TÜrklüK ÇAĞDAŞliq


Национализм в поздне- и посткоммунистической ЕвропеYüklə 1,32 Mb.
səhifə16/16
tarix17.01.2017
ölçüsü1,32 Mb.
#396
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Национализм в поздне- и посткоммунистической Европе. В 3 т. Под обшей ред. Е.Яна. Т.-1: Неудавшийся национализм многонациональных и частичных национальных государств. Москва, РОССПЕН-2010.

 • Сирота Наум, Идеология и политика. Москва-2011.


  Fundamental elmi ədəbiyyat:


  1. Abbasbəyli Ağalar, Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi. Bakı-2007.

  2. Afanasyev V. S. və b., Ümumi hüquq və dövlət nəzəriyyəsi. Bakı-2007.

  3. Axundov Ağamusa, Ümumi dilçilik. Dilçiliyin tarixi, nəzəriyyəsi və metodları. Bakı-2006.

  4. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. 25 cilddə. B. red. M.K.Kərimov. Xüs. c: Azərbaycan, Bakı-2007; I c.-2009; II c.-2010. (nəşr dav. edir )

  5. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. 10 cilddə. Baş red. C.B.Quli-yev. Bakı-1976÷87.

  6. Baxışov Məmmədağa, Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi. Bakı-2011.

  7. Bastiat Frederik, Hüquq. (Tərc. R. Şirinov.) Bakı-2007.

  8. Əfəndiyev Məcid, Siyasi və hüquqi təlimlər tarixi. Bakı-2009.

  9. Əfəndiyev Məcid, Sosiologiya. Bakı-2009.

  10. Əzimov Kazım, Sosiologiya. Bakı-2003.

  11. Xropanyuk V. N., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi. Bakı-2009.

  12. İbrahimli Xaləddin, Politologiya. İnteraktiv dərs materialları. Bakı-2008.

  13. İmanov Həmid, Fəlsəfənin əsasları. Bakı-2007.

  14. Kərimov E., Osmanov B., İqtisadi nəzəriyyə. Bakı-2010.

  15. Quliyev Aqşin, Dövlət və hüququn əsasları. Bakı-2005.

  16. Qurbanov Afat, Ümumi dilçilik. 2 cilddə. Bakı-2004.

  17. Maqsudoğlu Fərhad, Fəlsəfənin əsasları. Bakı-2006.

  18. Mehdiyev Ramiz, Fəlsəfə. Bakı-2010.

  19. Meybullayev M.X., Səmədov Z.Ə. və b., İqtisadi təlimlər tarixi. Bakı-2005.

  20. Məmmədli Oqtay, İqtisadi nəzəriyyə. Bakı-2010.

  21. Məmmədov İlqar, Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi. 2 cilddə. I hissə (Dövlət nəzəriyyəsi). Bakı-2005.

  22. Piriyev Abbas, Sosiologiya və politologiya fənnindən mühazirə mətnləri. Bakı-2009.

  23. Rüstəmov Yusif, Fəlsəfənin əsasları. Bakı-2007.

  24. Seyidov Ənvər, Nağıyev Zakir, Hüququn əsasları (metodik vəsait). Bakı-2008.

  25. Süleymanov C. və b. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi. Bakı-2007.

  26. Süleymanov Nizami, İqtisadi tarix, Bakı-1999.

  27. Şükürov Ağayar, Fəlsəfə. Bakı-2008.

  28. Teymurlu Məhəmməd, Politologiya. Bakı-2008.

  29. Vahidov F. Q., Teymurlu M. Ə., Politologiya. Bakı-2005.

  30. Vahidov Fazil, Ağayev Tahir, Sosiologiya. Bakı-2008.

  31. Vəliyev T. S., Babayev Ə. P. və b., İqtisadi nəzəriyyə. Bakı-2001.

  32. Vəliyev T. S., Qafarov Ş. S., İqtisadi nəzəriyyə. Bakı-2004.


  Türk tarixi və mədəniyyəti üzrə tədqiqatlar:


  1. Abbasov Akif, Milli əxlaq və ailə etikası. Bakı-2008.

  2. Abdulla B., Babayev T., Novruz bayramı ensiklopediyası. Bakı-2008.

  3. Abdullayeva Zemfira, Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığı: mahnılar, rəqslər, muğamlar. Bakı-2011.

  4. Abdullazadə G. və b., Muğam ensiklopediyası. Bakı-2008.

  5. Adçı Murad, Türk və dünya: munis tariximiz. Tərc. və red. T.Hacı-yev. Bakı-2006.

  6. Ağasıoğlu Firudin, Azər xalqı. Bakı-2005.

  7. Aslanov Elçin, Azərbaycan toyu. Bakı-2003.

  8. Atakişiyeva M.İ., Cəbrayılova M.Ə., İslamova V.M., Azərbaycan milli geyimləri. Moskva-1972.

  9. Avesta. Fars dilindən tərc. və çapa haz. İ.Şəms, red. M.Əsədova. I kitab. Bakı-1995.

  10. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti. Red. A.A.Axundov, Q.Ş.Kazımov və b. AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İns.-u. Bakı-2007.

  11. Azərbaycan etnoqrafiyası. 3 cilddə. Baş red: Bünyadov T., red. heyəti: M.Rəhimova və b. AMEA Arxiologiya və Etnoqrafiya. İnsti-tutu, Bakı-2007.

  12. Azərbaycan folkloru, toplama, nəşr və tədqiq problemləri. (Müşavirə materialları). Bakı-1994.

  13. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (Ədəbiyyat, dil, mədəniyyət quruculuğu). AEA Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı-1998.

  14. Azərbaycan xalq musiqisi (oçerklər). Red. Ə.Eldarova. Bakı-1981.

  15. Azərbaycan kulinariyası ensiklopediyası. Elmi red. T.Əmiraslanov, red. G. Qocayev. Bakı-2007.

  16. Azərbaycan tarixi. 7 cilddə. AMEA-nın Tarix İnstitutu, Bakı, I-IV cildlər-2007, V-VII cildlər-2008.

  17. Bakıxanov Abbasqulu Ağa, Gülüstani-İrəm. Bakı-2001.

  18. Bayramlı Ceyhun, Əliyev Vüqar, Ön və Orta Asiya türklərinin tarixinə dair dörd anonim mənbə. Bakı-2003.

  19. Bünyadova Şirin, Azərbaycan qonaqpərvərliyi. Bakı-2005.

  20. Cavadov Qəmərşah, Azərbaycanda el köməyi adətləri. Bakı-1993.

  21. Cəfər Əkrəm, Əruzun nəzəri əsasları və Azərbaycan əruzu. Bakı-1977.

  22. Dünyamalıyeva Sabirə, Azərbaycan geyim mədəniyyəti tarixi. Bakı-2003.

  23. Elçibəy Əbülfəz, Azərbaycandan başlayan tarix. Bakı-2003.

  24. Elçin, Quliyev Vilayət, Özümüz, sözümüz. Bakı-1993.

  25. Eldarova Əminə, Azərbaycan aşıq sənəti. Bakı-1996.

  26. Eminov Allahverdi, Şərq ailəsinin sirləri. Bakı-1992.

  27. Ədilli Şirvani, Əruz vəzninin sadələşdirilmiş qəlibləri. Bakı-2011

  28. Əlibəyzadə Elməddin, “Avesta” Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət tarixidir. Bakı-2005.

  29. Əlibəyzadə Elməddin, Azərbaycan dilinin tarixi. 2 cilddə, I c. – Bakı-2007.

  30. Əlibəyzadə Elməddin, Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət tarixi (islamaqədərki dövr). Bakı-1998

  31. Əlibəyzadə Elməddin, Azərbaycanşünaslığa giriş. Bakı-2010.

  32. Əlibəyzadə Elməddin, Qədim dünyamızın ulu kitabı. Bakı-1996.

  33. Əliyarov S. S. və b., Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Bakı-1989.

  34. Əliyev Kamal, Əliyeva Fəridə, Azərbaycan antik dövrdə. Bakı-1997.

  35. Əsgər Ə., Qıpçaq M., Türk savaş sənəti. Bakı-1996.

  36. Əzizov Elbrus, Söz Xəzinəsi. Bakı- 1995.

  37. Göyüşov Nəsib, Xalq təbabəti xəzinəsindən. Bakı-1994.

  38. Göyüşov Nəsib, Təsəvvüf anlamları və dərvişlik rəmzləri. Bakı-2001.

  39. Hacıbəyov Üzeyir, Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları, Bakı-1985

  40. Hacıyev Maqsud, İnanclar, inamlar. Bakı-1996.

  41. Herodot, Tarix. I hissə (I-V kitablar). Tərc. P.Xəlilov. Bakı-1998

  42. Heyət Cavad, Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış. Bakı-1993.

  43. Hüseynov M.M., Dünya türklərinin müxtəsər tarixi. Bakı-1999.

  44. Xəlilov Buludxan, Türkologiyaya giriş. Bakı-2006.

  45. Xəlilov X. D., Qarabağın elat dünyası. Bakı1992.

  46. Xudiyev Nizami, Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Bakı-1997.

  47. İmamverdiyev İlqar, Azərbaycan aşıq ifaçılığı sənətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri (Qərb bölgəsi üzrə). Bakı-2004.

  48. İmamverdiyev İlqar, İran türklərində aşıq toy mərasimləri. Bakı-2006.

  49. İmrani Rafiq, Azərbaycanın musiqi tarixi. Bakı-1999.

  50. İmrani Rafiq, Muğam tarixi. Bakı-1998.

  51. İsazadə Ə, Məmmədov N, Azərbaycan xalq mahnıları və oyun havaları. Bakı-1984.

  52. İslamov M.İ., Ağayev Ə.Q. və b., Azərbaycan dilinin dialektoloji atlası. Az. SSR EA Nəsimi ad. Dilçilik ins.-u. Bakı-1990.

  53. İsmayıl Mahmud, Azərbaycan xalqının yaranması. Bakı-1995.

  54. İsmayılov Məmmədsaleh, Azərbaycan xalq musiqisinin janrları. Bakı-1984.

  55. Kaşğari Mahmud, Divanü-lüğat-it-türk. Dörd cilddə. Tərcümə edən və nəşrə hazırlayan: R.Əsgər. Bakı-2006.

  56. Kazımov Qəzənfər, Azərbaycan dilinin tarixi. Bakı-2009.

  57. Kərimov K.C. v.b., Azərbaycan incəsənəti. Monoqrafiya. Bakı-1992.

  58. Kərimov Lətif, Azərbaycan xalçalarının naxış elementlərindən nümunələr. Bakı-1983.

  59. Kərimov Lətif, Azərbaycan xalçası. Bakı-1985.

  60. Qarabağlı Saleh bəy, Biz kimik? Azərlər. II c. Bakı-2007.

  61. Qarabağlı Saleh bəy, Türk dilimizin taleyi. Ümummilli savad qay-ğısı. Bakı-2011.

  62. Qarabağnamələr. I kitab: Bakı-1989. II kitab: Bakı-1991.

  63. Qaraoğlu Fazil, Türk millətinin tarixi, qurduğu dövlətlər və ata-babaları. Bakı-2007.

  64. Qasımlı Aydın Mədətoğlu, Dünyanın tacı türklər. Bakı-2006

  65. Qasımlı Aydın Mədətoğlu, Türklər (Tarixi oçerklər). Bakı-2012.

  66. Qasımlı Məhərrəm, Ozan-Aşıq sənəti. Bakı-2007.

  67. Qaşqay Solmaz, Qədim Azərbaycan tarixi mixiyazılı mənbələrdə. Bakı-2006.

  68. Qeybullayev Qiyasəddin, Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən. Bakı-1994.

  69. Qeybullayev Qiyasəddiin, Azərbaycanlılarda ailə və nikah (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri). 2 hissədə. Bakı-1994.

  70. Qeybullayev Qiyasəddin, Qarabağ. Etnik və siyasi tarixinə dair. Bakı-1990.

  71. Quliyev Ə. A., Əski türk yazılı abidələri müntəxabatı. Bakı-1994.

  72. Quliyev Tərlan, Azərbaycan şeirinin qədim dövrü. Bakı- 2001.

  73. Qumilyov Lev, Qədim türklər. Bakı-1993.

  74. Qurbanov Ramin, Türk xalqlarının tarixi. Bakı, I hissə-2010, II hissə-2011.

  75. Ləmbərani Fikrət, Xalq təbabəti. Bakı-1998.

  76. Mahmudov Y.M. və b., Azərbaycan tarixi atlası. Bakı-2007.

  77. Məmmədli Pərvanə, Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixi. Bakı-2009.

  78. Məmmədov Altay, Kəngərlər. Bakı-1996.

  79. Məmmədov Altay, Oğuz səltənəti. Bakı-1992.

  80. Məmmədov Xəqani, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsil, elm və mədəniyyət sahəsində fəaliyyəti (1918-1920-ci illər). Bakı-1999.

  81. Məmmədov Tariyel, Azərbaycan xalq-professional musiqisi – Aşıq sənəti. Bakı-2002.

  82. Məmmədov Zakir, Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi. Bakı-1994.

  83. Məmmədova Fatimat, Azərbaycan dilinin türk dilləri qrupunda yeri. Bakı-2006.

  84. Məmmədzadə Mirzəbala, Azərbaycan türk mətbuatı. Bakı-2004.

  85. Muxtarova Əsməd, Türk xalqlarının tarixi (qədim dövr və orta əsrlər). Bakı-2011.

  86. Muradov Vidadi, Azərbaycan xalçaları. Bakı-2008.

  87. Mustafayeva Nisə, Cənubi Azərbaycan xanlıqları. Bakı-1995.

  88. Mustafayev Fazil, Azərbaycan türklərinin dini-fəlsəfi dünya-görüşü: fəlsəfi aspekt. Bakı-2005.

  89. Nəbiyev Azad, Azərbaycan xalq ədəbiyyatı. 2 hissədə. I h: Bakı-2002, II h: Bakı-2006.

  90. Nəbiyev Azad, El nəğmələri, xalq oyunları. Bakı-1988.

  91. Nəbiyev Azad, İlaxır çərşənbələr. Bakı-1992.

  92. Nəbiyev Azad, Novruz bayramı. Bakı-1990.

  93. Oğuz Yunus, Türkün gizli tarixi: elmi publisistik əsər. Bakı-2009.

  94. Oğuz Yunus, Türkün tarixinə yeni bir baxış. Bakı-2007.

  95. Ögəl Bahəddin, Böyük Hun imperiyası. 2 kitabda, Bakı-1992.

  96. Özdək Rəfik, Türkün qızıl kitabı. 3 katabda. I k.-1996, II k.-1997, III k.-1996, Bakı

  97. Raşidi Həsən, Türklər və İranda onların tarix-dil və varlığı. Tehran-2007.

  98. Rəhimova Aytac, Azərbaycan musiqisində meyxana janrı. Bakı-2002.

  99. Rzayev Nəsir, Əcdadlarımızın izi ilə. Bakı-1992.

  100. Seyidov Mirəli, Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən. Bakı-1989.

  101. Seyidov Mirəli, Qam-Şaman və onun qaynaqlarına ümumi baxış. Bakı-1994.

  102. Seyidov Mirəli, Yaz bayramı. Bakı-1990.

  103. Süleymanov Oljas, Az-Ya. Bakı-1993.

  104. Süleymanova Sevda, Türk xalqları tarixi. Ən qədim zamanlardan bu günümüzədək. Bakı-2011.

  105. Sümər Faruq, Oğuzlar. Bakı-1992.

  106. Şükürov Ağayar, Mifologiya. VI kitab: Qədim türk mifilogiyası. Bakı-2008.

  107. Tağıyeva Ş., Rəhimli Ə., Bayramzadə S., Güney Azərbaycan. Bakı-2000.

  108. Tahirzadə Ədalət, Ağaməhəmməd şah Qacar (tərcümeyi-hal oçerki). Bakı-2005.

  109. Tahirzadə Ədalət, Nadir şah Əfşar (tərcümeyi-hal oçerki). Bakı-2005.

  110. Tuncay Bəxtiyar, Qafqaz albanlarının dili və ədəbiyyatı. Bakı-2010.

  111. Tuncay Bəxtiyar, Sakların tarixi, dili və ədəbiyyatı. Bakı-2009.

  112. Tuncay Bəxtiyar, Yunus Oğuza məktublar və ya türkün qədim tarixinə yeni bir baxış. Bakı-2005.

  113. Vəlixanova N. M., Azərbaycan tarixi sənədlər və nəşrlər üzrə. Bakı-1990.

  114. Vəliyev T. T. və b., XX əsr Azərbaycan tarixi. Bakı-2009.

  115. Yusifov Mübariz, Türkologiyaya giriş. Bakı-2001.

  116. Zehtabi Məhəmməd Tağı, İran türklərinin əski tarixi. 2 cilddə. Təbriz-1377.

  117. Zeynalov Fərhad, Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. Bakı, I hissə – 1974, II hissə – 1975.

  118. Zeynalov Fərhad, Türkologiyanın əsasları. Bakı-1981.

  119. Zöhrabov Ramiz, Azərbaycan rəngləri. Bakı-2006.

  120. Zöhrabov Ramiz, Muğam. Bakı-1991.

  121. Zöhrabov Ramiz, Zərbi-muğamlar. Bakı-2004


  Folklor topluları:


  1. Acaloğlu Arif, Cəlal Bəydilli, Əsatirlər, əfsanə və rəvayətlər. Bakı-2005.

  2. Ağayev M, Səmədova S., Uşaq oyunları. Bakı-1969.

  3. Axundov Ə., Ağayev H., Oyunlar. Bakı-1971.

  4. Azərbaycan folkloru antologiyası. AMEA Folklor İnstitutu. I k., I c: Naxçıvan folkloru, Bakı-2010. I k., II c: Naxçıvan folkloru, Bakı-2011. II k.İraq-türkman folkloru, Bakı-2009. II c: Borçalı folkloru, Bakı-1996. III k: Göyçə folkloru, Bakı-2009. III c: Ağbaba folkloru, Bakı-1997. IV k., I c: Şəki folkloru, Bakı-2000. V k: Qarabağ folkloru, Bakı-2000. VI k., II c: Şəki folkloru, Bakı-2002. VII k: Qaraqoyunlu folkloru, Bakı- 2002. VIII k: Ağbaba folkloru, Bakı-2003. IX k: Gəncəbasar folkloru, Bakı-2004. X k: İrəvan Çuxuru folkloru, Bakı-2004. XI k: Şirvan folkloru, Bakı-2005. XII k: Zəngəzur folkloru, Bakı-2005. XIII k.-? XIV k: Dərbənd folkloru, Bakı-2006. XV k: Dərələyəz folkloru, Bakı-2006. XVI k: Ağdaş folkloru, Bakı-2006. XVII k: Muğan Folkloru, Bakı-2008. XVIII k., III c: Şəki folkloru, Bakı-2009. XIX k: II c: Zəngəzur folkloru. Bakı-2009.

  5. Azərbaycan folkloru külliyyatı. AMEA Folklor İnstitutu. I÷X cildlər: Nağıllar. Bakı-2006÷2008. XI-XIX cildlər: Dastanlar, Bakı-2009-2010 (nəşrlər davam edir).

  6. Azərbaycan xalq mahnıları (not). 2 cilddə. Bakı-2005

  7. Azərbaycan xalq musiqisinin antologiyası (not). 10 cilddə. I cild: Azərbaycan xalq mahnıları, Bakı-2003. II cild: Azərbaycan xalq rəqs havaları, Bakı-2003. IV cild: Azərbaycan muğamları və rəngləri, Bakı-2005. V cild: Azərbaycan muğamları və zərbi muğamlar, Bakı-2005. VII cild: Azərbaycan aşıq musiqisi, Bakı-2007 (nəşrlər davam edir).

  8. Əbdülhəlimov H., Şəki lətifələri. Bakı-1994.

  9. Əfəndiyev P.Ş., Xalqın söz xəzinəsi. Bakı-1985.

  10. Əlizadə Samət, Kitabi-Dədə Qorqud. Əsil və sadələdirilmiş mətnlər. Bakı-2004.

  11. Əylisli Əkrəm, Gəlinin cehiz kitabı. Bakı-1994.

  12. Fərzəliyev T., Abbasov İ., Azərbaycan klassik ədəbiyyatı kitabxa-nası. 20 cilddə. I cild: Xalq Ədəbiyyatı. Bakı-1982.

  13. Fəzlullah Rəşidəddin, Oğuznamə. Tərc. Şükürova R. M. Bakı-1992.

  14. Gözəlov Füzuli, Məmmədov Cəlal, Şaman əfsanələri və söyləmələri. Bakı-1993.

  15. Həkimov Mürsəl, Xalqımızın deyimləri və duyumları. Bakı-1988.

  16. İsmayıl Məmməd, Xalq türküləri. Bakı-1992.

  17. Quliyev İnqilab, Əzizinəm Qarabağ... Bayatılar. Bakı-1993.

  18. Maraği Abbasqulu, Əmsali-türkanə. (Atalar sözləri və xalq məsəlləri). Bakı-1992.

  19. Məmmədov Tariyel, Azərbaycan klassik aşıq havaları (not). Bakı-2009.

  20. Mərasimlər, adətlər, alqışlar... Azərbaycan uşaq folkloru kitabxa-nası, I kitab. Red. hey: Axundov A., Nəbiyev A. və b. Bakı-1993.

  21. Namazəliyev Qafar, Azərbaycan xalq mahnı və təsnifləri. Bakı-1985.

  22. Nərimanoğlu K. V., Uğurlu F., Oğuznamələr. Bakı-1993.

  23. Öməroğlu İsmayıl, Bilqamıs dastanı. Bakı-1999.

  24. Paşayev Qəzənfər, Kərkük folkloru antologiyası. Bakı-1990.

  25. Təhmasib M., Axundov Ə., Azərbaycan dastanları. 5 cilddə. Bakı-2005.

  26. Təhmasib M., Molla Nəsrəddin lətifələri. Bakı-2004.

  27. Vəliyev Kamil, Elin yaddaşı, dilin yaddaşı. Bakı-1988.

  28. Vəliyev Vaqif, Paşayev Sədnik, Bayatılar. Bakı-1985.  Kitabın içindəkilər
  Ön söz (Aydın Mədətoğlu)............................................................................3

  Giriş...............................................................................................................6

  I BÖLMƏ. İdeologiya anlayışı, ideologiyaların

  təsnifatı və tarixən yaranmış

  ideologiyalar......................................................8
  1. İdeologiya anlayışı....................................................................................8

  2. İdeologiyaların təsnifatı və tarixən yaranmış ideologiyalar...............11

  -İdeologiyaların təsnifatı.......................................................................11

  -İqtisadi təmayüllü ideologiyalar..........................................................13

  -Hüquq təmayüllü ideologiyalar...........................................................19

  -Dini təmayüllü ideologiyalar...............................................................26

  -Milli təmayüllü ideologiyalar..............................................................27

  -Qarışıq və ümumi təmayüllü ideologiyalar.........................................32

  3. Türk millətçiliyinin yaranması və inkişafı...........................................37

  -Türk millətçiliyinin yaranmasının tarixi şəraiti...................................37

  -Qacarlar dövlətində milli ideyaların formalaşması............................39

  -Şovinist İran-fars rejiminə qarşı milli hərəkatlar................................49

  -Osmanlı dövlətində milli ideyaların formalaşması..............................58

  -M.K.Atatürkün başçılığı altında milli azadlıq hərəkatı (1919-23)......65

  -Türkiyə Cümhuriyyətində millətçilik....................................................67

  -Çar Rusiyasında türkçülük ideyalarının formalaşması.......................70

  -Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycanda aparılan

  milli-demokratik islahatlar..................................................................91

  -Sovet hakimiyyəti dövründə Quzey Azərbaycanda milli hərəkat.........93

  - Müstəqillikdən sonra Azərbaycan Respublikasında

  millətçilik və Bütöv Azərbaycan ideyası............................................115

  4. Türk millətçiliyində üçlü sistem..........................................................141

  5. Türk millətçiliyinin səviyyələri............................................................144
  I I BÖLMƏ. Çağdaş milli ideologiyamızın

  məsələləri..................................................146
  1. Milli məsələlər.......................................................................................146

  -Millət və Vətən anlayışları.................................................................146

  -Milli mənəvi dəyərlər və elmi-texniki tərəqqi....................................151

  -Milli şüur və milli dövlət....................................................................157

  -Milli siyasət........................................................................................161

  -Milli hədəflər......................................................................................168  -Dövlətlərarası münasibətlərdə milli amil..........................................173

  2. İqtisadi məsələlər..................................................................................175

  -İqtisadiyyat və iqtisadi sistem anlayışları..........................................175

  -İqtisadi sistemin optimal növünün müəyyən edilməsi.......................179

  -İqtisadi inkişaf problemləri................................................................184

  3. Siyasi-hüquqi məsələlər.......................................................................186

  -Dövlət anlayışı...................................................................................186

  -Hüquq və hüquq sistemi anlayışları...................................................192

  -Hüquqi dövlət və demokratiya...........................................................195

  -Azadlıq anlayışı və insan azadlığı problemi......................................199

  4. Fəlsəfi məsələlər....................................................................................203

  5. Dini məsələlər........................................................................................206

  I I I BÖLMƏ. Türk milli varlığının ünsürləri........211

  1. Türk dili.................................................................................................213

  -Türk dilinin yaranması və inkişafı tarixi haqqında...........................213

  -Türk dilinin bəzi fonetik, qrammatik və leksik özəllikləri.................218

  -Azərbaycan türkcəsində “rusdillilik xəstəliyi”..................................219

  -Türk xalqlarında ortaq ədəbi dil problemi........................................225

  2. Türk tarixi.............................................................................................227

  -Türk dövlətçiliyi tarixində təhrif olunmuş məqamlar........................227

  -Tarixşünaslıqda “İran” ifadəsi problemi..........................................233

  -Türk dövlətçiliyi tarixinin ümumi xronologiyası...............................236  3. Türk folkloru........................................................................................241

  -Xalq ədəbiyyatı..................................................................................241

  -Xalq musiqisi......................................................................................246

  -Xalq adət-ənənələri............................................................................250

  -Digər folklor ünsürləri ......................................................................265
  Nəticələr.....................................................................................................272

  Ədəbiyyat siyahısı.....................................................................................276

  ƏDİLLİ ŞİRVANİ KAMİL OĞLU
  MİLLİ İDEOLOGİYAMIZ:

  TÜRKLÜK, ÇAĞDAŞLIQ, İSLAM


  Redaktor:
  Fil.e.n., dos. QASIMLI AYDIN MƏDƏTOĞLU
  Çapa imzalanmışdır: 29.04.2013.

  Bakı-“Elm və təhsil”-2013
  Yüklə 1,32 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
  rəhbərliyinə müraciət

  gir | qeydiyyatdan keç
      Ana səhifə


  yükləyin