Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( prof. T.Ə. Abdullayev )Yüklə 70,37 Kb.
tarix17.01.2017
ölçüsü70,37 Kb.
#587
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASITƏHSİLNAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ

Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri_____________

( prof.T.Ə.Abdullayev )

“___”____________20___ il


Fənn proqramı (sillabusu)

Kafedra Memarlıq konstruksiyaları və abidələrin bərpası

Fənnin adı “Memarlıq konstruksiyaları” ( I bölmə)

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu İPF – B21 a

Tədris ili 2014/2015

Fakültə Memarlıq

Qrup 113a1,a2

Tədris yükü: mühazirə 30 saat, seminar (məşğələ) 120 saat,

laboratoriya _____ saat. Cəmi 150 saat.

Auditoriya: №

Saat:

2. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi M.N.Məmmədbəyli, dosent,mem.namizədi

Kafedranın ünvanı: AZMİU, III korpus. II – mərtəbə

Məsləhət saatları: _______________________________

E-mail ünvanı: _________________

İş telefonu: 538 – 74 – 093. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

1. V.H.Muradov. Mülki binaların memarlıq konstruksiyaları. Bakı - 2007

2.N.Rzayev, R.Əbdülrəhimov. Mülki binaların memarlıq konstruksiyaları Bakı – 1981

3. H.Hüseynzadə, Mülki və sənaye binalarının memarlığı Bakı – 19804. P.Buqa. Mülki və sənaye və kənd təsərrüfatı binaları, 1989

4. Fənnin təsviri və məqsədi:

Kursun məqsədi - ənənəvi və qabaqcıl texnalogiyalarla bərabər müasir konstruksiyalardan istifadə etməklə binaların kompleks layihələndirmə metodikasını öyrənməkdir. Kurs tələbələri inşaat sənətinin əsasları ilə, binanı təşkil edən ayrı – ayrı konstruktiv elementləri ilə, onların təyinatı və konstruktiv elementlərin memarlıq həllindəki rolu ilə, onlara və bütün binaya verilən tələblərə tanış edir.

Kursun vəzufəsi - tələbləri memarlıq konstruksiyalarının nəzəri və təcrübi əsasları ilə tanış etmək, həm də binanın konstruktiv elementlərini öyrənib ayrı – ayrı elementlərin təyinatını və işini başa düşməkdir.

5. Fənnin təqvim planı:

5.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu№ Binalar haqqında ümumi məlumat. Təyinatına görə binaların təsnifatı; verilən əsas tələblər.Vahid modul sistemi (VMS) və qəbul olunan ölçü vahidləri.Binanın konstruktiv elementlərinin bölgü oxlarına bağlanması.

2
2

Mövzu№2. Binaların əsas konstruktiv elementləri və onların təyinatı.Binaların əsas konstruktiv sxemləri.Yükdaşıyan və qoruyucu konstruksiyalar.Binaların dayanıqlığını təmin edən fəza sərtliyi və binanın yükdaşıyan gövdəsi

2 
3-4

Mövzu№3

Əsaslar və bünövrələr. Qruntlar haqqında ümumi məlumat, verilən tələblər.Təbii və süni əsaslar.Bünövrələr, növləri və konstruksiyaları.Bünövrələrə verilən tələblər Lentvari bünövrələr.4 
5

Mövzu№4 Dirəkvari, bütöv və paya (svay) bünövrələr.Binaların nəmlik və qrunt sularından qorunması.

2
6

Mövzu№4 Divarlar və ayrıca dayaqlar.Divarların təsnifatı və verilən tələblər.Hörgü sistemləri (iki cərgəli, çox cərgəli və qarışıq sistemlər)

2
7

Mövzu№ 5

Binaların memarlıq – konstruktiv elementləri. Deformasiya tikişləri.Ayrıca dayaqlar.bəzək işləri.Balkon,lodji,erkerler2
8

Mövzu№6

Örtmələr və döşəmələr. Örtmələrin növləri, verilən tələblər. Tirli və tirsiz örtmələr, konstruktiv elementləri. Zirzəmi, çardaq və nəm otaqlarda örtmələrin konstruktiv həlli.2 
9

Mövzu№7 Döşəmələr.Növləri, verilən tələblər.Qrunt, beton və dəmirbeton üzrə döşəmələr

2 
10-11

Mövzu№8 Pilləkənlər. Pilləkənlərin növləri, verilən tələblər.Pilləkənlərin konstruktiv həlli və elementləri.Pandus, lift və eskalatorlar

4
 12

Mövzu№ 9

Damlar. Damlar haqqında ümumi məlumat, verilən tələblər. Yamaclı damların formaları. Yamaclı damların planda qurulma qaydaları.
13

Mövzu№10

Damlar. Söykək çatqı sistemi, elementləri və konstruksiyası. Çatqı tirinin konstruktiv birləşmə düyünləri.Su axını.Cərəyanlı və cərəyansız dam konstruksiyaları2
14

Mövzu№11

Arakəsmələr. Arakəsmələrin növləri, verilən tələblər xırda və iri ölçülü stasionar və transformasiya olunan arakəsmə, detallar2
15

Mövzu№ 12

Qapı və pəncərələr. Verilən tələblər. Müxtəlif materiallardan olan pəncərələrin elemenentləri, həmçinin qapılar2
5.2. Məşğələ (seminar) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1-2

Birinci mərtəbənin planının çəkilməsi

8
3-4

İkinci mərtəbənin planının çəkilməsi

8
5

Birinci mərtəbənin planının ölçünün verilməsi

4
6

Birinci mərtəbənin planının ölçünün verilməsi

4
7-8

Pilləkən qəfəsindən eninə kəsimin işlənməsi

10
9-10

Kəsimdə ölçülərin verilməsi

6
11-12

Binanın fasadının çəkilməsi

8
5.4. Kurs işləri (layihələri) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1-2

Birinci mərtəbənin planının çəkilməsi

8
3-4

İkinci mərtəbənin planının çəkilməsi

8
5

Birinci mərtəbənin planının ölçünün verilməsi

4
6

Birinci mərtəbənin planının ölçünün verilməsi

4
7-8

Pilləkən qəfəsindən eninə kəsimin işlənməsi

10
9-10

Kəsimdə ölçülərin verilməsi

6
11-12

Binanın fasadının çəkilməsi

8
13-15

Konstruktiv düyünlərin çəkilməsi

12
5.5. Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları

Sıra

№-si


Mövzunun adı

1.

Binanın konstruktiv hissələrinin çizgidə gösdərilməsi

2.

Konstruktiv elementlərin bölgü oxu ilə əlaqələndirilməsi

3.

Pilləkən qəfəsi və onun hissələrinin çəkilməsi

4.

Lentvari bünövrənin yığma elementlərinin çəkilməsi

5.

Hörgü sisteminin çəkilməsi

6.

Tirli örtmələrin konstruksiyların çəkilməsi

7.

Tirsiz örtmələrin çəkilməsi

8.

Azmərtəbəli binalarda balkon konstruksiyaların çəkilməsi

9.

Deformasiya tikişlərinin çəkilməsi

10.

Atmaların göstərilməsi


6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B

91 - 100 – “əla” – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Müəllim: ____________ ( )
_____”________________ 20__ il.
Yüklə 70,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin