UffiċĊju tal-qari fil-lejl

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 166.29 Kb.
tarix29.07.2018
ölçüsü166.29 Kb.

UFFIĊĊJU TAL-QARI FIL-LEJL

Albrecht Duhrer 1471 – 1528Natività

Wood-cut minn Il-Ħajja tal-Verġni

Mużew tal-Katidral Mdina

rectangle 4Ritratt - Joe P Borgrectangle 2


It-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu

Solennità

Velja ta’ Kant tal-Milied u Priedka tat-Tifel

Quddiesa Stazzjonali ta’ Nofsillejl

preseduta mill-Eċċellenza Tiegħu

Charles Jude Scicluna

Arċisqof ta’ Malta

mal-Kapitlu Metropolitan

Katidral ta’ San Pawl

Mdina

2rectangle 6017

2300

Paġna 7

Velja ta’ Kant tal-Milied

Priedka tradizzjonali tat-tifel

Nofsillejl

Paġna 16

Quddiesa Solenni tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu

ppreseduta mill-Eċċellenza Tiegħu

Charles Jude Scicluna

Arċisqof ta’ Malta

li fil-bidu tagħha ssir

traslazzjoni tax-xbieha ta’ Ġesù Bambin

mill-Artal tal-Annunzjazzjoni għall-Artal Maġġur

u l-Kant tal-Uffiċċju tal-Qari

u tkompli bħas-soltu

Il-kant kollu u l-partijiet kantati tal-Quddiesa

(Gloria, Sanctus u Agnus Dei) meħuda

mill-Quddiesa in G major, D 167

Franz Schubert (1797 - 1828)

ikun esegwit mill-Coro Catedralis

immexxi minn Mro Hamish Dustagheer

rectangle 7

rectangle 8Kulħadd huwa mħeġġeġ biex iqum bilwieqfa

u jkanta mal-kor fejn hu ndikat b’tipa grassa.

VELJA FIL-LEJL TAL-MILIED


GĦANJIET TAL-MILIED
Once in royal David’s city

Mużika: H. J. Gauntlett (1805 - 76)

Kliem: C. F. Alexander (1818 - 95)
Solo:

Once in royal David’s city

Stood a lowly cattle shed,

Where a mother laid her baby

In a manger for his bed:

Mary was that mother mild,

Jesus Christ her little child.
Kor:

He came down to earth from heaven,

Who is God and Lord of all,

And his shelter was a stable,

And his cradle was a stall;

With the poor, and mean, and lowly,

Lived on earth our Saviour holy.
Ġemgħa:

And through all his wondrous childhood

He would honour and obey,

Love, and watch the lowly maiden,

In whose gentle arms he lay;

Christian children all must be

Mild, obedient, good as he.
For he is our childhood’s pattern,

Day by day like us he grew,

He was little, weak and helpless,

Tears and smiles like us he knew;

And he feeleth for our sadness,

And he shareth in our gladness.
And our eyes at last shall see him,

Through his own redeeming love,

For that child so dear and gentle

Is our Lord in heaven above;

And He leads his children on

To the place where he is gone.
Not in that poor lowly stable,

With the oxen standing by,

We shall see him; but in heaven,

Set at God’s right hand on high;

Where like stars his children crowned

All in white shall wait around.

Coventry Carol

Mużika u kliem:

minn ‘Pageant of the Shearmen and Tailors’ (Seklu 15)
Lully, lulla, thou little tiny child,

By by, lully, lullay


O sisters too, how may we do,

For to preserve this day;

This poor youngling, for whom we sing,

By by, lully, lullay?


Herod the King, in his raging,

Charged he hath this day;

His men of might, in his own sight,

All young children to slay.

That woe is me, poor child for thee!

And ever morn and day,

For thy parting neither say nor sing,

By by, lully, lullay!Qed jinfirex mal-widien

Mużika: Tradizzjonali Franċiża

Kliem: Dun Ġ. Camilleri
Qed jinfirex mal-widien

Leħen l-anġli tas-smewwiet

Għanja ħelwa rahan ta’ ferħ

Qiegħda tfawwar qalb l-għoljiet.

Gloria in excelsis Deo.

Gloria in excelsis Deo.
Ħallu l-għorfa tajjru n-ngħas

Rgħajja nġabru għall-aħbar

Aħbar tajba riesqa ’l hawn

Kollha ferħ bla qatra mrar.

Gloria in excelsis Deo.

Gloria in excelsis Deo.
Fostkom twieled il-Mulej

Is-sultan tas-sema u l-art

Twieled f’għar sid il-ħolqien

Fuq ftit tiben f’lejl ta’ bard.

Gloria in excelsis Deo.

Gloria in excelsis Deo.
Għaġġlu mela biex tarawh

Dak li xtaqu ż-żminijiet

Faħħruh magħna lkoll flimkien

Ġo dil-ħemda, ġo das-skiet.

Gloria in excelsis Deo.

Gloria in excelsis Deo.

In the bleak mid-winter

Mużika: Harold Darke (1888 - 1976)

Kliem: Christina Rossetti (1830 - 94)
In the bleak mid-winter

Frosty wind made moan,

Earth stood hard as iron,

Water like a stone;

Snow had fallen, snow on snow,

Snow on snow,

In the bleak mid-winter

Long ago.


Our God, Heav’n cannot hold him

Nor earth sustain;

Heav’n and earth shall flee away

When he comes to reign:

In the bleak mid-winter

A stable-place sufficed

The Lord God Almighty,

Jesus Christ.


Enough for him, whom cherubim

Worship night and day,

A breastful of milk

And a mangerful of hay;

Enough for him, whom angels

Fall down before,

The ox and ass and camel

Which adore.


What can I give him,

Poor as I am?

If I were a shepherd

I would bring a lamb,

If I were a wise man

I would do my part,

Yet what I can I give him,

Give my heart.Il-benniena ta’ Ġesù Bambin (Ninni, la tibkix iżjed)

Mużika: Melodija tradizzjonali Maltija

Kliem: Patri Indrì Schembri SJ (c. 1910)
Ninni la tibkix iżjed

Ninni Ġesù Bambin

Ħallih għalina l-biki

Għax aħna midinbin.
Ejjew taraw b’għajnejkom

Lil Alla Kbir tal-ħniena,

Bambin sabiħ u ħelu,

Ininni ġo benniena.

Ninni la tibkix iżjed

Ninni Ġesù Bambin

Ħallih għalina l-biki

Għax aħna midinbin.
Ejjew, araw, o ragħajja

F’kemm faqar, f’kemm tbatija,

Is-sid ta’ kollox twieled,

Bin Alla, il-Messija.

Ninni la tibkix iżjed

Ninni Ġesù Bambin

Ħallih għalina l-biki

Għax aħna midinbin.
Ejjew kbarat tad-dinja

Ejjew mingħajr kburija,

Araw kif Alla Sidna,

Iċċekken sar tarbija.

Ninni la tibkix iżjed

Ninni Ġesù Bambin

Ħallih għalina l-biki

Għax aħna midinbin.
Sar bniedem, sar tarbija,

Biex jiġbed il-qlub tagħna.

Biex bl-aqwa ġid tas-sema

Henjin bla qies jarana.

Ninni la tibkix iżjed

Ninni Ġesù Bambin

Ħallih għalina l-biki

Għax aħna midinbin.
Priedka tradizzjonali tat-tifel minn Benjamin Borg
The truth from above

Mużika: Tradizzjonali b’arranġament ta’ R. Vaughan-Williams

(1872 - 1958)

Kliem: Awtur mhux magħruf


This is the truth sent from above,

The truth of God, the God of love,

Therefore don’t turn me from your door,

But hearken all, both rich and poor.


The first thing which I do relate,

Is that God did man create;

The next thing which to you I tell

Woman was made with man to dwell.


Thus we were heirs to endless woes,

Till God the Lord did interpose;

And so a promise soon did run

That he would redeem us by his Son.


And at this season of the year

Our blest Redeemer did appear;

He here did live, and here did preach,

And many thousands he did teach.


Thus he in love to us behaved,

To show us how we must be saved;

And if you want to know the way,

Be pleased to hear what he did say.Carol of the bells

Mużika: Mykola Leontovych (1877 - 1921)

Kliem: Peter Wilhousky (1902 - 78)
Hark how the bells,

sweet silver bells,

all seem to say,

throw cares away

Christmas is here,

bringing good cheer,

to young and old,

meek and the bold.


Ding dong ding dong

that is their song

with joyful ring

all caroling.

One seems to hear

Words of good cheer

from everywhere

filling the air.


Merry, Merry, Merry, Merry Christmas,

Merry, Merry, Merry, Merry Christmas.

On, on they send,

on without end,

their joyful tone

to every home.Christmas lullaby

Mużika and Kliem: John Rutter (b. 1945)


Clear in the darkness a light shines in Bethlehem:

Angels are singing, their sound fills the air.

Wise men have journeyed to greet their Messiah;

But only a mother and baby lie there.


Ave Maria, ave Maria’: Hear the soft lullaby the angel hosts sing.

Ave Maria, ave Maria, Maiden, and mother of Jesus our King’.


Where are his courtiers, and who are his people?

Why does he bear neither sceptre nor crown?

Shepherds his courtiers, the poor for his people,

With peace as his sceptre and love for his crown.


What though your treasures are not gold or incense?

Lay them before him with hearts full of love.

Praise to the Christ child, and praise to his mother

Who bore us a Saviour by grace from above.Fuq tiben f’maxtura

Mużika: W. J. Kirkpatrick (1838 - 1921)

Kliem: Dun Karm Farrugia
Fuq tiben, f’maxtura fost bhejjem, ġo għar,

Imgeżwra fi bċejjeċ ta’ ħrieqi wisq fqar,

Hemm ċkejkna tarbija, ta’ ħlewwa bla qies,

Ta’ ħlewwa tas-sema, li tgħaxxaq in-nies.
Min ġiegħlek, tarbija, titwieled hawnhekk,

Biex tibda minn issa tinħaqar daqshekk?

Kif ebda qalb waħda ma nstabet li tħenn,

Biex f’rokna ta’ kmajra toffrilek ftit kenn?
O! Ejja f’din qalbi, hawn ġew, ħa tistrieħ,

Ħa tisħon mir-reżħa u tinsa l-uġigħ.

Din qalbi wisq tħobbok, O ħelu Bambin,

Wisq tħobbok u tgħożżok, bik mgħaxxqa kull ħin.

Sir Christèmas

Mużika: William Mathias (twieled 1934 - 1992)

Kliem: Awtur mhux magħruf (c.1500)
Nowell, nowell, nowell, nowell.

Who is there that singeth so,

Nowell, nowell, nowell?
I am here, Sir Christèmas.

Welcome, my lord Sir Christèmas!

Welcome to all, both more and less, Come near.

Nowell.
Dieu vous garde, beaux sieurs, tidings I you bring:

A maid hath borne a child full young,

Which causeth you to sing:

Nowell.
Christ is now born of a pure maid;

In an ox-stall he is laid,

Wherefore sing we at a brayed:

Nowell.
Buvez bien par toutte la compagnie.

Make good cheer and be right merry,

And sing with us now joyfully:

Nowell!
Sinfonia pastorale

Mużika: Emmanuele Galea (1790 - 1850)

Esegwita fuq l-orgni minn Mark Vassallo

Student tal-orgni, Kon-Katidral ta’ San Ġwann


IL-QUDDIESA

TA’ NOFSILLEJL

Waqt il-Purċissjoni tad-Dħul bil-Bambin
Adeste fideles

Mużika: John Francis Wade (attrib.) (1711 - 86)

Kliem: Awtur mhux magħruf
Adeste Fideles laeti triumphantes,

Veníte, veníte in Bethlehem.

Natum vidéte, Regem Angelorum:

Veníte adoremus, veníte adoremus,

Veníte adoremus Dóminum.
Deum de Deo, lumen de lúmine,

gestant puellae viscera

Deum verum, genitum non factum:

Veníte adoremus, veníte adoremus,

Veníte adoremus Dóminum.
Cantet nunc io chorus Angelórum

cantet nunc aula caelestium:

Gloria in excelsis Deo:

Veníte adoremus, veníte adoremus,

Veníte adoremus Dóminum.
Ergo qui natus, die hodierna

Jesu, tibi sit glória

Patris aeterni Verbum caro factum:

Veníte adoremus, veníte adoremus,

Veníte adoremus Dóminum.
SALMODIJA
Ant. 1: Il-Mulej qalli: Ibni int, illum nissiltek.
Salm 2
Għaliex jixxewwxu l-ġnus, *

u l-popli jreddnu għal xejn?

Is-slaten tal-art iqumu, †

u l-kbarat jiftiehmu bejniethom *

kontra l-Mulej u l-Midluk tiegħu:

“Ħa nkissru l-ktajjen tagħhom, *

u ntajjru minn fuqna l-irbit tagħhom!”
Dak li hu fis-smewwiet jidħak bihom, *

il-Mulej biċ-ċajt jeħodhom.

Mbagħad ikellimhom bil-herra, *

bil-qilla tiegħu jkexkixhom:

“Għax jien għamiltu s-sultan tiegħi, *

fuq Sijon, l-għolja mqaddsa tiegħi!”


Irrid inxandar id-digriet tal-Mulej; *

hu qalli: “Ibni int, jien illum nissiltek.

Itlobni, u l-ġnus nagħtik b’wirtek, *

u truf l-art bi priża tiegħek.

B’virġa tal-ħadid int tkissirhom, *

bħal ġarra tal-fuħħar frak tagħmilhom.”


U issa, slaten, ifhmu sewwa; *

twiddbu, intom li taħkmu l-art.

Aqdu lill-Mulej bil-biża’, *

u bir-rogħda riġlejh busu,

li ma jagħdabx u intom tinqerdu, *

għax malajr tixgħel il-qilla tiegħu.

Hienja dawk kollha *

li jistkennu fih!

Glorja lill-Missier u lill-Iben *

u lill-Ispirtu s-Santu;


Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.


Ant.: Il-Mulej qalli: Ibni int, illum nissiltek.
Ant. 2: Il-Mulej bħal għarus ħiereġ minn kamartu.
Salm 18 (19) A
Is-smewwiet ixandru l-glorja ta’ Alla, *

għemil idejh tħabbar il-firxa tas-sema.

Jum lil ieħor jagħti l-aħbar, *

lejl lil ieħor iwassal it-tagħrif.


Ma hemmx aħbar u anqas kliem, *

ma hemmx leħen li ma jinstemax.

Ma’ l-art kollha jasal leħenhom, *

mad-dinja kollha jixtered kliemhom.


Lix-xemx għamlilha għarix fihom; †

u hi, bħal għarus ħiereġ minn kamartu, *

ferħana bħal ġgant għall-ġirja tagħha,

minn truf is-smewwiet hi toħroġ, †

sat-truf l-oħra d-dawran tagħha; *

xejn ma jinħeba mis-sħana tagħha.


Glorja lill-Missier u lill-Iben *

u lill-Ispirtu s-Santu;


Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.


Ant.: Il-Mulej bħal għarus ħiereġ minn kamartu.
Ant. 3: Imsawwba l-ħlewwa fuq xufftejk, għalhekk bierkek Alla għal dejjem.
Salm 44 (45)
Qalbi tfawwar bi kliem sabiħ; †

ngħanni l-għanja tiegħi lis-sultan; *

lsieni pinna ta’ kittieb ħafif.
Int l-isbaħ fost ulied il-bnedmin, †

msawwba l-ħlewwa fuq xufftejk; *

għalhekk bierkek Alla għal dejjem.
Tħażżem, qalbieni, b’sejfek fuq ġenbek; *

ilbes il-ġieħ u l-ġmiel tiegħek!

Irkeb għar-rebħa tas-sewwa u l-ħaqq; *

turik lemintek ħwejjeġ tal-għaġeb!

Il-vleġeġ tiegħek jinfdu, †

taħtek jaqgħu l-popli; *

jaqtgħu qalbhom l-għedewwa tas-sultan.

It-tron tiegħek, Alla, għal dejjem ta’ dejjem; *

xettru tas-sewwa hu x-xettru ta’ saltnatek!

Int tħobb il-ġustizzja u tobgħod il-ħażen; *

għalhekk dilkek Alla, Alla tiegħek,

b’żejt il-hena aktar minn sħabek.


Bil-mirra u s-sabbara u l-kassja,

kollha fwieħa lbiesek. *

Mill-palazzi tal-avorju jferrħek id-daqq tal-kordi.

Bniet is-slaten joħorġu jilqgħuk; *

f’lemintek is-sultana mżejjna b’deheb ta’ Ofir.
Isma’, binti, ħares u agħti widen, *

insa ’l ġensek u ’l dar missierek.

Jitgħaxxaq is-sultan bi ġmielek; *

u int, għax hu sidek, agħtih qima.

In-nies ta’ Tir bir-rigali jiġu, *

il-kbarat ifittxu l-favuri tiegħek.


Kollha ġmiel bint is-sultan bil-ġawhar, *

minsuġ bid-deheb ilbiesha.

Għand is-sultan jeħduha bix-xbejbiet warajha, *

it-tfajliet li jingħatawlha bi sħabha.

Jittieħdu b’għajat ta’ ferħ u hena; *

jidħlu fil-palazz tas-sultan.


Flok missirijietek jilħqu wliedek; *

inti tqegħedhom kapijiet fuq l-art kollha.

Infakkar ismek minn nisel għal nisel; *

ifaħħruk il-popli għal dejjem ta’ dejjem!


Glorja lill-Missier u lill-Iben *

u lill-Ispirtu s-Santu;


Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.


Ant.: Imsawwba l-ħlewwa fuq xufftejk, għalhekk bierkek Alla għal dejjem.
℣. Il-Verb sar bniedem, hallelujah.

℟. U għammar fostna, hallelujah.


LEZZJONI I
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija Iż. 11, 1-10
L-għerq ta’ Ġesse
Dan jgħid il-Mulej:

Għad toħroġ fergħa miz-zokk ta’ Ġesse,

għad tinbet rimja minn għeruqu:

fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-Mulej,

l-ispirtu tal-għerf u d-dehen,

l-ispirtu tal-għaqal u l-qawwa,

l-ispirtu tal-għerf u l-biża’ tal-Mulej,

u l-għaxqa tiegħu fil-biża’ tal-Mulej.

Ma jiġġudikax skond ma jidher fl-għajnejn,

u ma jagħtix sentenza skond ma jisma’,

iżda jiġġudika l-imsejknin skond il-ġustizzja,

u jagħti sentenza skond is-sewwa lill-fqajrin tal-art.

Isawwat il-kiefra bix-xettru ta’ fommu,

u b’nifs xufftejh joqtol lill-ħażin.

Il-ħżiem ta’ ġenbejh tkun il-ġustizzja,

u l-fedeltà l-ħżiem ta’ qaddu.

Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf,

il-leopard mal-gidi,

u jirgħu flimkien l-għoġol u ferħ l-iljun,

tfajjel żagħżugħ isuqhom.

Il-baqra u l-ors jirgħu flimkien,

u l-frieħ tagħhom flimkien jistrieħu.

L-iljun bħall-gendus jiekol it-tiben.

It-tarbija tal-ħalib titliegħeb fil-ħofra tas-serp;

u t-tifel miftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifgħa.

Ma jagħmlux aktar deni u anqas ħsara

fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi,

għax mimlija hi l-art bl-għarfien tal-Mulej

bħalma l-baħar hu miksi bl-ilmijiet.

Mbagħad jiġri f’dak il-jum

li l-għerq ta’ Ġesse jieqaf bħala sinjal għall-popli.

Lilu jfittxu l-ġnus

u l-għamara tiegħu tkun imsebbħa.
RESPONSORJU
℣. Illum is-Sultan tas-smewwiet għoġbu jitwieled għalina

minn xebba, biex lill-bniedem li kien mitluf jerġa’ jsejjaħlu għas-saltna tas-sema.

℟. Tifraħ il-qtajja’ tal-anġli, għax feġġet għall-bnedmin

is-salvazzjoni ta’ dejjem.


℣. Glorja ’l Alla fl-ogħla tas-smewwiet, u sliem fl-art

lill-bnedmin ta’ rieda tajba.


℟. Tifraħ il-qtajja’ tal-anġli, għax feġġet għall-bnedmin

is-salvazzjoni ta’ dejjem.LEZZJONI II
Qari mid-Diskorsi tal-Papa San Ljun il-Kbir

Sermo 1 in Nativitate Domini, 1-3: PI, 54, 190-193


Agħraf, o nisrani, l-kobor tiegħek!
Għeżież, illum twieled is-Salvatur tagħna; ejjew nifirħu. M’huwiex sewwa li wieħed isewwed qalbu fejn hi mwielda

l-ħajja, dik il-ħajja li qerdet il-biża’ tal-mewt u mlietna bl-hena tal-ħajja ta’ dejjem.


Ħadd m’hu se jkun imċaħħad minn sehmu f’din ix-xrara ta’ hena li għalih kulħadd xorta waħda hu msejjaħ: għax Sidna,

li qered id-dnub u l-mewt, bħalma ’l ħadd minna ma sab nieqes mill-ħtija hekk ġie biex jeħles lil kulħadd. Jithenna l-qaddis għax wasal għall-premju. Jifraħ il-midneb għax hu mistieden

għall-maħfra. Jieħu r-ruħ il-pagan għax isejjaħ għall-ħajja.
Għax l-Iben ta’ Alla, fil-milja taż-żminijiet, kif fassal Alla fil-pjan għoli tiegħu li ħadd ma jista’ jiflih, sar bniedem biex jerġa’ jħabbeb il-bnedmin mal-ħallieq tagħhom, u hekk ix-xitan, li bih daħlet il-mewt fid-dinja, jintrebaħ bis-saħħa ta’ dik l-istess natura li biha hu kien ħareġ rebbieħ.
Kien għalhekk li meta twieled il-Mulej l-anġli għannew Glorja

l Alla fl-ogħla tas-smewwiet, u ħabbru sliem fl-art lill-bnedmin ta rieda tajba. Għax huma raw lil Ġerusalemm tas-sema tibda tinbena mill-ġnus kollha tal-art. U jekk jifirħu daqshekk l-anġli, fil-kobor kollu tagħhom, kemm għandhom għax jithennew

il-bnedmin, fiċ-ċokon tagħhom, quddiem għemil bħal dan

tat-tjieba ta’ Alla, għemil li ħadd ma jista’ jfissru bil-kliem!


Niżżu ħajr ’l Alla, mela, għeżież tiegħi, permezz ta’ Ibnu,

fl-Ispirtu s-Santu, għax fil-qalb l-aktar ħanina tiegħu, li biha ħabbna, huwa ħenn għalina; u, meta konna mejta minħabba dnubietna, tana ħajja ġdida flimkien ma Kristu, biex bih inkunu ħolqien ġdid, xogħol imsawwar mill-ġdid.


Ninżgħu l-bniedem il-qadim bl-għemejjel tiegħu; u, ladarba issa ksibna sehem fit-tnissil ta’ Kristu, ejjew niċħdu l-għemejjel

tal-ġisem.


Agħraf, o nisrani, l-kobor tiegħek; int, li sseħibt ma’ Alla

fin-natura tiegħu, la terġax taqa’ fil-post baxx ta’ dari b’ħajja mhix xierqa. Ftakar ta’ liema ras u ġisem int membru. Żomm f’moħħok li inti nqtajt minn taħt is-setgħa tad-dlamijiet u għaddejt fid-dawl u s-saltna ta’ Alla.


Bis-sagrament tal-magħmudija sirt tempju tal-Ispirtu s-Santu; qis li Spirtu hekk qaddis li jgħammar fik ma tkeċċihx minnek b’għemejjel ħżiena u tintelaq mill-ġdid taħt il-jasar tax-xitan: għax il-ħlas tal-fidwa tiegħek hu d-demm ta’ Kristu.
RESPONSORJU
℣. Illum niżel fostna mis-sema s-sliem tassew:
℟. Illum is-smewwiet xerrdu l-għasel fuq l-art kollha.
℣. Illum feġġ id-dawl tal-fidwa l-ġdida, il-jum imħejji għalina sa mill-qedem, il-jum tal-hena ta’ dejjem.
℟. Illum is-smewwiet xerrdu l-għasel fuq l-art kollha.
Purċissjoni bl-Offerti
The first Nowell

Mużika: Tradizzjonali

Kliem: Awtur mhux magħruf
The first Nowell the Angel did say

Was to certain poor shepherds in fields as they lay.

In fields where they lay, keeping their sheep,

On a cold winter’s night that was so deep:

Nowell, nowell, nowell, nowell.

Born is the King of Israel!
They looked up and saw a star,

Shining in the east, beyond them far;

And to the earth it gave great light,

And so it continued both day and night:

Nowell, nowell, nowell, nowell.

Born is the King of Israel!
And by the light of that same star,

Three wise men came from country far;

To seek for a king was their intent,

And to follow the star wherever it went:

Nowell, nowell, nowell, nowell.

Born is the King of Israel!
This star drew nigh to the north-west;

O’er Bethlehem it took its rest,

And there it did both stop and stay

Right over the place where Jesus lay:

Nowell, nowell, nowell, nowell.

Born is the King of Israel!
Then enter’d in those wise men three,

Full rev’rently upon their knee,

And offer’d there in his presence

Their gold and myrrh and frankincense.

Nowell, nowell, nowell, nowell.

Born is the King of Israel!
Then let us all with one accord

Sing praises to our heav’nly Lord,

That hath made heav’n and earth of naught,

And with his blood mankind hath bought:

Nowell, nowell, nowell, nowell.

Born is the King of Israel!

Purċissjoni tat-Tqarbin


Puer natus in Bethlehem

Mużika: Għanja Gregorjana

Kliem: Seklu 13
Puer natus in Bethlehem, Alleluia.

Unde gaudet Jerusalem. Alleluia.

Hic jacet in præsepio, Alleluia.

Qui regnat sine termino. Alleluia.

Cognovit bos et asinus, Alleluia.

Quod puer erat Dominus. Alleluia.

Reges de Sabâ veniunt, Alleluia.

Aurum, thus, myrrham offerunt. Alleluia.

Intrantes domum invicem, Alleluia.

Novum salutant principem. Alleluia.

De matre natus virgine, Alleluia.

Sine virili semine; Alleluia.

Sine serpentis vulnere, Alleluia.

De nostro venit sanguine; Alleluia.

In carne nobis similis, Alleluia.

Peccato sed dissimilis; Alleluia.

Ut redderet nos homines, Alleluia.

Deo et sibi similes. Alleluia.

In hoc natali gaudio, Alleluia.

Benedicamus Domino: Alleluia.

Laudetur sancta Trinitas, Alleluia.

Deo dicamus gratias. Alleluia.

Purċissjoni tal-Għeluq
Hark! the herald-angels sing

Mużika: F. Mendelssohn (1809 - 47)

Kliem: Charles Wesley (1707 - 88)
Hark! the herald-angels sing

Glory to the new-born King;

Peace on earth and mercy mild,

God and sinners reconciled:

Joyful all ye nations rise,

Join the triumph of the skies,

With th’ angelic host proclaim,

Christ is born in Bethlehem.

Hark! the herald-angels sing

Glory to the new-born King.
Christ, by highest heav’n adored,

Christ, the everlasting Lord,

Late in time behold him come

Offspring of a virgin’s womb:

Veiled in flesh the Godhead see,

Hail th’ incarnate Deity!

Pleased as man with man to dwell,

Jesus, our Emmanuel.

Hark! the herald-angels sing

Glory to the new-born King.

Hail the heav’n-born Prince of Peace!

Hail the Sun of Righteousness!

Light and life to all he brings,

Ris’n with healing in his wings;

Mild he lays his glory by,

Born that man no more may die,

Born to raise the sons of earth,

Born to give them second birth.

Hark! the herald-angels sing

Glory to the new-born King.

Għeluq
Toccata on ‘Vom Himmel Hoch’

Mużika: Garth Edmundson (1892 - 1971)

Esegwita fuq l-orgni minn Hamish Dustagheer

Maestro di Cappella, Arċidjoċesi ta’ Malta

PUBLIKAZZJONI

TAL-UFFIĊĊJU TAĊ-ĊELEBRAZZJONIJIET

TA’


MONSINJUR ARĊISQOF
2rectangle 3017Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə