Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular


Sadece hukûkî açıdan tereddüde düşülen hususlarda görüş sorulabilirYüklə 0,53 Mb.
səhifə2/6
tarix14.02.2018
ölçüsü0,53 Mb.
#42747
1   2   3   4   5   6

Sadece hukûkî açıdan tereddüde düşülen hususlarda görüş sorulabilir

 • Hiçbirisi  1. Bakanlığımızca hazırlanan mevzuat taslakları hakkında:
  1. Hukuk Müşavirliğine görüş sorulur

  2. Hiçbir yerden görüş sorulmaz

  3. Mahkemelerden görüş sorulur

  4. Hiçbirisi  1. Hangisi Hukuk Müşavirliğinin görevlerinden değildir?
  1. Muhakemat hizmetlerini yürütmek

  2. Hukûkî danışmanlık işlerini yürütmek

  3. Atama iş ve işlemlerini yürütmek

  4. Hukûkî uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekreterya hizmetlerini yürütmek.
  1. Hukuk Müşavirliğinin birim âmiri:
  1. I. Hukuk Müşaviridir.

  2. Müsteşar yardımcısıdır

  3. Müsteşardır

  4. Hiçbirisi  1. Bakanlığımız ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri hukûkî açıdan incelemek:
  1. Her bir birimin kendi görevidir.

  2. Hukuk Müşavirliğinin görevidir

  3. Başbakanlığın görevidir

  4. hiçbirisi  1. Hukuk Müşavirliğinin görevleri:
  1. Sadece muhakemat hizmetleriyle sınırıdır

  2. Sadece hukûkî danışmanlık hizmetleriyle sınırlıdır

  3. Sadece Bakan tarafından verilen görevlerle sınırlıdır

  4. Yukarıdaki görevlerin hepsidir.  1. Hukuk Müşavirliği’nce istenilen bilgi ve belgelerin süresinde gönderilmemesi:
  1. Hiçbir olumsuzluğa yol açmaz

  2. Gecikmeye sebep olanların hukûkî sorumluğunu doğurur

  3. Sadece ayıplamayı gerektirir

  4. Hiçbirisi  1. Hukuk müşavirliğinden görüş sorulurken:
  1. Hangi hususda ve neden dolayı tereddüde düşüldüğü mutlaka açıklanmalıdır

  2. Hiçbir açıklama yapılmamalıdır

  3. Hukuk Müşavirliğinden görüş sorulamaz

  4. Hiçbirisi  1. Bir Mahkeme kararının gereği:
  1. Mutlaka kararda belirtilen veya Hukuk Müşavirliğince belirtilen sürede yerine getirilmelidir

  2. Herhangi bir sürede yerine getirilebilir

  3. Yerine getirilmeyebilir.

  4. Hiçbirisi  1. Hangisi için Hukuk Müşavirliğinden görüş sorulur?
  1. Yönetmelik taslağı için.

  2. Tüzük Taslağı için

  3. Yönerge taslağı için

  4. Hepsi  1. Görevi başında saldırıya uğrayan bir Bakanlığımız personeline:
  1. Hukuk Müşavirliğince hukûkî yardım yapılır

  2. Bakanlık birşey yapmaz.

  3. Sadece geçmiş olsun dileği iletilir

  4. Hiçbirisi  1. Hukuk Müşavirliği, muhakemat hizmetlerini:
  1. Sadece hukuk müşavirleriyle yerine getirir

  2. Sadece avukatlarıyla yerine getirir

  3. Hukuk müşavirleriyle ve avukatlarıyla yerine getirir

  4. hiçbirisi  1. Sağlık Bakanlığı kurumsal iletişimi sürecinin yürütülmesi aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisine aittir?  1. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

  2. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  3. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  4. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

  5. Denetim Hizmetleri Başkanlığı  1. Bireylerde ve toplumda sağlıkla ilgili davranış değişikliği oluşturmak için sağlık iletişimi kampanyalarını yönetmek; kişisel, kurumsal ve kitlesel iletişimde kullanılacak her tür materyalin üretilmesi ve dağıtılması faaliyetlerinin yürütülmesi aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinin görevleri arasındadır?  1. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

  2. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

  3. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  4. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü  1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı iletişim kurumları arasındadır?  1. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)

  2. Aile Hekimliği Bilgi Sistemi(AHBS)

  3. Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN)

  4. Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS)  1. Sağlık sektöründe hizmet veren tüm sağlık çalışanları ile Sağlık Bakanlığı arasında doğrudan iletişimi sağlayacak kurumsal iletişim sürecini aşağıdakilerden hangisi yürütmektedir?  1. Başbakanlık İletişim Merkezi( BİMER)

  2. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM)

  3. Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN)

  4. Gönüllü Sağlık Gözlemciliği (GSG)  1. Aşağıdakilerden hangisi Gönüllü Sağlık Gözlemciliği (GSG) uygulaması kapsamında değildir?  1. Toplum Sağlığı Merkezleri

  2. Eğitim- Araştırma Hastaneleri

  3. Aile Sağlığı Merkezleri

  4. Üniversite Hastaneleri  1. Aşağıdakilerden hangisi Gönüllü Sağlık Gözlemcisi olma (GGS) koşullarından değildir?  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  2. En az ilköğretim mezunu olmak

  3. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmak

  4. En az on sekiz yaşında olmak  1. ‘’Aile Hekimliği Uygulaması’’nın tanıtımına ilişkin olarak yürütülen kampanyada toplumun dikkatini çekebilmek amacıyla kullanılan iletişim materyalinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir?  1. Ünlü kişilere yer verilmiştir.

  2. Halkı temsil eden içimizden insanlara yer verilmiştir.

  3. Sağlık çalışanlarına yer verilmiştir.

  4. ‘’Sevgi En İyi İlaçtır’’ sloganı kullanılmıştır.  1. ’Tütün ve Sigarayla Mücadele Kampanyası’’nda aşağıdaki iletişim materyallerinden hangisi kullanılmamıştır?  1. Bir çok ünlü yüzün yanında halkı temsil eden ‘’ içimizden’’ insanlar da yer aldı.

  2. Gazete ve dergi ilanları ile farklı mecralarda görünürlük sağlandı.

  3. ‘’% 10 Dumansız Hava Sahası’’ sloganı üretildi.

  4. www.havanikoru.org sitesi açıldı.  1. Obezite Kampanyası’ nın sloganı aşağıdakilerden hangisidir?  1. Harekete Geç

  2. Havanı Koru

  3. Suya Sabuna Dokunun Hastalıklardan Korunun

  4. Grip Aramızda/ Dikkat Edelim Yayılmasın
  1. Aşağıdakilerden hangisi ‘’ Dumansız Hava Sahası/ Havanı Koru’’ isimli sağlık iletişimi kampanyasının yaklaşımlarından değildir?  1. Katmanlı bir kampanya yapısı ile ilerlemek

  2. Yasaya yönelik farkındalık oluşturmak

  3. İçici olmayan grubun kazandıkları haklara ilişkin bilinç geliştirmek

  1. Çocukları ve gençleri tütüne karşı özendirmek
  1. Sağlık Bakanlığı’nın tütünle mücadele kapsamında sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik danışmanlık, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yürüten iletişim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?  1. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (ALO 184)

  2. Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod (ALO 113)

  3. Sigara Bırakma Hattı (171)

  4. Merkezi Hastane Randevu (ALO 182)  1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM)’nin görevlerinden değildir?  1. Sağlık Hizmetlerinin verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak

  2. Toplumun tüm kesimlerinin sağlık hizmetlerinin işleyişi sürecindeki sorunlarını çözmek

  3. Sağlık risklerini önlemek ve sağlık hizmetleri sunum sistemlerinde ilgili sağlık bilgisini paylaşmayı amaçlamak

  4. Ulusal ve uluslar arası sularda seyir eden gemilere uzaktan sağlık yardımı ve desteği vermek
  1. Aşağıdakilerden hangisi 2010-2014 Obezite Eylem Planı’nın hareket noktalarından değildir?  1. Sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi

  2. Hareketli Yaşam için alternatiflerin üretilmesi

  3. Yemeklerde porsiyonların büyütülmesi

  4. Toplumda Beden Kitle İndeksi hakkında farkındalık oluşturmak  1. Medyada haber değeri taşıyan, sağlığı geliştirici mesajlar içeren medya içeriklerinin üretilmesi için gündem oluşturulması ve medyada yer alan doğru sağlık mesajları içeren sağlık ile ilgili içeriklerin teşvik edilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinin görevleri arasındadır?  1. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

  2. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

  3. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

  4. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü  1. Dünyada ilk kez Bakanlığımız tarafından uygulanan, sağlık kurum ve kuruluşlarında hizmetin geliştirilmesi amacıyla hizmetten faydalananların gönüllülük esasına göre yapacakları gözlemlere dayanan uygulamanın adı nedir?

  1. Fahri sağlık gözlemciliği

  2. Sağlıkta kaliteyi geliştirme

  3. Sağlık turizmi hizmetleri

  4. Yurtiçi ve yurtdışı operasyonlar

  1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN)’nın kuruluş amacıdır?  1. Sağlık meslek mensuplarının tescil işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak, personel hareketlerini takip etmek

  2. Sağlık Bakanlığı ile tüm sağlık çalışanları arasındaki kurumsal iletişim sürecini yürütmek

  3. Uluslar arası nitelikteki kongre, konferans ve toplantılar düzenlemek

  4. Uzaktan ve yüz yüze eğitim programlarının planlanması, koordinasyonu

  95.‘’ Havanı Koru/ Dumansız Hava Sahası’’ İletişim Kampanyası’nın 3. Fazı hangi tema üzerine kurulmuştur?


  1. Pasif içiciler hedef alınmıştır.

  2. Bağımlılardan yola çıkılarak sigaranın insan sağlığı üzerinde yaptığı tahribatlar ortaya konmuştur.

  3. Sanatçılar, kanat önderleri, sporcular ve siyasi parti liderlerinin desteği alınmıştır.

  4. Hasta- Sağlık Çalışanı konusunda topluma olumlu mesajlar verimiştir.  1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’nin erişim hattıdır?  1. ALO 184

  2. ALO 150

  3. ALO 113

  4. ALO 182
  1. Aşağıdakilerden hangisi sağlık sektöründe hizmet veren tüm sağlık çalışanları ile Sağlık Bakanlığı arasında doğrudan iletişimi sağlayan web sitesidir?  1. www.saglik.gov.tr

  2. www.sbn.gov.tr

  3. beyazkod@saglik.gov.tr

  4. http://havanikoru.org

  99. Ülkemizin sağlık hizmetlerini iyileştirmede katkıda bulunmak ve sağlık hizmetlerini değerlendirmek amacıyla Gönüllü Sağlık Gözlemcisi (GSG) seçilen vatandaşlar ne kadar süre ile görevlendirilir?


  1. 10 yıl

  2. 6 yıl

  3. 2 yıl

  4. Ömür boyu  1. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne ait Uzaktan eğitim modülünün kısa adı nedir?

   1. USE B) SESU C) USES D) e-USE

  2. 663 sayılı KHK göre, Sağlık alanında Bakanlığa önerilen Ar-Ge ve Proje çalışmalarının incelenmesi ve değerlendirmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak görevi hangi Genel Müdürlüğe verilmiştir?   1. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

   2. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

   3. Sağlığın Gelişimi Genel Müdürlüğü

   4. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü  1. 663 sayılı KHK göre, Sağlık teknolojisi değerlendirme raporları ile kanıta dayalı klinik rehberlerin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik olarak çalışmalar yapma görevi hangi Genel Müdürlüğe verilmiştir?   1. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

   2. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

   3. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

   4. Sağlığın Gelişimi Genel Müdürlüğü  1. 663 sayılı KHK göre, Yurtiçinde ve yurtdışında üretilen sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi, yayımlanması görevi hangi Genel Müdürlüğe verilmiştir?   1. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

   2. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

   3. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

   4. Sağlığın Gelişimi Genel Müdürlüğü  1. 663 sayılı KHK göre, Uluslararası kurum ve kuruluşların sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak görevi hangi Genel Müdürlüğe verilmiştir?   1. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

   2. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

   3. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

   4. Sağlığın Gelişimi Genel Müdürlüğü  1. “Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2011” adlı istatistik yıllığını hangi genel müdürlük hazırlamıştır?   1. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

   2. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

   3. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

   4. Sağlığın Gelişimi Genel Müdürlüğü  1. “Akılcı İlaç Kullanımı Konusunda Halk Eğitimi” adlı kitap hangi genel müdürlük tarafından hazırlanmıştır?   1. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

   2. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

   3. Sağlığın Gelişimi Genel Müdürlüğü

   4. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü  1. “Birinci basamağa yönelik tanı ve tedavi rehberleri 2012” adlı kitap hangi genel müdürlük tarafından hazırlanmıştır?   1. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

   2. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

   3. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

   4. Sağlığın Gelişimi Genel Müdürlüğü  1. Finlandiya Tıp Topluluğu Duodecim'in Kanıta Dayalı Tıp Rehberleri hangi genel müdürlük tarafından hazırlanmaktadır?   1. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

   2. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

   3. Sağlığın Gelişimi Genel Müdürlüğü

   4. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü  1. TÜBİTAK tarafından “Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında “Tanı, Tedavi ve Destek Amaçlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar (TC0101)” başlıklı çağrı programının adı nedir?   1. 1003 B) 1005 C) 1011 D) 1008  1. Kamu Araştırmaları Destek Grubu Kamu kurumları araştırma ve Geliştirme Projelerini destekleme programının adı nedir?   1. KAMAG 1013

   2. KAMAG 1007

   3. KAMAG 1002

   4. d) KAMAG 1005  1. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetlerden olan “Hasta ve Çalışan Memnuniyet Çalışmaları” birimi hangi daire başkanlığına bağlıdır?

   1. Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanlığı

   2. Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı

   3. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı

   4. Eğitim, Projeler Ve Ar-Ge Daire Başkanlığı  1. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetlerden olan “Sağlık Finansmanı ve Ulusal Sağlık Hesapları ” birimi hangi daire başkanlığına bağlıdır?   1. Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanlığı

   2. Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı

   3. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı

   4. Eğitim, Projeler Ve Ar-Ge Daire Başkanlığı  1. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetlerden olan “Proje Uygulama, İzleme ve Denetleme” birimi hangi daire başkanlığına bağlıdır?   1. Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanlığı

   2. Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı

   3. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı

   4. Eğitim, Projeler Ve Ar-Ge Daire Başkanlığı  1. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetlerden olan “Klinik Rehberler” birimi hangi daire başkanlığına bağlıdır?   1. Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanlığı

   2. Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı

   3. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı

   4. Eğitim, Projeler Ve Ar-Ge Daire Başkanlığı  1. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetlerden olan “Uluslararası Sağlık İstatistikleri” birimi hangi daire başkanlığına bağlıdır?   1. Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanlığı

   2. Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı

   3. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı

   4. Eğitim, Projeler Ve Ar-Ge Daire Başkanlığı  1. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetlerden olan “Saha Araştırmaları” birimi hangi daire başkanlığına bağlıdır?   1. Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanlığı

   2. Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı

   3. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı

   4. Eğitim, Projeler Ve Ar-Ge Daire Başkanlığı  1. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetlerden olan “Ekonomik Değerlendirme” birimi hangi daire başkanlığına bağlıdır?   1. Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanlığı

   2. Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı

   3. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı

   4. Eğitim, Projeler Ve Ar-Ge Daire BaşkanlığI  1. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetlerden olan “Coğrafi Bilgi Sistemleri” birimi hangi daire başkanlığına bağlıdır?   1. Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanlığı

   2. Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı

   3. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı

   4. Eğitim, Projeler Ve Ar-Ge Daire Başkanlığı  1. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetlerden olan “Sağlıkta İnsan Kaynakları Değerlendirme” birimi hangi daire başkanlığına bağlıdır?   1. Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanlığı

   2. Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı

   3. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı

   4. Eğitim, Projeler Ve Ar-Ge Daire Başkanlığı  1. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün organizasyon yapısında, Sistem Yönetimi Daire Başkanlığına bağlı, aşağıda verilen birimlerden hangisi yanlıştır?  1. Sistem, Ağ Yönetimi ve Güvenliği

  2. Veri Tabanı Yönetimi

  3. Felaket Kurtarma Merkezi

  4. Bilgi Güvenliği  1. . Aşağıda verilen görev ve yetkilerden hangisi, Sistem Yönetimi Daire Başkanlığının görev ve yetkilerinden, değildir?  1. Bakanlık ve bağlı kuruluşların yerel ağlarını tesis etmek/ettirmek,

  2. Sunuculara erişim denetimi ve ağ güvenliğini sağlamak,

  3. Sistem ve ağların 7 gün 24 saat kesintisiz çalışmasını sağlamak,

  4. Veri/bilgi güvenliği standartlarını belirlemek, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ait bilgi sistemlerinin veri/bilgi güvenliğini sağlamak, yapmak  1. Aşağıda verilen görev ve yetkilerden hangisi, Sistem Yönetimi Daire Başkanlığının görev ve yetkilerinden, değildir?  1. Projelere ait sunucuları veri merkezlerinde kurmak, konfigüre etmek, izlemek,

  2. Bakanlık merkez birimleri ile bağlı kuruluşlarının ihtiyacı olan uygulama yazılımlarını geliştirmek,

  3. Tüm birimlerin internet güvenliğini sağlamak,

  4. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının bilgisayar ve çevre birimleri temin süreçlerinde teknik destek vermek,  1. Veri Merkezi ve Felaket Kurtarma Merkezlerinin, planlanması kurulması ve yönetimi, aşağıda belirtilen Başkanlıklardan hangisine aittir?  1. Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı

  2. Proje Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı

  3. e-Sağlık Daire Başkanlığı

  4. Yönetim Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

  124. İnternet trafiğini izlemek ve kaydını tutmak aşağıda verilen kanunlardan hangisinin kapsamındadır?
  1. Yüklə 0,53 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
  rəhbərliyinə müraciət

  gir | qeydiyyatdan keç
      Ana səhifə


  yükləyin