# Dos. Mirafərim Nəzir oğlu Seyidov


ASSR - nin 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycanda iqtisadi sistemin əsasları necə təşkil olunub?Yüklə 0,88 Mb.
səhifə2/12
tarix29.02.2020
ölçüsü0,88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ASSR - nin 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycanda iqtisadi sistemin əsasları necə təşkil olunub?

 1. - Azad bazar prinsiplərinə uyğun təşkil olunub;

 2. - Dövlət və kolxoz - kooperativ mülkiyyəti formasında istehsal vasitələri üzərində sosialist mülkiyyəti təşkil olunub;

 3. - Kapitalist inhisarı şəraitində özəl sektorun inkişafi istiqamətində təşkil olunub;

 4. - Böyük kooperasiyaların iqtisadiyyatda hegemonluğu çərçivəsində təşkil olunub;

 5. - Mülkədar əmlakında yaradılan ictimai əmək və ticarət sistemində təşkil olunub.

E) 3 16

A) 5 33


 1. « Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində islahatlar üzrə Dövlət Komissiyası haqqında» Heydər Əliyev nə vaxt sərəncam imzaladı?

 1. - 10 may 1998 - ci ildə

 2. - 30 mart 1998 - ci ildə

 3. - 15 aprel 1999 - cu ildə

 4. - 12 iyun 1996 - cı ildə

 5. - 10 yanvar 2000 - ci ildə

E) 3 16

A) 5 33


 1. Azərbaycan Respublikasında Təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında qərarı nə vaxt imzaladı?

 1. - 10 may 1998 - ci ildə

 2. - 13 iyun 2000 - ci ildə

 3. - 10 aprel 2000 - ci ildə

 4. - 8 yanvar 2001 - ci ildə

 5. - 5 avqust 2002 - ci ildə

E) 3 16

A) 5 32


 1. ASSR - nin 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - in sosial əsasını nə təşkil edir?

 1. - Azərbaycan SSR - in sosial əsasını monopolitik bazar sistemi təşkil edir;

 2. - Azərbaycan SSR - in sosial əsasını İri burjuaziyanın inhisarçı təsərrüfatı təşkil edir;

 3. - Azərbaycan SSR - in sosial əsasını fəhlələrin, kəndlilərin və ziyalıların ittifaqı təşkil edir

 4. - Azərbaycan SSR - in sosial əsasını böyük kooperasiyaların təsərrüfatı təşkil edir;

 5. - Azərbaycan SSR - in sosial əsasını fəhlələrin və iş adamlarının ittifaqı təşkil edir;

E) 3 16

A) 5 32


 1. ASSR - nin 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - in xarici siyasəti hansi prinsiplə həyata keçirilir?

 1. ASSR öz xarici siyasət fəaliyyətində SSSR - ı ilə müəyyən edilmiş xarici siyasət məqsədlərini, vəzifələrini və prinsiplərini rıhbər tutur;

 2. ASSR öz xarici siyasət fəaliyyətində müstəqil siyasət yeridir;

 3. ASSR öz xarici siyasət fəaliyyətində SSSR - i qanunlarından ayrı prinsiplər həyata keçirir;

 4. ASSR öz xarici siyasət fəaliyyətində beynəlxalq təşkilatlarla müstəqil qaydada münasibət qurur;

 5. ASSR öz xarici siyasət fəaliyyətində SSSR - in diplomatik əlaqələr yaratmadığı digər dövlətlərlə bu cür əlaqələr yarada bilər.

 1. ASSR - nin 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - i SSSR - in təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyətinin təmin əlunmasında vəzifələri nədən ibarətdir?

 1. - Azərbaycan SSR - i öz silahlı qüvvələrini yaratmaqla SSSR - in Qafqazdakı sərhədlərininin müdafiəsini təmin edir;

 2. - Azərbaycan SSR - i SSSR - i silahlı qüvvələrinin lazım olan hər şeylə təchiz olunmasında iştirak edir;

 3. - Azərbaycan SSR - i SSSR - in silahlı qüvvələrinin təchizatında iştirak etmir və yalnız SSSR - i silahlı qüvvələrinin öz ərazisində yerləşdirilməsini təmin edir.

 4. - Azərbaycan SSR - i SSSR - silahlı qüvvələrinin təchizatında iştirak edir, lakin hərbi əməliyyatlar zamanı bitərəfliyini elan edir.

 5. - Azərbaycan SSR - i SSSR - i silahlı qüvvələrinin təchizatında yalnız canlı qüvvə ilə təmsil olunur.

E) 3 15

A) 5 32


E) 3

 1. ASSR - nin 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - in SSSR - in təkibində statusu nədən ibarətdir?

 1. - Azərbaycan SSR - i SSSR - in təkibində muxtar respublikadır;

 2. - Azərbaycan SSR - i SSSR - in tərkibində muxtar vilayətdir;

 3. - Azərbaycan SSR - i SSSR - in təkibində müttəfiq respublikadır;

 4. - Azərbaycan SSR - i SSSR - in təkibində federativ respublikadır;

 5. - Azərbaycan SSR - i SSSR - in təkibində federativ vilayətdir.

E) 3 15

A) 5 32


 1. Heydər Əliyev Milli Elmlər Akademiyası haqqında hansı tarixdə fərman imzalamışdır?


1 -

10

may

2000

- ci

ildə

2 -

15

may

2001

- ci

ildə

3 -

10

may

2001

- ci

ildə

4 -

10

may

2002

- ci

ildə

5 -

15

may

2003

- cü ildə

A)

5.

B)

3;

C)

1;

D)

4;

E)

2; 1. Heydər Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi haqqında sərəncam imzalamışdır?

 1. - 12 aprel 2000 - ci ildə

 2. - 10 may 2001 - ci ildə

 3. - 7 - avqust 2002 - ci ildə

 4. - 15 mart 1999 - cu ildə

 5. - 8 yanvar 2003 - cü ildə

E) 3 15

A) 5 32


 1. ASSR - nin 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - də kimlər deputat seçilmək hüququna malikdirlər?

 1. - Yalnız kişilər deputat seçilmək hüququna malikdirlər;

 2. - 50 yaşdan aşağı bütün şəxslər deputat seçilmək hüququna malikdirlər;

 3. - 25 yaşdan yuxarı bütün şəxslər deputat seçilmək hüququna malikdirlər;

 4. - Ağıldan məhrum hesab edilən şəxslər istisna olmaqla, 18 yaşına çatmış bütün şəxslər deputat seçilmək hüququna malikdirlər;

 5. - Yalnız kəndlilər deputat seçilmək hüququna malikdirlər;

E) 3 15

A) 5 32


 1. ASSR - nin 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - in say tərikibi neçədir?

 1. - Azərbaycan SSR - in say tərikibi 300 deputatdan ibarətdir;

 2. - Azərbaycan SSR - in say tərikibi 125 deputatdan ibarətdir;

 3. - Azərbaycan SSR - in say tərikibi 450 deputatdan ibarətdir;

 4. - Azərbaycan SSR - in say tərikibi 45 deputatdan ibarətdir;

 5. - Azərbaycan SSR - in say tərikibi 250 deputatdan ibarətdir;

 1. 3

E) 3 15

A) 5 32


 1. 1993 - 2002 - ci illər ərzində Azərbaycanda neçə məktəb binası tikilmişdir və bunlardan neçəsi Naxçıvanda tikilmişdir?

 1. - 130 , bunlardan 50 - si Naxçıvanda

 2. - 137, bunlardan 47 - si Naxçıvanda

 3. - 140, bunlardan 30 - u Naxçıvanda

 4. - 135, bunlardan 40 - ı Naxçıvanda

 5. - 150, bunlardan 50 - si Naxçıvanda

E) 3 15

A) 5 32


 1. ASSR - nin 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - i Nzirlər Soveti hansı orqan qarşısın cavabdehdir və ona hesabat verir;

 1. - SSSR Ali Soveti qarşısında cavabdehdir və ona hesabat verir;

 2. - Azərbaycan SSR - i Kommunist Partiyası qarşısında cavabdehdir və ona hesabat verir;

 3. - Azərbaycan SSR - i qarşısında MİK - i cavabdehdir və ona hesabat verir;

 4. - SSSR - i MİK - i qarşısında cavabdehdir və ona hesabat verir;

 5. - Azərbaycan SSR - i Ali soveti qarşısında cavabdehdir və ona hesabat verir;

E) 3 15

A) 5 31


 1. ASSR - nin 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - in dövlət büdcəsi hansı əsasda təşkil edilib;

 1. - Azərbaycan SSR - in dövlət büdcəsi müstəqil olaraq təşkil olunmuşdur.
  neft satışından əldə edilən gəlir əsasında

  SSSR - i büdcəsindən ayrı təşkil edilmişdir; qismən SSSR - i büdcəsinin tərkib

  Qafqaz ölkələrinin dövlət büdcələri ilə vahid

  SSSR - in vahid dövlət büdcəsinin tərkib 2. - Azərbaycan SSR - in dövlət büdcəsi

 3. - Azərbaycan SSR - in dövlət büdcəsi hissəsidir;

 4. - Azərbaycan SSR - in dövlət büdcəsi şəkildə təşkil olunmuşdur;

 5. - Azərbaycan SSR - in dövlət büdcəsi hissəsidir;

E) 3 15

A) 5 30


##num= 2// level= 1// sumtest=50 // name= Azərbaycan yeni inkişaf mərhələsində //

 1. ASSR - nin 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - idə ədalət mühakiməsi necə həyata keçirilir?

 1. - Ədalət mühakiməsi yalnız partiya orqanları tərəfindən həyata keçirilir;

 2. - Ədalət mühakiməsi yalnız məhkəmə tərəfindən həyata keçirilir;

 3. - Ədalət mühakiməsi yalnız fəhlə və kəndli milisi tərəfindən həyata keçirilir

 4. - Ədalət mühakiməsi yalnız hərbi məhkəmələr tərəfindən həyata keçirilir

 5. - Ədalət mühakiməsi yalnız arbitraj məhkəmələri tərəfindən həyata keçirilir.

E) 3 15

A) 5 30


 1. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Heydər Əliyevin böyük siyasətə qayıdışında ilk addımı nə olmuşdu?

 1. - 1992 - ci ildə Moskvaya gedərək böyük siyasətə qoşuldu;

 2. - 1992 - ci ildə Naxçıvan şəhərində Yeni Azərbaycan Partiyasını yaratdı;

 3. - 1993 - cü ildə Ali Sovetə deputat seçildi;

 4. - 1998 - ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi;

 5. - 1983 - cü ildə SSSR - i Nazirlər Şurası sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edildi;

E) 3 15

A) 5 30


 1. Heydər Əliyev ilk dəfə nə zaman müstəqil Azərbaycanın Prezidenti seçildi?

 1. Heydər Əliyev ilk dəfə 1993 - cü il 3 Oktyabr tarixində Prezident seçildi;

 2. Heydər Əliyev ilk dəfə 1998 - cü il 8 Oktyabr tarixində Prezident seçildi;

 3. Heydər Əliyev ilk dəfə 2003 - cü il 18 Oktyabr tarixində Prezident seçildi;

 4. Heydər Əliyev ilk dəfə 1996 - cü il 12 Noyabr tarixində Prezident seçildi;

 5. Heydər Əliyev ilk dəfə 1995 - cü il 12 Noyabr tarixində Prezident seçildi.

 1. 1993 - cü il 13 Aprel tarixində Heydər Əliyev hansı nüfuzlu mükafata layiq görülmüşdü?

 1. - 1993 - cü il 13 Aprel tarixində Heydər Əliyev “Nobel Sülh” mükafatına layiq görülmüşdü;

 2. - 1993 - cü il 13 Aprel tarixində Heydər Əliyev ANS TV - nin təsis etdiyi “İlin Adamı” mükafatına layiq görülmüşdü;

 3. - 1993 - cü il 13 Aprel tarixində Heydər Əliyev Türkiyənin “Atatürk Sülh Mükafatına” layiq görülmüşdü;

 4. - 1993 - cü il 13 Aprel tarixində Heydər Əliyev Türkiyənin Nərgiz TV - in təsis etdiyi “İlin Adamı” mükafatına layiq görülmüşdü;

 5. - 1993 - cü il 13 Aprel tarixində Heydər Əliyev Rusiya Federasiyasının İstiqlal Ordeninə layiq görülmüşdü.

 1. 3

 2. 4

E) 3 15

A) 5 30


 1. Heydər Əliyev 1991 - ci ildə SSSR - i rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar tutduğu mövqeyə etiraz olaraq hansı addımi atdı?

 1. Heydər Əliyev Kommunist Partiyasının sıralarına daxil oldu;

 2. Heydər Əliyev Kommunist Partiyasının sıralarını tərk etdi;

 3. Heydər Əliyev Bakını tərk edərək Moskvaya getdi;

 4. Heydər Əliyev Azərbaycan Prezidentliyinə namizədliyini irəli sürdü;

 5. Heydər Əliyev Azərbaycan Ali Soveti üzvlüyündən imtina etdi.

 1. 1993 - cü il 3 Oktyabr tarixində prezident seçilmiş Heydər Əliyev bu vəzifəyə hansı qaydada seçilmişdi?

 1. - Heydər Əliyev Prezident vəzifəsinə referendum yolu ilə seçilmişdi;

 2. - Heydər Əliyev Prezident vəzifəsinə Ali Sovetin qərarı ilə seçilmişdi;

 3. - Heydər Əliyev Prezident vəzifəsinə Ali Sovetin Sədri olaraq Prezident Səlahiyyətlərinin icraçısı kimi seçilmişdi;

 4. - Heydər Əliyev Prezident vəzifəsinə müvəqqəti əvəzetmə şərti ilə seçilmişdi;

 5. - Heydər Əliyev Prezident vəzifəsinə ümumxalq səsverməsi yolu ilə seçilmişdi;

E) 3 15

A) 5 30


 1. 27 mart 1997 - ci ildə Prezident Heydər Əliyev Ukraynanın hansı ali mükafatına layiq görülmüşdü?

 1. " Ulu Öndər” mükafatı;

 2. " Böyük İnsan” mükafatı;

 3. " Yaroslav Mudrı” mükafatı;

 4. " İlin Siyasətçisi” mükafatı;

 5. " Sülh” mükafatı.

 1. 10 May 2003 - cü ildə Heydər Əliyev Rusiyanın hansı yüksək mükafatına layiq görülmüşdü?

 1. 10 May 2003 - cü ildə Heydər Əliyev "Böyük Siyasət adamı” ordeninə layiq görülmüşdür;

 2. 10 May 2003 - cü ildə Heydər Əliyev "Müqəddəq Georgi” ordeninə layiq görülmüşdür;

 3. 10 May 2003 - cü ildə Heydər Əliyev "Suvorov” ordeninə layiq görülmüşdür;

 4. 10 May 2003 - cü ildə Heydər Əliyev "Müqəddəs Apostol Andrey Pervozvannı” ordeninə layiq görülmüşdür;

 5. 10 May 2003 - cü ildə Heydər Əliyev " İlin Adamı” Fəxri adı ilə təltif olunmuşdur.

 1. 1990 - cı il 20 Yanvar faciəsinə etirazını bildirmək üçün Heydər Əliyev ilk olaraq hansı addımı atdı?

 1. - SSSR - i siyasətinə etiraz olaraq SSSR - ni tərk etdi;

 2. - Azərbaycan SSr - in Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək kütləvi informasiya vasitələri qarşısında Sovet rəhbərliyini ittiham edən bəyanat verdi və xarici dövlətlərin diqqətini bu faciəyə yönəltdi;

 3. - SSSR - in Bakı nümayəndəliyinə gələrək öz etirazını bildirdi;

 4. - Yeni Azərbaycan partiyasının yaradıldığını bəyan etdi;

 5. - Naxçıvanı tərk edərək Moskvaya getdi.

E) 3 15

A) 5 30


 1. 1990 - cı il 19 Yanvar tarixində Naxçıvan MSSR Ali Soveti hansı qərarı çıxarmışdı?

 1. - Naxçıvan MSSR - in muxtariyyət statusunun ləğv edilərək tam müstəqil olması barədə qərar qəbul etdi

 2. - Naxçıvan MSSR - i Azərbaycan SSR - in tərkibindən çıxması barədə qərar qəbul etdi;

 3. - Naxçıvan MSSR - i həm azərbaycan SSR - in, həm də SSSR - in tərkibindən çıxması barədə qərar qəbul etdi;

 4. - Naxçıvan MSSR - i SSSR - in tərkibindən çıxması barədə qərar qəbul etdi;

 5. - Naxçıvan MSSR - in Azərbaycan SSR - in tərkibindən çıxaraq birbaşa SSSR - in tərkibinə qatılması barədə qərar qəbul etdi;

E) 3 15

A) 5 30


 1. Azərbaycan və Ermənistan arasına baş verən qarşıdurmaların tarixi hansı hadisələrlə bağlıdır?

 1. - Heç biri

 2. - 1918 - ci ildə Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti yaradılarkən ermənilərlə olan ərazi mübahisələrinin həll edilməməsi;

 3. - 1991 - ci ildə müstəqillik əldə edən Azərbaycanın Ermənistanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini tanımaması;

 4. - Azərbaycan neftinin Gürcüstan vasitəsilə daşınmasına Ermənistanın etiraz etməsi.

 5. - 1913 - 1928 - ci illər Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri nəticəsində ermənilərin tarixi Azərbaycan torpaqlarına kütləvi şəkildə köçürülməsi və Çarizmin milli qırğın siyasəti;

E) 3 15

A) 5 30


 1. Azərbaycan Ali Soveti 1991 - ci il 9 Oktyabr tarixində hansı vacib qanunu qəbul etmişdir?

 1. "Azərbaycan Milli Müdafiə Qüvvələri” haqqında qanun qəbul etmişdir;

 2. Dağlıq Qarabağın muxtariyyət statusunun ləğv edilməsi barədə qanun qəbul etmişdir;

 3. Naxçıvan MR - nın muxtariyyət statusunun ləğv edilməsi barədə qanun qəbul etmişdir;

 4. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılması haqqında qanun qəbul etmişdir;

 5. Azərbaycan Mülki Müdafiə qüvvələrinin yaradılması haqqında qanun qəbul etmişdir;


 1. Yüklə 0,88 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə