulishi mumkin;

7. Agarda siz uzingizga tugri savollar bersangiz va uning rivojlanish yunalishini namoyon bulishida ishonchni saklasangiz,diagramma,siz har kanday muammoni amaliy jixatdan yechimini topishingizni kafolatlaydi.

8.Shunga asosan harbir g‘oyalar rivojlanishini batafsil kuzatish mumkin.

9.Ish natijalarini taqdimotini qiladilar.

Qanday diagramma tuzishga savollar to‘plami.

1. Ayollar jinsiy organi kasalliklarida reabilitologik chora tadbir tuzing

2.Bolalar kasalliklarida reabilitologik chora tadbir tuzing.

Qanday ” diagramma chizmas
Birlamchi yoki asosiy menstrual disfunksiya boshkarilishning buzulishi


Кандай

Qanday


Asosoiy klinik sintuatsiya
Qanday

Asosoiy klinik sintuatsiyaAnamnezda bosh miyaning ba'zi soxalarida yalliglanish kassalligi

Gipotalamo-gipofizar tizimning birlamchi o`zgarishi

Endokrin buzilishlarda kuzatiladiFizoterapivtik

tasiri

Asosoiy klinik sintuatsiya

Qanday
QandayQanday

Fizoterapivtik

tasiriPastchastotali bilvosita elektrostimulyasiya gipatalamo-gipofizar tuzilmaga

Vegetativ tomir, almashinuv va trofik buzilishlarini kuzatilishi


Buyin yuz soxasi galvanizatsiyasiAsosoiy klinik sintuatsiya

QandayEndonazal galvanizatsiya

Har bir gurux boshqa guruxlarni baxolaydi. Har bir talab bo‘yicha tulik bajarilsa

15-ball

GuruxTushunarli va aniq javob (5)

Ko‘rgazma-lilik

(5)


Reglamentga amal qilish (2,5)

Gurux faolligi

(2,5)


Jami ball15ball

1.
2.
Analitik qism baxolash mezoni:

Maksimal ball 15

13-12 ball

11-10 ball

9-8 ball

7-6ball

100%-86%

85%-73%

70-56%

53%-46%

43% va undan kam

Ilova- 3.

4.2. Vaziyatli masalalar:

Vaziyatli masala№1

Bemor ayol S. 32 yoshda. Diagnozi: Xomiladorlik 24-xafta. Shikoyatlari: umumiy holsizlanish, ba'zan ertalabki ko‘ngil aynash. AQB 110/60 mm.sim.ust.

Savol:

1. Qanday DJT vositalari va shaklllaridan foydaniladi?

2. Homiladorlik davrida DJT ga qarshi ko‘rsatmalar.

Javob:


  1. Gimnastik mashqlar, amaliy sport mashqlari, tabiiy omillar. Shakllar: kasalxona ichida va kasalxonadan tashqarida qo‘llaniladigan.

  2. Homiladorlik og‘ir kechishi va asoratlari.

Vaziyatli masala№2

Bemor 26 yoshda. Diagnoz: Surunkali adneksit. Shikoyatlar: 6 yildan beri farzand ko‘rmaslik.

Savol:


  1. Qanday dastlabki holatlar qo‘llaniladi?

  2. Qanday mashqlar tavsiya etiladi?

Javob:

  1. Dastlabki holatlar: yotgan holatda, oyoqlar buqilgan, tizza-tirsak holatlari.

  2. Nafas va umumiy rivojlantiruvchi mashqlar tavsiya etiladi.

Vaziyatli masala№3

Bemor ayol 55 yosh.uzini 6 oydan beri xasta xisoblaydi.kasalligini 3 oydan beri xayz kurmaganligi,nafas kisishiga va yurak soxasidagi bexuzrlik bilan boglaydi.Savollar:

1.Klimakterik sindromda tizim taktikalar bilan davolash necha shakldan iborat

2. Klimakterik sindromda ogir holatlarda kanday sanatoriya kurortlar tavsiya yetiladi

Javoblar:

1.yengil,urtacha ogir,ogir.

2.Dengiz oldi joylariga

Vaziyatli masala№4

Bemor 2 yosh tugilgandagi vazni 5 kg onasi xomiladorlik paytida infeksion kasallik bilan ogrigan.Bolani obektiv kurikda mushaklar tonusi oshgan,kordinatsiyasi buzilgan.Tashxis DSP.Savollar:

1.DSP ni kompleks davolash nimalardan iborat?

2.DSP ni asosiy fizik reabilitatsiyasi nimadan iborat?

Javoblar:

1.Medikamentoz,fizioterapevtik,ortopedik,logopedik,gidrokinizoterapiya.

2.Jismoniy tarbiya va massaj tabiy omillar

Ilova- 3.

4.3 Testlar

1. Mastopatiyada kanday omillar qo‘llaniladi

A. * KU bilan elektroforez

B. SVCh


C. magniy bilan davolash

D. DDT


2.Bachadon bo‘yni yarasida qanday muolajalar qo‘llanilmaydi

A. * balchiqli tampon

B. ultra binafsha nurlari

C. darsanval

D. lazer bilan davolash

3. Xomiladorlikning ikkinchi yarmida kanday fiziomuolajalar mumkin

A. * elektrouyku

B. yoruglik vannasi

C. ultra binafsha nurlari

D. massaj

4.Bavosil kasalligida ishlatilmaydigan uslublar qaysi

A. * ozokerit

B. darsanval

C. lazer bilan davolash

D. yuqoriga otiluvchi dush

5..Xomiladorlik vaqtida va tug‘ishdan keyingi davrda shifobaxsh gimnastika effektivligini baholovchi ko‘rsatkichni ayting  1. *qorin oldi devori va toz tubi mushaklarining miotonometriyasi

  2. goniometriya

  3. uglometriya

  4. kaliperometriya

6. Vazomotor rinitda galvanizatsiya kaysi uslubi kullaniladi

1 Щerbak buyicha yoka galvanizatsiyasi

2 Vermel uslubida galvanizatsiya

3 Bergone yarim nikobi

4.* Kassel buycha endonazal

7. Markaziy kulok ogirligida kanday fizikaviy faktorlar kullaniladi

1* impulsli tok

2 uzgaruvchan tok

3 doimiy uzgarmas tok

4 magniy Bilan davolash

5 lazer Bilan davolash

8.Tashki otitda kanday omil kullaniladi

1 ultrabinafsha nurlari

2 *sollyuks

3 magnit bilan davolash

4 SVCh


5 lazeroterapiya

9.Raxit kasalligida qanday omil qo‘llaniladi

A.UFO

V.GAI


S.Ingalyasiya

D.UZT


10.Reabilitatsiya aspketini ko‘rsating

Afizioterapiya.

V.davolovchi massaj.

S Jismoniy

D.DJT.


Yüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə