Yazılı soruları cevaplandı. Kesirler tekrar edildi

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 298.65 Kb.
səhifə3/4
tarix30.12.2018
ölçüsü298.65 Kb.
1   2   3   4

1. Benzi atmak 2. Benzinde kan kalmamak 3. Benzi uçuk 4. Benzi sararmak

1) Yukarıdaki deyimlerden hangileri “Korkudan, heyecandan benzi sararmak, solmak” anlamındadır?

A) 1 – 2 B) 3 – 4 C) 1 – 3 D) 1 – 42) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamlıdır?

A) Dost ile ye, iç; alışveriş etme. B) Her çok azdan olur.

C) Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar. D) Al malın iyisini, çekme kaygısını

3) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “bir şeyi olduğundan çok göstermek” anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır?

A) İpe sapa gelmez sözleri hepimizi kızdırdı. B) Her şeyi ince eleyip sık dokuyordu.

C) Olayları bire bin katarak anlatıyordu. D) Hatasını anlayınca renkten renge girdi.

4) “El” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde yer almamıştır?

A) Onunla arkadaşlık yapma, eli bayraklının biridir. B) Üniversiteyi bitirince eli ekmek tutacak.

C) Beklediğim para gelince, elim genişleyecek. D) Yaralı elini, sargıyla iyice sardı.

5) “Durmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde yer almıştır?

A) Şiir kitapları ve romanlar, aynı rafta duruyordu. B) Haberi beklerken, diken üstünde duruyor.

C) Evdeki her şey bıraktığı gibi duruyordu. D) Birkaç adım yürüyor, sonra duruyordu.

6) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, “birikimin, tutumlu olmanın önemi”ni anlatmaktadır?

A) Ak koyunun kara kuzusu da olur. B) Ak akçe, kara gün içindir.

C) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. D) İşleyen demir ışıldar.

7) “Uzun zamandır hazırdan yemeye alışmışlardı.” cümlesinde geçen deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gücünü yitirmek, neşesiz olmak B) Başkalarının kazandıklarını harcamak

C) Kendi biriktirdiği kazancı harcamak D) Parasız kalmak

8) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde çevrenin etkisi söz konusu değildir?

A) Körle yatan şaşı kalkar. B) Üzüm üzüme baka baka kararır.

C) Kır atın yanında duran, ya huyundan ya suyundan... D) Ağaç yaş iken eğilir.

Karşısındakinin konuşmasını dikkatle dinledi, fırsatı yakalayınca da taşı gediğine koydu.”9) Yukarıdaki altı çizili sözün anlamı nedir?

A) En uygun sözü söylemek B) İyice düşünmek

C) Konuşmaya hazırlanmak D) Karşıdakini kırmamak

10) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlam yönünden, birlikte verilen açıklamayla uyum içinde değildir?

A) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan

B) Bal tutan parmağını yalar - İşin içindeki kişi, o imkanlardan faydalanır.

C) Dere geçerken at değiştirilmez - Beğenmediğin arkadaşlardan vazgeç.

D) Sofrada elini, mecliste dilini tut.

Bir olayın gerçekten meydana gelmiş olup olmadığını anlamak için, gizli kalmayan belirtisine bakmak gerekir. Bu belirti varsa olay da var demektir.

11) Parçadaki düşünceye uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. B) Ateş düştüğü yeri yakar.

C) Ateş demekle ağız yanmaz. D) Ateşle barut bir yerde durmaz.

12) Aşağıdaki tümcelerde geçen deyimlerin hangisi, “büyüklenme, kendini üstün görme” anlamı taşımaz?

A) Onun için, burnu Kaf Dağı'nda, diyorlar. B) Babam, beni burnunun dibinden ayırmazdı.

C) Son günlerde, nedense, burnu iyice büyüdü. D) Dereceye girince burnu havada gezmeye başladı.

13) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “etkilenme” söz konusu değildir?

A) Topalla gezen aksamak öğrenir. B) Zararın neresinden dönülse kardır.

C) İşin yanına varan iş, misin yanına varan mis kokar. D) Üzüm üzüme baka baka kararır.

Eleştirmen, kolay eleştirmen olmuyor. Bence bir eleştirmen sözünü ağzında yedi kez döndürmeden dışarı çıkarmamalı.”14) Yukarıdaki cümlede yer alan deyimin anlamını aşağıdaki deyimlerden hangisi karşılamaz?

A) Kılı kırk yarmak B) İnce eleyip sık dokumak

C) Suya sabuna dokunmamak D) Icığını, cıcığını çıkarmak

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin kullanılışı yanlıştır?

A) Tarladan çıkan ürünü göz kararı paylaştılar.

B) Hırsız, yükte hafif pahada ağır ne varsa almış.

C) Gafil avlanıp çok iyi not aldım.

D) Korkunç kazadan burnu kanamadan kurtuldu.

16) “Acı” sözcüğü hangi cümlede atasözü içinde kullanılmamıştır?

A) Acı yeri başka, aç yeri başka. B) Acı acıyı, su sancıyı keser.

C) Bu acıyı çeken bilir. D) Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

A) O bu işte çalıştıkça sırtı yere gelmez. B) Parasını alsaydın ruhu bile duymayacaktı.

C) Parasını alsaydın ruhu bile duymayacaktı. D) Sabaha karşı uykum kaçtı, uyuyamadım.

18) “Herkesin bir kusuru vardır.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gülü seven dikenine katlanır. B) Altın yere düşmekle pul olmaz.

C) Gül dikensiz olmaz. D) Her şeyin yenisi, dostun eskisi.

19) Aşağıdakilerin hangisi deyimdir?

A) Sabrın sonu selamettir. B) Erken yatan erken kalkar.

C) Diyar diyar Anadolu. D) Cana can katmak.

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sırt” sözcüğü deyim olarak kullanılmamıştır?

A) Sırtındaki ağrılar ona rahat vermiyordu.

B) Öyle yüzsüzleşti ki, galiba sırtı kaşınıyor.

C) Gelirinin yarısını amcasının sırtından çıkardı.

D) Sırtından geçinmekle yaşamını sürdürüyordu.

21) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “bir şeye erişmeyi pek çok istemek” anlamlı bir deyim kullanılmıştır?

A) İstesin onun için canımı vereyim. B) İzmir'e gitmeye can atıyordu.

C) Onun için canım feda olsun. D) Can cana baş başa oturuyorlardı.

22) Aşağıdaki cümlelerde yer alan deyimlerden hangisinde “kavga etmek” anlamı vardır?

A) Gırtlağından kestiği paralarla bir ev edinebilmiş.

B) Bir bidon su yüzünden gırtlak gırtlağa geldiler

C) Şansızlığından, gırtlağına kadar borç içinde yüzüyordu.

D) Kızını hatırlayınca lokmalar gırtlağına dizildi.

23) “Değerli olan şeyin aşırı ilgi çektiği.” anlamında kullanılan atasözü hangisidir?

A) Meyveli ağacı taşlarlar. B) Minareyi çalan kılıfı hazırlar.

C) Anlayana sivrisinek saz, anlamayan davul zurna az. D) Bir dirhem et, bin ayıp örter.

24) Aşağıdakilerden hangisi “kızgınlık” anlamı veren deyimdir?

A) Burnundan solumak B) Bardağı taşırmak C) Canına tak etmek D) Ayranı kabarmak25) Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi ötekilerden farklı anlamdadır?

A) Son zamanlarda yan gelip yatmaya başladı. B) Şimdi de yan gelip hiç çalışmaz olmuş.

C) Sen yan gelip otur, ben çalışayım ha! D) Ona yan gözle bakmak doğru olur mu?

Aşağıda verilen açıların adlarını altındaki boşluğa yazınız.

M

S O T


P

……………… ………………. ………………… …………………

Aşağıda verilen açıları açıölçer ile ölçerek ölçülerini altlarına yazınız.
……………… ……………… ……………… ………………
Aşağıda verilen açılara 70o ekleyerek yeni oluşan açıyı ve çeşidini yazınız.


Açı

Yeni Oluşan Açı

Açının Çeşidi

8o

78o

Dar Açı

12o

………………

…………………….……

20o

………………

…………………….……

50o

………………

…………………….……

21o

………………

…………………….……

40o

………………

…………………….……

66o

………………

…………………….……

94o

………………

…………………….……

Aşağıda verilen açıları 180o den çıkararak yeni oluşan açıyı ve çeşidini yazınız.
Açı

Yeni Oluşan Açı

Açının Çeşidi

170o

10o

Dar Açı

135o

………………

…………………….……

95o

………………

…………………….……

80o

………………

…………………….……

145o

………………

…………………….……

20o

………………

…………………….……

55o

………………

…………………….……

94o

………………

…………………….……

Aşağıda birer kenarları çizilmiş açıları , açıölçer yardımıyla belirtilen ölçülere göre tamamlayınız.


60o 85o 120o 70o

Aşağıdaki açılarda verilmeyen açı ölçülerini hesaplayarak yazınız.

40o 30o

50o


Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1 - Açı ölçme birimi aşağıdakilerden hangisidir ?

A - İletki B - Pergel C - Gönye D – Derece

2 - Doğru açı , dik açıdan kaç derece fazladır ?

A - 45o B - 900 C - 180o D – 270o

3 - Aşağıdakilerden hangisi dik açı oluşturmaz ?

A - Evimizin tavanı ile duvarın kesiştiği köşe

B - Televizyonun içine konulduğu karton kutunun köşesi

C - Kitabımızın alt ve yan tarafının birleştiği köşe

D - Uçakların yere inerken tekerlekleri ile yerin birleştiği köşe

4 - Bir karenin açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir ?

A - 45o B - 900 C - 360o D – 100o

5 - saat4

Yandaki saat modelinde gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir ?A - 30o B - 450 C - 60o D – 90o

6 - İki dik açının toplamından elde edilen açıyı aşağıdakilerden hangisi ile ifade ederiz ?

A - Doğru açı B - Dar açı C - Geniş açı D – Dik açı

7 - Bir dar açı ile geniş açının toplamı 180o ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A - En küçük geniş açı 91o dir.

B - Bu iki açının toplamı doğru açıyı oluşturur.

C - En büyük dar açı ile en küçük geniş açının farkı 1o dir.

D - En küçük geniş açı ile dik açının farkı 1o dir.

8 - Bir dar açı ile geniş açının toplamı 160o dir.Buna göre dar açı en fazla kaç derece olabilir ?

A - 59o B - 910 C - 60o D – 89o

9 - Aşağıdaki açılardan hangisi tahminen 120o olabilir ?

A - B - C - D –
10 - Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A - Derece , dairenin 360 parçaya bölünmesi ile bulunmuştur.

B - Açıları ölçerken açıölçer veya gönye kullanırız.

C - Saat üçü gösterirken akrep ile yelkovan arasında 180o lik bir açı vardır.

D - Dikdörtgenin her açısı 90o dir.


Adı soyadı: 11.02.2013 Pazartesi

Ders: MATEMATİK
Konu: Karışık problem ve çarpma alıştırmaları.
Kazanım:
Çarpma işlemini kavrar ve problem çözme becerisi kazanırlar.

Şekillerdeki çarpma işlemlerini yaparak boş kutulara yazınız.Kutuları boyayınız.


46

5

8

3

62

4

7

2

9

3

7

7

8

6 6

5

97

9

2

6

5

8

7

4

9

4

8

3

6

9

5

2

8 83


Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapıp sonuçlarını kutulardan bulup şifreyi oluşturunuz.


K

A

N

R

İ

I

H

A

S
6 7 1 3 9 205 9 8 218 7 5 5 7 4 9 8 3
4 6 3 7 2 8 9 6 8
x_____ x_____ x______ x_____ x_____ x_____ x_____ x_____ x_____
……… ……... ……... ……. …….. …….. ……. ……… ……..

615 294 436 600 664 834 268 686 513

Aşağıdaki problemleri çözünüz.
Tavsiyeler:
Problem çözmenin ilk basamağının problemi iyi okuyup anlamak olduğunu unutma.
Her işlemden sonra problemi yeniden okumayı ,senden neyi bulmanın istendiğini unutma.
Acele etme ,işlem hatası yapma.
Bulduğun sonucun ne olduğunu yazmayı ihmal etme.

guvenlik2 Saatte 80 km hızla giden bir otobüs 4 saat gittikten sonra mola veriyor.Gideceği yol 640 km olduğuna göre daha kaç km yolu kalmıştır?

biryag_misir_5lt Bakkal her birinde 17 kg yağ bulunan 8 teneke yağ alıyor.Yağın kilogramını 4 tl’den sattığına göre kaç tl kazanmıştır?

iuuq_nv_00ibcfsfu_sl_cj_ap_0xq_nk_dpoufou0vqmpbet031230120tv_sl_kqhEvimizde bu ay 365 lt su kullanmışız.Geçen ay ise bundan 85 lt daha az su kullanmıştık. İki ayda toplam kaç lt su kullanmışız?

and9gcrcx5vfahlgf6q67dd4549wv8usizs9glvjfmksnpvcsp6m9s5rz7pi8lv6Evimize aldığımız yeni tv ‘nin fiyatı 995 tl’dir. Her ay 165 tl olmak üzere 4 ay ödeme yaptığımıza göre kaç tl borcumuz kalmıştır?

iuuq_nv_004_sl_cq_sl_cmphtqpu_sl_dpn0_nk_iwd5q_2nu_8pvlz0uvo4kh_nk_v3mj0bbbbbbbbbjn0hk5vqc_2nu__sk_lk90t27110nbufnbujl_nk_hfpnfusj_nk_&3636d4&3636_2nu_7_ap_fm_nk_efst_sl_kqh İki sayının toplamı 994 ,farkı 288 ise büyük sayı kaçtır?

organik%2bsalatal%25c4%25b1k%2bh%25c4%25b1yar Her birinde 45 kg salatalık bulunan 9 çuval salatalıktan 278 kg satan pazarcının kaç kg salatalığı kalmıştır?

Ali’nin 250 kuruşu var. Ablasının ise Ali’nin parasının 5 katı kadar parası var. Ablasının kaç tl’si vardır?

Okullar açıldığında içinde bir düzine kalem olan 15 kutu kalem satan kırtasiyeci kaç kalem satmıştır?ofisglob6870
Pazarcı kilogramını 2 tl’den aldığı 87 kilogram domatesin kilogramını 3 tl den satarsa kaç tl kazanmış olur?

45 sayısının 15 katının 276 eksiği hangi sayıdır?


numbersoz0
103 sayısının 8 katı , 75 sayısının 12 katından kaç eksiktir?
yilbasi_otelleri_2013

Bir taksi ve bir otobüs aynı yerden ve aynı anda yola çıkıyorlar. Taksinin saatteki hızı 95 km ve otobüsün saatteki hızı 80 km ise 5 saat sonra ikisi arasında kaç km fark oluşur?


oyuncak_1113323 ktimas885

TEPE İNŞAAT İLKOKULU 3-A SINIFI

GÜNLÜK ÇALIŞMALARIMIZ 18.03.2013 Cuma
TÜRKÇE

Atasözleri işlendi .anlamları yazdırıldı.

HAYAT BİLGİSİ

Herkesin Bir Mesleği Var.Sayfa 74 okundu.Çalışmalarını sundular.syf.77 yapıldı.Hafta sonu mesleklerle ilgili bir kiş ile röportaj yapılacak. Video çekilebilir.
çizgi film karakterleri, çizgi film kahramanları, çizgi film resimleri, vatan.tc

çizgi film karakterleri, çizgi film kahramanları, çizgi film resimleri, vatan.tc


MATEMATİK

Çarpma işlemi ile ilgili problemler çözüldü.Kat problemleri yapıldı.


çizgi film karakterleri, çizgi film kahramanları, çizgi film resimleri, vatan.tc

ATASÖZLERİ1-Beş tane atasözü yazınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-Atasözleri özlü sözlerdir.

b-Atasözlerinden kelime çıkarıp,kelime ekleyebiliriz.

c-Atasözleri dolaylı anlatımdır,öğüt verir.3-Hangisi çalışmakla ilgili bir atasözüdür?

a-Bu günün işini,yarına bırakma.

b-Tilkinin pazarda işi ne,vururlar dişine dişine.

c-Erken öten horozun başını keserler.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə