الأصل المعهود: اليقين لا يزول بالشك ‘Meşhur kaide: Şek ile yakîn zâil olmaz’Yüklə 3,3 Mb.
səhifə47/48
tarix22.01.2019
ölçüsü3,3 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
IV, 183.

1237 Kâsânî, Bedâyi‘, V, 552/ IV, 185.

1238 Kâsânî, Bedâyi‘, V, 559/ IV, 187.

1239 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 41/ IV, 203, 204.

1240 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 73/ IV, 219.

1241 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 73/ IV, 219.

1242 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 86-87/ V, 3.

1243 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 96/ V, 5.

1244 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 113/ V, 11.

1245 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 116/ V, 12.

1246 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 121/ V, 14.

1247 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 123/ V, 14-15. Ayrıca bkz. Mecelle Md. 78. Hassâf’ın (v. 261/875) şuf‘a hakkı ile ilgili bir görüşünü eleştirirken aynı kâideyi zikretmiştir. Bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 123-124/ V, 15.

1248 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 128/ V, 17.

1249 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 132/ V, 19.

1250 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 137/ V, 19.

1251 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 139/ V, 20.

1252 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 139/ V, 20.

1253 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 172/ V, 35.

1254 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 139/ V, 20. Bkz. Mecelle Md. 56.

1255 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 141/ V, 21.

1256 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 148/ V, 25. Bkz. Mecelle Md. 1041.

1257 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 153/ V, 28.

1258 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 160/ V, 30.

1259 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 161/ V, 31.

1260 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 163/ V, 31. Aynı kâide için bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 169/ V, 33.

1261 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 170/ V, 34.

1262 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 108, 109, 110, 125, 143/ V, 9, 15, 22, 34.

1263 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 112/ V, 11.

1264 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 120/ V, 14.

1265 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 528/ V, 133. Aynı kâide için bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 382/ V, 306.

1266 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 538/ V, 136.

1267 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 538/ V, 138.

1268 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 550/ V, 141.

1269 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 286/ V, 265.

1270 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 562-563/ V, 145.

1271 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 161/ V, 215.

1272 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 188/ V, 227.

1273 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 569-571/ V, 147.

1274 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 577/ V, 149.

1275 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 83/ V, 193.

1276 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 578/ V, 150.

1277 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 325/ V, 281.

1278 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 581/ V, 151. Aynı kâide için bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 106, 171-172, 188/ V, 201, 220, 227.

1279 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 584/ V, 152. Aynı kâide için bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 589, VII, 42/ V, 155, 181.

1280 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 617/ V, 167.

1281 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 22/ V, 173. Aynı kâide için bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 178/ V, 158, 222.

1282 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 179/ V, 223.

1283 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 36/ V, 180.

1284 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 60/ V, 183-184.

1285 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 63/ V, 185.

1286 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 90/ V, 196.

1287 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 117/ V, 203. Ayrıca bkz. Mecelle Md. 387.

1288 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 126/ V, 207-208.

1289 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 140/ V, 211.

1290 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 247/ V, 249.

1291 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 166/ V, 217. Aynı kâide için bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 388/ V, 309.

1292 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 166/ V, 217.

1293 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 229/ V, 240; bkz. Mecelle Md. 94.

1294 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 232/ V, 242; bkz. Mecelle Md. 5.

1295 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 263/ V, 258.

1296 "Noksan-ı semen: Bîgaraz bilirkişilerin belirleyecekleri semendeki noksanlık". Bkz. Erdoğan, Sözlük, s. 371; Bilmen, Kamus, VI, 73.

1297 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 341/ V, 289.

1298 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 365/ V, 298.

1299 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 291/ V, 267. Aynı kâide için bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 343/ V, 290.

1300 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 297/ V, 269.

1301 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 315/ V, 276.

1302 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 317-318/ V, 278; Ayrıca bkz. Mecelle Md. 9 ve Md. 11

1303 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 350/ V, 293.

1304 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 351/ V, 293.

1305 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 362/ V, 297.

1306 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 538, 597/ V, 137, 158.

1307 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 605/ V, 162.

1308 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 574-575/ V, 148.

1309 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 576/ V, 149.

1310 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 579/ V, 150.

1311 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 16/ V, 171.

1312 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 17/ V, 172.

1313 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 33/ V, 178.

1314 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 91, 165/ V, 216, 239.

1315 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 95/ V, 195, 199.

1316 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 92/ V, 197.

1317 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 120/ V, 204.

1318 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 118/ V, 203.

1319 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 241/ V, 246.

1320 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 147/ V, 213.

1321 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 206/ V, 231.

1322 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 260/ V, 256.

1323 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 260/ V, 256.

1324 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 331/ V, 285.

1325 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 277/ V, 262.

1326 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 278, 369/ V, 263, 300.

1327 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 327/ V, 283.

1328 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 361/ V, 297.

1329 "Kefâlet binnefs: Bir kimsenin şahsını mahkemeye veya muayyen sair bir yere ihzar ve teslimi iltizam etmektir. Buna 'kefâlet bilvech' de denir". Bkz. Bilmen, Kamus, VI, 244.

1330 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 399/ VI, 8.

1331 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 399/ VI, 8.

1332 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 403/ VI, 10.

1333 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 411/ VI, 14.

1334 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 411/ VI, 14.

1335 "Muhâlun aleyh: Kendi üzerine havâleyi kabul eden, muhîlin borcunu ödemeği iltizam eyleyen kimsedir. Muhîl: Havale eden, yani: Borcunu başkasının zimmetine nakil ve tahvil eyleyen kimsedir. Muhâl (Muhalun leh): Dâindir. Yani: Muhîlde alacağı olup da ondan havaleyi alan kimsedir." Bkz. Mecelle Md. 674, 675, 676; Bilmen, Kamus, VI, 286.

1336 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 419/ VI, 17.

1337 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 424/ VI, 19.

1338 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 418/ VI, 16.

1339 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 423/ VI, 18.

1340 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 441/ VI, 27.

1341 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 444/ VI, 29.

1342 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 445/ VI, 29.

1343 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 448/ VI, 31.

1344 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 451/ VI, 32.

1345 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 453/ VI, 33.

1346 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 453/ VI, 33.

1347 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 455/ VI, 34. Aynı kâide için bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 455/ VI, 35.

1348 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 456/ VI, 35.

1349 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 460/ VI, 37.

1350 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 445/ VI, 29.

1351 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 452/ VI, 33.

1352 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 453/ VI, 33.

1353 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 473/ VI, 43. Aynı kâide için bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 474-475/ VI, 43.

1354 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 483/ VI, 48.

1355 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 491/ VI, 52.

1356 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 468/ VI, 40.

1357 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 475/ VI, 44.

1358 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 481/ VI, 47.

1359 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 482/ VI, 48.

1360 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 506/ VI, 58.

1361 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 516/ VI, 62.

1362 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 529/ VI, 69.

1363 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 530/ VI, 69.

1364 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 531/ VI, 69.

1365 "İbda‘: Bir kimsenin, kârı tamamen kendisine ait olmak üzere başkasına sermaye vermesidir". Bkz. Bilmen, Kamus, VII, 57.

1366 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 539/ VI, 74.

1367 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 535/ VI, 72.

1368 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 536/ VI, 72.

1369 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 544/ VI, 76.

1370 "İslamiyet'in ilk devirlerinden itibaren basılan bakır veya bronz sikke". Bkz. Artuk, "Fels", DİA, XII, 309.

1371 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 511/ VI, 59.

1372 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 519/ VI, 63.

1373 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 531/ VI, 70.

1374 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 531, 532, 533/ VI, 70, 71.

1375 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 533/ VI, 71.

1376 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 6/ VI, 80.

1377 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 30/ VI, 88. Aynı kâide için bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 46/ VI, 96.

1378 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 23, 24/ VI, 85, 86.

1379 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 30/ VI, 88.

1380 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 34/ VI, 90.

1381 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 34/ VI, 90.

1382 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 83/ VI, 114.

1383 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 49/ VI, 97.

1384 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 50-51/ VI, 98.

1385 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 53/ VI, 99.

1386 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 99/ VI, 120.

1387 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 107/ VI, 124.

1388 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 111/ VI, 126.

1389 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 95/ VI, 119. Bu dâbıtı Kitâbu’ş-Şuf‘a’da (الهبة بشرط العوض عندنا تبرع إبتداء معاوضة إنتهاء) "Bize göre, ıvaz şartıyla yapılan hîbe, ibtidâen teberru; intihâen muâvezedir" şeklinde zikretmişti. Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 112/ V, 11.

1390 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 118/ VI, 128.

1391 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 139/ VI, 135.

1392 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 145/ VI, 137.

1393 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 154/ VI, 138.

1394 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 157/ VI, 139. Mecelle'de, bunun aksi olan İmam Ebu Yusuf’un (v. 182/798) görüşü esas alınmıştır. Bkz. Mecelle Md. 714.

1395 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 169/ VI, 143. Aynı kâide için bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 223/ VI, 157.

1396 Rehni izale etmek, borcu verip merhunu rehniyetten kurtarmaktır. Bkz. Bilmen, Kamus, VII, 5.

1397 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 206/ VI, 153.

1398 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 220/ VI, 155.

1399 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 192/ VI, 147.

1400 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 249/ VI, 170.

1401 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 143, 169, 230/ VI, 136, 160, 163.

1402 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 145/ VI, 137.

1403 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 195/ VI, 149.

1404 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 219/ VI, 155.

1405 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 227/ VI, 159.

1406 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 227/ VI, 159.

1407 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 264/ VI, 176.

1408 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 279-280/ VI, 183.

1409 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 277/ VI, 182.

1410 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 265, 266, 267/ VI, 176, 177.

1411 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 278/ VI, 182.

1412 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 287/ VI, 186.

1413 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 287/ VI, 186. Aynı dâbıtı başka bir yerde (لا يجوز الإستئجار لعمل فيه الأجير شريك المستأجر) şeklinde ifade etmiştir. Bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 288/ VI, 186.

1414 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 289/ VI, 187.

1415 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 294/ VI, 189.

1416 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 301/ VI, 192.

1417 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 302/ VI, 193.

1418 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 313/ VI, 196.

1419 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 313/ VI, 196.

1420 Kâsânî'nin (v. 587/1191), bulunmuş çocuk ile ilgili görüşleri üzerine yapılmış bir etüt hakkında yazılmış değerlendirme için bkz. Ansay, "İslâm Hukukunda Kâsâniye Göre Bulunmuş Çocuk", AÜİFD, IV, 13-15.

1421 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 318/ VI, 197-198.

1422 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 324-325/ VI, 199.

1423 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 330/ VI, 201.

1424 Bkz. Necm, 53/39 ve Bakara, 2/286.

1425 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 330/ VI, 201.

1426 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 331/ VI, 201.

1427 Yapılacak bir iş karşılığında vaad edilen ücret veya mükâfat. Bkz Aydın, "Cuâle", DİA, VIII, 77.

1428 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 343/ VI, 205.

1429 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 347-348/ VI, 206.

1430 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 352/ VI, 207.

1431 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 353. Diğer baskıda bu kâide bulunmamaktadır. Bkz. VI, 207.

1432 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 359/ VI, 209.

1433 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 360/ VI, 210.

1434 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 366/ VI, 213.

1435 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 373/ VI, 214.

1436 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 374-375/ VI, 215. Ayrıca bkz. Mecelle Md. 64.

1437 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 376/ VI, 216.

1438 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 375/ VI, 215.

1439 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 375/ VI, 215.

1440 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 397/ VI, 220.

1441 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 400/ VI, 220.

1442 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 414/ VI, 223. Mecelle'deki "Bir şeye malik olan kimse, ol şeyin zaruriyatından olan şeye dahi malik olur" kâidesi, bu kâide ile aynı anlamdadır. Bkz. Mecelle Md. 49.

1443 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 431/ VI, 226. Bu konuda aynı kâidenin kullanımı için bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 439/ VI, 229.

1444 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 443/ VI, 232.

1445 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 443/ VI, 232.

1446 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 468/ VI, 244.

1447 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 481/ VI, 250.

1448 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 494/ VI, 256.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə