الأصل المعهود: اليقين لا يزول بالشك ‘Meşhur kaide: Şek ile yakîn zâil olmaz’Yüklə 3,3 Mb.
səhifə48/48
tarix22.01.2019
ölçüsü3,3 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
/ VI, 263.

1450 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 508/ VI, 263.

1451 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 511/ VI, 265.

1452 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 515/ VI, 265. Mecelle'deki kullanım için bkz. Mecelle Md. 95, 96, 97.

1453 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 412, 414/ VI, 222, 223. Ayrıca bu dâbıt Kitâbu'n-Nafaka'da (القضاء على الغائب لا يجوز) "Gâib hakkında hüküm vermek caiz değildir" şeklinde geçmişti. Bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, V, 160/ IV, 26.

1454 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 418, 428, 439, 462/ VI, 225, 226, 230, 241.

1455 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 485/ VI, 252.

1456 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 491/ VI, 254.

1457 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 499/ VI, 258.

1458 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 499/ VI, 258.

1459 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 506/ VI, 262.

1460 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 11/ VI, 267.

1461 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 33/ VI, 271.

1462 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 41-42/ VI, 274.

1463 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 42/ VI, 274.

1464 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 48/ VI, 277.

1465 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 56/ VI, 280.

1466 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 22, 56/ VI, 269, 280.

1467 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 25/ VI, 270.

1468 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 33/ VI, 271.

1469 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 47/ VI, 276.

1470 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 54, 61/ VI, 279, 281.

1471 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 75/ VI, 287.

1472 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 75/ VI, 287.

1473 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 109/ VII, 6.

1474 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 137/ VII, 16.

1475 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 86, 139/ VII, 3, 17.

1476 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 113/ VII, 7.

1477 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 125-126/ VII, 11.

1478 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 133/ VII, 14.

1479 Örnek olarak bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 104, 109, 133.

1480 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 145/ VII, 18.

1481 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 152/ VII, 21.

1482 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 153/ VII, 22. Mecelle'deki "bir kimsenin mülkünde anın izni olmaksızın âhar kimsenin tasarruf etmesi câiz değildir" kâidesi, bu kâide ile aynı anlamdadır. Bkz. Mecelle Md. 96.

1483 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 170/ VII, 30.

1484 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 145/ VII, 18.

1485 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 165/ VII, 28.

1486 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 230/ VII, 46.

1487 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 244/ VII, 54.

1488 Nisa, 4/25.

1489 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 250/ VII, 57.

1490 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 208/ VII, 39.

1491 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 250/ VII, 57.

1492 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 221/ VII, 42.

1493 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 229, 241/ VII, 46, 55.

1494 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 229/ VII, 46.

1495 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 246, 265, 267/ VII, 55, 61.

1496 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 266/ VII, 61.

1497 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 238/ VII, 50.

1498 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 268/ VII, 62.

1499 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 295/ VII, 70.

1500 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 342/ VII, 84.

1501 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 296. / VII, 71

1502 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 296/ VII, 71.

1503 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 352/ VII, 87.

1504 "Hırz: Bir malın adet vechile muhafazasına mahsus mahaldir". Bkz. Bilmen, Kamus, III, 15.

1505 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 305/ VII, 75.

1506 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 323/ VII, 80.

1507 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 332/ VII, 83.

1508 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 299/ VII, 73.

1509 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 307/ VII, 76.

1510 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 307/ VII, 76.

1511 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 354/ VII, 88.

1512 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 326, 327/ VII, 81.

1513 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 327/ VII, 81.

1514 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 328, 340/ VII, 81, 88.

1515 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 343/ VII, 85.

1516 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 365/ VII, 92-93.

1517 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 367/ VII, 93.

1518 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 371/ VII, 95.

1519 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 374/ VII, 97.

1520 Enfal, 8/15-16.

1521 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 384/ VII, 99.

1522 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 406/ VII, 104.

1523 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 415/ VII, 106.

1524 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 441/ VII, 111.

1525 "İhrâz: Düşmandan ganimet alınan malın İslam ülkesine getirilmesi". Bkz. Erdoğan, Sözlük, s. 185.

1526 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 493/ VII, 123.

1527 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 495/ VII, 124.

1528 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 513/ VII, 167.

1529 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 517/ VII, 130.

1530 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 519/ VII, 131.

1531 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 527/ VII, 134.

1532 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 537/ VII, 136.

1533 Fey: Harac, cizye, ticaret vergileri, Gayr-i Müslimlerden harb etmeksizin alınan müsaleha bedelleri ve onlardan bihakkın alınan sair mallara denir. Bkz. Bilmen, Kamus, IV, 74.

1534 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 540/ VII, 138.

1535 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 538/ VII, 137.

1536 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 543/ VII, 140.

1537 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 390/ VII, 100.

1538 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 520/ VII, 131.

1539 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 545/ VII, 140.

1540 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 407/ VII, 104.

1541 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 515/ VII, 138. bkz. İbn Nüceym, Eşbâh, s. 146.

1542 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 517/ VII, 121.

1543 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 523/ VII, 133.

1544 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 21/ VII, 147.

1545 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 36/ VII, 151.

1546 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 39/ VII, 151.

1547 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 39/ VII, 151.

1548 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 57/ VII, 159.

1549 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 61/ VII, 160.

1550 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 68/ VII, 164.

1551 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 70/ VII, 164. Bkz. Mecelle Md. 12, 60, 61, 62.

1552 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 77/ VII, 168.

1553 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 16/ VII, 146.

1554 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 17/ VII, 146.

1555 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 29, 42/ VII, 148, 149.

1556 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 36, 57, 68/ VII, 151, 163, 214.

1557 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 41/ VII, 152.

1558 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 67/ VII, 163.

1559 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 97/ VII, 173.

1560 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 99/ VII, 174.

1561 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 85/ VII, 170.

1562 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 87/ VII, 170.

1563 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 87/ VII, 171.

1564 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 95/ VII, 172.

1565 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 100/ VII, 174.

1566 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 104/ VII, 176.

1567 Enâm, 6/119.

1568 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 105/ VII, 176.

1569 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 113/ VII, 179.

1570 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 110/ VII, 178.

1571 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 118, 122, 123, 125/ VII, 182, 184, 185, 186 .

1572 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 111/ VII, 178.

1573 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 122/ VII, 184.

1574 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 135/ VII, 191.

1575 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 141-142/ VII, 194.

1576 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 147/ VII, 196.

1577 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 150/ VII, 197.

1578 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 159/ VII, 202.

1579 "Erş: Yaralanan ve kesilen uzuvlardan dolayı verilmesi lazım gelen diyettir". Bilmen, Kamus, III, 13.

1580 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 161/ VII, 203.

1581 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 164/ VII, 205.

1582 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 142, 167/ VII, 194, 206.

1583 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 160/ VII, 203.

1584 "Zâif para: Beytülmalin kabul etmediği değersiz (katkılı) gümüş para". Bkz. Erdoğan, Sözlük, s. 496.

1585 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 183-184/ VII, 132-210.

1586 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 191/ VII, 212.

1587 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 194/ VII, 214. Aynı kâide için bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, X, 195, 200/ VII, 215, 219.

1588 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 203/ VII, 219.

1589 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 208/ VII, 221.

1590 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 217/ VII, 226.

1591 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 227/ VII, 231.

1592 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 174/ VII, 208.

1593 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 178/ VII, 209.

1594 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 178, 183, 187, 190/ VII, 210, 211, 212, 215; bkz. Mecelle Md. 1588.

1595 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 190/ VII, 212.

1596 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 178, 193, 222/ VII, 209, 214, 228.

1597 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 193/ VII, 214.

1598 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 193/ VII, 214.

1599 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 213, 223/ VII, 224, 229.

1600 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 270/ VII, 242.

1601 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 288/ VII, 247.

1602 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 290/ VII, 248. Aynı kâide için bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, X, 333/ VII, 265.

1603 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 291/ VII, 248.

1604 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 307/ VII, 253.

1605 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 316/ VII, 256.

1606 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 317/ VII, 257.

1607 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 318/ VII, 257.

1608 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 324/ VII, 261.

1609 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 404/ VII, 299.

1610 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 332/ VII, 264.

1611 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 338/ VII, 268. Aynı kâide için bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, X, 385/ VII, 290.

1612 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 339/ VII, 268.

1613 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 356/ VII, 276.

1614 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 358/ VII, 277.

1615 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 356/ VII, 276.

1616 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 381/ VII, 289.

1617 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 439/ VII, 316.

1618 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 360/ VII, 278.

1619 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 380/ VII, 288. Aynı kâide için bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, X, 443/ VII, 318.

1620 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 443/ VII, 318.

1621 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 391/ VII, 293.

1622 "Erş-i hükûme (Erş-i gayr-i mukadder): Uzuvlara aid, miktarı şer'ân gayri muayyen olub ehl-i vukufun takdir ve tayinine muhavvel bulunan diyettir ki buna hükûmet-i adl da denir". Bkz. Bilmen, Kamus, III, 13.

1623 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 409/ VII, 302.

1624 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 258/ VII, 237.

1625 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 263/ VII, 239.

1626 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 271/ VII, 243.

1627 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 289/ VII, 247.

1628 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 321/ VII, 259.

1629 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 335/ VII, 266.

1630 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 351/ VII, 274.

1631 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 356, 359, 367/ VII, 276, 278, 283 .

1632 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 413/ VII, 303-304.

1633 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 418/ VII, 306.

1634 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 453/ VII, 323.

1635 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 465/ VII, 329.

1636 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 481/ VII, 333.

1637 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 489/ VII, 336.

1638 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 490/ VII, 337.

1639 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 491/ VII, 337.

1640 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 493/ VII, 338.

1641 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 594/ VII, 394.

1642 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 507-508/ VII, 346.

1643 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 522/ VII, 352.

1644 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 524/ VII, 352-353.

1645 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 552/ VII, 370.

1646 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 557/ VII, 373.

1647 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 571/ VII, 381.

1648 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 574/ VII, 383.

1649 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 580/ VII, 387.

1650 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 582/ VII, 387.

1651 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 481/ VII, 332.

1652 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 485/ VII, 335.

1653 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 488/ VII, 336.

1654 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 501/ VII, 341.

1655 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 550/ VII, 369.

1656 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 574/ VII, 383.

1657 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 596/ VII, 395.

1658 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 597/ VII, 395.

1659 Örneğin (ما إجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرام الحلال) "Bir şeyde helal ile haram bir arada bulunursa, haram, helale galib gelir" kâidesini doğrudan İbn Mes’ud’tan (v. 32/652) aktarmıştır. Bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 266. Aynı şekilde, bir konuda aktardığı dâbıtın ve ondan çıkartılan meselelerin el-Câmiu’l-Kebîr’de bulunduğunu söylemesi, bazı kâideleri Mezhep bilginlerinden aktardığını göstermektedir. Bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, IV, 384.

1660 Kâsânî, Bedâyi‘, I, 552-553; II, 159, 377, 419-420, 612-613; III, 304, 600-601; IV, 204, 211, 226, 307-308, 397; V, 232; VI, 185-186; VIII, 324-325, 359-360; X, 317.

1661 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 21.

1662 Kâsânî, Bedâyi‘, III, 485; V, 52-53, 236; X, 409, 493.

1663 Kâsânî, Bedâyi‘, III, 485.

1664 Kâsânî, Bedâyi‘, V, 52-53.

1665 Kâsânî, Bedâyi‘, I, 312-313, 348, 361; II, 50, 254-255, 420, 629; III, 78, 80; IV, 304, 307-308; VI, 96; VII, 161; X, 316-317.

1666 Kâsânî, Bedâyi‘, VII, 247.

1667 Kâsânî, Bedâyi‘, I, 97, 191-192, 344-345; II, 70, 392-393, 401, 416-417, 491; III, 6-9, 80, 382, 393; IV, 34, 211, 319, 382; V, 437, 493; VI, 57, 116, 550; VII, 22, 60, 453; VIII, 118, 373; IX, 33, 513; X, 41, 404, 522.

1668 Kâsânî, Bedâyi‘, II, 625.

1669 Kâsânî, Bedâyi‘, I, 342; IX, 249, 490; X, 29, 61, 522-524.

1670 Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 242.

1671 Kâsânî, Bedâyi‘, I, 330-331, 360-361, 614-615; III, 6-9, 30, 227; II, 236-237; IV, 206-207, 375; VI, 241-242; VII, 60-63, 453; IX, 42, 230.

1672 Kâsânî, Bedâyi‘, I, 482; III, 80; X, 321.

1673 Kâsânî, Bedâyi‘, IV, 206-207.

1674 Kâsânî, Bedâyi‘, V, 512-515.

1675 Kâsânî, Bedâyi‘, I, 488, 627; II, 32, 161-163, 207, 392-393, 401; IV, 139, 291, 327, 329, 382-383; V, 100, 416; VI, 27, 38, 56-57, 59, 79, 86-87, 123-124, 170, 172, 354, 562-563; VII, 166, 382, 441, 448, 539; VIII, 94, 220, 231-235, 279-280, 397, 468, 494; IX, 42, 190, 332; X, 39, 70, 71, 193, 203, 356, 490.

1676 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 330.

1677 Kâsânî, Bedâyi‘, I, 414, 430, 531; II, 543; III, 335, 575; IV, 375; VII, 419; IX, 230; X, 183-184, 332.

1678 "Zâif para: Beytülmalin kabul etmediği değersiz (katkılı) gümüş para". Bkz. Erdoğan, Sözlük, s. 496.

1679 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 183-184.

1680 Kâsânî, Bedâyi‘, I, 507; IX, 56, 230; X, 332.

1681 Kâsânî, Bedâyi‘, III, 575.

1682 Kâsânî, Bedâyi‘, I, 460; II, 157, 373; VI, 256; IX, 250, 342; X, 317, 318.

1683 Kâsânî, Bedâyi‘, I, 552-553.

1684 Kâsânî, Bedâyi‘, I, 103, 312-313, 532, 622, 666; II, 196, 223-224, 237-238, 297-298, 407; III, 186, 452, 607; IV, 307-308, 405-407; V, 47, 232; VI, 177, 186, 489, 494; VII, 36; VIII, 294, 302, IX, 48, 384; X, 105.

1685 Mâide, 5/6.

1686 Kâsânî, Bedâyi‘, I, 103.

1687 Kâsânî, Bedâyi‘, I, 482, 525, 668, 731, 733; II, 27, 77, 133, 245; IV, 377; VIII, 397; X, 321.

1688 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 99.

1689 Kâsânî, Bedâyi‘, I, 613-614; II, 32, 416-417; IV, 329-330; V, 261, 311 vds.; VI, 27, 571; VII, 83; IX, 296.

1690 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 577.

1691 Kâsânî, Bedâyi‘, II, 165-167, 492-493, 498; III, 502; VI, 217; X, 270-271, 307.

1692 Kâsânî, Bedâyi‘, IV, 226.

1693 Kâsânî, Bedâyi‘, I, 348, 668; II, 14; III, 324; IV, 37, 382; V, 162, 423, 494, 533; VI, 60, 61, 66, 96, 141; V, 544; VII, 455, 456; VIII, 154, 330; X, 316.

1694 Kâsânî, Bedâyi‘, X, 150.

1695 Kâsânî, Bedâyi‘, VIII, 6.

1696 Kâsânî, Bedâyi‘, III, 31-32; IV, 100; VI, 569-571; VII, 126; IX, 75, 493; X, 141-142, 161.

1697 Kâsânî, Bedâyi‘, II, 396-397.

1698 Kâsânî, Bedâyi‘, II, 634.

1699 Kâsânî, Bedâyi‘, II, 53, 70; V, 235; VI, 396-402, 550-551; IX, 56.

1700 Kâsânî, Bedâyi‘, III, 146.

1701 Kâsânî, Bedâyi‘, III, 414; IV, 142-143, 372; VI, 93, 96; IX, 56.

1702 Kâsânî, Bedâyi‘, IV, 139.

1703 Kâsânî, Bedâyi‘, III, 49, 336, 395; IV, 282, 286, 486; V, 47, 432; VII, 475; VIII, 231-235, 265-266-267, 443.

1704 Kâsânî, Bedâyi‘, V, 235, 249, 284-285, 332, 346, 383, 384, 451, 455.

1705 Kâsânî, Bedâyi‘, VI, 108, 109, 110, 125, 143.

1706 Kâsânî, Bedâyi‘, I, 278-279, 359, 378, 379, 402, 600; II, 166, 607, 633, 634; III, 294; IV, 273, 304, 398, 481; VII, 276; VIII, 501.

1707 Kâsânî, Bedâyi‘, I, 121, 169; III, 264.

1708 Kâsânî, Bedâyi‘, IV, 378; VIII, 126; IX, 542; X, 597.

1709 Kâsânî, Bedâyi‘, I, 151; II, 155; IV, 246.

1710 Kâsânî, Bedâyi‘, II, 451-452; IV, 248; V, 283-284, 390; VII, 233; VIII, 70, 74, 75, 256, 257, 500, 507; IX, 155; X, 200.

1711 Başka örnekler için bkz. Kâsânî, Bedâyi‘, I, 165, 404, 515; II, 347, 626; III, 294, 505; IV, 273, 304, 398; V, 527; VI, 51, 53, 382, 478; VII, 276, 449, 457; VIII, 53, 77, 330, 363, 488, 501; IX, 25-26, 127, 163, 364; X, 104.

1712 Kâsânî, Bedâyi‘, I, 430, 531; II, 543; III, 335, 575; IV, 375; VII, 419; IX, 230; X, 183-184, 332.

1713 "Ashâbu't-Tercîh: Mezhep imam ve müctehidlerinin ortaya koydukları görüşlerin dayandığı delilleri değerlendirerek aynı konudaki farklı görüşler arasında tercih yapabilme gücüne sahip fıkıh alimleri"ni ifade eder. Bkz. Kılıçer, "Ashâbü't-Tercîh", DİA, III, 471; Ebû Zehra, Usûlü’l-Fıkh, s. 396-397; Bilmen, Kamus, I, 314.

1714 Muhakkikin dipnotta belirttiğine göre başka bir nüshada bu şekilde geçmektedir. Biz de tercümede, Mecelle’ye uygun olması sebebiyle bunu esas aldık.Yüklə 3,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə