Umumiy pedagogikaYüklə 66,83 Kb.
tarix13.11.2022
ölçüsü66,83 Kb.
#119426
Umumiy pedagogik1


“Umumiy pedagogika” 
Умумий педагогика тест жавоблари тугрижавоб {= белги билан белгиланган
::1:: O‘zbekiston respublikasining “ta’lim to‘g‘risida”gi qonuniga muvofiq kimlar pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish huquqiga egalar?
{= tegishli ma’lumoti, kasbiy tayyorgarligi bor va yuksak axloqiy fazilatlarga ega bo‘lgan shaxslar
~ kasbiy bilim, ko‘nikma va malaka, shuningdek, ta’lim muassasalarida ishlash tajribasiga ea shaxslar
~ oliy pedagogik ma’lumot hamda 5 yillik pedagogik stajga ega shaxslar
~ faoliyat jarayonida ta’lim oluvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ular bilan muloqot qilish malakasini o‘zlashtirgan shaxslar
}
::2:: ta’lim muassasasi nima?
{= qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan ustav asosida faoliyat ko‘rsatadigan yuridik shaxs
~ pulli ta’lim xizmatlarini ko‘rsatish orqali moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish huquqiga ega yuridik shaxs
~ rivojlangan xorijiy mamlamatlarning ta’lim muassasalari bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yish huquqiga ega yuridik shaxs
~ ta’lim sohasidagi islohotlarni tashkil etishga mas’ul yuridik shaxs
}
::3:: mashg’ulotlarga qo’yiladigan maqsadlar?
{= ta’limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi
~ tarbiyaviy, didaktik, ijtimoiy-g‘oyaviy
~ tarbiyaviy, didaktik, muloqot
~ ijtimoiy-g‘oyaviy, aksiologik, didaktik
}
::4:: “ta’lim to’g’risidagi qonun” qachon qabul qilingan?
{=1997 yil, 29 avgust
~1997 yil, 29 iyul
~1992 yil, 12 avgust
~1993 yil, 11 avgust
}
::5:: kadrlar tayyorlash milliy modelining tarkibiy qismlari qaysi variantda berilgan?
{= shaxs, uzluksiz ta’lim, davlat va jamiyat, fan, ishlab chiqarish
~ ta’lim xizmatlarini ko‘rsatuvchilar, ishlab chiqarish
~ ta’lim xizmatlarining iste’molchilari, ishlab chiqarish
~ ta’lim jarayonining ishtirokchilari, ishlab chiqarish
}
::6:: davlat ta’lim standartlari nima?
{= umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta’lim mazmuniga hamda sifatiga qo‘yiladigan talablarni belgilaydigan me’yoriy hujjat
~ o‘quv yuklamlari hajmini aniqlashga xizmat qiladigan, shakl va metodlari to‘g‘risida mezonlar yig‘indisi
~ ta’lim jarayonining samarali tashkil etish yo‘llari, shakl va metodlari to‘g‘risida ma’lumotlardan iborat yo‘riqnoma
~ o‘quv jadvalining tarkibiy elementlarini aks ettiruvchi manba, shakl va metodlari to‘g‘risida
}
::7:: DTS qanday ta’lim turlari uchun joriy etiladi?
{= umumiy o‘rta ta’lim, oliy ta’lim
~ umumiy o‘rta, maktabdan tashqari ta’lim, oliy ta’lim
~ maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, kasb-xunar
~ bolalar bog‘chasi, umumiy o‘rta ta’lim, o‘rta maxsus
}
::8:: “pedagogika” tushunchasi qanday ma’noni anglatadi?
{=“bola yetaklayman”
~“shaxsni tarbiyalayman”
~“shaxsni rivojlantiraman”
~“bolani voyaga etkazaman”
}
::9:: “pedagogika bola tarbiyasining fani demakdir”. Ta’rif kim tomonidan berilgan?
{= abdulla avloniy
~ h.h.niyoziy
~ abduqodir shakuriy
~ ishoqxon ibrat
}
::10:: pedagogika fani konsepsiyasida nimalar aks etadi?
{= fanning rivojlanish istiqbollari
~ fanning umumiy mazmuni
~ fan erishgan yutuqlar
~ fanning yangi yo‘nalishlari
}
::11:: pedagogika fanining muhim tarkibiy qismlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
{= didaktika (ta’lim nazariyasi), tarbiya nazariyasi
~ ta’lim menejmenti, didaktika (ta’lim nazariyasi)
~ didaktika (ta’lim nazariyasi), maktabshunoslik
~ tarbiya nazariyasi, ta’lim menejmenti
}
::12:: pedagogika fanlari tizimi qanday fanlardan tarkib topgan?
{=“maktabgacha ta’lim pedagogikasi”, “boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi”, “pedagogika nazariyasi”, “pedagogika tarixi”, “pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya”, “ijtimoiy pedagogika”, “kasbiy pedagogika”, “maxsus pedagogika”, “ta’lim menejmenti”, “qiyosiy pedagogika” va b
~“ijtimoiy pedagogika”, “kasbiy pedagogika”, “maxsus pedagogika”
~“pedagogika nazariyasi”, “pedagogika tarixi”, “pedagogik mahorat”, “maxsus pedagogika”, “ta’lim menejmenti”, “qiyosiy pedagogika”
~“pedagogika nazariyasi”, “pedagogika tarixi”, “pedagogik texnologiya”
}
::13:: pedagogikaning qaysi sohasi shaxsi va faoliyatida nuqsonlar ko‘zga tashlanadigan bolalarni o‘qitish va tarbiyalash bilan shug‘ullanadi?
{= maxsus pedagogika
~ kasbiy pedagogika
~ ijtimoiy pedagogika
~ qiyosiy pedagogika
}
::14:: pedagogikaning asosiy kategoriyalari hisoblanadi?
{= tarbiya, o‘qitish, bilim olish (ma’lumot), rivojlanish
~ tarbiya, ta’lim, ma’lumot, shakllantirish
~ ta’lim, ma’lumot, shaxs, muloqot
~ ma’lumot, shaxs, ta’lim, rivojlantirish
}
::15:: ta’limning mazmuni qanday manbalarda aks ettiriladi?
{= ta’limning mazmuni: o’quv rejalarida, dasturlarida va darsliklarda aks ettiriladi
~ o’quv rejasida va darsliklarda aks ettiriladi
~ ta’limning mazmuni o’quv materiallarda aks ettiriladi
~ ta’limning mazmuni darsliklarda aks ettiriladi
}
::16:: pedagogik tajriba tashkil etilish sharoitiga ko‘ra qanday guruhlarga ajratiladi?
{= tabiiy tajriba, laboratoriya tajribasi, tajriba ishi
~ evristik tajriba, ijodiy tajriba, innovatsion tajriba
~ individual tajriba, guruh tajribasi, jamoaviy tajriba
~ laboratoriya tajribasi, amaliy tajriba, individual tajriba
}
::17:: insonning biologik mohiyatini o‘zida aks ettiruvchi tushunchani aniqlang:
{= individ
~ sub’ekt
~ shaxs
~ inson
}
::18:: individ kim?
{= xatti-harakatlarni shartli reflekslar asosida tashkil etuvchi biologik mavjudot
~ xatti-harakatlarni ongli boshqarish imkoniyatiga ega bo‘lmagan biologik mavjudot
~ xatti-harakatlarni shartsiz reflekslar asosida tashkil etuvchi biologik mavjudot
~ xatti-harakatlarni ongli ravishda tashkil etuvchi biologik mavjudot
}
::19:: shaxs kim?
{= psixologik jihatdan taraqqiy etgan, shaxsiy xususiyatlari va xatti-harakatlari bilan boshqalardan ajralib turuvchi, muayyan xulq-atvor va dunyoqarashga ega bo‘lgan ijtimoiy mavjudot
~ xatti-harakatlari bilan boshqalardan ajralib turuvchi, muayyan xulq-atvor va dunyoqarashga ega bo‘lgan ijtimoiy mavjudot
~ shaxsiy xususiyatlari va xatti-harakatlari bilan boshqalardan ajralib turuvchi ijtimoiy mavjudot
~ psixologik jihatdan taraqqiy etgan hamda ma’lum darajada ma’naviy-axloqiy sifatlarga ega ijtimoiy mavjudot
}
::20:: shaxsga xos bo‘lgan barcha tug‘ma xususiyatlarning boyib borishi, yangi sifatlarning hosil qilinishi, shuningdek, organizmning anatomik tuzilishi, fiziologik va psixologik funksiyalarning takomillashishi, faoliyat hamda xatti-harakatning miqdor va sifat jihatdan o‘zgarib borish jarayoni deganda nima tushuniladi?
{= shaxsning rivojlanishi
~ shaxsning o‘sishi
~ shaxsning shakllanishi
~ shaxsning takomillashuvi
}
::21:: shaxs rivojlanishiga qanday omillar ta’sir ko‘rsatadi?
{= irsiyat, muhit, tarbiya
~ tabiiy muhit, ijtimoiy munosabatlar
~ muhit, tarbiya, bilim
~ irsiyat, tabiiy muhit, ijtimoiy munosabatlar
}
::22:: “inson kamolatida uch narsa – irsiyat, muhit, tarbiya muhim rol o‘ynaydi” degan fikrni ilk bor ilgari surgan sharq mutafakkiri kim?
{= abu rayhon beruniy
~ abu nasr forobiy
~ abu ali ibn sino
~ yusuf xos hojib
}
::23:: shaxsning rivojlanishi qanday holatlar bilan belgilanadi?
{= shaxsning fiziologik, ruhiy, intellektual o‘sishini ta’minlovchi faoliyat hamda xatti-harakatlarning miqdor va sifat jihatdan o‘zgarishlar bilan
~ shaxsning fiziologik, ruhiy kamolotga erishishida kechadigan miqdor o‘zgarish bilan
~ shaxsning fiziologik, ruhiy kamol topishida kechadigan sifat o‘zgarishlar bilan
~ shaxs kamolotida muhim o‘rin tutuvchi faoliyat ko‘nikmalarining miqdor va sifat jihatdan takomillashib borishi bilan
}
::24:: shaxsga xos individual xususiyatlarni ko‘rsating
{= shaxsning yo‘nalganligi, qiziqishlari, xarakteri, uni boshqalardan ajratib turadigan aqliy kamoloti, faoliyatining o‘ziga xosligini belgilovchi barqaror, muhim xususiyatlar
~ shaxsning yo‘nalganligi, qiziqishlari, xarakteri, uni boshqalardan ajratib turadigan aqliy kamolotini yorituvchi barqaror, muhim xususiyatlar
~ shaxsning yo‘nalganligi, qiziqishlari, xarakterini tavsiflovchi barqaror, muhim xususiyatlar
~ shaxsning qiziqishlari, xarakteri, aqliy kamoloti, faoliyatining o‘ziga xosligini ifodalovchi barqaror, muhim xususiyatlar
}
::25:: “qobiliyatni tarbiya qilmaslik zulmdir va qobiliyatsizga tarbiya hayf”. Mazkur fikrning muallifi kim?
{= Alisher navoiy
~ Unsurul Maoliy Kaykovus
~ Ahmad Yugnakiy
~ Saidahmad Siddiqiy
}
::26:: faoliyat nima?
{= ijtimoiy hayotni maqsadga muvofiq tashkil etish yo‘lida shaxs tomonidan amalga oshirilayotgan kundalik va kasbiy xatti-harakatlarning muayyan shakli
~ shaxs tomonidan ijtimoiy hayotning mazmunli kechishini ta’minlash yo‘lida olib borilayotgan xatti-harakatlarning muayyan shakli
~ ijtimoiy hayotni maqsadga muvofiq, izchil, tizimli, uzluksiz tashkil etilishini ta’minlashga haratilgan xatti-harakatlarning muayyan shakli
~ shaxsning ijtimoiy muhitga moslashishi yo‘lidagi xatti-harakatlarining muayyan shakli
}
::27:: shaxsni shakllantirishga yo‘naltirilgan faoliyat samaradorligiga qanday erishiladi?
{= faoliyatni pedagogik jihatdan to‘g‘ri uyushtirish asosida
~ faoliyatni ilmiy jihtdan to‘g‘ri tashkil etish orqali
~ faoliyatni izchil va doimiy nazorat qilish asosida
~ faoliyatda shaxsga maxsus ko‘rsatmalar berish orqali
}
::28:: o‘quvchilar tomonidan tashkil etiladigan faoliyatning asosiy turlarini ko‘rsating:
{= o‘yin, o‘qish, mehnat
~ mehnat, sport, muloqot
~ o‘qish, mehnat, sport
~ o‘yin, o‘qish, o‘z-o‘ziga xizmat
}
::29:: ko‘nikma nima?
{= shaxsning muayyan faoliyatni tashkil eta olish qobiliyati
~ ongli xatti-harakatning avtomatlashtirilgan shakli, faoliyatning tarkibiy qismi
~ faoliyat negizida amalga oshiriladigan xatti-harakatlar
~ bilimning yetarlilik darajasi
}
::30:: malaka bu:
{= ongli xatti-harakat, faoliyatni bajarishning avtomatlashgan shakli
~ mehnat qilish jarayonida hosil bo‘lgan ko‘nikmalar natijasi
~ bililarning amalda bir necha bor qo‘llanilishi
~ inson tomonidan uzoq yillar davomida o‘zlashtirilgan bilimlar majmui
}
::31:: ko‘nikma va malakalarni shakllantirishda asosiy bo‘lgan metod – bu...
{= amaliy mashq
~ namoyish
~ suhbat
~ pedagogik kuzatish
}
::32:: pedagogikada qabul qilingan yosh davrlarini ko‘rsating:
{= go‘daklik davri, maktabgacha ta’lim muassasasigacha bo‘lgan davr, maktabgacha ta’lim davri, boshlang‘ich ta’lim davri, o‘smirlik, o‘spirinlik
~ go‘daklik davri, bolalik davri, maktabgacha ta’lim davri, kichik maktab yoshi davri, o‘rta maktab yoshi davri, katta maktab yoshi davri
~ go‘daklik davri, maktabgacha ta’lim davri, kichik maktab yoshi davri, o‘rta maktab yoshi davri, katta maktab yoshi davri
~ go‘daklik davri, bolalik davri, maktabgacha ta’lim davri, boshlang‘ich ta’lim davri, o‘smirlik, o‘spirinlik
}
::33:: ilk bolalik qaysi yosh davrlarini o‘z ichiga oladi?
{=1 yoshdan 3 yoshgacha bo‘lgan davr
~1 yoshdan 2 yoshgacha bo‘lgan davr
~2 yoshdan 3 yoshgacha bo‘lgan davr
~3 yoshdan 4 yoshgacha bo‘lgan davr
}
::34:: o‘smirlik davri uchun xarakterli bo‘lgan xususiyat nimadan iborat?
{= jinsiy etilish va intensiv (tezkor) rivojlanishning kuzatilishi, mustaqillik hamda o‘zini namoyish qilishga intilish
~ jismoniy faollikning ortishi, shaxsi sifatida o‘zini namoyish qilishga intilish
~ ijtimoiy faollik ko‘nikmalarining shakllanishi, mustaqillikka intilish
~ o‘z xatti-harakatlarini mustaqil ravishda baholay olish layoqatining rivojlanishi va jismoniy faollikning ortishi
}
::35:: tarbiya nazariyasi nimani o‘rganadi?
{= tarbiyaviy jarayon mazmuni, tamoyillari, qonuniyatlari, uni tashkil etish masalalari, metodikasi, shakl, metod, vosita va usullarini
~ tarbiyaviy jarayon mazmuni, shaxsning tarbiyaviy jarayondagi o‘rnini
~ tarbiya jarayoni qonuniyatlari, uni tashkil etish shakl, metod, vosita va usullarini
~ tarbiyaviy jarayonning o‘ziga xos xususiyatlarini
}
::36:: tarbiya qanday jarayon?
{= yosh avlodni muayyan, aniq maqsad, ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida har tomonlama o‘stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni
~ yosh avlodni har tomonlama kamol toptirish, unda yuaksak ma’naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish jarayoni va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni
~ yosh avlodda ijtimoiy ong, xulq-atvor va dunyoqarashni tarkib toptirish yuksak ma’naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish jarayoni
~ yosh avlodni ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida har tomonlama o‘stirish jarayoni va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni
}
::37:: tarbiyaning ijtimoiy muhitning ob’ektiv va sub’ektiv omillariga bog‘liqligi, tarbiyaning shaxsning rivojlanishi bilan birligi va o‘zaro aloqadorligi faoliyat va munosabatni e’tirof etish shaxsning ijtimoiy ahamiyatli fazilatlarni shakllantirishning negizi va asosiy manbai ekanligi tarbiyalanuvchilarning o‘zaro tarbiyaviy ta’siri, o‘zaro munosabatlari hamda faol faoliyati o‘rtasidagi bog‘lanishning mavjudligi. Ular nimani ifodalaydi?
{= tarbiya qonuniyatlarini
~ tarbiya maqsadlarini
~ tarbiya g‘oyalarini
~ tarbiya tamoyillarini
}
::38:: tarbiya jarayonining o‘ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat?
{= aniq maqsadga yo‘naltirilganlik, ko‘p qirralilik, uzoq muddat davom etishi, yaxlitlik, tizimlilik, ikki tomonlama aloqaga egalik, qarama-qarshiliklarning mavjudligi
~ ko‘p qirralilik, bir tomonlama aloqaga egalik ikki tomonlama aloqaga egalik, qarama-qarshiliklarning mavjudligi
~ aniq maqsadga yo‘naltirilganlik, muayyan vaqt oralig‘ida davom etishi ikki tomonlama aloqaga egalik, qarama-qarshiliklarning mavjudligi
~ uzoq muddat davom etishi, yaxlitlik, tizimlilik ikki tomonlama aloqaga egalik, qarama-qarshiliklarning mavjudligi
}
::39:: tarbiya turlari qaysi variantda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
{= aqliy tarbiya, axloqiy tarbiya, jismoniy tarbiya, mehnat tarbiyasi, ekologik tarbiya, estetik tarbiya, iqtisodiy tarbiya, huquqiy tarbiya, fuqarolik tarbiyasi, jinsiy tarbiya, oila tarbiyasi va b
~ aqliy tarbiya, g‘oyaviy-ijtimoiy tarbiya, axloqiy tarbiya, jismoniy tarbiya, mehnat tarbiyasi, mehnat tarbiyasi, ekologik tarbiya
~ axloqiy tarbiya, jismoniy tarbiya, mehnat tarbiyasi, ekologik tarbiya, estetik tarbiya, jamoatchilik tarbiyasi, mehnat tarbiyasi, ekologik tarbiya va b
~ aqliy tarbiya, axloqiy tarbiya, jismoniy tarbiya, ekologik tarbiya, estetik tarbiya, iqtisodiy tarbiya, huquqiy tarbiya, vatanparvarlik tarbiyasi, mehnat tarbiyasi, ekologik tarbiya va b
}
::40:: tarbiya metodlari?
{= shaxsga tarbiyaviy ta’sir etish, uning hayoti va faoliyatini uyushtirish asosida unda ma’naviy-axloqiy tushuncha, e’tiqod va fazilatlarni tarkib toptirish usullari
~ shaxsga tarbiyaviy ta’sir etish orqali uni har tomonlama kamol toptirish yo‘llari va fazilatlarni tarkib toptirish usullari
~ shaxsning hayoti va faoliyatini uyushtirish asosida unda ma’naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalash usullari
~ shaxsning ijtimoiy ongini shakllantirish orqali uni fuqaro sifatida tarbiyalash yo‘llari
}
::41:: tarbiya metodlarining quyidagi turlari kim tomonidan ilgari surilgan:
1) tarbiyalanuvchilarning ongi, sezgisi va irodasiga ta’sir ko‘rsatuvchi metodlar
2) faoliyatni tashkil qiluvchi va ijtimoiy xulq-atvor tajribasini shakllantiruvchi metodlar
3) xulq-atvor va faoliyatni tartibga soluvchi, rag‘batlantiruvchi va tuzatuvchi metodlar?
{= G.I.Shukina
~ A.Q.Munavvarov
~ K.Z.Zaripov
~ B.Farberman
}
::42:: tarbiya metodlari qaysi javob variantida keltirilgan?
{= ijtimoiy ongni shakllantiruvchi metodlar, faoliyatni tashkil etish va ijtimoiy xulq-atvor ko‘nikmalarini shakllantiruvchi metodlar, pedagogik rag‘batlantirish (xulq-atvorni tuzatish) metodlari
~ ijtimoiy xulq-atvor ko‘nikmalarini shakllantiruvchi metodlar, ko‘rsatmali metodlar, amaliy mashg‘ulotlar metodlari
~ ongni shakllantiruvchi metodlar, og‘zaki bayon qilish metodlari, pedagogik rag‘batlantirish (xulq-atvorni tuzatish) metodlari
~ ongni shakllantiruvchi metodlar, ijtimoiy xulq-atvor ko‘nikmalarini shakllantiruvchi metodlar, og‘zaki ta’sir ko‘rsatuvchi metodlar
}
::43:: quyidagilarning qaysilari jazolash metodlari sanaladi?
{= tanbeh berish, uyaltirish, ogohlantirish
~ ogohlantirish, uyaltirish, musobaqa
~ tenbeh berish, pedagogik talab, xayfsan berish
~ uyaltirish, o‘git, ogohlantirish
}
::44:: pedagogik talab nima?
{= turli xatti-harakatlarni bajarish va faoliyatni tashkil etish jarayonida o‘quvchi tomonidan amal qilinishi zarur bo‘lgan ijtimoiy xulq-atvor me’yorlari
~ shaxsni to‘g‘ri shakllanishini ta’min etuvchi pedagogik ko‘rsatmalar, yo‘l-yo‘riqlar
~ shaxsda xalq-atvor ko‘nikmalarini shakllantiruvchi me’yoriy talablar zarur bo‘lgan ijtimoiy xulq-atvor me’yorlari
~ o‘quvchi va jamoa birligini qaror toptirishga xizmat qiluvchi qoidalar zarur bo‘lgan ijtimoiy xulq-atvor me’yorlari
}
::45:: pedagogik talab, o‘rganish, mashq qilish, tarbiyalovchi vaziyatlar, musobaqa tarbiya metodlarining qaysi guruhini tashkil etadi?
{= faoliyatini tashkil etish va ijtimoiy xulq-atvor ko‘nikmalarini shakllantirish metodlari guruhini
~ og‘zaki ko‘nikmalarini shakllantirish metodlari guruhini metodlar guruhini
~ ongni shakllantirish ko‘nikmalarini shakllantirish metodlari guruhini metodlari guruhi
~ amaliy ko‘nikmalarini shakllantirish metodlari guruhini metodlar guruhi
}
::46:: o‘z-o‘zini tarbiyalash nima?
{= shaxsning iroda kuchini ishlatish asosida o‘zida muayyan fazilatlarni tarkib toptirishga qaratilgan ongli faoliyati jarayoni
~ shaxsning irodaviy sifatlariga tayangan holda o‘z-o‘zini baholash jarayoni
~ shaxs tomonidan o‘z xatti-harakatlari, faoliyatini tahlil, nazorat qilish jarayoni
~ shaxsning o‘z-o‘zini ob’ektiv baholash orqali ma’lum fazilatlarga ega bo‘lishga intilishi jarayoni
}
::47:: ijtimoiy ongni shakllantiruvi metodlar guruhiga kiradigan metodlarni aniqlang
{= tushuntirish va uqtirish, namuna ko‘rsatish, suhbat, munozara
~ pedagogik talab, o‘rganish, mashq qilish, tarbiyalovchi vaziyatlar, musobaqa
~ rag‘batlantirish va jazolash
~ suhbat, namuna ko‘rsatish, tarbiyalovchi vaziyatlar, musobaqa
}
::48:: pedagogik rag‘batlantirish (xulq-atvorni tuzatish) metodi qanday elementlardan tarkib topadi?
{= rag‘batlantirish va jazolash
~ namuna ko‘rsatish va rag‘batlantirish
~ tushuntirish va uqtirish
~ jazolash va tushuntirish
}
::49:: qaysi qatorda rag‘batlantirish (xulq-atvorni tuzatish) metodlari guruhiga kiruvchi metodlar to‘g‘ri berilgan?
{= mukofotlash, tanbeh, xatti-harakatlarni jamoa o‘rtasida muhokama qilish
~ mashq, musobaqadan chetlatish, nasihat jamoa o‘rtasida muhokama qilish
~ hikoya, tushuntirish, tanbeh jamoa o‘rtasida muhokama qilish
~ musobaqadan chetlatish, tushuntirish, hayfsan berish
}
::50:: jamoa nima?
{= bir necha a’zolardan iborat bo‘lib, ijtimoiy ahamiyatga ega umumiy maqsad asosida tashkil etilgan guruh
~ o‘zaro bir-birlarini tushuna oladigan kishilar guruhi
~ bir necha shaxslarning yagona manfaat atrofida birlashishlari
~ shaxsiy manfaatlardan ko‘pchilik manfaatini ustun qo‘yish imkoniyatiga ega kishilardan tarkib topgan guruh
}
::51:: bolalar jamoaning rivojlanishi uchun xarakterli bo‘lgan quyidagi holatlar nimani ifodalaydi: ijtimoiy ahamiyatga ega yagona maqsadning mavjudligini, birgalikdagi umumiy faoliyatning tashkil etilishini, majburiy, mas’uliyatli munosabatning yo‘lga qo‘yilishini, saylangan umumiy rahbariy organga egalikni?
{= jamoaning o‘ziga xos xususiyatlarini
~ jamoaning shakllanish bosqichlarini
~ jamoaning tuzilishini
~ jamoa tomonidan olib boriladigan faoliyat mazmunini
}
::52:: jamoa rivojlanishining qaysi bosqichida faqat pedagogik talablar qo‘yiladi?
{= i bosqichida
~ vi bosqichida
~ iii bosqichida
~ ii bosqichida
}
::53:: a.s.makarenkoning fikricha, “ayrim o‘zini chetga olib qochuvchi, injiq shaxslarga jamoa talab qo‘ya boshlashi” jamoa rivojlanishining qaysi bosqichida ro‘y beradi?
{= iii bosqichida
~ vi bosqichida
~ ii bosqichida
~ i bosqichida
}
::54:: jamoa rivojlanishining ikkinchi bosqichiga qanday xususiyat xos?
{= jamoa faollari jamoa a’zolari oldiga ma’lum talablarni qo‘yadi
~ o‘qituvchi tomonidan pedagogik talablar qo‘yiladi
~ o‘z-o‘zini boshqarishga o‘tiladi
~ jamoaning har bir a’zosi o‘z oldiga jamoa manfaatiga oid talablarni qo‘yadi
}
::55:: jamoa an’analari nima?
{= jamoa a’zolari tomonidan birdek qo‘llab-quvvatlanuvchi barqarorlashgan odatlar
~ jamoa a’zolari qat’iy amal qiladigan me’yorlar
~ jamoa a’zolari tomonidan birdek bajarilishi zarur bo‘lgan talablar
~ jamoa a’zolari birdek bo‘ysunadigan majburiy qoidalar
}
::56:: dunyoqarash nima?
{= tabiat, jamiyat, tafakkur hamda shaxs faoliyati mazmunining rivojlanib borishini belgilab beruvchi dialektik xarakterga ega qarashlar va e’tiqodlar tizimi
~ shaxsning shakllanish jarayoni xususiyatlarini ifodalovchi g‘oyalar tizimi
~ shaxsning ijtimoiy jamiyatdagi o‘rnini belgilovchi xulq-atvor xususiyatlari
~ shaxs faoliyati mazmunini belgilab beradigan ma’naviy-axloqiy qarashlar tizimi
}
::57:: “metod” – bu...
{= metod – bu yunoncha “yo‘l, yo‘riq”, usul orqali maqsadga erishishdir
~ metod – bu lotincha so‘zdan olingan bo‘lib, axborotni uzatish
~ metod – bu lotincha so‘zdan olingan bo‘lib, axborotni uzatish
~ metod – pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismi
}
::58:: axloqiy tarbiyaning maqsadi nimadan iborat?
{= axloqiy ong, axloqiy his-tuyg‘u, axloqiy xulq-atvor ko‘nikmalari va axloqiy e’tiqodga ega shaxsni tarbiyalash
~ o‘quvchilar ongiga axloqiy me’yorlarni, ijtimoiy-huquqiy qoidalarni, qonunchilik asoslarini, ijtimoiy-axloqiy talablarni singdirish
~ o‘quvchilarda axloqiy fazilatlar, xulq-atvor ko‘nikmalarini, ijobiy xislatlarni, xushmuomalalilik, fahm-farosatni va nazokat shakllantirish
~ o‘quvchilarda borliqqa ijobiy munosabatni, mustahkam e’tiqodni va aniq maqsad asosida hayotiy intilishlarni
}
::59:: muloqot nima?
{= fikr almashish, bir-birini tushunish
~ maslaxatlashish, fikrlashish
~ birovlarga ta’sir kursatish
~ suxbatlashish faoliyati
}
::60:: jamiyat tomonidan tan olingan bo‘lib, unda yashovchi kishilar tomonidan bajarilishi majburiy-ixtiyoriy bo‘lgan qoida nima deb ataladi?
{= axloqiy me’yor
~ axloqiy harakat
~ axloqiy yondashuv
~ axloqiy qarash
}
::61:: shaxsga yo‘naltirilgan ta’limning asosiy tamoyilini ko‘rsating?
{= ta’lim markaziga o‘quvchi (o‘quvchi) qo‘yiladi
~ ta’lim markaziga o‘qituvchi qo‘yiladi
~ ta’lim markaziga pedagogik jamoa qo‘yiladi
~ o‘quv yurtining moddiy texnik ta’minoti xisobga olinad
}
::62:: pedagogika olamiga savol javob va «evristik» suhbat metodini olib kirgan faylasuf olim kim?
{= Suqrot
~ Platon
~ Arastu
~ Demokrit
}
::63:: Ya.A.Komenskiyning «buyuk didaktika»asari nechanchi yilda yozilgan?
{=1632y
~1630y
~1633y
~1631y
}
::64:: «takrorlash bilimning onasidir». Ushbu ibora qaysi pedagog olimning fikriga mansub.
{= Ushinskiy
~ Shakuriy
~ Komenskiy
~ Hamza
}
::65:: ibtidoiy jamoa davridagi ma’rifiy tafakkurning dastlabki kurtaklari
{= yunon tarixchisi geradotning «tarix» kitoblarida bayon etilgan
~ folklorlardagi o‘z aksini topgan
~«behistun» yozuvlarida ifodalangan
~ xalk ogzaki ijodi namunalarida
}
::66:: qaysi mehnat turli o‘quvchilarning moddiy boyliklar yaratishdagi ishtiroki, bu jarayonda ularning ishlab chiqarish munosabatlariga kirishishlarini ko‘zda tutadi?
{= ishlab chiqarish mehnati
~ o‘quv mehnati
~ ijtimoiy foydali mehnat
~ o‘z-o‘ziga xizmat ko‘rsatish
}
::67:: zardushtiylik ahloqining asosi bu...
{= ezgu fikr, ezgu kalom, ezgu amal
~ ezgu niyat, ezgu ixlos, ezgu amal
~ ezgu kalom, ezgu hayol, ezgu tilak
~ falsafa, siyosat e’tiqod
}
::68:: ijtimoiy ongni shakllantiruvchi metodlar qanday usullar sanaladi?
{=ijtimoiy ongni shakllantiruvchi metodlar o‘quvchilarda ma’naviy -axloqiy sifatlar, e’tiqod hamda dunyoqarashini shakllantirish maqsadida ularning ongi, xis-tuyg‘usi va irodasiga ta’sir ko‘rsatish usullari sanaladi
~ ijtimoiy ongni shakllantiruvchi metodlar e’tiqod hamda dunyoqarashni shakllantirish usullari sanaladi
~ ijtimoiy ongni shakllantiruvchi metodlar xis-tuyg‘usi va irodasi ta’sir ko‘rsatish usullari sanaladi
~ ijtimoiy ongni shakllantiruvchi metodlar ma’naviy axloqiy sifatlar va irodasiga ta’sir ko‘rsatish usullari sanaladi
}
::69:: o‘quvchilarni mehnatga layoqatli va mehnatsevar qilib tarbiyalashda ko‘proq nimalarga e’tibor bermoq lozim?
{= mehnatda mashq qildirishga
~ ishbilarmonlik xislatini tarbiyalashga
~ ularni ijtimoiy va ruhiy jihatdan kamol toptirishga
~ ma’naviy-axloqiy e’tiqodni shaklantirishga
}
::70:: kasbiy konsultatsiya (maslahat)ning qanday turlari mavjud?
{= individual-tashxisli, ma’lumot axborotli, tibbiy
~ tibbiy, rag‘batlantiruvchi, ma’lumot-axborotli
~ rag‘batlantiruvchi, individual-tashxisli, tibbiy
~ tarbiyalovchi, tibbiy, individual-tashxisli
}
::71:: jismoniy tarbiyaning maqsadi nimadan iborat?
{= o‘quvchilarda jismoniy, irodaviy sifatlarni shakllantirish, ularni aqliy va jismoniy jihatdan mehnat, vatan mudofaasiga tayyorlash
~ o‘quvchilarning saloatliklarini mustahkamlash
~ o‘quvchilarda jismoniy mashqlarni bajarish ko‘nikma va malakalarini shakllantirish
~ o‘quvchilarning jismoniy tarbiya va sportga bo‘lgan qiziqishlarini oshirish
}
::72:: o‘quvchilar sog‘ligini mustahkamlash, organizmini chiniqtirish, jismoniy jihatdan to‘g‘ri rivojlanishini ta’minlash, ishlash qobiliyatini rivojlantirish ularda yangi harakat turlariga nisbatan ko‘nikma, malakalar hosil qilish, ularni maxsus bilimlar bilan qurollantirish o‘quvchilarning yoshiga, jinsiga muvofiq keladigan asosiy harakat sifatlarini shakllantirish va rivojlantirish, ularda o‘z sog‘ligiga ongli munosabatni tarbiyalash. Ular jismoniy tarbiyaning ... Sanaladi.
{= vazifalari
~ maqsadi
~ yo‘nalishlari
~ tamoyillari
}
::73:: o‘quvchilarda jismoniy madaniyatni tarbiyalashning asosiy vositalariga nimalar kiradi?
{= jismoniy mashqlar, organizmni chiniqtirishga yordam beruvchi tabiiy va gigienik omillar
~ gimnastika, harakatli o‘yinlar, turizm, sport
~ jismoniy ta’sir, organizmni chiniqtirishga yordam beruvchi tabiiy va sun’iy omillar
~ quyosh, suv, havo, uyqu
}
::74:: quyida keltirilgan jismoniy tarbiya vositalaridan qaysi biri maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim yoshi bolalarining jismoniy quvvatini oshirishga, jismoniy, aqliy jihatdan rivojlanishiga yordam beradi?
{= harakatli va didaktik o‘yinlar
~ shaxmat-shashka va tennis
~ gimnastika
~ sayohat
}
::75:: jismoniy madaniyatga egalikni ifodalovchi asosiy tushunchalar qaysilar: 1) jismoniy ta’sir 2) jismoniy harakat ko‘nikmalariga egalik 3) jismoniy mehnat 4) jismoniy kamolot 5) jismoniy ideal 6) jismoniy madaniyat 7) jismoniy jazo
{=2, 4, 5, 6
~1, 3, 4, 7
~1, 2, 4, 6
~1, 2, 5, 6
}
::76:: “badanning salomat va quvvatli bo‘lmog‘i insonga eng kerakli narsadir. Chunki o‘qimoq, o‘qitmoq va o‘rgatmoq uchun insonga kuchlik, kasalsiz vujud kerakdir”. Ushbu fikr kim tomonidan ilgari surilgan?
{= Abdulla Avloniy
~ Ibn Sino
~ Alisher Navoiy
~ Yаn Amos Komenskiy
}
::77:: estetik tarbiyaning maqsadi nimadan iborat?
{= shaxsning voqelikka estetik munosabatini shakllantirish
~ o‘quvchilarni go‘zallikni his qilishga o‘rgatish
~ o‘quvchilarda san’at asarlari, shu jumladan, badiiy adabiyotga qiziqishni uyg‘otish
~ o‘quvchilarda tasviriy san’at, jumladan, rassomlik va haykaltaroshlikka oid asarlar mohiyatini tushuna olishga o‘rgatish
}
::78:: estetik tarbiyaning asosiy vazifalari nimalardan iborat?
{= shaxsda estetik tushuncha, estetik idrok, his-tuyg‘u, did, madaniyatni shakllantirish
~ shaxsda tabiiy go‘zallikni his qila olish ko‘nikmalarini shakllantirish
~ shaxsni san’at asarlarida ilgari surilgan ma’noni anglashga o‘rgatish
~ shaxsni go‘zallikni sevishga o‘rgatish
}
::79:: estetikaning asosiy tushunchalarini aniqlang: 1) estetik his-tuyg‘u 2) estetik tamoyil 3) estetik did 4) estetik me’yor 5) estetik mulohaza 6) estetik ideal.
{=1, 3, 5, 6
~1, 2, 5, 6
~1, 2, 3, 4
~1, 4, 5, 6
}
::80:: shaxsning aniq bir estetik hodisaga munosabatini bildiruvchi aqliy harakati nima?
{= estetik mulohaza
~ estetik ehtiyoj
~ estetik ong
~ estetik did
}
::81:: ta’limni tashkil qilish shakllari qanday tanlanadi?
{= ta’lim maqsadiga qarab
~ ta’lim turiga qarab
~ bolalarning yosh xususiyatlariga qarab
~ o‘quv rejimi asosida
}
::82:: shaxsning voqelikni estetik jihatdan bilishga undovchi subyektiv omillar nima?
{= estetik ehtiyoj
~ estetik mulohaza
~ estetik did
~ estetik ong
}
::83:: “devonu lug‘atit-turk” asari muallifi?
{= M.Qoshg‘ariy
~ Imom Al Buxoriy
~ A.Rudakiy
~ A.Navoiy
}
::84:: ekologik tarbiyaning asosiy maqsadi va vazifalari nimalardan iborat?
{= o‘quvchilarga tabiatni muhofaza qilishga oid nazariy va amaliy bilimlarni berish asosida tabiatga, atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirish
~ o‘quvchilarga ekotizim va uning xususiyatlarini o‘rganish
~ o‘quvchilarni tabiiy jarayonlarning mohiyatidan xabardor bo‘lish
~ o‘quvchilarda tabiat bilan o‘zaro uyg‘unlikka erishish ko‘nikmalarini shakllantirish
}
::85:: ekologik tarbiyaning vazifalarini aniqlang.
1) o‘quvchilarning tabiiy muhitning inson hayotida tutgan o‘rni va ahamiyati to‘g‘risidagi nazariy bilimlarini rivojlantirish
2) o‘quvchilarda inson tabiatning bir bo‘lagi ekanligi haqidagi tushunchani qaror toptirish
3) o‘quvchilarni tabiatni sevishga o‘rgatish, ularda tabiat va atrof-muhitni muhofaza qilish borasidagi nazariy va amaliy bilimlarini oshirish
4) o‘quvchilarda tabiiy ne’matlardan maqsadli foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirish
5) o‘quvchilarda tabiat va atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirish
{=1, 3, 5
~1, 2, 3
~2, 3, 5
~3, 4, 5
}
::86:: didaktika – bu:
{= ta’lim nazariyasi
~ rivojlanish nazariyasi
~ tarbiya nazariyasi
~ ta’lim-tarbiya nazariyasi
}
::87:: didaktika nimani o‘rganadi?
{= o‘qitish mazmuni, qonuniyatlari, tamoyillari, shakl, metod va vositalarini
~ shaxsning umumiy rivojlanish qonuniyatlarini
~ bolaning atrofdagilar bilan o‘zaro munosabatini
~ shaxsga ta’lim hamda tarbiya berishga salbiy ta’sir etuvchi omillarni
}
::88:: ta’lim funksiyalari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
{= bilim berish, tarbiyalash, rivojlantirish
~ o‘quv fanlari mazmunini o‘zlashtirib olish
~ bilim, ko‘nikma, malaka hosil qilish
~ tevarak-atrofdagi voqealarni tushuntirish
}
::89:: didaktikaning asosiy kategoriyalarini ko‘rsating.
{= ta’lim mazmuni, ta’lim shakli, ta’lim metodlari, ta’limiy vositalar
~ ta’lim berish, tarbiyalash, shakllantirish
~ bilim, ko‘nikma, ta’lim, malaka
~ rivojlanish, mustahkamlash, takrorlash, umumlashtirish
}
::90:: “ta’lim beruvchi, rivojlantiruvchi va tarbiyalovchi” tushunchalari didaktikaning qaysi jihatini yoritadi?
{= ta’lim funksiyalari
~ ta’lim vositalari
~ ta’lim metodlari
~ ta’lim natijasi
}
::91:: o‘quvchilar bilim sifatini va o‘qitish natijalarini dtsga muvofiqligini ta’minlash uchun joriy, oraliq va yakuniy nazorat bilan birga umumiy o‘rta maktablarda yana qanday nazoratni o‘tkazish ko‘zda tutilgan?
{= bosqichli nazorat
~ izchil nazorat
~ davomiy nazorat
~ tizimli nazorat
}
::92:: buyuk chex olimi ya.a.komenskiy tomonidan “didaktikaning oltin qoidasi” deb e’tirof etilgan tamoyil qaysi?
{= ko‘rsatmalilik
~ ta’lim berishda ilmiy atamalardan foydalanish
~ ta’limning tabiat bilan uyg‘unligi
~ nazariy bilimlarning o‘quvchilar uchun tushunarli bo‘lishi
}
::93:: jismoniy hamda ruhiy rivojlanishda nuqsoni bo‘lgan, shuningdek, uzoq vaqt davolanishga muhtoj bolalar va o‘smirlar qanday ta’lim muassasalarida o‘qitiladilar?
{= ixtisoslashtirilgan (maxsus) ta’lim muassasalarida
~ umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida
~ o‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi muassasalarida
~ sog‘lomlashtirish muassasalarida
}
::94:: ta’limni tashkil etish shakllari qaysi variant javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
{= an’anaviy ta’lim, noan’anaviy ta’lim, interfaol ta’lim
~ yakka tartibdagi ta’lim, repetitorlik ta’lim, fakultativ ta’lim
~ ekskursiya, ma’ruza, viktorina
~ an’anaviy ta’lim va noan’anaviy ta’lim
}
::95:: noan’aviy ta’lim shakliga nimalar kiradi?
{= ma’ruza, fakultativ, seminar, laboratoriya mashg‘ulotlari, ekskursiya, bahs-munozara, davra stoli, viktorina va b
~ yangi bilimlarni bayon qilish darslari, takrorlash darslar va b
~ kirish darslari, bkmni tekshirish darslari va b
~ ma’ruza, ekskursiya, uchrashuv, debat, davra stoli, viktorina, mahorat darslari va b
}
::96:: darsning boshlanishini tashkil etish uy vazifasini tekshirish, maqsadi, vazifasini bayon qilish, yangi materiallarni tushuntirish, mustahkamlash, yakun yasash va uyga vazifa berish kabi vazialar hal qilinadigan dars tipini ko‘rsating:
{= aralash dars
~ bilimlarni takrorlash
~ yangi bilimlarni berish
~ umumlashtirilgan darsi
}
::97:: eng qadimgi yozma ma’rifiy yodgorlik?
{= Avesto
~ kalima va dimna
~ shoxnoma
~ Qobusnoma
}
::98:: majburiy standartli tekshiruv ishlari qaysi nazorat tarkibiga kiradi?
{= maxsus nazorat
~ oraliq nazorat
~ joriy nazorat
~ bosqichli nazorat
}
::99:: o‘quv dasturida nimalar aks etadi?
{= har bir o‘quv fanining mazmuni, o‘quv yillari bo‘yicha dastur mazmuni, mavzularining tahminiy soatlari
~ o‘quvchi shaxsini tarbiyalash maqsadi, vazifalari, ularni mutaxassis qilib etishtirish
~ o‘quv yilining strukturasi, ta’tillar kuni, dam olish haftalari va dars soatlari
~ o‘quv predmetining ajratilgan haftalik soatlar miqdori va choraklarda necha soatdan mavzu bo‘lishi
}
::100:: o‘quvchilarga nazariy va amaliy bilimni tartibli bayon qilishga yo‘naltirilgan jarayon qanday nomlanadi?
{= ta’lim
~ bilim
~ ma’lumot
~ faoliyat
}
::101:: o‘quvchining iste’dod va qobiliyatining rivojlanishi nimaga bog‘liq?
{= faoliyatga, muloqotga, ta’lim-tarbiyaning pedagogik jihatdan o‘zaro muvofiqligiga
~ tarbiyaviy tug‘ma nishonlarga va yil davomida muvaffaqiyatli o‘qishga
~ o‘zlashtirgan bilimlarning miqdori va uning to‘plagan hajmiga
~ o‘qitish, tarbiyalash metodlariga va bilimlarni tez o‘zlashtirishga
}
::102:: maktab ta’limining mazmuni qaysi me’yoriy hujjatlarda aks etadi?
{= o‘quv rejasi, darsliklar, o‘quv dasturlar va dtsda
~ o‘quv dasturlari, metodik ko‘rsatmalar va dtsda
~ pedagogik kengash qarorlari, metodik yo‘riqnomalar va dtsda
~ buyruqlar, darsliklar va dtsda
}
::103:: boshlang‘ich sinf o‘quvchilari faoliyatida nimalar asosiy o‘rin tutadi?
{= o‘yin, o‘qish
~ mehnat, o‘yin
~ o‘qish, mehnat
~ muomala, mehnat
}
::104:: ta’lim metodlarining asosiy turlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
{= og‘zaki bayon qilish, ko‘rgazmali va amaliy metodlar
~ o‘qishga qiziqishni rag‘batlantiruvchi, o‘z-o‘zini nazorat metodlari
~ bilish faoliyatini kuzatish, nazorat va o‘quv faoliyatini tuzatish metodlari
~ nazariy bayon qilish, mehnatga va muayyan kasbga qiziqishni rag‘batlantirish
}
::105:: ta’limning amaliy metodlariga nimalar kirishini ko‘rsating?
{= mashq qilish, laboratoriya va amaliy ishlar
~ illyustratsiya, namoyish qilib ko‘rsatilishi
~ hikoya, tushuntirish, suhbat, ma’ruza
~ test, algoritmlash, qisman izlanish, induksiya
}
::106:: kasb-hunar kolleji qanday muassasa?
{=o‘quvchilarning kasb-hunarga moyilligi, mahorat va malakasini chuqur rivojlantirishni, tanlagan kasblar bo‘yicha bir yoki bir necha ixtisos olishni ta’minlaydigan uch yillik o‘rta maxsus kasb-hunar o‘quv yurti
~ o‘quvchilarning intellektual qobiliyatlarini jadal o‘stirishni, ularning chuqur, tabaqalashtirilgan va kasb-hunar yo‘naltirilgan bilim olishlarini ta’minlaydigan uch yillik o‘rta maxsus o‘quv yurti
~o‘quvchilarning yakka tartibdagi ehtiyojlarini qondirish, ularning bo‘sh vaqti va dam olishini tashkil etish uchun turli yo‘nalishlarda ta’limni tashkil etishga yo‘naltirilgan ko‘p yillik faoliyatni olib boradigan o‘quv yurti
~ ta’lim yo‘nalishlaridan biri bo‘yicha puxta bilim beradigan, o‘qish muddati kamida uch yil bo‘lgan o‘rta maxsus o‘quv yurti
}
::107:: ko‘rsatmalilik metodining asosiy tarkibiy elementlari qaysilar?
{= namoyish etish, tasvirlash, namoyish qilib ko‘rsatilishi
~ kuzatish, namoyish qilib ko‘rsatilishi
~ mashq qilish, laboratoriya va grafik ishlar
~ sxema va chizmalar tayyorlash, grafiklar
}
::108:: “Avesto” necha qismdan iborat.
{=3
~5
~4
~6
}
::109:: evristik suhbat metodi daslab kim tomonidan qo‘llanilgan?
{= Sokrat (Suqrot)
~ Platon (Ptolamey)
~ Aristotel (Arastu)
~ Demokrit
}
::110:: o‘qituvchining monologi, suhbati ta’limning qaysi metodiga kiritiladi?
{= og‘zaki
~ amaliy
~ ko‘rgazmali
~ ijodiy
}
::111:: tashxis negizida qanday ishlar amalga oshiriladi?
{= o‘quvchilarning bkm darajasini aniqlash, o‘lchash va baholash
~ o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilgan nazariy bilimlar darajasini hisobga olish
~ o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini baholash
~ o‘quvchilar faoliyatini nazorat qilish
}
::112:: maktabgacha ta’lim qanday maqsadni ko‘zlaydi?
{= bola shaxsini sog‘lom va etuk, maktabda o‘qishga tayyorlangan tarzda shakllantirishni
~ bolaning savodxonlik ko‘nikmalarini shakllantirishni
~ bolada ijtimoiy va tabiiy borliqni anglash ko‘nikmalarini shakllantirishni
~ bola shaxsida nutq va faoliyat ko‘nikmalarini shakllantirishni
}
::113:: umumiy o‘rta ta’lim qanday bosqichlardan iborat?
{= boshlang‘ich ta’lim va umumiy o‘rta ta’lim
~ boshlang‘ich ta’lim va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi
~ maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim
~ uzluksiz ta’limninng barcha bosqichlari
}
::114:: akademik litsey qanday muassasasi?
{= o‘quvchilarning intellektual qobiliyatlarini jadal o‘stirishni, ularning chuqur, tabaqalashtirilgan va kasb-hunar yo‘naltirilgan bilim olishlarini ta’minlaydigan uch yillik o‘rta maxsus o‘quv yurti
~ o‘quvchilarning kasb-hunarga moyilligi, mahorat va malakasini chuqur rivojlantirishni ta’minlaydigan uch yillik o‘rta maxsus o‘quv yurti
~ tabaqalashtirilmagan bo‘lsa-da, o‘quvchilarda kasbiy ko‘nikmalarni shaklantirishga xizmat qiladigan uch yillik o‘rta maxsus o‘quv yurti
~ tanlangan kasblar bo‘yicha bir yoki bir necha ixtisos olishni ta’minlaydigan uch yillik o‘rta kasb-hunar o‘quv yurti
}
::115:: “Qobusnoma” asarida yoshlar tarbiyasida – juvonmardlik talablaridan eng muhimi:
{= axloq tarbiyasi
~ aqliy tarbiya
~ estetik tarbiya
~ jismoniy tarbiya
}
::116:: oliy ta’lim muassasalari qanday vazifani bajaradi?
{= yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash
~ pedagogik ma’lumotga ega malakali mutaxassislarni tayyorlash
~ raqobatga bardoshli, malakali mutaxassislarni tayyorlash
~ kichik malakali mutaxassislarni tayyorlash
}
::117:: A. Navoiy o‘zining axloqiy qarashlarini qaysi asarida bayon qilgan?
{=“Mahbub ul-qulub”
~“Xamsa”
~“Munojot”
~“Vaqfiya”
}
::118:: birinchi marta jadidchilik qayerda paydo bo‘ldi?
{= Qirimda
~ O‘zbekistonda
~ Rossiyada
~ Xorijda
}
::119:: oliy ta’lim yo‘nalishlaridan biri bo‘yicha puxta bilim beradigan, o‘qish muddati kamida to‘rt yil bo‘lgan tayanch oliy ta’lim – bu ...
{= bakalvriat
~ adyunktura
~ doktarantura
~ magistratura
}
::120:: Imom Buxoriy to‘plagan xadislar soni?
{=600 ming
~100 ming
~500 ming
~400 ming
}
::121:: jamiyatning yuqori malakali ilmiy, ilmiy-pedagogik kadrlarga bo‘lgan ehtiyojlarini ta’minlashga qaratilgan ta’lim turi qanday ta’lim sanaladi?
{= oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim
~ mustaqil ta’lim
~ o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi
~ rivojlantiruvchi ta’lim
}
::122:: tarbiya maqsadini belgilovchi omil qaysilar deb bilasiz?
{= biologik, irsiy, ijtimoiy omillar
~ jamiyat taraqqiyotining moddiy asoslari va ob’ektiv ehtiyoji
~ ushbu jamiyat taraqqiyotining darajasi
~ muayyan jamiyatdagi pedagogik nazariyaning ahvoli
}
::123:: pedagogikaning boshqa fanlar bilan aloqasi qaysi guruhda berilgan?
{= falsafa, sotsiologiya, etika, psixologiya, pedagogika tarixi v.b
~ falsafa, kibernetika, estetika, pedagogika v.b
~ fizika, adabiyot, metematika, pedagogika, tarix, v.b
~ geografiya, jamiyatshunoslik, pedagogika, iqtisod asoslari v.b
}
::124:: pedagogikaning milliy asosi nima?
{= ta’lim masalalarini millatning milliy merosi bilan umumbashariy qadriyatlar bilan bog’lagan holda amalga oshirish, xal etish
~ komil inson voyaga etkazishning mavjud muammolarni hal qilish
~ uzluksiz ta’lim tizimini yanada rivojlantirish muammolarini o’rganish
~ ta’lim –tarbiya samaradordigini oshirish va dunyo talablariga darajasida olib chiqish
}
::125:: Avestoda qanday g‘oya ulug‘lanadi?
{= yaxshilik yovuzlik ustidan g‘alaba qozonadi
~ mardlik jasurlikka aylanadi
~ ayollarga g‘amxo‘rlik qilish asosiy insoniy burch hisoblanadi
~ ma’naviy hayot moddiy hayot bilan bog‘lanadi
}
::126:: turkiy tilda yaratilgan dastlabki ta’limiy-axloqiy asar qaysi?
{=«Qutadg’u bilig»
~«Devoni lug’atit turk»
~«Mahbub ul-qulub»
~«Hibbat ul-haqoyiq»
}
::127:: «Turkiy guluston, yoxud axloq» asari qaysi pedagog olim qalamiga mansub?
{= Avloniy
~ Navoiy
~ Forobiy
~ Fitrat
}
::128:: sinf - dars tizimiga kim asos solgan?
{= Ya. A. Komenskiy
~ Ya. A. Komenskiy, D. Ushinskiy
~ P. P. Blonskiy, T. Shatskiy
~ A. C. Makarenko
}
::129:: turli tarixiy davrlardagi tarbiya, maktab va pedagogik nazariyalar taraqqiyotini pedagogikaning qaysi sohasi o’rganadi?
{= pedagogika tarixi
~ pedagogika nazariyasi
~ pedagogika mahorati
~ pedagogika mahorati, ijtimoiy pedagogika, pedagogik texnologiya
}
::130:: Komil inson tarbiyalash muammolari nechinchi asrda paydo bo‘lgan
{= IX
~ XIV-XVI
~ XIX
~ III
}
::131:: pedagogikaning asosiy tushunchalari (kategoriyalari)ni aniqlang.
{= tarbiya, ta’lim, ma’lumot
~ bilim, malaka, ko’nikma
~ muhit, irsiyat, tarbiya
~ yetuklik, rivojlanish, tarbiya
}
::132:: hamkorlik va milliy pedagogika asosini yaratish bu...
{= pedagogikaning vazifasi
~ milliy istiqlol g’oyasining bosh maqsadi
~ tarix fanining bosh vazifasi
~ psixologiya fanining oldida turgan maqsad
}
::133:: tarbiyaviy ishlarning mantiqiy tizimi tarkibiy qismlarini belgilang
{= maktab, oila, mahalla, jamoatchilik tarbiyasi
~ darsda va sinfdan tashqari tarbiya ishlari
~1-4, 5-7, 8-9, 10-11 sinflarda tarbiya ishlari
~ maqsad, vazifa, vosita, usul, natija va pedagogik shart-sharoitlar
}
::134:: tarbiya jarayoni sub’ektini belgilang
{= pedagoglar jamoasi va tarbiyachilar
~ televidenie, radio, matbuot
~ ota-ona
~ tarbiyalanuvchilar
}
::135:: ta’lim jarayonida o’qituvchi va o’quvchi hamkorligini ta’minlovchi bosh omilni belgilang
{= o’zaro munosabatlar to’qnashuvi
~ o’qituvchi va o’quvchining o’zaro kelishuvi
~ bir-birini tushunishga erishish
~ maqsadlarning birligi va mushtarakligini
}
::136:: “maktab,mahalla, oila , hamkorligi” kontseptsiyasi qachon ishlab chiqilgan?
{=1999 y
~1993 y
~1994 y
~1995 y
}
::137:: nechanchi yili “Yoshlar yili ” deb qabul qilingan?
{=2008 y
~2009 y
~2011 y
~2011 y
}
::138:: quyidagi pedagоgik nazоkatga оid fikrga o’z munоsabatingizni bildiring.
{=pedagоgik nazоkat – o`qituvchining kasbiy sifati va maxоratining bir yunalishi, uning оdоbi esa o`qituvchining оbrusini tartibga sоlib turadi, uni saklashga yordam beradi, kоllektivdagi urnini belgilaydi
~ pedagоgik nazоkat – dustlik, xizmatdagi mоslik, chikishib, xamjixat bo’lish, mayinlik, uni saklashga yordam beradi, kоllektivdagi urnini belgilaydi
~ pedagоgik nazоkat – tadbirni tanlash, uning rejasini to’zish, o’tkazish va tahlil qilish, uni saklashga yordam beradi, kоllektivdagi urnini belgilaydi
~ pedagоgik nazоkat - nafas оlish, оvоzni o’zgaruvchanligi, talaffo’z ravоn notiq, uni saklashga yordam beradi, kоllektivdagi urnini belgilaydi
}
::139:: “maktab, oila, mahalla hamkorligi” kontseptsiyasining maqsad va vazifalari nimalardan iborat?
{= yoshlarni milliy istiqlol g’oyalariga sadoqatli ma’naviy barkamol vatanparvarlik ruhida tarbiyalash
~ yoshlar sportini ommaviy rivojlantirish tizimini yaratish, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash
~ vositalar tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash
~ xuquq va manfaatlarini himoyalashga qaratilgan ish, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash
}
::140:: o`qituvchining notiqlik qobiliyatiga berilgan tahrif qaysi banda tugri ko’rsatilgan?
{= o`qituvchining tarbiyalanuvchi ichki duyosiga kira оlish qobiliyati
~ to`g’ri talaffuz qila оlishi
~ to`g’ri muоmala qila оlish qobiliyati
~ no’tiq erdamida o’z fikr-tuyg’ularini aniq va ravshan ifоdalash qobiliyati
}
::141:: pedagogik mahoratning tarkibiy qismlari to`ri ko`rsatilgan javobni ko`rsating
{= insonparvarlik, kasbiy bilimlar, pedagogik qobiliyat, pedagogik texnika
~ bilim, ko`nikma, malaka, kasbiy ko’nikma va malaka, kasbiy bilim va tushunchasi
~ kasbiy qadriyat va (ustanovka) tayyorgarligi, kasbiy ko’nikma va malaka, kasbiy bilim va tushunchasi
~ pedagogik qobiliyatlar, pedagogik layoqat, kasbiy ko’nikma va malaka, kasbiy bilim va tushunchasi
}
::142:: o’qituvchining qiziqishi, intilishi, uzoq vaqt izlanishi natijasida hosil bo’lgan, o’ziga xos o’yin, mehnat, musobaqa elementlari bo’lgan yangi bir dars turi darsni tashkil etishning qaysi usuliga kiradi?
{= noan’anaviy
~ repetitorlik
~ an’anaviy
~ individual
}
::143:: metodlarni optimal tanlashga qanday talablar qo’yiladi? (metodning optimalligini nima belgilaydi?)
{= dars maqsadi, predmetning va mavzuning xususiyati, vaqt, sharoit, o’quv bazasi, o’qituvchi mahorati, o’quvchilarning yoshi va tayyorlik darajasi
~ sinf o’quvchilarining imkoniyati, o’qituvchining shaxsiy imkoniyati va mahorati, maktab sharoiti
~ faoliyatning xususiyati, bolaning anatom-fiziologik xususiyati, ruhiyati, ilmiy fikr mantig’i
~ o’quvchi o’zlashtirishga ta’sir etadigan ichki va tashqi sabablar, maktabning o’quv bazasi
}
::144:: dars tiplari qaysilar?
{= yangi bilim berish darsi, umumlashtirish-tizimlashtirish darsi, takroriy-qaytarish darsi, nazorat darslari, aralash dars
~ turli mashg’ulotlar qatnashadigan dars, sinov-mavzuli dars, kino dars, ma’ruza darsi
~ konferentsiya-darsi, matbuot konferentsiyasi darslari, uchrashuv
~ aralash dars, kitob bilan ishlash, umumlashtirish
}
::145:: innovatsion yondoshuv nima?
{= muammoni yechish uchun yangicha yondashuv yoki yangi texnologik jarayonni qo’llash
~ turli maqsadlar shajarasini ishlab chiqish va vazifalarni amalga oshirish
~ tartibga solish va nazorat qilish
~ zamon ehtiyojiy talablaridan kelib chiqib boshqarishni yo’lga qo’yish
}
::146:: o’qitish usuli (metodlari) deganda nima tushuniladi?
{= o’qituvchi va o’quvchilarning o’qish vazifalarini bajarishga qaratilgan nazariy va amaliy bilish faoliyatini uyushtirish usuli va amalga oshirish yo’li
~ bilimlarni bayon qilish, mashqlantirish, amaliy ishlar olib borish
~ ta’lim vazifasini hal qilishga qaratilgan o’qituvchi va o’quvchilarning birgalikdagi faoliyatini belgilash yo’li va vositasi
~ o’qitishni amalga oshirish va bolalar bilish faoliyatiga rahbarlik qilish
}
::147:: o‘qitish jarayonida nazoratning rivojlantiruvchi funksiyasini toping
{= o‘z-o‘zini nazorat qilish va baholash
~ xotirani mustahkamlash
~ o‘quvchilarda barqaror diqqatni vujudga keltirish
~ baholash
}
::148:: masofadan o‘qitish qanday amalga oshiriladi?
{= kommunikatsion texnologiyalar orqali
~ o‘quv adabiyotlari orqali
~ kompyuter texnikasi orqali
~ t’yutorlar yordamida
}
::149:: innovatsiya nima?
{= innovatsiya – yangilik kiritish
~ innovatsiya – yangicha ta`lim
~ innovatsiya - dasturlashtirilgan ta’lim
~ innovatsiya - muammoli ta’lim
}
::150:: kompetensiya nima?
{= kompetentsiya-bilim, ko’nikma, malaka, qobiliyat, qarashlar,shaxsning malakasi yoki ish yuritish qobiliyatlarining namoyon bo`lishini belgilab beradigan shaxsiy sifatlar va qadriyatlar yig`indisi
~ kompetentsiya-xulq-atvor, bilim, malaka, munosabat, motiv
~ kompetentsiya- o’z-o’zini namoyon qilish, boshqa odamlar bilan ijtimoiy muloqotda bo’lish, o’z ustida tinimsiz ishlash
~ kompetentsiya- vaziyatni baholash va muammolarni yechish ko’nikmasiga ega bo’lish, tashkilotchilik, ijodiy yondashuv, boshqaruv ko’nikmasiga ega bo’lish
}
::151:: kompetensiya nima?
{= kompetentsiya-bilim, ko’nikma, malaka, qobiliyat, qarashlar,shaxsning malakasi yoki ish yuritish qobiliyatlarining namoyon bo`lishini belgilab beradigan shaxsiy sifatlar va qadriyatlar yig`indisi
~ kompetentsiya-xulq-atvor, bilim, malaka, munosabat, motiv
~ kompetentsiya- o’z-o’zini namoyon qilish, boshqa odamlar bilan ijtimoiy muloqotda bo’lish, o’z ustida tinimsiz ishlash
~ kompetentsiya- vaziyatni baholash va muammolarni yechish ko’nikmasiga ega bo’lish, tashkilotchilik, ijodiy yondashuv, boshqaruv ko’nikmasiga ega bo’lish
}
::152:: didaktik kompetensiya nimalardan iborat?
{= o’quv jarayoni va o’qish jarayonini boshqarish o’quvchilar bilimini anglash va ularni rivojlantirish
~ ta’limni uzluksiz ta’minlash, bilimini anglash va ularni rivojlantirish
~ ta’lim-tarbiya birligi va rejalashtirish, bilimini anglash va ularni rivojlantirish
~ o’quvchilarga yordam ko’rsatish, bilimini anglash va ularni rivojlantirish
}
::153:: kasbiy kompetensiya modeli o’z ichiga nimalarni oladi?
{= kasbiy qadriyat va ustanovka, kasbiy bilim va tushuncha, kasbiy ko’nikma va malaka
~ kommunikatsiya nutqiy, ijtimoiy –madaniy, tilni chuqur bilish, kasbiy ko’nikma va malaka
~ ijodiy faoliyatda o’zi o’zlashtirgan bilim, ko’nikma, malakalarni, analiz va sintez qilish
~ pedagogik faoliyatini muvofiqlashtirish shaxsiy yutuqlarni boshqarishi, o’zini anglash va kasbiy o’sish
}
::154:: o‘zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o‘tishi nechta tamoyilga asoslanadi?
{=5 tamoyilga
~4 tamoyilga
~2 tamoyilga
~4 tamoyilga
}
::155:: shaxsiy kompetensiyaga nimalar kiradi?
{= o’z fanini chuqur bilish
~ muloqatchanlik va bag’rikenglik, yetakchilik
~ aktni bilish
~ didaktikani bilish
}
::156:: o’qituvchi kompetensiyasi piramidasi nimalardan iborat?
{= motiv, munosabat, bilim,malaka,xulq-atvor
~ kasbiy mahorat va malaka
~ kasbiy bilim, tushuncha, malaka
~ kasbiy mahorat, tajriba, bilim, ko’nikma
}
::157:: o’quvchilarga o’rgatiladigan bilim, ko’nikma, malakalar majmuasi:
{= o’qitish mazmuni
~ ta’lim mazmuni
~ fanlar bobining mazmuni
~ dasrlik
}
::158:: dars samaradorligini oshirish omili
{= ilg`or pedagogik texnologiyalardan foydalanish
~ mustaqil ish ijodiy ishlarni tashkil etish
~ qo’shimcha materiallardan foydalanish
~ vaqtdan unumli foydalanish
}
::159:: pedagogik jarayonning bir butunligi nima?
{= maqsad, mazmun, hamkorlik
~ vosita va usullar, do’stona aloqa
~ shakl, natija va shart-sharoitlar
~ maqsad, mazmun, usul, vosita, shakl, hamkorlik va natija
}
::160:: o’zbekiston respublikasi “ta’lim to’g’risida”gi qonunni maqsadi?
{= fuqarolarga ta’lim-tarbiya, kasb-hunar o’rgatishning huquqiy asoslarini belgilaydi hamda shaxsning bilim olishdan iborat konstitutsiyaviy huquqini kafolatlaydi
~ ta’lim muassasalari faoliyatini tartibga solish hamda shaxsning bilim olishdan iborat konstitutsiyaviy huquqini kafolatlaydi
~ ta’lim muassasalari rahbarlari, xodimlarining xuquqini belgilaydi hamda shaxsning bilim olishdan iborat konstitutsiyaviy huquqini kafolatlaydi
~ ta’lim muassasalari faoliyatini moddiy va xuquqiy kafolatlaydi hamda shaxsning bilim olishdan iborat konstitutsiyaviy huquqini kafolatlaydi
}
::161:: ta’limni tashkil qilishning noa’nanaviy shakllarini aniqlang?
{= muloqot, baxs-munozara, didaktik o‘yin, trening
~ muloqot
~ didaktik o‘yinlar
~ trening va boshqalar
}
::162:: pedagogikaning bosh masalasi?
{= ta’lim, tarbiya, barkamol inson tarbiyasi
~ tarbiya, barkamol inson tarbiyasi
~ barkamol inson, tarbiya
~ ta’lim tarbiya samaradoligini oshirish
}
::163:: qaysi javobda Forobiyning pedagogik asari to`g`ri ko`rsatilgan?
{=“Fozil odamlar shahri”
~“Qobusnoma”
~“Mahbub-ul qulub”
~“Turkiy guliston yoxud axloq”
}
::164:: “Ta’lim to’g’risida”gi qonun necha modda va bobdan iborat?
{=34 ta modda va 5 bobdan iborat
~53 ta modda va 7 bobdan iborat
~24 ta modda va 6 bobdan iborat
~20 ta modda va 9 bobdan iborat
}
::165:: Ta’limning ijtimoiy-pedagogik funksiyalarini belgilang
{= ta`limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi
~ o’quvchilarning bilish faoliyatini boshqarish
~ natijalarni baholash va nazorat etish
~ o’qituvchining darsga tayyorlanishi
}
::166:: ta’limda tadrijiylik nimani bildiradi?
{= ta’limda tadrijiylik - ta’lim mazmunini ta’lim oluvchilarga ketma-ketlik bilan darajama-daraja berish
~ ta’limda tadrijiylik - ta’lim mazmunini ta’lim oluvchilarga ketma-ketlikka rioya qilmagan holda berish
~ ta’limda tadrijiylik - ayrim olingan o’quv fanini boshqa fanlar bilan predmetlararo bog’lanishda o’tish
~ ta’limda tadrijiylik - ta’limdagi nazariy bilimlarni turli xil tajribalar, laboratoriya eksperimentlarini namoyish qilib berish, tushuntirish
}
::167:: o’quvchilarga o’rgatiladigan bilim, ko’nikma, malakalar majmuasi:
{= ta’lim mazmuni
~ dasrlik
~ fanlar bobining mazmuni
~ o’qitish mazmuni
}
::168:: ta’lim vositalari
{= darslik, texnikavositalar, ko’rsatmali vositalar
~ daftar, ruchka va bo’r
~ sinf xonasi doskasi
~ televizor, radio, kinoapparat
}
::169:: ta’limning asosiy tashkiliy shakli.
{= dars
~ konsultatsiya
~ ekskursiya
~ ma’ruza
}
::170:: tarbiyaning predmeti
{= shaxs
~ dars
~ o’quvchi
~ o’qituvchi
}
::171:: “ta’lim beruvchi, rivojlantiruvchi va tarbiyalovchi” tushunchalari didaktikaning qaysi jihatini yoritadi?
{= ta’lim funksiyalari
~ ta’lim vositalari
~ ta’lim metodlari
~ ta’lim natijasi
}
::172:: «Birinchi muallim» - kitobining muallifi kim?
{= A.Avloniy
~ A.Shakuriy
~ Behbudiy
~ I.Raxmatullaev
}
::173:: «Qobusnoma» kimning asari?
{= Kaykovus
~ Behbudiy
~ M.Qoshg’ariy
~ A.Yugnakiy
}
::174:: Ya.A.Komenskiy o‘z asarlarida tarbiyaning maqsadini necha qismga bo‘lgan.
{=3
~2
~4
~5
}
::175:: «Sayyoralar ilmi» asarining muallifini aniqlang?
{= Al-Farg’oniy
~ Beruniy
~ Qoshg’ariy
~ Ulug’bek
}
::176:: shaxs taraqqiyotida qanday omillar asosiy rol o’ynaydi?
{= nasl, muhit, tarbiya, shaxsiyfaoliyat, moddiy va ma’naviy imtiyozlar
~ o’quv rejalari, moddiy va ma’naviy imtiyozlar
~ ta’lim usullari, moddiy va ma’naviy imtiyozlar
~ o’quvdarsliklari, moddiy va ma’naviy imtiyozlar
}
::177:: ta’limda proeksion uskunalar va slaydlarni qo‘llash qaysi didaktik tamoyilda o‘z ifodasini topgan?
{= ko‘rgazmalilik
~ onglilik va faollik
~ nazariya va amaliyotning birligi
~ ta’lim va tarbiyaning birligi
}
::178:: ta’lim usulini (metodini) tanlashda o’qituvchi nimalarga asoslanadi?
{= darsning maqsadi, mavzunning xarakteri va mazmuni, o’quvchilarning yosh xususiyatlariga
~ o’quv dasturiga
~ o’quv darsliklariga
~ o’quv rejalariga
}
::179:: pedagogika fanining mavzu bahsini nima tashkil etadi va u nimani o’rganadi?
{= tarbiyani ijtimoiy taraqqiyot omili sifatida o’rganadi
~ tarbiya bo’lib, uni insonni ruhiy rivojlantirish omili deb qaraydi
~ jamiyatning axloqiy taraqqiyotini belgilovchi omil-tarbiya deb qaraladi
~ tarbiya bo’lib, uni odamni rivojlantirish va shakllantirish jarayoni sifatida o’rganadi
}
::180:: ijtimoiy tarbiya maqsadi qaysi ifodada to’g’ri berilgan?
{= jamiyatning aql-zakovat va ilm borasidagi kuch-quvvatini rivojlantirishga qodir, o’z burchini chuqur anglaydigan har tomonlama barkamol erkin shaxsni rivojlantirish
~ ishbilarmon, bilimdon, komil insonni etishtirish har tomonlama barkamol erkin shaxsni rivojlantirish
~ faol, ishbilarmon, har tomonlama komil insonni voyaga etkazish har tomonlama barkamol erkin shaxsni rivojlantirish
~ fuqaroni har tomonlama rivojlantirish har tomonlama barkamol erkin shaxsni rivojlantirish
}
::181:: odam bolasining rivojlanishida faoliyat qanday rol o’ynaydi?
{=inson faoliyatini pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq tarzda uyushtirilishi uning har tomonlama kamol topishini ta’minlaydi, zero faqat faoliyat jarayonida ro’y beradigan bola faolligigina uning kuch va imkoniyatlarini ro’yobga chiqarib, tajriba to’plash, irodani chiniqtirish, aqliy qobiliyatni o’stirishni ta’minlaydi
~odam irsiyat, ijtimoiy muhit va tarbiya mahsuli bo’lganligi tufayli faoliyatning shaxs rivojlanishida hech qanday ahamiyati yo’q va imkoniyatlarini ro’yobga chiqarib, tajriba to’plash, irodani chiniqtirish, aqliy qobiliyatni o’stirishni ta’minlaydi
~ odamning faoliyati tufayli atrof-muhit o’zgarib boradi va imkoniyatlarini ro’yobga chiqarib, tajriba to’plash, irodani chiniqtirish, aqliy qobiliyatni o’stirishni ta’minlaydi
~odam bolasi turli layoqat kurtaklari bilan dunyoga keladi, faoliyat ularning rivojlanib, shaxsning individual fazilatiga aylanishini ta’minlaydi va imkoniyatlarini ro’yobga chiqarib, tajriba to’plash, irodani chiniqtirish, aqliy qobiliyatni o’stirishni ta’minlaydi
}
::182:: o’quvchining o’zidagi barcha iqtidor va qobiliyatlarning namoyon bo’lishi, ro’yobga chiqishi nimaga bog’liq?
{= faoliyatning xilma-xil va rang-barang turiga, aloqa va munosabatlarga, ta’lim-tarbiyaning pedagogik jihatdan maqsadga muvofiqligiga
~ tabiiy-tug’ma layoqatga bog’liq, ta’lim-tarbiyaning pedagogik jihatdan maqsadga muvofiqligiga
~ o’zlashtirilgan bilimlarning miqdori va hajmiga bog’liq, ta’lim-tarbiyaning pedagogik jihatdan maqsadga muvofiqligiga
~ o’qitish va tarbiyalash metodlariga bog’liq, ta’lim-tarbiyaning pedagogik jihatdan maqsadga muvofiqligiga
}
::183:: o’quvchining bilish faoliyati qaysi bosqichlarda ro’y beradi?
{= sezish va idrok, tasavvur va tushuncha, fikrlash, tahlil qilish, umumlashtirish, xulosa qilish, anglab olish, amalda qo’llash
~ kuzatish-anglash-eslab qolish-tiklash-qo’llash, umumlashtirish, xulosa qilish, anglab olish, amalda qo’llash
~ ong-idrok-eslab qolish – umumlashtiri – bilib olish, umumlashtirish, xulosa qilish, anglab olish, amalda qo’llash
~ fikrlash – tahlil – induktsiya va deduktsiya – umumlashtirish – xulosa, umumlashtirish, xulosa qilish, anglab olish, amalda qo’llash
}
::184:: tarbiya metodlari necha xil?
{=4 xil: ma’qullash, rag’batlantirish, mukofotlash, jazolash metodlari
~3 xil: maktab ma’muriyatning vazifasi, o’quvchilar faoliyati, mahalla jamoaning rivojlanish metodlari
~3 xil: ijtimoiy ongni shakllantirishga xizmat odatlantirish va faoliyatda mashqlantirish rag’batlantirish va jazolash (ma’qullash, dalda berish, uyaltirish)
~2 xil: tarbiyachi, tarbiyalanuvchi metodlari
}
::185:: o’qitish metodlarining turlari qaysi javobga to’g’ri va to’la berilgan?
{= suhbat, hikoya, ma’ruza, ekskursiya, laboratoriya, mashq, grafik ishlar, amaliy ishlar
~ tushuntirish – tasvirlash, muammoli, qisman izlanish, og’zaki, ko’rsatmali, amaliy
~ og’zaki bayon qilish, ko’rsatmali, amaliy, laboratoriya, mashq, grafik ishlar, amaliy ishlar
~ so’z vositali, ko’rsatmali va amaliy ish vositalari bilan ifodalanuvchi guruhlarga ajratiladi
}
::186:: ushbu dars tuzilishidan uning qaysi dars tipini ekanligini aniqlang: so’rash, yangi mavzuni bayon qilish,mustahkamlash, uyga vazifa berish, yakun.
{= aralash dars
~ umumlashtiruvchi dars
~ mustahkamlash darsi
~ nazorat darsi
}
::187:: ta’lim metodlarining asosiy turlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
{= og‘zaki bayon qilish, ko‘rgazmali va amaliy metodlar
~ o‘qishga qiziqishni rag‘batlantiruvchi, o‘z-o‘zini nazorat metodlari
~ bilish faoliyatini kuzatish, nazorat va o‘quv faoliyatini tuzatish metodlari
~ nazariy bayon qilish hossalari
}
::188:: “o’g’il bolalarni besh yoshdan 20 yoshgacha faqat uch narsa: otda yurishga, kamondan otishga, to’g’rilikka o’rgatishgan ... Bolani besh yoshgacha otasiga ko’rsatmaganlar, u ayollar tarbiyasida bo’lgan ...” Ushbu parcha kimning qaysi asaridan olingan va kimlar haqida yozilgan?
{=484 – 431 yillarda yashagan yunon tarixchisi gerodotning “tarix” kitobidan qadimgi forslar, saklar, massagetlarning ta’lim tarbiyasiga oid
~ polienning “xarbiy xiylalar” asari, saklarga qarshi doroning bosqinchilik yurishi aks etgan
~ starabonning “geografiya” asari, forslarning qadimiy urf – odatlari haqida
~ polienning asari, saklarga qarshi doroning bosqinchilik yurishi aks etgan
}
::189:: ibtidoiy jamoa davrlarida tarbiyaning yuzaga kelishiga sabab bo’lgan shart-sharoitlar nimalardan iborat edi?
{= ibtidoiy kishilarning mehnat faoliyati va bunda tarkib topgan ijtimoiy munosabatlar
~ bolalarning kattalarga taqlidi
~ kohinlar va oqsoqollarning maqsadga muvofiq faoliyati
~ kishilarning o’z nasl-nasabini davom ettirishda tabiiy biologik negizga asoslanishi
}
::190:: o’quvchiga kattalar tajribasini o’rgatish ta’limning qaysi usulida o’tiladi?
{= maqsadli
~ noan’anaviy, an’annaviy
~ noan’anaviy
~ an’anaviy
}
::191:: Eng qadimgi davrlardagi ma’naviy madaniyatimiz, xususan bolalar tarbiyasi tizimini o’rganishda asos bo’lgan manbani ayting
{= zardushtiylarning muqaddas kitobi “Avesto”
~ Ibn Sino «Ahloq haqida risola»
~ qadimgi yunon va rimlik faylasuf-ma’rifatparvarlarning asarlari
~ Qur’oni karim
}
::192:: «xalq ommasi tomonidan yaratilgan va avloddan-avlodga o’tib kelayotgan ta’lim-tarbiya ishlarini amalga oshirish bobida qo’llanib kelingan usul, vosita, ko’nikma va malakalar birligini ifodalovchi tajribalar asosida to’plangan bilim va ma’lumotlar yig’indisi.» ushbu ta’rifda qanday tushuncha ifodalangan?
{= xalq pedagogikasi
~ pedagogika
~ tarbiya nazariyasi
~ didaktika
}
::193:: «bola aziz, odobi undan aziz». Ushbu ibora pedagogikaning qaysi sohasiga xos?
{= o’zbek xalq pedagogikasi
~ umumiy pedagogika
~ pedagogika
~ pedagogika tarixi
}
::194:: o’rta osiyoda musulmon maktablari tizimi qaysi tarixiy davrda tashkil topgan?
{= VII-XII asrlar
~ VII asr
~ XIV-XVII asrlar
~ XVIII-XIX asrlar
}
::195:: dastlabki arab tilidagi maktablarning yaratilishiga nimalar ta’sir etdi?
{= islom dinini kirib kelishi
~ xalqning savodsizligi
~ bolalarni tarbiyalash zaruriyati
~ bolalarni mehnatga tayyorlash zaruriyati
}
::196:: o’rta osiyoda ilmiy-pedagogik ishlarning paydo bo’lishi qaysi tarixiy davrga to’g’ri keladi?
{= VII-VIII asrlar
~ XIII-XV arslar
~ IX-XII asrlar
~ VI-XIX asrlar
}
::197:: “Fozil odamlar shahri”, “Iixso-al-ulum” asarlarining muallifi kim?
{= Forobiy
~ Al-Xorazmiy
~ Beruniy
~ Ibn Sino
}
::198:: kasb-hunar kollejlariga berilgan ta’rif?
{=o‘quvchilarning kasb-hunarga moyilligi, mahorat va malakasini chuqur rivojlantirishni, tanlagan kasblar bo‘yicha bir yoki bir necha ixtisos olishni ta’minlaydigan uch yillik o‘rta maxsus kasb-hunar o‘quv yurti
~ o‘quvchilarning intellektual qobiliyatlarini jadal o‘stirishni, ularning chuqur, tabaqalashtirilgan va kasb-hunar yo‘naltirilgan bilim olishlarini ta’minlaydigan uch yillik o‘rta maxsus o‘quv yurti
~o‘quvchilarning yakka tartibdagi ehtiyojlarini qondirish, ularning bo‘sh vaqti va dam olishini tashkil etish uchun turli yo‘nalishlarda ta’limni tashkil etishga yo‘naltirilgan ko‘p yillik faoliyatni olib boradigan o‘quv yurti
~ ta’lim yo‘nalishlaridan biri bo‘yicha puxta bilim beradigan, o‘qish muddati kamida uch yil bo‘lgan o‘rta maxsus o‘quv yurti
}

::199:: Kaykavus nechanchi yillarda yashab ijоd etgan?
{= XI- asrda
~ XI-XII asrlar
~ IX-X asrlar
~ VIII-IX asrlar
}
::200:: oliy ma’lumotli mutaxassislarni tayyorlash qanday muassasalarida amalga oshiriladi?
{= universitetlar, akademiyalar, institutlar va oliy maktabning boshqa ta’lim muassasalari
~ o‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi muassasalari
~ sirtqi va kechki ishchi maktablari
~ pulli ta’lim xizmatlarini ko‘rsatadigan ta’lim muassasalari
Yüklə 66,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin